FLAVOCARD LAVOCARD

Komentarze

Transkrypt

FLAVOCARD LAVOCARD
ulotka informacyjna
FLAVOCARD
LAVOCARD
suplement diety
Oświadczenie zdrowotne
Warto wiedzieć,
ć że
ż obowiązujące
ą ące w Unii Europejskiej prawodawstwo wymaga, by informacje o
dobroczynnym działaniu suplementu diety były potwierdzone naukowo. Dowody naukowe, które mają
potwierdzaćć działanie danego składnika suplementu sąą oceniane przez nauko
naukowców skupionych w
Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa
ń
Żywności.
Ż
ści. Dopiero ich pozytywna opinia pozwala by taką informacjęę
przekazywać konsumentowi na opakowaniu suplementu i w jego reklamie.
Dowody naukowe pochodzące z licznych badań pozwoliły na sformułowanie
nie oficjalnego oś
oświadczenia, żże
„Flawanole kakao przyczyniająą sięę do utrzymania elastyczności
ś naczyńń krwionoś
krwionośnych, co przyczynia sięę do
prawidłowego przepływu krwi”. Treść
ść tego oświadczenia
świadczenia została zatwierdzona przez Europejską Agencjęę
Bezpieczeństwa Żywności (ang. European Food Safety Authority)) i opublikowana w dzienniku EFSA w
2012 roku (EFSA Journal 2012; 10(7): 2809) oraz w Polsce jako Rozporządzenie
ądzenie Komisji UE nr 232/2012
ze zmianami: UE nr 851/2013 , UE nr 539/2015. Skuteczność
ść proszku kakaowego w utrzymaniu właś
właściwej
elastyczności
ś naczyńń opisana w oświadczeniu
ś
zdrowotnym odnosi sięę do dawki minimalnej 200 mg
flawanoli dziennie, co zapewnia 1 saszetka Flavocardu.
Więcej szczegółów na stronie internetowej www.flavocard.com
Kto jest podmiotem odpowiedzialnym za Flavocard?
Flavocard został opracowany przez Flavopharmęę sp. z o.o., firmęę założ
założonąą przez naukowców
reprezentujących
ących Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Producentem surowca do wytwarzania
suplementu diety Flavocard jest znana międzynarodowa
ędzynarodowa firma Barry Callebaut.
Gwarantujemy najwyższą
ż ą zawartość
ść flawanoli, znajdujących
ących w nasionach kakaowca, jaka
jest dostępna w suplementach diety obecnych na rynku!
Gdzie kupić Flavocard?
Flavocard można
ż
kupićć obecnie w sklepie internetowym korzystają
korzystając ze strony
www.flavopharma.com, a niebawem także
że w dobrych aptekach. Szczegółowe dane i sposób
podawania umieszczone są na opakowaniu suplementu diety Flavocard.
Co to jest Flavocard?
Flavocard jest suplementem diety uzyskanym z wyselekcjonowanych ziaren kakaowca przy
zastosowaniu naturalnych metod zapewniających
zapewniają
zachowanie wysokiej zawartości
ś
biodostępnych,
ępnych, prozdrowotnych flawanoli. Flavocard jest sprzedawany w formie saszetek (20
saszetek w opakowaniu) do sporządzania
ądzania zawiesiny w wodzie lub mleku.
Flawanole to substancje roślinne
ślinne o działaniu prozdrowotnym, które między
mię
innymi poprawiająą
funkcjonowanie naczyń krwionośnych.
Udowodniono, żże spożywanie
żywanie dziennie 200 mg flawanoli
pochodzących
ących z nasion kakaowca utrzymuje prawidłową
elastyczność
ść naczyń
ń krwionośnych,
śnych, co przyczynia się do
prawidłowego przepływu krwi w naczyniach.
naczyniach Taka ilość flawanoli
zawarta jest w 2.5 g proszku kakaowego, czyli w jednej saszetce
Flavocardu zalecanej do stosowania 1 raz dziennie.
Czym różni się Flavocard od zwykłego spożywczego kakao?
Technologia produkcji typowego spożywczego
żywczego kakao obejmuje obróbkę chemiczną,
ą nazywanąą
alkalizacją.
ą. Uzyskany w ten sposób produkt ma atrakcyjną ciemnąą barwę,
ę jest mniej gorzki, ale
teżż mniej zdrowy, bo w znacznym stopniu pozbawiony flawanoli. Kakao spożywcze
spoż
nie zawiera
zwykle więcej
ę niżż 1% biodostępnych
ępnych flawanoli. Proszek kakaowy zawarty w preparacie Flavocard
uzyskiwany jest za pomocąą technologii, która wykorzystuje naturalne metody obróbki ziarna takie
jak mielenie i tłoczenie. Proszek ten nie przechodzi procesu alkalizacji. Dzięki temu zawartość
biodostępnych
ępnych flawanoli we Flavocardzie wynosi minimum 7.5% (średnia
(ś
wartość
ść to 8.3%,
maksymalna 10%). Należy
ż także
że podkreślić,
podkreś ć że
ż spożywając
ż
ą czekoladęę lub inne produkty
zawierające
ące kakao zawsze wprowadzamy do organizmu
org
składniki odżywcze takie jak tłuszcze
czy cukry, co powoduje dostarczenie organizmowi dodatkowych kalorii. Preparat Flavocard jest
odtłuszczony i dostarcza jedynie 8.6 kcal na jedną porcjęę (przy rozpuszczeniu w wodzie).
ulotka informacyjna
Czy Flavocard jest lekiem?
FLAVOCARD
Flavocard nie jest lekiem i nie powinien w żadnym wypadku
zastępować
ę
ć leków wskazanych przez lekarza. Flavocard jest
suplementem diety. Zadaniem suplementu diety jest
dostarczenie składników, które powinny znaleźć sięę w naszym
codziennym pożywieniu.
poż
Brak czasu na zadbanie o prawidłowo
zbilansowaną dietęę oraz jakość
ść i stopieńń przetworzenia
najbardziej dostępnej
dostę
żywności
ż
powodują, że nasza dieta jest
zubożona
żona o wiele dobroczynnych składników. Szansą na ich
uzupełnienie jest spożywanie
spoż
produktów sporządzonych
ą
metodami, które dają szansęę na zachowanie naturalnego
składu surowca. Takim produktem jest suplement diety
Flavocard.
suplement diety
Czy Flavocard jest dla mnie?
Preparat Flavocard wspomaga prawidłowe krążenie,
ążenie, co jest
kluczem do zdrowego życia oraz zdrowego starzenia się
się.
Flawonoidy zawarte w ziarnach kakaowca pozytywnie wpływają
na elastyczność naczyń krwionośnych wspomagając
ąc prawidłowy
przepływ krwi w całym organizmie. To oczywiste, że
ż każdemu
żdemu
potrzebny jest prawidłowy przepływ krwi, zatem Flavocard moż
może
byćć preparatem dla każdego,
żdego, kto dba o zachowanie sprawności
fizycznej i umysłowej i w konsekwencji o dobre samopoczucie.
Sąą jednak grupy osób, które szczególnie powinny się
zatroszczyćć o utrzymanie prawidłowego stanu swych naczyń
krwionośnych.
ś
Ważnym
ż
czynnikiem wpływającym
ącym na stan
naczyńń krwionośnych
ś
jest wiek. Nie sposób wyznaczyćć granicy,
powyżej
ż której zaczynamy sięę starzeć,
ć ale można
ż powiedzieć,
ć, żże
im ktoś jest starszy tym większego wsparcia wymagająą jego
naczynia. Istotnym czynnikiem pogarszającym
ącym funkcje naczyń
jest palenie tytoniu. Siedzący
ą tryb życia
ż
i stres nieodłącznie
ącznie
związane
ą
z funkcjonowaniem w dzisiejszym społeczeństwie
ństwie
również nie sprzyjają utrzymaniu prawidłowego funkcjonowania
kcjonowania
naczyń.
ń Podsumowując,
ąc, Flavocard przeznaczony jest dla osób
dorosłych niezależnie
ż
od płci i wieku, jednakże
że szczególną
korzyść
ść z jego stosowania mogąą odnieść
ść jednak osoby w
średnim
ś
i starszym wieku chcące
ą
zachowaćć witalność
witalność,
sprawność i energię.
Poniżej
żej przedstawiono porównanie Flavocardu z innymi
produktami zawierającymi
zawierają
flawanole kakaowca.
prawidłowa
tętnica
tętnica zwężona
przez miażdżycę
Ile powinienem dziennie spożyć produktów czekoladowych by
dostarczyć tyle flawanoli ile jest zawartych w 1 saszetce Flavocardu?
Kakao spożywcze
Ciemna czekolada
Mleczna czekolada
17.5 g
75 g
375 g
8 filiżanek
¾ tabliczki
prawie 4 tabliczki

Podobne dokumenty