cennik usług medycznych - Zachodniopomorskie Centrum Onkologii

Komentarze

Transkrypt

cennik usług medycznych - Zachodniopomorskie Centrum Onkologii
CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH
OBOWIĄZUJE OD 11.06.2015 R.
ZACHODNIOPOMORSKIE CENTRUM ONKOLOGII
71-730 Szczecin, ul. Strzałowska 22
REGON 000817391, NIP 851-25-37-776
DYREKTOR
/-/
KRYSTYNA PIECZYŃSKA
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 3/2015 Dyrektora Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii
CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH
Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii
A. PRZYSZPITALNA PRZYCHODNIA ONKOLOGICZNA
LP.
KOD
ŚWIADCZENIA
RODZAJ ŚWIADCZENIA
CENA NETTO (ZW)
PORADY SPECJALISTYCZNE
1
2
3
4
5
6
Porada specjalistyczna
89.00
ŚWIADCZENIA DIAGNOSTYCZNO-ZABIEGOWE
USG transwaginalne
88.764
USG macicy nieciężarnej i przydatków
88.792
USG płodu
88.781
Diagnostyka USG macicy ciężarnej - pełna
88.789
Świadczenia realizowane w gabinetach zabiegowych
-
52 zł
75 zł
75 zł
75 zł
75 zł
wg wyceny indywidualnej
B. ZAKŁAD DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ
LP.
RODZAJ BADANIA
KOD BADANIA
CENA NETTO (ZW)
BADANIA ULTRASONOGRAFICZNE
1
RTG klatki piersiowej (wyłącznie projekcja p-a)
87.440/1
48 zł
2
RTG klatki piersiowej (projekcja p-a i boczna)
(nie zawiera kosztu ewentualnego doustnego podania kontrastu
barytowego)
87.440/2
48 zł
87.431
87.432
87.433
87.174
87.175
87.174
87.164
87.165
87.177
88.191
88.199
88.241
88.110
88.111
88.291
87.221
87.222
87.231
87.232
87.241
55 zł
55 zł
55 zł
44 zł
44 zł
44 zł
44 zł
44 zł
44 zł
48 zł
48 zł
39 zł
48 zł
48 zł
39 zł
55 zł
55 zł
55 zł
55 zł
55 zł
87.242
55 zł
87.092
87.094
87.096
87.495
87.496
88.331
87.62
87.64
87.733
55 zł
55 zł
55 zł
55 zł
55 zł
55 zł
96 zł
136 zł
176 zł
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
RTG żeber
RTG mostka
RTG obojczyków
RTG twarzoczaszki - przeglądowe
RTG twarzoczaszki – celowane lub czynnościowe
RTG twarzoczaszki - przeglądowe
RTG zatok nosa
RTG nosa
RTG czaszki – celowane lub czynnościowe
RTG jamy brzusznej - przeglądowe
Inne RTG brzucha
RTG kości kończyny górnej – celowane lub czynnościowe
RTG miednicy - przeglądowe
RTG miednicy - celowane
RTG kości kończyny dolnej – celowane lub czynnościowe
RTG kręgosłupa odcinka szyjnego - przeglądowe
RTG kręgosłupa odcinka szyjnego – celowane lub czynnościowe
RTG kręgosłupa odcinka piersiowego - przeglądowe
RTG kręgosłupa odcinka piersiowego - celowane lub czynnościowe
RTG kręgosłupa odcinka lędźwiowo-krzyżowego - przeglądowe
RTG kręgosłupa odcinka lędźwiowo-krzyżowego – celowane lub
czynnościowe
RTG krtani bez kontrastu – zdjęcie warstwowe
RTG nosogardzieli bez kontrastu
RTG okolicy tarczycy bez kontrastu
RTG śródpiersia
RTG tchawicy
RTG łopatek
Seriogram górnego odcinka przewodu pokarmowego
Seriogram dolnego odcinka przewodu pokarmowego
Urografia z kontrastem niejonowym
strona 1 z 9
CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH
Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii
33
34
35
LP.
Urografia z kontrastem jonowym
Mammografia jednej piersi
Mammografia obu piersi
RODZAJ BADANIA
87.732
87.171/1
87.372/1
176 zł
85 zł
85 zł
KOD BADANIA
CENA NETTO (ZW)
BADANIA ULTRASONOGRAFICZNE
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
LP.
USG śródpiersia
USG naczyń szyi – doppler
USG naczyń kończyn górnych – doppler
USG naczyń kończyn dolnych – doppler
USG innych obszarów układu naczyniowego – doppler
USG jamy opłucnej
USG nerek, moczowodów, pęcherza moczowego
USG ślinianek
USG krtani
USG układu moczowego - inne
USG kończyn górnych lub kończyn dolnych
USG gruczołu krokowego
USG transrektalne
USG piersi
USG klatki piersiowej
USG tarczycy i przytarczyc
USG moszny w tym jąder i najądrzy
USG brzucha i przestrzeni zaotrzewnej
USG węzłów chłonnych
RODZAJ BADANIA
88.735
88.714
88.776
88.777
88.779
88.734
88.752
88.717
88.719
88.759
88.793
88.763
88.741
88.732
88.738
88.713
88.799
88.761
88.790
75 zł
75 zł
75 zł
75 zł
75 zł
75 zł
75 zł
75 zł
75 zł
75 zł
75 zł
75 zł
75 zł
75 zł
75 zł
75 zł
75 zł
75 zł
75 zł
KOD BADANIA
CENA NETTO (ZW)
85.132
85.131
40.11
83.21
85.112
85.114
06.112
34.23
40.10
86.11
06.111
1 700 zł
1 950 zł
110 zł
110 zł
110 zł
165 zł
110 zł
110 zł
110 zł
110 zł
110 zł
KOD
BADANIA
CENA NETTO (ZW)
BADANIA BIOPSYJNE
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
LP.
Biopsja gruboigłowa piersi wspomagana próżnią stereotaktyczna
Biopsja gruboigłowa piersi wspomagana próżnią pod kontrolą USG
Biopsja układu limfatycznego
Biopsja tkanek miękkich
Przezskórna cienkoigłowa biopsja piersi – celowana
Przezskórna gruboigłowa biopsja piersi – celowana
Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa tarczycy – celowana
Biopsja ściany klatki piersiowej
Biopsja węzła chłonnego (węzłów chłonnych)
Biopsja skóry/ tkanki podskórnej
Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa tarczycy
RODZAJ BADANIA
BADANIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ
66
67
68
69
70
71
72
TK głowy bez wzmocnienia kontrastowego
TK głowy bez i ze wzmocnieniem kontrastowym
TK głowy ze wzmocnieniem kontrastowym
TK szyi bez wzmocnienia kontrastowego
TK szyi bez i ze wzmocnieniem kontrastowym
TK klatki piersiowej bez wzmocnienia kontrastowego
TK klatki piersiowej bez i ze wzmocnieniem kontrastowym
strona 2 z 9
87.030
87.031
87.049
87.036
87.037
87.410
87.411
270 zł
400 zł
400 zł
270 zł
400 zł
270 zł
600 zł
CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH
Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii
73
TK jamy brzusznej lub miednicy małej bez wzmocnienia kontrastowego
75
76
77
78
TK jamy brzusznej lub miednicy małej bez i ze wzmocnieniem
kontrastowym
TK kręgosłupa szyjnego bez wzmocnienia kontrastowego
TK kręgosłupa szyjnego bez i ze wzmocnieniem kontrastowym
TK kręgosłupa piersiowego bez wzmocnienia kontrastowego
TK kręgosłupa piersiowego bez i ze wzmocnieniem kontrastowym
79
TK kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego bez wzmocnienia kontrastowego
74
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
TK kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego bez i ze wzmocnieniem
kontrastowym
TK głowy bez wzmocnienia kontrastowego i co najmniej dwie fazy ze
wzmocnieniem kontrastowym
TK szyi bez wzmocnienia kontrastowego i co najmniej dwie fazy ze
wzmocnieniem kontrastowym
TK klatki piersiowej bez wzmocnienia kontrastowego i co najmniej dwie
fazy ze wzmocnieniem kontrastowym
TK jamy brzusznej lub miednicy małej bez wzmocnienia kontrastowego i
co najmniej dwie fazy ze wzmocnieniem kontrastowym
88.010
88.011
88.383
88.384
88.385
88.386
88.387
88.388
87.032
87.038
87.412
92
93
94
95
96
97
98
RM jamy brzusznej lub miednicy małej bez wzmocnienia kontrastowego
100
101
102
103
104
105
RM jamy brzusznej lub miednicy małej bez i ze wzmocnieniem
kontrastowym
RM kończyny górnej bez wzmocnienia kontrastowego
RM kończyny górnej bez i ze wzmocnieniem kontrastowym
RM kończyny dolnej bez wzmocnienia kontrastowego
RM kończyny dolnej bez i ze wzmocnieniem kontrastowym
RM kręgosłupa lub kanału kręgowego na poziomie odcinka szyjnego bez
wzmocnienia kontrastowego
RM kręgosłupa lub kanału kręgowego na poziomie odcinka szyjnego bez
i ze wzmocnieniem kontrastowym
600 zł
270 zł
600 zł
270 zł
600 zł
270 zł
600 zł
550 zł
550 zł
600 zł
88.012
Inna TK ze wzmocnieniem kontrastowym
88.389
TK tętnic klatki piersiowej (w tym aorta)
87.415
TK tętnic jamy brzusznej (w tym aorta)
88.013
TK kończyny górnej bez wzmocnienia kontrastowego
88.301
TK kończyny górnej bez i ze wzmocnieniem kontrastowym
88.302
TK kończyny dolnej bez wzmocnienia kontrastowego
88.303
TK kończyny dolnej bez i ze wzmocnieniem kontrastowym
88.304
BADANIA REZONANSU MAGNETYCZNEGO
RM głowy bez wzmocnienia kontrastowego
88.900
RM głowy bez i ze wzmocnieniem kontrastowym
88.901
RM szyi bez wzmocnienia kontrastowego
88.973
RM szyi bez i ze wzmocnieniem kontrastowym
88.975
RM klatki piersiowej bez wzmocnienia kontrastowego
88.923
RM klatki piersiowej bez i ze wzmocnieniem kontrastowym
88.924
99
270 zł
600 zł
600 zł
600 zł
600 zł
270 zł
600 zł
270 zł
600 zł
650 zł
750 zł
700 zł
900 zł
750 zł
1 000 zł
88.971
750 zł
88.976
1 000 zł
88.902
88.903
88.904
88.905
750 zł
1 000 zł
750 zł
1 000 zł
88.931
600 zł
88.936
750 zł
106
RM kręgosłupa lub kanału kręgowego na poziomie odcinka lędźwiowego
(lędźwiowo-krzyżowego) bez wzmocnienia kontrastowego
88.932
600 zł
107
RM kręgosłupa lub kanału kręgowego na poziomie odcinka lędźwiowego
(lędźwiowo-krzyżowego) bez i ze wzmocnieniem kontrastowym
88.937
750 zł
strona 3 z 9
CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH
Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii
108
RM kręgosłupa lub kanału kręgowego na poziomie odcinka piersiowego
bez wzmocnienia kontrastowego
88.933
600 zł
88.938
750 zł
88.977
88.978
88.970
650 zł
750 zł
1 000 zł
KOD BADANIA
CENA NETTO (ZW)
Y.04.901
28 zł (za 1 bloczek)
Y.04.902
27 zł (za 1 bloczek)
Y.04.903
26 zł (za 1 bloczek)
Y.42.90
Y.20.90/
Y.04.93
49 zł + koszt badania IHC
5
Badanie szpiku kostnego
Badanie węzłów chłonnych + koszt badań immunohistochemicznych
(IHC)
BADANIA ŚRÓDOPERACYJNE
6
Ocena materiału - badanie śródoperacyjne
Y.04.90
150 zł
109
110
111
112
RM kręgosłupa lub kanału kręgowego na poziomie odcinka piersiowego
bez i ze wzmocnieniem kontrastowym
Angiografia bez wzmocnienia kontrastowego - RM
Angiografia ze wzmocnieniem kontrastowym - RM
Spektroskopia - RM
C. PRACOWNIA HISTOPATOLOGII
LP.
RODZAJ BADANIA
BADANIA HISTOLOGICZNE
1
2
3
4
Ocena materiału z biopsji małej (1-2 bloczki)
(wycinek ze zmian skórnych, z endoskopii, biopsja gruboigłowa, biopsja
mammotomiczna)
Ocena materiału z biopsji małej wieloblokowej
(3-10 bloczków)
(guzek piersi, kwadrantektomia, duże zmiany skórne, duże zmiany
z tkanki podskórnej, kikuty tarczycy, fragment wątroby, wyrostek
robaczkowy, pojedynczy płat tarczycy, pęcherzyk żółciowy)
Ocena materiału z biopsji dużej wieloblokowej
(>10 bloczków)
(amputacja piersi, kwadrantektomia +SLN, amputacja jelita, amputacja
żołądka, zawartość jamy pachowej, zawartość jamy pachwinowej)
99 zł + koszt badania IHC
BADANIA CYTOLOGICZNE
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Ocena materiału z badania cytologicznego ginekologicznego
Y.99.91
Ocena materiału z badania cytologicznego płynów
Y.32.91
(np. torbiel piersi)
Ocena materiału z płynów jam ciała
Y.33.91
(opłucna, otrzewna)
Ocena materiału z biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej
Y.04.91
(do 4 szkiełek)
Ocena materiału - zeskrobiny skórne
Y.50.91
BAC wykonywane przez lekarza patomorfologa:
Y.04.911
biopsje wątroby, biopsje trzustki, biopsje nerki
biopsje tarczycy
BADANIA OZNACZENIA IMMUNOHISTOCHEMICZNEGO
Ocena immunohistochemiczna ER
Ocena immunohistochemiczna PR
Ocena immunohistochemiczna aktywności proliferacyjnej Ki67
oznaczona na cyfrowym obrazie ze skanera Aperio
Ocena HER2
CD 117
p16
Ocena jednego markera IHC (pozostałe)
strona 4 z 9
15 zł
50 zł
50 zł
50 zł
50 zł
150 zł
120 zł + (g-1) x 30 zł
Y.04.931
Y.04.931
45 zł
45 zł
Y.04.932
150 zł
Y.04.932
Y.04.933
Y.04.933
Y.04.93
100 zł
180 zł
180 zł
60 zł
CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH
Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii
BADANIA OZNACZENIA HISTOCHEMICZNEGO
20
Ocena histochemiczna
Y.04.94
30 zł
Y.04.956
250 zł
-
120 zł
-
1 zł
KOD BADANIA
CENA NETTO (ZW)
BADANIA MOLEKULARNE
21
Ocena amplifikacji HER2 metodą SISH
22
POZOSTAŁE ŚWIADCZENIA
Badanie konsultacyjne (zawiera ocenę gotowych preparatów HE lub
IHC)
Przygotowanie materiału/preparatu cytologicznego – 1 szkiełko
23
D. LABOLATORIUM
LP.
RODZAJ BADANIA
BADANIA LABORATORYJNE
1
Albuminy w surowicy
ALB2 I09-09-191
9,40 zł
2
Alfa-fetoproteina (AFP)
AFP L07-0911342
42,00 zł
3
Aminotransferaza alaninowa (ALT)
ALTL I17-09-194
9,50 zł
4
Aminotransferaza asparaginowa (AST)
ASTL I19-09-194
9,50 zł
5
Amylaza w moczu
6
Amylaza w surowicy
7
Antygen CA - 15.3
8
Antygen CA - 19.9
9
Antygen CA-125
10
Antygen CEA
11
Antygen TPSA
12
Badanie ogólne moczu
13
Beta-HCG (gonadotropina kosmówkowa)
14
Białko całkowite w surowicy
AMYU2 I25-24194
AMYL2 I25-09194
CA-15.5 I43-0911342
CA-19.9 I45-0911342
CA125 I41-0911342
CEA I53-0911342
TPSA I61-0911342
MOCZ A01-2419,194
BHCG L49-0911342
TP2 I77-09-194
15
Bilirubina bezpośrednia
BIL-D I87-09-194
16
Bilirubina całkowita
17
18
Chlorki w surowicy
Chlorki w moczu
19
Cholesterol całkowity
20
Cholesterol HDL
21
Czas kaolinowo-kefalinowy (APTT)
22
D-dimery (ilościowo)
23
Dehydrogenaza mleczanowa (LDH)
24
Fibrynogen
FIBR G53-102-17
13,20 zł
25
Fosfataza zasadowa w surowicy (ALP)
ALP2S L 11-09194
9,50 zł
BILTS I89-09194
CL-I I97-09-065
CL-24-065
CHOL2 I99-09194
HDL_C K01-09194
APTT G11-10217
D-DI G49-104111
LDHL K33-09194
strona 5 z 9
11,60 zł
11,60 zł
44,50 zł
43,00 zł
43,60 zł
38,60 zł
35,40 zł
14,40 zł
43,20 zł
9,30 zł
9,60 zł
9,60 zł
9,20 zł
9,20 zł
9,60 zł
11,70 zł
16,00 zł
50,70 zł
10,30 zł
CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH
Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii
26
Fosforany nieorganiczne w surowicy
27
Fosforany nieorganiczne w moczu
28
Gamma-glutamylotranspeptydaza (GGTP)
29
Glukoza -obciążenie 75g DTT
30
Glukoza w surowicy
31
Glukoza w moczu
32
Grupa krwi
33
Hormon Tyreotropowy
34
Kreatynina w moczu
35
Kreatynina w surowicy
36
Krewkarta
PHOS2 L23-09194
PHOU2 L23-2419
GGTS2 L31-09194
GLU 75 L43-09194
GLUL L43-09194
GLULU A15-2419
GKRWI E01-09014
TSH L69-0911342
CREJU M37-24194
CREJC M37-09194
Druk
37
Kwas moczowy w surowicy
UA2 M45-09-194
9,80 zł
38
Kwas moczowy w moczu
UA2 M45-24-194
9,80 zł
39
Magnez w surowicy
MG M87-09-194
11,40 zł
40
Mocznik w surowicy
41
Mocznik w moczu
42
Morfologia krótka
43
Morfologia pełna
44
O.B. Odczyn Biernackiego
45
Osad w moczu
46
Potas w surowicy
UREAL N13-09194
URELU N13-24194
MORFKR C55083-9998
MORFDŁC55083-9998
OB. C59-082-09
MOCZOSAD
A19-24-131
K-I N45-09-065
47
Potas w moczu
K-U N45-24-065
48
Profil glikemii- 7:30
49
Profil glikemii-12:00
50
Profil glikemii-16:00
51
Protrombina INR
52
Próba zgodności
53
Retykulocyty
RTC C69-083-02
28,20 zł
54
Rozmaz krwi obwodowej
ROZKR-083-131
12,70 zł
55
Równowaga kwasowo-zasadowa
RKZ O29-072065
128,00 zł
56
Sód w surowicy
NA-I O35-09-065
9,20 zł
57
Sód w moczu
NA-U O35-24065
9,20 zł
GLU-P1 L43-09194
GLU-P2 L43-09194
GLU-P3 L43-09194
KOAGU G21-10217
P.Krzyż. E05-0901,25
strona 6 z 9
9,60 zł
9,60 zł
9,70 zł
20,20 zł
9,50 zł
9,50 zł
28,90 zł
36,00 zł
9,30 zł
9,30 zł
19,20 zł
9,40 zł
9,40 zł
20,70 zł
21,60 zł
12,70 zł
14,50 zł
9,20 zł
9,20 zł
10,00 zł
10,00 zł
10,00 zł
15,90 zł
91,00 zł
CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH
Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii
58
Triglicerydy
59
Troponina ilościowa
60
Trójjodotyronina
61
Wapń całkowity w surowicy
62
Wolna Tyroksyna
63
Żelazo w surowicy
TRIGL O49-09194
TnT-104-111
FT3 O55-0911342
CA O75-09-194
FT4 O69-0911342
IRON O95-09194
10,20 zł
66,00 zł
37,70 zł
10,00 zł
37,90 zł
10,80 zł
E. ODDZIAŁ CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ
ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA
LP.
RODZAJ ŚWIADCZENIA
KOD
ŚWIADCZENIA
CENA NETTO (ZW)
-
70 zł
-
590 zł
-
wg wyceny indywidualnej
KONSULTACJE
1
Konsultacja onkologiczna
HOSPITALIZACJA
Hospitalizacja w Oddziale Chirurgii Onkologicznej
2
(koszt 1 doby)
Koszt zużycia leków, sprzętu jednorazowego użytku, materiałów diagnostycznych oraz
diagnostyki podlega wycenie indywidualnej
3
Hospitalizacja – Anestezjologia i Intensywna Terapia
(koszt 1 doby)
ZABIEGI OPERACYJNE (bez ksoztu znieczulenia)
4
Zabieg na podstawie planu leczenia
-
wg wyceny indywidualnej
LEKI
5
Wg faktycznego zużycia
wg wyceny indywidualnej
wg wyceny indywidualnej
wg wyceny indywidualnej
150 zł
10
PROCEDURY ANESTEZJOLOGICZNE
Znieczulenie ogólne dożylne
100.10/100.11
Znieczulenie zewnątrzoponowe
100.31
Znieczulenie podpajęczynówkowe
100.21
Znieczulenie miejscowe nasiękowe
23.0402
Znieczulenie ogólne dotchawicze
100.02
(przy procedurze 48.5 brzuszno-kroczowa resekcja odbytnicy)
11
12
Znieczulenie ogólne dotchawicze
Sedacja do zabiegu
100.01
100.51
wg wyceny indywidualnej
540 zł
44.13/1
44.13/2
44.13/3
45.239/1
45.239/2
45.239/3
107 zł
178 zł
223 zł
267 zł
356 zł
979 zł
KOD
ŚWIADCZENIA
CENA NETTO (ZW)
-
70 zł
-
650 zł
6
7
8
9
wg wyceny indywidualnej
BADANIA ENDOSKOPOWE
13
14
15
16
17
18
Gastroskopia diagnostyczna
Gastroskopia diagnostyczna z biopsją
Gastroskopia diagnostyczna z biopsją
Kolonoskopia diagnostyczna
Kolonoskopia diagnostyczna z pobraniem biopsji
Kolonoskopia z polipektomią jednego lub więcej polipów
F. ODDZIAŁ ONKOLOGII KLINICZNEJ
LP.
RODZAJ ŚWIADCZENIA
KONSULTACJE
1
Konsultacja onkologiczna
HOSPITALIZACJA
Hospitalizacja w Oddziale Onkologii Klinicznej
2
(koszt 1 doby)
Koszt zużycia leków, sprzętu jednorazowego użytku, materiałów diagnostycznych oraz
diagnostyki podlega wycenie indywidualnej
strona 7 z 9
CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH
Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii
Hospitalizacja w Oddziale Onkologii Klinicznej - Pododdział Pobyty
Dziennego
3
-
(koszt 1 doby)
468 zł
Koszt zużycia leków, sprzętu jednorazowego użytku, materiałów diagnostycznych oraz
diagnostyki podlega wycenie indywidualnej
ZABIEGI OPERACYJNE (bez ksoztu znieczulenia)
4
Procedura nieuwzględniona w cenniku
-
wg wyceny indywidualnej
LEKI
5
Wg faktycznego zużycia
-
G. ODDZIAŁ KLINICZNY RADIOTERAPII
KOD
ŚWIADCZENIA
CENA NETTO (ZW)
-
70 zł
-
316 zł
-
316 zł
5.07.01.0000023
11 700 zł
7 592 zł
2 704 zł
17 680 zł
10
Teleradioterapia radykalna z planowaniem trójwymiarowym (3D)
Teleradioterapia radykalna z planowaniem dwuwymiarowym (2D)
Teleradioterapia paliatywna
Teleradioterapia bramkowana
Teleradioterapia 3D konformalna – niekoplanarna z monitoringiem
tomograficznym (3D-CRT)
Teleradioterapia 3D z modulacją intensywności dawki (3D-IMRT) lub
stereotaktyczna
Teleradioterapia 3D śródoperacyjna (3D-IORT)
11
Brachyterapia standardowa
5.07.01.0000025
12
Brachyterapia z planowaniem 3D
5.07.01.0000042
9 360 zł
13
Procedura nieuwzględniona w cenniku
-
wg wyceny indywidualnej
LP.
RODZAJ ŚWIADCZENIA
KONSULTACJE
1
Konsultacja onkologiczna
HOSPITALIZACJA
Hospitalizacja w Oddziale Klinicznym Radioterapii
2
(koszt 1 doby)
Koszt zużycia leków, sprzętu jednorazowego użytku, materiałów diagnostycznych oraz
diagnostyki podlega wycenie indywidualnej
Hospitalizacja w Oddziale Klinicznym Radioterapii - Brachyterapia
3
(koszt 1 doby)
Koszt zużycia leków, sprzętu jednorazowego użytku, materiałów diagnostycznych oraz
diagnostyki podlega wycenie indywidualnej
PROCEDURY
4
5
6
7
8
9
5.07.01.0000022
5.07.01.0000021
5.07.01.0000011
5.07.01.0000013
5.07.01.0000012
5.07.01.0000014
15 080 zł
16 588 zł
6 188 zł
6 240 zł
LEKI
14
-
Wg faktycznego zużycia
H. OŚRODEK REHABILITACJI PSYCHOSPOŁECZNEJ I MEDYCZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
LP.
KOD
ŚWIADCZENIA
RODZAJ ŚWIADCZENIA
PORADNIA MEDYCYNY PALIATYWNEJ
89.00
HOSPICJUM DOMOWE
89.06
PORADNIA LECZENIA BÓLU
1
Porada specjalistyczna
2
Osobodzień
3
4
Porada specjalistyczna
Świadczenia realizowane w gabinetach zabiegowych
PORADNIA REHABILITACJI
Porada lekarska rehabilitacyjna
5
strona 8 z 9
-
CENA NETTO (ZW)
66 zł
46 zł
52 zł
wg wyceny indywidualnej
66 zł
CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH
Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii
REHABILITACJA OGÓLNOUSTROJOWA W OŚRODKU DZIENNYM/FIZJOTERAPIA AMBULATORYJNA
6
7
8
Świadczenia na podstawie planu rehabilitacji
Kompresoterapia obrzęków (koszt materiałów)
Kinesiology taping
-
wg wyceny indywidualnej
250 zł
30 zł
I. POZOSTAŁE
LP.
1
2
3
4
5
USŁUGA
OPŁATA BRUTTO (VAT 23%)
Wypożyczenie łóżka szpitalnego
Kopia dokumentów niemedycznych
(1 strona)
Dokumentacja medyczna
(1 strona)
- wyciąg lub odpis
- kopia
- elektroniczny nośnik danych
Koszt przesyłki listowej
Płyta CD zawierająca zdjęcia badania obrazowego – wydanie kopii
223 zł
0,70 zł
Zgodnie z maksymalnymi opłatami określonymi na podstawie
art. 28 ust 4 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw
Pacjenta Dz.U. 2009 nr 52 poz. 417 ze zm.
zgodnie z opłatą operatora pocztowego
6,50 zł
J. PROSEKTURA
LP.
1
2
USŁUGA
OPŁATA BRUTTO (VAT 8%)
Przechowywanie zwłok*
51,84 zł
(koszt 1 doby)
Przechowywanie zwłok
2,16 zł
(koszt 1 godziny)
* za pierwsze 72 h świadczenia nie pobiera się opłat.
strona 9 z 9

Podobne dokumenty