Regulamin Promocji Canon z nagrodami

Komentarze

Transkrypt

Regulamin Promocji Canon z nagrodami
Regulamin Promocji Canon
z nagrodami
Zasady promocji:
1. Promocja obejmuje drukarki i urządzenia laserowe marki Canon, za zakup których partnerzy handlowi
otrzymują punkty, które po zakończeniu okresu trwania promocji można wymienić na nagrody.
Lista produktów objętych promocją oraz przyznawanych za nie punktów znajduje się poniżej:
Model
Punkty
Drukarki laserowe kolorowe
Drukarki laserowe mono
LBP3010
LBP3100
LBP3250
LBP3300
LBP3310
LBP3360
LBP3370
LBP3460
7
10
18
20
21
LBP5050
LBP5050N
LBP5100
LBP5300
LBP5360
18
21
21
63
87
Wielofunkcyjne urządzenia laserowe mono
28
40
62
MF4010
MF4120
MF4140
17
18
22
MF4150
MF4270
MF4320D
MF4330D
MF4340D
25
31
21
26
26
MF6530
MF6540PL
MF6550
MF6560PL
MF6580PL
61
66
66
71
90
Wielofunkcyjne urządzenia laserowe kolorowe
MF4350D
30
MF8180C
MF4370DN
34
MF8450
MF4380DN
MF4660PL
MF4690PL
86
94
40
36
46
MF9130
MF9170
155
172
2. Premiowane są zakupy produktów laserowych Canon u następujących dystrybutorów: AB, ABC Data,
Action, Tech Data, oraz u autoryzowanych partnerów: New Technology, Merkator, Megabajt, Yamo,
Pronox, Incom, MaxComputers, Ad-Mi-Com, NTT System.
3. Po zakończeniu promocji uczestnik wymienia zgromadzoną przez siebie liczbę punktów na nagrody
w przedstawionej tabeli. Firma Canon zastrzega sobie prawo do zmiany nagrody na inne o takiej samej wartości rynkowej i zbliżonej funkcjonalności.
4. Podstawą naliczania punktów będą raporty sprzedaży od wskazanych dystrybutorów oraz autoryzowanych partnerów handlowych.
Okres trwania Promocji:
5. Punkty naliczane są za zakupy dokonane w okresie od 3 listopada 2008 do 19 grudnia 2008.
Warunki uczestnictwa:
6. W promocji może wziąć udział każdy klient kupujący premiowane produkty laserowe firmy Canon w
celu dalszej ich odsprzedaży i mający zarejestrowaną działalność gospodarczą na terytorium Polski, z
wyłączeniem dystrybutorów wskazanych w punkcie 2.
7. Warunkiem koniecznym uczestnictwa w promocji jest potwierdzenie swojego udziału zgłoszeniem
przesłanym na e-mail: [email protected] do dnia 19 grudnia 2008 roku włącznie, co jest
równoznaczne z akceptacją ustaleń zawartych w regulaminie promocji.
8. W przypadku, gdy rejestracji dokonuje pracownik danej firmy, rozumie się przez to, że rejestracja została dokonana w zgodzie z obowiązującymi w danej firmie zasadami. Organizator promocji nie ponosi odpowiedzialności za wystąpienie jakiegokolwiek konfliktu pomiędzy uczestniczeniem w Promocji
a wymogami danej firmy.
Nagrody:
9. Każdy uczestnik promocji może wymieniać zgromadzone punkty na nagrody zawarte w tabeli będącej załącznikiem niniejszego regulaminu.
10. Po zakończeniu promocji klient zostanie poinformowany o zgromadzonej liczbie punktów i będzie
mógł dokonać wyboru nagrody potwierdzając ów wybór e-mailem przesłanym na adres:
[email protected]
11. W przypadku braku możliwości dostarczenia nagrody z tabeli nagród organizator dostarczy nagrodę
zastępczą o wartości rynkowej nie niższej niż wybrana.
12. Warunkiem otrzymania nagrody jest spełnienie wymagań regulaminu oraz posiadanie odpowiedniej
liczby punktów równej lub wyżej liczbie punktów przyporządkowanych do danej nagrody na podstawie tabeli nagród.
13. W sytuacjach niejasnych jako warunek odebrania nagrody Canon może zażądać okazania faktury potwierdzającej dokonanie zakupu promowanych urządzeń u dystrybutorów wskazanych w punkcie 2.
14. Nagrody zostaną przekazane do klientów w terminie do 31.01.2009.
Nagrody
Zdjęcie
Punkty
Drurkarka atramentowa
Canon PIXMA IP1900
100
Wielofunkcyjne urządzenie
atramentowe Canon PIXMA MP190
135
Odtwarzacz MP3
iPod Shuffle 1GB
150
Drurkarka atramentowa
Canon PIXMA IP3600
175
Wielofunkcyjne urządzenie
atramentowe Canon PIXMA MP540
225
Drukarka Photo
Canon CP 760
230
Drurkarka atramentowa
Canon PIXMA IP4600
250
Aparat cyfrowy PS A 1000
410
Wielofunkcyjne urządzenie
atramentowe Canon PIXMA MP630
420
Aparat cyfrowy
Canon IXUS 870
670
Kamera video
Canon FS100
770
Aparat fotograficzny
IXUS 980
850
Konsola gier X-BOX
1000
Lustrzanka cyfrowa
Canon EOS 1000D 18-55IS
1320
Telewizor LCD LG
o wartości 2000 zł
2000
Kamera video
Canon HG 20
2100
Notebook marki ACER
o wartości 3000 zł
3000
Telewizor Full HD
o wartości 5000 zł
5000

Podobne dokumenty