T-Kiosk - Talex S.A.

Komentarze

Transkrypt

T-Kiosk - Talex S.A.
T-Kiosk
T-Kiosk to kompletne rozwiązanie dla mobilnych kiosków internetowych
oferujących publiczny dostęp do Internetu. Aplikacja Kiosk daje pełną
kontrolę nad przeglądarką Internet Explorer uruchamianą w urządzeniu,
zabezpieczając ją zgodnie ze zdefiniowanymi wymaganiami. Użytkownik może korzystać z dostępu do Internetu jedynie w zakresie zdefiniowanym przez administratora. Dzięki temu można zapewnić bezpieczną
i bezproblemową pracę kiosku eliminując zagrożenia związane z instalowaniem obcych komponentów czy oprogramowania.
Gdzie T-Kiosk sprawdza się najlepiej
Aplikacja T-Kiosk doskonale nadaje się do:
• publicznych kiosków internetowych,
• w bankach jako stanowisko samoobsługowe,
• w galeriach handlowych jako punkty informacyjno-multimedialne
• na dworcach, lotniskach jako punkty dostępu do Internetu.
Aplikacja z powodzeniem może być wykorzystywana we wszystkich
punktach mobilnego dostępu do Internetu zabezpieczając prawidłowe
i stabilne działanie przeglądarki internetowej IE oraz fizycznych komponentów kiosku.
Jak działa aplikacja T-Kiosk
Aplikacja T-Kiosk została oparta na mechanizmie „hostowania” Internet
Explorera poprzez stworzenie warstwy izolującej go przed poleceniami
wydawanymi przez użytkownika. W ten sposób, poprzez zdefiniowane
ustawienia, IE wykonuje jedynie te polecenie, na które zezwala T- Kiosk.
Możliwe jest również kontrolowanie parametrów tych poleceń, np. dotyczących bezpieczeństwa, ustawień cache, zapisywania stron do historii
pracy, a w przypadku niezgodności z wymaganiami możliwa jest ich
zamiana. T-Kiosk może m.in. blokować dostęp do dysku i zapisu plików,
do opcji wydruku i ustawień drukarki, do konfiguracji IE oraz historii.
Bezpieczeństwo
T-Kiosk doskonale sprawdza się w samoobsługowych stanowiskach
w bankach zapewniając wysokie bezpieczeństwo korzystania z systemów transakcyjnych bankowości elektronicznej. Internetowe kioski
udostępniające możliwość korzystania z elektronicznych kanałów banku
wymagają najwyższego poziomu bezpieczeństwa i poufności danych.
Aplikacja oferuje mechanizmy zabezpieczające użytkownika przed przypadkowym pozostawieniem otwartej sesji, oferując w tym zakresie możliwość automatycznego wylogowania po z góry zdefiniowanym czasie
(różnym dla poszczególnych adresów). T-Kiosk dba również o łatwość
obsługi klienta poprzez uruchamianie wielu instancji IE w pojedynczej
ramce, dzięki czemu użytkownik kończąc pracę i odchodząc od kiosku
ma pewność, że nie pozostawia otwartych sesji przeglądarki. Aplikacja zapewnia jednocześnie wysoką poufność zabezpieczając i blokując
możliwość przeglądania historii połączeń i otwieranych stron poprzedniego użytkownika, uniemożliwiając przeglądanie plików cookies.
Jednocześnie T-Kiosk na bieżąco monitoruje aktywność użytkownika
aktywnie reagując na jego błędy popełniane w momencie niezamierzonego opuszczania stref zabezpieczonych.
Możliwości promocyjno-reklamowe
T-Kiosk to idealne narzędzie marketingowe mogące doskonale służyć
budowaniu wizerunku czy promocji marki. Dzięki możliwościom dowolnej konfiguracji i definiowania treści dostępnych za pośrednictwem kiosku, nadaje się jako stanowisko multimedialne w kampanii produktowej.
Aplikacja posiada możliwość zdefiniowania na stałe paska nawigacyjnego oraz jego wizualizację zgodną z wytycznymi w zakresie identyfikacji wizualnej. Dzięki temu T-Kiosk może być z powodzeniem wykorzystywany jako nakładka na przeglądarkę kiosku multimedialnego danej
marki bądź produktu.
T-Kiosk pozwala jednocześnie wyświetlać określone treści multimedialne (animacje, filmy, grafiki) w momencie bezczynności urządzenia.
W ten sposób kiosk staje się doskonałym nośnikiem dla dostawców treści reklamowych. Aplikacja T-Kiosk wspiera ponadto transmisję audio
oraz video, dzięki czemu po instalacji w kiosku mikrofonu, kamery internetowej bądź słuchawki telefonicznej, staje się on punktem komunikacji
z call center klienta.
Technologia
Proponowane przez Talex kioski wykorzystują technologię cienkiego
klienta - terminale graficzne. Terminale nie posiadają własnego dysku
twardego, dzięki czemu są o wiele bardziej odporne na awarie. Wyeliminowanie dysków twardych sprawia, że są one niezwykle ciche - pracują
praktycznie bezszmerowo. Urządzenia te cechuje również zdecydowanie mniejsze wydzielanie ciepła w stosunku do tradycyjnych komputerów PC. Zastosowanie terminali graficznych ma ponadto niebagatelne
znaczenie w przypadku konieczności usunięcia awarii urządzenia. Dzięki
standaryzacji terminali czynności serwisowe sprowadzają się najczęściej do wymiany uszkodzonego terminala na nowy, bez konieczności
jakichkolwiek prac związanych z reinstalacją systemu czy konfiguracją
aplikacji. Terminale są jednocześnie znacznie bezpieczniejszym rozwiązaniem w przypadku kradzieży - nie posiadają dysku twardego, a zatem
nie zawierają w sobie zapisanych żadnych danych.
Infrastruktura sieciowa
Internetowe kioski wyposażone są w systemy sieciowe dopasowane do
specyfiki i potrzeb klienta oraz funkcji kiosku. Każdorazowo połączenie
z siecią Internet zabezpieczane jest poprzez sprzętowy firewall. Dodatkowo istnieje możliwość przygotowania bezpiecznego kanału VPN (Virtual Private Network) do łączenia się z wewnętrzną siecią korporacyjną.
Talex oferuje ponadto możliwość wykorzystania systemów wykrywających ataki - IDS (Intrusion Detection Systems). Na życzenie klienta kioski
zostają objęte całodobowym monitoringiem zdalnym realizowanym
przez Centrum Monitoringu Talex Data Center.
Ekrany konfiguracyjne T-Kiosk.
Funkcjonalność T-Kiosk
• możliwość definiowania dostępnych stron www
• blokowanie dostępu do ustawień konfiguracyjnych
Internet Explorer
• automatyczne wylogowywanie z przypadkowo
pozostawionych otwartych sesji
• otwieranie wszystkich instancji IE w pojedynczej ramce
• ochrona prywatności - blokowanie możliwości
przeglądania historii otwieranych stron
• blokowanie zapisu i instalacji obcych komponentów
• aktywne monitowanie przed przejściami
do stref niezabezpieczonych
W czym możemy pomóc
Talex oferuje możliwość wprowadzenia dowolnych modyfikacji w aplikacji T-Kiosk zgodnie z wymaganiami i potrzebami klienta. Istnieje
możliwość przygotowania indywidualnej konfiguracji bezpieczeństwa
T-Kiosk odpowiadającej specyfice stron www klienta. Dzięki zdobytemu doświadczeniu Talex oferuje pomoc w zakresie zdefiniowania
koncepcji technicznej dla biznesowych planów klienta. Nasze usługi obejmują całość działań począwszy od pomocy w zakresie wyboru
sprzętu i oprogramowania, przez usługi projektowe w zakresie budowy
kompleksowych rozwiązań z wykorzystaniem stanowisk samoobsługowych, skończywszy na instalacji infrastruktury sieciowej. Talex jest
przygotowany na kompleksowy projekt wdrożenia i uruchomienia kiosków w środowisku klienta, jego bieżące utrzymanie i serwisowanie,
a także 24-godzinny zdalny monitoring.
Referencje
• monitorowanie pracy kiosku (informacja o
próbach nieautoryzowanych operacji)
• bezpieczne przeglądanie i drukowanie plików PDF
• wizualizacja zgodna z przyjętymi standardami identyfikacji
ING Bank Śląski SA:
• kioski internetowe
• kilkaset placówek franszyzowych w całej Polsce
Bank Zachodni WBK SA:
• stanowiska samoobsługowe w wybranych placówkach
• możliwość obsługi audio i video
• specjalnie przygotowany system operacyjny kiosku
Talex SA
ul. Karpia 27 d
61-619 Poznań
tel. (61) 827 55 00
fax (61) 827 55 99
dział handlowy
[email protected]
www.talex.pl
[email protected]

Podobne dokumenty