DRZEWO genealogiczne

Komentarze

Transkrypt

DRZEWO genealogiczne
Epok a
DRZEWO genealogiczne
™™ Monogram Marii Teresy
Dynastia
habsbursko-l
­ ota ry ńsk a
Maria Teresa 1717–80, panowanie 1740–80
Franciszek Stefan ks. Lotaryngii i Baru
Leopold II 1747–92, panowanie 1790–92
Maria Ludwika, córka Karola III, króla Hiszpanii
Józef II 1741–90, panowanie 1765–90
Izabela Maria Burbon‑Parmeńska
Maria Józefa Antonina Wittelsbach
Franciszek II (I) 1768–1835, panowanie 1792–1835
Ferdynand I 1793–1875, panowanie 1835–48
Maria Anna, córka Wiktora Emanuela I,
króla Sardynii
Franciszek Józef I
1830–1916
panowanie 1848–1916
Elżbieta, córka Maksymiliana,
księcia Bawarii
Zofia
1855–57
Maria Waleria
1868–1924
Franciszek
Salwator
Rudolf
1858–89
Stefania,
córka Leopolda II,
króla Belgii
Gizela
1856–1932
książę
Leopold
Bawarski
Franciszek Karol 1802–78
Zofia, córka Maksymiliana I,
króla Bawarii
Maksymilian I 1832–67
Karol Ludwik 1833–96
cesarz Meksyku
Maria Annunziata,
w latach 1864–67
córka Ferdynanda II,
króla Sycylii
Karolina, córka Leopolda I,
króla Belgii
Elżbieta 1883–1963
Otto von Windischgrätz
Ludwik
Wiktor
1842–1919
Franciszek
Ferdynand 1863–1914
Zofia Chotek
Maria
Anna
1835–40
Otto
1863–1906
Maria,
córka Jerzego,
króla Saksonii
I
O
G
R
A
F
I
E
Albrecht 1817–95
Hildegarda,
córka Ludwika I,
króla Bawarii
Leopold 1797–1870
Maria Antonina, córka
Ferdynanda IV, króla Sycylii
Karol Salwator 1839–92
Maria Immaculata,
córka Ferdynanda II,
króla Sycylii
Jan Orth
1852–90
Fryderyk 1856–1936
naczelny wódz
armii 1914–17
Franciszek Salwator
1866–1939
Maria Waleria,
córka Franciszka Józefa I
Karol I 1887–1922, panowanie 1916–18
Zyta Burbon-Parmeńska
B
Karol 1771–1847
Henryka Nassau
Ferdynand III 1769–1824
książę Toskanii,
Luiza Maria,
córka Ferdynanda I Burbona,
króla Obojga Sycylii
Maria Teresa Burbon, córka Ferdynanda I, króla Sycylii
Maria Ludwika 1791–1847
Napoleon I
Hrabia Neipperg
Hrabia Bombelles
Maria Antonina 1755–93
Ludwik XVI, król Francji
Maria Karolina 1752–1814
Ferdynand IV, król Sycylii
22
™™ Monogram Franciszka Józefa I
Fr a n ciszek
Józef
I
23
Jan 1782–1859
Anna Plöchl
Karol Ferdynand 1818–74
Elżbieta Habsburg
Karol Stefan 1860–1930
właściciel Żywca

Podobne dokumenty