1 ver 14.11.2013 CERTYFIKATY JĘZYK ANGIELSKI W

Komentarze

Transkrypt

1 ver 14.11.2013 CERTYFIKATY JĘZYK ANGIELSKI W
CERTYFIKATY JĘZYK ANGIELSKI
W zależności od wydziału po wpis do indeksu należy zgłosić się do jednej z niżej
wymienionych osób (członków Komisji Egzaminacyjnej):
Język
Wydział
Lektor
jęz. angielski
wszystkie wydziały
dr Aleksandra Filipowicz
jęz. angielski
wszystkie wydziały
mgr Małgorzata Komorowska
jęz. angielski
wszystkie wydziały
mgr Ewa Kopryna
jęz. angielski
wszystkie wydziały
mgr Jolanta Korc-Migoń
jęz. angielski
wszystkie wydziały
mgr Katarzyna Smarzyk
jęz. angielski
wszystkie wydziały
mgr Danuta Sołtyska
Terminy dyżurów poszczególnych członków Komisji można znaleźć na tablicach
ogłoszeniowych przy sekretariacie SJO (pok.419 Gmach Główny) oraz w Internecie
(www.sjo.pw.edu.pl).
Uznanie innych, niewymienionych poniżej certyfikatów/egzaminów, wymaga zgody
Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej - mgr Piotra Czarneckiego lub Kierownika SJO
lub Zastępcy Kierownika SJO.
Uznawane certyfikaty zewnętrzne
Certyfikat
Wynik egzaminu
FCE zaliczone na
poziomie C1
FCE
CAE
Ocena z Egzaminu B2
na PW
5
A
5
B
4
C
Zwalnia z egz. ustnego
(12 pkt.)
A, B, C
5
CAE zaliczone na poz B2
4
CPE
A, B, C,
5
BEC Vantage
A
5
B
4
C
Zwalnia z egz. ustnego
(12 pkt.)
BEC Higher
A, B, C
5
TOEIC
905 - 990 punktów (poziom 3/3+)
5
785 - 900 punktów (poziom 2+)
4
TOEFL (paper-based
exam)
565 - 677 punktów
5
470 - 564 punktów
4
TOEFL (computer-based
exam)
230 - 300 punktów
5
160 - 229 punktów
4
TOEFL (Internet-based
Test)
56 –70 pkt.
4
71 - 87 pkt.
4,5
88 –120 pkt.
5
1
ver 14.11.2013
Pearson Test of English
General (PTEG)
LCCI
SEFIC
Level 3 - Pass with Distinction
5
Level 3 - Pass with Merit
4
Level 3 - Pass
Zwalnia z egz. ustnego
(12 pkt)
Level 4 i Level 5
5
Poziom III i IV
5
Poziom II
4
Poziom IV (Distinction/Credit/Pass)
5
Poziom III (Distinction/Credit )
4
Poziom III Pass
Zwalnia z egz. ustnego
(12 pkt.)
The European Language
Very Good
Certificate (TELC) poziom Good
B2
Satisfactory
City&Guilds International
ESOL
5
4
Zwalnia z egz. ustnego
(12 pkt.)
Intermediate 'first class pass'
(Communicator 'first class pass'(B2)
5 (zal. jedynie egz. pis)
[ocena na certyfikacie
5.0 to 70p.
NIE wpisujemy oceny do indeksu ani 4.0 to 60p. z egz. pis.
PW]
do protokołu - student zgłasza się z
certyfikatem do pok 418.
Higher Intermediate 'pass' (Expert
'pass') (C1)
5
Higher Intermediate 'first class
pass' (Expert 'first class pass') (C1)
5
Advanced 'pass' (Mastery 'pass')(C2)
5
Advanced 'first class pass' (Mastery
'first class pass') (C2)
5
IELTS
od 5.5 = 4,0 (nasz B2)
od 6.0 = 5,0
matura międzynarodowa
(IB)
5
CERTYFIKATY JĘZYK NIEMIECKI
język niemiecki
mgr Adam Łoda
mgr Katarzyna Walczak
wszystkie wydziały
Terminy dyżurów można znaleźć na tablicach ogłoszeniowych przy sekretariacie SJO
(pok.419 Gmach Główny) oraz w Internecie (www.sjo.pw.edu.pl).
Uznanie innych, niewymienionych powyżej certyfikatów/egzaminów wymaga zgody
Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej lub Kierownika SJO.
Uznawane certyfikaty zewnętrzne
Certyfikat
Wynik egzaminu
Ocena z Egzaminu B2
na PW
ZDfB
5
TestDaF
5
ZDT - Zertifikat Deutsch fur den
5
5
2
ver 14.11.2013
Tourismus
4
4
3
Zwalnia z egz. ustnego
(12 pkt.)
Zertifikat Deutsch Plus
W zależności od wyniku
3, 4 lub 5
Egzamin TELC poziom B2
sehr gut
5
gut
4
befriedigend
zwalnia z egzaminu
ustnego (12 pkt)
ZMP - Zentrale
Mittelstufenprüfung
5
MD - Mittelstufe Deutsch
5
PWD - Prüfung Wirtschaftsdeutsch
International
5
ZOP - Zentrale Oberstufenprüfung
5
Deutsches Sprachdiplom 2
5
KDS - Kleines Deutsches
Sprachdiplom
5
DSH
5
CERTYFIKATY JĘZYK ROSYJSKI
język rosyjski i język polski wszystkie wydziały
mgr Agnieszka Jakubowska
Terminy dyżurów można znaleźć na tablicach ogłoszeniowych przy sekretariacie SJO
(pok.419 Gmach Główny) oraz w Internecie (www.sjo.pw.edu.pl).
Uznanie innych, niewymienionych poniżej certyfikatów/egzaminów wymaga zgody
Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej lub Kierownika SJO.
Uznawane certyfikaty zewnętrzne
Certyfikat
Wynik
egzaminu
Ocena z
Egzaminu B2
na PW
W zależności od
Wydz. Filologii Rosyjskiej (zaliczone co najmniej dwa oceny z
lata)
praktycznej
nauki jęz. ros.
Ocena dost. zaliczamy na 4
Oceny db lub bdb
- zaliczamy na 5
Międzynarodowy certyfikat Stowarzyszenia
Współpracy "Polska - Wschód"( poziom
zaawansowany)
60- 80 pkt
4
81- 100 pkt
5
Międzynarodowy certyfikat Rosyjskiego Ośrodka
Nauki i Kultury przy Ambasadzie Rosyjskiej - poziom
"postparogowyj" i "biznes"
60- 80 pkt
4
81- 100 pkt
5
Certyfikat Izby Przem.-Handlowej Federacji
Rosyjskiej - poziom zaawansowany
60- 80 pkt
4
81- 100 pkt
5
Certyfikat Instytutu Języka Rosyjskiego im.
60- 80 pkt
4
3
ver 14.11.2013
Aleksandra Puszkina - poziom zaawansowany
81- 100 pkt
Egzamin TELC poziom B2
5
5
CERTYFIKATY JĘZYK FRANCUSKI
języki romańskie (francuski,
włoski, hiszpański)
wszystkie wydziały
mgr Anna Leśniewska
Terminy dyżurów można znaleźć na tablicach ogłoszeniowych przy sekretariacie SJO
(pok.419 Gmach Główny) oraz w Internecie (www.sjo.pw.edu.pl).
Uznanie innych, niewymienionych powyżej certyfikatów/egzaminów wymaga zgody
Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej lub Kierownika SJO.
Uznawane certyfikaty zewnętrzne
Certyfikat
Wynik egzaminu
Instytut Francuski –DELF
(stara wersja)
Ocena z Egzaminu B2
na PW
w zależności od liczby
punktów
2 eme Degré - Unité 5 & 6
Instytut Francuski –DALF
(stara wersja)
5
Instytut Francuski –DELF B2
(lub DALF C1 lub C2)
B2 (lub C1 lub C2)
5
5i4
TELC
W zależności od wyniku:
5 lub 4
zwalnia z ustnego B2
(12 pkt.)
3
Świadectwo ukończenia Alliance
Francaise
Filologia romańska
5
Zaliczony co najmniej jeden
rok
5
Matura dwujęzyczna
(+zaświadczenie z Ambasady
Francji)
5
CERTYFIKATY JĘZYK HISZPAŃSKI
języki romańskie (francuski,
wszystkie wydziały
włoski, hiszpański)
mgr Anna Leśniewska
Terminy dyżurów można znaleźć na tablicach ogłoszeniowych przy sekretariacie SJO
(pok.419 Gmach Główny) oraz w Internecie (www.sjo.pw.edu.pl).
Uznanie innych, niewymienionych powyżej certyfikatów/egzaminów wymaga zgody
Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej lub Kierownika SJO.
4
ver 14.11.2013
Uznawane certyfikaty zewnętrzne
Certyfikat
Wynik egzaminu
Ocena z Egzaminu B2
na PW
Instytut Cervantesa
B2, C1, C2
Diploma de Espanol (DELE) (stara wersja: DELE intermedio,
DELE superior)
5
Matura zdana w Hiszpanii
lub w kraju
hiszpańskojęzycznym
5
Matura dwujęzyczna
5
CERTYFIKATY JĘZYK WŁOSKI
języki romańskie (francuski,
wszystkie wydziały
włoski, hiszpański)
mgr Anna Leśniewska
Terminy dyżurów można znaleźć na tablicach ogłoszeniowych przy sekretariacie SJO
(pok.419 Gmach Główny) oraz w Internecie (www.sjo.pw.edu.pl).
Uznanie innych, niewymienionych powyżej certyfikatów/egzaminów wymaga zgody
Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej lub Kierownika SJO.
Uznawane certyfikaty zewnętrzne
Certyfikat
Ocena z Egzaminu B2
na PW
Wynik egzaminu
Certificato di Conoscenza della
Lingua Italiana :
-CELI 3
B2
-CILS 2
-PLIDA B2
5
-CELI 4
-CILS 3
-PLIDA C1
C1
5
-CELI 5
-CILS 4
-PLIDA C2
C2
5
5
ver 14.11.2013
CERTYFIKATY JĘZYK POLSKI
język rosyjski i język polski wszystkie wydziały
mgr Agnieszka Jakubowska
Terminy dyżurów można znaleźć na tablicach ogłoszeniowych przy sekretariacie SJO
(pok.419 Gmach Główny) oraz w Internecie (www.sjo.pw.edu.pl).
Uznanie innych, niewymienionych powyżej certyfikatów/egzaminów wymaga zgody
Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej lub Kierownika SJO.
Uznawane certyfikaty zewnętrzne
Certyfikat
Celujący
(189,6-200 pkt)
(94,8%-100%)
Certyfikat znajomości języka
polskiego wydany przez
Państwową Komisję
Poświadczania Znajomości
Języka Polskiego jako Obcego
- poziom B2
Ocena z Egzaminu B2
na PW
Wynik egzaminu
Celujący i bardzo dobry –5
Bardzo dobry
(169,6-189,5 pkt)
(84,8%-94,75%)
Dobry
(149,6-169,5 pkt)
(74,8%-84,75%)
Dobry –4
Dostateczny
(120-149,5 pkt)
(60%-74,75%)
Dostateczny –3
Poziom wyższy niż B2
5, bez względu na wynik
zdanego egzaminu.
Matura zdana za granicą w
liceum z polskim językiem
wykładowym.
5
6
ver 14.11.2013

Podobne dokumenty