Polskie Stowarzyszenie S - Biblioteka Główna Akademii

Komentarze

Transkrypt

Polskie Stowarzyszenie S - Biblioteka Główna Akademii
Marzec 2012
AKTYWNOŚĆ RUCHOWA
Aktywność sportowa kobiet : uwarunkowania i skutki / red.
nauk. Zofia Żukowska ; Polskie Stowarzyszenie Sportu
Kobiet. -- Warszawa : [s.n.], 2009 (Warszawa : Estrella). -123, [1] s. : il. ; 23 cm.
ISBN 978-83-62045-00-6
Sportowe formy aktywności osób niepełnosprawnych i starszych :
adaptowana aktywność fizyczna (APA) / [red. nauk.
Natalia Morgulec-Adamowicz i Andrzej Kosmol]. -- Warszawa :
Polskie Towarzystwo Naukowe Adaptowanej Aktywności
Fizycznej, cop. 2011. -- 128 s. : il. ; 21 cm + dysk optyczny
(CD-ROM).
ISBN 978-83-63244-00-2
FIZJOLOGIA
Wybrane zagadnienia tolerancji wysiłku fizycznego / Krzysztof
Klukowski, Andrzej T. Klimek, Zbigniew Jethon [(red. nauk.)].
-Kraków : Medicina Sportiva, 2011. -- 88 s. : il. ; 24 cm. -- (
Biblioteka Medicina Sportiva )
ISBN 83-912449-3-8
FIZJOTERAPIA
Badania czynnościowe narządu ruchu w fizjoterapii / pod red.
Tadeusza Skolimowskiego ; [aut. Joanna Anwajler et al.].
-- Wyd. 2. -- Wrocław : Wydawnictwo Akademii Wychowania
Fizycznego, 2012. -- 415, [1] s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-89156-20-4
Zdrowie - aktywne życie - postępy fizjoterapii / pod red.
Grażyny Hagel, Danuty Dytz-Świtek ; Wyższa Szkoła Edukacji i
Terapii. Wydział Zamiejscowy w Szczecinie. -- Poznań :
Wydawnictwo Wyższej Szkoły Edukacji i Terapii, 2011. -- 135 s.
:
il. ; 24 cm.
Materiały z sympozjum naukowo-szkoleniowego Zdrowie - aktywne
życie - postępy fizjoterapii.
ISBN 978-83-927622-5-6
1
Marzec 2012
GEOGRAFIA
Stan i perspektywy rozwoju geografii w Polsce : raport z prac
Komitetu Nauk Geograficznych Polskiej Akademii Nauk
w kadencji 2003-2006 / pod red. Stanisława Liszewskiego, Jana
Łobody i Wiesława Maika ; Komitet Nauk Geograficznych
Polskiej Akademii Nauk. -- Bydgoszcz : Wydawnictwo Uczelniane
Wyższej Szkoły Gospodarki, 2008. -- 264 s. ; 24 cm.
ISBN 978-83-61036-48-7
HISTORIA SPORTU
Gramy dalej : księga jubileuszowa : 80-lecie Polskiego Związku
Tenisa Stołowego (1931-2011) / Wiesław Pięta. -Częstochowa : Stowarzyszenie Przyjaciół Gaude Mater :
Regionalny Ośrodek Kultury, 2011. -- 59, [93] s. : il. ; 22x30
cm.
ISBN 978-83-62240-21-0
Historia włocławskiej koszykówki : 1945-2003 / Roman
Konopczyński. -- Włocławek : Lega - Oficyna Wydawnicza
Włocławskiego Towarzystwa Naukowego, 2005. -- 425, XXXIV, [8]
s. : fot. ; 24 cm.
ISBN 83-88-115-92-8
Małopolski Okręgowy Związek Pływacki - 85 lat / [red.
Katarzyna. Urbańczyk - Kogut]. -- Kraków : Aknet Krzysztof
Kogut, 2011. -- 269, [1] s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm.
ISBN 978-83-931791-4-5
Zawodnicy AZS-AWF Warszawa w igrzyskach olimpijskich 1952-2008
/ Maria Rotkiewicz. -- Wyd. 2 popr. i rozszerz. -Warszawa : Estrella, 2009. -- 227 s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-62045-01-3
Zimowe Igrzyska Olimpijskie 1924-2006. Suplement : Vancouver
2010 / Zbigniew Porada. -- Kraków : FALL, 2010.
INFORMATYKA
Bezpieczeństwo i audyt systemów informatycznych / Marian
Molski, Małgorzata Łacheta. -- Bydgoszcz : Wydawnictwo
Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki, 2009. -- 252 s. : il.
kolor. ; 24 cm.
ISBN 978-83-61036-92-0
2
Marzec 2012
KULTURA FIZYCZNA
Kultura fizyczna słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w
Nowym Sączu / Waldemar Makuła ; Państwowa Wyższa Szkoła
Zawodowa w Nowym Sączu. -- Nowy Sącz : Wydawnictwo Naukowe
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2011. -- 57 s. : il.
(w tym kolor.) ; 25 cm.
ISBN 978-83-63196-06-6
Kultura fizyczna w Polsce w latach 2008-2010 = Physical
education in Poland in the years 2008-2010 / Główny Urząd
Statystyczny, Urząd Statystyczny w Rzeszowie. -- Warszawa :
Główny Urząd Statystyczny ; Rzeszów :
Urząd Statystyczny, 2011. -- 328 s. ; 24 cm + Aneks CD-ROM. -( Informacje i Opracowania Statystyczne /
Główny Urząd Statystyczny )
ISBN 978-83-7406-164-3
LEKKOATLETYKA
Działalność Międzynarodowego Stowarzyszenia Federacji
lekkoatletycznych jako organizacji międzynarodowej / Janiak
Arkadiusz, Kisiel Jarosław. -- Kalisz : Wydawnictwo Uczelni
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta
Stanisława Wojciechowskiego, 2011. -- 76, [1] s. il. ; 24 cm.
-- ( Zeszyt Naukowy / Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu. Prace
Naukowe Instytutu Zarządzania )
ISBN 978-83-60137-80-2
MEDYCYNA
Ponad - czasowa pamięć : jak zatrzymać młodość umysłu i radzić
sobie z zaburzeniami pamięci u osób starszych /
Elżbieta Trypka. -- Kraków ; Wrocław : Oficyna Wydawnicza
"Impuls", 2008. -- 72, [1] s. ; 24 cm. -- (Seria "Biblioteka
Nestora" t. 1 )
ISBN 978-83-7308-996-9
ISBN 978-83-7587-059-6
Practical skills for primary care physicians / ed. Andrzej
Steciwko ; [aut. Maria Magdalena Bujnowska-Fedak et al.] :
Wroclaw Medical University, Department of Family Medicine,
Regional Teaching Unit for Family Physicians. -Wrocław : Wroclaw Medical University, 2011. -- 244 s. : il.
kolor. ; 25 cm.
ISBN 978-83-7055-127-8
3
Marzec 2012
NURKOWANIE
Nurkowanie dla zaawansowanych : orientacja podczas nurkowania,
nurkowanie w nocy, nurkowanie w prądach, nurkowanie
na wrakach / Werner Scheyer ; [tł. z jęz. niem. Agnieszka
Magierska-Bossack]. -- Warszawa : Oficyna Wydawnicza
Alma-Press, cop. 2011. -- 115, [2] s. : il. kolor. ; 24 cm. -( Książki dla Nurków ; 13 )
ISBN 978-83-7020-427-3
Nurkowanie techniczne / Paweł Poręba. -- Warszawa : BEL
Studio, 2010. -- 353 s. ; 24 cm.
ISBN 978-83-61208-61-7
PRAWO SPORTOWE
Prawne problemy sportu żużlowego / pod red. Andrzeja J.
Szwarca. -- Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 2011. -- 198 s. ;
21 cm. -- ( Sport i Prawo ; 14 )
Książka zawiera materiały z konferencji zorganizowanej przez
Polskie Towarzystwo Prawa Sportowego oraz Wyższą
Szkołę Humanistyczną im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w
Lesznie.
ISBN 978-83-7177-840-6
LEKKOATLETYKA
Działalność Międzynarodowego Stowarzyszenia Federacji
lekkoatletycznych jako organizacji międzynarodowej / Janiak
Arkadiusz, Kisiel Jarosław. -- Kalisz : Wydawnictwo Uczelni
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta
Stanisława Wojciechowskiego, 2011. -- 76, [1] s. il. ; 24 cm.
-- ( Zeszyt Naukowy / Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu. Prace
Naukowe Instytutu Zarządzania )
ISBN 978-83-60137-80-2
MEDYCYNA
Ponad - czasowa pamięć : jak zatrzymać młodość umysłu i radzić
sobie z zaburzeniami pamięci u osób starszych /
Elżbieta Trypka. -- Kraków ; Wrocław : Oficyna Wydawnicza
"Impuls", 2008. -- 72, [1] s. ; 24 cm. -- (Seria "Biblioteka
Nestora" t. 1 )
ISBN 978-83-7308-996-9
ISBN 978-83-7587-059-6
4
Marzec 2012
Practical skills for primary care physicians / ed. Andrzej
Steciwko ; [aut. Maria Magdalena Bujnowska-Fedak et al.] :
Wroclaw Medical University, Department of Family Medicine,
Regional Teaching Unit for Family Physicians. -Wrocław : Wroclaw Medical University, 2011. -- 244 s. : il.
kolor. ; 25 cm.
ISBN 978-83-7055-127-8
NURKOWANIE
Nurkowanie dla zaawansowanych : orientacja podczas nurkowania,
nurkowanie w nocy, nurkowanie w prądach, nurkowanie
na wrakach / Werner Scheyer ; [tł. z jęz. niem. Agnieszka
Magierska-Bossack]. -- Warszawa : Oficyna Wydawnicza
Alma-Press, cop. 2011. -- 115, [2] s. : il. kolor. ; 24 cm. -( Książki dla Nurków ; 13 )
ISBN 978-83-7020-427-3
Nurkowanie techniczne / Paweł Poręba. -- Warszawa : BEL
Studio, 2010. -- 353 s. ; 24 cm.
ISBN 978-83-61208-61-7
PRAWO SPORTOWE
Prawne problemy sportu żużlowego / pod red. Andrzeja J.
Szwarca. -- Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 2011. -- 198 s. ;
21 cm. -- ( Sport i Prawo ; 14 )
Książka zawiera materiały z konferencji zorganizowanej przez
Polskie Towarzystwo Prawa Sportowego oraz Wyższą
Szkołę Humanistyczną im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w
Lesznie.
ISBN 978-83-7177-840-6
SOCJOLOGIA
Autorytety w życiu społecznym / pod red. Stanisława Kowalika.
-- Bydgoszcz : Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły
Gospodarki, 2008. -- 261 s. : il. ; 24 cm. -- ( Społeczeństwo,
Gospodarka, Kultura ; 2 )
ISBN 978-83-61036-36-4
Budowanie systemu wsparcia dla
ograniczenia : zbiór rozpraw /
Sobczak-Michałowskiej i Alicji
Wydawnictwo Uczelniane Wyższej
2010. -- 154 s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-61036-61-6
rodziny : możliwości i
pod red. Marzeny
Kozubskiej. -- Bydgoszcz :
Szkoły Gospodarki,
5
Marzec 2012
SPORT DZIECI I MŁODZIEŻY
Edukacja olimpijska : dokumenty normatywne i kodeksy fair play
: (z warsztatami dydaktycznymi dla nauczycieli,
trenerów i młodzieży) / Marcin Czechowski, Zofia Żukowska,
Ryszard Żukowski ; Klub Fair Play Polskiego Komitetu
Olimpijskiego. -- Warszawa : Klub Fair Play Polskiego Komitetu
Olimpijskiego : Estrella, 2011. -- 151 s. ; 24 cm. -( Zeszyt - Klub Fair Play Polskiego Komitetu Olimpijskiego ;
z. 2 )
ISBN 978-83-62045-09-9
Fair play w sporcie i życiu młodzieży : warsztaty dydaktyczne
dla nauczycieli i młodzieży szkolnej / Marcin Czechowski,
Anna Dąbrowska ; Klub Fair Play Polskiego Komitetu
Olimpijskiego. -- Warszawa : Klub Fair Play PKOl, 2011. -- 80
s.,
[4] s. tabl. : il. kolor. ; 23 cm. -- ( Zeszyt / Klub Fair
Play Polskiego Komitetu Olimpijskiego ; z. 1 )
ISBN 978-83-62045-07-5 978-83-62045-07-05
Piłka nożna dla najmłodszych. Cz. 1, Szkolenie piłkarskie na
boiskach ORLIK 2012 / Miłosz Stępiński, Krzysztof
Paluszek. -- Wyd. 2. -- Łódź : Fundacja Widzew Łódź "Akademia
Futbolu", 2009. -- 144 s. : il. ; 21 cm.
ISBN 978-83-928630-1-4
SPORT NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Najlepsi sportowcy niepełnosprawni / Kamil Durczok, Jarosław
Gugała [oraz] Andrzej Jucewicz [et. al]. -- Warszawa :
Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych "Start" : Oficyna
Wydawnicza ABA, [2011]. -- 129, [1] s. : il. kolor. ; 22 cm +
płyta CD.
ISBN 978-83-61012-51-1
STATYSTYKA
Statistica : przewodnik. -- Kraków : StatSoft, cop. 2011. -280 s. : il. ; 24 cm.
Opis wg okł. Tyt. oryg.: Statistica : quick reference.
ISBN 978-83-88724-55-8
SZYBOWNICTWO
WAGAC : 2nd FAI World Advanced & 14th Glider Aerobatic
Championships Poland - Toruń 26.07-07.08.2011 / -- Toruń :
[2011].
6
Marzec 2012
TENIS
Tenis : szybkie nauczanie = Fast track tennis instruction /
Andrzej Faruzel ; [zdj. Bogdan Zimowski]. -- Kraków :
Towarzystwo Słowaków w Polsce, 2011. -- 18 s. : il. kolor. ;
21 cm.
ISBN 978-83-7490-454-4
TRANSPORT
Infrastruktura transportowa szansą i barierą rozwoju
regionalnego : materiały pokonferencyjne / pod red. Janusza
Łacnego. -- Bydgoszcz : Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły
Gospodarki, 2008. -- 392 s. : il. ; 28 cm.
Materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt.
"Infrastruktura transportowa szansą i barierą rozwoju regionu
kujawsko-pomorskiego", Bydgoszcz, 19-20 października 2007 r.
Druk dwuszpaltowy.
ISBN 978-83-61036-72-2
TRENING
Identyfikacja sprawności działania w grze w piłkę nożną graczy
i zespołów najwyższego poziomu sportowego /
red. Andrzej Szwarc. -- Olecko : Wydawnictwo Wszechnicy
Mazurskiej Acta Universitatis Masuriensis, 2011. -- 72 s. :
il. ; 20 cm. -- ( Badania Naukowe Wszechnicy Mazurskiej w
Olecku ; (14) )
ISBN 978-83-60727-51-5
Konferencja Trenerów Szkolenia Olimpijskiego Londyn 2012,
Spała, 21-23 listopada 2011 : materiały szkoleniowe /
[red. nauk. Jan Gajewski ; aut. Jadwiga MalczewskaLenczowska]. -- Warszawa : Instytut Sportu, 2011. -- 92 s. :
il. kolor. ; 24 cm.
ISBN 978-83-90329-41-3
TURYSTYKA
Bydgoszcz : przewodnik / Janusz Umiński. -- Wyd. 2, zm. -Bydgoszcz : Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły
Gospodarki : Janusz Umiński, 2007. -- 108, [4] s. : il. kolor.
; 21 cm.
ISBN 978-83-922276-7-0
7
Marzec 2012
Ruch krajoznawczo-turystyczny współczesnej aktywnej turystyki
w Chełmie - ziemi chełmskiej w latach (1906)-1944-2010 /
Waldemar Antoni Kozłowski. -- Chełm : wyd. aut., 2011. -- 180,
[2] s., [8] s. tabl. : il. ; 21 cm.
ISBN 83-916993-6-6
Theoretical and methodological principles of selected summer
forms of active tourism / Wojciech Czarny [et al. ; transl.
Jadwiga Ryba, Grzegorz Karpiuk, Anna Śmiały]. -- Rzeszów :
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2011. -- 152 s.,
[32] s. tabl. kolor. : il. ; 24 cm.
Tyt. oryg.: [Teoretyczno-metodyczne podstawy wybranych letnich
form turystyki aktywnej].
ISBN 978-83-7338-703-4
WYCHOWANIE FIZYCZNE
Medycyna sportowa i wychowanie fizyczne w Bydgoszczy /
Mieczysław Tomasik. -- Bydgoszcz : Towarzystwo Miłośników
Miasta Bydgoszczy, 2011. -- 100 s. : il. (w tym kolor.) ; 24
cm.
ISBN 978-83-926423-9-8
Wychowanie fizyczne - dla szkolnej praktyki / red. Tomasz
Lisicki ; Urząd Miejski w Krotoszynie, Samorządowy
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Krotoszynie. -- Krotoszyn :
Samorządowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 2011.
-- 109, [13] s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-933466-0-8
Wychowanie fizyczne, sport, zdrowie - problemy badawcze,
weryfikacje empiryczne, aplikacje / pod red. nauk. Janusza
Kwiecińskiego i Macieja Tomczaka ; Państwowa Wyższa Szkoła
Zawodowa w Koninie. -- Konin : Wydawnictwo Państwowej
Wyższej Szkoły Zawodowej, 2011. -- 300 s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-88335-72-3
ZARZĄDZANIE
Metody inżynierskie w zarządzaniu : monografia / pod red.
Piotra Palicha. -- Gdynia : Wydawnictwo Techniczno-Naukowe
Jas,
2010. -- 479 s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-931083-0-5
Przedsiębiorczość akademicka / Kararzyna Szara, Agata
Pierścieniak. -- Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu
Rzeszowskiego, 2011. -- 123 s. : il. ; 21 cm.
ISBN 978-83-7338-709-6
8
Marzec 2012
Transfer wiedzy w praktyce - rozwiązania w Finlandii i w
Polsce / [red. Michał Włodarczyk] ; Polskie Towarzystwo
Ekonomiczne w Bydgoszczy, Wyższa Szkoła Gospodarki w
Bydgoszczy. -- Bydgoszcz : Wydawnictwo Uczelniane Wyższej
Szkoły Gospodarki, cop. 2010. -- 73 s. : il. ; 21 cm.
ISBN 978-83-61036-69-2
Zarządzanie kapitałem ludzkim : dla menedżerów w sporcie /
Aneta Stosik, Mieczysław Morawski ; Akademia Wychowania
Fizycznego we Wrocławiu. -- Wrocław : Wydawnictwo AWF, 2009. - 155 s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-89156-91-4
ŻEGLARSTWO
Praktyka oceaniczna / Krzysztof Baranowski. -- Wyd. 3 (2 w tej
ed.). -- Warszawa : Alma-Press, cop. 2010. -- 375,
[1] s. : il. ; 25 cm. -- ( Książki dla Żeglarzy ; 117 )
ISBN 978-83-7020-419-8
Światła i znaki nawigacyjne na morzu / Andrzej Pochodaj. -Warszawa : Oficyna Wydawnicza "Alma-Press", cop. 2011.
-- 24 s. : il. ; 21cm. -- ( Niezbędnik Żeglarza )
ISBN 978-83-7020-434-1
Światła i znaki nawigacyjne na śródlądziu / Jacek Czajewski. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza "Alma-Press", [ca 2011].
-- 24 s. : il. ; 21 cm. -- ( Książki dla Żeglarzy ; 130 )
ISBN 978-83-7020-443-3
Żeglarz jachtowy / Andrzej Kolaszewski, Piotr Świdwiński. -Wyd. 3 (zm.). -- Warszawa : Oficyna Wydawnicza Alma-Press,
cop. 2011. -- 339 s. : il. kolor. ; 25 cm. -- ( Książki dla
Żeglarzy ; 127 )
ISBN 978-83-7020-436-5
9

Podobne dokumenty