język angielski - poziom podstawowy

Komentarze

Transkrypt

język angielski - poziom podstawowy
Język angielski. Poziom podstawowy
Próbna Matura z OPERONEM i „Gazetą Wyborczą”
KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI
POZIOM PODSTAWOWY
Zadanie 1.
Za każde poprawne rozwiązanie przyznajemy 1 punkt. Maksimum 5 punktów.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
B
A
C
A
C
Zadanie 2.
Za każde poprawne rozwiązanie przyznajemy 1 punkt. Maksimum 5 punktów.
T
F
X
2.1.
Paying the entrance fee is the first thing you do.
2.2.
The workers can see you undressed.
2.3.
You wear shorts at the baths.
X
2.4.
No one talks to each other while bathing.
X
2.5.
After their bath people sometimes drink something.
X
X
Zadanie 3.
Za każde poprawne rozwiązanie przyznajemy 1 punkt. Maksimum 5 punktów.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
E
D
B
C
A
Zadanie 4.
Za każde poprawne rozwiązanie przyznajemy 1 punkt. Maksimum 5 punktów.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
C
B
E
A
D
Zadanie 5.
Za każde poprawne rozwiązanie przyznajemy 1 punkt. Maksimum 7 punktów.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.
C
D
C
A
C
B
A
www.operon.pl
1
Język angielski. Poziom podstawowy
Próbna Matura z OPERONEM i „Gazetą Wyborczą”
Zadanie 6.
Za każde poprawne rozwiązanie przyznajemy 1 punkt. Maksimum 8 punktów.
T
F
6.1.
People believe that ordinary people and not actors take part in reality TV programmes.
X
6.2.
Reality TV is a type of documentary.
X
6.3.
Reality TV is a good term to describe this type of programme.
6.4.
Reality TV appeals to some because it places ordinary people in
unusual situations.
6.5.
Participants from “Survivor” or “Big Brother” become just as big
celebrities as those from “Pop Idol”.
X
6.6.
“Big Brother” is the same type of reality TV programme as “The
Real World”.
X
6.7.
The term “reality television” is perfect for special-living-environment programs.
X
6.8.
Shows like “Survivor” are like a good narrative.
X
X
X
Zadanie 7.
Maksimum 5 punktów.
Sprawdza egzaminator zgodnie z kryteriami podanymi w aneksie do Informatora o egzaminie maturalnym od 2008 roku. Język angielski (www.cke.edu.pl).
Zadanie 8.
Maksimum 10 punktów.
Sprawdza egzaminator zgodnie z kryteriami podanymi w aneksie do Informatora o egzaminie maturalnym od 2008 roku. Język angielski (www.cke.edu.pl).
w w w. o p e r o n . p l
2

Podobne dokumenty