rejestr – wnioski i pozwolenia na budowę/rozbiórkę

Komentarze

Transkrypt

rejestr – wnioski i pozwolenia na budowę/rozbiórkę
REJESTR DECYZJI POZWOLEŃ NA BUDOWĘ „P” W 2015 ROKU
NR DECYZJI
DATA
WPŁYWU
RODZAJ INWETYCJI
DATA
WYDANIA DECYZJI
NUMER SPRAWY
TREŚ DECYZJI
1
2
4
5
6
7
1/P/2015
2/P/2015
3/P/2015
4/P/2015
5/P/2015
6/P/2015
7/P/2015
04.11.2014
20.11.2014
21.11.2014
03.12.2014
23.12.2014
04.11.2014
19.12.2014
Budowa budynku gospodarczego
na działce nr ew. 435/1 w obr.
Boryszew
Budowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego na działce nr ew.
83 w obr. 13 w Otwocku przy
ulicy Okrzei
Budowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego na działce nr ew.
358 w obr. Wiązowna Kościelna
Budowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego oraz
bezodpływowego zbiornika na
nieczystości ciekłe działka nr ew.
617/6 Piwonin, gm. Sobienie
Jeziory
Budowa instalacji gazowej do
budynku mieszkalnego działka nr
ew. 10/6 obr. 46 przy ul.
Mickiewicza, gm. Józefów
Budowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego oraz osadnika
na nieczystości płynne na działce
nr ew. 13/3 w obr. Sobienie
Biskupie gm. Sobienie Jeziory
Przebudowa, rozbudowa
budynku szkoły podstawowej
wraz z częścią mieszkalną,
budowa hali sportowej oraz
SAB
6740.1243.2014
02.01.2015 roku
SAB
6740.1293.2014
02.01.2015 roku
SAB
6740.1303.2014
02.01.2015 roku
SAB
6740.1348.2014
05.01.2015 roku
SAB
6740.1408.2014
05.01.2015 roku
SAB
6740.1243.2014
05.01.2015 roku
05.01.2015 roku
SAB
6740.1400.2014
6740.861.213
1
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
8/P/2015
08.12.2014
9/P/2015
05.12.2015
10/P/2015
18.11.2014
11/P/2015
12/P/2015
13/P/2015
14/P/2015
13.11.2014
12.11.2014
09.12.2014
20.11.2014
przebudowa ( budowa elementów
infrastruktury technicznej) i
budowa parkingów działka nr ew.
253 obr. Malcanów, gm.
Wiązowna – DECYZJA
1010/P/2013 Z DNIA 30 września
2013 roku
Budowa budynku magazynowego
z częścią socjalno-biurową wraz
ze zbiornikiem na ścieki działka
nr ew. 16/2, 17/2, 18/2 obr. 35
Karczew - PROJEKT ZAMIENNY
626/P/2014 z 30 czerwca 2014 roku
Budowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego i szczelnego
zbiornika na nieczystości ciekłe
na działce nr ew. 195/5 obr.
Wiązowna Kościelna, gm.
Wiązowna
Budowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego na działce nr ew.
3483 W OBR. OSIECK
Rozbudowa i nadbudowa
budynku mieszkalnego
jednorodzinnego na działce nr
ew. 70/1 w obr. 39 w Józefowie PROJKET ZAMIENNY DO
DECYZJI NR 765/P/2014 z dnia
29 lipca 2014 roku
Budowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego oraz osadnika
na nieczystości płynne na działce
nr ew. 22/5 W OBR. 240 W
OTWOCKU - PROJEKT
ZAMIENNY DO DECYZJI NR
760/P2013 z 31 lipca 2013 roku
Przebudowa i remont
pomieszczeń 05B, 06B, 07B, w
budynku 24ABCDW skrzydło B
na działce nr ew. 17 w obr. 257 w
Otwocku
Rozbudowa istniejącego budynku
mieszkalnego jednorodzinnego o
część mieszkalną wraz
przebudowa i zmiana sposobu
użytkowania budynku
gospodarczego na budynek
garażowy na działce nr ew. 96/19
pozwolenie na
budowę
05.01.2015 roku
SAB
6740.1362.2014
6740.483.214
SAB
6740.1357.2014
05.01.2015 roku
07.01.2015 roku
SAB
6740.1286.2014
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
ODMOWA
SAB
6740.1263.2014
ODMOWA
SAB
6740.1258.2014
ODMOWA
SAB
6740.1258.2014
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
07.01.2015 roku
07.01.2015 roku
08.01.2015 roku
SAB
6740.1295.2014
08.01.2015 roku
2
15/P/2015
16/P/2015
17/P/2015
18/P/2015
19/P/2015
20/P/2015
21/P/2015
22/P/2015
15.12.2014
18.12.2014
07.11.2014
19.12.2014
10.10.2014
31.12.2014
25.11.2014
05.12.204
w obr. 8 w Gliniance przy ulicy
Wrzosowej gm. Wiązowna
Budowa wewnętrznej instalacji
gazowej w budynku mieszkalnym
jednorodzinnego na działce nr ew.
44 w obr. 15 w Otwocku
Budowa elektroenergetycznej linii
kablowej SN-15kV, słupowej
stacji transformatorowej 15/0,4
kv., elektroenergetycznej linii
kablowej 0,4 kV oraz złączy
kablowych na działce nr ew. 324,
253, 84 w obr. 16 w Malcanowie
przy ulicy Mazowieckiej
Rozbudowa i przebudowa
budynku mieszkalnego
jednorodzinnego na działce nr ew.
28 w obr. Sobienki gm. Osieck
Budowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego oraz
bezodpływowego zbiornika na
nieczystości ciekłe na działce nr
ew. 333 obr. Otwock Mały, gm.
Karczew jako I etap inwestycji
Budowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego oraz osadnika
na nieczystości płynne na działce
nr ew. 633/2 w obr. Całowanie
gm. Karczew
Budowa zjazdu indywidualnego z
drogi gminnej 271492W na
działce nr ew. 59/5 w obr. 22 w
Józefowie
Budowa wewnętrznej instalacji
gazowej w budynku mieszkalnym
jednorodzinnego na działce nr ew.
3/2 w Otwocku
Budowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego oraz zbiornika
na nieczystości płynne na działce
nr ew. 642/2 obr. Władzin, gm.
Kołbiel w ramach tworzenia
SAB
6740.1385.2014
08.01.2015 roku
SAB
6740.1287.2014
08.01.2015 roku
SAB
6740.1256.2014
08.01.2015 roku
SAB
6740.1401.2014
08.01.2015 roku
SAB
6740.1173.2014
08.01.2015 roku
SAB
6740.1428.2014
09.01.2015 roku
09.01.2015 roku
SAB
6740.1314.2014
SAB
6740.1355.2014
09.01.2015 roku
3
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
ODMOWA
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
23/P/2015
24/P/2015
25/P/2015
26/P/2015
27/P/2015
18.11.2014
27.10.2014
15.12.2014
09.10.2014
27.11.2014
28/P/2015
23.12.2014
29./P/2015
09.10.2014
nowego siedliska rolniczego
Przebudowa stacji
transformatorowej
napowietrznej, budowa linii
kablowej NN 0,4kV i złącza
kablowego nn 0,4 kV dla zasilania
w energie elektryczna budynku
produkcyjno - magazynowego na
działce nr ew. 142, 143, 151 w obr.
Całowanie gm. Karczew
Budowa linii elektroenergetycznej
wraz z przyłączem na działce nr
ew. 100, 106, 105/1, 105/2, 105/3,
104 w obr. Chrząszczówka gm.
Kołbiel
Rozbudowa hali produkcyjnomagazynowej na działce nr ew.
261/4 w obr. Wola Ducka gm.
Wiązowna - PROJEKT
ZAMIENNY DO DECYZJI NR
568/P/2014 Z DNIA 13
CZERWCA 2014 ROKU
Budowa sieci napowietrznej dwu
napięciowej średniego napięcia
wraz z oświetleniem ulicznym,
budowa sieci kablowej średniego
napięcia i złącza kablowego
średniego napięcia, przebudowa
sieci napowietrznej średniego i
niskiego napięcia wraz z
oświetleniem drogowym na
działce nr ew. 298/1, 159/13,
156/10, 156/11, 205/70, 205/39,
211/6, 150/3,148/2 146/1, 83/1 w
obr. Wiązowna Gminna
Budowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego oraz osadnika
na nieczystości płynne na działce
nr ew. 257/2 w obr. Czarnówka
gm. Wiązowna
Budowa wewnętrznej instalacji
gazowej do budynku
jednorodzinnego działka nr ew.
27 obr. 259 Otwock
Budowa sieci kablowej średniego
SAB
6740.1285.2014
09.01.2015 roku
SAB
6740.1214.2014
09.01.2015 roku
SAB
6740.1383.2014
6740.633.2012
09.01.2015 roku
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
SAB
6740.1163.2014
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
SAB
6740.1323.2014
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
09.01.2015 roku
12.01.2015 roku
SAB
6740.1412.2014
12.01.2015 roku
12.01.2015 roku
SAB
4
30/P/2015
25.11.2014
31/P/2015
13.11.2014
32/P/2015
27.08.2012
33/P/2015
34/P/2015
35/P/2015
36/P/2015
37/P/2015
08.10.2014
29.12.2014
01.12.2014
02.12.2014
28.11.2014
napięcia i złączy kablowych
średniego napięcia na działce nr
ew. 298/1 w obr. Wiązowna
Gminna oraz działki nr ew.
221/64, 441/1, 221/63, 221/56,
221/55, 221/57, 221/58 w obr.
Boryszew gm. Wiązowna
Budowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego na działce nr ew.
67 w obr. 121 w Otwocku
Rozbudowa budynku
mieszkalnego jednorodzinnego na
działce nr ew. 239/29 w obr.
Stefanówka gm. Wiązowna
Budowa budynku garażowego na
działce nr ew. 99/1 w obr. 45 przy
ulicy Mickiewicza w Józefowie
Rozbudowa i przebudowa
budynku mieszkalnego
jednorodzinnego, na działce nr
ew. 25/1, 25/3, 25/5, 2/4, 52/4 w
obr. 42 w Józefowie
Budowa wewnętrznej instalacji
gazowej w budynku usługowym
na działce nr ew. 602/1 w
Karczewie
Budowa elektroenergetycznej linii
kablowej 0,4 kV na działce nr ew.
199/30, 198/1, 198/42 w obr.
Zakręt gm. Wiązowna
Budowa budynku garażowego z
pomieszczeniem gospodarczym
na działce nr ew. 45/4, 45/6 w obr.
Wiązowna Gminna przy ulicy
Boryszewskiej
Rozbudowa budynku
mieszkalnego jednorodzinnego na
działce nr ew. 81/1 w obr. 4 w
Józefowie
6740.1165.2014
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
SAB
6740.1165.2014
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
ODMOWA
12.01.2015 roku
12.01.2015 roku
12.01.2015 roku
SAB
6740.1165.2014
SAB
6740.1213.2012
ODMOWA
SAB
6740.1156.2014
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
12.01.2015 roku
SAB
6740.1416.2014
13.01.2015 roku
SAB
6740.1336.2014
13.01.2015 roku
SAB
6740.1342.2014
13.01.2015 roku
SAB
6740.1332.2014
13.01.2015 roku
5
38/P/2015
39/P/2015
40/P/2015
41/P/2015
42/P/2015
43/P/2015
44/P/2015
45/P/2015
01.12.2014
18.12.2014
18.11.2014
15.12.2014
09.01.2015
29.12.2014
24.11.2014
18.1.22014
Budowa elektroenergetycznej linii
kablowej na działce nr 177/7,
177/8 w obr. Zakręt gm.
Wiązowna
Budowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego na działce nr
ew. 103 w obr. 259 w Otwocku
Budowa budynku gospodarczego
na działce nr ew. 115/3 w obr. 26
w Zakręcie gm. Wiązowna
Budowa budynku garażowego na
działce nr ew. 17 w obr. 257 w
Otwocku
budowa myjni bezdotykowej
samoobsługowej, separatora
olejów oraz zbiornik na
nieczystości płynnych na działce
nr ew. 29 w obr. 54 przy ulicy
Nadwiślańska w Józefowie
Budowa wewnętrznej instalacji
gazowej w budynku mieszkalnym
jednorodzinnego na działce nr ew.
390 w obr. Zakręt gm. Wiązowna
Budowa wewnętrznej instalacji
gazowej w budynku mieszkalnym
jednorodzinnego na działce nr ew.
35 w ober. 43 w Józefowie przy
ulicy Sienkiewicza
Budowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego oraz zbiornika
na nieczystości ciekłe na działce
nr ew. 94 w miejscowości Rzakta
gmina Wiązowna - PROJEKT
ZAMIENNY DO DECYZJI NR
SAB
6740.1337.2014
13.01.2015 roku
SAB
6740.1395.2014
13.01.2015 roku
SAB
6740.1288.2014
14.01.2015 roku
SAB
6740.1387.2014
14.01.2015 roku
SAB
6740.1136.2014
14.01.2015 roku
SAB
6740.1415.2014
14.01.2015 roku
SAB
6740.1308.2014
14.01.2015 roku
14.01.2015 roku
SAB
6740.1396.2014
6740.348.2011
6
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
46/P/2015
30.12.2014
47/P/2015
17.11.2014
48/P/2015
49/P/2015
50/P/2015
51/P/2015
52/P/2015
14.11.2014
29.12.2014
15.12.2014
12.12.2014
31.12.2014
53/P/2015
10.12.2014
54/P/2015
04.12.2014
461/P/2011 z dnia 6.05.2011 roku
SAB 6740.348.2011
Budowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego na działce nr ew.
23/2 w obr. 5 w Józefowie
Budowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego na działce nr ew.
154 w obr. 20 w Józefowie
Rozbudowa budynku
produkcyjnego na działce nr ew.
3/2, 2/2 w obr. 245 w Otwocku
Budowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego oraz osadnika
na nieczystości płynne na działce
nr ew. 482/1 w obr. Augustówka
gm. Osieck
Rozbudowa budynku mieszkalno
- ulgowego o część mieszkalną na
działce nr ew. 1016/1 w obr.
Podgórna
Projekt zamienny do DECYZJI NR
623/P/04 z 12 sierpnia 2004 roku
budynku handlowo - usługowomieszkalnego działka nr ew. 8/5,
8/6, 8/7, 11/2 obr. 51 przy ul.
Reymonta w Otwocku
Budowa zjazdu indywidualnego z
drogi gminnej 271492W na
działce nr ew. 59/5 w obr. 22 w
Józefowie
Budowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego oraz osadnika
na nieczystości płynne na działce
nr ew. 292 w obr. Łukówiec gm.
Karczew
Budowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego wraz z
SAB
6740.1425.2014
14.01.2015 roku
14.01.2015 roku
SAB
6740.1280.2014
SAB
6740.1272.2014
14.01.2015 roku
SAB
6740.1420.2014
15.01.2015 roku
SAB
6740.1380.2014
15.01.2015 roku
15.01.2015 roku
SAB
6740.1379.2014
7351/282/07
7351/683
SAB
6740.1427.2014
15.01.2015 roku
SAB
6740.1369.2014
16.01.2015 roku
16.01.2015 roku
SAB
6740.1350.2014
7
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
ODMOWA
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
niezbędną infrastrukturą
techniczną działka nr ew. 707 obr.
Piwonin gm. Sobienie Jeziory
55/P/2015
56/P/2015
57/P/2015
58/P/2015
59/P/2015
60/P/2015
61/P/2015
02.12.2014
23.12.2014
05.01.2015
24.12.2014
17.12.2014
22.12.2014
15.01.2015
Rozbudowa istniejącej sortowni
owoców wraz z chłodniami,
zapleczem sanitarno higienicznym i biurowym oraz z
niezbędną infrastruktura
techniczną o budynek chłodni i
części z pomieszczeniami obsługi
klientów na działce nr ew. 52/1,
52/2, 53/1 w obr Siedzów gm.
Sobienie Jeziory
Budowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego oraz
bezodpływowego zbiornika na
nieczystości płynne działka rn ew.
15 Lipowo gm. Wiązowna
Budowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego na działce nr ew.
176 w obr. 10 gm. Karczew
Budowa wewnętrznej instalacji
gazowej w budynku mieszkalnym
jednorodzinnego na działce nr ew.
4 w obr. Otwock
Budowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego oraz osadnika
na nieczystości płynne na działce
nr ew. 398 w obr. 10 w Izabela
gm. Wiązowna
Budowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego wolnostojącego
z garażem w bryle budynku i
zbiornika na nieczystości płynne
działka nr ew. 334/5 Duchnów,
gm. Wiązowna
Budowa hali magazynowej jako
II etap realizacji inwestycji na
działce nr ew. 3/2 w obr. 35
w
Karczewie
przy
ulicy
Żaboklickiego
SAB
6740.1345.2014
16.01.2015 roku
SAB
6740.1410.2014
19.01.2015 roku
SAB 6740.6.2015
19.01.2015 roku
SAB
6740.1413.2014
20.01.2015 roku
SAB
6740.1391.2014
20.01.2015 roku
SAB
6740.1407.2014
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
ODMOWA
22.01.2015 roku
SAB 6740.34.2015
22.01.2015 roku
8
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
62/P/2015
63/P/2015
64/P/2015
65/P/2015
66/P/2015
67/P/2015
68/P/2015
07.05.2013
28.10.2014
17.12.2014
11.12.2014
08.08.2014
26.11.2014
22.12.2014
Budowa budynku hali
magazynowej I Etap inwestycji
na działce nr 3/2 w obr. 35 –
projekt zamienny DO DECYZJI
NR 1546/P/2010 z dnia
30 listopada 2010 roku
SAB 6740.1683.2010
Budowa budynku garażowego na
działce nr ew. 42/6 w obr. 96 w
Otwocku
Budowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego oraz osadnika
na nieczystości płynne na działce
nr ew. 106/2 w obr. 4 w Józefowie
Budowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego oraz osadnika
na nieczystości płynne na działce
nr ew. 213/4 w obr. 15 w
Majdanie gm. Wiązowna
Budowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego na działce nr ew.
22/2 w obr. Wiązowna Gmina
PROJEKT ZAMIENNY DO
DECYZJI NR 1569/P/2007
Budowa kontenerowej oraz
słupowej stacji
transformatorowej, sieci
napowietrznych i kablowych
średniego i niskiego ciśnienia
wraz z siecią oświetlenia
przyłącza kablowego niskiego
napięcia, przebudowa
napowietrznej linii średniego i
niskiego napięcia w obr. Emów
GM. Wiązowna
Budowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego oraz
bezodpływowego zbiornika na
nieczystości ciekłe działka nr ew.
1099/23 obr. Duchnów, gm.
Wiązowna
SAB 6740.499.2013
7351/1683/2010
22.01.2015 roku
SAB
6740.1219.2014
23.01.2015 roku
SAB
6740.1390.2014
23.01.2015 roku
SAB
6740.1372.2014
26.01.2015 roku
26.01.2015 roku
SAB 6740.924.2014
6740.P.89.2013
7351/1419/07
7351/8/06
SAB
6740.1317.2014
27.01.2015 roku
SAB
6740.1404.2014
27.01.2015 roku
9
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
69/P/2015
70/P/2015
71/P/2015
72/P/2015
73/P/2015
74/P/2015
75/P/2015
20.01.2015
25.08.2014
21.01.2015
28.01.2015
09.01.2015
16.01.2015
05.01.2015
76/P/2015
30.01.2015
77/P/2015
28.08.2014
Budowa wewnętrznej instalacji
gazowej w budynku mieszkalnym
usytuowanym na działce nr ew.
36/2 w obr. 204 w Otwocku przy
ulicy Kreciej
Rozbudowa budynku
gospodarczego wraz ze zmianą
sposobu użytkowania na cele
mieszkalne działka nr ew. 137/2
obr. Dyzin, gm. Celestynów
Budowa wewnętrznej instalacji
gazowej w budynku mieszkalnym
usytuowanym na działce nr ew.
6/7 w obr. 14 w Józefowie przy
ulicy Nowy Świat
Budowa wewnętrznej instalacji
gazowej w budynku usługowym
usytuowanym na działce nr ew.
Zakręcie przy Trakcie Brzeskim
Budowa wewnętrznej instalacji
gazowej w budynku mieszkalnym
usytuowanym na działce nr ew.
6/10 w obr. 135 w Otwocku
Budowa wewnętrznej instalacji
gazowej w budynku mieszkalnym
usytuowanym na działce nr ew.
280/3, 281/2 w obr. Kołbiel
Budowa wewnętrznej instalacji
gazowej w budynku mieszkalnym
usytuowanym na działce nr ew.
6/10 w obr. 135 w Otwocku
Budowa wewnętrznej instalacji
gazowej w budynku mieszkalnym
jednorodzinnym usytuowanym
na działce nr ew. 518 w obr. 8 w
Karczewie przy ulicy Wysockiego
Budowa budynku mieszkalnego
SAB 6740.4.2015
27.01.2015 roku
SAB 6740.981.2014
28.01.2015 roku
SAB 6740.46.2015
29.01.2015 roku
SAB 6740.67.2015
02.02.2015 roku
SAB 6740.10.2015
02.02.2015 roku
SAB 6740.35.2015
02.02.2015 roku
SAB 6740.5.2015
02.02.2015 roku
SAB 6740.79.2015
03.02.2015 roku
03.02.2015 roku
SAB
10
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
78/P/2015
79/P/2015
80/P/2015
81/P/2015
82/P/2015
83/P/2015
04.11.2014
16.12.2014
19.12.2014
22.12.2014
30.12.2014
15.01.2015
84/P/2015
20.01.2015
85/P/2015
22.12.2014
jednorodzinnego oraz osadnika
na nieczystości płynne na działce
nr ew. 187 w obr. Gadka gm.
Kołbiel
6740.1011.2014
Rozbudowa budynku handlowo –
usługowo - gastronomicznego na
działce nr ew. 586, 587, 588, 589,
821, 590, 606 w obr. Piwonin gm.
Sobienie Jeziory
SAB
6740.1242.2014
Budowa budynku garażowego an
działce nr ew. 492/2 w obr.
Karpiska gm. Kołbiel
Budowa sieci gazowej średniego
ciśnienia działka nr ew. 151/3,
obr. 45 działka nr ew. 1/5, 12/8,
12/9, obr. 91, ul. wilgi, gm.
Józefów
Rozbudowa budynku
gastronomicznego o hotel działka
nr ew. 3622, 3788 Osieck –
PROJEKT ZAMIENNY DO
DECYZJI NR 329/P/2012
3 kwietnia 2012 roku
Budowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego na działce nr ew.
5 w obr. 13 w Sobiekursku gm.
Karczew
BUDOWA ZJAZDU Z DROGI
POWIATOWEJ W UL.
ŻABOKLICKIEGO W
KARCZEWIE PO DZIAŁKACH
NR EW. 16/2, 17/2, 18/2, 63, 16/1,
17/1 W OBR. 35 W
KARCZEWIE
Termomodernizacja budynku na
działce nr ew. 12 w obr. 12 w
Otwocku przy ulicy Czecha
Budowa budynku mieszkalnego
03.02.2015 roku
SAB
6740.1386.2014
03.02.2015 roku
SAB
6740.1398.2014
03.02.2015 roku
04.02.2015 roku
SAB
6740.1403.2014
6740.1222.2011
6740.1457.2012
SAB
6740.1424.2014
04.02.2015 roku
SAB 6740.79.2015
04.02.2015 roku
SAB 6740.42.2015
04.02.2015 roku
04.02.2015 roku
SAB
11
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
jednorodzinnego oraz zbiornika
na nieczystości płynne na działce
nr ew. 155/4 Siedzów, gm.
Sobienie Jeziory-I etap realizacji
86/P/2015
87/P/2015
88/P/2015
89/P/2015
90/P/2015
91/P/2015
92/P/2015
93/P/2015
11.12.2014
22.012.015
30.12.2014
02.02.2015
16.01.2015
19.12.2014
29.12.2014
08.12.2014
Budowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego na działce nr ew.
96 w obr. Sobienie Biskupie gm.
Sobienie Jeziory
Budowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego na działce nr ew.
73/3 w obr. 16 w Otwocku przy
ulicy Rybnej
Budowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego na działce nr ew.
15 w obr. Całowanie gm. Karczew
Budowa wewnętrznej instalacji
gazowej w budynku mieszkalnym
usytuowanym na działce nr ew.
117 w obr. 8 przy Wysockiego w
Karczewie
Rozbiórka budynku mieszkalnego
i budynku gospodarczego na
działce nr ew. 193 w obr. Zabieżki
gm. Celestynów
Budowa sieci
elektroenergetycznej (linii
kablowej 0,4kV) do budynku
mieszkalnego działka rn ew.
439/1, 439/2 obr. Duchnów, gm.
Wiązowna
Budowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego na działce nr
ew. 68 w obr. 18 w Józefowie
Demontaż stacji
transformatorowej 0,4/15 kV, linii
napowietrznej 15 kV SN oraz linii
napowietrznej NN wraz z
6740.1405.2014
04.02.2015 roku
SAB
6740.1376.2014
SAB 6741.2.2015
04.02.2015 roku
SAB
6740.1422.2014
05.02.2015 roku
SAB 6740.93.2015
05.02.2015 roku
SAB 6740.1.2015
05.02.2015 roku
SAB
6740.1402.2014
06.02.2015 roku
SAB
6740.1421.2014
06.02.2015 roku
SAB 6741.82.2014
06.02.2015 roku
12
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
ODMOWA
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
rozbiórkę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
rozbiórkę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
94/P/2015
95/P/2015
96/P/2015
97/P/2015
98/P/2015
99/P/2015
08.12.2014
02.02.2015
05.12.2014
02.02.2015
04.02.2015
05.02.2015
przyłączami działka nr ew. 877/2,
894/1, 894/10, 880, 877/6, obr. 5
dz. nr ew. 311, 312, 313/8, 313/9,
313/15, 313/17, 313/12, 313/13,
314, 315, 499/1, 317/1, 499/3,
499/2, 499/7, 499/6, 499/14,
317/14, 317/11, 317/15, 317/10,
228 obr. 18 Pęclin gm. Wiązowna
Budowa linii napowietrznej i
kablowej SN 15kV oraz nN 0,4
kV, stacji transformatorowej
15/0,4kV, przyłączy kablowych i
napowietrznych 0,4kV w celu
zasilenia budynków mieszkalnych
działka nr ew. 877/6, 877/2, 894/1,
880 obr. 5; dz. nr ew. 313/8, 313/9,
313/12, 313/13, 313/15, 314, 315,
311, 499/1, 317/1, 317/4, 317/10,
317/9, 228 obr. 18 gm. Wiązowna
Budowa wewnętrznej instalacji
gazowej w budynku mieszkalnym
usytuowanym na działce nr ew.
1449/5 w obr. Rudno gm. Kołbiel
Budowa budynku mieszkalnego
oraz szczelnego zbiornika na
nieczystości płynne działka nr ew.
625/7 obr. Kąck, gm. Wiązowna
Budowa wewnętrznej instalacji
gazowej w budynku usługowym
usytuowanym na działce nr ew.
66 w obr. 37 w Józefowie
Budowa wewnętrznej instalacji
gazowej w budynku mieszkalnym
usytuowanym na działce nr ew.
705/16 w obr. Kołbieli
Budowa wewnętrznej instalacji
gazowej w budynku mieszkalnym
usytuowanym na działce nr ew.
32/8 w obr. 10 w Karczewie
pozwolenie na
rozbiórkę
SAB
6740.1359.2014
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
SAB 6740.93.2015
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
06.02.2015 roku
09.02.2015 roku
SAB
6740.1356.2014
09.02.2015 roku
SAB 6740.86.2015
09.02.2015 roku
SAB 6740.101.2015
09.02.2015 roku
SAB 6740.106.2015
10.02.2015 roku
13
100/P/2015
03.12.2014
101/P/2015
05.02.2015
102/P/2015
04.08.2014
103/P/2015
104/P/2015
105/P/2015
106/P/2015
20.05.2014
30.01.2015
30.12.2015
08.01.2015
107/P/2015
1.12.2014
108/P/2015
12.12.2014
Budowa linii kablowej nN wraz ze
złączem kablowym nN działka nr
ew. 995/2, 995/3, 1049, 985/20 obr.
21 gm. Kołbiel
Budowa wewnętrznej instalacji
gazowej w budynku mieszkalnym
usytuowanym na działce nr ew.
79 w obr. 4 w Józefowie
Rozbudowa budynku
mieszkalnego jednorodzinnego an
działce nr ew. 433/1 w obr. 26 w
Wiązownie Gminnej
Budowa budynku handlowousługowego z parkingiem,
urządzeniem reklamowym,
zjazdem z ul. Górnej i
infrastrukturą towarzyszącą
Przebudowa mostu na przepust
na cieku bez nazwy w ciągu drogi
powiatowej Nr 2705W - ulicy
Kościelnej w Wiązownie na
działce nr ew. 388, 389/6 w obr.
Wiązowna Kościelna
Rozbudowa
budynku
mieszkalnego jednorodzinnego na
działce nr ew. 112/1 w obr. 2 w
Józefowie
Budowa budynku letniskowego
na działce nr ew. 1359 w obr.
Radachówka gm. Kołbiel
Budowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego na działce nr ew.
2175/4 w obr. Osieck
Budowa sieci
elektroenergetycznej ( linii
kablowej SN15kV, stacji
SAB
6740.1347.2014
SAB 6740.896.2014
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
ODMOWA
SAB 6740.579.2014
ODMOWA
SAB 6740.84.2015
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
SAB
6740.1423.2014
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
10.02.2015 roku
SAB 6740.109.2015
10.02.2015 roku
11.02.2015 roku
11.02.2015 roku
11.02.2015 roku
11.02.2015 roku
SAB 6740.8.2015
11.02.2015 roku
SAB
6740.1335.2014
11.02.2015 roku
12.02.2015 roku
SAB
6740.1377.2014
14
109/P/2015
110/P/2015
111/P/2015
112/P/2015
113/P/2015
12.12.2014
10.12.2014
29.12.2014
30.10.2014
27.01.2015
114/P/2015
26.01.2015
115/P/2015
12.01.2014
transformatorowej 15/0,4 kV, linii
kablowej 0,4 kV) w celu zasilenia
budynków mieszkalnych działka
nr ew. 10/11, 11/21, 11/23, 305/1,
31/7, 32/8, 32/10, 12/23, 32/19,
32/20, 32/21, 32/22, 32/23, 32/24,
32/25, 32/26, 32/27, 32/28, 306,
32/29, 32/30, 32/32, 32/33, 32/34,
293 Glinianka gm. Wiązowna
Budowa linii napowietrznej sieci
elektroenergetycznej celem
zasilania budynków mieszkalnych
na działce nr ew. 33 w obr. 229,
21 w obr. 230 w Otwocku i na
działce nr ew. 81, 51/34 w obr.
Kopki gm. Wiązowna
Budowa budynku gospodarczego
na działce nr ew. 48/3 w obr.
Sobienki gm. Osieck
Budowa sieci gazowej średniego
ciśnienia zasilająca budynek
mieszkalny na działce nr ew.
100/6, 58 w obr. 14 w Otwocku
Budowa budynku mieszkalnegomagazynowego na działce nr ew.
8011 w obr. 4 w Jozefowie
Budowa sieci gazowej średniego
ciśnienia zasilająca budynek
mieszkalny na działce nr ew.
100/6, 58 w obr. 14 w Otwocku
Budowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego oraz osadnika
na nieczystości płynne na działce
nr ew. 168/8 w obr. Kąck gm.
Wiązowna
Budowa wewnętrznej instalacji
gazowej w budynku mieszkalnym
usytuowanym na działce nr ew.
305/3, 305/4 w Woli Sufczyńskiej
gm. Kołbiel
Budowa kanalizacji sanitarnej w
ul. Sikorskiego od ul. Matejki do
wydaję
pozwolenie na
budowę
SAB
6740.1233.2014
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
SAB
6740.1367.2014
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
12.02.2015 roku
12.02.2015 roku
SAB
6740.1419.2014
12.02.2015 roku
SAB
6740.1225.2014
12.02.2015 roku
SAB 6740.59.2015
12.02.2015 roku
SAB 6740.57.2015
12.02.2015 roku
13.02.2015 roku
SAB 6740.16.2015
6740.787.2011
15
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
116/P/2015
117/P/2015
118/P/2015
119/P/2015
120/P/2015
02.02.2015
03.02.2015
09.01.2015
09.01.2015
20.01.2015
121/P/2015
13.01.2015
122/P/2015
29.01.2015
ul. Topolowej w Józefowie po
działkach nr ew. 1/1, 1/2 , 92 w
obr. 38 - DECYZJA NR
876/P/2011 Z DNIA 3 SIERPNIA
2011 ROKU SAB 6740.787.2011
Zmiana sposobu użytkowania
istniejącej hali na warsztat
samochodowy z lakiernią oraz
rozbudowa hali, zbiornika
odparowalnego na działce nr ew.
136/30, 164/32, 164/31, 164/33 w
obr. Góraszka gm. Wiązowna DECYZJA Nr 536/P/2014 Z DNIA
4 CZERWCA 2014 ROKU SAB
6740.560.2014
Rozbiórka komórki murowanej
na działce nr ew. 433/1 w obr. 26
w Zakręcie gm. Wiązowna
Budowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego oznaczonego a
mapie A na działce nr ew. 13 w
obr. 81 w Józefowie
Budowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego oznaczonego a
mapie B na działce nr ew. 13 w
obr. 81 w Józefowie
Budowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego na działce nr ew.
42 w obr. 203 w Otwocku przy
ulicy Majowej
Budowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego na działce nr ew.
85/26 w obr. GLINIANKA GM.
WIĄZOWNA
Przebudowa mostu na przepust
na rzece Kaczkówce (rzeka Kanał
Zuzanowski) w ciągu drogi
powiatowej nr 2747W Osieck-
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
SAB 6740.87.2015
6740.787.2011
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
SAB 6741.4.2015
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
rozbiórkę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
13.02.2015 roku
13.02.2015 roku
SAB 6740.15.2015
13.02.2015 roku
SAB 6740.17.2015
13.02.2015 roku
SAB 6740.41.2015
13.02.2015 roku
SAB 6740.22.2015
16.02.2015 roku
SAB 6740.71.2015
16.02.2015 roku
16
123/P/2015
124/P/2015
125/P/2015
126/P/2015
127/P/2015
128/P/2015
129/P/2015
12.01.2015
09.01.2015
05.01.2015
4.02.2015
05.01.2015
17.12.2014
22.01.2015
Natolin-Stara Huta w m. Natolin
po działkach nr ew. 195/1, 195/2,
1*5/3, 339, 169 w obr. Natolin gm.
Osieck
Budowa gazociągu średniego
ciśnienia na działce nr ew. 1/1 w
obr. 18 i dz. nr ew. 126 w obr. 5 w
Józefowie
Budowa dwóch zjazdów z drogi
powiatowej Nr 2717W na działki
nr ew. 693/2 i 1089 w
miejscowości Celestynów, gm.
Celestynów
Budowa zjazdu z drogi publicznej
na działkę nr ew. 508, 501 w obr.
Pogorzel gm. Celestynów
Budowa wewnętrznej instalacji
gazowej w budynku mieszkalnym
usytuowanym na działce nr ew.
965/2 w obr. Otwock Wielki gm.
Karczew
Zmiana sposobu użytkowania
pomieszczeń na kotłownię gazowa
wraz z ich przebudową wymiana
okien i montażem przewodów
spalinowych i wentylacyjnych na
zewnętrznej ścianie budynku
usytuowanego na działce nr ew.
6/1 0w obr. 135 w Otwocku przy
ulic Karczewskiej
Budowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego oraz osadnika
na nieczystości płynne na działce
nr ew. 106/1 w Czarnówce gm.
Wiązowna
Budowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego na działce nr ew.
2445, 2446, 2447 w obr.
Rudzienko gm. Kołbiel
pozwolenie na
budowę
SAB 6740.18.2015
16.02.2015 roku
SAB
6740.1406.2014
16.02.2015 roku
SAB 6740.3.2015
16.02.2015 roku
SAB 6740.102.2015
16.02.2015 roku
SAB 6740.4.2015
16.02.2015 roku
SAB
6740.1388.2014
17.02.2015 roku
SAB 6740.48.2015
17.02.2015 roku
17
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
130/P/2015
131/P/2015
132/P/2015
133/P/2015
134/P/2015
135/P/2015
136/P/2015
137/P/2015
26.01.2015
14.01.2015
02.02.2015
05.02.2015
30.01.2015
02.02.2015
06.02.2015
10.02.2015
Budowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego na działce nr
ew.40/12 w Wiązownie przy ulicy
Duchnowskiej
Budowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego oraz osadnika
na nieczystości płynne na działce
nr ew. 22/5 w obr. 240 w Otwocku
- PROJEKT ZAMIENNY DO
DECYZJI NR 760/P/2013 Z 31
LIPCA 2013 ROKU
Budowa gazociągu średniego
ciśnienia po działkach nr ew. 48 w
obr. 92 oraz działki nr ew. 28/1,
28/2, 28/3, 28/5, 28/9 w obr. 95 w
Jozefowie przy ulicy Jesiotrowej
Budowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego oraz osadnika
na nieczystości płynne na działce
nr ew. 1493/2 obr. Pogorzel gm.
Osieck – Projekt ZAMIENNY DO
DECYZJI NR z dnia 14 sierpnia
1996 GP 7351/17/96
Budowa wewnętrznej instalacji
gazowej w budynku usługowym
usytuowanym na działce nr ew.
16//2, 17/2, 18/2 w obr. 35 przy
ulicy Żaboklickiego w Karczewie
Budowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego oraz osadnika
na nieczystości płynne na działce
nr ew. 44/2 obr. 4 przy ulicy
Herberta w Karczewie
Budowa osadnika na nieczystości
płynne na działce nr ew. 52/13
obr. 9 w Karczewie przy ulicy
Bohaterów Westerplatte
Budowa wewnętrznej instalacji
gazowej w budynku mieszkalnym
usytuowanym na działce nr ew.
5/14, 6/16, 6/18 w obr. 14 W
Otwocku przy ulicy Świderskiej
SAB 6740.58.2015
17.02.2015 roku
SAB 6740.26.2015
SAB 6740.636.2013
17.02.2015 roku
SAB 6740.88.2015
17.02.2015 roku
SAB 6740.88.2015
17.02.2015 roku
SAB 6740.83.2015
18.02.2015 roku
SAB 6740.90.2015
18.02.2015 roku
SAB 6740.116.2015
18.02.2015 roku
SAB 6740.121.2015
18.02.2015 roku
18
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
138/P/2015
139/P/2015
140/P/2015
141/P/2015
142/P/2015
143/P/2015
144/P/2015
145/P/2015
13.02.2015
13.02.2015
02.01.2015
03.02.2015
12.01.2015
28.01.2015
02.02.2015
10.02.2015
Budowa wewnętrznej instalacji
gazowej w budynku produkcyjno
- magazynowym usytuowanym na
działce nr ew. 4 w obr. 15 przy
ulicy Armii Krajowej 80 w
Karczewie
Budowa wewnętrznej instalacji
gazowej w budynku mieszkalnym
usytuowanym na działce nr ew.
13/5 w obr. 105 przy ulicy
Tuwima w Otwocku
Budowa budynku Zakładu
Mięsnego Zajmującego się
Przerobem Mięsa oraz osadnika
na nieczystości płynne na działce
nr ew. 133 w obr. 37 przy ulicy
Kwiatowej w Karczewie
Budowa sieci
elektroenergetycznej oświetlenia
ulicznego po działkach nr ew.
50/1, 50/2, 50/3 w obr. Emów gm.
Wiązowna
Budowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego na działce nr ew.
22/1 w obr. 57 w Józefowie
Budowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego na działce nr ew.
137 w obr. 29 w Karczewie
Budowa wewnętrznej instalacji
gazowej w budynku mieszkalnym
usytuowanym na działce nr ew.
45/1 w obr. 15 w Otwocku przy
ulicy Łąkowa
Rozbudowa budynku
mieszkalnego jednorodzinnego na
działce nr ew. 44/2, 44/3 w obr. 34
przy ulicy Częstochowskiej w
Karczewie
SAB 6740.142.2015
18.02.2015 roku
SAB 6740.140.2015
18.02.2015 roku
SAB 6740.2.2015
19.02.2015 roku
SAB 6740.99.2015
19.02.2015 roku
SAB 6740.19.2015
19.02.2015 roku
SAB 6740.62.2015
19.02.2015 roku
SAB 6740.91.2015
20.02.2015 roku
SAB 6740.124.2015
20.02.2015 roku
19
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
146/P/2015
147/P/2015
148/P/2015
149/P/2015
150/P/2015
151/P/2015
29.01.2015
22.01.2015
28.01.2015
04.12.2014
24.12.2015
06.02.2015
152/P/2015
12.02.2015
153/P/2015
10.02.2015
Budowa elektroenergetycznej
sieci kablowej średniego napięcia
oraz przebudowa słupa
elektroenergetycznego sieci
napowietrznej średniego napięcia
po działkach wymienionych we
wniosku gmina Wiązowna
Budowa wewnętrznej instalacji
gazowej w budynku mieszkalnym
usytuowanym na działce nr ew. 8
w obr. 28 w Józefowie przy ulicy
Luksusowej
Budowa wewnętrznej instalacji
gazowej w budynku usługowym
usytuowanym na działce nr ew.
1899/2 w obr. Osieck
Budowa elektroenergetycznej
sieci kablowej i złączy kablowych
średniego napięcia. Przebudowa
sieci napowietrznej średniego
napięcia działka nr ew. 298/1,
205/8, 413/1 obr. 21; dz. nr ew.
411, 30/20, 30/12, 382, 32/2, 383,
122, 387, 127, 725, 388, 140/2,
129/18, 609, 613, 115, 113/3 obr.
22 gm. Wiązowna
Nadbudowa i przebudowa
budynku mieszkalnego
jednorodzinnego na działce nr ew.
38/1 w obr. 11 w Otwocku
Budowa wewnętrznej instalacji
gazowej w budynku mieszkalnym
usytuowanym na działce nr ew.
825/3 w obr. Wiązowna przy ulicy
Nadrzecznej
Budowa wewnętrznej instalacji
gazowej w budynku mieszkalnym
usytuowanym na działce nr ew.
210/21 w obr. Wiązowna
Kościelna gm. Wiązowna
Budowa wewnętrznej instalacji
gazowej w budynku mieszkalnym
SAB 6740.124.2015
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
SAB 6740.47.2015
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
23.02.2015 roku
23.02.2015 roku
SAB 6740.65.2015
23.02.2015 roku
SAB
6740.1353.2014
23.02.2015 roku
SAB
6740.1414.2014
23.02.2015 roku
SAB 6740.113.2015
24.02.2015 roku
SAB 6740.135.2015
24.02.2015 roku
24.02.2015 roku
SAB 6740.123.2015
20
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
usytuowanym na działce nr ew.
20/4 W OBR. 95 przy ulicy
Jesiotrowej w Józefowie
154/P/2015
155/P/2015
156/P/2015
157/P/2015
158/P/2015
159/P/2015
27.01.2015
16.02.2015
29.05.2014
06.02.2015
24.02.2015
23.02.2015
160/P/2015
23.12.2014
161/P/2015
11.02.2015
Budowa wewnętrznej instalacji
gazowej w budynku usługowym
usytuowanym na działce nr ew.
1903/4 w obr. Osieck
Budowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego na działce nr ew.
128 w obr. 44 przy ulicy
Napoleońskiej w Otwocku
Budowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego na działce nr
ew. 73/3 w obr. 16 w Otwocku
Budowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego na działce nr ew.
128 w obr. 44 przy ulicy
Napoleońskiej w Otwocku
Budowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego na działce nr ew.
55 w obr. Gusin gm. Sobienie
Jeziory
Budowa wewnętrznej instalacji
gazowej w budynku mieszkalnym
usytuowanym na działce nr ew.
11/3 w obr. 105 w Otwocku przy
ulicy Tuwima
Budowa wewnętrznej instalacji
gazowej w budynku mieszkalnym
usytuowanym na działce nr ew.
43 w obr. 48 w Józefowie
Rozbudowa i przebudowa i
nadbudowa budynku
gospodarczego ze zmianą sposobu
użytkowania na cele mieszkalne
działka nr ew. 227 Otwock Mały
Budowa wewnętrznej instalacji
SAB 6740.61.2015
24.02.2015 roku
SAB 6740.145.2015
24.02.2015 roku
SAB 6740.621.2014
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
ODMOWA
25.02.2015 roku
SAB 6740.112.2015
25.02.2015 roku
SAB 6740.172.2015
26.02.2015 roku
SAB 6740.160.2015
26.02.2015 roku
SAB
6740.1409.2014
26.02.2015 roku
26.02.2015 roku
SAB 6740.129.2015
21
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
gazowej w budynku mieszkalnym
usytuowanym na działce nr ew.
121/1 w obr. 45 w Otwocku przy
ulicy Staszica
162/P/2015
163/P/2015
164/P/2015
165/P/2015
166/P/2015
167/P/2015
21.01.2015
28.01.2015
02.01.2015
13.01.2015
23.01.2015
29.01.2015
168/P/2015
19.02.2015
169/P/2015
30.01.2015
Budowa w budynku mieszkalnego
jednorodzinnego na działce nr ew.
49/1 w obr. 56 w Józefowie przy
ulicy Orlej
Budowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego oraz osadnika
na nieczystości płynne na działce
nr ew. 460 w obr. Skorupy gm
Kołbiel
Budowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego oraz osadnika
na nieczystości płynne na działce
nr ew. 230/1 w obr. Zakręt gm.
Wiązowna
dobudowa garażu do budynku
mieszkalnego jednorodzinnego na
działce nr ew. 864 w obr. Pogorzel
przy
ulicy
Głównej
gm.
Celestynów
Budowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego z przyległa
częścią magazynowe produkcyjną na działce nr ew.
25/20, 25/19 w obr. 10 w
Józefowie
Budowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego oraz osadnika
na nieczystości płynne na działce
nr ew. 21/5 w obr. Brzezinka gm.
Karczew
Budowa budynku garażowego na
działce nr ew. 617 w obr.
Wiązowna Kościelna gm.
Wiązowna
Budowa gazociągu średniego
ciśnienia po działkach nr ew.
SAB 6740.45.2015
27.02.2015 roku
SAB 6740.64.2015
02.03.2015 roku
SAB 6740.1.2015
02.03.2015 roku
SAB 6740.23.2015
02.03.2015 roku
SAB 6740.55.2015
02.03.2015 roku
SAB 6740.74.2015
02.03.2015 roku
SAB 6740.155.2015
02.03.2015 roku
03.03.2015 roku
SAB 6740.81.2015
22
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
417/10, 417/8, 417/7 w obr.
Człekówka gm. Kołbiel
170/P/2015
171/P/2015
172/P/2015
173/P/2015
174/P/2015
175/P/2015
14.01.2015
12.02.2015
13.02.2015
16.02.2015
19.02.2015
19.02.2015
176/P/2015
20.02.2015
177/P/2015
24.02.2015
Budowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego oraz osadnika
na nieczystości płynne na działce
nr ew. 52 obr. 12 gm. Karczew
Budowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego oraz osadnika
na nieczystości płynne na działce
nr ew. 119/1 obr. 11 przy ulicy
Granicznej w Józefowie
Budowa budynku gospodarczo garażowego na działce nr ew. 153
w obr. Sobienie Biskupie gm.
Sobienie Jeziory
Budowa wewnętrznej instalacji
gazowej w budynku mieszkalnym
usytuowanym na działce nr ew.
135/8, 145/2 w obr. 16 przy ulicy
Krakowskiej Otwocku
Budowa wewnętrznej instalacji
gazowej w budynku mieszkalnym
usytuowanym na działce nr ew.
29/2 w obr. 18 przy ulicy
Łąkowa 22A Otwocku
Budowa wiaty na działce nr ew.
1189/2, 1189/2 w obr. Regut gm.
Celestynów
Budowa wewnętrznej instalacji
gazowej w budynku mieszkalnym
usytuowanym na działce nr
ew.153/18 w obr. Wiązowna
Gminna
Budowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego oraz osadnika
na nieczystości płynne na działce
SAB 6740.27.2015
03.03.2015 roku
SAB 6740.131.2015
03.03.2015 roku
SAB 6740.143.2015
6740.649.2014
03.03.2015 roku
SAB 6740.148.2015
03.03.2015 roku
SAB 6740.153.2015
04.03.2015 roku
SAB 6740.154.2015
04.03.2015 roku
SAB 6740.158.2015
04.03.2015 roku
SAB 6740.174.2015
04.03.2015 roku
23
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
nr ew. 96 w obr. Sobienie
Biskupie gm. Sobienie Jeziory w
zabudowie zagrodowej
178/P/2015
179/P/2015
180/P/2015
181/P/2015
182/P/2015
183/P/2015
184/P/2015
185/P/2015
23.02.2015
23.02.2015
04.02.2015
19.02.2015
08.01.2015
15.01.2015
09.02.2015
03.03.2015
Budowa wewnętrznej instalacji
gazowej w budynku mieszkalnym
usytuowanym na działce nr ew.
628 w obr. Śniadków Górny gm.
Sobienie Jeziory
Budowa wewnętrznej instalacji
gazowej w budynku mieszkalnym
usytuowanym na działce nr ew.
222/2 w obr. Lubice gm. Kołbiel
Rozbiórka budynku
gospodarczego na działce nr ew.
1189/1 w obr. Regut gm.
Celestynów
Rozbiórka budynku
gospodarczego na działce nr ew.
1189/1 w obr. Regut gm.
Celestynów
Budowa budynku letniskowego
oraz osadnika na nieczystości
płynne na działce nr ew. 175 w
obr. Kopki gm. Wiązowna
Budowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego oraz osadnika
na nieczystości płynne na działce
nr ew. 262/1, 261/1 obr. Otwock
Mały gm. Karczew
Budowa hali magazynowej
płodów rolnych na działce nr ew.
1634/1 w obr. Rudno gm. Kołbiel
Budowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego, budynku
gospodarczego oraz osadnika
nieczystości płynne na działce nr
ew.534/2 w obr. 23 Wola Ducka
wydaję
pozwolenie na
budowę
SAB 6740.161.2015
04.03.2015 roku
SAB 6740.165.2015
04.03.2015 roku
SAB 6740.165.2015
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
ODMOWA
04.03.2015 roku
SAB 6741.6.2015
04.03.2015 roku
SAB 6740.9.2015
04.03.2015 roku
SAB 6740.31.2015
05.03.2015 roku
SAB 6740.126.2015
05.03.2015 roku
SAB 6740..2015
06.03.2015 roku
24
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
rozbiórkę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
186/P/2015
187/P/2015
188/P/2015
189/P/2015
190/P/2015
191/P/2015
192/P/2015
193/P/2015
14.10.2014
15.01.2015
29.01.2015
02.02.2015
11.02.2015
09.09.2015
15.01.2015
26.01.2015
gm. Wiązowna
Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej na działkach nr ew.
547, 474/2, 383/2, 408 w obr.
Otwock Mały gm. Karczew
Dobudowa wejścia do istniejącego
budynku handlowo magazynowego na działce nr ew.
450/1, 617 w obr. Wiązowna
Gmina
Budowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego oraz osadnika
na nieczystości płynne na działce
nr ew. 929/14 w obr. Duchnów
gm. Wiązowna
Rozbiórka wiaty drewnianej oraz
budynku gospodarczego na
działce nr ew. 265 w obr. 11 w
Karczewie przy ulicy
Żeromskiego
Budowa wewnętrznej instalacji
gazowej w budynku mieszkalnym
usytuowanym na działce nr ew.
62/2 w obr. 22 W Otwocku przy
ulicy Wrocławskiej
budowa sieci uzbrojenia terenu instalacja zewnętrzne wodno kanalizacje, elektryczne i
kanalizacyjne, telefoniczne dla
"CAUNTRY CLUB' na
działkach nr ew. 3579, 3622, 3585,
3788 w obr Osieck
Zadaszenie tarasu przy budynku
mieszkalnym na działce nr ew.
239/29 w obr. Boryszew gm.
Wiązowna
Budowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego na działce nr ew.
50/19 w obr. Gliniance w
Wiązownie
SAB
6740.1182.2014
09.03.2015 roku
SAB 6740.32.2015
09.03.2015 roku
SAB 6740.72.2015
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
ODMOWA
10.03.2015 roku
SAB 6741.3.2015
10.03.2015 roku
SAB 6740.128.2015
10.03.2015 roku
SAB 6740.14.2015
10.03.2015 roku
SAB 6740.29.2015
10.03.2015 roku
SAB 6740.56.2015
10.03.2015 roku
25
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
rozbiórkę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
194/P/2015
195/P/2015
196/P/2015
197/P/2015
198/P/2015
199/P/2015
200/P/2015
28.01.2015
23.02.2015
23.02.2015
03.02.2015
31.12.2014
09.03.2015
05.02.2015
201/P/2015
13.02.2015
202/P/2015
09.03.2015
Budowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego na działce nr ew.
19/1, 20/1 w obr. 29 w Karczewie
Budowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego oraz osadnika
na nieczystości płynne na działce
nr ew. 646, 649 w obr. Otwock
Mały przy ulicy Częstochowskiej
w Karczewie
Budowa budynku gospodarczego
na sprzęt rolniczy na działce nr
ew. 75/3, 75/2 w obr. Warszawice
gm. Sobienie Jeziory
Budowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego oraz osadnika
na nieczystości płynne na działce
nr ew. 53 w obr. 216 przy ulicy
Majowej w Otwocku
Budowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego na działce nre w.
86/3, 208/5, 86/26 w obr. 12 w
Wiązownie
Budowa wewnętrznej instalacji
gazowej w budynku mieszkalnym
usytuowanym na działce nr ew.
201/5 w obr. 21 przy ul.
Ogrodowej w Wiązownie
Przebudowa, rozbudowa i zmiana
sposobu użytkowania budynku
gospodarczego na cele mieszkalne
na działce nr ew. 670/9, 670/10 w
obr. Wiązowna Gminna
Budowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego oraz osadnika
na nieczystości płynne na działce
nr ew. 154 w obr. 20 przy ulicy
Małej w Józefowie
Budowa wewnętrznej instalacji
SAB 6740.68.2015
10.03.2015 roku
SAB 6740.167.2015
11.03.2015 roku
SAB 6740.164.2015
11.03.2015 roku
SAB 6740.97.2015
11.03.2015 roku
SAB
6740.1429.2014
12.03.2015 roku
SAB 6740.216.2015
12.03.2015 roku
SAB 6740.110.2015
12.03.2015 roku
SAB 6740.138.2015
12.03.2015 roku
13.03.2015 roku
SAB 6740.209.2015
26
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
gazowej w budynku mieszkalnym
usytuowanym na dziale nr ew. 1/8
w obr. 105 przy ul. Tuwima w
Otwocku
203/P/2015
204/P/2015
205/P/2015
206/P/2015
207/P/2015
208/P/2015
06.03.2015
06.03.2015
09.03.2015
12.03.2015
11.02.2015
29.01.2015
209/P/2015
27.10.2014
210/P/2015
24.02.2015
Budowa gazociągu średniego
ciśnienia na działce nr ew. 136/1,
122/2, 122/1, 1555 w obr. 45 w
Otwocku w ulicach Staszica i
Radosna
Budowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego oraz osadnika
na nieczystości płynne na działce
nr ew. 364/3 w obr. Dziechciniec
gm. Wiązowna
Budowa sieci gazowej średniego
ciśnienia na działce nr ew. 387 w
obr. Wiązowna Kościelna gm.
Wiązowna celem zasilania
budynków mieszkalnych
Rozbiórka budynku mieszkalnego
jednorodzinnego na działce nr ew.
52/1 w obr. 80 w Otwocku przy
ulicy Fredry
Wykonanie dodatkowych
otworów okiennych w hali
magazynowej na działce nr ew. 35
w obr. Łukówiec gm. Karczew
Budowa sieci wodociągowej na
działce nr ew. 157/1, 157/4, 156/1,
154/1, 127/2, 156/7 w obr. Majdan
gm. Wiązowna
Rozbudowa budynku
mieszkalnego jednorodzinnego
oraz osadnika na nieczystości
płynne na działce nr ew. 283 w
obr. Kępa Nadbrzeska
Rozbiórka budynku mieszkalnego
jednorodzinnego na działce nr ew.
SAB 6740.209.2015
13.03.2015 roku
SAB 6740.201.2015
16.03.2015 roku
SAB 6740.215.2015
16.03.2015 roku
SAB 6741.3.2015
16.03.2015 roku
SAB 6740.217.2015
17.03.2015 roku
SAB 6740.66.2015
18.03.2015 roku
SAB
6740.1216.2014
19.03.2015 roku
19.03.2015 roku
SAB 6741.8.2015
27
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
rozbiórkę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
545 w obr. 21 w Karczewie przy
ulicy Piaski
211/P/2015
212/P/2015
213/P/2015
214/P/2015
215/P/2015
216/P/2015
04.03.2015
03.02.2015
30.01.2015
26.02.2015
02.20.15
20.02.2015
217/P/2015
23.01.2015
218/P/2015
24.02.2015
Rozbiórka wiaty przy budynku
gospodarczym na działce nr ew.
645/1 w obr. Wysoczyn gm.
Sobienie Jeziory
Budowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego na działce nr
ew. 96 obr. 22 przy ulicy
Przewoskiej w Otwocku
Budowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego na działce nr ew.
104 w obr. 2 w Józefowie przy
ulicy Podstołecznej
Budowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego oraz osadnika
na nieczystości płynne na działce
nr ew. 198/42, 199/59, 203/19 w
obr. Zakręt gm. Wiązowna
Budowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego na działce nr ew.
3483 w obr. Osieck gm. Osieck
Budowa sieci elektroenergetycznej linii
napowietrzno-kablowej SN 15kV,
stacji transformatorowej 15/0,4, linii
kablowej po działkach nr ew. 137/1,
139/1 w obr. 21 przy ulicy
Boryszewskiej w Wiązownie
budowa i przebudowa zjazdu,
budowa chodnika na działce nr
ew. 25/1, 25/3, 25/5, 2/4, 52/4 w
obr. 42 w Józefowie
Budowa przewodu
wodociągowego i kanału
ściekowego po działce nr ew. 32 w
SAB 6741.10.2015
19.03.2015 roku
SAB 6740.95.2015
19.03.2015 roku
SAB 6740.95.2015
19.03.2015 roku
SAB 6740.182.2015
20.03.2015 roku
SAB 6740.89.2015
20.03.2015 roku
SAB 6740.159.2015
20.03.2015 roku
SAB 6740.53.2015
20.03.2015 roku
SAB 6740.105.2015
20.03.2015 roku
28
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
rozbiórkę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
rozbiórkę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
219/P/2015
220/P/2015
221/P/2015
222/P/2015
223/P/2015
224/P/2015
05.03.2015
22.01.2015
13.03.2015
16.03.2015
30.01.2015
10.02.2015
225/P/2015
19.01.2015
226/P/2015
05.02.2015
obr. 247; działka nr ew. 18, 8/2 w
obr. 252 w Otwocku przy ulicy
Pokojowej
Budowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego oraz osadnika
na nieczystości płynne na działce
nr ew. 364/3 w obr. Dziechciniec
gm. Wiązowna
Budowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego oraz osadnika
na nieczystości płynne na działce
nr ew. 73 obr. Stary Zambrzyków
gm. Sobienie Jeziory
budowa wewnętrznej instalacji
gazowej w budynku mieszkalnym
usytuowanym na działce nr ew.
123/1 w obr. 260 przy ul.
Jaśminowej w Otwocku
Budowa wewnętrznej instalacji
gazowej w budynku mieszkalnym
usytuowanym na działce nr ew.
58 w obr. 13 przy ul. Okrzei w
Otwocku
Budowa budynku
mieszkalnego
jednorodzinnego na działce nr
ew. 72/3, 72/4 w obr. 104 w
Otwocku
Budowa przepustu na rowie na
terenie działki nr ew. 310/5 w
Wiązownie
Budowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego oraz osadnika
na nieczystości płynne na działce
nr ew.12/1 w obr. Warszewicach
gm. Sobienie Jeziory
Remont i przebudowa pawilonu
handlowego-usługowego na
działce nr ew. 106 w Karczewie
przy ulicy Bema
SAB 6740.200.2015
20.03.2015 roku
SAB 6740.50.2015
20.03.2015 roku
SAB 6740.230.2015
23.03.2015 roku
SAB 6740.243.2015
23.03.2015 roku
SAB 6740.76.2015
23.03.2015 roku
SAB 6740.122.2015
23.03.2015 roku
SAB 6740.39.2015
23.03.2015 roku
SAB 6740.108.2015
23.03.2015 roku
29
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
227/P/2015
228/P/2015
229/P/2015
230/P/2015
231/P/2015
232/P/2015
06.02.2015
12.09.2014
12.02.2015
22.012.015
11.02.2015
14.03.2015
233/P/2015
19.03.2015
234/P/2015
23.02.2015
Budowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego na działce nr ew.
49/4 obr. 106 w Otwocku przy
ulicy Ostrowskiej
Budowa centrum handlowousługowego działka nr ew. 41/1
obr. Józefów
Budowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego oraz osadnika
na nieczystości płynne na działce
nr ew. 929/10 obr. Duchnów gm.
Wiązowna
Przebudowa linii napowietrznej
niskiego napięcia w zakresie
demontażu i budowy linii
napowietrznej i kablowej niskiego
napięcia z przyłączami na
działkach zgodnie z działkami
wymienionymi we wniosku w
miejscowości Józefów
Budowa sieci gazowej dla potrzeb
budynków mieszkalnych na
działce nr ew. 105 w obr. 8 w
Karczewie przy ulicy Wysockiego
Budowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego oraz osadnika
na nieczystości płynne na działce
nr ew. 257/2 w obr. Czarnówka
gm. Wiązowna - PROJEKT
ZAMIENNY DO DECYZJI
27/P/2015 z dnia 12 stycznia 2015
Budowa wewnętrznej instalacji
gazowej w budynku mieszkalnym
usytuowanym na działce nr
ew.1361 w Celestynowie przy
ulicy Miodowej
Budowa wewnętrznej instalacji
gazowej w budynku mieszkalnym
SAB 6740.115.2015
23.03.2015 roku
SAB
6740.1056.2014
23.03.2015 roku
SAB 6740.134.2015
24.03.2015 roku
SAB 6740.52.2015
24.03.2015 roku
SAB 6740.130.2015
24.03.2015 roku
SAB 6740.224.2015
6740.1323.2014
24.03.2015 roku
SAB 6740.259.2015
24.03.2015 roku
24.03.2015 roku
SAB 6740.163.2015
30
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
usytuowanym na działce nr ew.
310/5 w obr. Kąty gm. Kołbiel
235/P/2015
236/P/2015
237/P/2015
238/P/2015
239/P/2015
240/P/2015
05.03.2015
17.03.2015
17.02.2015
19.03.2015
27.02.2015
27.01.2015
241/P/2015
16.01.2015
242/P/2015
13.03.2015
Budowa wewnętrznej instalacji
gazowej w budynku mieszkalnym
usytuowanym na działce nr ew.
6/4 w obr. 6 przy ul. Zacisznej w
Otwocku
Budowa wewnętrznej instalacji
gazowej w budynku mieszkalnym
usytuowanym na działce nr ew.
67/13, 67/14 w obr. Kopki gm.
Wiązowna
Budowa wewnętrznej instalacji
gazowej w budynku mieszkalnym
usytuowanym na działce nr ew.
115/24 w obr. Osieck
Budowa wewnętrznej
instalacji gazowej w budynku
mieszkalnym usytuowanym
na działce nr ew. 87 w OBR. 8
W Karczewie
Rozbudowa budynku handlowo usługowego - zabudowie
agregatów chłodniczych na
działce nr ew. 78/1, 78/2, 78/3 w
obr. 47 przy ulicy Szkolnej w
Otwocku
Budowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego oraz osadnika
na nieczystości płynne na działce
nr ew. 221/15 w obr. Góraszka
gm. Wiązowna
Budowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego oraz osadnika
na nieczystości płynne na działce
nr ew. 9 obr. 109 w Otwocku przy
ulicy Zakopiańskiej
Budowa sieci wodociągowej na
działce nr ew. 649 w obr. Pogorzel
Warszawska gm. Celestynów
SAB 6740.196.2015
25.03.2015 roku
SAB 6740.253.2015
25.03.2015 roku
SAB 6740.251.2015
25.03.2015 roku
SAB 6740.264.2015
25.03.2015 roku
SAB 6740.187.2015
25.03.2015 roku
SAB 6740.60.2015
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
ODMOWA
25.03.2015 roku
SAB 6740.36.2015
26.03.2015 roku
SAB 6740.237.2015
26.03.2015 roku
31
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
243/P/2015
244/P/2015
245/P/2015
246/P/2015
247/P/2015
248/P/2015
249/P/2015
250/P/2015
19.02.2015
26.02.2015
26.02.2015
13.03.2015
18.02.2015
18.02.2015
26.02.2015
13.03.2015
Budowa gazociągu średniego
ciśnienia DN 63/5,, 8 PE 100 SDR
11 na działce nr ew. 7 w obr. 77;
działka nr ew. 32, 33 w obr. 76 w
Jozefowie
Budowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego dwulokalowego
na działce nr ew. 1/47, 1/48 w
obr. Wiązowna Gminna gm.
Wiązowna
Budowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego dwulokalowego
na działce nr ew. 1/44, 1/45 w
obr. Wiązowna Gminna gm.
Wiązowna
Budowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego raz osadnika na
nieczystości płynne na działce nr
ew. 213./6 w obr. Majdan gm.
Wiązowna
Budowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego oraz osadnika
na nieczystości płynne na działce
nr ew. 842/2 obr. Dąbrówka gm.
Celestynów
Budowa wewnętrznej instalacji
gazowej w budynku
rekolekcyjno-rekreacyjnego z
garażem na działce nr ew. 35 w
obr. 36 przy ulicy Piotra Skargi w
Józefowie
termomodernizacja budynku
mieszkalnego wielorodzinnego na
działce nr ew. 62 w obr. 49 w
Otwocku przy ulicy Karczewska
Budowa sieci wodociągowej na
działce nr ew. 760 w obr. Zabieżki
gm. Celestynów
SAB 6740.152.2015
26.03.2015 roku
SAB 6740.179.2015
26.03.2015 roku
SAB 6740.178.2015
26.03.2015 roku
SAB 6740.238.2015
27.03.2015 roku
SAB 6740.149.2015
27.03.2015 roku
SAB 6740.150.2015
27.03.2015 roku
SAB 6740.180.2015
27.03.2015 roku
SAB 6740.236.2015
27.03.2015 roku
32
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
251/P/2015
252/P/2015
253/P/2015
254/P/2015
255/P/2015
256/P/2015
257/P/2015
09.03.2015
20.03.2015
20.02.2015
23.03.2015
25.03.2015
05.02.2015
12.02.2015
258/P/2015
20.03.2015
259/P/2015
9.02.2015
Budowa wewnętrznej instalacji
gazowej w budynku mieszkalnym
usytuowanym na działce nr ew.
220 w obr. 260 przy ul.
Narutowicza w Otwocku
Budowa wewnętrznej instalacji
gazowej w budynku mieszkalnym
usytuowanym na działce nr ew.
44/2 w obr. 18 przy ulicy
Łąkowej w Otwocku
Budowa wewnętrznej instalacji
gazowej w budynku mieszkalnym
usytuowanym na działce nr ew.
84/1 w obr. 38 przy ulicy
Laskowej w Józefowie
Budowa wewnętrznej instalacji
gazowej w budynku mieszkalnym
usytuowanym na działce nr ew.
433/4 w OBR. Emów gm.
Wiązowna
Budowa wewnętrznej instalacji
gazowej w budynku mieszkalnym
usytuowanym na działce nr ew.
48 w OBR. 14 gm. Józefowie
Budowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego oraz osadnika
na nieczystości płynne na działce
nr ew. 47/6 obr. 3 w Józefowie
Budowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego na działce nr ew.
64 w obr. 210 w Otwocku przy
ulicy Żabiej
Budowa wewnętrznej instalacji
gazowej w budynku usługowym
usytuowanym na działce nr ew.
6/19 w obr. 135 przy ulicy
Batorego w Otwocku
Rozbiórka budynku garażu na
działce nr ew. 788 w obr. Kołbiel
SAB 6740.212.2015
27.03.2015 roku
SAB 6740.267.2015
27.03.2015 roku
SAB 6740.268.2015
30.03.2015 roku
SAB 6740.278.2015
30.03.2015 roku
SAB 6740.285.2015
30.03.2015 roku
SAB 6740.107.2015
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
ODMOWA
30.03.2015 roku
SAB 6740.20.2015
30.03.2015 roku
SAB 6740.270.2015
31.03.2015 roku
31.03.2015 roku
SAB 6741.5.2015
33
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
gm. Kołbiel
260/P/2015
261/P/2015
262/P/2015
263/P/2015
264/P/2015
265/P/2015
17.03.2015
23.03.2015
20.03.2015
23.02.2015
26.02.2014
26.03.2015
266/P/2015
19.03.2015
267/P/2015
27.03.2015
Budowa wewnętrznej instalacji
gazowej w budynku mieszkalnym
usytuowanym na działce nr ew.
40/2, 40/ 9 przy ul. Liliowa w
Góraszce gm. Wiązowna
Budowa wewnętrznej instalacji
gazowej w budynku mieszkalnym
usytuowanym na działce nr ew.
39 w OBR. 34 w Karczewie przy
ulicy Częstochowskiej
Rozbiórka budynku
gospodarczego na działce nr ew.
39/8 w obr. 56 przy ulicy
Konarskiego w Otwocku
Rozbiórka budynku mieszkalnego
jednorodzinnego na działce nr ew.
4 w obr. 22 w Józefowie przy
ulicy Sadowej
Budowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego wraz z
rozbudową i przebudową
istniejącego budynku garażowego
na działce nr ew. 209 w obr. 24 w
Otwocku
Budowa wewnętrznej instalacji
gazowej w budynku mieszkalnym
usytuowanym na działce nr ew.
143 w OBR. 24 przy ulicy
Karczówek w Karczewie
Rozbudowa istniejących hali
produkcyjnej o część
magazynową na działce nr ew.
427/1 w obr. Piotrowice gm.
Karczew
Budowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego na działce nr ew.
32/6 w obr. 55 przy ulicy Lelewela
SAB 6740.250.2015
31.03.2015 roku
SAB 6740.276.2015
31.03.2015 roku
SAB 6741.13.2015
31.03.2015 roku
SAB 6741.7.2015
31.03.2015 roku
SAB 6740.193.2015
01.04.2015 roku
SAB 6740.291.2015
01.04.2015 roku
SAB 6740.261.2015
01.04.2015 roku
SAB 6740.297.2015
01.04.2015 roku
34
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
rozbiórkę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
rozbiórkę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
rozbiórkę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
w Otwocku
268/P/2015
269/P/2015
270/P/2015
271/P/2015
23.02.2015
12.02.2015
16.03.2015
16.03.2015
272/P/2015
27.02.2015
273/P/2015
13.02.2015
PROJEKT ZAMIENNY DO
DECYZJI NR 169/2000 z 7
listopada 2000 roku AB
7351/160/2000 wydanej z
upoważnienia Burmistrza
Karczewa Budowy budynku
stacji diagnostycznej
samochodów ciężarowych i
zakładu wulkanizacji na działce
nr ew. 78/2, 40/1, 48/3 w obr. 09
przy ulicy Bohaterów
Westerplatte w Karczewie –
PROJEKT ZAMIENNY DO
DECYZJI NR 1618/P/2009 Z 19
LISTOPADA 2009 ROKU SAB
7351/1408/09
Budowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego Oraz budowa
basenu na działce nr ew. 48obr.
4przy ulicy Dzika w Józefowie
BUDOWA HALI SZKLARNII
BLOKOWEJ Z NIEZBEDNĄ
INFRASTRUKTURĄ
TECHNICZNĄ NA
DZIAŁKACH NR EW. 81,84 87,
90/1 W OBR. BRZEZINKA GM.
KARCZEW
BUDOW HALI SZKLARNII
BLOKOWEJ Z NIEZBEDNĄ
INFRASTRUKTURĄ
TECHNICZNĄ NA
DZIALKACH NRE W. 145, 147,
149, 151, 153, 155, 157, 159,
163/1, 165 W OBR. JANÓW GM.
KARCZEW
Budowa budynku
mieszkalnego
jednorodzinnego oraz
osadnika na nieczystości
płynne na działce nr ew. 38 w
obr. Glinianka gm. Wiązowna
Rozbudowa budynku
mieszkalnego jednorodzinnego na
SAB 6740.168.2015
7351/1408/09
7351/160/2000
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
01.04.2015 roku
SAB 6740.132.2015
01.04.2015 roku
SAB 6740.248.2015
02.04.2015 roku
SAB 6740.247.2015
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
SAB 6740.186.2015
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
SAB 6740.141.2015
Zatwierdzam
projekt
02.04.2015 roku
02.04.2015 roku
02.04.2015 roku
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
35
działce nr ew. 584/44 w obr.
Emów gm. Wiązowna
274/P/2015
275/P/2015
276/P/2015
277/P/2015
278/P/2015
279/P/2015
280/P/2015
13.03.2015
27.03.2015
06.03.2015
20.03.2015
02.04.2015
17.02.2015
12.02.2015
Budowa wewnętrznej instalacji
gazowej w budynku mieszkalnym
usytuowanym na działce nr ew.
123/2 w obr. 260 w Otwocku
Budowa wewnętrznej instalacji
gazowej w budynku mieszkalnym
usytuowanym na działce nr ew.
54 w OBR. 45 przy ulicy
Podmiejskiej w Otwocku
Zmiana sposobu użytkowania
budynku gospodarczego na cele
mieszkalne wraz z jego
przebudową i rozbudową na
działce nr ew. 100 w obr. Poręby
gm. Wiązowna
Rozbiórka budynku mieszkalnego
jednorodzinnego na działce nr ew.
42/2 w obr. 30 w Józefowie przy
ulicy Cisowej
Wykonanie wewnętrznej
instalacji gazowej do budynku
mieszkalnego jednorodzinnego
działka nr ew. 108 obr. 4 przy ul.
Lisiej w Józefowie
Budowa budynku magazynowego
- hurtownia materiałów
elektrycznych na działce nr ew.
77 w obr. 48 przy ulicy
Jarosławskiej w Józefowie PROJEKT ZAMIENNY DO
DECYZJI NR 73/P/2014 z 29
stycznia 2014 roku SAB
6740.1418.2013
Budowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego oraz osadnika
na nieczystości płynne na działce
nr ew. 82 w obr/ 18 przy ulicy
Małej w Józefowie
SAB 6740.231.2015
02.04.2015 roku
SAB 6740.293.2015
02.04.2015 roku
SAB 6740.206.2015
02.04.2015 roku
SAB 6741.14.2015
02.04.2015 roku
SAB 6740.318.2015
02.04.2015 roku
SAB 6740.151.2015
6740.1418.2013
03.04.2015 roku
SAB 6740.137.2015
03.04.2015 roku
36
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
rozbiórkę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
281/P/2015
282/P/2015
283/P/2015
284/P/2015
285/P/2015
286/P/2015
287/P/2015
288/P/2015
2.02.2015
01.04.2015
14.03.2014
03.03.2015
06.03.2015
19.03.2015
02.04.2015
02.04.2015
Budowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego na działce nr ew.
584/65 w obr. Emów gm.
Wiązowna
Wykonanie wewnętrznej
instalacji gazowej do budynku
mieszkalnego jednorodzinnego
działka nr ew. 479/2 w obr.
Wiązowna Gminna gm.
Wiązowna
Budowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego na działce nr ew.
32/9 w obr. 44 przy ulicy Leśna w
Józefowie
Budowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego oraz osadnika
na nieczystości płynne na działce
nr ew. 617/4, 619/4 w obr.
Augustówka gm. Osieck
Rozbudowa budynku
gospodarczo - mieszkalnego wraz
z e zmianą sposobu użytkowania
na cele mieszkalne na działce nr
ew. 143/2 w obr. Zabieżki przy
ulicy Żurawinowej gm.
Celestynów
Budowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego oraz osadnika
na nieczystości płynne na działce
nr ew. 321/7 w obr. Sobienie
Szlacheckie gm. Sobienie Jeziory
Wykonanie wewnętrznej
instalacji gazowej do budynku
mieszkalnego jednorodzinnego
działka nr ew. 262 obr. 21 przy ul.
Lubelskiej, gm. Wiązowna
Wykonanie wewnętrznej
instalacji gazowej do budynku
mieszkalnego jednorodzinnego
działka nr ew. 39 obr. 28 przy ul.
Niezapominajki w Józefowie
SAB 6740.166.2015
03.04.2015 roku
SAB 6740.166.2015
03.04.2015 roku
SAB 6740.226.2015
03.04.2015 roku
SAB 6740.193.2015
07.04.2015 roku
SAB 6740.202.2015
07.04.2015 roku
SAB 6740.258.2015
07.04.2015 roku
SAB 6740.320.2015
08.04.2015 roku
SAB 6740.317.2015
08.04.2015 roku
37
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
289/P/2015
290/P/2015
291/P/2015
292/P/2015
293/P/2015
294/P/2015
295/P/2015
296/P/2015
03.04.2015
13.03.2015
06.03.2015
09.02.2015
09.03.2015
10.03.2015
13.03.2015
19.03.2015
Wykonanie wewnętrznej
instalacji gazowej do budynku
mieszkalnego jednorodzinnego
działka nr ew. 232 obr. 21 przy ul.
Dąbrowskiej, gm. Józefów
Budowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego raz osadnika na
nieczystości płynne na działce nr
ew. 432 w obr. Dąbrówka gm.
Celestynów
Budowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego oraz osadnika
na nieczystości płynne na działce
nr ew. 50/9, 50/8, 50/4 w obr.
Warszawice gm. Sobienie Jeziory
Rozbudowa budynku usługowo –
handlowego – salon samochodowy
i serwis samochodów przy ulicy
Piłsudskiego w Jozefowie PROJEKT ZAMIENNY
Remont elewacji z częściową
wymiana zewnętrznych zadaszeń
oraz montaż elementów
reklamowych na budynku przy
ulicy 1-go Maja w Kołbieli
działka nr ew. 634, 653 w obr.
Kołbiel
Budowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego z garażem na
działce nr ew. 42 w obr.
Bolesławów gm. Wiązowna
Budowa sieci gazowej średniego
ciśnienia dla potrzeb budynków
mieszkalnych na działkach nr ew.
11/4, 38, 227/4 w obr. 105, 104 w
Otwocku przy ulicy Tuwima
Budowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego na działce nr ew.
143/2 w obr. CAELESTYNÓW
gm. Celestynów
SAB 6740.325.2015
08.04.2015 roku
SAB 6740.239.2015
09.04.2015 roku
SAB 6740.207.2015
09.04.2015 roku
10.04.2015 roku
SAB 6740.125.2015
6740.1319.2011
6740.P.103.2015
SAB 6740.214.2015
13.04.2015 roku
SAB 6740.220.2015
13.04.2015 roku
SAB 6740.232.2015
13.04.2015 roku
SAB 6740.262.2015
14.04.2015 roku
38
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
297/P/2015
298/P/2015
299/P/2015
300/P/2015
301/P/2015
30.01.2015
30.01.2015
13.02.2015
27.02.20.15
02.03.2015
302/P/2015
19.03.2015
303/P/2015
10.03.2015
Przebudowa, rozbudowa
budynku szkoły podstawowej
wraz z częścią mieszkalną,
budowa hali sportowej oraz
przebudowa ( budowa elementów
infrastruktury technicznej) i
budowa parkingów działka nr ew.
253 obr. Malcanów, gm.
Wiązowna – DECYZJA 7/P/2015
Z DNIA 5 stycznia 2015 roku;
SAB 6740.1400.2014
Budowa odcinka elektrycznego
niskiego napięcia złącza
elektroenergetycznego, slupu linii
napowietrznej średniego napięcia
na działce nr ew. 370/1, 370/2,
370/7, 370/9 w obr. Wiązowna
Kościelna
Rozbudowa i nadbudowa
budynku mieszkalnego
jednorodzinnego z tarasem i
wymiana pokrycia dachowego,
budowy wiaty oraz budowa
zbiornika na działce nr ew. 466w
obr. Dziecinów gm. Sobienie
Jeziory - PROJEKT ZAMIENNY
DO DECYZJI NR 1084/P/2014 z
20 października 2014 roku SAB
6740.1080.2014
Budowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego na działce nr ew.
433/1 w obr. Zakręt gm.
Wiązowna
Remont elewacji budynku
mieszkalnego na działce nr ew. 23
w obr. 46 w Otwocku przy ulicy
Andriollego
Budowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego na działce nr ew.
19 w obr. Stara Wieś gm.
Celestynów
Zmiana sposobu użytkowania
budynku gospodarczego na
SAB 6740.77.2015
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
SAB 6740.262.2015
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
SAB 6740.139.2015
6740.1080.2015
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
SAB 6740.188.2015
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
15.04.2015 roku
15.04.2015 roku
15.04.2015 roku
15.04.2015 roku
SAB 6740.192.2015
16.04.2015 roku
SAB 6740.257.2015
16.04.2015 roku
16.04.2015 roku
SAB 6740.218.2015
39
budynek mieszkalny na działce nr
ew. 412/2 w obr. Zakręt gm.
Wiązowna
304/P/2015
305/P/2015
306/P/2015
307/P/2015
308/P/2015
309/P/2015
10.03.2015
10.03.2015
16.03.2015
17.03.2015
09.04.2015
24.03.2015
310/P/2015
27.03.2015
311/P/2015
01.04.2015
Budowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego z garażem na
działce nr ew. 21/1, 21/2 w obr.
444 przy ulicy Sosnowej w
Józefowie
Budowa budynku letniskowego
na działce nr ew. 3/14 w obr.
Rudnik gm. Osieck
Budowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego na działce nr
ew. 103/6 w obr. Izabela gm.
Wiązowna
zmiana sposobu użytkowania
budynku gospodarczego na cele
mieszkalne usytuowanego na
działce nr ew. 31 w obr. 176 w
Otwocku przy ulicy Narutowicza
Budowa zjazdu z drogi gminnej
Nr 270412W działka nr ew. 171/2
w obr. Sępochów na działkę nr
ew. 106 obr. Sępochów gm.
Kołbiel
Budowa wewnętrznej instalacji
gazowej w budynku mieszkalnym
usytuowanym na działce nr ew.
25/5, 26/5 w OBR. 76 gm.
Józefowie
Budowa zjazdu indywidualnego z
drogi powiatowej na działce nr
ew. 122/1, 109/1 w obr. 43 w
Józefowie
Budowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego na działce nr ew.
306/2 Zabieżki, gm. Celestynów
SAB 6740.219.2015
16.04.2015 roku
SAB 6740.221.2015
17.04.2015 roku
SAB 6740.246.2015
17.04.2015 roku
SAB 6740.252.2015
17.04.2015 roku
SAB 6740.269.2015
17.04.2015 roku
SAB 6740.281.2015
17.04.2015 roku
SAB 6740.296.2015
17.04.2015 roku
SAB 6740.306.2015
17.04.2015 roku
40
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
312/P/2015
313/P/2015
314/P/2015
315/P/2015
316/P/2015
317/P/2015
02.04.2015
09.04.2015
16.02.2015
13.03.2015
16.02.2015
26.03.2015
318/P/2015
23.03.2015
319/P/2015
24.03.2015
Budowa gazociągu średniego
ciśnienia DN 63 PE na działce nr
ew. 15/5 obr. 31 dz. nr ew. 26/9,
53/2, 1 obr. 32 przy ul.
Niezapominajki w Józefowie
Wykonanie wewnętrznej
instalacji gazowej do budynku
mieszkalnego jednorodzinnego
działka nr ew. 65 w obr. 34 przy
ulicy Sienkiewicza w Jozefowie
Budowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego na działce nr ew.
128 w obr. 44 przy ulicy
Napoleońskiej w Otwocku
Budowa sieci wodociągowej na
działce nr ew. 357, 61, 1/11 w obr.
Jatne gm. Celestynów
Nadbudowa budynku
mieszkalnego jednorodzinnego na
działce nr ew. 120 w obr. 13 przy
ulicy Jodłowej w Otwocku
Budowa wewnętrznej instalacji
gazowej w budynku mieszkalnym
usytuowanym na działce nr ew.
66, 67 w OBR. 122 przy ulicy
Żurawiej w Otwocku
Budowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego na działce nr ew.
293/4 w obr. Malcanowie gm.
Wiązowna
Budowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego z garażem oraz
zbiornika na nieczystości płynne
na działce nr ew. 905/3, 907/2 w
SAB 6740.319.2015
17.04.2015 roku
SAB 6740.339.2015
17.04.2015 roku
SAB 6740.144.2015
20.04.2015 roku
SAB 6740.235.2015
20.04.2015 roku
SAB 6740.147.2015
20.04.2015 roku
SAB 6740.290.2015
20.04.2015 roku
SAB 6740.277.2015
20.04.2015 roku
20.04.2015 roku
SAB 6740.282.2015
SAB 6740.927.2012
41
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
Otwocku Wielkim gmina
Karczew ETAP I - DECYZJA nr
863/P/2012 z 30 lipca 2012 roku
320/P/2015
321/P/2015
322/P/2015
323/P/2015
324/P/2015
325/P/2015
17.03.2015
05.03.2015
24.03.2015
20.03.2015
03.04.2015
15.09.2015
326/P/2015
11.12.2014
327/P/2015
23.02.2015
Budowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego dwulokalowego
na działce nr ew. 58/8 w obr. 19
przy ulicy Olsztyńskiej w
Otwocku gm. Otwock
Budowa sieci wodociągowej na
działce nr ew. 37, 22/8, 22/7 w
obr. 240 przy ul. Laskowej w
Otwocku
Rozbudowa i przebudowa
budynku mieszkalnego
jednorodzinnego na działce nr ew.
660/3 w obr. Całowanie gm.
Karczew
Budowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego oraz osadnika
na nieczystości płynne na działce
nr ew. 369/1 w obr. Sufczyn gm.
Kołbiel
Budowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego na działce nr ew.
224 w obr. 4 w Józefowie
Rozbudowa, nadbudowa i
przebudowa budynku
mieszkalnego jednorodzinnego na
działce nr ew. 1155 w obr.
Celestynów
Rozbudowa i nadbudowa
budynku handlowo - usługowego
na działce nr ew. 51 w obr. 17 w
Otwocku
Budowa hali szklarni blokowej
jako I etap inwestycji budowy
gospodarstwa ogrodniczego na
pozwolenie na
budowę
SAB 6740.254.2015
20.04.2015 roku
SAB 6740.197.2015
21.04.2015 roku
SAB 6740.283.2015
21.04.2015 roku
SAB 6740.271.2015
21.04.2015 roku
SAB 6740.322.2015
21.04.2015 roku
SAB
6740.1069.2014
21.04.2015 roku
SAB
6740.1371.2014
21.04.2015 roku
SAB 6740.322.2015
21.04.2015 roku
42
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
328/P/2015
329/P/2015
330/P/2015
331/P/2015
332/P/2015
333/P/2015
334/P/2015
335/P/2015
19.03.2015
02.04.2015
03.04.2015
09.04.2015
13.04.2015
13.04.2015
19.05.2014
25.03.2015
działce nr ew. 919/1, 919/2, 212,
213, 214 w Dziecinowie gm.
Sobienie Jeziory
Budowa budynku usługowego fryzjerstwo na działce nr ew. 4 w
obr. 24 w Karczewie przy ulicy
Kościelnej
Wykonanie wewnętrznej
instalacji gazowej dla potrzeb
budynku mieszkalnego
usytuowanego na działce nr ew.
12 obr. 21, gm. Karczew
Budowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego na działce nr ew.
42/2 w obr. 84 w obr. Józefowie
przy ulicy Jagodowej
Wykonanie wewnętrznej
instalacji gazowej do budynku
mieszkalnego jednorodzinnego
działka nr ew. 355/3 w obr
Celestynów przy ulicy Żurawia
Wykonanie wewnętrznej
instalacji gazowej do budynku
mieszkalnego jednorodzinnego
działka rn ew. 125 w obr. 22 przy
Gołębiej w Karczewie
Wykonanie wewnętrznej
instalacji gazowej do budynku
mieszkalnego jednorodzinnego
działka rn ew. 29 w obr. 259 przy
Chabrowej w Karczewie
Budowa dwóch namiotów
foliowych do uprawy boczniaka
realizowana w ramach I etapu
budowy działka nr ew. 716
Ostrówiec gm. Karczew
Rozbiórka budynku mieszkalnego
jednorodzinnego na działce nr ew.
340/6 w obr. Celestynów przy
ulicy Obrońców Pokoju
SAB 6740.263.2015
22.04.2015 roku
SAB 6740.313.2015
22.04.2015 roku
SAB 6740.329.2015
22.04.2015 roku
SAB 6740.337.2015
22.04.2015 roku
SAB 6740.350.2015
22.04.2015 roku
SAB 6740.353.2015
22.04.2015 roku
SAB 6740.575.2014
22.04.2015 roku
SAB 6741.16.2015
22.04.2015 roku
43
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
336/P/2015
337/P/2015
338/P/2015
339/P/2015
340/P/2015
341/P/2015
02.04.2015
24.02.2014
24.02.2015
24.02.2015
20.03.2015
31.03.2015
342/P/2015
09.04.2015
343/P/2015
02.03.2015
Rozbiórka budynków
usytuowanych na działce nr ew.
246 obr. Majdan, gm. Wiązowna
Termomodernizacja budynku
mieszkalnego wielorodzinnego na
działce nr ew. 73/2 w obr. 46 w
Otwocku przy ulicy
Poniatowskiego
Termomodernizacja budynku
mieszkalnego wielorodzinnego na
działce nr ew. 73/2 w obr. 46 w
Otwocku przy ulicy Kruczej 1
Termomodernizacja budynku
mieszkalnego wielorodzinnego na
działce nr ew. 73/2 w obr. 46 w
Otwocku przy ulicy Kruczej 3
Rozbudowa budynku biurowomagazynowego o część
magazynową na działce nr ew.
34/1 w obr. Góraszka gm.
Wiązowna
Budowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego na działce Nr
ew. 142 w obr. 61 przy ulicy
Wareskiej
w
Józefowie
DECYZJA NR 950/P/2012 14
sierpnia 2012 roku
Budowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego oraz osadnika
na nieczystości płynne na działce
nr ew.11/5 w obr. 243 w
Otwocku- PROJEKT ZAMIENNY
DO DECYZJI NR 585/P/2014 z
dnia 18 czerwca 2014 roku
Rozbudowa budynku
mieszkalnego jednorodzinnego na
działce nr ew. 129 w obr. 45 przy
ulicy Moniuszki w Józefów
SAB 6741.17.2015
23.04.2015 roku
SAB 6740.169.2015
23.04.2015 roku
SAB 6740.170.2015
23.04.2015 roku
SAB 6740.171.2015
23.04.2015 roku
SAB 6740.274.2015
pozwolenie na
rozbiórkę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
rozbiórkę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
ODMOWA
27.04.2015 roku
SAB 6740.304.2015
6740.757.2012
27.04.2015 roku
SAB 6740.340.2015
6740.663.2014
27.04.2015 roku
SAB 6740.189.2015
28.04.2015 roku
44
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
344/P/2015
345/P/2015
346/P/2015
347/P/2015
348/P/2015
10.02.2015
16.03.2015
09.03.2015
13.03.2015
16.03.2015
349/P/2015
26.02.2015
350/P/2015
23.03.2015
Nadbudowa budynku
mieszkalnego i zmiana sposobu
użytkowania zachodniej części
budynku warsztatowego na
budynek garażowy wraz z jego
nadbudową o poddasze
mieszkalne na działce nr ew. 79 w
obr. 38 w Józefowie przy ulicy
Jodłowe
Budowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego oraz osadnika
na nieczystości płynne na działce
nr ew. 134/2 we wsi Czarnowiec
gmina Wiązowna - PROJEKT
ZAMIENNY DO DECYZJI NR
1372/P/07 2 października 2007
roku
Budowa wewnętrznej instalacji
gazowej w budynku mieszkalnym
usytuowanym na działce nr ew.
44 w obr. 212 oraz działki nr ew.
35/2, 17/1 w obr 61 przy ul.
Grunwaldzkiej w Otwocku
Budowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego raz osadnika na
nieczystości płynne na działce nr
ew. 1462/1 w obr. Pogorzel gm.
Celestynów
Budowa budynku handlowousługowego
wraz
niezbędną
infrastrukturą techniczną na
działce nr ew. 33 w obr. 243 przy
ulicy Żeromskiego w Otwocku PROJEKT
ZAMIENNY
DO
DECYZJI NR 209/P/2015 Z 8
MARCA 2013 ROKU
Budowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego na działce nr ew.
53/5 w obr. Malcanów gm.
Wiązowna
Budowa zjazdu indywidualnego z
drogi powiatowej Nr 2724W na
działce nr ew. 202/4 w obr.
Brzezinka gm. Karczew
SAB 6740.75.2015
28.04.2015 roku
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
SAB 6740.241.2015
7351/1185/2007
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
SAB 6740.213.2015
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
28.04.2015 roku
28.04.2015 roku
SAB 6740.234.2015
28.04.2015 roku
SAB 6740.244.2015
6740.527.2012
28.04.2015 roku
SAB 6740.183.2015
29.04.2015 roku
SAB 6740.279.2015
29.04.2015 roku
45
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
351/P/2015
352/P/2015
353/P/2015
354/P/2015
355/P/2015
356/P/2015
17.04.2015
20.04.2015
12.03.2015
03.04.2015
12.02.2015
03.04.2015
357/P/2015
26.03.2015
358/P/2015
16.02.2015
Wykonanie wewnętrznej
instalacji gazowej do budynku
mieszkalnego jednorodzinnego
działka nr ew. 116 obr. 8 przy ul.
Wysockiego w Karczewie
Wykonanie wewnętrznej
instalacji gazowej do budynku
mieszkalnego jednorodzinnego
działka nr ew. 113 w obr. 19 w
Otwocku przy ulicy Giżyckiej
Budowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego na działce nr
ew. 818/9, 19/9, 820/9 w obr.
Otwock Mały gm. Karczew
Nadbudowa budynku
mieszkalnego jednorodzinnego na
działce nr ew. 45 w obr. 19 w
Józefowie przy ulicy Uroczej
Budowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego, budynku
gospodarczego oraz osadnika na
nieczystości płynne na działce nr
ew. 37 obr. Dziechciniec gm.
Wiązowna
Budowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego dwulokalowego,
budynku gospodarczego na
działce nr ew. 52 w obr. 61 w
Otwocku - DECYZJA NR
1485/P/2011 Z DNIA 6 GRUDNIA
2011 ROKU; SAB 6740.1489.2011
Budowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego oraz osadnika
na nieczystości płynne na działce
nr ew. 493 w obr. Wola
Sufczyńska gm. Kołbiel
Przebudowa i rozbudowa
budynku magazynowo-biurowego
i rozbudowa budynku
magazynowo - garażowego na
SAB 6740.367.2015
29.04.2015 roku
SAB 6740.378.2015
29.04.2015 roku
SAB 6740.229.2015
29.04.2015 roku
SAB 6740.326.2015
29.04.2015 roku
SAB 6740.133.2015
29.04.2015 roku
SAB 6740.324.2015
6740.1489.2011
29.04.2015 roku
SAB 6740.286.2015
30.04.2015 roku
SAB 6740.146.2015
30.04.2015 roku
46
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
działce nr ew. 79 w obr. 20 przy
ulicy Piłsudskiego w Jozefowie
359/P/2015
360/P/2015
361/P/2015
362/P/2015
363/P/2015
364/P/2015
27.03.2015
12.03.2015
07.04.2015
03.04.2015
23.04.2015
09.02.2015
365/P/2015
26.02.2015
366/P/2015
26.03.2015
Rozbudowa Zespołu SzkolnoGimnazjalnego w Zakręcie
polegająca na budowie szatni na
działce nr ew. 397/3 w obr. Zakręt
gm. Wiązowna
Budowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego na działce nr ew.
na działce nr ew. 200 w obr.
Góraszka - PROJEKT
ZAMIENNY DO DECYZJI
343/B/00 z dnia 6 listopada 2000
roku
Budowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego oraz osadnika
na nieczystości płynne na działce
nr ew. 816/2 w obr. Sobienie
Biskupie gm. Sobienie Jeziory DECYZJA NR 1140/P/2015
z 13 listopada 2014 roku SAB
6740.1089.2014
Rozbiórka 2 szt. murków z cegły
o długości około 30 m na działce
nr ew. 3/12 w Zagórzu
Rozbiórka budynku
gospodarczego na działce nr ew.
54/1 w obr. 15 w Otwocku przy
ulicy Kraszewskiego 71B
Zmiana sposobu użytkowania
budynku gospodarczego na cele
mieszkalne na działce nr ew. 1308
w obr. Regut gm. Celestynów
Budowa budynków mieszkalnych
jednorodzinnych dwulokalowych
na działce nr ew. 252 w obr.
Poręby gm. Wiązowna
Budowa gazociągu średniego
pozwolenie na
budowę
SAB 6740.300.2015
30.04.2015 roku
SAB 6740.225.2015
30.04.2015 roku
SAB 6740.331.2015
6740.1089.2014
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
SAB 6741.19.2015
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
rozbiórkę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
rozbiórkę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
30.04.2015 roku
30.04.2015 roku
SAB 6741.21.2015
30.04.2015 roku
SAB 6740.119.2015
04.05.2015 roku
SAB 6740.181.2015
04.05.2015 roku
04.05.2015 roku
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
SAB 6740.260.2015
47
ciśnienia DN 40 mm PE po
działkach nr ew. 19/2, 19/3 w obr.
67 w Józefowie
367/P/2015
368/P/2015
26.03.2015
10.04.2015
Budowa sieci gazowej średniego
ciśnienia na działce nr ew. 83/1 w
obr 21Wiązowna Kościelna oraz
działka nr ew. 138/5 w obr. 9
Góraszka gm. Wiązowna
369/P/2015
370/P/2015
371/P/2015
372/P/2015
Budowa wewnętrznej
instalacji gazowej w budynku
mieszkalnym usytuowanym
na działce nr ew. 66 w OBR.
122 przy ulicy Żurawiej w
Otwocku
Wykonanie wewnętrznej
instalacji gazowej do budynku
mieszkalnego jednorodzinnego
działka nr ew. 62 obr. 20 przy ul.
Kościelnej w Karczewie
14.04.2015
02.04.2015
07.04.2015
373/P/2015
10.04.2015
374/P/2015
01.04.2015
Rozbiórka budynku mieszkalnego
jednorodzinnego na działce nr ew.
22/1 w obr. 45 przy ulicy
Wawerskiej w Otwocku
Rozbiórka budynku
gospodarczego usytuowanego na
działce nr ew. 12/4 obr. 97 przy
ul. Kilińskiego w Otwocku
Budowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego na działce nr ew.
20 w obr. 19 w Karczew przy
ulicy Wiślanej
Budowa sieci gazowej średniego
ciśnienia na działkach nr ew. 166
w obr. 166 w Otwocku przy ulicy
Kaczeńców
Budowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego w zabudowie
SAB 6740.289.2015
04.05.2015 roku
SAB 6740.347.2015
04.05.2015 roku
SAB 6740.358.2015
04.05.2015 roku
SAB 6741.22.2015
04.05.2015 roku
SAB 6741.18.2015
05.05.2015 roku
SAB 6740.333.2015
05.05.2015 roku
SAB 6740.333.2015
05.05.2015 roku
05.05.2015 roku
SAB 6740.310.2015
48
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
rozbiórkę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
rozbiórkę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
rozbiórkę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
375/P/2015
376/P/2015
377/P/2015
378/P/2015
379/P/2015
380/P/2015
09.03.2015
01.04.2015
03.04.2015
04.05.2015
17.04.2015
02.04.2015
zagrodowej i zbiornika na
nieczystości ciekłe na działce nr
ew. 734 w miejscowości Skorupy,
gm. Kołbiel
Przebudowa przęsła linii
napowietrznej średniego
ciśnienia, budowa linii kablowych
0,4 Kv, rozbiórka linii
napowietrznej SN, słupowej stacji
STS i przęseł linii napowietrznych
0,4 Kv na działki nr ew. 408, 547
w obr. Otwocku Mały; działki nr
ew. 387, 388/1, 389/1, 390, 391,
392, 393, 394, 395, 396, 397, 398,
399, 400, 401,402, 403, 404, 405,
406, 407, 501, 502, 503, 504, 505,
506, 509, 510, 511, 512, 513, 514,
515, 516, 517, 518, 519, 520, 521,
522, 523, 524, 525/1, 526, 527, 528,
529, 530, 531, w obr. Otwocku
Małym gm. Karczew
Rozbudowa i nadbudowa
budynku mieszkalnego
jednorodzinnego w zabudowie
zagrodowej na działce nr ew. 494
w miejscowości Skorupy, gm.
Kołbiel
Budowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego oraz osadnika
na nieczystości płynne na działce
nr ew. 471/3, 471/4 w obr. Zakręt
gm. Wiązowna
Wykonanie wewnętrznej
instalacji gazowej do budynku
mieszkalnego jednorodzinnego
działka nr ew. 72 w obr. 260 w
Otwocku przy ulicy Jaśminowej
Rozbiórka części budynku
gospodarczego na działce nr ew.
272/1 w obr. Chrząszczówka gm.
Kołbiel
Budowa zjazdu z drogi
powiatowej na działkę nr ew.
138/5 obr. Wiązowna Gminna,
gm. Wiązowna
SAB 6740.217.2015
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
05.05.2015 roku
SAB 6740.307.2015
05.05.2015 roku
SAB 6740.330.2015
06.05.2015 roku
SAB 6740.426.2015
06.05.2015 roku
SAB 6741.20.2015
06.05.2015 roku
SAB 6740.314.2015
06.05.2015 roku
49
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
rozbiórkę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
381/P/2015
382/P/2015
383/P/2015
384/P/2015
385/P/2015
386/P/2015
16.04.2015
16.04.2015
10.04.2015
3.04.2015
20.04.2015
16.04.2015
387/P/2015
17.04.2015
388/P/2015
29.04.2015
Budowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego oraz osadnika
na nieczystości płynne na działce
nr ew. 334/5 w obr. Duchnów gm.
Wiązowna
Budowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego oraz osadnika
na nieczystości płynne na działce
nr ew. 598/8 w obr. Augustówka
gm. Osieck
Budowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego na działce nr ew.
654 w obr. Wiązowna Kościelna
gm. Wiązowna
Budowa budynku garażowego na
działce nr ew. 50 w obr. 22 w
Otwocku przy ulicy Wrocławskiej
Budowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego, budynku
gospodarczego - stajni oraz
osadnika nieczystości płynne na
działce nr ew.534/2 w obr. 23
Wola Ducka gm. Wiązowna PROJKET ZAMIENNY DO
DECYZJI NR 185/P/2015 Z 6
MARCA 2015 ROKU
Budowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego oraz osadnika
na nieczystości płynne na działce
nr ew. 158 w obr. Glina gm.
Celestynów
Budowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego, budynku
gospodarczego raz osadnika na
nieczystości płynne na działce nr
ew. 85/6 w obr. Lubice gm.
Kołbiel w ramach zabudowy
zagrodowej
Przebudowa budynku nr 38
SAB 6740.363.2015
07.05.2015 roku
SAB 6740.362.2015
07.05.2015 roku
SAB 6740.343.2015
07.05.2015 roku
SAB 6740.328.2015
07.05.2015 roku
SAB 6740.377.2015
6740.194.2015
08.05.2015 roku
SAB 6740.364.2015
08.05.2015 roku
SAB 6740.372.2015
11.05.2015 roku
11.05.2015 roku
SAB 6740.410.2015
50
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
polegająca na zmianie
konstrukcji dachu ETAP I po
działkach nr ew. 17 w obr. 257 w
Otwocku przy ulicy Soltana
389/P/2015
390/P/2015
391/P/2015
392/P/2015
393/P/2015
394/P/2015
23.04.2015
10.04.2015
08.04.2015
12.03.2015
08.04.2015
24.03.2015
395/P/2015
24.10.2014
396/P/2015
07.05.2015
Budowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego, budynku
garażowego dwustanowiskowego
oraz osadnika na nieczystości
płynne na działce nr ew. 266/1 w
obr. gm. Wiązowna
Budowa sieci gazowej średniego
ciśnienia na działkach nr ew.
36/1, 36/5 w obr. 64 w Józefowie
przy ulicy Sowińskiego
Budowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego oraz osadnika
na nieczystości płynne na działce
nr ew. 20 w obr. 19 w Karczew
przy ulicy Wiślanej
Budowa budynku gospodarczego
na działce nr ew. 3247 w obr. 35
w Józefowie przy ulicy 3 Maja
Budowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego na działce nr ew.
164 w obr. 14 przy ulicy
Wierzbowej, Lipowo gm.
Wiązowna
Budowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego oraz osadnika
na nieczystości płynne na działce
nr ew. 198/31, 199/48, 203/8 w
obr. Zakręt gm. Wiązowna
Budowa istniejącego budynku
mieszkalno -usługowego o część
usługowo - magazynową na
działce nr ew. 110/3 w obr.
Dziechciniec gm. Wiązowna
Wykonanie wewnętrznej
instalacji gazowej do budynku
SAB 6740.392.2015
11.05.2015 roku
SAB 6740.345.2015
11.05.2015 roku
SAB 6740.334.2015
12.05.2015 roku
SAB 6740.227.2015
12.05.2015 roku
SAB 6740.336.2015
12.05.2015 roku
SAB 6740.280.2015
12.05.2015 roku
SAB
6740.1212.2014
13.05.2015 roku
13.05.2015 roku
SAB 6740.441.2015
51
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
397/P/2015
398/P/2015
399/P/2015
400/P/2015
401/P/2015
402/P/2015
30.03.2015
09.03.2015
15.04.2015
23.03.2015
07.04.2015
08.05.2015
403/P/2015
27.03.2015
404/P/2015
08.05.2015
mieszkalnego jednorodzinnego
działka rn ew. 16/2, w obr. 69
przy ulicy Rodziewiczówny w
Józefowie
Budowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego na działce nr ew.
42 w obr. 31 przy ulicy
Żeromskiego w Józefowie
Rozbudowa garażu i budowa
wewnętrznej instalacji gazowej
dla potrzeb budynku
mieszkalnego i garażowego na
działce nr ew. 182 w obr. 11 przy
ulicy Sienkiewicza w Karczewie
Budowa zjazdu publicznego z
drogi powiatowej nr 1315W na
działce nr ew. 664/1 w obr.
Augustówka gm. Osieck
Budowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego oraz osadnika
na nieczystości płynne na działce
nr ew. 122/2 w obr. Pęclin gm.
Wiązowna
Budowa linii napowietrznej SN
słupowej stacji
transformatorowej , linii
kablowej nn po działkach nr ew.
538, 553 w obr. Rudno gm.
Kołbiel
Budowa mieszkalnego
jednorodzinnego, budynku
gospodarczego oraz osadnika na
nieczystości płynne na działce nr
ew. 229 w obr. Sępochów gm.
Kołbiel
Rozbudowa i przebudowa
budynku mieszkalnego
jednorodzinnego na działce nr ew.
39 w obr.4 przy ulicy Grzybowej
w Otwocku
Budowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego na działce nr ew.
47/6 w obr. 3 przy ulicy
SAB 6740.301.2015
13.05.2015 roku
SAB 6740.208.2015
13.05.2015 roku
SAB 6740.361.2015
14.05.2015 roku
SAB 6740.275.2015
14.05.2015 roku
SAB 6740.332.2015
14.05.2015 roku
SAB 6740.524.2014
14.05.2015 roku
SAB 6740.292.2015
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
ODMOWA
14.05.2015 roku
SAB 6740.449.2015
15.05.2015 roku
52
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
Kosmonautów w Józefowie
405/P/2015
406/P/2015
407/P/2015
408/P/2015
409/P/2015
410/P/2015
28.04.2015
13.04.2015
11.05.2015
07.05.215
02.04.2015
16.04.2015
411/P/2015
21.04.2015
412/P/2015
12.03.2015
Budowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego, budynku
garażowego oraz osadnika
nieczystości płynne na działce nr
ew. 62/4, 64/4 w obr.
ŚNIADKÓW GÓRNY gm.
Sobienie Jeziory
Budowa gazociągu średniego
ciśnienia po działkach nr ew. 17,
78/3 w obr. 3 przy ulicy Zacisznej
w Otwocku
Wykonanie wewnętrznej
instalacji gazowej do budynku
mieszkalnego jednorodzinnego
działka nr ew. 27/5 w obr. 101
PRZY ULICY Jana Pawła w
Otwocku
Wykonanie wewnętrznej
instalacji gazowej do budynku
mieszkalnego jednorodzinnego
działka rn ew. 258/1, 258/2 w obr.
Celestynów przy ulicy Mokra
Budowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego wolnostojącego
oraz zbiornika na nieczystości
płynne na działce nr ew. 46/2 obr.
Lipowo, gm. Wiązowna
Budowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego, budynku
gospodarczego raz osadnika na
nieczystości płynne na działce nr
ew. 416/4 w obr. Augustówka gm.
Osieck w ramach zabudowy
zagrodowej
Budowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego dwulokalowego
na działce nr ew. 135/1/ w obr.
137 w Otwocku
Rozbiórka budynku mieszkalnego
jednorodzinnego na działce nr ew.
SAB 6740.402.2015
15.05.2015 roku
SAB 6740.351.2015
18.05.2015 roku
SAB 6740.455.2015
18.05.2015 roku
SAB 6740.440.2015
18.05.2015 roku
SAB 6740.315.2015
18.05.2015 roku
SAB 6740.366.2015
18.05.2015 roku
SAB 6740.382.2015
19.05.2015 roku
19.05.2015 roku
SAB 6741.11.2015
53
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
1930/1 w obr. Osieck w Osieck
przy ulicy Rynek
413/P/2015
414/P/2015
415/P/2015
416/P/2015
417/P/2015
418/P/2015
11.05.2015
09.07.2013
03.04.2015
01.04.2015
17.04.2015
23.03.2015
Rozbiórka budynku
gospodarczego na działce nr ew.
198 w obr. 0004 w Glinie przy
ulicy Polnej gm. Celestynów
Budowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego na działce nr ew.
2 w obr. 24 w Otwocku w
odległości 1,75 m od granicy z
sąsiednią działka nr ew 3 w obr.
241 w Otwocku
Termomodernizacja budynku
mieszkalnego wielorodzinnego na
dziale nr ew. 41, 39/3 w obr. 46 w
Otwocku przy ulicy Sosnowej
Budowa sieci wodociągowej w
miejscowości Zakręt działka nr
ew. 144/5, 186, 116, 115/14, 114,
113, 111/5, 38/2, 247, 178, 179/2,
167/3, 202, 166/3, 165/4, 145, 152,
156/6, 155/9, 154/13, 154/10,
154/11, 154/12, 679, 680, 681, 682
gm. Wiązowna
Budowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego na działce nr ew.
2064/4 w obr 238 przy ulicy
Grunwaldzkiej w Otwocku
Rozbiórka linii napowietrznej SN,
słupowej stacji STS i przęseł linii
napowietrznej po działkach nr
ew. 408 w obr. Otwock Mały oraz
działki nr ew. 387, 388/1, 389/1,
390, 391,
392,393,394,395,396,397,398,399,4
00,401,402,403,404,404,405,406,40
7,501,502,503,504,505,506,509,510
,511,512,513,514,515,516,517,518,
519,520,521,522,523,524,525/1,526
,527,528,529,530,531 w obr.
Otwock Mały
SAB 6741.26.2015
19.05.2015 roku
SAB 6740.755.2013
19.05.2015 roku
SAB 6740.323.2015
20.05.2015 roku
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
rozbiórkę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
rozbiórkę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
SAB 6740.309.2015
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
SAB 6740.309.2015
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
rozbiórkę
20.05.2015 roku
20.05.2015 roku
SAB 6741.26.2015
20.05.2015 roku
54
419/P/2015
420/P/2015
421/P/2015
422/P/2015
423/P/2015
424/P/2015
425/P/2015
10.04.2015
27.04.2015
06.05.2015
24.03.2015
13.05.2015
13.05.2015
13.05.2015
426/P/2015
14.05.2015
427/P/2015
26.03.2015
Budowa zjazdu indywidualnego
na działkę nr ew. 46./3 w obr. 56
przy ulicy Orlej w Jozefowie
Budowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego oraz osadnika
na nieczystości płynne na działce
nr ew. 193 w obr. Zabieżki gm.
Celestynów
Budowa budynku mieszkalnego
162 w obr. 10 przy ulicy Uroczej
w Pogorzeli gm. Celestynów
Budowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego na działce nr ew.
62 w obr. 64 PRZY ULICY
POLNEJ W JÓZEFOWIE
Wykonanie wewnętrznej
instalacji gazowej do budynku
mieszkalnego jednorodzinnego
działka nr ew. 1005/2 w obr.
Otwock Wielki gm. Karczew
Wykonanie wewnętrznej
instalacji gazowej do budynku
mieszkalnego jednorodzinnego
działka nr ew. 117 w obr. 19w
Otwocku przy ulicy Giżyckiej
Wykonanie wewnętrznej
instalacji gazowej do budynków
mieszkalnych jednorodzinnych
na działce nr ew. 9,10,11 w obr.
213 pryz ulicy Majowej w
Otwocku
Wykonanie wewnętrznej
instalacji gazowej do budynku
mieszkalnego jednorodzinnego
na działce nr ew. 70 w obr. 260 W
MIEJSCOWOŚCI CHROSNA
gm. Kołbiel
Rozbudowa budynku
SAB 6740.346.2015
21.05.2015 roku
SAB 6740.401.2015
21.05.2015 roku
SAB 6740.436.2015
21.05.2015 roku
SAB 6740.284.2015
21.05.2015 roku
SAB 6740.472.2015
21.05.2015 roku
SAB 6740.469.2015
22.05.2015 roku
SAB 6740.479.2015
22.05.2015 roku
SAB 6740.484.2015
22.05.2015 roku
22.05.2015 roku
SAB 6740.288.2015
55
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
mieszkalnego jednorodzinnego na
działce nr ew. 18 w obr. 80 przy
ulicy Dziekońskiej w Józefowie
428/P/2015
429/P/2015
430/P/2015
431/P/2015
432/P/2015
20.03.2015
04.05.2015
08.05.2015
19.05.2015
09.04.2015
433/P/2015
31.03.2015
434/P/2015
11.05.2015
Budowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego oraz osadnika
na nieczystości płynne na działce
nr ew. 198/32, 198/33, 199/49,
199/50, 203/9, 203/10 w obr.
Zakręt gm. Wiązowna l
Rozbudowa i przebudowa
budynku mieszkalnego
jednorodzinnego oraz budowa
wiaty garażowej na działce nr ew.
197 w obr. 53 w Józefowie PROJEKT ZAMIENNY DO
DECYZJI NR 542/P/2014 Z DNIA
9 CZERWCA 2014 ROKU SAB
6740.392.2014
Wykonanie wewnętrznej
instalacji gazowej do budynku
mieszkalnego jednorodzinnego
działka nr ew. 3243, w obr.
Osieck
Wykonanie wewnętrznej
instalacji gazowej do budynku
mieszkalnego jednorodzinnego
na działce nr ew. 1740 w obr.
Rudzienko gm. Kołbiel
Budowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego oraz osadnika
na nieczystości płynne na działce
nr ew.441w obr. Pogorzel gm.
Celestynów
Budowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego oraz osadnika
na nieczystości płynne na działce
nr ew. 198 w obr. Glina gm.
Celestynów
Budowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego na działce nr ew.
67/2 w obr. 60 przy ulicy Owalnej
w Józefowie
SAB 6740.272.2015
22.05.2015 roku
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
SAB 6740.427.2015
6740.392.2014
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
SAB 6740.450.2015
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
22.05.2015 roku
25.05.2015 roku
SAB 6740.505.2015
25.05.2015 roku
SAB 6740.505.2015
25.05.2015 roku
SAB 6740.303.2015
25.05.2015 roku
SAB 6740.459.2015
25.05.2015 roku
56
436/P/2015
437/P/2015
438/P/2015
439/P/2015
440/P/2015
441/P/2015
29.04.2015
13.05.2015
19.05.2015
19.05.2015
19.05.2015
18.05.2015
442/P/2015
27.04.2015
443/P/2015
14.04.2015
Wykonanie wewnętrznej
instalacji gazowej do budynku
mieszkalnego jednorodzinnego
działka rn ew. 79/3 w obr. 44 w
Józefowie przy ulicy Leśnej
Wykonanie wewnętrznej
instalacji gazowej do budynku
mieszkalnego jednorodzinnego
dwulokalowego na działce nr ew.
239/25 w obr. Boryszew gm.
Wiązowna
Wykonanie wewnętrznej
instalacji gazowej do budynku
mieszkalnego jednorodzinnego
na działce nr ew. 818/4, 819/4,
820/4 w obr. 10 przy ulicy
Częstochowskiej w Karczewie
Wykonanie wewnętrznej
instalacji gazowej do budynku
mieszkalnego jednorodzinnego
na działce nr ew. 14 w obr. 18
przy ulicy Łąkowej w Otwocku
Wykonanie wewnętrznej
instalacji gazowej do budynku
mieszkalnego jednorodzinnego i
budynku gospodarczego na
działce nr ew. 8 w obr. 48 w
Józefowie przy ulicy Wspólnej
Wykonanie wewnętrznej
instalacji gazowej do dwóch
budynków mieszkalnych
jednorodzinnych na działce nr
ew. 212, 213 w obr. 8 przy ulicy
redutowej w Karczewie
Budowa zjazdu indywidualnego
na działce nr ew. 8/3, 37/1 w obr.
93 przy ulicy Reymonta w
Otwocku
Rozbudowa budynku
mieszkalnego jednorodzinnego na
SAB 6740.411.2015
26.05.2015 roku
SAB 6740.478.2015
26.05.2015 roku
SAB 6740.504.2015
26.05.2015 roku
SAB 6740.509.2015
26.05.2015 roku
SAB 6740.503.2015
26.05.2015 roku
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
SAB 6740.498.2015
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
SAB 6740.400.2015
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
26.05.2015 roku
27.05.2015 roku
27.05.2015 roku
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
SAB 6740.356.2015
57
działce nr ew. 29 w obr. 23 przy
ulicy Armii Krajowej w
Karczewie
444/P/2015
445/P/2015
446/P/2015
447/P/2015
448/P/2015
449/P/2015
14.05.2015
07.05.2015
12.05.2015
15.05.2015
26.03.2015
17.12.2014
450/P/2015
13.05.2015
451/P/2015
13.05.2015
Rozbiórka budynku mieszkalnego
jednorodzinnego na działce nr ew.
45 w obr. 95 przy ulicy Kopernik
w Otwocku
Rozbiórka obiektu na działce nr
ew. 1097 w obr. Ostrówiec gm.
Karczew
Budowa sali gimnastycznej wraz
z niezbędną infrastrukturą
techniczną na działce nr ew.513/3
w obr. Celestynów - PROJEKT
ZAMIENNY DO DECYZJI nr
183/P/2014 z dnia 6 marca 2014
roku SAB 6740.79.2014
Budowa budynku mieszkalno garażowego na działce nr ew. 95
w obr. 13przy ulicy Turystycznej
w Otwocku
Budowa zatok parkingowych i
chodników na działce nr ew. 39/3,
39/6 w obr. 47 w Otwocku przy
ulicy
Szkolnej
Budowa budynku garażowo gospodarczego na działce nr ew.
1121 w obr. Kołbiel
Wykonanie wewnętrznej
instalacji gazowej do budynku
mieszkalnego wielorodzinnym na
działka nr ew. 76/2 w obr. 20 w
Józefowie przy ulicy Teatralnej
Wykonanie wewnętrznej
instalacji gazowej do budynku
SAB 6741.28.2015
27.05.2015 roku
SAB 6741.24.2015
27.05.2015 roku
SAB 6740.465.2015
6740.P.23.2014
6740.79.2014
27.05.2015 roku
SAB 6740.495.2015
27.05.2015 roku
SAB 6740.287.2015
27.05.2015 roku
SAB
6740.1389.2014
27.05.2015 roku
SAB 6740.470.2015
28.05.2015 roku
28.05.2015 roku
SAB 6740.471.2015
58
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
rozbiórkę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
rozbiórkę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
mieszkalnego wielorodzinnym na
działka nr ew. 76/4 w obr. 20 w
Józefowie przy ulicy Teatralnej
452/P/2015
453/P/2015
454/P/2015
455/P/2015
456/P/2015
457/P/2015
08.05.2015
30.04.2015
30.04.2015
19.05.2015
15.05.2015
17.04.2015
458/P/2015
13.05.2015
459/P/2015
20.04.2015
Rozbiórka budynku
gospodarczego na działce nr ew.
13 w obr. 205 w Otwocku przy
ulicy Kreciej
Rozbiórka budynku mieszkalnego
jednorodzinnego na działce nr ew.
251 w obr. Majdanie gm.
Wiązowna
Budowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego oraz osadnika
nieczystości płynne na działce nr
ew. 313/17 w obr Pęclin gm.
Wiązowna
Budowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego oraz osadnika
na nieczystości płynne na działce
nr ew. 2108 w obr. Zuzanów gm.
Sobienie Jeziory
Wykonanie wewnętrznej
instalacji gazowej do budynku
mieszkalnego jednorodzinnego
na działce nr ew. 2175/3 w obr.
Osieck
Budowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego oraz osadnika
na nieczystości płynne na działce
nr ew. 187 w obr. Ostrów gm.
Celestynów
Budowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego oraz zbiornika
na nieczystości płynne na działce
nr ew. 611/1 w obr. Wiązowna
Kościelna gm. Wiązowna
Budowa hali magazynowej z
budynkiem biurowym na działce
nr ew. 44/3, 44/7, 44/8 w obr.
SAB 6741.25.2015
28.05.2015 roku
SAB 6741.23.2015
28.05.2015 roku
SAB 6740.420.2015
01.06.2015 roku
SAB 6740.414.2015
01.06.2015 roku
SAB 6740.489.2015
01.06.2015 roku
SAB 6740.373.2015
01.06.2015 roku
SAB 6740.474.2015
01.06.2015 roku
SAB 6740.381.2015
01.06.2015 roku
59
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
rozbiórkę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
rozbiórkę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
Majdan gm. Wiązowna
460/P/2015
461/P/2015
462/P/2015
463/P/2015
464/P/2015
465/P/2015
18.03.2015
26.05.2015
30.04.2015
19.05.2015
01.04.2015
28.04.2015
466/P/2015
02.04.2015
467/P/2015
24.04.2015
Budowa budynku gospodarczego
na opakowania i sprzęt rolniczy
na działce nr ew. 37, 38, 39 w obr.
Dziecinów gm. Sobienie Jeziory
Budowa zjazdu z drogi gminnej
ul. Reymonta w Otwocku na
działce nr ew. 8/8 w obr. 93
Budowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego oraz osadnika
na nieczystości płynne na działce
nr ew. 79 w obr. Siedzów gm.
Sobienie Jeziory
Rozbudowa budynku
letniskowego na działce nr ew.
84/2 w obr. Przydawki gm.
Sobienie Jeziory
Nadbudowa budynku
gospodarczego na działce nr ew.
152/1 obr. 4 w miejscowości
Grabianka, gm. Osieck
Budowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego oraz osadnika
nieczystości płynne na działce nr
ew. 108 w obr 15 gm. Wiązowna
Budowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego i szczelnego
osadnika na nieczystości płynne
na działce nr ew. 585/6, 585/7,
585/8, 585/9, 585/10, 585/11, 311
obr. Glinianka, gm. Wiązowna- I
etap
Budowa budynku gospodarczego
na działce nr ew. 642/2 w obr.
Władzin gm. Kołbiel ETAP II
SAB 6740.256.2015
01.06.2015 roku
SAB 6740.460.2015
02.06.2015 roku
SAB 6740.413.2015
02.06.2015 roku
SAB 6740.502.2015
02.06.2015 roku
SAB 6740.312.2015
02.06.2015 roku
SAB 6740.403.2015
02.06.2015 roku
SAB 6740.316.2015
02.06.2015 roku
SAB 6740.395.2015
02.06.2015 roku
60
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
468/P/2015
469/P/2015
470/P/2015
471/P/2015
472/P/2015
473/P/2015
18.03.2015
13.04.2015
21.04.2015
30.12.2014
23.04.2015
05.05.2015
474/P/2015
04.05.2015
475/P/2015
03.04.2015
Budowa budynku gospodarczogarażowego na działce nr ew. 83
w obr. 26 przy ulicy Łąkowej w
Otwocku
Budowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego na działce nr ew.
68 w obr. 61 przy ulicy
Ogrodowej w Józefowie
Budowa budynku gospodarczego
na działce nr ew. 645 w obr.
Śniadków Górny A gm. Sobienie
Jeziory
Budowa budynku garażowego na
działce nr ew. 292 w obr.
Malcanów gm. Wiązowna
Budowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego oraz osadnika
na nieczystości płynne na działce
nr ew. 345 W OBR. Glinianka
gm. Wiązowna
Przebudowa lokalu nr 36, 37 w
budynku mieszkalnym
wielorodzinnym na działce nr ew.
29/5 w obr. 105 w Otwocku
ZMIANA SPOSOBU
UZYTKOWANIA BUYDNKU
GOSPODARCZEGO NA
BUDYNEK INWENTARSKI HODOWLA SZYNSZLI NA
DZIALCE NR EW. 133 W OBR.
LUBICE GM. KOŁBIEL
Budowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego na działce nr ew.
588/12 w obr. Glinki gm. Karczew
SAB 6740.395.2015
02.06.2015 roku
SAB 6740.349.2015
03.06.2015 roku
SAB 6740.384.2015
03.06.2015 roku
SAB
6740.1426.2014
03.06.2015 roku
SAB 6740.389.2015
03.06.2015 roku
SAB 6740.435.2015
03.06.2015 roku
SAB 6740.423.2015
03.06.2015 roku
SAB 6740.327.2015
03.06.2015 roku
61
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
476/P/2015
477/P/2015
478/P/2015
479/P/2015
480/P/2015
481/P/2015
22.05.2015
13.01.2015
24.04.2015
17.04.2015
14.04.2015
29.05.2015
482/P/2015
18.05.2015
483/P/2015
22.05.2015
Wykonanie wewnętrznej
instalacji gazowej do budynku
mieszkalnego jednorodzinnego
na działce nr ew. 29 w obr. 214
przy ulicy Laskowa w Otwocku
Budowa budynku garażowego na
działce nr ew. 642/1 i nadbudowa
wraz z przebudowa budynku
gospodarczo - garażowego na
działce nr ew. 642/2 w
miejscowości Kołbieli
Budowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego, budynku
gospodarczego - stajni oraz
osadnika nieczystości płynne na
działce nr ew. 34/3 w obr. Zakręt
gm. Wiązowna - PROJEKT
ZAMIENNY DO DECYZJI NR
311/P/08 z 12 marca 2008 roku
Budowa zjazdu publicznego an
działkę nr ew. 134/5 i 146 w obr.
20 w Józefowie
Budowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego w ramach
zabudowy zagrodowej na działce
nr ew. 480/4w obr. Wiązowna
Gminna gm. Wiązowna
Wykonanie wewnętrznej
instalacji gazowej W budynku
mieszkalnym jednorodzinnym na
działce nr ew. 25 w obr. 206
PRZY ULICY Majowej w
Otwocku
Wykonanie wewnętrznej
instalacji gazowej do budynku
mieszkalnego jednorodzinnego
na działce nr ew. 465 w obr.
DĄBRÓWKA GM. Celestynów
Budowa sieci
SAB 6740.525.2015
03.06.2015 roku
SAB 6740.24.2015
03.06.2015 roku
SAB 6740.398.2015
6740.R.107.2015
7351/1962/07
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
SAB 6740.371.2015
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
08.06.2015 roku
08.06.2015 roku
SAB 6740.357.2015
08.06.2015 roku
SAB 6740.552.2015
08.06.2015 roku
SAB 6740.497.2015
08.06.2015 roku
08.06.2015 roku
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
SAB 6740.523.2015
62
485/P/2015
486/P/2015
487/P/2015
488/P/2015
489/P/2015
490/P/2015
05.05.2015
09.06.2015
8.05.2015
27.05.2015
02.06.2015
21.05.2015
491/P/2015
17.03.2015
492/P/2015
01.06.2015
elektroenergetycznej oświetlenia
ulicznego po działkach nr ew.
225/1, 155/1, 155/7, 152, 326/3,
326/2, 154, obr. Wiązowna
Kościelna; działka nr ew. 372 obr.
Wiązowna
Budowa budynku Sali
bankietowej raz osadnika
nieczystości płynne na działce nr
ew. 235/2, 235/3, 235/4 w obr.
Ostrów gm. Celestynów
Budowa sieci wodociągowej w
miejscowości Jozefów po
działkach nr ew. 122/6; oraz
działki nr ew. 1/2, 51/9, 15, 49/5,
49/3,48/2 w obr. 41 w ulicach
Zielona i Staszica w Józefowie
Budowa zjazdu z drogi gminnej
ul. Chopina w Otwocku na
działce nr ew. 39 w obr. 95
Budowa zjazdu z drogi
powiatowej 270335 W do działki
nr ew. 602/14 w Karczewie
Wykonanie
wewnętrznej
instalacji gazowej do budynku
mieszkalnego
jednorodzinnego
na działce nr ew. 66 w obr. 61
przy ulicy Ogrodowej
w
Józefowie
Wykonanie
wewnętrznej
instalacji gazowej do budynku
mieszkalnego
jednorodzinnego
na działce nr ew. 20/2 w obr. 1
przy ulicy Górnej w Otwocku
Rozbiórka budynku mieszkalno gospodarczego,
budynku
magazynowego- gospodarczego
na działce nr ew. 2/1, 2/2, 2/3, 2/4,
w obr. 51 w Otwocku przy ulicy
Samorządowej
Wykonanie
wewnętrznej
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
SAB 6740.430.2015
09.06.2015 roku
SAB 6740.500.2015
09.06.2015 roku
SAB 6740.448.2015
09.06.2015 roku
SAB 6740.542.2015
09.06.2015 roku
SAB 6740.566.2015
09.06.2015 roku
SAB 6740.519.2015
09.06.2015 roku
SAB 6741.12.2015
09.06.2015 roku
09.06.2015 roku
SAB 6740.567.2015
63
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
rozbiórkę
Zatwierdzam
493/P/2015
494/P/2015
495/P/2015
496/P/2015
497/P/2015
498/P/2015
499/P/2015
06.05.2015
25.05.2015
24.04.2015
13.05.2015
28.04.2015
12.02.2015
21.04.2015
instalacji gazowej do budynku
mieszkalnego
jednorodzinnego
na działce nr ew. 783 w obr.
Kołbiel przy ulicy Dąbrowskiego
3
Posadowinie zbiornika na olej
napędowy z zadaszeniem o
pojemności 30 000 litrów
przeznaczony na potrzeby własne
na działce nr ew. 14/3 w obr. 15 w
Karczewie
Budowa zjazdu z drogi gminnej
ul. Górnej w Otwocku na działce
nr ew. 37/4 w obr. 4
Budowa odcinka sieci
wodociągowej rozdzielczej na
działce nr ew. 315, 308 w obr.
Pogorzel Warszawska gm.
Celestynów
Budowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego w ramach
zabudowy zagrodowej na działce
nr ew. 17/7 w obr. 30 PRZY
ULICY Dobrej w Józefowie –
DECYZJA NR 496/P/2014 z 19
grudnia 2014 roku SAB
6740.1368.2014
Budowa budynku letniskowego
na działce nr ew. 385/3 w obr.
Sufczyn gm. Kołbiel
Budowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego na działce nr ew.
13/17, 13/19 w Józefowie przy
ulicy Sikorskiego
Budowa gazociągu średniego
ciśnienia 63PE na działce nr ew.
69 w obr. 101 w Otwocku przy
ulicy Kukułczej
SAB 6740.437.2015
09.06.2015 roku
SAB 6740.452.2015
09.06.2015 roku
SAB 6740.396.2015
10.06.2015 roku
SAB 6740.473.2015
6740.1368.2014
10.06.2015 roku
SAB 6740.404.2015
10.06.2015 roku
SAB
6740.1418.2014
10.06.2015 roku
SAB 6740.386.2015
10.06.2015 roku
64
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
500/P/2015
501/P/2015
502/P/2015
503/P/2015
10.04.2015
13.05.2015
16.04.2015
08.04.2015
506/P/2015
507/P/2015
Budowa gazociągu średniego
ciśnienia DN 40/3,7PE 100 SDR
111 RC do budynków
mieszkalnych na działkach nr ew.
1,11 w obr. 213, i działka nr ew.
75 w obr. 203 przy ulicy Majowej
w Otwocku
Budowa gazociągu średniego
ciśnienia DN 63mm PE po
działkach nr ew. 905, 717 w obr.
Celestynów
Budowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego oraz osadnika
na nieczystości płynne na działce
nr ew. 108/7 w obr. Dyzin gm.
Celestynów
Budowa budynku magazynowego
na działce nr ew. 126/4 w obr.
Wola Karczewska gm. Wiązowna
504/P/2015
505/P/2015
Budowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego na działce nr ew.
301/1 w obr. Pogorzel gm.
Celestynów
29.04.2015
15.04.2015
12.06.2015
Budowa gazociągu średniego
ciśnienia DN 63/5,8 PE 100 SDR
11 (do budynku mieszkalnego) na
działce nr ew. 21 w ob. 8 przy ul.
Redutowej w Karczewie
Budowa linii kablowej nN na
działce nr ew. 298 obr. 9
Glinianka, gm. Wiązowna
Budowa dwóch zjazdów z drogi
powiatowej Nr 2764 W – ul.
Żeromskiego na terenie działki
nr ew. 26 obr. 244 na działkę nr
ew. 4 obr. 244 w Otwocku
SAB 6740.344.2015
10.06.2015 roku
SAB 6740.475.2015
11.06.2015 roku
SAB 6740.365.2015
11.06.2015 roku
SAB 6740.334.2015
11.06.2015 roku
SAB
6740.406.2015
12.06.2015 roku
SAB
6740.406.2015
12.06.2015 roku
SAB.
6740.360.2015
12.06.2015 roku
SAB.
6740.601.2015
15.06.2015 roku
65
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
508/P/2015
509/P/2015
510/P/2015
511/P/2015
512/P/2015
513/P/2015
7.05.2015
29.04.2015
6.05.2015
01.06.2015
27.03.2015
19.05.2015
514/P/2015
28.04.2015
515/P/2015
20.05.2015
Budowa sieci gazowej średniego
ciśnienia dla potrzeb budynków
mieszkalnych zlokalizowanej na
działkach nr ew. 95/3, 100 obr. 19
oraz nr ew. 1, 25 obr. 20 w ul.
Czerskiej, Giżyckiej i Okrzei w
Otwocku
Budowa gazociągu średniego
ciśnienia DN 63/5,8 PE 100 SDR
11 (do budynku mieszkalnego) na
działce nr ew. 504/1 obr. 7 w ul.
Mlądzkiej w Wiązownie
Budowa sieci
elektroenergetycznej 0,4 kV w
postaci linii kablowych, złącz
kablowych i linii napowietrznej
na działkach nr ew. 35, 72/5, 10/2,
9/4, 4/4, 76/3, 76/4, 76/2 obr. 20 w
ul. Teatralnej w Józefowie
Budowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego z garażem na
działce nr ew. 67 w obr. 4 przy
ulicy Borsuczej w Józefowie
Budowa budynku garażowego na
działce nr ew. 229/19 w obr.
Wiązowna Kościelna gm.
Wiązowna
Budowa Oczyszczalni ścieków w
Otwocku - zadanie IV; remont
przepompowni ścieków Ługi na
działce n r w. 501/17, 501/18,
501/10, 501/6, 501/3, 503/2, 505,
506, 507/1, w obr. 03 Karczew
przy ulicy Kraszewskiego w
Otwocku
Budowa budynku usługowogarażowego an działce nr ew.
89/2, 11/4 w obr 27 w Otwocku PROJEKT ZAMIENNY
Rozbudowa i nadbudowa
budynku handlowomagazynowego o część handlowo-
SAB.
6740.442.2015
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
SAB.
6740.407.2015
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
15.06.2015 roku
15.06.2015 roku
SAB.
6740.438.2015.
15.06.2015 roku
SAB.
6740.563.2015.
16.06.2015 roku
SAB.
6740.298.2015.
16.06.2015 roku
SAB.
6740.507.2015.
16.06.2015 roku
SAB.
6740.405.2015.
16.06.2015 roku
16.06.2015 roku
SAB.
6740.513.2015.
66
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
516/P/2015
517/P/2015
518/P/2015
519/P/2015
520/P/2015
521/P/2015
01.04.2015
07.05.2015
26.05.2015
26.05.2015
26.05.2015
08.06.2015
522/P/2015
01.06.2015
523/P/2015
01.06.2015
magazynową na działce nr ew.
451 w obr. 21 w Wiązownie przy
ulicy Lubelskiej
Rozbudowa i przebudowa
budynku mieszkalnego
jednorodzinnego na działce nr ew.
190 obr. 45 w Otwocku przy ul.
Wesołej
Dostosowanie istniejącej klatki
schodowej w istniejącym
budynku zakładu Pielęgnacyjno Opiekuńczego "Pokój i Dobro"
do zgodności z postanowieniem
MKWPST na działce nr ew. 9 w
obr. 51 przy ulicy Żeromskiego w
Otwocku
Budowa i przebudowa sieci
elektroenergetycznej na działce
nr ew.409 w obr. Rzakta gm.
Wiązowna
Budowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego oraz osadnika
na nieczystości płynne na działce
nr ew. 4/10 w obr. KOPKI gm.
Wiązowna
Wykonanie wewnętrznej
instalacji gazowej W budynku
mieszkalnym jednorodzinnym na
działce nr ew. 250/1 w obr.
Łukówiec gm. Karczew
Wykonanie wewnętrznej
instalacji gazowej do budynku
mieszkalnego jednorodzinnego
na działce nr ew. w obr. 22 przy
ulicy 11 Listopada 38 w Józefowie
Wykonanie wewnętrznej
instalacji gazowej do budynku
mieszkalnego jednorodzinnego
na działce nr ew. 161/2 w obr. 22
przy ulicy 11 Listopada 38 w
Józefowie
Wykonanie wewnętrznej
instalacji gazowej do budynku
SAB.
6740.507.2015.
16.06.2015 roku
SAB.
6740.444.2015.
16.06.2015 roku
SAB.
6740.536.2015.
16.06.2015 roku
SAB.
6740.538.2015.
17.06.2015 roku
SAB.
6740.534.2015.
17.06.2015 roku
SAB.
6740.580.2015.
17.06.2015 roku
SAB.
6740.561.2015.
17.06.2015 roku
17.06.2015 roku
SAB.
6740.564.2015.
67
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
mieszkalnego jednorodzinnego
na działce nr ew. 124, 125, 126 w
obr. Bocian gm. Kołbiel
524/P/2015
525/P/2015
526/P/2015
527/P/2015
528/P/2015
529/P/2015
25.05.2015
02.06.2015
11.06.2015
11.05.2015
15.05.2015
29.05.2015
530/P/2015
27.03.2015
531/P/2015
30.04.2015
Budowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego z garażem w
bryle budynku oraz osadnika na
nieczystości płynne na działce nr
ew. 109/3 w obr. Rzakta gm.
Wiązowna
Wykonanie wewnętrznej
instalacji gazowej do budynku
mieszkalnego jednorodzinnego
na działce nr ew. 39/9 w obr.
Michałówek gm. Wiązowna
Wykonanie wewnętrznej
instalacji gazowej do budynku
mieszkalnego jednorodzinnego
na działce nr ew. 389 w obr.
Glinianka gm. Wiązowna l
Budowa budynku mieszkalnego
na działce nr ew. 84 w obr. 8 przy
ulicy Komunardów w Otwocku
Rozbudowa budynku
gospodarczego - przechowalnia
owoców na działce nr ew. 645/2,
645/1 w obr. Wysoczyn gm.
Sobienie Jeziory
Rozbiórka sieci napowietrznej
średniego napięcia na działce nr
ew. 42/4 w obr. 21; działki nr ew.
62/2, 64/2, 65/4, 66/2, 83, 121, 122,
123, 124, 221/7,w obr Góraszka
gm. Wiązowna
Budowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego oraz osadnika
na nieczystości płynne na działce
nr ew. 611/1obr. Wiązowna
Kościelna gm. Wiązowna /
Budowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego na działce nr ew.
788,790/3 w obr. Kołbiel
SAB.
6740.527.2015.
17.06.2015 roku
SAB.
6740.568.2015.
17.06.2015 roku
SAB.
6740.599.2015.
18.06.2015 roku
SAB.
6740.457.2015.
18.06.2015 roku
SAB.
6740.496.2015.
18.06.2015 roku
SAB 6741.30.2015
18.06.2015 roku
SAB.
6740.295.2015.
18.06.2015 roku
19.06.2015 roku
SAB.
6740.416.2015.
68
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
rozbiórkę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
532/P/2015
533/P/2015
534/P/2015
535/P/2015
536/P/2015
537/P/2015
12.06.2015
12.06.2015
30.04.2015
08.06.2015
12.06.2015
19.05.2015
538/P/2015
29.04.2015
539/P/2015
12.06.2015
Wykonanie wewnętrznej
instalacji gazowej dla potrzeb
budynku mieszkalnego
jednorodzinnego działka nr ew.
90/7 obr. 12 przy ul.
Prądzyńskiego w Karczewie
Wykonanie wewnętrznej
instalacji gazowej dla potrzeb
budynku mieszkalnego
jednorodzinnego działka nr ew.
42 obr. 8 przy ul. Jaracza w
Otwocku
Przebudowa budynku
gospodarczo-garażowego ze
zmianą sposobu użytkowania na
budynek mieszkalny na działce nr
ew. 139/5 w obr. 22 w Józefowie
przy ulicy Szałasowej
Rozbiórka budynku mieszkalnego
wielorodzinnego na działce nr ew.
36/2 w obr. 55 przy ulicy
Konarskiego w Otwocku
Wykonanie wewnętrznej
instalacji gazowej dla potrzeb
budynku mieszkalnego
jednorodzinnego działka nr ew.
4/1, 4/2 obr. 91 przy ul.
Reymonta w Otwocku
Budowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego oraz osadnika
na nieczystości płynne na działce
nr ew. 465/6 w obr. Pęclin gm.
Wiązowna
Budowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego oraz osadnika
nieczystości płynne na działce nr
ew. 737/1 w obr Augustówka gm.
Osieck
Wykonanie wewnętrznej
SAB.
6740.609.2015.
22.06.2015 roku
SAB.
6740.608.2015.
22.06.2015 roku
SAB.
6740.415.2015.
22.06.2015 roku
SAB 6741.31.2015
22.06.2015 roku
SAB.
6740.606.2015.
23.06.2015 roku
SAB.
6740.506.2015.
23.06.2015 roku
SAB.
6740.408.2015.
23.06.2015 roku
23.06.2015 roku
SAB.
69
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
rozbiórkę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
540/P/2015
541/P/2015
542/P/2015
543/P/2015
544/P/2015
545/P/2015
15.05.2015
25.02.2015
20.02.2015
13.05.2015
26.05.2015
23.04.2015
546/P/2015
20.01.2015
547/P/2015
10.04.2015
instalacji gazowej dla potrzeb
budynku mieszkalnego
jednorodzinnego działka nr ew. 8
obr. 149 przy ul. Chłopickiego w
Otwocku
Budowa gazociągu średniego
ciśnienia na działce nr ew. 28/2,
3/1 w obr. 23 przy ulicy
Chrobrego w Otwocku
Budowa budynku garażu na
działce nr ew. 289/4, 293/15,
292/15, 292/14, 292/14 w obr. 26
przy ulicy Miłej w Zakręcie gm.
Wiązowna
Budowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego na działce nr ew.
155/5, 155/6, 155/7, w obr.
Sobienie Jeziory
Budowa dwóch budynków
mieszkalnych jednorodzinnych w
zabudowie bliźniaczej na działce
nr ew. 74/2, 74/3 w obr. 36 w
Józefowie przy ulicy Piotra
Skargi
Budowa zjazdu z drogi
powiatowej 276W PO DZIALCE
NR EW. 42/3, 41/11 W OBR. 47
PRZY ULICY 3-GO MAJA W
JÓZEFOWIE
Budowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego oraz osadnika
na nieczystości płynne na działce
nr ew. 929/14 w obr. Duchnów
gm. Wiązowna
Budowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego w zabudowie
zagrodowej na działce nr ew. 42 w
obr. 203 w Otwocku przy ulicy
Majowej
Budowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego na działce nr ew.
6740.607.2015.
SAB.
6740.492.2015.
23.06.2015 roku
SAB.
6740.176.2015.
23.06.2015 roku
SAB.
6740.176.2015.
23.06.2015 roku
SAB.
6740.476.2015.
23.06.2015 roku
SAB.
6740.539.2015.
23.06.2015 roku
SAB.
6740.391.2015.
24.06.2015 roku
SAB.
6740.476.2015.
24.06.2015 roku
24.06.2015 roku
SAB.
6740.348.2015.
70
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
45 w obr. Nowe Kościeliska gm.
Osieck
548/P/2015
549/P/2015
550/P/2015
551/P/2015
552/P/2015
553/P/2015
554/P/2015
12.05.2015
14.05.2015
24.06.2015
12.06.2015
28.05.2015
26.05.2015
25.05.2015
Budowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego oraz osadnika
na nieczystości płynne na działce
nr ew. 264/9 w obr. Majdan gm.
Wiązowna
Budowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego na działce nr ew.
73/3 w obr. 16 przy ulicy Rybnej
w Otwocku
Demontaż i montaż silosów na
materiały sypkie na działce nr ew.
11, 12 w obr. 15 przy ulicy
Przemysłowej w Karczewie
Wykonanie wewnętrznej
instalacji gazowej dla potrzeb
budynku mieszkalnego
jednorodzinnego działka nr ew.
68 obr. 38 przy ul. Jodłowej w
Józefowie
Budowa zjazdów publicznych z
drogi powiatowej nr 2709W na
działkę nr ew. 324, budowa zatoki
autobusowej wraz z peronem i
wiatą przystankową, budowa
dojść do peronów autobusowych,
przebudowa istniejącego peronu
na działce nr ew. 253, 324 w obr.
Malcanów gm. Wiązowna
Budowa zjazdu z drogi
powiatowej 276W PO DZIALCE
NR EW. 42/3, 41/11 W OBR. 47
PRZY ULICY 3-GO MAJA W
JÓZEFOWIE
Budowa budynku gospodarczego
na działce nr ew. 646 w obr.
Śniadków Górny gm. Sobienie
Jeziory
SAB.
6740.463.2015.
24.06.2015 roku
SAB.
6740.482.2015.
24.06.2015 roku
SAB.
6740.422.2015.
24.06.2015 roku
SAB.
6740.610.2015.
24.06.2015 roku
SAB.
6740.547.2015.
24.06.2015 roku
SAB.
6740.539.2015.
24.06.2015 roku
SAB.
6740.539.2015.
24.06.2015 roku
71
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
555/P/2015
556/P/2015
557/P/2015
558/P/2015
559/P/2015
560/P/2015
561/P/2015
562/P/2015
09.03.2015
28.05.2015
14.11.2014
01.06.2015
28.05.2015
10.06.2015
08.06.2015
10.06.2015
Zmiana sposobu użytkowania
budynku warsztatowego na
budynek mieszkalny wraz z jego
rozbudową na działce nr ew. 51/1
w obr.22 w Józefowie przy ulicy
11 Listopada
Budowa budynku garażowego na
działce nr ew. 83/6 w obr.
Sobiekursk gm. Karczew
Budowa ogrodu zimowego w
konstrukcji drewnianej w
budynku przy ulicy mieszkalnym
na działce nr ew. 65/2 w obr. 201
w Otwocku
Budowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego z garażem oraz
osadnika na nieczystości płynne
na działce nr ew. 195/12 w obr.
Wiązowna Kościelna gm.
Wiązowna
Budowa budynku gospodarczego
na działce nr ew. 3053 w obr.
OSIECK
Wykonanie wewnętrznej
instalacji gazowej do budynku
mieszkalnego jednorodzinnego
na działce nr ew. 980/2 w obr.
Celestynów
Wykonanie wewnętrznej
instalacji gazowej do budynku na
działce nr ew. 8/1, 8/2, 8/3 w obr.
123 przy ulicy Żurawiej w
Otwocku
Wykonanie wewnętrznej
instalacji gazowej do budynku
mieszkalnego jednorodzinnego
na działce nr ew. 980/2 w obr.
Chrosna gm. Kołbiel
SAB.
6740.210.2015.
24.06.2015 roku
SAB.
6740.210.2015.
24.06.2015 roku
SAB.
6740.1278.2014
25.06.2015 roku
SAB.
6740.559.2015.
25.06.2015 roku
SAB.
6740.546.2015.
25.06.2015 roku
SAB.
6740.593.2015.
25.06.2015 roku
SAB.
6740.582.2015.
26.06.2015 roku
SAB.
6740.594.2015.
26.06.2015 roku
72
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
563/P/2015
564/P/2015
565/P/2015
566/P/2015
567/P/2015
568/P/2015
19.06.2015
19.05.2015
12.05.2015
14.05.2015
16.06.2015
08.05.2015
569/P/2015
22.05.2015
570/P/2015
13.05.2015
Wykonanie wewnętrznej
instalacji gazowej do budynku
magazynowo-biurowego na
działce nr ew. 170/9 w obr. 015 w
miejscowości Majdan gm.
Wiązowna
Budowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego na działce nr ew.
1100/17 w obr. Duchnów gm.
Wiązowna
Budowa budynku magazynowego
na terenie działki Rn ew. 170/7,
170/8, 170/9 w miejscowości
Majdan, gm. Wiązowna PROJKET ZAMIENNY DO
DECYZJI NR 1274/P/2014 Z 22
grudnia 2014 roku SAB
6740.1257.2014
Budowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego na działce nr ew.
182/4, 182/7 w obr. Czarnówka
przy ulicy Napoleońskiej gm.
Wiązowna
Budowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego na działce nr ew.
105/2 w obr. 20 przy ul.
Piłsudskiego w Józefowie
Rozbudowa , nadbudowa i
przebudowa istniejącego
budynku mieszkalnego
jednorodzinnego oraz budowa
budynku garażowo gospodarczego na działce nr ew.
93 w obr. Glina g. Celestynów
Budowa sieci gazowej średniego
ciśnienia po działkach nr ew.
1030, 1024 w obr Celestynów przy
ulicy Zwycięzców
Budowa sieci
elektroenergetycznej w celem
SAB.
6740.635.2015.
26.06.2015 roku
SAB.
6740.510.2015.
26.06.2015 roku
SAB.
6740.467.2015.
6740.1257/2014
26.06.2015 roku
SAB.
6740.481.2015.
29.06.2015 roku
SAB.
6740.616.2015.
29.06.2015 roku
SAB.
6740.453.2015.
29.06.2015 roku
SAB.
6740.522.2015.
29.06.2015 roku
29.06.2015 roku
SAB.
6740.477.2015.
73
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
571/P/2015
572/P/2015
573/P/2015
574/P/2015
575/P/2015
576/P/2015
18.06.2015
28.05.2015
17.06.2015
12.06.2015
20.05.2015
08.05.2015
577/P/2015
25.05.2015
578/P/2015
19.05.2015
zasilania w budynkach
mieszkalnych na działce nr ew.
127, 128/6, 128/1, 387 w obr.
Modrzewiowa gm. Wiązowna
Wykonanie wewnętrznej
instalacji gazowej dla potrzeb
budynku mieszkalnego
jednorodzinnego działka nr ew.
34 obr. 62 przy ul. Ejsmonda w
Józefowie
Budowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego z garażem
jednostanowiskowym na działce
nr ew. 340 w obr. Izabela gm.
Wiązowna
Przebudowa budynku
jednorodzinnego wolnostojącego
na działce nr ew. 20/4 w obr. 5
przy ulicy Borsuczej w Józefowie
Rozbudowa, nadbudowa i
przebudowa budynku
mieszkalnego usytuowanego na
działce nr ew. 39 obr. 4 przy ul.
Grzybowej w Otwocku
Rozbiórka budynku mieszkalnego
jednorodzinnego oraz dwóch
budynków drewnianych
gospodarczych na działce nr ew.
10/3 w obr. 22 przy ulicy
Kopernik w Otwocku
Rozbudowa, przebudowa i
nadbudowa budynku
mieszkalnego jednorodzinnego na
działce nr ew. 67/2, 67/1 w obr. 8
w Otwocku przy ulicy Wojska
Polskiego
Wykonanie wewnętrznej
instalacji gazowej do budynku
mieszkalnego jednorodzinnego w
zabudowie bliźniaczej na działce
nr ew. 588 w obr. Wiązowna
Kościelna przy ulicy Świerkowej
gm. Wiązowna
Wykonanie wewnętrznej
instalacji gazowej do budynku
SAB.
6740.477.2015.
29.06.2015 roku
SAB.
6740.545.2015.
29.06.2015 roku
SAB.
6740.620.2015.
29.06.2015 roku
SAB.
6740.605.2015.
30.06.2015 roku
SAB.
6741.29.2015.
30.06.2015 roku
SAB.
6740.447.2015.
30.06.2015 roku
SAB.
6740.528.2015.
30.06.2015 roku
30.06.2015 roku
SAB.
6740.508.2015.
74
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
ROZBIÓRKE
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
579/P/2015
580/P/2015
581/P/2015
582/P/2015
583/P/2015
584/P/2015
585/P/2015
22.06.2015
11.06.2015
11.06.2015
26.05.2015
21.05.2015
04.05.2015
14.05.2015
mieszkalnego jednorodzinnego
na działce nr ew. 96 w obr. 22
przy ulicy Przewoskiej w
Otwocku
Wykonanie wewnętrznej
instalacji gazowej dla potrzeb
budynku mieszkalnego
jednorodzinnego działka nr ew.
47 obr. 19 przy ul. Wiślana w
Karczewie
Wykonanie wewnętrznej
instalacji gazowej do budynku
mieszkalnego jednorodzinnego
na działce nr ew. 238/16 w obr.
Boryszew gm. Wiązowna l
Rozbiórka pawilonu handlowego
na działce nr ew. 882/4 w obr.
Celestynów przy ulicy Św.
Kazimierza
Wykonanie wewnętrznej
instalacji gazowej W budynku
mieszkalnym jednorodzinnym na
działce nr ew. 75/3 w obr. 36 przy
ulicy Ks. Piotra Skargi w
Józefowie
Budowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego oraz osadnika
na nieczystości płynne na działce
nr ew. 223/6 w obr. Góraszka
gm. Wiązowna
Rozbudowa budynku
mieszkalnego jednorodzinnego
na działce nr ew. 30/4 w obr. 63
przy ulicy Samorządowej w
Otwocku
Wykonanie wewnętrznej
instalacji gazowej do budynku
mieszkalnego jednorodzinnego
na działce nr ew. 968/18 w obr.
Sępochów gm. Kołbiel
SAB.
6740.638.2015.
30.06.2015 roku
SAB.
6740.598.2015.
30.06.2015 roku
SAB.
6741.33.2015.
30.06.2015 roku
SAB.
6740.535.2015.
30.06.2015 roku
SAB.
6740.516.2015.
30.06.2015 roku
SAB.
6740.425.2015.
30.06.2015 roku
SAB.
6740.485.2015.
30.06.2015 roku
75
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
ROZBIÓRKE
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
586/P/2015
587/P/2015
588/P/2015
589/P/2015
590/P/2015
591/P/2015
30.04.2015
16.06.2015
12.05.2015
08.05.2015
24.04.2015
08.05.2015
592/P/2015
17.06.2015
593/P/2015
22.06.2015
Budowa kanalizacji sanitarnej w
ulicach Parkingowa, Jarosławska,
Wspólna w Józefowie po
działkach nr ew. 2 w obr. 48,
działki nr ew. 26, 27/3, 28, 29/2,
30/4, 31/5, 32/4, 43/3, 44, 46/6,
43/7, 46/3 w obr. 48, 50
Budowa zjazdu po działce nr ew.
134/15, 106/2 w obr. 20 przy ulicy
Piłsudskiego w Józefowie
Budowa budynku mieszkalno usługowego z częścią
magazynową, zbiornikiem na
LPG na działce nr ew. 33 w obr.
237 przy ulicy Żeromskiego w
Otwocku
Budowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego oraz budynku
garażowego na działce nr ew. 14
w obr. 66 przy ulicy Skrajna w
Józefowie
Budowa budynku usługowomagazynowego wraz z częścią
mieszkalną oraz zbiornikiem na
nieczystości ciekle na terenie
działki nr ew. 304/2, 304/1
Majdan, gm. Wiązowna PROJEKT ZAMIENNY DO
DECYZJI NR 845/P/2014 Z
DNIA 20 sierpnia 2014 roku SAB
6740.322.2014
Budowa klatki schodowej przy
budynku mieszkalnym
jednorodzinnym oraz ocieplenie
ścian w wymiana pokrycia
dachowego na działce nr ew. 127
w obr. 12 w Kątach gm. Kołbiel
Budowa i przebudowa sieci
elektroenergetycznej na działkach
nr ew. 321/2, 571 w obr.
Człekówka oraz działka nr ew.
713 w obr. Skorupy gm. Kołbiel
Budowa odcinka sieci
wodociągowej na działce nr ew.
SAB.
6740.419.2015.
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
SAB.
6740.618.2015.
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
30.06.2015 roku
30.06.2015 roku
SAB.
6740.466.2015.
30.06.2015 roku
SAB.
6740.454.2015.
30.06.2015 roku
SAB.
6740.393.2015.
6740.P.28.2015
6740.322.2014
30.06.2015 roku
SAB.
6740.451.2015.
01.07.2015 roku
SAB.
6740.626.2015.
01.07.2015 roku
01.07.2015 roku
SAB.
6740.639.2015.
76
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
11, 7/1 w obr. 223 przy ulicy
Wspaniałej w Otwocku
594/P/2015
595/P/2015
596/P/2015
597/P/2015
598/P/2015
599/P/2015
14.05.2015
25.05.2015
29.05.2015
04.05.2015
26.08.2014
15.06.2015
600/P/2015
17.06.2015
601/P/2015
25.06.2015
Budowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego na działce nr ew.
130 w obr. 2 przy ulicy
Podstołecznej w Józefowie
Rozbudowa budynku
mieszkalnego jednorodzinnego na
działce nr ew. 3/8 w obr. 29 przy
ulicy Rejtana w Józefowie
Budowa wiaty do instalacji
technologicznej rozładunku
surowca w workach na działce nr
ew. 11, 517/2, 518 w obr. 15 w
Karczewie przy ulicy
Przemysłowej
Budowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego na działce nr ew.
158/1 w obr. Lipowo gm.
Wiązowna
Rozbudowa budynku
mieszkalnego oraz budowa tarasu
działka nr ew. 41/3 obr. 22 w
Otwocku
Budowa gazociągu średniego
ciśnienia działka nr ew. 2, 75
obr. 203 ul. Śliska, Majowa w
Otwocku
Budowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego oraz osadnika
na nieczystości płynne na działce
nr ew. 62/2 w obr. 16 przy ulicy
Św. Józefa w Józefowie
Wykonanie wewnętrznej
instalacji gazowej dla potrzeb
budynku mieszkalnego
SAB.
6740.639.2015.
01.07.2015 roku
SAB.
6740.639.2015.
01.07.2015 roku
SAB.
6740.555.2015.
02.07.2015 roku
SAB.
6740.424.2015.
02.07.2015 roku
SAB.
6740.999.2014
02.07.2015 roku
SAB.
6740.612.2015.
02.07.2015 roku
SAB.
6740.612.2015.
03.07.2015 roku
03.07.2015 roku
SAB.
6740.663.2015.
77
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
602/P/2015
603/P/2015
604/P/2015
605/P/2015
606/P/2015
607/P/2015
25.06.2015
26.06.2015
15.05.2015
09.06.2015
11.05.2015
19.05.2015
608/P/2015
30.06.2015
609/P/2015
06.07.2015
jednorodzinnego działka nr ew.
27 obr. 12 w Karczewie przy ulicy
Ordona
Wykonanie wewnętrznej
instalacji gazowej dla potrzeb
budynku mieszkalnego
jednorodzinnego działka nr ew.
27/1 obr. 19 W Otwocku przy
ulicy Zygmunta
Wykonanie wewnętrznej
instalacji gazowej dla potrzeb
budynku mieszkalnego
jednorodzinnego działka nr ew.
142/2 obr. Wiązowna Kościelna
gm. Wiązowna
Budowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego z garażem w
bryle budynku na działce nr ew.
54/22 w obr. Glinianka gm.
Wiązowna
Budowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego oraz osadnika
na nieczystości płynne na działce
nr ew. 98 w obr. 29 przy ulicy
Kusocińskiego w Karczewie
Zmiana sposobu użytkowania
budynku warsztatowego na
budowa budynku mieszkalnego
wraz z jego przebudową i
nadbudową na działce nr ew. 15
0w obr. 61 przy ulicy
Wyszyńskiego w Józefowie
Rozbudowa i nadbudowa
budynku mieszkalnego na działce
nr ew. 16 w obr. 134 w Otwocku
przy ulicy Wiejskiej
Wykonanie wewnętrznej
instalacji gazowej dla potrzeb
budynku mieszkalnego
jednorodzinnego działka nr ew.
14/14 W OBR. 109 w Otwocku
Rozbiórka pawilonu
kontenerowego na działce nr ew.
71/73 w obr. 42 w Józefowie przy
ulicy Piłsudskiego108
SAB.
6740.666.2015.
03.07.2015 roku
SAB.
6740.674.2015.
03.07.2015 roku
SAB.
6740.491.2015.
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
ODMOWA
03.07.2015 roku
SAB.
6740.590.2015.
03.07.2015 roku
SAB.
6740.458.2015.
06.07.2015 roku
SAB.
6740.511.2015.
06.07.2015 roku
SAB.
6740.682.2015.
06.07.2015 roku
07.07.2015 roku
SAB.
6741.39.2015.
78
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
610/P/2015
611/P/2015
612/P/2015
613/P/2015
614/P/2015
615/P/2015
616/P/2015
617/P/2015
12.06.2015
12.06.2015
08.06.2015
30.06.2015
03.06.2015
14.04.2015
25.06.2015
22.06.2015
Budowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego na działce nr ew.
69/1 i 69/4 przy ul. Świerkowej w
Józefowie
Budowa sieci wodociągowej w
miejscowości Lubice działka nr
ew. 790 , 795, 797, gm. Kołbiel
Budowa budynku garażowogospodarczego na działce nr ew.
7/1 w obr. Dyzin gm. Celestynów
Wykonanie wewnętrznej
instalacji gazowej dla potrzeb
budynku mieszkalnego
jednorodzinnego działka nr ew.
51 w obr. 7 przy ulicy Owsianej w
Józefowie
Budowa zjazdu z drogi
powiatowej 276W PO DZIAŁCE
NR EW. 9/10, 9/12 W OBR. 78
PRZY ULICY PIŁSUDSKIEGO
W OTWOCKU
Budowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego na działce nr ew.
406/21 w obr. Kołbiel
Wykonanie wewnętrznej
instalacji gazowej dla potrzeb
budynku mieszkalnego
jednorodzinnego działka nr ew.
72/4 obr. 44 w Józefowie przy
ulicy Długiej
Wykonanie wewnętrznej
instalacji gazowej dla potrzeb
budynku mieszkalnego
jednorodzinnego działka nr ew.
37 obr. 8 przy ul. Leśna w
SAB.
6740.604.2015.
07.07.2015 roku
SAB.
6740.602.2015.
08.07.2015 roku
SAB.
6740.576.2015.
08.07.2015 roku
SAB.
6740.685.2015.
08.07.2015 roku
SAB.
6740.571.2015.
08.07.2015 roku
SAB.
6740.355.2015.
08.07.2015 roku
SAB.
6740.667.2015.
08.07.2015 roku
SAB.
6740.642.2015.
08.07.2015 roku
79
pozwolenie na
rozbiórka
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
618/P/2015
619/P/2015
620/P/2015
621/P/2015
622/P/2015
623/P/2015
624/P/2015
625/P/2015
09.06.2015
24.03.2015
02.04.2015
29.05.2015
16.06.2015
03.07.2015
26.05.2015
05.05.2015
Karczewie
Nadbudowa budynku
mieszkalnego jednorodzinnego na
działce nr ew. 960 w obr. Kołbiel
gm. Kołbiel
Budowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego oraz zbiornika
na nieczystości płynne na działce
nr ew. 44/3 w miejscowości
Malcanów gmina Wiązowna PROJEKT ZAMIENNY DO
DECYZJI NR 1257/P/2010 Z 24
września 2010 roku SAB
7351/1175/2010
Budowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego na działce nr ew.
2/5 w obr. 109 w Otwocku
Budowa sieci gazowej średniego
ciśnienia na działce nr e w. 112,
131/1, 133/1, 90/6 w obr. 12 w
Karczewie przy ulicy
Prądzyńskiego
Budowa sieci wodociągowej
rozdzielnej na działce nr ew. 50/3,
306, 401, 408, 504/1, 420, 444,
504/2, 504/3 w obr. Emów gm.
Wiązowna
Wykonanie wewnętrznej
instalacji gazowej dla potrzeb
budynku mieszkalnego
jednorodzinnego działka nr ew.
43/2, 43/4 obr. 91 przy ulicy
Słowiczej w Józefowie
Budowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego na działce nr ew.
569/4, 570/4 w obr. Duchnów
przy ulicy Nizinnej gm.
Wiązowna
Budowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego na działce nr
ew. 11/2 w obr. 124 przy ulicy
Wołodyjowskiego w Otwocku
SAB.
6740.589.2015.
08.07.2015 roku
SAB.
6740.394.2015.
08.07.2015 roku
08.07.2015 roku
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
SAB.
6740.321.2015.
ODMOWA
SAB.
6740.553.2015.
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
08.07.2015 roku
SAB.
6740.417.2015.
08.07.2015 roku
SAB.
6740.696.2015.
08.07.2015 roku
SAB.
6740.537.2015.
08.07.2015 roku
SAB.
6740.428.2015.
09.07.2015 roku
80
626/P/2015
627/P/2015
628/P/2015
629/P/2015
630/P/2015
631/P/2015
632/P/2015
633/P/2015
08.06.2015
24.06.2015
09.06.2015
08.06.2015
27.05.2015
26.06.2015
23.06.2015
07.07.2015
Budowa sieci wodociągowej na
działce nr ew. 685, 688 w obr.
Stara Wieś
Budowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego na działce nr ew.
136/8 w obr. 19 w Karczewie
Budowa budynku gospodarczego
na działce nr ew. 488 w obr. Wola
Sufczyńska gm. Kołbiel
budowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego na działce nr ew.
69/6 w obr. 34 przy ulicy
Kopernika i Piaskowej w
Józefowie
budowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego na działce nr ew.
69/6 w obr. 34 przy ulicy
Kopernika i Piaskowej w
Józefowie
Budowa SZEŚCIU
KOMPOSTEROW na działce nr
ew. 543 w Wola Ducka gm.
Wiązowna
Budowa osadnika na nieczystości
płynne na działce nr ew. 261/4 w
obr. Wola Ducka gm.
Wiązowna
Wykonanie wewnętrznej
instalacji gazowej dla potrzeb
budynku mieszkalnego
jednorodzinnego działka nr ew.
215/18 obr. 22 przy ulicy
Pęclińskiej w Wiązownie
SAB.
6740.577.2015.
09.07.2015 roku
SAB.
6740.657.2015.
09.07.2015 roku
SAB.
6740.588.2015.
09.07.2015 roku
SAB.
6740.579.2015.
09.07.2015 roku
SAB.
6740.540.2015.
09.07.2015 roku
SAB.
6740.678.2015.
10.07.2015 roku
SAB.
6740.648.2015.
10.07.2015 roku
SAB.
6740.703.2015.
10.07.2015 roku
81
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
634/P/2015
08.05.2015
635/P/2015
08.05.2015
636/P/2015
637/P/2015
638/P/2015
639/P/2015
640/P/2015
9.06.2015
20.04.2015
6.03.2015
28.05.2015
19.03.2015
641/P/2015
3.07.2015
642/P/2015
25.06.2015
Budowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego na działce nr ew.
263/3 w obr. Natolin gm. Osieck
Budowa budynku garażowego na
działce nr ew. 536/2 w obr.
Kruszewiec gm. Wiązowna
Budowa budynku mieszkalnousługowego (część usługowa
przeznaczona na warsztat do
naprawy samochodów oraz do
sprzedaży części
motoryzacyjnych) na terenie
działki nr ew. 34/1 obr. 237 w
Otwocku
Budowa stacji bazowej telefonii
komórkowej OTW 3310B na
terenie działki nr ew. 364/7 obr.
Emów, gm. Wiązowna
Budowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego oraz szczelnego
zbiornika na nieczystości płynne
na działce nr ew. 197/2 obr.
Dąbrówka położonej przy ul.
Myśliwskiej w miejscowości
Dąbrówka
Budowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego, zbiornika na
nieczystości ciekłe oraz budynku
gospodarczego na terenie działki
nr ew. 139/5 obr. Chrosna,
położonej w miejscowości
Chrosna
Budowa sieci wodociągowej na
terenie działki nr ew. 72, 50/1,
205, 221/1, 55/5 w miejscowości
Izabela, gm. Wiązowna
Rozbiórka budynku garażowego
usytuowanego na działce nr ew.
89 obr. 43 w Józefowie
Wykonanie wewnętrznej
instalacji gazowej dla potrzeb
budynku mieszkalnego
10.07.2015 roku
10.07.2015 roku
SAB.
6740.445.2015.
ODMOWA
SAB.
6740.446.2015.
ODMOWA
SAB.
6740.586.2015
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
SAB.
6740.379.2015
ODMOWA
SAB.
6740.205.2015
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
SAB.
6740.556.2015
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
SAB.
6740.265.2015.
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
rozbiórkę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
13.07.2015 roku
13.07.2015 roku
13.07.2015 roku
13.07.2015 roku
13.07.2015 roku
SAB.
6741.38.2015
13.07.2015 roku
13.07.2015 roku
SAB.
6740.659.2015
82
jednorodzinnego działka nr ew.
77/3 obr. 44 w Otwocku
643/P/2015
644/P/2015
645/P/2015
646/P/2015
647/P/2015
648/P/2015
649/P/2015
7.07.2015
26.06.2015
16.06.2015
24.06.2015
25.05.2015
27.05.2015
25.06.2015
Wykonanie wewnętrznej
instalacji gazowej dla potrzeb
budynku mieszkalnego
jednorodzinnego działka nr ew.
10/17 obr. 119 w Otwocku
Budowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego oraz
bezodpływowego zbiornika na
nieczystości ciekłe-szamba na
terenie działki nr ew. 140 obr. 2
przy ul. Podstołecznej w
Józefowie
Budowa elektroenergetycznej
sieci kablowej eNN wraz ze
złączami na działce nr ew. 302/17,
383/7, 385, 497, 504, 511, 512, 516,
517, 519, 520, 521, 522, 527, 528,
533, 539, 540. 542, 543, 544, 599,
600 w miejscowości Borków, gm,.
Kołbiel
Budowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego,
bezodpływowego zbiornika na
nieczystości ciekłe oraz studni na
terenie działki Rn ew. 708/10 obr.
Augustówka, gm. Osieck
Budowa budynku gospodarczego
na działce nr ew. 1311/6 przy ul.
Otwockiej w miejscowości
Celestynów
Budowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego z garażem na
działce nr ew. 37, 38, 39, 40 obr.
25 w Karczewie w odległości 1,5
m od granicy z działkami nr ew.
35/2, 35/4 obr. 25 w Karczewie
Rozbudowa budynku
mieszkalnego jednorodzinnego o
część mieszkalną na terenie
działki Rn ew. 232 obr. 21 w
Józefowie
PROJEKT ZAMIENNY DO
SAB.
6740.702.2015
14.07.2015 roku
SAB.
6740.677.2015
14.07.2015 roku
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
SAB.
6740.615.2015
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
SAB.
6740.656.2015
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
14.07.2015 roku
14.07.2015 roku
SAB.
6740.526.2015.
14.07.2015 roku
SAB.
6740.397.2015
14.07.2015 roku
SAB.
6740.665.2015.
14.07.2015 roku
83
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
650/P/2015
651/P/2015
652/P/2015
653/P/2015
22.05.2015
30.06.2015
3.06.2015
25.05.2015
DECYZJI NR 308P/2014 Z DNIA
8 KWIETNIA 2014 ROKU
Budowa słupa w
elektroenergetycznej linii
napowietrznej średniego napięcia,
elektroenergetycznej linii
kablowej średniego napięcia,
napowietrznej stacji
transformatorowej,
elektroenergetycznej linii
kablowej niskiego napiecia oraz
zestawu złączowo-pomiarowego
niskiego napięcia oraz na roboty
budowlane polegające na
przebudowie linii kablowych
niskiego napięcia na trenie
działek nr ew. 30, 61/1, 61/2, 373
w miejscowości Radachówka, gm.
Kołbiel
Rozbiórka budynku
gospodarczego usytuowanego na
działce nr ew. 150 obr. 104
położonej przy ul. Majowej w
Otwoicku
Budowa powiązania
elektrycznych linii kablowych SN
-15KV RELACJI JÓZEFÓW
CENTRUM , JÓZEFÓW
MICHALIN W
MIEJSCOWOSCI JÓZEFÓW
PO DZIAŁKACH NR EW. 71/1,
71/2, 112/4, 112/6, W OBR. 20;
DZIAŁKA NR EW. 2/1, 2/2, 3/1,
3/2, 3/3, 39/2, 58, 148/6, 148/7,
153, W OBR. 25; DZIAŁKI NR
EW. 68/5, W OBR. 37;
DZIAŁKI NR EW. 71/6, 72/7, 73,
W OBR. 42; DZIAŁKI NR EW.
2/2, 150/2, 150/6, 150/9, W OBR.
44; DZIAŁKI NR EW. 1, 51/3,
51/4, 98/9 W OBR. 48 W
JÓZEFOWIE
Budowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego oraz zbiornika
na nieczystości ciekłe na działce
nr ew. 664 obr. Skorupy, gm.
Kołbiel
PROJEKT ZAMIENNY
SAB.
6740.524.2015
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
SAB.
6741.37.2015
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
rozbiórkę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
14.07.2015 roku
14.07.2015 roku
SAB.
6740.501.2015
14.07.2015 roku
14.07.2015 ROKU
SAB.
6740.530.2015
7351/1567/2006
84
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
654/P/2015
655/P/2015
656/P/2015
657/P/2015
658/P/2015
659/P/2015
19.03.2015
8.06.2015
13.07.2015
2.06.2015
12.05.2015
1.06.2015
660/P/2015
14.05.2015
661/P/2015
24.06.2015
DO DECYZJI NR85P/07 Z DNIA
24 STYCZNIA 2007 ROKU
Budowa wartowni wolnostojącej
o przeznaczeniu gospodarczym
oraz niezbędnej obsługi
komunikacyjnej i zbiornika na
nieczystości ciekłe w ramach I
etapu budowy na działce nr ew.
1117, 1118, 159 obr. Duchnów,
gm Wiązowna
Rozbudowa budynku
gospodarczo-garażowego na
działce nr ew. 26/1 obr. Nowa
Wieś, gm. Kołbiel
Wykonanie wewnętrznej
instalacji gazowej dla lokalu
mieszkalnego nr 4 w budynku
mieszkalnym wielorodzinnym na
terenie działki nr ew. 502, 504
obr. 21 położonej przy ul.
Gołębiej w Karczewie
Rozbudowa i przebudowa
budynku mieszkalnego
jednorodzinnego na działce nr ew.
49 obr. 44 przy ul. Sosnowej w
Józefowie
Budowa odcinka kanalizacji
sanitarnej ciśnieniowej w ul.
Dworkowej na działkach nr ew.
176/3, 83/1, 95/3, 94/1 obr.
Wiązowna Gminna, gm.
Wiązowna
Budowa budynku garażowego na
terenie działki nr ew. 479/5 w
miejscowości Piotrowice, gm.
Karczew
Budowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego na działce nr ew.
480/4 przy ul. Polnej w
miejscowości Wiązowna
Kościelna gm. Wiązowna
Rozbudowa, nadbudowa i
przebudowa budynku
mieszkalnego jednorodzinnego
wolnostojącego na terenie działki
SAB.
6740.156.2015
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
SAB.
6740.581.2015
ODMOWA
SAB.
6740.717.2015
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
SAB.
6740.565.2015
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
15.07.2015 roku
15.07.2015 roku
15.07.2015 roku
15.07.2015 roku
SAB.
6740.464.2015
15.07.2015 roku
SAB.
6740.562.2015
15.07.2015 roku
SAB.
6740.480.2015
15.07.2015 roku
16.07.2015 roku
SAB.
6740.658.2015
85
662/P/2015
663/P/2015
664/P/2015
665/P/2015
666/P/2015
667/P/2015
22.06.2015
2.06.2015
10.062015
11.06.2015
16.06.2015
8.06.2015
Rn ew. 59 obr. 39 przy ul.
Wrzosowej w Józefowie
Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej D0,20m wraz z
odgałęzieniami D0,16m na
działkach nr ew. 398, 208/3,
209/11, 205/7, 205/17 obr.
Wiązowna Kościelna, gm.
Wiązowna
Budowa budynku gospodarczego
(I etap inwestycji) w granicy z
działką nr ew. 1187 w miejscu
budynku gospodarczego
przeznaczonego do rozbiórki na
terenie działki nr ew. 1189/1 obr.
Regut położonej przy ul.
Nowowiejskiej w miejscowości
Regut, gm. Celestynów
Przebudowa istniejącego
budynku nr 3AB ze zmianą
sposobu użytkowania z
administracyjno-produkcyjnego
na biurowo – produkcyjno laboratoryjno-usługowy na
terenie działki nr ew. 17 i 18 obr.
257 w Otwocku
PROJEKT ZAMIENNY DO
DECYZJA NR 1557P/2012 Z
DNIA 28.12.2012, DECYZJA NR
1367P/2013 Z DNIA 27.11.2013
Budowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego oraz
bezodpływowego zbiornika na
nieczystości ciekłe na działce nr
ew. 469/1 obr. Całowanie, gm.
Karczew
Budowa budynku usługowego –
„nauka języków obcych” na
działce nr ew. 220/2 obr.
Wiązowna Gminna, gm.
Wiązowna
Budowa budynku typu bungalow
do celów rekreacji (wynajem)
Newada 2 oraz zbiornika na
nieczystości ciekłe na działce nr
ew. 355/3 obr. Sobienie
Szlacheckie w miejscowości
Sobienie Szlacheckie jako I etap
SAB.
6740.641.2015.
16.07.2015 roku
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
SAB.
6740.569.2015
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
SAB.
6740.597.2015
6740.1655.2012
6740.1323.2013
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
SAB.
6740.600.2015.
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
16.07.2015 roku
16.07.2015 roku
16.07.2015 roku
SAB.
6740.619.2015
16.07.2015 roku
SAB.
6740.585.2015
16.07.2015 roku
86
668/P/2015
669/P/2015
670/P/2015
671/P/2015
672/P/2015
673/P/2015
674/P/2015
7.07.2015
23.06.2015
16.06.2015
22.05.2015
02.07.2015
2.07.2015
22.06.2015
inwestycji na terenie działki Rn
ew. 355/3 obr. Sobienie
Szlacheckie
Budowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego jako II etap
inwestycji na terenie działki nr
ew. 355/3 obr. Sobienie
Szlacheckie
Budowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego na terenie
działki Rn ew. 680/3 w
miejscowości Glina, gm.
Celestynów
Rozbudowa budynku
mieszkalnego jednorodzinnego
oraz budowa budynku
gospodarczego na działce nr ew.
2052 w miejscowości Osieck, gm.
Osieck
Budowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego oraz
bezodpływowego zbiornika na
nieczystości ciekłe na działce nr
ew. 61/13 przy ul. Miłego Dnia w
miejscowości Izabela gm.
Wiązowna
Budowa budynku kotłowni
miarowej oraz dwóch kominów
wolnostojących na terenie działki
nr ew. 1 obr. Brzezinka, gm.
Karczew
Budowa budynku kotłowni
miałowo - gazowej do 5MGW
jako II etap inwestycji budowy
gospodarstwa ogrodniczego na
terenie działki nr ew. 919/1, 919/2,
212, 213, 214 obr. Dziecinów w
miejscowości Dziecinów, gm.
Sobienie Jeziory
Rozbiórka parterowego budynku
mieszkalnego oraz trzech
budynków gospodarczych –
stodoły i dwóch komórek na
działce nr ew. 2252 w
miejscowości Rudzienko, gm.
Kołbiel
SAB.
6740.704.2015
16.07.2015 roku
SAB.
6740.649.2015
17.07.2015 roku
SAB.
6740.617.2015
17.07.2015 roku
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
SAB.
6740.521.2015
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
SAB.
6740.695.2015
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
17.07.2015 roku
17.07.2015 roku
SAB.
6740.693.2015
17.07.2015 roku
SAB.
6741.35.2015
17.07.2015 roku
87
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
675/P/2015
676/P/2015
677/P/2015
678/P/2015
679/P/2015
680/P/2015
15.09.2014
20.05.2015
5.05.2015
5.05.2015
19.06.2015
16.07.2015
681/P/2015
3.07.2015
682/P/2015
12.06.2015
Budowa budynku handlowousługowego wraz z parkingami,
dojściami, dojazdami oraz
niezbędną infrastrukturą
techniczną i poszerzeniem pasa
ul. Teatralnej na terenie
nieruchomości oznaczonej jako
działki nr ew. 108/3, 108/5, 108/8,
108/9 obr. 20 w Józefowie
Budowa odcinka sieci
wodociągowej wraz z przyłączami
na działce nr ew. 995/2, 995/3,
995/1, 993, 992, 991, 1289, 1054,
985/21, 985/20, 994 w
miejscowości Sępochów, gm.
Kołbiel
Przebudowa drogi leśnej na
działkach nr ew. 3118, 3119/1 obr.
8 gm. Osieck
Przebudowa drogi leśnej na
działkach nr ew. 1073, 1074, 1075,
1076 obr. 14-Zabieżki, gm.
Celestynów
Budowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego na działce nr ew.
653 obr. Wiązowna Kościelna,
gm. Wiązowna
Budowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego oraz
bezodpływowego zbiornika na
nieczystości ciekłe na działkach
nr ew. 495/5 i 467/5 Obr.
Dziechciniec, przy ul. Ziołowej,
gm. Wiązowna
Budowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego na działce nr ew.
374/2 obr. Pęclin, gm. Wiązowna
Budowa odcinka sieci kanalizacji
sanitarnej oraz odcinka sieci
SAB.
6740.1064.2014
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
SAB.
6740.514.2015
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
SAB.
6740.433.2015.
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
20.07.2015 roku
21.07.2015 roku
21.07.2015 roku
SAB.
6740.429.2015
21.07.2015 roku
SAB.
6740.636.2015
21.07.2015 roku
SAB.
6740.691.2015
21.07.2015 roku
SAB.
6740.628.2015
21.07.2015 roku
21.07.2015 roku
SAB.
6740.611.2015
88
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
wodociągowej na działce nr ew.
557, 503, 3/21 obr. 5 w Karczewie
683/P/2015
684/P/2015
685/P/2015
686/P/2015
687/P/2015
688/P/2015
689/P/2015
3.07.2015
16.06.2015
13.07.2015
16.07.2015
18.06.2015
17.06.2015
25.06.2015
Budowa gazociągu średniego
ciśnienia na działkach nr ew. 910,
295/16, 295/15, 295/14, 295/22,
295/20, 295/19, 295/18, 295/17,
295/11 obr. 5 – Duchnów, gm.
Wiązowna
Budowa sieci wodociągowej na
działkach nr ew.22/1, 22/3, 443,
21/5, 60, 1/98, 1/11, 1/84 obr.
Wiązowna Gminna, gm.
Wiązowna
Budowa wewnętrznej instalacji
gazowej do budynku usługowomieszkalnego działka nr ew. 131,
132/2, 86/6, 86/5, 86/3 obr. 20 przy
ul. Piłsudskiego w Józefowie
Budowa wewnętrznej instalacji
gazowej do budynku
mieszkalnego działka nr ew. 92
obr. 48 w Józefowie
Budowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego (o dwóch
lokalach mieszkalnych) oraz
budynku garażowogospodarczego na terenie działki
nr ew. 61/2 obr. 41 przy ul.
Zielonej w Józefowie
Budowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego na działce nr ew.
259 w obr. Wola Sufczyńska gm.
Kołbiel
PROJEKT ZAMIENNY DO
DECYZJI ZNAK: NB73517/41/98 ORAZ 7351”Ko”/33/02
Budowa zjazdu z drogi gminnej –
ul. Zygmunta na terenie dz. nr
ew. 44/1, 44/2 obr. 48 do działki
Rn ew. 47/1 obr. 48 w Otwocku.
Budowa miejsc postojowych
częściowo w pasie drogi
SAB.
6740.698.2015
21.07.2015 roku
SAB.
6740.646.2015
21.07.2015 roku
SAB.
6740.718.2015
22.07.2015 roku
SAB.
6740.735.2015
22.07.2015 roku
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
SAB.
6740.629.2015
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
SAB.
6740.627.2015
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
SAB.
6740.664.2015
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
22.07.2015 roku
22.07.2015 roku
22.07.2015 roku
89
690/P/2015
691/P/2015
692/P/2015
693/P/2015
694/P/2015
3.06.2015
10.07.2015
18.12.2014
03.02.2015
03.06.2015
695/P/2015
17.06.2015
696/P/2015
23.06.2015
powiatowej – ul. Karczewskiej na
terenie działki nr ew. 104, 47/1
obr. 48 w Otwocku. Budowa
chodnika na działce nr ew. 47/1
obr. 48 w Owtocku
Rozbudowa z przebudową i
nadbudową budynku
mieszkalnego jednorodzinnego na
działce nr ew. 134 w obr. 26 przy
ulicy Asnyka w Józefowie
Budowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego, budynku
gospodarczo - garażowego oraz
bezodpływowego zbiornika na
nieczystości ciekłe na działce nr
ew. 12, 151 obr. 41 w Józefowie
PROJEKT ZAMIENNY DO
DECYZJI NR 1026P/2011 Z
DNIA 24 SIERPNIA 2011 ROKU
Budowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego oraz osadnika
na nieczystości płynne na działce
nr ew. 99 w obr. Emów gm,
Wiązowna
Rozbudowa, nadbudowa i
przebudowa budynku
mieszkalnego jednorodzinnego na
działce nr ew. 22/2 w obr.
Rudzienko gm. Kołbiel
Budowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego, budynku
garażowego oraz osadnika na
nieczystości płynne na działce nr
ew. 1501/1 w miejscowości Regut
gmina Celestynów
PROJEKT ZAMIENNY DO
DECYZJI NR 13/P/2013 Z 4
stycznia 2013 roku
Budowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego oraz
oczyszczalni ścieków na działce nr
ew. 223/5 w obr. Góraszka gm.
Wiązowna
Wykonanie wewnętrznej
instalacji gazowej dla potrzeb
SAB.
6740.574.2015
23.07.2015 roku
SAB.
6740.715.2015
23.07.2015 roku
SAB.
6740.1394.2014
24.07.2015 roku
SAB.
6740.96.2015
24.07.2015 roku
SAB.
6740.573.2015
6740.1163.2013
6740.1594.2012
24.07.2015 roku
SAB.
6740.623.2015
24.07.2015 roku
24.07.2015 roku
SAB.
6740.644.2015
90
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
697/P/2015
698/P/2015
699/P/2015
700/P/2015
701/P/2015
702/P/2015
23.06.2015
25.06.2015
16.07.2015
16.07.2015
20.07.2015
20.03.2015
703/P/2015
20.05.2015
704/P/2015
27.05.2015
budynku mieszkalnego
jednorodzinnego działka nr ew.
283 obr. 53 przy ul. Bogatki w
Józefowie
Wykonanie wewnętrznej
instalacji gazowej dla potrzeb
budynku mieszkalnego
jednorodzinnego działka nr ew.
282 obr. 53 przy ul. Bogatki w
Józefowie
Wykonanie wewnętrznej
instalacji gazowej dla potrzeb
budynku mieszkalnego
jednorodzinnego działka nr ew.
888 obr. Celestynów przy ulicy
Wrzosowej
Wykonanie wewnętrznej
instalacji gazowej działka nr ew.
51/2, 51/3 obr. 44 przy ul. Leśnej
w Józefowie
Wykonanie wewnętrznej
instalacji gazowej działka nr ew.
53, obr. 6 przy ul. Słonecznej w
Otwocku
Wykonanie wewnętrznej
instalacji gazowej działka nr ew.
562 obr. 11 przy ul. Słowackiego
w Karczewie
rozbudowa Części mieszkalnej
budynku weselnego z części
mieszkalną na terenie działki nr
ew. 795, 796 we wsi Całowanie
gm. Karczew
Budowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego na działce nr ew.
596/9 w obr. Celestynów gm.
Celestynów
Budowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego na działce nr ew.
196/14 w obr. Wiązowna
SAB.
6740.645.2015
24.07.2015 roku
SAB.
6740.662.2015
24.07.2015 roku
SAB.
6740.734.2015
24.07.2015 roku
SAB.
6740.739.2015
24.07.2015 roku
SAB.
6740.747.2015
24.07.2015 roku
SAB.
6740.273.2015
27.07.2015 roku
SAB.
6740.512.2015
27.07.2015 roku
27.07.2015 roku
SAB.
6740.544.2015
91
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
Kościelna gm. Wiązowna
705/P/2015
706/P/2015
707/P/2015
708/P/2015
709/P/2015
710/P/2015
29.05.2015
22.06.2015
23.06.2015
13.07.2015
03.07.2015
13.07.2015
711/P/2015
16.07.2015
712/P/2015
15.06.2015
Budowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego oraz osadnika
na nieczystości płynne na działce
nr ew. 64/16w obr. 68 przy ulicy
Łąkowej w Józefowie
Budowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego na działce nr ew.
51/2 w obr. 44 przy ulicy Leśna w
Józefów
Budowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego oraz osadnika
na nieczystości płynne na działce
nr ew. 2233 w obr. Rudzienko gm.
Kołbiel
Rozbiórka budynku
gospodarczego działka n rew.
606/1 obr. Dąbrówka, gm.
Celestynów
Budowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego na działce nr ew.
28 w obr. 6 przy ulicy Ziołowej
w Dziechcińcu gm. Wiązowna
Budowa basenu pożarowego i
szamba szczelnego dla budynku
produkcyjno-Magazynowego z
zapleczem biurowym działka nr
ew. 141 obr. Całowanie, gm.
Karczew
Budowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego usytuowanego
na działce nr ew. 788 i 790/3 obr.
Kołbiel, gm. Kołbiel PROJEKT
ZAMIENNY – DECYZJA NR
531/P/2015 z dnia 19 czerwca 2015
roku SAB 6740.416.2015
Rozbudowa budynku
gospodarczego na działce nr ew.
360 w granicy z działką nr ew.
SAB.
6740.557.2015
27.07.2015 roku
SAB.
6740.640.2015
27.07.2015 roku
SAB.
6740.640.2015
28.07.2015 roku
SAB.
6741.42.2015
28.07.2015 roku
SAB.
6740.697.2015
28.07.2015 roku
SAB.
6740.716.2015
28.07.2015 roku
SAB.
6740.728.2015
28.07.2015 roku
28.07.2015 roku
SAB.
6740.728.2015
92
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
rozbiórkę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
713/P/2015
714/P/2015
715/P/2015
716/P/2015
717/P/2015
09.07.2015
18.05.2015
22.06.2015
23.07.2015
16.07.2015
718/P/2015
16.07.2015
719/P/2015
16.07.2015
361 wraz ze zmianą sposobu
użytkowania na cele mieszkalne w
miejscowości Piotrowice, gm.
Karczew
Budowa zespołu dwunastu
budynków mieszkalnych
jednorodzinnych na działce nr
ew. 35, 85, 3622, 3623 w obr. 8 w
Osiecku
Budowa budynku gospodarczego
wraz ze zmianą sposobu
użytkowania na budynek
mieszkalny na działce nr ew.
146/1Budowa budynku
gospodarczego wraz ze zmianą
sposobu użytkowania na budynek
mieszkalny na działce nr ew.
146/1 w obr. 44 przy ulicy
Piłsudskiego w Józefowie PROJEKT ZAMIENNY DO
DECYZJI NR U.A. 7351.A.-103/96
z 25 czerwca 1996 roku
Budowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego oraz
przydomowej oczyszczalni
ścieków na działce nr ew. 56/1 w
obr. Sobienki gm. Osieck
Rozbudowa hali magazynowej
wraz z częścią biurowo-socjalną
oraz niezbędną infrastrukturą
techniczną na działce nr ew. 10,
16, 1/25, 1/3, 20 w obr. 26 przy
ulicy Jagodne w Karczewie
Wykonanie wewnętrznej
instalacji gazowej działka nr ew.
153 obr. 4 w Karczewie
Wykonanie wewnętrznej
instalacji gazowej działka nr ew.
334obr. 5 Chrząszczówka, gm.
Kołbiel
Wykonanie wewnętrznej
wydaję
pozwolenie na
budowę
SAB.
6740.711.2015
28.07.2015 roku
SAB.
6740.532.2015
UA 7351.A.-103/96
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
28.07.2015 roku
SAB.
6740.643.2015
28.07.2015 roku
SAB.
6740.754.2015
29.07.2015 roku
SAB.
6740.731.2015
29.07.2015 roku
SAB.
6740.732.2015
29.07.2015 roku
29.07.2015 roku
SAB.
93
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
720/P/2015
721/P/2015
722/P/2015
723/P/2015
724/P/2015
725/P/2015
17.07.2015
17.07.2015
20.07.2015
22.07.2015
22.07.2015
23.07.2015
726/P/2015
20.07.2015
727/P/2015
23.06.2015
instalacji gazowej działka nr ew.
71/2 i 71/1 obr. 104 przy ul.
Bagateli w Otwocku
6740.738.2015
Wykonanie wewnętrznej
instalacji gazowej w budynku
mieszkalno-usługowym działka nr
ew. 1951 obr. Osieck przy ul.
Rynek, gm. Osieck
SAB.
6740.741.2015
Wykonanie wewnętrzne instalacji
gazowej dla czterech budynków
mieszkalnych jednorodzinnych
dwulokalowych działka nr ew.
1/44, 1/48, 1/49, 1/52 obr.
Wiązowna Gminna, gm.
Wiązowna
Wykonanie wewnętrznej
instalacji gazowej działka nr ew.
75/1 obr. 45 przy ul. Wesołej w
Otwocku
Budowa wewnętrznej instalacji
gazowej dla potrzeb budynku
mieszkalnego jednorodzinnego
działka nr ew. 34 obr. 13 przy Al..
Nadwiślańskiej w Józefowie
Wykonanie wewnętrznej
instalacji gazowej działka nr ew.
191 obr. 3 przy ul. Rakietowej w
Józefowie
Wykonanie wewnętrznej
instalacji gazowej do budynku
mieszkalnego jednorodzinnego
działka nr ew. 107/4 obr. 41 przy
ul. 3 Maja w Józefowie
Budowa budynku mieszkalnego
na działce nr ew. 108 obr. 15 w
miejscowości Majdan, gm.
Wiązowna
PROJEKT ZAMIENNY DO
DECYZJI NR 465P/2015
Budowa budynku mieszkalnego w
29.07.2015 roku
SAB.
6740.746.2015
30.07.2015 roku
SAB.
6740.749.2015
30.07.2015 roku
SAB.
6740.751.2015
30.07.2015 roku
SAB.
6740.752.2015
30.07.2015 roku
SAB.
6740.755.2015
30.07.2015 roku
30.07.2015 roku
31.07.2015 roku
SAB.
6740.755.2015
6740.403.2015
SAB.
94
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
728/P/2015
729/P/2015
730/P/2015
731/P/2015
732/P/2015
23.06.2015
23.06.2015
23.06.2015
23.06.2015
17.07.2015
zabudowie bliźniaczej z po dwa
lokale mieszkalne na palnie
zagospodarowania segment
oznaczony jako "E" oraz dwóch
osadników na nieczystości płynne
na działce nr ew. 100 w obr.
Malcanów gm. Wiązowna ETAP
INWESTYCJI V
Budowa budynku mieszkalnego w
zabudowie bliźniaczej z dwoma
lokalami mieszkalnymi na palnie
zagospodarowania segment
oznaczony jako "E" oraz dwóch
osadników na nieczystości płynne
na działce nr ew. 100 w obr.
Malcanów gm. Wiązowna ETAP
INWESTYCJI III
Budowa budynku mieszkalnego w
zabudowie bliźniaczej z dwoma
lokalami mieszkalnymi na palnie
zagospodarowania segment
oznaczony jako "E" oraz dwóch
osadników na nieczystości płynne
na działce nr ew. 100 w obr.
Malcanów gm. Wiązowna ETAP
INWESTYCJI II
Budowa budynku mieszkalnego w
zabudowie bliźniaczej z dwoma
lokalami mieszkalnymi na palnie
zagospodarowania segment
oznaczony jako "E" oraz dwóch
osadników na nieczystości płynne
na działce nr ew. 100 w obr.
Malcanów gm. Wiązowna ETAP
INWESTYCJI V
Budowa budynku mieszkalnego w
zabudowie bliźniaczej z dwoma
lokalami mieszkalnymi na palnie
zagospodarowania segment
oznaczony jako "E" oraz dwóch
osadników na nieczystości płynne
na działce nr ew. 100 w obr.
Malcanów gm. Wiązowna ETAP
INWESTYCJI IV
Wykonanie wewnętrznej
instalacji gazowej do budynku
mieszkalnego jednorodzinnego
działka nr ew. 147/3 obr. 24 przy
ul. 3 Maja w Józefowie
6740.655.2015
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
SAB.
6740.652.2015
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
SAB.
6740.653.2015
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
SAB.
6740.651.2015
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
SAB.
6740.651.2015
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
SAB.
6740.745.2015
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
31.07.2015 roku
31.07.2015 roku
31.07.2015 roku
31.07.2015 roku
31.07.2015 roku
95
733/P/2015
734/P/2015
735/P/2015
736/P/2015
737/P/2015
738/P/2015
739/P/2015
740/P/2015
14.05.2015
17.06.2015
03.06.2015
08.06.2015
13.07.2015
18.05.2015
25.06.2015
23.07.2015
Nadbudowa i przebudowa wraz z
e zmianą sposobu konstrukcji
dachu na budynku mieszkalnym
na działce nr ew. 14 w obr. 11 w
Otwocku
Budowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego oraz osadnika
na nieczystości płynne na działce
nr ew. 254/1, 254/2 w obr. Emów
gm. Wiązowna
Budowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego na działce nr ew.
224 w obr. 4 przy ulicy Werbeny
w Józefowie
Budowa budynku magazynowego
z częścią biurowo-socjalna oraz
osadnika na nieczystości płynne
na działce nr ew. 105 w obr
Sobiekursk gm. Karczew
Rozbiórka budynku mieszkalnego
jednorodzinnego usytuowanego
na działce nr ew. 414 obr.
Piotrowice, gm. Karczew
Budowa budynku gospodarczego
na działce nr ew. 435/1 w obr.
Boryszew PROJET ZAMIENNY
DO DECYZJI NR 1/P/2015, ZNAK
SAB 6740.1231.2014
Rozbudowa budynku
mieszkalnego jednorodzinnego na
działce nr ew. 8 w obr. 48 PRZY
ULICY Wspólnej w Józefowie
Przebudowa parteru budynku
Gimnazjum Nr 1 z oddziałem
integracyjnym w Otwocku wraz z
udostępnieniem dla osób
niepełnosprawnych na działce nr
ew. 36/14 w obr. 203 w Otwocku
SAB.
6740.483.2015
31.07.2015 roku
SAB.
6740.624.2015
31.07.2015 roku
SAB.
6740.572.2015
31.07.2015 roku
SAB.
6740.578.2015
31.07.2015 roku
SAB.
6741.41.2015
31.07.2015 roku
31.07.2015 roku
SAB.
6740.499.2015
6740.1231.2014
SAB.
6740.661.2015
03.08.2015 roku
SAB.
6740.756.2015
03.08.2015 roku
96
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
rozbiórkę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
741/P/2015
742/P/2015
743/P/2015
744/P/2015
745/P/2015
746/P/2015
747/P/2015
748/P/2015
25.06.2015
28.07.2015
29.07.2015
30.07.2015
17.06.2015
28.07.2015
16.07.2015
25.06.2015
przy ulicy Mostowej
Budowa zjazdu indywidualnego z
drogi powiatowej nr 2709 W
Żanęcin – Malcanów - GliniankaBolesławów - Grębiszew działka
nr ew. 38 obr. Bolesławów gm.
Wiązowna
Budowa wewnętrznej instalacji
gazowej dla potrzeb budynku
mieszkalnego jednorodzinnego
działka nr ew. 56/2 obr. 55 przy
Dworskiej w Józefowie
Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej z rur kamionkowych
po działce nr ew. 63/4 w obr. 94
przy ulicy Kościuszki w Otwocku
Wykonanie wewnętrznej
instalacji gazowej do budynku
mieszkalnego jednorodzinnego
działka nr ew. 256 w obr.
Stefanówka gm. Wiązowna
Przebudowa budynku
jednorodzinnego wolnostojącego
na działce nr ew. 19/2 w obr. 192
przy ulicy Narutowicza w
Otwocku
Rozbiórka budynku
gospodarczego usytuowanego na
działce nr ew. 134 obr. 29, gm.
Karczew przy ulicy
Częstochowskiej
Budowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego z biologiczną
oczyszczalnią ścieków na działce
nr ew. 344/1 obr. Sępochów, gm.
Kołbiel
Rozbiórka budynku mieszkalnego
jednorodzinnego na działce nr
ew. 16 W OBR. 76 W Otwocku
przy ulicy Chłodnej
SAB.
6740.668.2015
03.08.2015 roku
SAB.
6740.773.2015
04.08.2015 roku
SAB.
6740.777.2015
04.08.2015 roku
SAB.
6740.794.2015
04.08.2015 roku
SAB.
6740.621.2015
04.08.2015 roku
SAB.
6741.46.2015
04.08.2015 roku
SAB.
6740.737.2015
05.08.2015 roku
SAB.
6741.46.2015
05.08.2015 roku
97
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
rozbiórkę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
rozbiórkę
749/P/2015
750/P/2015
751/P/2015
752/P/2015
753/P/2015
754/P/2015
755/P/2015
26.06.2015
30.06.2015
06.07.2015
01.07.2015
30.07.2015
07.08.2015
30.07.2015
756/P/2015
27.07.2015
757/P/2015
14.07.2015
BUDOWA BUDYNKU
GOSPODARCZEGO NA
DZIAŁCE NR EW. 673/2, 676/4
W OBR. AUGUSTÓWKA GM.
OSIECK
Budowa budynku gospodarczogarażowego na działce nr ew. 38/2
w obr. Ostrów gm. Celestynów
Rozbiórka części budynku
gospodarczego na działce nr ew.
150 w obr. 104 gm. Otwock
Przebudowa pomieszczenia
selfbankingu (wiatrołapu) w
budynku przy ulicy Piłsudskiego
106 w Jozefowie na działce nr ew.
66 w obr. 37
Wykonanie wewnętrznej
instalacji gazowej do budynku
mieszkalnego jednorodzinnego
działka nr ew. 1914/13 obr.
Osieck przy ul. Rynek w Osiecku
Wykonanie wewnętrznej
instalacji gazowej do budynku
usługowym na działce nr ew.
150/3 w obr. 06 przy Al..
Nadwiślańskiej w Józefowie
Wykonanie wewnętrznej
instalacji gazowej do budynku
mieszkalnego jednorodzinnego
działka nr ew.33,34 w obr. 24 gm.
Karczew
Budowa budynku gospodarczego
na działce nr ew. 410/2 w obr.
Glinki gm. Karczew
Przebudowa pomieszczeń
łącznika basenu - parter ośrodka
SAB.
6740.673.2015
05.08.2015 roku
SAB.
6740.684.2015
05.08.2015 roku
SAB.
6741.40.2015
06.08.2015 roku
SAB.
6740.687.2015
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
rozbiórkę
ODMOWA
05.08.2015 roku
SAB.
6740.792.2015
05.08.2015 roku
SAB.
6740.826.2015
06.08.2015 roku
SAB.
6740.796.2015
06.08.2015 roku
6740.768.2015
06.08.2015 roku
07.08.2015 roku
SAB.
6740.768.2015
98
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
758/P/2015
759/P/2015
760/P/2015
761/P/2015
762/P/2015
763/P/2015
764/P/2015
24.08.2015
24.07.2015
25.05.2015
29.05.2015
09.07.2015
29.07.2015
28.07.2015
Konferencyjno-szkoleniowego na
działce nre w. 8/3 w obr. 123 przy
ulicy Żurawiej w Otwocku PROJEKT ZAMIENNY –
DECYZJA NR 696/P/2014 Z 18
WRZESNIA 2014 ROKU
Wykonanie wewnętrznej
instalacji gazowej do budynku
gospodarczego usytuowanego na
działce nr ew. 412/2 w obr. Zakręt
gm. Wiązowna
Rozbiórka budynku mieszkalnego
jednorodzinnego na działce nr
ew. 759/1 W OBR. Kołbiel przy
ulicy Kilińskiego
Budowa sieci gazowej średniego
ciśnienia wraz z przyłączami po
działkach nr ew. 455, 229/13 w
obr. Wiązowna Kościelna
Budowa sieci kablowej średniego
napięcia i przebudowa słupa sieci
napowietrznej średniego napięcia
na działce nr ew. 42/4 w obr. 21;
działki nr ew. 62/2, 64/2, 65/4,
66/2, 83, 121, 122, 123, 124,
221/7,w obr Góraszka gm.
Wiązowna
Budowa budynku gospodarczego
na działce nr ew. 12/1 w obr.
Warszewice gm. Sobienie Jeziory
Budowa sieci
elektroenergetycznej 0,4 kV
oświetlenia ulicznego po
działkach nr ew. 286/9, 285/13,
284/5 w obr. Zakręt gm.
Wiązowna
Budowa wewnętrznej instalacji
gazowej dla potrzeb budynku
mieszkalnego jednorodzinnego
działka nr ew. 137/2 W obr. 1
przy Otwockiej w Celestynowie
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
SAB.
6740.759.2015
07.08.2015 roku
SAB.
6741.44.2015
07.08.2015 roku
SAB.
6740.529.2015
07.08.2015 roku
SAB.
6740.558.2015
07.08.2015 roku
SAB.
6740.708.2015
10.08.2015 roku
SAB.
6740.778.2015
10.08.2015 roku
SAB.
6740.775.2015
10.08.2015 roku
99
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
rozbiórkę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
765/P/2015
766/P/2015
767/P/2015
768/P/2015
769/P/2015
770/P/2015
30.07.2015
28.07.2015
03.06.2015
03.08.2015
03.08.2015
03.08.2015
771/P/2015
17.07.2015
772/P/2015
06.08.2015
Wykonanie wewnętrznej
instalacji gazowej do budynku
mieszkalnego jednorodzinnego
działka nr ew. 114 obr. 19 przy ul.
Giżycka 4A w Otwocku
Rozbiórka budynku
gospodarczego usytuowanego na
działce nr ew. 46 obr. 200, gm.
Otwock przy ulicy Zadajnikowej
Budowa, przebudowa i
rozbudowa stacji uzdatniania
Wody na działce nr ew. 120 w
obr. Rzakta gm. Wiązowna
Wykonanie wewnętrznej
instalacji gazowej do budynku
mieszkalnego jednorodzinnego
działka nr ew. 485 w obr.
Skorupy gm. Kołbiel
Wykonanie wewnętrznej
instalacji gazowej do budynku
mieszkalnego jednorodzinnego
działka nr ew. 25 w obr. 35 przy
ulicy Lelewela w Józefowie
Wykonanie wewnętrznej
instalacji gazowej do budynku
mieszkalnego jednorodzinnego
działka nr ew. 174 w obr. 22 przy
ulicy Kościuszki w Karczewie
Budowa budynku mieszkalnego,
garażowego oraz zbiornika na
nieczystości płynne działka nr ew.
62/4 i 64/4 obr. Sniadków Górny,
gm. Sobienie Jeziory wg projektu
zamiennego – PROJEKT
ZAMIENNY DECYZJI NR
405/P/2015 Z DNIA 15 MAJA
2015 ROKU
Wykonanie wewnętrznej
instalacji gazowej do budynku
mieszkalnego jednorodzinnego
działka nr ew. 32/6 w obr.55 przy
SAB.
6740.791.2015
10.08.2015 roku
SAB.
6741.45.2015
10.08.2015 roku
SAB.
6740.570.2015
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
rozbiórkę
ODMOWA
10.08.2015 roku
SAB.
6740.820.2015
11.08.2015 roku
SAB.
6740.821.2015
11.08.2015 roku
SAB.
6740.822.2015
11.08.2015 roku
SAB.
6740.724.2015
6740.402.2015
11.08.2015 roku
11.08.2015 roku
SAB.
6740.834.2015
100
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
ulicy Lelewela w Otwocku
773/P/2015
774/P/2015
31.07.2015
11.08.2015
775/P/2015
16.03.2015
776/P/2015
03.06.2015
777/P/2015
778/P/2015
779/P/2015
24.07.2015
18.06.2015
26.06.2015
Wykonanie wewnętrznej
instalacji gazowej do budynku
mieszkalnego jednorodzinnego
działka nr ew. 169 w obr. 8 przy
ul. Mochnackiego w Karczewie
Budowa wewnętrznej instalacji
gazowej dla potrzeb budynku
mieszkalnego jednorodzinnego
działka nr ew. 122/1 obr. 17 przy
Krakowskiej w Otwocku
Budowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego raz osadnika na
nieczystości płynne na działce nr
ew. 1229 w obr. Rudno gm.
Kołbiel
Rozbudowa Sali szkoleniowej
usytuowanej w budynku "C" na
terenie działce nr ew. 40/4 w obr.
66 przy ulicy Nadwiślańskiej
Budowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego oraz osadnika
na nieczystości płynne na działce
nr ew. 562 w obr. Kosumce gm.
Karczew – PROJEKT
ZAMIENNY DO DECYZJI NR
1256/P/201215 PAŹDZIERNIKA
2012 ROKU
Rozbiórka słupowej stacji
transformatorowej, linii
napowietrznej niskiego napięcia i
linii kablowej niskiego napięcia
na działce nr ew. 112/3, 128, w
obr. 20, na działce nr ew. 48, 49,
51, 52, 510 w obr 24 oraz na
działce nr ew. 512 w obr. 19 w
Karczewie przy ulicy
Warszawskiej, Zygmunta Starego
i Przechodniej
ZMIANA KONSTRUKCJI
DACHU NA BUDYNKU
MIESZKALNYM
JEDNORDOZINNYM NA
DZIAŁCE NR EW. 25/1 W 25/1
W OBR. 22 PRZY UILICY
SAB.
6740.815.2015
11.08.2015 roku
SAB.
6740.764.2015
11.08.2015 roku
SAB.
6740.245.2015
11.08.2015 roku
12.08.2015 roku
SAB.
6740.575.2015
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
ODMOWA
SAB.
6740.575.2015
6740.1316.2012
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
SAB.
6741.34.2015
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
rozbiórkę
SAB.
6740.672.2015
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
12.08.2015 roku
12.08.2015 roku
17.08.2015 roku
101
780/P/2015
781/P/2015
782/P/2015
783/P/2015
784/P/2015
785/P/2015
786/P/2015
31.07.2015
17.06.2015
18.06.2015
25.06.2015
10.07.2015
16.07.2015
09.07.2015
SADOWEJ W JÓZEFOWIE
Budowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego na działce nr ew.
4/14 w obr. Brzezinka gm.
Karczew
Budowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego oraz osadnika
na nieczystości płynne na działce
nr ew. 35 w obr. 2 przy ulicy
Borsuczej w Józefowie
Budowa linii kablowej średniego
napięcia, wnętrzowej stacji
transformatorowej, linii niskiego
napięcia wraz ze złączami
kablowymi na działce nr ew.
112/3, 128, w obr. 20, na działce
nr ew. 48, 49, 51, 52, 510 w obr 24
oraz na działce nr ew. 512 w obr.
19 w Karczewie przy ulicy
warszawskiej i na Rynku
Zygmunta Starego
Budowa budynku gospodarczego
- przechowalnia owoców na
działce nr ew. 144, 145/1, 145/3 w
obr. Siedzów gm. Sobienie Jeziory
Rozbudowa budynku
gospodarczego na działce nr ew.
na działce nr ew. 127 obr. 45 przy
ul. Mickiewicza w Józefowie
Projekt zamienny do decyzji nr
116/2001z dnia 12 grudnia 2001
roku
Budowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego wraz z
bezodpływowym zbiornikiem na
nieczystości8 ciekłe działka nr ew.
53/11 obr. Malcanów, gm.
Wiązowna
Budowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego na działce nr ew.
17/6 w obr. 137 w Otwocku
SAB.
6740.809.2015
17.08.2015 roku
SAB.
6740.625.2015
17.08.2015 roku
SAB.
6740.625.2015
17.08.2015 roku
SAB.
6740.669.2015
17.08.2015 roku
SAB.
6740.712.2015
17.08.2015 roku
SAB.
6740.736.2015
17.08.2015 roku
SAB.
6740.736.2015
18.08.2015 roku
102
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
787/P/2015
788/P/2015
789/P/2015
790/P/2015
791/P/2015
792/P/2015
793/P/2015
25.06.2015
01.07.2015
11.08.2015
09.06.2015
09.07.205
03.08.2015
08.06.2015
794/P/2015
04.08.2015
795/P/2015
06.08.2015
Budowa budynku mieszkalnego w
zabudowie bliźniaczej z
dwomalokalami mieszkalnymi na
działce nr ew. 304/3 w obr.
Zakręcie gm. Wiązowna
Przebudowa i rozbudowa
budynku mieszkalnego
jednorodzinnego na działce nr ew.
357/2 w obr. Izabela gm.
Wiązowna
Wykonanie wewnętrznej
instalacji gazowej do budynku
mieszkalnego jednorodzinnego
działka nr ew. 1725/1 W OBR.
Rudzienko gm. Kołbiel
Budowa łącznika
komunikacyjnego stanowiącego
rozbudowę budynku
magazynowego z częścią socjalną
na działce nr ew. 379/1, 373 w
obr. Jatne gm. Celestynów
Wykonanie wewnętrznej
instalacji gazowej dla potrzeb
budynku mieszkalnego
jednorodzinnego działka nr ew.
10, 26/2 obr. 93 przy ulicy
Słowicza w Józefowie
Wykonanie wewnętrznej
instalacji gazowej do budynku
mieszkalnego jednorodzinnego
działka nr ew. 49 w obr. 52 przy
ul. Żeromskiego w Otwocku
Rozbudowa i przebudowa
budynku mieszkalnego
jednorodzinnego z adaptacja na
cele mieszkalne na działce nr ew.
4388 w obr. Pogorzel gm. Osieck
Wykonanie wewnętrznej
instalacji gazowej do budynku
mieszkalnego jednorodzinnego
działka nr ew. 6/2 w obr.106 przy
ulicy Szczyglej w Otwocku
Budowa budynku mieszkalnego
SAB.
6740.660.2015
18.08.2015 roku
SAB.
6740.686.2015
18.08.2015 roku
SAB.
6740.860.2015
18.08.2015 roku
SAB.
6740.584.2015
19.08.2015 roku
SAB.
6740.709.2015
19.08.2015 roku
SAB.
6740.818.2015
19.08.2015 roku
SAB.
6740.583.2015
19.08.2015 roku
SAB.
6740.827.2015
20.08.2015 roku
20.08.2015 roku
SAB.
103
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
796/P/2015
797/P/2015
798/P/2015
799/P/2015
800/P/2015
801/P/2015
11.08.2015
07.08.2015
11.08.2015
11.08.2015
11.08.2015
14.08.2015
802/P/2015
03.08.2015
803/P/2015
10.06.2015
jednorodzinnego oraz osadnika
na nieczystości płynne na działce
nr ew. 11064/1w obr. Duchnów
gm. Wiązowna
6740.841.2015
Wykonanie wewnętrznej
instalacji gazowej do budynku
mieszkalnego jednorodzinnego
działka nr ew. 34/2 w obr. 57 przy
ulicy Jastrzębia w Józefowie
SAB.
6740.861.2015
Budowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego na działce nr ew.
13/2 w obr. 81 w Józefowie
PROJKET ZAMIENNY DO
DECYZJI NR 118/P/2015 Z
DNIA 13 LUTEGO 2015 ROKU
Wykonanie wewnętrznej
instalacji gazowej do budynku
mieszkalnego jednorodzinnego
działka nr ew. 12/1 w obr. 47 przy
ulicy Powstańców Warszawy w
Józefowie
Wykonanie wewnętrznej
instalacji gazowej do budynku
mieszkalnego jednorodzinnego
działka nr ew. 143/2 w obr. 1 przy
ulicy Radzińska w Celestynowie
Wykonanie wewnętrznej
instalacji gazowej do budynku
mieszkalnego jednorodzinnego
działka nr ew. 36/6 w obr. 54 przy
ulicy Nadwiślańskiej w Józefowie
Wykonanie wewnętrznej
instalacji gazowej do budynku
mieszkalnego jednorodzinnego
działka nr ew. 195/4 w obr.
Boryszew gm. Wiązowna
Budowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego oraz budynku
gospodarczego na działce nr ew.
226/15 w obr. Gadka gm. Kołbiel
Budowa budynku mieszkalnego
20.08.2015 roku
SAB.
6740.846.2015
6740.15.2015
20.08.2015 roku
SAB.
6740.857.2015
21.08.2015 roku
SAB.
6740.853.2015
21.08.2015 roku
SAB.
6740.859.2015
21.08.2015 roku
SAB.
6740.867.2015
21.08.2015 roku
SAB.
6740.823.2015
21.08.2015 roku
21.08.2015 roku
SAB.
104
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
804/P/2015
805/P/2015
806/P/2015
807/P/2015
808/P/2015
809/P/2015
22.07.2015
10.06.2015
30.06.2015
17.07.2015
17.07.2015
10.08.2015
jednorodzinnego oraz osadnika
na nieczystości płynne na działce
nr ew. 38/26 w obr. Glinianka
gm. Wiązowna
6740.595.2015
Przebudowa i rozbudowa
budynku gospodarczo socjalnego oraz mieszkalno biurowego ba budynek biurowy
na działce nr ew. 289/2 w obr.
Wiązowna Kościelna
SAB.
6740.758.2015
Budowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego oraz osadnika
na nieczystości płynne na działce
nr ew. 72/4 w obr. 44 przy ulicy
Długiej w Józefowie
przebudowa i rozbudowa
oczyszczalni ścieków na działce nr
ew. 46/3, 46/10, 46/13, 46/14, 46/15
w obr. 129 w Otwocku
Budowa budynku mieszkalnego
wielorodzinnego (B) w zabudowie
małogabarytowej z garażem
podziemnym na działce nr ew.
76/3 i 76/2 obr. 20 przy ul.
Teatralnej w Józefowie - I etap
inwestycji PROJEKT ZAMIENNY
DO DECYZJI NR 138P/2014 Z
DNIA 19 luty 2014 ROKU
Budowa budynku mieszkalnego
wielorodzinnego (A) w zabudowie
małogabarytowej z garażem
podziemnym na działce nr ew.
76/4, 76/3 i 76/2 obr. 20 przy ul.
Teatralnej w Józefowie - II etap
inwestycji PROJEKT
ZAMIENNY DO DECYZJI NR
720P/2014 Z DNIA 15 LIPCA
2014 ROKU
Rozbiórka istniejącego budynku
produkcyjnego na działce nr ew.
170/4, 170/5, 170/17 w obr.
Ostrów gm. Celestynów
24.08.2015 roku
SAB.
6740.596.2015
24.08.2015 roku
SAB.
6740.680.2015
24.08.2015 roku
SAB.
6740.744.2015
6740.98.2014
25.08.2015 roku
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
SAB.
6740.743.2015
6740.98.2014
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
SAB.
6741.50.2015
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
rozbiórka
25.08.2015 roku
26.08.2015 roku
105
810/P/2015
811/P/2015
812/P/2015
813/P/2015
814/P/2015
815/P/2015
18.08.2015
18.08.2015
18.08.2015
17.08.2015
26.06.2015
09.07.2015
816/P/2015
07.07.2015
817/P/2015
04.08.2015
Rozbiórka budynku garażowego
na działce nr ew. 111 w obr.
Lubice gm. Kołbiel
Wykonanie wewnętrznej
instalacji gazowej do budynku
mieszkalnego jednorodzinnego
działka nr ew. 36 w obr. 13 przy
ulicy Boh. Westerplatte w
Karczewie
Budowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego oraz osadnika
na nieczystości płynne na działce
nr ew. 334/5 w obr. Duchnów gm.
Wiązowna PROJEKT
ZAMIENNY DO DECYZJI NR
381/P/2015 Z DNIA 7 MAJA 2015
ROKU SAB 6740.363.2015
Rozbiórka budynku mieszkalnego
jednorodzinnego, budynku
gospodarczego i budynku
warsztatowego na działce nr ew.
85 W OBR. 22 przy ulicy
Kościuszki w Karczewie
Rozbudowa budynku
mieszkalnego jednorodzinnego na
działce nr ew. 53 w obr. 6 w
Otwocku
przebudowa antresoli BA1 I BA 2
W BUDYNKU "B' w głównym
budynku produkcyjnym na
działce nr ew. 8/7, 8/8, 8/9, 8/10,
8/14, 8/16 w obr. 15 przy ulicy
Jagodne w Karczewie
Budowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego z garażem w
bryle budynku na działce nr ew.
54/22 w obr. Glinianka gm.
Wiązowna
Budowa gazociągu średniego
ciśnienia i przyłączy gazu na
działce nr ew. 49/8 w obr. 53 przy
ulicy Bogatki w Józefowie
SAB.
6741.52.2015
26.08.2015 roku
SAB.
6740.872.2015
26.08.2015 roku
SAB.
6740.875.2015
6740.363.2015
26.08.2015 roku
SAB.
6741.51.2015
27.08.2015 roku
SAB.
6740.675.2015
27.08.2015 roku
SAB.
6740.707.2015
27.08.2015 roku
SAB.
6740.701.2015
27.08.2015 roku
27.08.2015 roku
SAB.
6740.829.2015
106
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
rozbiórka
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
rozbiórkę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
818/P/2015
819/P/2015
820/P/2015
821/P/2015
822/P/2015
823/P/2015
21.08.2018
14.07.2015
30.06.2015
02.07.2015
24.08.2015
26.08.2015
824/P/2015
10.07.2015
825/P/2015
24.08.2015
Wykonanie wewnętrznej
instalacji gazowej do budynku
mieszkalnego jednorodzinnego
działka nr ew. 116 w obr. Lubice
gm. Kołbiel
Budowa budynku
wielorodzinnego z garażem
podziemnym i usługami w
parterze oraz instalacji gazowej
wewnętrznej działka nr ew. 47/1
obr. 48 przy ul. Karczewskiej w
Otwocku
Rozbudowa budynku
mieszkalnego jednorodzinnego na
działce nr ew. 460/3 w obr.
Duchnów gm. Wiązowna
Rozbudowa i przebudowa
budynku mieszkalnego
jednorodzinnego na działce nr ew.
183/10 w obr. Boryszew w
zabudowie bliźniaczej
Stefanówka przy ulicy Żurawiej
Wykonanie wewnętrznej
instalacji gazowej do budynku
mieszkalnego jednorodzinnego
działka nr ew.63/6 w w obr. 10
przy ulicy Górnej w Otwocku
Wykonanie wewnętrznej
instalacji gazowej do budynku
mieszkalnego jednorodzinnego
działka nr ew. 346/2 w obr.
Majdan gm. Wiązowna
Wykonanie wewnętrznej
instalacji gazowej do budynku
mieszkalnego jednorodzinnego
działka nr ew. 42/1 obr. 4 w
Karczewie
Wykonanie wewnętrznej
instalacji gazowej do budynku
mieszkalnego jednorodzinnego
SAB.
6740.880.2015
31.08.2015 roku
SAB.
6740.720.2015
31.08.2015 roku
SAB.
6740.720.2015
31.08.2015 roku
SAB.
6740.692.2015
31.08.2015 roku
SAB.
6740.885.2015
01.09.2015 roku
SAB.
6740.891.2015
01.09.2015 roku
SAB.
6740.714.2015
01.09.2015 roku
01.09.2015 roku
SAB.
6740.887.2015
107
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
działka nr ew. 1031/16 w w obr.
CELESTYNÓW przy ulicy
Zwycięzców w Celestynowie
826/P/2015
827/P/2015
828/P/2015
829/P/2015
830/P/2015
831/P/2015
19.08.2015
24.08.2015
27.07.2015
30.07.2015
30.07.2015
30.07.2015
832/P/2015
30.07.2015
833/P/2015
30.07.2015
Wykonanie wewnętrznej
instalacji gazowej do budynku
mieszkalnego jednorodzinnego
działka nr ew. 43./3 w obr. 45przy
ulicy Podmiejskiej w Otwocku
Wykonanie wewnętrznej
instalacji gazowej do budynku
mieszkalnego jednorodzinnego
działka nr ew. 1090/9 w obr. 1
przy ulicy Witosa w Celestynowie
Budowa budynku rekreacyjnego
oraz osadnika na nieczystości
płynne na działce nr ew. 657/4
obr. Sufczyn gm. Kołbiel
Budowa oświetlenia ulicznego na
działce nr ew. 84/4, 95 w obr. 95
przy ulicy Norwida w Otwocku
Budowa oświetlenia ulicznego na
działce nr ew. 45, 42, 36/2, 12/30,
w obr. 7 przy ulicy Brzozowej w
Otwocku
Budowa oświetlenia ulicznego na
działce nr ew. 22 w obr. 77 przy
ulicy Konopnickiej w Otwocku
Budowa oświetlenia ulicznego na
działce nr ew. 74/2, 74/1, 74/3, 3/2
w obr. 3 oraz działki nr ew. 9/5,
9/1, 9/2, 12/29 w obr. 7 przy ulicy
Turystyczna w Otwocku
Budowa oświetlenia ulicznego na
działce nr ew. 75, 85/1, 85/3 w
obr. 80 oraz działki nr ew. 19/4,
wydaję
pozwolenie na
budowę
SAB.
6740.877.2015
01.09.2015 roku
SAB.
6740.886.2015
01.09.2015 roku
SAB.
6740.766.2015
02.09.2015 roku
SAB.
6740.802.2015
03.09.2015 roku
SAB.
6740.799.2015
03.09.2015 roku
SAB.
6740.797.2015
03.09.2015 roku
SAB.
6740.801.2015
03.09.2015 roku
03.09.2015 roku
SAB.
6740.800.2015
108
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
19/2 w obr. 78 przy ulicy
Warszawska w Otwocku
834/P/2015
835/P/2015
836/P/2015
837/P/2015
838/P/2015
839/P/2015
30.07.2015
30.07.2015
30.07.2015
14.08.2015
16.07.2015
17.07.2015
840/P/2015
17.07.2015
841/P/2015
01.07.2015
Budowa oświetlenia ulicznego na
działce nr 1 w obr. 210 przy ulicy
ŻABIEJ w Otwocku
Budowa oświetlenia ulicznego na
działce nr ew. 187/3, 187/4, 187/5,
187/1, 187/2 w obr. 79 oraz
działka nr ew. 78/9, 78/2, 78/5,
78/6, 78/7, 78/8 w obr. 80 przy
ulicy Fredry w Otwocku
Budowa oświetlenia ulicznego na
działce nr 17/1 w obr. 77 przy
ulicy KILIŃSKIEGO w Otwocku
Wykonanie wewnętrznej
instalacji gazowej do budynku
mieszkalnego jednorodzinnego
działka nr ew. 195/3 w obr.
Boryszew gm. Wiązowna
Wykonanie wewnętrznej
instalacji gazowej działka nr ew.
16 obr. 259 przy ul.
Niezapominajki w Otwocku
Budowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego na działce nr ew.
15/4 obr. 243 przy ul. Nowej w
Otwocku
Budowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego na działce nr ew.
15/3 obr. 243 przy ul. Nowej w
Otwocku
Przebudowa pomieszczenia
selfbankingu (wiatrołapu) w
budynku przy ulicy Piłsudskiego
SAB.
6740.804.2015
03.09.2015 roku
SAB.
6740.798.2015
03.09.2015 roku
SAB.
6740.803.2015
03.09.2015 roku
SAB.
6740.868.2015
04.09.2015 roku
SAB.
6740.730.2015
04.09.2015 roku
SAB.
6740.739.2015
04.09.2015 roku
SAB.
6740.739.2015
04.09.2015 roku
04.09.2015 roku
SAB.
6740.688.2015
109
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
106 w Jozefowie na działce nr ew.
66 w obr. 37
842/P/2015
843/P/2015
844/P/2015
845/P/2015
846/P/2015
847/P/2015
15.07.2015
31.07.2015
20.08.2015
05.08.2015
07.10.2015
21.07.2015
848/P/2015
28.05.2015
849/P/2015
27.07.2015
Wykonanie wewnętrznej
instalacji gazowej do budynku
mieszkalnego usytuowanego na
działce nr ew. 164/1 obr. 41 w
Józefowie
Posadowinie zbiornika na gaz
płynny na działce nr ew. 223/6 w
obr. Góraszka gm. Wiązowna
Wykonanie wewnętrznej
instalacji gazowej do budynku
mieszkalnego jednorodzinnego
działka nr ew. 35w obr. 101 przy
ulicy Bagatela róg Kukułczej w
Otwocku
Wykonanie wewnętrznej
instalacji gazowej do budynku
usługowym na działce nr ew. 43/2
w obr. 64 przy ulicy Przybosia w
Józefowie
Budowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego oraz osadnika
na nieczystości płynne na działce
nr ew. 417 w obr. Emów
Rozbiórka budynku mieszkalnogospodarczego usytuowanego na
działce nr ew. 7/1 obr. 48 przy ul.
Batorego w Otwocku
Budowa stacji kontroli pojazdów
ze stanowiskami warsztatowymi
oraz zbiornikiem na nieczystości
płynne na działce nr ew. 606/1,
606/2 w obr. Dąbrówka gm.
Celestynów
Budowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego oraz osadnika
na nieczystości płynne na działce
nr ew. 1/92 obr. Wiązowna
SAB.
6740.725.2015
04.09.2015 roku
SAB.
6740.812.2015
04.09.2015 roku
Sab 6740.879.2015
07.09.2015 roku
SAB 6740.832.2015
07.09.2015 roku
SAB
6740.11482.2014
07.09.2015 roku
SAB.
6741.43.2015
07.09.2015 roku
SAB 6740.550.2015
07.09.2015 roku
SAB 6740.770.2015
08.09.2015 roku
110
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
rozbiórkę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
Gminna
850/P/2015
851/P/2015
852/P/2015
853/P/2015
854/P/2015
855/P/2015
19.08.2015
30.07.2015
03.08.2015
28.07.2015
10.08.2015
06.08.2015
856/P/2015
28.08.2015
857/P/2015
24.07.2015
ROZBIÓRKA BUDYNKU
STODOŁY NA DZIALCE NRE
W. 445/3 W OBR. PODBIEL
GM. CELESTYNÓW
Wykonanie wewnętrznej
instalacji gazowej do budynku
mieszkalnego jednorodzinnego
działka nr ew. 83/7 w obr.
Sobiekursk gm. Karczew
Rozbiórka oczyszczalni
ścieków - zbiornika
membranowego biogazu w
obudowie stalowej na
działce nr ew. 46/1 w obr.
129 w Otwocku przy ulicy
Kraszewskiego w
Otwocku
posadowienie zbiornika na gaz
płynny i wewnętrznej instalacji
gazowej na działce nr ew. 62/2 w
obr. 16 przy ulicy Św. Józefa w
Józefowie
Budowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego oraz osadnika
na nieczystości płynne na działce
nr ew. 484/4, 483/1 w obr.
Całowanie gm. Karczew
Budowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego na działce nr ew.
13/6 w obr. 124 przy ulicy
Majowej w Otwocku – PROJEKT
ZAMIENNY DO DECYZJI NR
1303/P/2013 Z DNIA 13
LISTOPADA 2013 ROKU
Wykonanie wewnętrznej
instalacji gazowej do budynku
mieszkalnego jednorodzinnego
działka nr ew.333/10 w obr. 22
GM. Wiązowna
Budowa budynku mieszkalnego
SAB.
6741.54.2015
08.09.2015 roku
SAB 6740.793.2015
08.09.2015 roku
SAB.
6741.54.2015
08.09.2015 roku
SAB 6740.774.2015
08.09.2015 roku
SAB 6740.852.2015
08.09.2015 roku
SAB 6740.852.2015
09.09.2015 roku
SAB 6740.903.2015
09.09.2015 roku
09.09.2015 roku
SAB 6740.761.2015
111
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
jednorodzinnego na działce nr
ew. 2105 W OBR. Zuzanów gm.
Sobienie Jeziory
858/P/2015
859/P/2015
860/P/2015
861/P/2015
862/P/2015
863/P/2015
864/P/2015
31.07.2015
31.07.2015
01.09.2015
06.08.2015
31.07.2015
21.08.2015
28.08.2015
Budowa budynku gospodarczego
na działce nr ew. 167/2 w obr.
Celestynów
Budowa budynku gospodarczego
na działce nr ew. 167/1 w obr.
Celestynów
Rozbudowa wewnętrznej
instalacji gazowej w budynku
mieszkalnym na działce nr ew.
62/1 w obr. 12 przy ulicy
Warszawskiej w miejscowości
Sobienie Jeziory
Rozbudowa i przebudowa
budynku gospodarczego wraz z e
zmianą sposobu użytkowania na
cele mieszkalne na działce nr ew.
1179 w obr. 1179 w obr. Regut
przy ulicy Wiatracznej gm.
Celestynów
Rozbudowa budynku
mieszkalnego jednorodzinnego na
działce nr ew. 1546/5 w obr.
Regut przy ulicy Modrzewiowej
gm. Celestynów
Rozbudowa budynku garażowo gospodarczego na działce nr ew.
26/2 w obr. Nowa Wieś gm.
Kołbiel
UDOWA LINII
NAPOWIETRZEJ SN-15kV;
BUDOWA STACJI
TRANSFORMATOROWEJ
NAPOWIETRZNEJ SN/Nn na
działce nr ew. 4 w obr. 236 w
Otwocku przy ulicy
SAB 6740.810.2015
09.09.2015 roku
SAB 6740.811.2015
09.09.2015 roku
SAB 6740.912.2015
09.09.2015 roku
SAB 6740.835.2015
09.09.2015 roku
SAB 6740.807.2015
10.09.2015 roku
SAB 6740.881.2015
10.09.2015 roku
SAB 6740.902.2015
10.09.2015 roku
112
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
865/P/2015
866/P/2015
867/P/2015
868/P/2015
869/P/2015
870/P/2015
31.07.2015
13.07.2015
26.06.2015
03.07.2015
31.08.2015
04.09.2015
871/P/2015
09.09.2015
872/P/2015
17.08.2015
Grunwaldzkiej
Rozbudowa i nadbudowa
budynku mieszkalnego
jednorodzinnego na działce nr ew.
31 w obr. 152 w Otwocku przy
ulicy Tadeusza
Budowa wewnętrznej instalacji
gazowej dla potrzeb budynku
mieszkalnego jednorodzinnego
działka nr ew. 34 obr. 19 przy ul.
Wiślanej w Kraczewie
Budowa stacji bazowej sieci
telefonii komórkowej Orange wieży strunobetonowej działka nr
ew. 36/2 obr. 32 przy ul.
Żeromskiego w Józefowie
Budowa stacji bazowej sieci
telefonii cyfrowej składającej się z
wieży antenowej typu TPMFL
instalacji antenowych,
elektrycznych, odgromowych,
uziemiających urządzeń na ramie
polowej z pomostem, dróg
kablowych wraz z ogrodzeniem i
zjazdem na działce nr ew. 46 w
obr. Czarnowiec gm. Osieck
Wykonanie wewnętrznej
instalacji gazowej do budynku
usługowym działka nr ew.4 w obr.
24 przy ulicy Kościelnej w
Karczewie
Budowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego oraz osadnika
na nieczystości płynne na działce
nr ew.544/2 w obr. Glinki gm.
Karczew
Budowa linii oświetlenia
ulicznego na działce nr ew. 185/1,
186/1 w obr. 13; działka nr ew.
6/1 w obr. 11 przy ulicy
Turystycznej w Otwocku
Budowa budynku mieszkalnego
SAB 6740.806.2015
10.09.2015 roku
SAB 6740.719.2015
10.09.2015 roku
SAB 6740.679.2015
11.09.2015 roku
SAB 6740.700.2015
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
ODMOWA
11.09.2015 roku
SAB 6740.700.2015
11.09.2015 roku
SAB 6740.926.2015
11.09.2015 roku
SAB 6740.944.2015
14.09.2015 roku
14.09.2015 roku
SAB 6740.865.2015
113
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
873/P/2015
874/P/2015
875/P/2015
876/P/2015
877/P/2015
878/P/2015
879/P/2015
03.09.2015
01.07.2015
04.08.2015
08.08.2015
31.07.2015
06.08.2015
11.08.2015
jednorodzinnego oraz budynku
gospodarczo - garażowego na
działce nr ew. 75/1, 76/1 w obr.
Janów w Karczewie - DECYZJA
NR 788/P/2008 z dnia 6 czerwca
2008 roku
Budowa wewnętrznej instalacji
gazowej w budynku mieszkalnym
usytuowanym na działce nr ew.
600 W OBR. ŚNIADKÓW
GÓRNY gm.
SOBIENIEJEZIORY
Prace remontowe w budynku
WILLI KATELBACHÓW
obiektu w mazowieckiej ewidencji
zabytków na działce nr ew. 7 w
obr. Celestynów
Budowa gazociągu dystrybucji
oraz przyłącza gazowego po
działkach nr ew. 31/2, 28/2, w obr.
97; 31/1, 5/3 w obr. 71; 5/7, 28/1 w
obr. 97 przy ulicy Cybulskiego i
Reymonta w Otwocku
Budowa wewnętrznej instalacji
gazowej w budynku mieszkalnym
usytuowanym na działce nr ew.
25/10 w OBR. 10 przy ulicy
Granicznej w Józefowie
Wykonanie wewnętrznej
instalacji gazowej do budynku
mieszkalnego jednorodzinnego
działka nr ew. 19 w obr. 109 przy
ul. Zakopiańskiej w Otwocku
Budowa budynku magazynowego
oraz osadnika na nieczystości
płynne na działce nr ew. 273/9 w
obr. 11 miejscowość Kąck gm.
Wiązowna
wykonanie wewnętrznej instalacji
gazowej do budynku
mieszkalnego jednorodzinnego
działka nr ew. 238/15w obr.
Boryszew gm. Wiązowna
7351/521/2008
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
SAB 6740.923.2015
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
14.09.2015 roku
SAB 6740.688.2015
14.09.2015 roku
SAB 6740.828.2015
14.09.2015 roku
SAB 6740.938.2015
15.09.2015 roku
SAB 6740.813.2015
15.09.2015 roku
SAB 6740.838.2015
15.09.2015 roku
SAB 6740.858.2015
15.09.2015 roku
114
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
880/P/2015
881/P/2015
882/P/2015
883/P/2015
884/P/2015
885/P/2015
886/P/2015
887/P/2015
11.08.2015
05.08.2015
09.09.2015
09.09.2015
04.09.2015
10.08.2015
06.08.2015
02.09.2015
Wykonanie wewnętrznej
instalacji gazowej do budynku
mieszkalnego jednorodzinnego
działka nr ew. 192/5 W OBR. 44
przy ulicy Wiśniowej w Otwocku
Rozbiórka budynku usługowo handlowego i budynku
gospodarczego na działce nr ew.
211 w obr. 43 przy ulicy
Świderskiej w Otwocku
Budowa linii oświetlenia
ulicznego na działce nr ew. 3,
2/34, 1/15 w obr. 49przy ulicy
Sosnowej w Otwocku
Budowa linii oświetlenia
ulicznego na działce nr ew. 1/3 w
obr. 123, działka nr ew. 2/7, 2/4,
2/3 w obr. 124; działka nr ew.
10/2, 10/3, 10/5, 10/6, 10/8, 7, 8 w
obr. 125; działka nr ew. 47/4 w
obr. 126 przy ulicy Żurawiej w
Otwocku
Budowa wewnętrznej instalacji
gazowej w budynku mieszkalnym
usytuowanym na działce nr ew.
105 w OBR. 5 przy ulicy
Granicznej w Józefowie
Budowa gazociągu średniego
ciśnienia oraz przyłącze gazowe
po działce nr ew. 65/4 w obr. 4
przy ulicy górnej w Otwocku
Rozbiórka budynku mieszkalnego
jednorodzinnego na działce nr
ew. 720, 721 W OBR. Wysoczyn
gm. Sobienie Jeziory
Budowa wewnętrznej instalacji
gazowej w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym usytuowanym na
działce nr ew. 47/2,49, 50/2 w
obr. 94 przy ulicy Kościuszki w
SAB 6740.854.2015
15.09.2015 roku
SAB.
6741.48.2015
15.09.2015 roku
SAB 6740.942.2015
15.09.2015 roku
SAB 6740.941.2015
15.09.2015 roku
SAB 6740.925.2015
15.09.2015 roku
SAB 6740.848.2015
15.09.2015 roku
SAB 6741.49.2015
15.09.2015 roku
SAB 6740.919.2015
15.09.2015 roku
115
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
rozbiórkę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
rozbiórkę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
888/P/2015
889/P/2015
890/P/2015
891/P/2015
892/P/2015
07.08.2015
09.09.2015
09.09.2015
26.06.2015
09.09.2015
Otwocku w
Budowa budynku Sali
bankietowej z częścią mieszkalną
wraz z niezbędna infrastrukturą
techniczną i zagospodarowaniem
terenu na działce nr ew. 252/2,
253, 254/4, 255 w oBr. Sobienie
Kiełczewskie gm. Sobienie Jeziory
Budowa linii oświetlenia ulicznego
na działce nr ew. 16/1, 16/2 w obr.
77; działka nr ew. 14/3 w obr. 78
przy ulicy Kurnakowicza i
Cybulskiego w Otwocku
Budowa linii oświetlenia
ulicznego na działce nr ew. 10/7 w
obr. 102 przy ulicy Bajkowej w
Otwocku
Rozbudowa , nadbudowa i
przebudowa istniejącego
budynku mieszkalnego dla Sióstr
Szkolnych de Norte Dame na
działce nr ew. 2/1 w obr. 78 w
Otwocku przy ulicy Prusa
Budowa linii oświetlenia
ulicznego na działce nr ew. 6/2,
6/3, 11 w obr. 68 przy ulicy
Borowej w Otwocku
SAB 6740.844.2015
15.09.2015 roku
SAB 6740.945.2015
16.09.2015 roku
SAB 6740.940.2015
16.09.2015 roku
SAB 6740.676.2015
16.09.2015 roku
SAB 6740.943.2015
16.09.2015 roku
ROZBIÓRKA BUDYNKU STODOŁY
NA DZIALCE NRE W. 40/2 W OBR.
BOLESŁAWÓW GM. WIĄZOWNA
893/P/2015
25.08.2015
894/P/2015
27.08.2015
895/P/2015
10.08.2015
SAB 6741.55.2015
16.09.2015 roku
Rozbudowa i przebudowa
budynku mieszkalnego
jednorodzinnego, na działce nr
ew. 25/1, 25/3, 25/5, 2/4, 52/4 w
obr. 42 w Józefowie
Przebudowa, rozbudowa i
nadbudowa budynku
mieszkalnego jednorodzinnego na
SAB 6740.895.2015
17.09.2015 roku
SAB 6740.850.2015
17.09.2015 roku
116
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
rozbiórka
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
działce nr ew. 12/11 w obr. 239 w
Otwocku
896/P/2015
897/P/2015
898/P/2015
899/P/2015
900/P/2015
901/P/2015
902/P/2015
08.09.2015
13.042015
27.05.2015
11.08.2015
17.08.2015
10.08.2015
04.08.2015
Budowa wewnętrznej instalacji
gazowej w budynku mieszkalnym
usytuowanym na działce nr ew.
52 w OBR. 8 przy ulicy Boh.
Powstania Listopadowego w
Karczewie
Budowa budynku gospodarczego
na działce nr ew. 177 w obr.
Rudnik gm. Osieck
Budowa hali magazynowej na
działce nr ew. 34, 35 w obr.
Łukówiec gm. Karczewa
Budowa budynku garażowego z
pomieszczeniem gospodarczym na
działce nr ew. 45/4, 45/6 w obr.
Wiązowna Kościelna gm.
Wiązowna - PROJEKT
ZAMIENNY DO DECYZJI NR
36/P/2015 Z DNIA 13 STYCZNIA
2015 ROKU
Rozbudowa budynku
mieszkalnego jednorodzinnego na
działce nr ew. 170 w obr. 44 przy
ulicy Piastowej w Otwocku
Budowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego na działce nr ew.
7/7 w obr. 22 w Józefowie DECYZJA NR 1156/P/2014 Z
DNIA 15 KWIETNIA 2015 ROKU
Budowa sieci energetycznej , linii
kablowej, stacji
transformatorowej i linii
kablowej 0,4 kV i złącza
kablowego na działkach nr ew.
106/1, 106/3, 106/4, 106/5, 106/6,
106/7, 106/8, 106/9 w obr. Majdan
gm. Wiązowna
SAB 6740.937.2015
17.09.2015 roku
SAB 6740.937.2015
17.09.2015 roku
SAB 6740.765.2015
17.09.2015 roku
SAB 6740.862.2015
SAB
6740.1342.2014
17.09.2015 roku
SAB 6740.866.2015
17.09.2015 roku
SAB 6740.847.2015
18.09.2015 roku
SAB 6740.830.2015
18.09.2015 roku
117
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
903/P/2015
10.08.2015
904/P/2015
24.02.2015
905/P/2015
906/P/2015
907/P/2015
908/P/2015
909/P/2015
9.06.2015
14.07.2015
10.09.2015
28.08.2015
28.08.2015
910/P/2015
27.09.2015
911/P/2015
27.07.2015
Budowa gazociągu średniego
ciśnienia na działce nr ew. 3, 45 w
obr. 38; oraz dz. nr ew. 71/4, 75/3,
75/4 w obr. 33 w Józefowie przy
ulicy Laskowej i Matejki
Budowa pawilonu handlowego na
działce nr ew. 36, 37 obr. 5 w
Karczewie
Rozbudowa i nadbudowa
budynku mieszkalnego
jednorodzinnego jako I etap
inwestycji na działce nr ew. 15
obr. 27 przy ul. Chłopickiego w
Józefowie
Budowa gazociągu DN 63x5,8 PE
100 RC, gazociągu DN 40x3,7 PE
100 RC wraz z przyłączami dla
dwóch budynków mieszkalnych
wielorodzinnych, na terenie
działek nr ew. 4/4, 9/3, 9/4, 72/5,
76/2, 76/3, 76/4 obr. 20 przy ul.
teatralnej w Józefowie
Budowa odcinka sieci
elektroenergetycznej 0,4 kV
oświetlenia ulicznego na działce
nr ew. 349, 412/2 obr. Lipowo,
gm. Wiązowna
Budowa odcinka sieci
elektroenergetycznej 0,4 kV
oświetlenia ulicznego na działce
nr ew. 132/4, 235/1, 52/1 obr.
Dziechciniec, gm. Wiązowna
Budowa odcinka sieci
elektroenergetycznej 0,4 kV
oświetlenia ulicznego na działce
nr ew. 238, 212/23, 212/25, 212/19,
212/22, 212/21, 212/7, 212/5 obr.
Majdan, gm. Wiązowna
Przebudowa budynku i zmiana
sposobu użytkowania poddasza w
Wiejskim Domu Kultury „ Nad
Świdrem” w Woli Karczewskiej
przy ul. Doliny Świdra 8 na
terenie działki n rew. 280/2 obr.
Wola Karczewska, gm. Wiązowna
Rozbudowa istniejącego budynku
SAB 6740.873.2015
18.09.2015 roku
SAB.6740.174.2015
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
ODMOWA
21.09.2015 roku
SAB.6740.587.2015
21.09.2015 roku
SAB.6740.721.2015
21.09.2015 roku
SAB
6740.951.2015
21.09.2015 roku
SAB
6740.899.2015
21.09.2015 roku
SAB.
6740.900.2015
21.09.2015 roku
SAB.
6740.763.2015
21.09.2015 roku
21.09.2015 roku
SAB.
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
118
912/P/2015
913/P/2015
914/P/2015
915/P/2015
916/P/2015
917/P/2015
31.07.2015
18.08.2015
6.08.2015
14.08.2015
10.09.2015
2.09.2015
918/P/2015
15.09.2015
919/P/2015
10.08.2015
gospodarczego o część
gospodarcza na działce nr ew.
293/2, 293/3 obr. Malcanów, gm.
Wiązowna
6740.769.2015
Przebudowa pomieszczenia w
budynku kotłowni wraz z
rozbudową linii kablowych
niskiego napięcia na terenie
działki nr ew. 46/15 obr. 129 w
Otwocku
Budowa budynku mieszkalnego
dwulokalowego na działce nr ew.
39/7 obr. 56 w Otwocku Jako I
etap inwestycji
SAB.
6740.14.2015
Budowa budynku letniskowego,
oraz bezodpływowego zbiornika
na nieczystości płynne na działce
nr ew. 1956, 1957, obr. Pogorzel,
gm. Osieck
Budowa budynku gospodarczego
na terenie działki nr ew. 259/1 w
miejscowości Zakręt , gm.
Wiązowna
Budowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego oraz
bezodpływowego zbiornika na
nieczystości ciekłe na terenie
działki nr ew. 219obr. Zabieżki,
gm. Celestynów
Demontaż wieży, konstrukcji
wsporczych anten dla stacji
bazowej sieci Orange
„Rudzienko” na terenie działki nr
ew. 2480/2 obr. Rudzienko, gm.
Kołbiel
Budowa wewnętrznej instalacji
gazowej dla potrzeb budynku
mieszkalnego na terenie działki
nr ew. 10/1 obr. 97 w Otwocku
Budowa budynku mieszkalnego
21.09.2015 roku
SAB.
6740.870.2015
22.09.2015 roku
SAB.
6740.840.2015
22.09.2015 roku
SAB.
6740.866.2015
22.09.2015 roku
SAB.
6740.950.2015
22.09.2015 roku
SAB.
6741.58.2015
22.09.2015 roku
SAB.
6740.986.2015
22.09.2015 roku
22.09.2015 roku
SAB.
119
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
920/P/2015
921/P/2015
922/P/2015
923/P/2015
924/P/2015
925/P/2015
30.07.2015
30.07.2015
30.07.2015
30.07.2015
30.07.2015
30.07.2015
jednorodzinnego na terenie
działki nr ew. 18 obr. 188 w
Otwocku
6740.851.2015
Budowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego z garażem w
bryle budynku oraz osadnika na
nieczystości płynne na działce nr
ew. 818/10, 819/10, 820/10 w obr.
Otwock Mały gm. Karczew Budynek "L" jako XII ETAP
realizacji
Budowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego z garażem w
bryle budynku oraz osadnika na
nieczystości płynne na działce nr
ew. 818/10, 819/10, 820/10 w obr.
Otwock Mały gm. Karczew Budynek "J" jako X ETAP
realizacji
Budowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego z garażem w
bryle budynku oraz osadnika na
nieczystości płynne na działce nr
ew. 818/10, 819/10, 820/10 w obr.
Otwock Mały gm. Karczew Budynek "A" jako I ETAP
realizacji
Budowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego z garażem w
bryle budynku oraz osadnika na
nieczystości płynne na działce nr
ew. 818/10, 819/10, 820/10 w obr.
Otwock Mały gm. Karczew Budynek "K" jako XI ETAP
realizacji
Budowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego z garażem w
bryle budynku oraz osadnika na
nieczystości płynne na działce nr
ew. 818/10, 819/10, 820/10 w obr.
Otwock Mały gm. Karczew Budynek "B" jako II ETAP
realizacji
Budowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego z garażem w
bryle budynku oraz osadnika na
nieczystości płynne na działce nr
SAB.
6740.783.2015
22.09.2015 roku
SAB.
6740.789.2015
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
SAB.
6740.785.2015
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
SAB.
6740.788.2015
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
SAB.
6740.786.2015
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
SAB.
6740.779.2015
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
22.09.2015 roku
22.09.2015 roku
22.09.2015 roku
22.09.2015 roku
22.09.2015 roku
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
120
926/P/2015
927/P/2015
928/P/2015
929/P/2015
930/P/2015
30.07.2015
30.07.2015
30.07.2015
11.09.2015
11.09.2015
931/P/2015
15.09.2015
932/P/2015
18.08.2015
ew. 818/10, 819/10, 820/10 w obr.
Otwock Mały gm. Karczew Budynek "C" jako III ETAP
realizacji
Budowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego z garażem w
bryle budynku oraz osadnika na
nieczystości płynne na działce nr
ew. 818/10, 819/10, 820/10 w obr.
Otwock Mały gm. Karczew Budynek "E" jako V ETAP
realizacji
Budowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego z garażem w
bryle budynku oraz osadnika na
nieczystości płynne na działce nr
ew. 818/10, 819/10, 820/10 w obr.
Otwock Mały gm. Karczew Budynek "D" jako VI ETAP
realizacji
Budowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego z garażem w
bryle budynku oraz osadnika na
nieczystości płynne na działce nr
ew. 818/10, 819/10, 820/10 w obr.
Otwock Mały gm. Karczew Budynek "F" jako VI ETAP
realizacji
Budowa wewnętrznej instalacji
gazowej w budynku mieszkalnym
usytuowanym na działce nr ew.
88/3, 91 w obr. Brzezinka gm.
Karczew
Budowa wewnętrznej instalacji
gazowej w budynku mieszkalnym
usytuowanym na działce nr ew.
44/4 w obr. 4 przy ulicy Miłosza w
Karczewie gm. Karczew
Budowa wewnętrznej instalacji
gazowej w budynku mieszkalnym
usytuowanym na działce nr ew.
46/1 w obr. 50 przy ulicy
Parkingowej w Jozefowie
Budowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego dwulokalowego
na działce nr ew. 1/50, 1/51 w obr.
pozwolenie na
budowę
SAB.
6740.781.2015
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
SAB.
6740.780.2015
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
SAB.
6740.784.2015
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
SAB.
6740.962.2015
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
22.09.2015 roku
22.09.2015 roku
22.09.2015 roku
23.09.2015 roku
SAB.
6740.963.2015
23.09.2015 roku
SAB.
6740.979.2015
23.09.2015 roku
23.09.2015 roku
SAB.
6740.871.2015
121
Wiązowna Gminna
933/P/2015
934/P/2015
935/P/2015
936/P/2015
937/P/2015
938/P/2015
11.09.2015
11.09.2015
15.09.2015
11.09.2015
15.09.2015
03.09.2015
939/P/2015
11.09.2015
940/P/2015
15.09.2015
Budowa wewnętrznej instalacji
gazowej w budynku mieszkalnym
usytuowanym na działce nr ew.
406/20 w obr. Kołbiel przy ulicy
Nauczycielskiej
Budowa wewnętrznej instalacji
gazowej w budynku mieszkalnym
usytuowanym na działce nr ew.
57 w obr. 8 przy ulicy Wojska
Polskiego w Otwocku
Budowa wewnętrznej instalacji
gazowej w budynku mieszkalnym
usytuowanym na działce nr ew.
56/10 w obr. Chrosna gm. Kołbiel
Budowa wewnętrznej instalacji
gazowej w budynku mieszkalnym
usytuowanym na działce nr ew.
31/4 w obr. 50 przy ulicy
Jarosławskiej w Józefowie
Budowa wewnętrznej instalacji
gazowej w budynku mieszkalnym
usytuowanym na działce nr ew.
31/4 w obr. 50 przy ulicy
Jarosławskiej w Józefowie
Budowa wewnętrznej instalacji
gazowej w budynku mieszkalnym
usytuowanym na działce nr ew.
52, 53 W OBR. Karczew przy
ulicy Bohaterów Powstania
Listopadowego w Karczewie
Budowa wewnętrznej instalacji
gazowej w budynku mieszkalnym
usytuowanym na działce nr ew.
239/35 w obr. Boryszewska przy
ulicy Bocianiej gm. Wiązowna
Budowa wewnętrznej instalacji
gazowej w budynku mieszkalnym
usytuowanym na działce nr ew.
SAB.
6740.961.2015
23.09.2015 roku
SAB.
6740.965.2015
23.09.2015 roku
SAB.
6740.978.2015
23.09.2015 roku
SAB.
6740.955.2015
23.09.2015 roku
SAB.
6740.981.2015
23.09.2015 roku
SAB.
6740.924.2015
23.09.2015 roku
SAB.
6740.960.2015
23.09.2015 roku
23.09.2015 roku
SAB.
6740.980.2015
122
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
461/22 w obr. Góraszka gm.
Wiązowna
941/P/2015
942/P/2015
943/P/2015
944/P/2015
945/P/2015
946/P/2015
07.08.2015
03.07.2015
11.09.2015
16.09.2015
04.09.2015
11.09.2015
947/P/2015
11.09.2015
948/P/2015
16.07.2015
Wykonanie wewnętrznej
instalacji gazowej do budynku
mieszkalnego jednorodzinnego
działka nr ew. 39 W OBR. 2 W
Józefowie
Rozbudowa budynku
mieszkalnego jednorodzinnego na
działce nr ew.232/4 w obr.
Wiązowna Kościelna gm.
Wiązowna
Budowa wewnętrznej instalacji
gazowej w budynku mieszkalnym
usytuowanym na działce nr ew.
51 w OBR. 134 przy ulicy Ługi
72A
w Otwocku
Budowa wewnętrznej instalacji
gazowej w budynku mieszkalnym
usytuowanym na działce nr ew.
143/3 w obr. Celestynów przy
ulicy Radzińskiej
Budowa wewnętrznej instalacji
gazowej w budynku mieszkalnym
usytuowanym na działce nr ew.
10 w OBR. 207 przy ulicy Kreciej
w Otwocku
Budowa wewnętrznej instalacji
gazowej w budynku mieszkalnym
usytuowanym na działce nr ew.
167/2 w OBR. Celestynowie
Budowa wewnętrznej instalacji
gazowej w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym nr 5 ,6 ,7 ,8
usytuowanych na działce nr ew.
3/1 w obr. 23 w obr. 8 przy ulicy
Chrobrego w Otwocku
Budowa zespołu laboratoriów z
funkcją biurowo-administracyjną
działka nr ew. 247, 176/1, 279 obr.
Lasek, gm. Celestynów PROJEKT
SAB.
6740.843 2015
24.09.2015 roku
SAB.
6740.699 2015
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
ODMOWA
24.09.2015 roku
SAB.
6740.957 2015
24.09.2015 roku
SAB.
6740.987. 2015
24.09.2015 roku
SAB.
6740.928. 2015
24.09.2015 roku
SAB.
6740.958. 2015
25.09.2015 roku
SAB.
6740.968. 2015
25.09.2015 roku
25.09.2015 roku
SAB.
6740.729. 2015
123
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
ODMOWA
949/P/2015
950/P/2015
951/P/2015
952/P/2015
953/P/2015
954/P/2015
10.09.2015
11.09.2015
02.09.2015
07.09.2015
14.09.2015
02.09.2015
955/P/2015
17.08.2015
956/P/2015
09.09.2015
ZAMIENNY DECYZJA NR
154P/2012 Z DNIA16 LUTY 2012
ROKU
Budowa wewnętrznej instalacji
gazowej w budynku mieszkalnym
usytuowanym na działce nr ew.
57/4 w OBR. 46 przy ulicy
Skłodowskiej w Józefowie
Budowa wewnętrznej instalacji
gazowej w budynku mieszkalnym
usytuowanym na działce nr ew.
230 w obr. Celestynów przy ulicy
Św. Kazimierza
Budowa wewnętrznej instalacji
gazowej w budynku mieszkalnym
usytuowanym na działce nr
ew.132/1 W OBR. IZABELA gm.
Wiązowna
Budowa wewnętrznej instalacji
gazowej w budynku mieszkalnym
usytuowanym na działce nr ew.
76/6 w OBR. 41 przy ulicy
Błękitnej w Józefowie
Budowa wewnętrznej instalacji
gazowej w budynku mieszkalnym
usytuowanym na działce nr ew.
83/1 w obr. Sobiekursk gm.
Karczew
Rozbiórka budynku
gospodarczego na działce nr ew.
1/2 w obr. 232 w Otwocku przy
ulicy Wypoczynkowej
Budowa hali magazynowej z
częścią socjalno - biurową oraz
osadnika na nieczystości płynne
na działce nr ew. 177/1, 177/3,
180. 181 w miejscowości Duchnów
gm. Wiązowna - PROJEKT
ZAMIENNY DO DECYZJI NR
625/P/2013 z 26 czerwca 2013 roku
SAB 6740.454.2013
Budowa sieci gazowej wraz z
SAB.
6740.953. 2015
25.09.2015 roku
SAB.
6740.964. 2015
25.09.2015 roku
SAB.
6740.921. 2015
25.09.2015 roku
SAB.
6740.931. 2015
25.09.2015 roku
SAB.
6740.977. 2015
25.09.2015 roku
SAB.
6741.57. 2015
SAB.
6740.867. 2015
6710.R.288.2015
6740.454.2013
6740.P.30.2012
6740.445.2012
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
rozbiórkę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
SAB.
Zatwierdzam
25.09.2015 roku
25.09.2015 roku
28.09.2015 roku
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
124
957/P/2015
958/P/2015
959/P/2015
960/P/2015
961/P/2015
962/P/2015
04.08.2015
08.09.2015
21.08.2015
09.07.2015
11.08.2015
11.09.2015
963/P/2015
22.09.2015
964/P/2015
1.09.2015
przyłączami po działkach nr ew.
1/44, 1/45, 1/46, 1/47,1/48, 1/49,
1/50, 1/51, 1/52, 1/98, gm.
Wiązowna Gminna
6740.947 2015
Budowa sieci
elektroenergetycznej 15 kV, linii
kablowej 15 Kv na działce nr ew.
69 w obr. Boryszew na działce nr
ew. 45 w obr. 17 Michałówek gm.
Wiązowna
Budowa wewnętrznej instalacji
gazowej w budynku kościoła
usytuowanego na działce nr ew.
2425/2 w OBR. Rudzienko gm.
Kołbiel
SAB.
6740.831 2015
Przebudowa i rozbudowa
budynku mieszkalnego
jednorodzinnego na działce nr ew.
623/1 w obr. Kąck gm. Wiązowna
Budowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego na działce nr ew.
21/4, 21/6 w obr. 91 przy ulicy
Szczygla w Józefowie
Rozbudowa i nadbudowa
budynku mieszkalnego
jednorodzinnego na działce nr ew.
18/1 w obr. 232 przy ulicy
Wypoczynkowej w Otwocku
Budowa wewnętrznej instalacji
gazowej w budynku mieszkalnym
usytuowanym na działce nr ew.
162 w OBR. 17 przy ulicy
Portowej w Otwocku
Budowa wewnętrznej instalacji
gazowej w budynku mieszkalnym
usytuowanym na działce nr ew.
19 w obr. 259 przy ulicy
Kaczeńców w OTWOCKU
Budowa wewnętrznej instalacji
gazowej w budynku mieszkalnym
28.09.2015 roku
SAB.
6740.936. 2015
28.09.2015 roku
SAB.
6740.882. 2015
28.09.2015 roku
SAB.
6740.705. 2015
29.09.2015 roku
SAB.
6740.855. 2015
29.09.2015 roku
SAB.
6740.959. 2015
29.09.2015 roku
SAB.
6740.1008. 2015
29.09.2015 roku
29.09.2015 roku
SAB.
6740.914. 2015
125
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
usytuowanym na działce nr
ew.2254w OBR. Kołbiel przy
ulicy 1 maja 10
965/P/2015
966/P/2015
968/P/2015
969/P/2015
970/P/2015
971/P/2015
22.09.2015
15.09.2015
14.09.2015
02.07.2015
18.09.2015
18.08.2015
972/P/2015
17.09.2015
973/P/2015
02.09.2015
Budowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego oraz osadnika
na nieczystości płynne na działce
nr ew. 85/3 w obr. 2 przy ulicy
Nowowiejskiej w Józefowie
Budowa wewnętrznej instalacji
gazowej w budynku mieszkalnym
usytuowanym na działce nr ew.
31/4 w obr. 50 przy ulicy
Jarosławskiej w Józefowie
Budowa wewnętrznej instalacji
gazowej w budynku mieszkalnym
usytuowanym na działce nr ew.
7/1 w obr. 48 przy ulicy Stefana
Batorego w Otwocku
Rozbudowa, nadbudowa i
przebudowa budynku usługowego
na działce nr ew. 195, 66 w obr.
44 przy ulicy Staszica w Otwocku
Budowa wewnętrznej instalacji
gazowej w budynku mieszkalnym
usytuowanym na działce nr ew.
71/1 w obr. Michałówek gm.
Wiązowna
Budowa wewnętrznej instalacji
gazowej w budynku mieszkalnym
usytuowanym na działce nr ew.
171 w obr. 8 przy ulicy
Mochnackiego w Karczewie
Budowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego oraz osadnika
na nieczystości płynne w
zabudowie zagrodowej na działce
nr ew. 32 w obr. Kąty gm. Kołbiel
Budowa sieci gazowej po
działkach nr ew. 8/4 w obr. 6 przy
ulicy Zacisznej w Otwocku
SAB.
6740.1010. 2015
29.09.2015 roku
SAB.
6740.982. 2015
29.09.2015 roku
SAB.
6740.975. 2015
29.09.2015 roku
SAB.
6740.689. 2015
30.09.2015 roku
SAB.
6740.998. 2015
30.09.2015 roku
SAB.
6740.990. 2015
30.09.2015 roku
SAB.
6740.995. 2015
30.09.2015 roku
30.09.2015 roku
SAB.
6740.917. 2015
126
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
974/P/2015
975/P/2015
976/P/2015
977/P/2015
978/P/2015
17.04.2015
25.08.2015
03.08.2015
14.09.2015
27.07.2015
979/P/2015
04.09.2015
980/P/2015
01.10.2015
Budowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego na działce nr ew.
1/3 w obr. 233 w Otwocku
Przebudowa budynku
produkcyjno-biurowego na
działce nr ew. 228/5 w obr.
Duchnów gm. Wiązowna
Budowa sieci wodociągowej i
kanalizacyjnej na działkach nr
ew.510, 513, 514, 515, 595, 516,
517, 519, 520, 521/1, 521/1, 522,
521/3, 114, 596/1, 596/2, 596/3,
594,523, 524, 525, 526, 527, 528,
n529/1, 589/6, 34, 36/1, 36/2, 36/3,
532/, 530/1, 530/2, 530/3, 532/3,
531, 538, 539, 540, 541, 542, 543,
533, 534, 535, 536, 537, 547, 548,
549/3, 550, 591, 64, 555, 556, 557,
80, 564, 571 w obr. 4; oraz działki
nr ew. 500, 501, 502, w obr. 5 w
miejscowości Karczew
Budowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego na działce nr ew.
51/7 w obr. 4 przy ulicy
Mickiewicza w Otwocku
Budowa zasilania energetycznego
do budynku handlowousługowego na działce nr ew.
41/1, 2/10, w obr. 47 oraz działka
nr ew. 34/1, 29/1, 29/2 w obr. 82
przy ulicy Jarosławskiej w
Józefowie
Rozbudowa i nadbudowa
budynku mieszkalnego
jednorodzinnego na działce nr .
350 w obr. Śniadków Górny gm.
Sobienie Jeziory
ROZBIÓRKA TRZECH
SAB.
6740.374. 2015
30.09.2015 roku
SAB.
6740.374. 2015
30.09.2015 roku
SAB.
6740.816. 2015
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
30.09.2015 roku
SAB.
6740.974. 2015
30.09.2015 roku
SAB.
6740.762. 2015
30.09.2015 roku
SAB.
6740.927. 2015
30.09.2015 roku
01.10.2015 roku
SAB 6741.62.2015
127
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
981/P/2015
982/P/2015
983/P/2015
984/P/2015
985/P/2015
986/P/2015
25.09.2015
16.09.2015
07.09.2015
21.09.2015
29.09.2015
07.09.2015
987/P/2015
27.08.2015
988/P/2015
23.09.2015
ZBIORNIKÓW NA PRODUKTY
CHEMICZNE A DZIAŁCE NR
EW. 4 W OBR. 15 PRZY ULICY
ARMII KRAJOWEJ W
KARCZEWIE
Budowa wewnętrznej
instalacji gazowej w budynku
mieszkalnym usytuowanym
na działce nr ew. 51/1 w obr.
18 przy ulicy 3-GO Maja w
Józefowie
Budowa wewnętrznej instalacji
gazowej w budynku mieszkalnym
usytuowanym na działce nr ew.
115 w obr. 19 przy ulicy Giżycka
w Otwock
Budowa gazociągu średniego
ciśnienia na działkach nr ew. 63/4,
63/3, 50/2, 49 w obr. 4 przy ulicy
Kościuszki w Otwocku
Budowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego oraz osadnika
na nieczystości płynne na działce
nr ew. 474/4, 475/1 w obr.
PIOTROWICE gm. KARCZEW
Budowa wewnętrznej instalacji
gazowej w budynku mieszkalnym
usytuowanym na działce nr ew.
68/6 w obr. BOCIAN GM.
KOŁBIEL
Rozbudowa budynku
mieszkalnego jednorodzinnego na
działce nr ew. 1810/7 w obr.
Osieck
BUDOWA BUDYNKU
GOSPODARCZEGO NA
DZIAŁCE NR EW. 65, 67, 68, 69
70/2 W OBR. NOWA WIEŚ GM.
KOŁBIEL
Budowa wewnętrznej instalacji
SAB.
6740.927. 2015
01.10.2015 roku
SAB.
6740.989. 2015
01.10.2015 roku
SAB.
6740.934. 2015
01.10.2015 roku
SAB.
6740.1003. 2015
01.10.2015 roku
SAB.
6740.1039. 2015
02.10.2015 roku
SAB.
6740.933. 2015
02.10.2015 roku
SAB.
6740.896. 2015
02.10.2015 roku
02.10.2015 roku
SAB.
128
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
ROZBIÓRKĘ
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
989/P/2015
990/P/2015
991/P/2015
992/P/2015
993/P/2015
994/P/2015
995/P/2015
01.10.2015
21.09.2015
27.08.2015
01.09.2015
09.09.2015
25.09.2015
28.09.2015
gazowej w budynku mieszkalnym
usytuowanym na działce nr ew.
68 w obr. 18 przy ulicy
Samorządowej w Jozefowie
6740.1011. 2015
Budowa wewnętrznej instalacji
gazowej w budynku mieszkalnym
usytuowanym na działce nr ew.
43 w obr. 15 przy ulicy Łąkowa w
OTWOCKU
SAB.
6740.1022. 2015
Rozbiórka budynku
gospodarczego na działce nr ew.
116/3 w obr. LASEK GM.
CELESTYNÓW
BUDOWA BUDYNKU
GOSPODARCZEGO NA
DZIAŁCE NR EW. 471/3, 471/4
W OBR. WOLA DUCKA GM.
Budowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego oraz zbiornika
na nieczystości płynne wraz z
przyłączami odcinków
infrastruktury na działce nr ew.
729 w miejscowości Kąck gmina
Wiązowna - DECYZJA NR
106/P/2012 Z 26 STYCZNIA 2012
ROKU
Budowa wewnętrznej instalacji
gazowej w budynku usługowym
usytuowanym na działce nr ew.
220/2 w OBR. Wiązowna
Rozbiórka budynku mieszkalnego
na działce nr ew. 112/1, 116/1,
117/1 w obr. 20 przy ulicy
Przechodniej w Karczewie
Budowa wewnętrznej instalacji
gazowej w budynku mieszkalnym
usytuowanym na działce nr ew.
77 w obr. 26 przy ulicy Łąkowej
w Otwocku
02.10.2015 roku
SAB 6741.61.2015
02.10.2015 roku
SAB 6740.894.2015
02.10.2015 roku
SAB 6740.915.2015
7351/1329/2010
02.10.2015 roku
SAB 6740.948.2015
05.10.2015 roku
SAB 6741.65.2015
05.10.2015 roku
SAB
6740.1030.2015
05.10.2015 roku
129
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
ROZBIÓRKĘ
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
ROZBIÓRKĘ
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
996/P/2015
997/P/2015
998/P/2015
999/P/2015
1000/P/2015
1001/P/2015
1002/P/2015
1003/P/2015
29.09.2015
11.09.2015
14.09.2015
18.09.2015
25.09.2015
29.09.2015
15.07.2015
14.09.2015
Budowa wewnętrznej instalacji
gazowej w budynku mieszkalnym
usytuowanym na działce nr ew.
2446 w obr. KOŁBIEL GM.
KOŁBIEL
Budowa wewnętrznej instalacji
gazowej w czterech budynkach
mieszkalnych dwulokalowych
usytuowanym na działce nr ew.
1/43, 1/47, 1/50, 1/51 obr
Wiązowna przy ulicy Polnej
Budowa wewnętrznej instalacji
gazowej w budynku mieszkalnym
usytuowanym na działce nr ew.
15 w obr. 8 przy ulicy Bohaterów
Powstania Listopadowego w
Karczewie
Budowa wewnętrznej instalacji
gazowej w budynku mieszkalnym
usytuowanym na działce nr ew.
118 w obr. 27 przy ulicy
Sobieskiego w Józefowie
Budowa wewnętrznej instalacji
gazowej w budynku mieszkalnym
usytuowanym na działce nr ew.
67/4 w obr. 91 przy ulicy Wilgi w
Józefowie
Budowa wewnętrznej instalacji
gazowej w budynku mieszkalnym
usytuowanym na działce nr ew.
414/7 w obr. CZŁEKÓWKA GM.
KOŁBIEL
Przebudowa i rozbudowa
Oczyszczalni Ścieków w Otwocku
- Zadanie III działka nr ew. 46/3,
46/10, 46/13, 46/14, 46/15 obr. 129
przy ul. Kraszewskiego w
Otwocku
Budowa budynku gospodarczego
na działce nr ew. 682/2 w obr.
Glina gm. Celestynów
SAB
6740.1036.2015
05.10.2015 roku
SAB 6740.969.2015
06.10.2015 roku
SAB 6740.972.2015
06.10.2015 roku
SAB
6740.1002.2015
06.10.2015 roku
SAB
6740.1024.2015
06.10.2015 roku
SAB
6740.1035.2015
07.10.2015 roku
SAB 6740.727.2015
07.10.2015 roku
SAB 6740.973.2015
07.10.2015 roku
130
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
1004/P/2015
1005/P/2015
1006/P/2015
1007/P/2015
1008/P/2015
1009/P/2015
1010/P/2015
17.09.2015
28.09.2015
28.09.2015
06.10.2015
14.07.2015
01.10.2015
18.06.2015
Budowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego oraz osadnika
na nieczystości płynne na działce
nr ew. 573/4, 577/6 w obr.
AUGUSTÓWKA gm. OSIECK
BUDOWA GAZOCIĄGU
ŚREDNIEGO CISNIENIA I
PRZYŁACZY GAZU PO
DZIAŁKACH NR EW. 214, 219,
203 W OBR. 8 PRZY ULICY
REDUTOWEJ W KARCZEWIE
BUDOWA GAZOCIĄGU
ŚREDNIEGO CISNIENIA I
PRZYŁACZY GAZU PO
DZIAŁKACH NR EW. 40 W
OBR. 220 PRZY ULICY ZABIEJ
W OTWOCKU
Budowa wewnętrznej instalacji
gazowej w budynku mieszkalnym
usytuowanym na działce nr ew.
230/2 w obr. 259 przy ulicy
Narutowicza w Otwocku
Budowa budynku garażowego na
działce nr ew. 705/21obr. Kołbiel,
gm. Kołbiel
Budowa wewnętrznej
instalacji gazowej w budynku
mieszkalnym usytuowanym
na działce nr ew. 1013/14 w
obr. 14 przy ulicy Wiejskiej w
Otwocku
Budowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego na działce nr ew.
23/3 w obr. 51 przy ulicy
Jaskółczej w Józefowie
SAB 6740.993.2015
07.10.2015 roku
SAB
6740.1029.2015
07.10.2015 roku
SAB
6740.1037.2015
07.10.2015 roku
SAB
6740.1067.2015
08.10.2015 roku
SAB 6740.724.2015
08.10.2015 roku
SAB
6740.1052.2015
08.10.2015 roku
SAB 6740.633.2015
09.10.2015 roku
131
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
1011/P/2015
1012/P/2015
1013/P/2015
1014/P/2015
1015/P/2015
1016/P/2015
1017/P/2015
1018/P/2015
03.08.2015
23.07.2015
03.08.2015
25.09.2015
05.10.2015
06.10.2015
31.08.2015
21.09.2015
Budowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego na działce nr ew.
130/6, 131/6 w obr. Żanęcin, gm.
Wiązowna
Budowa budynku
wielorodzinnego z częścią
usługowa w parterze budynku i
garażem podziemnym na działce
nr ew. 211 w obr. 43 przy ulicy
Świderskiej w Otwocku
Posadowienie zbiornika na gaz
płynny oraz wykonanie
wewnętrznej instalacji gazowej do
budynku mieszkalnego
jednorodzinnego działka nr ew.
141 W OBR.CAŁOWANIE GM.
KARCZEW
Rozbiórka budynku
gospodarczego na działce nr ew.
1010 w obr. CELESTYNÓW
PRZY ULICY LASKOWSKIEJ
Budowa wewnętrznej instalacji
gazowej w budynku mieszkalnym
usytuowanym na działce nr ew.
49/1 w obr. 56 przy ulicy Orlej w
Józefowie
Budowa wewnętrznej instalacji
gazowej w budynku mieszkalnym
usytuowanym na działce nr ew.
488/1, 489 w obr. 26 przy ulicy
Kościelnej w Zakręcie gm.
Wiązowna
Budowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego na działce nr
ew. 76/4 W OBR. STARY
ZAMBRZYKÓW GM.
SOBIENIE JEZIORY
Rozbiórka budynku
gospodarczego na działce nr ew.
63/1 w obr. 45 w Otwocku przy
ulicy Radosna
SAB 6740.819.2015
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
SAB 6740.757.2015
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
SAB 6740.817.2015
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
SAB 6741.64.2015
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
rozbiórkę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
09.10.2015 roku
09.10.2015 roku
12.10.2015 roku
12.10.2015 roku
SAB
6740.1060.2015
12.10.2015 roku
SAB
6740.1066.2015
13.10.2015 roku
SAB 6740.909.2015
13.10.2015 roku
SAB 6741.64.2015
13.10.2015 roku
132
1019/P/2015
1020/P/2015
1021/P/2015
1022/P/2015
1023/P/2015
1024/P/2015
07.10.2015
02.09.2015
17.09.2015
07.10.2015
05.10.2015
17.09.2015
1025/P/2015
11.09.2015
1026/P/2015
26.08.2015
Budowa wewnętrznej instalacji
gazowej w budynku mieszkalnym
usytuowanym na działce nr ew.
201/4 w obr. WIĄZOWNA
GMINNA
Budowa budynku garażowego na
działce nr ew. 860 w obr. 260 przy
ulicy Jaśminowej w Otwocku
Budowa budynku gospodarczogarażowego w miejscu
istniejącego budynku
gospodarczego a działce nr ew.
141, 151 w obr. 11 przy ulicy
Piłsudskiego w Karczewie
Budowa wewnętrznej instalacji
gazowej w budynku usługowego
usytuowanym na działce nr ew.
164/30, 164/31, 164/32, 164/33 W
OBR. GÓRASZKA GM.
WIĄZOWNA
Budowa wewnętrznej instalacji
gazowej w budynku mieszkalnym
usytuowanym na działce nr ew.
98/3 w obr. Sobiekursk gm.
Karczew
Budowa wewnętrznej instalacji
gazowej w budynku mieszkalnym
usytuowanym na działce nr ew.
5/1 w obr. 105 przy ulicy Pogodna
w Otwocku
Budowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego oraz zbiornika
na nieczystości płynne na działce
nr ew. 105/3 W obr. Oleksin gm.
Kołbiel
Budowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego oraz zbiornika
na nieczystości płynne na działce
nr ew. 975/5 w Celestynowie przy
SAB
6740.1070.2015
14.10.2015 roku
SAB 6740.920.2015
14.10.2015 roku
SAB 6740.996.2015
14.10.2015 roku
SAB
6740.1071.2015
15.10.2015 roku
SAB
6740.1062.2015
15.10.2015 roku
SAB 6740.994.2015
15.10.2015 roku
SAB 6740.967.2015
16.10.2015 roku
16.10.2015 roku
SAB
6740.1091.2015
133
pozwolenie na
rozbiórkę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
ulicy Szkolnej róg Leśnej
1027/P/2015
1028/P/2015
1029/P/2015
1030/P/2015
1031/P/2015
26.08.2015
19.06.2015
28.09.2015
30.07.2015
30.07.2015
1032A/P/201
5
30.07.2015
1032/P/2015
24.09.2015
BUDWA BUDYNKU
MIESZKALENGO
JEDNORODZINNEG,
BUDYNKU GARAZOWO GOSPODARCZEGO NA
DZIALCE NR EW. 129 W IBR.
CAŁOWANIE GM. KARCZEW
Rozbudowa budynku
mieszkalnego jednorodzinnego an
działce nr ew. 159/2 w obr. 24 w
Józefowie przy ulicy 3 Maja
Budowa wewnętrznej instalacji
gazowej w budynku mieszkalnym
usytuowanym na działce nr ew.
3368 w obr. Osieck
Budowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego z garażem w
bryle budynku oraz osadnika na
nieczystości płynne na działce nr
ew. 818/10, 819/10, 820/10 w obr.
Otwock Mały gm. Karczew Budynek "I" jako IX ETAP
realizacji
Budowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego z garażem w
bryle budynku oraz osadnika na
nieczystości płynne na działce nr
ew. 818/10, 819/10, 820/10 w obr.
Otwock Mały gm. Karczew Budynek "H" jako VIII ETAP
realizacji
Budowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego z garażem w
bryle budynku oraz osadnika na
nieczystości płynne na działce nr
ew. 818/10, 819/10, 820/10 w obr.
Otwock Mały gm. Karczew Budynek "H" jako VII ETAP
realizacji
ROZBIÓKA FRAGMENTU
BUDYNKU PRODUKCYJNEGO
NA DZIAŁCE NR EW. 4 W
OBR. 15 PRZY ULICY ARMII
SAB 6740.892.2015
16.10.2015 roku
SAB 6740.515.2015
19.10.2015 roku
SAB
6740.1027.2015
19.10.2015 roku
SAB 6740.782.2015
19.10.2015 roku
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
SAB 6740.790.2015
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
SAB 6740.787.2015
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
SAB 6741.63.2015
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
19.10.2015 roku
19.10.2015 roku
19.10.2015 roku
134
1033/P/2015
1034/P/2015
1035/P/2015
1036/P/2015
1037/P/2015
15.09.2015
23.09.2015
18.09.2015
29.09.2015
30.09.2015
KRAJOWEJ 80 W
KARCZEWIE
Budowa sieci gazowej po
działkach nr ew. 57/3, 57/8 w obr.
55; działki nr ew. 18/5, 37/1, 37/2,
37/5, 34/1, 34/3, 34/4, 34/6, 34/8,
38/4, 22/2, 22/3 w obr. 52; działki
nr ew. 19/3, 20, 38/3, 26, 35/1, 49
w obr. 52 przy ulicy
Samorządowa, Ceglana,
Szpitalna, Żeromskiego w
Otwocku
BUDOWA SIECI
ELEKTROENERGETYCZNEJ
0,4KV OŚWIETLENIA
ULIZCNEGO AN DZIALCE NR
EW. 145 W OBR. 26 W
MIEJSCOWOŚCI ZANĘCIN
PRZY LUICY SOSNOWEJ GM.
WIĄZOWNA
BUDOWA KONTENEROWEJ
STACJI
TRANSFORAMTOROWEJ
15/4KV, KABLOWEJ LINII SN
15 KV, LINII KABLOWEJ NN
0,4 KV WRAZ ZE ZLACZEM
KABLOWYM PO DZIAŁKACH
NR EW. 52/4, 52/3, 55/3, 55/4,
83/1, 83/2 W OBR.JÓZEFOW
PRZY ULICY OGRODOWEJ
RÓG SWIDERSKIEJ
POSADOWIENIE ZBIORNIKA
GAZU PŁYNNEGO Z JEDNYM
PODZIEMNYM ORAZ
PRZYŁĄCZA GAZOWEGO
WRZ Z WEWNĘTRZNĄ
INSTALACJĄ GAZOWĄ W
BUDYNKU PRZETWÓRSTWA
SUROWCÓW MIĘSNYCH I
PRODUKCJI KEBABU NA
DZIAŁCE NR EW. 290/36 W
OBR. WIĄZOWNA
KOŚCIELNA GM. WIĄZOWNA
ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO
BUYDNKU PRZYŁACZA
GAZOWEGO ORAZ
WEWNĘTZRNEJ INSTALACJI
GAZOWEJ W BUDYNKU
GARAŻOWYM NA DZIAŁCE
SAB 6740.983.2015
20.10.2015 roku
pozwolenie na
ROZBIÓRKE
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
SAB
6740.1014.2015
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
SAB
6740.1001.2015
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
SAB
6740.1038.2015
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
SAB
6740.1045.2015
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
20.10.2015 roku
20.10.2015 roku
20.10.2015 roku
20.10.2015 roku
135
1038/P/2015
1039/P/2015
1040/P/2015
1041/P/2015
1042/P/2015
1043/P/2015
1044/P/2015
01.10.2015
01.10.2015
02.10.2015
16.10.2015
12.10.2015
12.08.2015
11.08.2015
NR EW. 46/4/ W OBR. 16 PRZY
ULICY RYCERSKIEJ W
OTWOCKU
Budowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego oraz szczelnego
zbiornika na nieczystości płynne
działka nr ew. 295 obr. 14 , gm.
Sobienie- Jeziory
- PROJEKT
ZAMIENNY DO
ZAŚWIADCZENIA Z DNIA 4
WRZESNIA 2015 ROKU
BUDOWA WEWNĘTRZNEJ
INSTALACJI GAZOWEJ W
BUDYNKU HANDLOWO USŁUGOWEGO NA DZIAŁCE
NR EW. 98/4 W OBR. 20 PRZY
ULICY PIŁSUDSKIEGO W
JÓZEFOWIE
Budowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego w zabudowie
zagrodowej i zbiornika na
nieczystości ciekłe na działce nr
ew. 734 w miejscowości Skorupy,
gm. Kołbiel - DECYZJA NR
374/P/2015 Z DNIA 5 MAJA 2015
ROKU; SAB 6740.310.2015
Budowa wewnętrznej instalacji
gazowej w budynku mieszkalnym
usytuowanym na działce nr ew.
28/1, 28/2 w obr. 91 przy ulicy
Szczyglej w Józefowie
Budowa wewnętrznej instalacji
gazowej w budynku mieszkalnym
usytuowanym na działce nr ew.
103 W OBR. 69 PRZY ULICY
TADEUSZA W JÓZEFOWIE
Budowa zespołu budynków
mieszkalnych na działce nr ew.
174/4 w obr. Majdan gm.
Wiązowna
Przebudowa budynku
mieszkalnego jednorodzinnego na
działce nr ew. 73/4 w obr. 6 przy
ulicy Kraszewskiego w Otwocku
SAB
6740.1050.2015
6743.1000.2015
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
SAB
6740.1054.2015
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
SAB
6740.1058.2015
6740.310.2015
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
SAB
6740.1065.2015
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
20.10.2015 roku
20.10.2015 roku
20.10.2015 roku
20.10.2015 roku
SAB
6740.1079.2015
21.10.2015 roku
SAB
6740.1063.2015
21.10.2015 roku
SAB 6740.856
.2015
21.10.2015 roku
136
1045/P/2015
1046/P/2015
1047/P/2015
1048/P/2015
1049/P/2015
1050/P/2015
1051/P/2015
1052/P/2015
03.06.2015
11.09.2015
22.09.2015
28.09.2015
14.05.2015
24.08.2015
15.09.2015
18.09.2015
Budowa, przebudowa i
rozbudowa stacji uzdatniania
Wody na działce nr ew. 120 w
obr. Rzakta gm. Wiązowna
Rozbudowa części warsztatowej
budynku 24 wraz z remontem
dachu nad warsztatem na działce
nr ew. 17 w obr. 257 w Otwocku
Budowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego na działce nr
ew.363 w obr. PIOTROWICE
GM. KARCZEW
BUDOWA BUYDNKU
GOSPODARCZEGOPRZECHOWALNIA OWCÓW
NA DZIALCE NRE W. 102 W
OBR. WYSOCZYN GM,
SOBIENIE JEZIORY
Budowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego na działce nr ew.
243/17 w obr. Wiązowna
Kościelna gm. Wiązowna
BUDOWA BUYDNKU
MAGAZYNOWEGO NA
DZIALCE NR EW. 308/5, 308/6,
308/7, 308/9, 308/10, 308/11,
308/12 W OBR. WIĄZOWNA
KOŚCIELNA
Budowa gazociągu średniego
ciśnienia po działce nr ew. 364/1,
374, 912, 365, 366 w obr.
Radachówka gm. Kołbiel
Budowa gazociągu średniego
ciśnienia po działce nr ew. 364/1,
374, 912, 365, 366 w obr.
Radachówka gm. Kołbiel
SAB 6740.570.2015
22.10.2015 roku
SAB 6740.970.2015
22.10.2015 roku
SAB
6740.1005.2015
22.10.2015 roku
SAB
6740.1028.2015
22.10.2015 roku
SAB 6740.488.2015
22.10.2015 roku
SAB 6740.884.2015
23.10.2015 roku
SAB 6740.984.2015
23.10.2015 roku
SAB 6740.992.2015
23.10.2015 roku
137
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
1053/P/2015
1054/P/2015
1055/P/2015
1056/P/2015
1057/P/2015
1058/P/2015
1059/P/2015
29.09.2015
02.10.2015
16.10.2015
16.10.2015
16.10.2015
13.10.2015
16.10.2015
1060/P/2015
06.10.2015
1061/P/2015
09.09.2015
OSADOWNIENIE ZBIORNIKA
NA OLEJ NAPĘDOWY Z
ZADASZENIEM NA DZIAŁCE
NR EW. 14/3 W OBR. 15 PRZY
ULICY PRZEMYSŁOWEJ W
KARCZEWIE
budowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego oraz szczelnego
zbiornika na nieczystości płynne
działka nr ew. 573/5, 577/7 w obr.
Augustówka , gm. Osieck
Budowa wewnętrznej instalacji
gazowej w budynku mieszkalnym
usytuowanym na działce nr ew.
118W OBR. 27 PRZY ULICY
SOBIESKIEGO W JÓZEFOWIE
Budowa wewnętrznej instalacji
gazowej w budynku mieszkalnym
usytuowanym na działce nr ew.
2813/1 w obr. RUDZIENKO GM.
KOŁBIEL
Budowa wewnętrznej instalacji
gazowej w budynku usługowo handlowo-mieszkalnego
usytuowanym na działce nr ew.
1149 w obr. 24 przy ulicy Widok
w Karczewie
Budowa wewnętrznej instalacji
gazowej w budynku mieszkalnym
usytuowanym na działce nr ew.
103/15 w obr. Otwock przy ulicy
Wiejskiej w Otwocku
Budowa wewnętrznej instalacji
gazowej w budynku mieszkalnym
usytuowanym na działce nr ew.
16/4 W OBR. GÓRASZKA GM.
WIĄZOWNA
Rozbiórka istniejącego budynku
mieszkalnego jednorodzinnego
usytuowanego na działka nr ew.
1463/1 w obr. Ostrówiec gm.
Karczew
Budowa sieci gazowej po
23.10.2015 roku
SAB
6740.1043.2015
6740.437.2015
SAB
6740.1057.2015
26.10.2015 roku
SAB
6740.1098.2015
26.10.2015 roku
SAB
6740.1102.2015
26.10.2015 roku
SAB
6740.1103.2015
26.10.2015 roku
SAB
6740.1082.2015
27.10.2015 roku
SAB
6740.1097.2015
27.10.2015 roku
SAB 6741.67.2015
27.10.2015 roku
28.10.2015 roku
SAB
138
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
rozbiórkę
Zatwierdzam
1062/P/2015
1063/P/2015
1064/P/2015
1065/P/2015
25.09.2015
15.10.2015
11.10.2015
21.10.2015
1066/P/2015
23.10.2015
1067/P/2015
13.08.2015
1068/P/2015
09.10.2015
działkach nr ew. 74/6, 75/4, 39/6,
39/3 w obr. 47 przy ulicy Szkolnej
w Otwocku
6740.1097.2015
ZMIANA KONSTRUKCJI
DACHU NA BUDYNKU
USYTUOWANYM NA
DZIAŁCE NR EW. 1315W OBR.
OSTRÓWIEC GM. KARCZEW
PROJEKT
ZAMIENNY DO DECYZJI NR
915/P/2015 Z DNIA 12 LIPCA
2015 ORKU
Budowa wewnętrznej instalacji
gazowej w budynku mieszkalnym
usytuowanym na działce nr ew.
22/1 W OBR. 190 PRZY ULICY
NARUTOWICZA W
OTWOCKU
Przebudowa budynku
administracyjno-biurowego z
pokojami gościnnymi na działce
nr ew. 247 w obr. lasek gm.
Celestynów – PROJKET
ZAMIENNY DO DECYZJI NR
154/P/2012 Z 16 LUTEGO 2012
ROKU
Budowa wewnętrznej instalacji
gazowej w budynku mieszkalnym
usytuowanym na działce nr ew.
136/2 W OBR. 17 PRZY ULICY
SZKOLNA W OTWOCKU
SAB
6740.1023.2015
7351/722/07
Budowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego oraz szczelnego
zbiornika na nieczystości płynne
działka nr ew. 473/2 W OBR.
DUCHNÓW gm. WIĄZOWNA
Budowa stacji bazowej telefonii
komórkowej PLAY na działkach
nr ew. 364/7 w obr. 07 w
Wiązownie
Rozbiórka budynku
gospodarczego na działce nr ew.
360/1 w obr. ZAKRĘT GM.
WIĄZOWNA
28.10.2015 roku
SAB
6740.1091.2015
28.10.2015 roku
SAB
6740.1127.2015
6740.121.2012
29.10.2015 roku
SAB
6740.1121.2015
29.10.2015 roku
SAB
6740.1128.2015
29.10.2015 roku
SAB 6740.864.2015
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
zamienny
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
zamienny
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
ODMOWA
30.10.2015 roku
SAB 6741.69.2015
30.10.2015 roku
139
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
1069/P/2015
1070/P/2015
1071/P/2015
1072/P/2015
1073/P/2015
1074/P/2015
18.08.2015
28.09.2015
07.09.2015
29.09.2015
15.10.2015
07.10.2015
1075/P/2015
20.10.2015
1076/P/2015
15.05.2015
Budowa centrum handlowousługowego działka nr ew. 41/1
obr. Józefów
PROJEKT ZAMIENNY DO
DECYZJI NR 228/P/2015 Z 23
MARCA 2015 ROKU
Budowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego oraz zbiornika
na nieczystości płynne na działce
nr ew. 24/5 w obr. LIPOWO GM.
WIĄZOWNA
Budowa budynku handlowousługowego z częścią
magazynową na działce nr ew.
98/4 w obr. 20 przy ulicy
Piłsudskiego w Józefowie
BUDOWA GAZOCIĄGU
ŚREDNIEGO CISNIENIA I
PRZYŁACZY GAZU PO
DZIAŁKACH NR EW. 188/ W
OBR. 44 ORAZ DZIAŁKI NR
EW. 9/1, 9/10, 23, 38/3 188 W
OBR. 45 PRZY ULICY
WAWERSKIEJ W OTWOCKU
Budowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego na działce nr ew.
103/1 W OBR. 26 PRZY ULICY
DOBREJ RÓG GROTTGERA W
JÓZEFOWIE
ROZBUDOWA BUDYNKU
MIESZKALNEGO
Jednorodzinnego NA DZIAŁCE
NR EW. 744/2 W OBR.
AUGUSTÓWKA GM. OSIECK
Budowa budynku
mieszkalnego
jednorodzinnego na działce nr
ew. OBR. KOŚCIELISKA
NOWE GM. OSIECK
Budowa budynku garażowego na
działce nr ew. 1068 w obr. Kołbiel
przy ulicy 30-go Lipca
SAB 6740.864.2015
30.10.2015 roku
SAB
6740.1032.2015
30.10.2015 roku
SAB 6740.935.2015
02.11.2015 roku
SAB
6740.1041.2015
02.11.2015 roku
SAB
6740.1088.2015
02.11.2015 roku
SAB
6740.1069.2015
02.11.2015 roku
SAB
6740.1114.2015
02.11.2015 roku
SAB 6740.494.2015
03.11.2015 roku
140
ROZBIÓRKĘ
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
1077/P/2015
1078/P/2015
1079/P/2015
1080/P/2015
1081/P/2015
1082/P/2015
02.10.2015
22.09.2015
15.10.2015
15.10.2015
31.08.2015
19.10.2015
1083/P/2015
15.10.2015
1084/P/2015
28.09.2015
Budowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego na działka nr
ew. 12/3/ w obr. 238 przy ulicy
Żeromskiego w Otwocku
PRZEBUDOWA LOKALU W
BUDYNKU MIESZKALNYM
WIELORODZINNYM NA
DZIAŁCE NRE W. 17/1 W OBR.
30 PRZY ULICY LECHA W
OTWOCKU
ROZBUDOWA BUYDNKU
MIESZKALNEGO
JEDNORODZINNEGO
WIELORODZINNEGO NA
DZIAŁCE NR EW. 232/4 W
OBR. WIĄZOWNA
KOŚCIELNA GM. WIĄZOWNA
PRZYSTOSOWANIE
BUDYNKU "PRZYCHODNI
RODZINNEJ" NA DZIAŁCE
NR EW. 1914/13 W OBR.
OSIECK PRZY ULICY RYNEK
21
Budowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego oraz osadnika
na nieczystości płynne na działce
nr ew. 1542/4, 1542/5, 1543/7,
1543/2 w obr. Regut gm.
CELESTYNÓW
BUDOWA BUDYNKU
MAGAZYNOWEGO NA
DZIAŁCE NR EW. 307 W OBR.
22 WIĄZOWNA
Budowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego dwulokalowego
na działce nr ew. 132/2, 133/3 w
obr. 3 w Józefowie przy ulicy
Nadwiślańskiej
Budowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego oraz zbiornika
SAB
6740.1055.2015
03.11.2015 roku
SAB
6740.1007.2015
03.11.2015 roku
SAB
6740.1093.2015
03.11.2015 roku
SAB
6740.1094.2015
03.11.2015 roku
SAB
6740.1094.2015
04.11.2015 roku
SAB
6740.1104.2015
04.11.2015 roku
SAB
6740.1092.2015
04.11.2015 roku
04.11.2015 roku
SAB
6740.1026.2015
141
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
na nieczystości płynne na działce
nr ew. 27 w obr.86 przy ulicy
Matejki w Józefowie
1085/P/2015
1086/P/2015
1087/P/2015
1088/P/2015
1089/P/2015
1090/P/2015
19.10.2015
20.10.2015
20.10.2015
20.10.2015
20.10.2015
26.10.2015
1091/P/2015
19.10.2015
1092/P/2015
10.09.2015
Budowa wewnętrznej instalacji
gazowej w budynku mieszkalnym
usytuowanym na działce nr ew.
316/3 W OBR. MAJDAN GM.
WIĄZOWNA
Budowa wewnętrznej instalacji
gazowej w budynku mieszkalnym
usytuowanym na działce nr ew.
52/4 W OBR. 29 przy ulicy Boh.
Powstania Styczniowego w
Karczewie
Budowa wewnętrznej instalacji
gazowej w budynku mieszkalnym
usytuowanym na działce nr ew.
33/1, WOBR. 192 ORAZ
DZIALKA NRE W. 1/1, 1/2 W
OBR. 193 PRZY ULICY
NARUTOWICZA W
OTWOCKU
Budowa wewnętrznej instalacji
gazowej w budynku mieszkalnym
usytuowanym na działce nr ew.
21/16, W OBR. 74 PRZY ULICY
GÓRCZEWSKIEJ W
JÓZEFOWIE
Budowa wewnętrznej instalacji
gazowej w budynku mieszkalnym
usytuowanym na działce nr ew.
21/15, W OBR. 74 PRZY ULICY
GÓRCZEWSKIEJ W
JÓZEFOWIE
Budowa wewnętrznej instalacji
gazowej w budynku mieszkalnym
usytuowanym na działce nr ew.
8/3 W OBR. SOBIKEURSK GM.
KARCZEW
Budowa wewnętrznej instalacji
gazowej w budynku zakładu
produkcyjno-magazynowego
usytuowanego na działce nr ew.
143 w obr. Całowanie gm.
Karczew
Przebudowa pomieszczeń piwnicy
SAB
6740.1107.2015
04.11.2015 roku
SAB
6740.1112.2015
05.11.2015 roku
SAB
6740.1115.2015
05.11.2015 roku
SAB
6740.1118.2015
05.11.2015 roku
SAB
6740.1119.2015
05.11.2015 roku
SAB
6740.1134.2015
05.11.2015 roku
SAB
6740.1110.2015
05.11.2015 roku
06.11.2015 roku
SAB 6740.952.2015
142
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
i hollu głównego w ośrodku
Konferencyjno-szkoleniowym na
działce nr ew. 8/3 w obr. 123 przy
ulicy Żurawiej w Otwocku
1093/P/2015
1094/P/2015
1095/P/2015
1096/P/2015
1097/P/2015
1098/P/2015
27.10.2015
29.10.2015
29.10.2015
29.10.2015
05.10.2015
15.09.2015
1099/P/2015
01.10.2015
1100/P/2015
28.08.2015
Budowa wewnętrznej instalacji
gazowej w budynku mieszkalnym
usytuowanym na działce nr ew.
196/5 W OBR. LUBICE GM.
KOŁBIEL
Budowa wewnętrznej instalacji
gazowej w budynku mieszkalnym
usytuowanym na działce nr ew.
295/21 W OBR. DUCHNÓW
GM. WIĄZOWNA
Budowa wewnętrznej instalacji
gazowej w budynku mieszkalnym
usytuowanym na działce nr ew.
2136/2 W OBR. CELESTYNÓW
PRZY ULICY OTWOCKIEJ
28A
Budowa wewnętrznej instalacji
gazowej w budynku mieszkalnym
usytuowanym na działce nr ew.
30/6 W OBR. 50 PRZY ULICY
PARKINGOWEJ W
JÓZEFOWIE
Budowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego na działka nr
ew. 636/3 w obr. 11 W
MIEJSCOWOSCI KĄCK GM.
WIAZOWNA
Nadbudowa i przebudowa
budynku mieszkalnego wraz
wymiana konstrukcji dachu na
budynku usytuowanym na działce
nr ew. 355/3 w obr. Celestynów
Budowa sieci wodociągowej w
drodze gminnej ul.
Wypoczynkowa w Otwocku po
działce nr ew. 233 w obr. 34;
działka nr ew. 234 w obr. 36
BUDOWA
SAMOOBSŁUGOWEJ MYJNI
SAB
6740.1136.2015
06.11.2015 roku
SAB
6740.1141.2015
06.11.2015 roku
SAB
6740.1144.2015
06.11.2015 roku
SAB 6740.952.2015
06.11.2015 roku
SAB
6740.1064.2015
09.11.2015 roku
SAB 6740.985.2015
09.11.2015 roku
SAB
6740.1051.2015
09.11.2015 roku
09.11.2015 roku
SAB 6740.901.2015
143
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
BEZDOTYKOWEJ NA 3
STANOWISKA WRAZ Z
SEPERTOREM I
ZBIORNIKEM NA
NIECZYSTOŚCI PŁYNNE NA
DZIAŁCE NR EW. 392 W OBR.
PIOTROWICE GM. KARCZEW
1101/P/2015
1102/P/2015
1103/P/2015
1104/P/2015
1105/P/2015
1106/P/2015
29.09.2015
20.04.2015
24.09.2015
24.09.2015
22.10.2015
26.10.2015
WZMOCNIENIE STROPU NA
BUDYNKU
LABORATORYJNOBIUROWYM W
POMIESZCZENIACH 5D, 6D,
22D, 24D, 25D, 26D, 27D, 28D W
BUDYNKU NR 24 WRAZ
ZREMONTEM RAMP NA
działce nr ew. 17 w obr. 257 w
Otwocku przy ulicy Skołatana
Rozbudowa i przebudowa
budynku gospodarczego o część
mieszkalną oraz budowa
zbiornika na nieczystości płynne
na działce nr ew. 195/1 w obr. 4
przy ulicy Dzikiej w Józefowie
Budowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego oraz osadnika
na nieczystości płynne na działce
nr ew. 157/1 w obr. Ostrów gm.
Celestynów
BUDOWA BUDYNKU
GARAŻOWEGO NA DZIAŁCE
NR EW. 144/2, 145/2 W OBR.
BORYSZEW GM. Wiązowna
Budowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego na działce nr
ew.341/3 W OBR. 23 WOLA
DUCKA GM. WIĄZOWNA PROJEKT ZAMIENNY DO
ZGŁOSZENIA Z DNIA
17 SIERPNIA 2015 ROKU SAB
6743.904.2015
Budowa wewnętrznej instalacji
gazowej w budynku mieszkalnym
usytuowanym na działce nr ew.
231, 230, 227 W OBR. 260 przy
ulicy Narutowicza w Otwocku
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
SAB
6740.1042.2015
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
SAB 6740.375.2015
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
09.11.2015 roku
09.11.2015 roku
SAB
6740.1016.2015
10.11.2015 roku
SAB
6740.1020.2015
10.11.2015 roku
SAB
6740.1025.2015
10.11.2015 roku
SAB
6740.1133.2015
10.11.2015 roku
144
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
1107/P/2015
1108/P/2015
1109/P/2015
1110/P/2015
1111/P/2015
1112/P/2015
30.10.2015
02.11.2015
28.07.2015
14.10.2015
24.09.2015
22.10.2014
1113/P/2015
14.09.2015
1114/P/2015
04.11.2015
Budowa wewnętrznej instalacji
gazowej w budynku mieszkalnym
usytuowanym na działce nr ew.
891 w obr. Otwock Mały gmina
Karczew
Budowa wewnętrznej instalacji
gazowej w budynku mieszkalnym
usytuowanym na działce nr ew.
164, 165 PRZY ULICY
NAGIETKOWEJ W
OTWOCKU
Budowa hali produkcyjnej wraz
częścią socjalno-biurowa,
zbiornika na nieczystości płynne
oraz niezbędnej infrastruktury
technicznej na działce nr ew.
170/4, 170/5, 170/17 w obr.
Ostrów gm. Celestynów
Budowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego oraz zbiornika
na nieczystości płynne na działce
nr ew. 101/49 w obr. 8 przy ulicy
Wawrzyńca w Gliniance gm.
Wiązowna
ZMIANA SPOSBU
UŻYTKOWANIA BUDYNKU
GOSPODARCZEGO NA
BUDYNEK MIESZKALNY
WRAZ Z NADBUDOWA O
CZĘŚĆ MIESZKALNĄ NA
DZIAŁCE NR EW. 40 W OBR.
27 PRZY ULICY SADOWEJ W
JÓZEFOWIE
rozbudowa budynku garażowego
o część gospodarcza na działce nr
ew. 96, 97, 627 w obr. 13 w
Karczewie
Budowa budynku gospodarczogarażowego na działce nr ew.
305/19 w obr. 1 w miejscowości
Malcanów gm. Wiązowna
Budowa wewnętrznej instalacji
gazowej w budynku mieszkalnym
SAB
6740.1148.2015
10.11.2015 roku
SAB
6740.1151.2015
10.11.2015 roku
SAB 6740……
2015
12.11.2015 roku
SAB
6740.1084.2015
12.11.2015 roku
SAB 6740.
.2015
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
ODMOWA
12.11.2015 roku
SAB
6740.1208.2014
12.11.2015 roku
SAB 6740.913.2015
13.11.2015 roku
13.11.2015 roku
SAB
6740.1156.2015
145
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
1115/P/2015
1113/P/2015
1114/P/2015
1115/P/2015
1116/P/2015
1117/P/2015
08.10.2015
23.10.2015
10.11.2015
14.10.2015
10.09.2015
27.10.2015
1118/P/2015
10.11.2015
1119/P/2015
19.10.2015
usytuowanym na działce nr ew.
31/2, 33 W OBR. 24 PRZY
ULICY ZURAWIEJ W
OTWOCKU
Budowa wewnętrznej instalacji
gazowej w budynku mieszkalnym
usytuowanym na działce nr ew.
18/3, 18/4 W OBR. 70 PRZY
ULICY AL. NADWIŚLAŃSKA
W JÓZEFOWIE
Budowa wewnętrznej instalacji
gazowej w budynku mieszkalnym
usytuowanym na działce nr ew.
795/2 W OBR. KATY GM.
KOŁBIEL
Budowa wewnętrznej instalacji
gazowej w budynku mieszkalnym
usytuowanym na działce nr ew.
202 W OBR. 4 PRZY ULICY
REJA W KARCZEWIE
Rozbiórka budynku mieszkalnego
jednorodzinnego na działce nr
ew. 307/7 obr. 307/ 7 w obr.
Majdan gm. Wiązowna
Przebudowa wraz ze zmiana
sposobu użytkowania budynku
handlowo - usługowego na działce
nr ew. 19/4 w obr. 49 przy ulicy
Karczewskiej w Otwocku
Budowa wewnętrznej instalacji
gazowej w budynku mieszkalnym
usytuowanym na działce nr ew.
62/1, 61/2 W OBR. 3 W
JÓZEFOWIE
Budowa wewnętrznej instalacji
gazowej w budynku mieszkalnym
usytuowanym na działce nr ew.
818/3, 819/3, 820/3 W OBR.
OTWOCK MAŁY GM.
KARCZEWIE
Budowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego na działce nr ew.
34, 35 W OBR. OTWOCK
SAB
6740.1076.2015
13.11.2015 roku
SAB
6740.1132.2015
13.11.2015 roku
SAB
6740.1172.2015
16.11.2015 roku
SAB 6741.80.2015
16.11.2015 roku
SAB 6740.954.2015
17.11.2015 roku
SAB
6740.1138.2015
17.11.2015 roku
SAB
6740.1174.2015
18.11.2015 roku
18.11.2015 roku
SAB
6740.1108.2015
146
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
ROZBIÓRKE
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
1120/P/2015
1121/P/2015
1122/P/2015
1123/P/2015
1124/P/2015
1125/P/2015
10.11.2015
30.10.2015
20.10.2015
06.10.2015
21.05.2015
02.08.2015
1126/P/2015
31.07.2015
1127/P/2015
29.10.2015
Budowa wewnętrznej instalacji
gazowej w budynku mieszkalnym
usytuowanym na działce nr ew.
27 w obr. 86 przy ulicy Matejki w
Józefowie
Budowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego oraz szczelnego
zbiornika na nieczystości płynne
działka nr ew. 72 W OBR.
SZYMANOWICE DUŻE GM.
SOBIENIE JEZIORY
BUDOWA DOMU
WYPOCZYNKOWEGO
KRÓTKOTRWAŁEGO
ZAKWATEROWANIA NA
DZIALCE NRE . 79/10 W OBR.
GADKA GM. KOŁBIEL
Budowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego oraz szczelnego
zbiornika na nieczystości płynne
działka nr ew. 186/2 W OBR.
Wygoda gm. Karczew
Rozbudowa budynku
gospodarczego o pomieszczenie
gospodarczo-garażowe wraz ze
zmianą sposobu użytkowania na
budynek gospodarczo-garażowy
oraz z mianem konstrukcji dachu
na działce nr ew. 817 w obr. 06 w
Dziechcińcu przy ulicy Majowej
gm. Wiązowna
Budowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego na działce nr
ew. 101 W OBR. 18 przy ulicy
Kraszewskiego w Otwocku
Budowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego na działce nr ew.
19/4, 20/4 w obr. 202 przy ulicy
Żabiej w Otwocku
Budowa budynku mieszkalnego
SAB
6740.1178.2015
18.11.2015 roku
SAB
6740.1149.2015
18.11.2015 roku
SAB
6740.1120.2015
19.11.2015 roku
SAB
6740.1068.2015
19.11.2015 roku
SAB 6740.517.2015
19.11.2015 roku
SAB 6740.916.2015
19.11.2015 roku
SAB 6740.808.2015
20.11.2015 roku
20.11.2015 roku
SAB 6740.808.2015
147
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
jednorodzinnego na działce nr ew.
26 w obr. 69 przy ulicy Owalnej
róg Botanicznej w Józefowie
ETAP II
1128/P/2015
1129/P/2015
1130/P/2015
1131/P/2015
1132/P/2015
1133/P/2015
23.10.2015
03.11.2015
10.11.2015
13.11.2015
13.10.2015
04.11.2015
REMONT INSTALACJI
ELEKTRYCZNYCH W
BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ
OGÓLNOKSZTAŁACACYCH
USYTUOWANEGO NA
DZAIŁCE NRE W.16/1 W OBR.
139 PRZY ULICY
FILIPOWOCZA W OTWOCKU
BUDOWA ODCINKA SECI
ENERGETYCZNEJ
KABLOWEJ ŚREDNIEGO
NAPIECIA SN 15 KV W
MIEJSCOWOŚCI KOŁBIEL
DZIAŁKI NR EW. 2038/10,
2111/3, 2052/1, 2053, 2320;
DZIAŁKI NR EW.149, 150, 151
W OBR. STARA WIEŚ DRUGA;
DZIAŁKA NR EW. 718, 717 W
OBR. SKORUPY; DZIAŁKA NR
EW. 517/1, 304/2, 557/2, 304/4,
304/3 W OBR. CZŁEKÓWKA
Budowa wewnętrznej instalacji
gazowej w budynku mieszkalnym
usytuowanym na działce nr ew.
135/19 W OBR. CELESTYNÓW
Budowa wewnętrznej instalacji
gazowej w budynku mieszkalnym
usytuowanym na działce nr
ew.12/2 W OBR. 80 PRZY
ULICY FREDRY W OTWOCKU
Budowa wewnętrznej instalacji
gazowej w budynku mieszkalnym
usytuowanym na działce nr ew.
10/5 w obr. 1 PRZY ULICY
Mickiewicza w Otwocku
BUDOWA HALI
MAGAZTNOWEJ NA
DZIAŁCE NR EW. 4 W OBR. 15
W KARCZEWIE
SAB
6740.1131.2015
20.11.2015 roku
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
SAB
6740.1154.2015
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
SAB
6740.1175.2015
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
20.11.2015 roku
20.11.2015 roku
SAB
6740.1183.2015
23.11.2015 roku
SAB
6740.1081.2015
23.11.2015 roku
23.11.2015 roku
SAB
6740.1155.2015
148
1134/P/2015
1135/P/2015
1136/P/2015
1137/P/2015
1138/P/2015
1139/P/2015
1140/P/2015
1141/P/2015
21.09.2015
06.11.2015
07.10.2015
16.11.2015
18.11.2015
18.11.2015
15.10.2015
12.11.2015
BUDOWA BUYDNKU
GARAŻOWEGO NA DZIAŁCE
NR EW. 99/1 W OBR.45 PRZY
ULICY MICKIEWICZA W
JÓZEFOWIE
Budowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego na działce nr
ew. 31170/4 W OBR. REGUT
GM. CELESTYNÓW
BUDOWA BUDUNKU
GOSPODARCZOGARAŻOWEGO NA DZIAŁCE
NR EW. 42/2 W OBR.
OSTROWIK GM.
CELESTYNÓW
Budowa wewnętrznej instalacji
gazowej w budynku mieszkalnym
usytuowanym na działce nr ew.
818/2, 819/2, 820/2 W OBR.
OTWOCK MAŁY GM.
KARCZEW
Budowa wewnętrznej instalacji
gazowej w budynku mieszkalnym
usytuowanym na działce nr ew.
818/2, 819/2, 820/2 W OBR.
OTWOCK MAŁY GM.
KARCZEW
Budowa wewnętrznej instalacji
gazowej w budynku mieszkalnym
usytuowanym na działce nr ew.
67/2 W OBR. 60 PRZY ULICY
OWALNEJ W JÓZEFOWIE
Rozbiórka budynku mieszkalnego
jednorodzinnego na działce nr
ew. 506, 509, 512, 513 w obr. 9
gm. Karczew
ROZBIÓRKA BUDYNKU
MIESZKALNEGO NA
DZIALCE NRE W. 720 W
OBR. PODGÓRZNO GM.
SAB 6740.897.2015
24.11.2015 roku
SAB
6740.1166.2015
24.11.2015 roku
SAB
6740.1074.2015
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
ODMOWA
24.11.2015 roku
SAB
6740.1186.2015
24.11.2015 roku
SAB
6740.1195.2015
24.11.2015 roku
SAB
6740.1197.2015
24.11.2015 roku
SAB 6741.71.2015
24.11.2015 roku
SAB 6741.74.2015
24.11.2015 roku
149
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
ROZBIÓRKE
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
KOŁBIEL
1142/P/2015
1143/P/2015
1144/P/2015
1145/P/2015
1146/P/2015
1147/P/2015
1148/P/2015
1149/P/2015
6.11.2015
19.10.2015
16.10.2015
02.10.2015
23.10.2015
29.09.2015
24.09.2015
21.10.2015
BUDOWA ZAKŁADU
PRODUKCYJNEGO
OPKAOWAŃ Z TWORZYW
SZTUCZNYCH NA DZIALCE
NRE W. 894/1, 894/2 W OBR.
CAŁOWANIE GM. KARCZEW
Budowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego oraz osadnika
na nieczystości płynne na działce
nr ew. 22/11 W OBR.
SOBIEKURSK GM. KARCZEW
ROZBUDOWA I NADBUDOWA
BUDYNKU MIESZKALNEGO
NA DZIAŁCE NR EW. 182/1,
181/3 W OBR. 53 W
JÓZEFOWIE
Budowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego z garażem w
bryle budynku oraz osadnika na
nieczystości płynne na działce nr
ew. 824 w obr. Otwock Mały gm.
Karczew
Budowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego oraz zbiornika
na nieczystości płynne na działce
nr ew. 221/15 W OBR. 9
MIEJSCOWOSCI GÓRASZKA
GM. WIĄZOWNA
Budowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego oraz zbiornika
na nieczystości płynne na działce
nr ew. 101/22 w obr.
GLINIANKA GM. WIĄZOWNA
(IETAP INWESTYCJI)
Budowa budynku gospodarczo garażowego na działce nr ew.
314/4 w obr. Majdan gm.
Wiązowna
BUDOWA GAZOCIAGU
ŚREDNIEFGO CISNIENIA NA
DZIALKACH NR EW. 771,
761/8, 761/9, 795/3 WRAZ Z
PRZYŁACZAMI DO DZIALKE
NR EW. 795/3, 795/2 PRZY
SAB
6740.1165.2015
25.11.2015 roku
SAB
6740.1106.2015
25.11.2015 roku
SAB
6740.1100.2015
25.11.2015 roku
SAB
6740.1059.2015
25.11.2015 roku
SAB
6740.1033.2015
26.11.2015 roku
SAB
6740.1034.2015
26.11.2015 roku
SAB
6740.1021.2015
26.11.2015 roku
SAB
6740.1122.2015
26.11.2015 roku
150
ROZBIÓRKE
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
1150/P/2015
1151/P/2015
1152/P/2015
1153/P/2015
1154/P/2015
1155/P/2015
05.08.2015
01.10.2015
22.10.2015
13.11.2015
02.11.2015
12.11.2015
1156/P/2015
30.09.2015
1157/P/2015
08.10.2015
ULICY ZAMOYSKIEGO
ORAZ KILIŃSKIEGO W
KOŁBIELI
Budowa hali namiotowej o
funkcji magazynowej z
połączonym magazynem o
konstrukcji namiotowej na
działce nr ew. 522, 523 w obr.
Otwock Mały gm. Karczew
Budowa budynku handlowousługowego w zabudowie
kontenerowej na działce nr ew.
238/2 w obr. Duchnów gm.
Wiązowna
BUDOWA BUDYNKU
GARAŻOWEGO NA DZIAŁCE
NR EW. 2800 W OBR. 20 W
MIEJSCOWOŚCI RUDZIENKO
GM. KOŁBIEL
Budowa wewnętrznej instalacji
gazowej w budynku mieszkalnym
usytuowanym na działce nr
ew.140/3 W OBR. 17 PRZY
ULICY POLNEJ W
JÓZEFOWIE
Budowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego na działce nr
ew. 23/4 W OBR. 214 w Otwocku
Budowa wewnętrznej instalacji
gazowej w budynku mieszkalnym
usytuowanym na działce nr ew. 8
w obr. 37 przy ulicy Górnej w
Józefowie
Budowa namiotu halowego w
budowie segmentowej na cele
magazynu elementów stalowych
na działce nr ew. 229/6 w obr.
Duchnów gm. Wiązowna
Budowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego na działce nr
ew.8 w obr. 13 GM. OTWOCK
SAB
6740.833.2015
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
SAB
6740.1053.2015
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
ODMOWA
27.11.2015 roku
27.11.2015 roku
SAB
6740.1053.2015
27.11.2015 roku
SAB
6740.1182.2015
27.11.2015 roku
SAB
6740.1152.2015
27.11.2015 roku
SAB
6740.1179.2015
27.11.2015 roku
SAB
6740.1047.2015
27.11.2015 roku
27.11.2015 roku
SAB
6740.1006.2015
151
1158/P/2015
1159/P/2015
1160/P/2015
1161/P/2015
1162/P/2015
1163/P/2015
13.11.2015
15.10.2015
10.11.2015
09.11.2015
09.11.2015
16.11.2015
1164/P/2015
30.10.2015
1165/P/2015
05.11.2015
Budowa wewnętrznej instalacji
gazowej w budynku mieszkalnym
usytuowanym na działce nr
ew.7/15, 7/7 W OBR. ZAKRĘT
PRZY ULICY CISOWEJ GM.
WIĄZOWNA
POSADOWIENIE ZBIORNIKA
NA GAZ PŁYNNY ORAZ
WEWNĘTZRNEJ INSTALACJI
GAZOWEJ DLA POTRZEB
BUDYNKU MIESZKALNEGO
NADZIAŁCE NR EW. 145 PRZY
ULICY LETNISKOWEJ W
PĘCLINIE GM. WIĄZOWNIE
Budowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego działka nr ew.
12 W OBR. 64 W Józefowie przy
ulicy Redutowej
Budowa wewnętrznej
instalacji gazowej w budynku
mieszkalnym usytuowanym
na działce nr ew. 254/2, 254/5
W OBR. KATY PRZY ULICY
SŁONECZNEJ GM. KOŁBIEL
Budowa wewnętrznej
instalacji gazowej w budynku
mieszkalnym usytuowanym
na działce nr ew. 155 W OBR.
155 PRZY ULICY
JAŚMINOWEJ W OTWOCKU
Budowa wewnętrznej
instalacji gazowej w budynku
mieszkalnym usytuowanym
na działce nr ew.392/1 W OBR.
26 PRZY ULICY SZKOLNEJ W
ZAKRĘCIE GM. WIĄZOWNA
Budowa wewnętrznej instalacji
gazowej w budynku mieszkalnym
usytuowanym na działce nr ew.
154 w obr. 20 przy ulicy Małej w
Józefowie
Budowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego na działce nr
ew. 3208 W OBR. OSIECK
SAB
6740.1148.2015
27.11.2015 roku
SAB
6740.1090.2015
27.11.2015 roku
SAB
6740.1176.2015
27.11.2015 roku
SAB
6740.1169.2015
27.11.2015 roku
SAB
6740.1168.2015
27.11.2015 roku
SAB
6740.1188.2015
27.11.2015 roku
SAB
6740.1147.2015
30.11.2015 roku
30.11.2015 roku
SAB
6740.1161.2015
152
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
1166/P/2015
1167/P/2015
1168/P/2015
1169//P/2015
1170/P/2015
1171/P/2015
10.11.2015
15.10.2015
22.09.2015
27.10.2015
09.11.2015
19.11.2015
1172/P/2015
07.10.2015
1173/P/2015
09.10.2015
Budowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego na działce nr
ew.213/3 W OBR. 15
MIEJSCOWOŚCI MAJDAN
GM. WIĄZOWNA
Budowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego na działce nr
ew.81 w obr. 260 przy ulicy
Kaczeńców w Otwocku
Budowa zaplecza rolnego – stacji
noclegowej przeznaczonej na
krótki pobyt przy ulicy
Spartańskiej w Otwocku na
działce nr ew. 30/10 w obr. 232 DECYZJA NR 1333/P/2012 Z
DNIA 29 PAŹDZIERNIKA 2012
ROKU
Budowa wewnętrznej instalacji
gazowej w budynku mieszkalnym
usytuowanym na działce nr ew.
889 OBR. CELESTYNÓW
PRZY ULICY ŚW.
KAZIMIERZA
Budowa wewnętrznej instalacji
gazowej w budynku mieszkalnym
usytuowanym na działce nr ew.
149/3 W OBR. NOWE
KOŚCIELISKA GM. OSIECK
ROZBIÓRKA BUYDNKU
PRODUKCYJNEGO,
USLUGOWEGO I
GOSPODACZEGO DLA
ROLNICTWA - STODOŁA NA
DZAILCE NRE W. 209 W OBR.
GADKA GM. KOŁBIEL
ROZBUDOWA BUDYNKU
MIESZKALNEGO
Jednorodzinnego NA DZIAŁCE
NR EW. 97 W OBR. 104 PRZY
ULICY POETYCKIEJ W
OTWOCKU
Przebudowa, rozbudowa i
SAB
6740.1124.2015
30.11.2015 roku
SAB
6740.1087.2015
30.11.2015 roku
SAB
6740.1009.2015
6740.697.2012
30.11.2015 roku
SAB
6740.1137.2015
30.11.2015 roku
SAB
6740.1170.2015
30.11.2015 roku
SAB 6741.75.2015
01.12.2015 roku
SAB
6740.1073.2015
01.12.2015 roku
01.12.2015 roku
SAB
153
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
ROZBIORKĘ
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
1174/P/2015
1175/P/2015
1176/P/2015
1177/P/2015
1178/P/2015
1179/P/2015
26.11.2015
24.11.2015
19.10.2015
26.11.2015
30.09.2015
26.11.2015
1180/P/2015
16.10.2015
1181/P/2015
26.11.2015
nadbudowa budynku
mieszkalnego jednorodzinnego z
wiata garażowa oraz budynkiem
gospodarczym na działce nr ew.
85/1 w obr. 22 przy ulicy
Kościuszki w Karczewie
Wykonanie instalacji gazowej dla
potrzeb budynku mieszkalnego
jednorodzinnego działka nr ew.
655/2 obr. Otwock Mały, gm.
Karczew
BUDOWA SIECI GAZOWEJ
ŚREDNIEGO CIŚNIENIA NA
DZIAŁCE NRE W. 725, 346/1 W
OBR. STEFANÓWKA GM.
WIĄZOWNA
Budowa wewnętrznej instalacji
gazowej w budynku letniskowym
usytuowanym na działce nr ew.
2426 W OBR. Osieck
Wykonanie instalacji gazowej dla
potrzeb budynku mieszkalnego
jednorodzinnego działka nr ew.
13/2 obr. 81 w Józefowie
Budowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego oraz zbiornika
na nieczystości płynne na działce
nr ew. 107/10w obr. 8 przy ulicy
Wawrzyńca w Gliniance gm.
Wiązowna
Wykonanie instalacji gazowej dla
potrzeb budynku mieszkalnego
jednorodzinnego działka nr ew.
13/2 obr. 81 w Józefowie
BUDOWA SIECI TELEFONII
KOMÓRKOWEJ DLA
ORANGE POLSKA SA PO
DZIAŁKACH NRE W. 123 W
OBR. ŚNAIDKÓW GÓRNY GM.
SOBIENIE JEZIORY
Budowa gazociągu średniego
6740.1077.2015
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
SAB
6740.1220.2015
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
01.12.2015 roku
SAB
6740.1215.2015
01.12.2015 roku
SAB
6740.1109.2015
02.12.2015 roku
SAB
6740.1221.2015
02.12.2015 roku
SAB
6740.1049.2015
02.12.2015 roku
SAB
6740.1222.2015
02.12.2015 roku
SAB
6740.1099.2015
03.12.2015 roku
03.12.2015 roku
SAB
154
1182/P/2015
1183/P/2015
1184/P/2015
1185/P/2015
1186/P/2015
1187/P/2015
24.11.2015
30.09.2015
27.11.2015
12.11.2015
20.10.2015
30.07.2015
1188/P/2015
03.08.2015
1189/P/2015
25.08.2015
ciśnienia i przyłączy gazu do
budynków mieszkalnych działka
nr ew. 1, 14 obr. 81 przy ul.
Brzozowej i Budziszowskiej
Józefowie
Budowa wewnętrznej instalacji
gazowej w budynku mieszkalnym
usytuowanym na działce nr ew.
4/2 W OBR. 16 PRZY ULICY
NADWIŚLAŃSKIEJ W
JÓZEFOWIE
Budowa wewnętrznej instalacji
gazowej w budynku mieszkalnym
usytuowanym na działce nr ew.
25/5 w obr. 45 przy ulicy Polnej w
Józefowie
Budowa wewnętrznej instalacji
gazowej w budynku mieszkalnym
usytuowanym na działce nr ew.
1968 przy ulicy Krakowskiej w
Osiecku
Budowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego oraz szczelnego
zbiornika na nieczystości płynne
działka nr ew. 205/91 w obr.
WIĄZOWNA GMINNA
BUDOWA SIECI AGZOWEJ
ŚREDNIEGO CIŚNIENIA NA
DZIAŁCE NRE W. 238/3, 238/17
W OBR. BORYSZEW GM.
WIĄZOWNA
Budowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego na działce nr ew.
7 obr. 4 przy ulicy Sarniej w
Józefowie
Budowa stacji bazowej telefonii
komórkowej PLAY na działkach
nr ew. 364/7 w obr. 07 w
Wiązownie
BUDWA BUDYNKU
MIESZKALENGO
6740.1219.2015
SAB
6740.1213.2015
03.12.2015 roku
SAB
6740.1048.2015
04.12.2015 roku
SAB
6740.1230.2015
04.12.2015 roku
SAB
6740.1180.2015
04.12.2015 roku
SAB
6740.1230.2015
04.12.2015 roku
SAB
6740.795.2015
04.12.2015 roku
SAB
6740.824.2015
07.12.2015 roku
07.12.2015 roku
SAB
6740.889.2015
155
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
1190/P/2015
18.09.2015
1191/P/2015
14.10.2015
1192/P/2015
1193/P/2015
1194/P/2015
22.10.2015
10.11.2015
04.12.2015
1195/P/2015
16.11.2015
1196/P/2015
07.10.2015
1197/P/2015
02.07.2015
JEDNORODZINNEG,
BUDYNKU GARAZOWO GOSPODARCZEGO NA
DZIALCE NR EW. 68/2 W OBR.
LIPOWO GM. WIĄZOWNA
BUDOWA ORAMŻERII NA
TERENIE DZIAŁKI NR EW. 70,
71 W OBR. 22 W KARCZEWIE
Budowa budynku gospodarczego
na działce nr ew. 342/3, 343/2 w
obr. Sobienie Szlacheckie gm.
Sobienie Jeziory
BUDOWA BUDYNKU
GOSPODARCZEGO NA
DZIAŁCE NRE W. 101 W OBR.
LIPOWO GM. WIĄZOWNA
Budowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego oraz szczelnego
zbiornika na nieczystości płynne
działka nr ew. 1102/2 w obr.
Sobienie Biskupie gm. Sobienie
Jeziory
Budowa wewnętrznej instalacji
gazowej w budynku mieszkalnym
usytuowanym na działce nr ew.
117/6W OBR. 137 PRZY ULICY
KARCZEWSKIEJ W
OTWOCKU
Budowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego oraz szczelnego
zbiornika na nieczystości płynne
działka nr ew. 69/2 w obr. 16
PRZY ULICY ŚW. JÓZEFA W
JÓZEFOWIE
budowa budynku hangaru na
łódź żaglową na działce nr ew.
68/1 w obr. 5 gm. Celestynów
Budowa północno – wschodniej
części budynku handlowo usługowego jako I ETAP
inwestycji na działce nr ew. 126,
128, 130/1 129/2 w Józefowie PROJEKT ZAMIENNY DO
DECYZJI NR 1225/2011 Z DNIA
4 PAŹDZIERNIKA 2011; SAB
6740.254.2011
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
07.12.2015 roku
07.12.2015 roku
SAB
6740.1000.2015
ODMOWA
SAB
6740.1083.2015
ODMOWA
SAB
6740.1123.2015
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
ODMOWA
08.12.2015 roku
SAB
6740.1173.2015
09.12.2015 roku
SAB
6740.1252.2015
10.12.2015 roku
SAB
6740.1187.2015
10.12.2015 roku
11.12.2015 roku
SAB
6740.1072.2015
SAB
6740.694.2015
11.12.2015 roku
156
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
1198/P/2015
1199/P/2015
1200/P/2015
1201/P/2015
1202//P/2015
1203/P/2015
1204/P/2015
09.12.2015
10.12.2015
10.12.2015
16.10.2015
15.10.2015
20.10.2015
08.12.2015
Budowa wewnętrznej instalacji
gazowej w budynku mieszkalnym
usytuowanym na działce nr ew.
139/5 W OBR. CHROSNA GM.
KOŁBIEL
Budowa wewnętrznej instalacji
gazowej w budynku mieszkalnym
usytuowanym na działce nr ew.
167 W OBR. ZKRĘT GM.
WIĄZOWNA
Budowa wewnętrznej instalacji
gazowej w budynku mieszkalnym
usytuowanym na działce nr ew.
74 W OBR. 22 PRZY ULICY
KARTUSKIEJ W OTWIOCKU
ROZBUDOWA I NADBUDOWA
CZĘSCI BUDYNKU
MIESZKALNEGO ZE ZMIANĄ
SPOSOBU UŻYTKWOANIA NA
GARAŻ NA DZIALCE NRE W.
116 W OBR. 16 W OTWOCKU
ROZBUDOWA, NADBUDOWA
I PRZEBUDOWA BUDYNKU
MIESZKALNEGO
JEDNORDOZINNEGO W
ZABUDOWIE ZAGRODOWEJ
NA DZAIŁCE NR EW. 153 W
OBR. GADKA GM. KOŁBIEL
BUDOWA ŚIWTELICY
WIEJSKIEJ Z
ZAGOSPODAROWANEM
TERENU I INSTALACJA
GAZOWĄ NA DZIAŁCE NR
EW. 130/1, 131/1 W OBR.
IZABELA GM. WIĄZOWNA
BUDOWA GAZOCIĄGU
ŚREDNIEGO CIŚNIENIA PE I
PRZYŁĄCZA GAZU DO
BUDYNKÓW
MIESZKALNYCH NA
DZIAŁCE NR EW.75/1, 75/3 9/4
W OBR. 3 PRZY ULICY
MAZOWIECKIEJ ORAZ
DZIAŁKI NR EW. 72/6 W OBR.
3; DZIAŁKA NR EW. 27//1, 27/2
SAB
6740.1261.2015
14.12.2015 roku
SAB
6740.1266.2015
14.12.2015 roku
SAB
6740.1263.2015
14.12.2015 roku
15.12.2015 roku
SAB
6740.1096.2015
6740.536.2013
SAB
6740.1086.2015
15.12.2015 roku
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
SAB
6740.1111.2015
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
SAB
6740.1256.2015
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
15.12.2015 roku
16.12.2015 roku
157
1205/P/2015
1206/P/2015
1207/P/2015
1208/P/2015
1209/P/2015
1210/P/2015
1211/P/2015
28.08.2015
27.11.2015
08.12.2015
9.11.2015
8.12.2015
08.12.2015
20.11.2015
W OBR. 1 ULICA
MICKIEWICZA W OTWOCKU
Budowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego na działce nr ew.
165, 167, 168 obr. Radachówka,
gm. Kołbiel
Budowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego na działce nr ew.
12/14/, 13/5 W OBR. 22 PRZY
ULICY LASKOWEJ W
OTWOCKU
BUDOWA GAZOCIĄGU
ŚREDNIEGO CIŚNIENIA PE I
PRZYŁĄCZA GAZU DO
BUDYNKÓW MIESZKALNYCH NA
DZIAŁCE NR EW.35 W OBR. 54
PRZY ULICY NADWIŚLAŃSKIEJ
W JÓZEFOWIE
Budowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego na działce nr
ew. 204/16, 205/19 w obr.
Wiązowna Kościelna
BUDOWA GAZOCIĄGU
ŚREDNIEGO CIŚNIENIA PE I
PRZYŁĄCZA GAZU DO
BUDYNKÓW
MIESZKALNYCH NA
DZIAŁCE NR EW. 54/5, 54/17,
54/18, 54/19 W OBR. 55 UL.
LUBELSKA; DZIALKA NR EW.
32/6 W OBR. 55 W OTWOCKU
UL. LELEWELA
BUDOWA GAZOCIĄGU
ŚREDNIEGO CIŚNIENIA PE I
PRZYŁĄCZA GAZU DO
BUDYNKÓW
MIESZKALNYCH NA
DZIAŁCE NR EW. 52, 255 W
OBR. 24 PRZY ULICY
SZEROKIEJ W JOZEFOWIE
ROZBIÓRKA BUDYNKU
MIESZKALNEGO NA
DZIALCE NRE W. 43/1 W
OBR. 47 W WIĄZOWNIE
SAB
6740.1031.2015
16.12.2015 roku
SAB
6740.1232.2015
16.12.2015 roku
SAB
6740.1255.2015
16.12.2015 roku
SAB
6740.1167.2015
16.12.2015 roku
SAB
6740.1257.2015
16.12.2015 roku
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
SAB
6740.1258.2015
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
SAB
6741.77.2015
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
16.12.2015 roku
16.12.2015 roku
158
1212/P/2015
1213/P/2015
1214/P/2015
1215/P/2015
1216/P/2015
1217/P/2015
26.11.2015
30.11.2015
27.11.2015
16.11.2015
10.12.2015
10.12.2015
1218/P/2015
16.11.2015
1219/P/2015
20.11.2015
Budynek produkcyjno magazynowo-usługowy z częścią
działka nr ew. 179/1 obr. 35 w
Karczewie
Budowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego, budynku
garażowo – gospodarczego oraz
szczelnego zbiornika na
nieczystości płynne działka nr ew.
301/9 w obr. 23 Eoa Ducka gm.
Wiązowna
Budowa budynku
mieszkalnego
jednorodzinnego na działce nr
ew. 12/15, 13/6 W OBR. 242
PRZY ULICY Żeromskiego w
Otwocku
Budowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego z poddaszem
użytkowym na działce nr ew. 7 w
obr. 63 przy ulicy Puszkina w
Józefowie
ROZBIÓRKA BUYDNKU
GARAŻU NA DZIAŁCE NRE
W. 27 W OBR. 80 PRZY ULICY
CHŁOPICKIEGO W
JÓZEFOWIE
BUDOWA BUYDNKU
MIESZKALENGO
JEDNORODZINNEGO
WOLNOSTAJCEGO Z
GARAŻEM W BRYLE
BUDYNKU NA DZIAŁCE NR
EW. 43/1 W OBR. 47 PRZY
ULICY 3 MAJA 123 W
JÓZEFOWIE WRAZ Z
ROZBIÓRKĄ ISTNIEJACEGO
Budowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego oraz szczelnego
zbiornika na nieczystości płynne
działka nr ew. 413 w obr.
KARPISKA GM. KOŁBIEL
Budowa budynku mieszkalnego
SAB
6740.1223.2015
17.12.2015 roku
SAB
6740.1235.2015
17.12.2015 roku
SAB
6740.1226.2015
17.12.2015 roku
SAB
6740.1185.2015
17.12.2015 roku
SAB
6741.77.2015
17.12.2015 roku
SAB
6740.1206.2015
17.12.2015 roku
SAB
6740.1189.2015
17.12.2015 roku
18.12.2015 roku
SAB
159
ROZBIORKE
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
ROZBIORKE
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
1220/P/2015
1221/P/2015
1222/P/2015
1223/P/2015
1224/P/2015
26.11.2015
08.09.2015
17.11.2015
4.12.2015
14.12.2015
1225/P/2015
2.12.2015
1226/P/2015
16.12.2015
jednorodzinnego oraz szczelnego
zbiornika na nieczystości płynne
działka nr ew. 841 W OBR.
GLINIANKA GM. WIĄZOWNA
6740.1203.2015
ROZBUDOWA BUDYNKU
PRODUKCYJNOBIUROWEGO O KLATKĘ
SCHODOWA, HALĘ
MAGAZYNOWA ORAZ
PRZEBUDOWĘ DACHU
BUDYNKU USYTUOWANEGO
NA DZIAŁCE NR EW. 120/1,
123/1 W OBR. BORYSZEWSKA
18 GM. WIĄZOWNA
Przebudowa lokalu w budynku
handlowo - usługowym na działce
nr ew. 105 w obr. 55 w Karczewie
SAB
6740.1139.2015
Budowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego oraz
przydomowej oczyszczalni
ścieków na działce nr ew. 1071 w
obr. Sępochów gm. Kołbiel
BUDOWA BUYDNKU
MIESZKALENGO
JEDNORODZINNEGO Z
GARAŻEM W BRYLE „Dom w
kokosach” NA DZIAŁCE NR
EW. 92 obr. 259 przy ul.
Kaczeńców w Otwocku
Rozbiórka budynku
gospodarczego zlokalizowanego
na działce nr ew. 301/7 obr. Wola
Ducka, gm. Wiązowna
Budowa wewnętrznej instalacji
gazowej dla potrzeb budynku
mieszkalnego jednorodzinnego na
terenie działki nr ew. 192/33 obr.
Wiązowna Kościelna, gm.
Wiązowna
Wykonanie zewnętrznej i
wewnętrznej instalacji gazowej
dla potrzeb budynku
18.12.2015 roku
SAB
6740.939.2015
18.12.2015 roku
SAB
6740.1164.2015
18.12.2015 roku
SAB.
6740.1247.2015
21.12.2015 roku
SAB.6741.81.2015
21.12.2015 roku
SAB.
6740.1242.2015.
21.12.2015 roku
21.12.2015 roku
SAB
6740.1281.2015
160
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
rozbiórkę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
1227/P/2015
1228/P/2015
1229/P/2015
1230/P/2015
1231/P/2015
1232/P/2015
08.12.2015
27.11.2015
19.11.2015
20.11.2015
01.12.2015
15.12.2015
mieszkalnego jednorodzinnego na
terenie działki nr ew. 103 obr. 259
położonej przy ul. Kaczeńców w
Otwocku
Budowa budynku mieszkalnym
usytuowanym na działce nr ew.
22/1, 23/1 W OBR. JÓZEFÓW
PRZY ULICY WIĄZOWSKIEJ
W JÓZEFOWIE – PROJEKT
ZAMIENNY DO DECYZJI NR
105/2001 Z DNIA 18 LISTOPADA
2001 ROKU
Budowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego na działce nr ew.
4/19 w obr. Brzezinka gm.
Karczew
Budowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego z garażem oraz
przydomowej oczyszczalni ścieków na
działka nr ew. 131/6 W GÓRASZCE
GM. WIĄZOWNA
ZMIANA KONSTRUKCJI
DACHU W CELU UZYSKANIA
POMIESZCZEŃ
MIESZKALNYCH W
BUYDNKU USYTUOWANYM
NA DZIAŁCE NR EW. 170 W
OBR. 11 PRZY ULICY
WYSPIAŃSKIEGO W
KARCZEWIE
BUDOWA PIECIU
ZBIORNIKÓW NA GAZ
PŁYNNY 200 WRAZ Z
PRZYŁACZAMI AGZOWYMI
ORAZ WEWNĘTRZNEJ
INSTALACJI GAZOWEJ W
BUDYNKACH
MIESZKALNYCH W
ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ
NA DZIAŁCE NR EW. 100 W
OBR. MALCANÓW GM.
WIĄZOWNA
BUDOWA SIECI GAZOCIĄGU
ŚREDNEGO CIŚNIENIA W UL.
POWSTAŃCÓW WARSZWY
WRAZ Z PRZYŁACZAMI
wydaję
pozwolenie na
budowę
21.12.2015 roku
SAB
6740.1116.2015
7351/40/09
7351.A-117/2012002
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
SAB
6740.1225.2015
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
22.12.2015 roku
SAB
6740.1202.2015
22.12.2015 roku
SAB
6740.1202.2015
22.12.2015 roku
SAB
6740.1240.2015
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
SAB
6740.1239.2015
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
23.12.2015 roku
23.12.2015 roku
161
1233/P/2015
1234/P/2015
1235/P/2015
1236/P/2015
24.11.2015
24.11.2015
25.11.2015
05.11.2015
ŚREDNIEGO NAPIECIA PO
DZIAŁKACH NRE W. 92, 97 W
OBR. 48 PRZY ULICY
POWSTAŃCÓW WARSZAWY
W JÓZEFOWIE
BUDOWA SIECI GAZOWEJ
ŚREDNIEGO CIŚNIENIA NA
DZIALCE NRE W. 725, 132/1,
131/28 W OBR. WIĄZOWNA
BUDOWA SIECI ŚREDNIEGO
NAPIEĆIA DLA POTRZEB
BUDYNKOW
MIESZKALNYCH
USYTUOWANYCH NA
DZIAŁCE NR EW. 547, 655/1 W
OBR. OTWOCK MAŁY GM.
KARCZEW
Budowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego w zabudowie
zagrodowej oraz zbiornika na
nieczystości płynne działka nr ew.
482/1 obr. Wola Sufczyńska, gm.
Kołbiel
Budowa sieci kablowej średniego
napięcia, złączy kablowych
średniego napięcia, przebudowa
sieci napowietrznej średniego
napięcia oraz przebudowa
słupowej stacji
transformatorowej stacji
transformatorowej 15/0,4 Kv na
działce nr ew. 26, 27 obr. 243,
działka nr ew. 30 obr. 244,
działka nr ew. 26, 28 w obr. 250
działka nr ew. 20, 21, 18 w obr.
254, działka nr ew. 40, 42 w obr.
171; działka nr ew. 53, 1 w obr.
172, działka nr ew. 46, 47 w obr.
190, działka nr ew. 22, 21 w obr.
191 przy ulicy Żeromskiego,
Rakowej, Niezapominajki gm.
Otwock oraz działki nr ew. 866,
865, 982, 167, 285, 308, 284, 399,
283, 501 w obr. 10 przy ulicy
batalionów Chłopskich, sosnowej,
Bagnistej, Pięknej, Polnej,
Kolejowej, Świerkowej, Leśnie
pozwolenie na
budowę
SAB
6740.1214.2015
23.12.2015 roku
SAB
6740.1250.2015
23.12.2015 roku
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
SAB
6740.1072.2015
ODMOWA
SAB
6740.1160.2015
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
28.12.2015 roku
29.12.2015 roku
162
1237/P/2015
1238/P/2015
1239/P/2015
1240/P/2015
1241/P/2015
1242/P/2015
1243/P/2015
11.12.2015
30.10.2015
17.12.2015
18.09.2015
17.11.2015
16.12.2015
27.11.2015
gm. Celestynów
BUDOWA BUDYNKU
MIESZKALNEGO Z CZĘŚCIA
GOSPODACZO - GARAZOWĄ
NA DZIAŁCE NR EW. 104/2 W
OBR. 18 PRZY ULICY
KRASZEWSKIEGO W
OTWOCKU
Budowa budynku biurowomagazynowego wraz z
infrastruktura na działce nr ew.
73 w obr. Zakręt - PROJEKT
ZAMIENNY DO DECYZJI NR
723/P/2011
Budowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego oraz osadnika
na nieczystości płynne na działce
nr ew. 137/78 w obr.
GLINIANKA gm. WIĄZOWNA PROJKET ZAMIENNY DO
DECYZJI NR 253/P/2011 Z 16
MARCA 2011 ROKU
Budowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego na działce nr ew.
7/1 w obr. 48 przy ulicy Batorego
w Otwocku
Budowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego oraz szczelnego
zbiornika na nieczystości płynne
działka nr ew. 602/16 w obr.
DOBRZYNIEC GM. KOŁBIEL
ROZBIÓRKA BUDYNKU
GOSODARCZEGO NA
DZIAŁCE NR EW. 41 W OBR.
19 W KARCZEWIE
BUDOWA LINII KABLOWEJ 15
KV, STACJI
TRANSFORAMTOROWEJ; LINII
KABLOWEJ 0,4 KV ORAZ
PRZYŁACZA KABLOWEGO PO
DZIAŁKACH NR EW. 113, 129, 1/21,
501, 109/4, 522, 71/1, 527, 172, 151, W
OBR. 19; DZIALKI NR EW. 128,
112/3, 510, W OBR. 20; DZIALKI NR
EW. 211, 513, 159, 121/1; 212 W OBR.
24; DZIALKA NR EW. 51, 142, 16,
SAB
6740.1270.2015
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
SAB
6740.1150.2015
7351/12/2011
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
29.12.2015 roku
29.12.2015 roku
SAB
6740.1283.2015
6740.256.2011
30.12.2015 roku
SAB
6740.999.2015
30.12.2015 roku
SAB
6740.1193.2015
30.12.2015 roku
SAB
6741.82.2015
30.12.2015 roku
SAB
6740.1233.2015
30.12.2015 roku
163
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
ROZBIÓRKE
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
104, 197/4 W OBR. 29 W ULICY
OGRODOWEJ, WIŚLANEJ,
WARSZAWSKIEJ, ŁAKOWEJ,
KARCZÓWEK, BIELIŃSKIEGO,
SPOKOJNEJ, PRZECHDONIEJ,
MACIEJEWSKIEJ,
WINCZAKIEWICZA,
KUSOCIŃSKIEGO, WIDOK W
KARCZEWIE
1244/P/2015
1245/P/2015
1246/P/2015
1247/P/2015
1248/P/2015
1249/P/2015
26.11.2015
19.11.2015
22.12.2015
04.12.2015
04.09.2015
10.11.2015
Przebudowa i rozbudowa
oczyszczalni ścieków na działce nr
ew. 46/3, 46/13, 46/14, 46/15 w
obr. 129 w Otwocku
Budowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego oraz szczelnego
zbiornika na nieczystości płynne
działka nr ew. 96/1 W OBR. 2
PRZY ULICY
NADWIŚLAŃSKIEJ W
JÓZEFOWIE
Wykonanie wewnętrznej
instalacji gazowej do budynku
mieszkalnego jednorodzinnego na
działce nr ew. 17/7 obr. 61 w
Otwocku
Budowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego na działce nr ew.
134 obr. 29 przy ul.
Częstochowskiej w Karczewie
Budowa budynku handlowousługowego na działce nr ew. 119
w obr. 24 przy ulicy Widok w
Karczewie
ROZBUDOWA HALI
PRODUKCYJNEJ,
PRZEBUDOWA HALI
MAGAZYNOWEJ NA
PRODUKCYJNĄ ORAZ
BUDOWA TRZECH SILOSÓW
MAGAZYNOWYCH NA
DZIAŁCE NR EW. 517/2, 518,
519 W OBR. 15 W Karczew
SAB
6740.1224.2015
30.12.2015 roku
SAB
6740.1199.2015
31.12.2015 roku
SAB
6740.1298.2015
31.12.2015 roku
SAB
6740.1251.2015
31.12.2015 roku
SAB 6740.929.2015
31.12.2015 roku
SAB
6740.1177.2015
31.12.2015 roku
164
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę
Zatwierdzam
projekt
budowlany i
wydaję
pozwolenie na
budowę

Podobne dokumenty