sz" w wyrazach i zdaniach - scenariusz zajęć

Komentarze

Transkrypt

sz" w wyrazach i zdaniach - scenariusz zajęć
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie
Konspekt zajęd logopedycznych
Prowadzący: Teresa Suchara
Temat: Usprawnianie wymowy głoski „sz” w wyrazach i zdaniach.
Cel główny:
 utrwalanie prawidłowej wymowy głoski „sz”.
Cele szczegółowe:
 usprawnianie narządów artykulacyjnych
 utrwalanie prawidłowej wymowy głoski „sz” w wyrazach i zdaniach
 rozróżnianie głosek dobrze i źle wypowiadanych.
Metody pracy:
 czynne (zadao stawianych dziecku, dwiczeo),
 dwiczenia oddechowe,
 dwiczenia artykulacyjne
Formy pracy:
 indywidualna
Pomoce dydaktyczne:
 lustro
 bajka „Jak miś szykuje się do snu”
 wiersz „Szumisz”
 wiersz „W szufladzie”
 wiersz „Worek Tadeusza”
 sylaby do odczytania
 obrazki (szuflada, szafa, groch, cebula, szynka, wieszak, szyna, szal, samochód, uszy, samolot)
 kartoniki z zapisanymi zdaniami oraz pudełko
 obrazek ilustrujący szafę pocięty na 5 części
Przebieg zajęd:
Zadanie 1: zabawy języka przed lustrem.
Prowadzący demonstruje dwiczenia, a dziecko je powtarza:
 wysuwanie i chowanie języka
 oblizywanie warg
 „spacer języka po buzi” (język jest raz na górze, raz na dole),
 kierowanie języka na boki, do brody, do nosa.
Zadanie 2: „Jak miś szykuje się do snu zimowego”. Ćwiczenia aparatu artykulacyjnego.
Prowadzący czyta bajkę, naśladuje odgłosy, a dziecko powtarza.
„Miś je miód (mlaskanie), oblizuje się (oblizywanie warg), myje zęby i podniebienie językiem, cmoka z
zadowoleniem (dziecko robi to samo), zasypia (wdech nosem i wydech ustami) i chrapie (na wdechu i
wydechu). Tymczasem na dworze wieje wiatr (dmuchanie na pociętą kartkę), drzewa szumią na
wietrze (szszsz...), drzewa rozmawiają za sobą (szu, szo, szy, sza, sze).
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie
Zadanie 3: Zabawa „Szumiący las”.
Prowadzący demonstruje zabawę, a dziecko ją powtarza:
nabranie nosem powietrza i wypuszczenie go podczas artykulacji głoski „sz” (należy ułożyd wargi w
ryjek i język za górnymi zębami. Należy dołączyd ruchy rąk nad głową i ruchy palców, które imitowad
będą poruszanie się liści).
Zadanie 4: „Szumisz...”.
Prowadzący czyta tekst wiersza, a dziecko wymawia wyłącznie głoskę „sz” w izolacji.
„Szumisz”
Szumię ja-szszsz...
Szumisz ty-szszsz...
Szumi on-szszsz...
Szumimy my-szszsz...
Szumicie wy-szszsz...
Szumią oni-szszsz...
Zadanie 5: Powtarzanie sylab.
Podczas dwiczeo należy przedłużad wymowę głoski „sz”.
 szszu, szszo, szsza, szsze, szszy,
 uszszu, yszszy, oszszo, aszsza, eszsze,
 oszsz, uszsz, aszsz,eszsz, yszsz.
Zadanie 6: Powtarzanie słów.
Prowadzący wypowiada słowa z głoską „sz”, a dziecko je powtarza.
szafa, szalik, szuflada, szewc, szopa, szorty, szum, szofer, szuwary, szkoła, zeszyt, zacisze, racuszek,
szyszka, Staszek...
Zadanie 7: Utrwalanie głoski „sz” w parach wyrazów.
Prowadzący wypowiada pary wyrazów, a dziecko je powtarza.
blaszana puszka, obszerna szafa, kosz kasztanów, szerokie szuflady, szanuj zeszyty, obszerne szuflady,
maszyna szyje, szara mysz, Zbyszek pisze, Tomaszek leniuszek.
Zadanie 8: Powtarzanie zdao.
Dziecko powtarza zdania wypowiadane przez prowadzącego.
 Mariusz lubi gruszki,
 Szymek gra w szachy
 mama szyje na maszynie
 pod szafą siedzą myszy
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie



Zbyszek pisze wiersze
Tomaszek jest leniuszkiem
w szafie są szerokie szuflady.
Zadanie 9: Czytanie wiersza.
Wyszczególnienie w tekście słów z „sz”.
„W szufladzie”
Do moich skarbów w szufladzie biurka
Dołożę dzisiaj kawałek sznurka,
Muszkę, koraliki, drewniane szpulki,
Szyszkę i szklankę, kulkę Urszulki.
Zadanie 10: „Czytam sam”.
Dziecko odczytuje sylaby z głoską „sz”.
sza, szo, sze, szu, szy, asz, osz, esz, usz, ysz, asza, oszo, esze, uszu, yszy.
Zadanie 11: „Co to jest?”
1. Dziecko nazywa obrazki, na których znajdują się przedmioty, mające w nazwie głoskę „sz”, a
następnie z wybranymi przez siebie układa zdania.
2. Co znajduje się na obrazkach? (szuflada, szafa, groch, cebula, wieszak, szyna, szynka, wieszak,
szal, samochód, uszy, torba, samolot).
Zadanie 12: „Czarodziejskie pudełko”.
Dziecko losuje z pudełka kartonik, na którym napisane jest zdanie (poprawne bądź niepoprawne),
prowadzący odczytuje zdanie, a dziecko powtarza je, jeśli jest prawidłowe, bądź poprawia w
przypadku zdania nieprawidłowego.
 „w lesie szumią drzewa”,
 „dzieci przyniosły do szkoły szyszki i kasztany”,
 „Agnieszka niesie kosyk”,
 „Leszek ma kaszel i nie poszedł do skoły”,
 „drogą sło sześd szakali”,
 „w szafie wisą spodnie”,
 „na stole stoi blaszana miska”,
 „Mateusz ma pluszowego misia”.
Zadanie13: „Co to jest?”
Dziecko układa obrazek ilustrujący szafę - obrazek jest pocięty na 5 części.
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie
Zadanie 14: . Zagadki słowne.
Prowadzący mówi zagadki, dziecko zgaduje i wskazuje obrazek ilustrujący odpowiedź.
 „Zamiast paska na brzuszku, podtrzymują ci spodnie maluszku” (szelki).
 „Szerszy lub węższy, krótszy lub dłuższy, by zimą osłonid twą szyję i uszy. (szalik).
 „Gdy jest błoto, gdy deszcz pada, wtedy chętnie je zakładam, mama też się nie oburzy, gdy w
nich wejdę do kałuży. (kalosze).
Zadanie 15: Nauka wierszyka „Worek Tadeusza” ilustrowanego gestami.
„Worek Tadeusza”
„Szedł Tadeusz ciemną nocą,
Szurał kaloszami.
Niósł na plecach bardzo ciężki
Worek z zabawkami”