Idziemy zgodnie - Kolporter.com.pl

Komentarze

Transkrypt

Idziemy zgodnie - Kolporter.com.pl
LUTY 2011 (166)
Kolporter
Lider Polskiego Biznesu
BEZPŁATNE PISMO KOLPORTERA
Idziemy zgodnie
z tendencjami rynku
Rozmowa z Mateuszem Wiśniewskim,
wiceprezesem Kolportera, s. 4-5
Z salonikiem
market atrakcyjniejszy, s. 6-7
Miliony
za „szóstkê”, s. 9
Wyrwij – Zachowaj !
Kolporter Sieci Handlowe proponuje s. 21-32
Kolporter
•
infolinia 0 801 205 555
•
www.kolporter.com.pl
LUTY 2011 (166)
Nasza rozmowa
Idziemy zgodnie z tendencjami rynku
Kolporter rozwija asortyment pozaprasowy w salonikach
spis treści
Rynek FMCG
Z salonikiem market atrakcyjniejszy
Firma Inquiry przeprowadziła badanie na zlecenie Kolportera
Aktualności
Najlepsi z najlepszych
Nowy konkurs Departamentu Sieci Własnej Kolportera
Miliony za „szóstkę”
Główna wygrana w Lotto padła w saloniku Kolportera w Sandomierzu
W projekcie okładki wykorzystano fragment
obrazu Marka Wawry „Croix Tors”.
Zgodnie z tendencjami rynku
– Oprócz prasy i papierosów coraz większym popytem w salonikach cieszą się tak zwane artykuły impulsowe – mówi w rozmowie z
„NK” Mateusz Wiśniewski, wiceprezes Kolportera Sieci Handlowe. – Chodzi np. o batoniki,
napoje czy gumy do żucia, ale też baterie i zestawy startowe sieci komórkowych. Szczególnie
dużo obiecujemy sobie po usługach i ofercie
elektronicznej, czyli doładowaniach telefonów,
płatnościach rachunków, grach losowych.
s. 4-5
Z salonikiem
market atrakcyjniejszy
Na podstawie wyników badania widzimy, że obecność saloników podnosi konkurencyjność danego punktu jako miejsca
zakupu prasy – także w odniesieniu do
supermarketu – czytamy w raporcie firmy
badawczej Inquiry.
s. 6-7
Miliony za „szóstkę”
Kolporter ma w planach podpisywanie
umów na prowadzenie kolektury w każdym nowo otwieranym saloniku prasowym.
s. 9
Ludzie
Klienci chcą także porozmawiać
Najlepsi sprzedawcy prasy z województwa lubuskiego
Człowiek dobrego serca
Kopaniowie wychowali już dziewiętnaścioro dzieci
Cenię honor i kulturę
Najlepszy partner Kolportera prowadzący salonik prasowy
Handel
Święto zakochanych i zakupów
Niektóre sklepy były gotowe do Walentynek trzy tygodnie wcześniej
Złodziej buszujący w sklepie
Najlepiej polegać na własnej czujności
Rynek prasowy
Bioterapia na łamach
Wydawnictwo Ambrozja: „Uzdrawiacz”, „Poradnik Uzdrawiacza” i inne…
A to ciekawe
Leki OTC
Na gardło i lepszą odporność
Kolporter rozszerza ofertę leków OTC
Superoferta – skorzystaj!
Kolporter Sieci Handlowe proponuje
s. 4-5
s. 6-7
s. 8
s. 9
s. 10-11
s. 13
s. 15
s. 17
s. 33
s. 18-19
s. 36
s. 20
s. 21-32
Prawnik radzi
Odszkodowanie dla pracodawcy
Czym skutkuje nieuzasadnione rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika
s. 35
Psycholog radzi
W poszukiwaniu idealnego sprzedawcy
Czy każdy może być handlowcem?
s. 38-39
Rozrywka
Krzyżówka Rozrywka
Krzyżówka Technopol
s. 40-41
s. 44-45
Kolporter w prasie i Internecie
s. 42
Nowości w ofercie Kolportera
s. 47-49
WYDAWCA – Kolporter Holding; REDAKTOR NACZELNY – Grzegorz Kozera; REDAGUJĄ: Dariusz Materek, Joanna Szczepanik; KONTAKT
W SPRAWIE REKLAMY – Karina Zawadzka, tel. 515 220 002; OPRACOWANIE KOMPUTEROWE: Zakład Marketingu Kolportera Holding, Kielce,
ul.Zagnańska 61,tel. 41 367 80 34; DRUK: Drukarnia DROGOWIEC-PL; ADRES REDAKCJI: „Nasz Kolporter”, 25-528 Kielce, ul. Zagnańska 61,
tel. 41 367 80 31; RADA PROGRAMOWA: Mateusz Wiśniewski, Grzegorz Fibakiewicz, Wiesław Tkaczuk, Jarosław Ambroziak, Grzegorz Maciągowski.
NAKŁAD – 27 470 egzemplarzy. Redakcja nie bierze odpowiedzialności za treść reklam i nie zwraca nie zamówionych materiałów.
NASZA ROZMOWA
Kolporter rozwija asortyment pozaprasowy w salonikach
Idziemy zgodnie
z tendencjami rynku
Rozmowa z Mateuszem Wiśniewskim, wiceprezesem Kolportera Sieci Handlowe,
odpowiedzialnym za Departament Sieci W³asnej.
„Nasz Kolporter”: Załóżmy, że jestem zainteresowany otworzeniem
saloniku prasowego, ale jeszcze się
waham. Jak zachęciłby mnie Pan do
podjęcia współpracy z Kolporterem?
Mateusz Wiśniewski: – Powiedziałbym Panu, że warto z nami współpracować z kilku powodów. Przede
wszystkim otwierając salonik i rozpoczynając współpracę z Kolporterem
wchodzi się do stabilnej organizacji,
z dużym doświadczeniem, mającej
solidną i pewną pozycję na r ynku,
a to wydatnie ogranicza ryzyko takiej
działalności. Plusem jest też, że aby
prowadzić salonik prasowy, nie trzeba
posiadać doświadczenia handlowego.
Tego typu umiejętności absolutnie nie
są przez nas wymagane, choć oczywiście, jeśli ktoś je ma, to tym lepiej
dla niego. Ale w tym przypadku najważniejszą wiedzę o prowadzeniu saloniku my przekazujemy partnerowi.
Zapewniamy też towar i wyposażenie
lokalu, eliminujemy ryzyko związane
z tym przedsięwzięciem. Partner wnosi tylko i aż chęć do pracy, pozytywne
nastawienie do klienta. Jest jeszcze jeden warunek: należy zarejestrować samodzielną działalność gospodarczą.
Saloniki prasowe, już choćby
nazwą, kojarzą się ze sprzedażą
prasy, ale przecież jest też w nich
asortyment pozaprasowy. Kolporter będzie go rozwijać?
– Robimy to systematycznie, trudno bowiem, żebyśmy płynęli pod prąd
tendencji rynkowych. Prasa to ciągle
ważna kategoria, ale inne stają się
równie istotne. Rośnie sprzedaż papierosów w salonikach, co zważywszy
na trendy rynkowe i zmiany w przepisach prawnych, jest fenomenem.
Oprócz papierosów coraz większym
4 NASZ KOLPORTER LUTY 2011 (166)
popytem cieszą się tak zwane artykuły
impulsowe. Chodzi np. o batoniki, napoje czy gumy do żucia, ale też baterie
i zestawy startowe sieci komórkowych.
Szczególnie dużo obiecujemy sobie po
usługach i ofercie elektronicznej, czyli
doładowaniach telefonów, płatnościach
rachunków, grach losowych. Chcemy
poszerzyć ofertę sprzedaży biletów na
imprezy kulturalne i sportowe.
Jak na tle konkurencji plasują
się saloniki Kolportera?
– Mówimy o segmencie rynku, do
którego należą kioski samoobsługowe
z możliwością wejścia do środka. Takimi szczególnymi kioskami są właśnie
nasze saloniki. W tym obszarze Kolporter ma pozycję lidera pod względem
lokalizacji, oferty i oczywiście ilości
– przypomnę, że naszą sieć tworzy ponad 800 saloników. Nasz główny konkurent Ruch nie posiada tak wiele tego
typu punktów sprzedaży, nie można tutaj też mówić o dynamicznym rozwoju.
Inny nasz konkurent HDS dysponuje
siecią o połowę mniejszą niż nasza, ale
obiektywnie należy przyznać, że punkty HDS mają dobrą lokalizację.
Oprócz tradycyjnych saloników
Kolporter posiada również sieć Top-Pressów. Skąd pomysł na otworzenie tych punktów sprzedaży?
– Top-Pressy to nowoczesne, udoskonalone saloniki, a ich koncepcja jest
odpowiedzią na zainteresowanie rynkowe. Nasi partnerzy prowadzący saloniki
w najciekawszych lokalizacjach, jak centra handlowe, biurowce, metro czy lotniska, potrzebowali koncepcji z wyższej
półki, która zapewniałaby ich salonikom
atrakcyjną wizualizację i ofertę skierowaną do osób z zasobniejszym portfelem. I tak narodziły się Top-Pressy. Sieć
NASZA ROZMOWA
Mateusz Wiśniewski – wiceprezes zarz¹du Kolportera
Sieci Handlowe. Odpowiedzialny za Departament Sieci
W³asnej.
Absolwent Wydzia³u Matematyki Uniwersytetu Jagielloñskiego i podyplomowych studiów - Badania Marketingowe. Doktorat z matematyki obroni³ na Politechnice
Warszawskiej.
W Kolporterze od 1996 roku. Wcześniej pracownik naukowy Politechniki Świêtokrzyskiej w Kielcach i Polskiej
Akademii Nauk w Krakowie.
rozwijamy zarówno w nowych lokalizacjach, a także dokonujemy rebrandingu
saloników znajdujących się w atrakcyjnych miejscach. Tak więc w naszym
portfolio są dwie marki: saloniki prasowe, umiejscowione w tradycyjnych
miejscach, jak osiedla, ulice handlowe,
supermarkety i dyskonty, oraz nowoczesne Top-Pressy.
FOT. RAFAŁ SABAT
Powiedzmy jeszcze o „Dobrym
Wyborze”. To także sieć Kolportera.
– „Dobry Wybór”, kiedyś sieć
franczyzowa, jest odnowioną koncepcją sieci osiedlowych sklepów
ogólnospożywczych „Meta Market”. W ofercie tej sieci są przede
wszystkim produkty świeże,
a więc pieczywo, nabiał, sery,
wędliny oraz używki i alkohol. Sklepy „ Dobr y Wybór ”
ze względów logistycznych
umiejscowione są na linii
Kielce-Radom-Warszawa, bo
bardzo nam zależy na ich dobrym zaopatrzeniu w świeże
produkty. Projekt jest ciągle
w fazie testowej. W tej chwili
„Dobry Wybór” to sześć sklepów, siódmy jest otwierany,
a do końca roku 2011 będzie ich
w sumie osiemnaście.
Jak Pan ocenia ubiegłoroczne
akcje promocyjne w salonikach?
– Udało nam się w sieci własnej
wykreować kilka ciekawych działań
promocyjnych. Jednym z nich jest
program „Złoty Klient”, w ramach
którego prowadzący salonik osobiście
przez tydzień polecali klientom wybrany
produkt. Ten sposób promocji spotkał
się z dużym zainteresowaniem naszych
partnerów biznesowych – producentów.
Skuteczny promocyjnie okazał się ponadto projekt, polegający na eksponowaniu przez miesiąc konkretnego towaru,
z informacją marketingową, w widocznym miejscu nad kasą fiskalną. Trzecim hitem promocyjnym jest program
Payback, mamy tu bowiem możliwość
namawiania producentów, by wspólnie
z nami oferowali dodatkowe punkty za
zakup ich produktów. Czwartym jest „Salonik Prasowy” – comiesięczna gazetka
promocyjno-reklamowa, która dobrze
się przyjęła. Niedawno wzbogaciliśmy
ją o program telewizyjny.
Wspomniał Pan o „Złotym Kliencie”. Ten prowadzony od kwietnia
2010 r. przez Kolportera program miał
poprawić jakość obsługi klientów
w salonikach. Na ile się to udało?
– Po upływie roku przeprowadzimy
kompleksowe badania obsługi jakości
klienta w naszej sieci na tle obsługi u konkurencji, ale już teraz mogę powiedzieć,
że „Złoty Klient” przyniósł bardzo dobre
efekty. Swój optymizm opieram na danych
wewnętrznych, bo oczywiście od początku
śledzimy przebieg tego programu, mamy
wgląd w niektóre parametry, a one pokazują, że nastąpił spory postęp w jakości
obsługi klienta. Jest jeszcze jeden pozytyw
– to program także prosprzedażowy, bo
prócz tego, że chcemy dobrze obsłużyć
klienta, zależy nam, by rosła nasza sprzedaż. „Złoty Klient” to umożliwia.
Skoro już rozmawiamy o programach adresowanych do partnerów biznesowych, najnowszym jest
„Najlepsi z Najlepszych”.
– To z kolei program-konkurs, który
ma budować zaangażowanie, świadomość i satysfakcję partnerów i osób zatrudnionych w salonikach. Szczególnie
liczymy na poprawę ich efektywności
sprzedażowej w obszarze asortymentu
pozaprasowego, a służyć mają temu
liczne nagrody – pieniężne, rzeczowe
oraz atrakcyjne wycieczki zagraniczne.
(Szczegółowo o konkursie „Najlepsi
z Najlepszych” piszemy na str. 8 – red.)
Pamiętacie o swoich partnerach,
a o klientach saloników?
– Naturalnie, że o nich również. Od
początku jesteśmy jednym z partnerów
Paybacka – ogólnopolskiego programu
lojalnościowego polegającego na zbieraniu punktów zakupowych z możliwością wymiany ich na nagrody rzeczowe. Jako Kolporter uzyskaliśmy
wyłączność na prowadzenie go w kanale kiosków. Wspólnie z Paybackiem
przygotowujemy nowy program dla
naszych konsumentów, gdzie główną
nagrodą będzie milion punktów. Startujemy w kwietniu 2011 r.
Rozmawia³ GRZEGORZ KOZERA
NASZ KOLPORTER LUTY 2011 (166) 5
RYNEK FMCG
Firma Inquiry przeprowadzi³a badanie na zlecenie Kolportera
Z salonikiem
market atrakcyjniejszy
FOT. RAFAŁ SABAT
Saloniki prasowe ulokowane w sklepach wielkopowierzchniowych, podwy¿szaj¹ ocenê marketu w oczach
klientów – wynika z raportu, opracowanego na zlecenie Kolportera przez warszawsk¹ firmê badawcz¹
Inquiry Market Research. Badanie jednoznacznie pokazuje równie¿, ¿e saloniki prasowe lokowane w wydzielonych poza hal¹ sprzeda¿y miejscach, nie stanowi¹ konkurencji dla supermarketów, na terenie których siê znajduj¹.
„Wydawałoby się, że salonik prasowy
może być konkurencją dla zakupu prasy
na stoisku w supermarkecie – czytamy
w raporcie. – Tymczasem na podstawie
wyników badania widzimy, że obecność
saloników podnosi konkurencyjność
danego punktu jako miejsca zakupu
prasy – także w odniesieniu do supermarketu”.
Jak zauważają autorzy raportu, jeśli
na terenie marketu funkcjonuje salonik
prasowy Kolportera, odsetek klientów
kupujących gazety w stoisku na terenie
sklepu rośnie. Natomiast wpływ obecności saloniku na zakupy papierosów
w samym markecie jest minimalny.
Autorzy podkreślają, że tam, gdzie istnieją saloniki, klienci wyżej oceniają cały
market. Z raportu wynika ponadto, że
Saloniki przyci¹gaj¹ klientów
– Wydawa³oby siê, ¿e salonik prasowy jest konkurencj¹ dla zakupu prasy w stoisku w supermarkecie. Tymczasem na podstawie wyników
badania widzimy, ¿e obecnośæ saloników
podnosi konkurencyjnośæ danego punktu
jako miejsca zakupu prasy, tak¿e w odniesieniu do supermarketu.
– Jeśli w s¹siedztwie marketu jest salonik prasowy, odsetek klientów kupuj¹cych prasê w stoisku na terenie sklepu tak¿e rośnie.
– Wp³yw obecności saloniku prasowego na zakupy papierosów w sklepie jest minimalny.
– Wyniki badania sugeruj¹, ¿e konkurencja ze
strony saloniku jest niewielka, natomiast mo¿e
on stanowiæ dodatkowy magnes dla zakupów prasy.
– Saloniki nie s¹ zagro¿eniem dla sprzeda¿y
w supermarkecie.
6 NASZ KOLPORTER LUTY 2011 (166)
RYNEK FMCG
– Klienci uwa¿aj¹, ¿e salonik
prasowy w s¹siedztwie marketu jest potrzebny (szczególnie tam, gdzie ju¿ istnieje).
– Tam, gdzie istniej¹ saloniki,
klienci nieco wy¿ej oceniaj¹
ca³y market.
– Klienci obu badanych sieci
chêtnie robi¹ zakupy w salonikach prasowych.
– Saloniki prasowe ciesz¹ siê
znacznie wiêkszym zainteresowaniem ni¿ stoiska z pras¹
w markecie.
– 1/3 klientów sklepów (obu sieci), w których obecnie brak
saloniku, deklaruje, ¿e gdyby
otwarto tam salonik, przychodziliby czêściej na zakupy.
2/3 wszystkich badanych uważa, że salonik prasowy jest potrzebny w markecie.
Ankieterzy pytali też klientów marketów, co najchętniej kupują w salonikach
prasowych. Coraz więcej klientów kupuje produkty FMCG, a więc słodycze,
napoje, baterie, gumy do żucia, kartki
pocztowe, krzyżówki, książki, zabawki,
tabletki przeciwbólowe. Tradycyjnie dużo
wybiera też kolorowe czasopisma, prasę
codzienną, bilety, kupony Lotto, a także
płacenie rachunków w terminalach zainstalowanych w salonikach.
Badanie zostało przeprowadzone
w grudniu 2010 roku w Gdańsku, Kato-
wicach, Łodzi i Warszawie, a ankietowanymi byli klienci sklepów sieci Biedronka
i Carrefour. W części tych marketów nie
ma saloników prasowych Kolportera. Co
ciekawe, klienci pytani, co kupowaliby,
gdyby salonik był na terenie marketu, wymieniali gazety codzienne, potem doładowanie telefonu, bilety, papierosy i prasę
kolorową.
Wśród respondentów 2/3 stanowiły
kobiety. Największą grupą wiekową były
osoby powyżej 55. roku życia. W badaniu
wzięło udział 360 osób.
GK
FOT. RAFAŁ SABAT
Dlaczego warto otworzyæ
salonik prasowy w s¹siedztwie sklepu?
NASZ KOLPORTER LUTY 2011 (166) 7
AKTUALNOŚCI
Nowy konkurs Departamentu Sieci W³asnej Kolportera
Najlepsi
z najlepszych
Kolporter rozpocz¹³ w styczniu 2011 r. nowy konkurs pod nazw¹ „Najlepsi z Najlepszych” adresowany
do partnerów Kolportera Sieci Handlowe, którzy prowadz¹ saloniki prasowe. Na nagrody mog¹ równie¿
liczyæ sprzedawcy zatrudnieni przez partnerów KSH lub wspó³pracuj¹cy z nimi. Najlepsi z najlepszych
otrzymaj¹ nagrody pieniê¿ne i rzeczowe, a tak¿e pojad¹ na atrakcyjne wycieczki zagraniczne. Pierwsza
ju¿ w sierpniu – rejs do Szwecji.
Co miesiąc zwycięzcy będą otrzymywać nagrody i upominki. Dla każdego najlepszego partnera, sprzedawcy i handlowca roku (łącznie 12 osób)
organizatorzy konkursu przewidzieli
nagrody rzeczowe o wartości 750 zł
każda. Natomiast trzej zwycięzcy: Super Partner, Super Sprzedawca i Super
Handlowiec otrzymają po voucherze na
2 tys. zł, do zrealizowania w wybranym
biurze podróży.
Wyprawa szlakiem Wikingów
W sierpniu br. laureaci konkursu wezm¹ udzia³ w rejsie do Karlskrony
Kolporter od kilku lat, co roku, organizuje konkurs pn. Partner Miesiąca i Partner Roku. W nowym konkursie „Najlepsi
z Najlepszych” zmieniły się jednak zasady. – Udało nam się pozyskać nowych
sponsorów i zwiększyć budżet na nagrody – mówi z zadowoleniem Zbigniew
Duda, kierownik Biura Obsługi Partnera
w DSW Kolportera. – Dzięki temu możemy do uczestnictwa zaprosić nie tylko
naszych partnerów, ale także, na czym
nam zależało, sprzedawców i handlowców współpracujących z partnerami.
Nagrody co miesi¹c
Konkurs będzie trwał przez cały rok
2011. W czterech regionach, na jakie
podzielona jest sieć saloników, co miesiąc, w ramach podkonkursów, będą
8 NASZ KOLPORTER LUTY 2011 (166)
wybierani i nagradzani najlepsi partnerzy, najlepsi sprzedawcy oraz najlepsi
handlowcy. Na koniec roku 2011 wybrani zostaną regionalni partnerzy, sprzedawcy i handlowcy roku, a spośród
nich wyłoniony zostanie Super Partner,
Super Sprzedawca oraz Super Handlowiec Roku dla całej sieci.
Kryteria oceny, przekładające się na
liczbę punktów, są różnorodne. W przypadku partnerów będą to m.in. wyniki
kart wizytacji saloników czy jakość gospodarki magazynowej, w przypadku
handlowców – wyniki sprzedaży, zaś
w przypadku sprzedawców ocena wystawiona przez tzw. Złotego Klienta – przedstawiciela Departamentu Sieci Własnej
(o programie „Złoty Klient” pisaliśmy
w „Naszym Kolporterze nr 9/2010”).
Niezależnie od tych nagród, co pół
roku organizowane będą zagraniczne wycieczki integracyjne dla 36 osób
– po 12 laureatów z każdej kategorii.
Wiadomo już, że w sierpniu br. będzie
to bardzo atrakcyjny rejs promem do
Karlskrony połączony z dwudniowym
pobytem w Szwecji. Dobrych wrażeń
z pewnością nie zabraknie. – W programie jest wyprawa szlakiem Wikingów,
zwiedzanie Muzeum Morskiego, udział
w grze miejskiej „Poszukiwanie Skarbów Karlskrony”, przeprawa łodzią na
wyspę Mjölnareholmen, zabawa w labiryncie Boda Borg – wylicza Zbigniew
Duda. O tym, kto weźmie udział w wyjeździe, zadecyduje liczba punktów uzyskana przez uczestników w poszczególnych miesiącach.
Dokładne zasady konkursu „Najlepsi z Najlepszych” zainteresowani
mogą poznać w wewnętrznym Portalu
dla Partnera, informacje zostaną im też
przesłane drogą mailową i znajdą się
w specjalnych ulotkach, które trafią do
saloników.
GK
AKTUALNOŚCI
G³ówna wygrana w Lotto pad³a w saloniku Kolportera w Sandomierzu
Miliony
za „szóstkê”
Szczęśliwe liczby, które
zostały skreślone w sandomierskim saloniku to: 12,
18, 21, 30, 34, 39. To trzecia w tym roku „szóstka”
w Polsce i pierwsza „szóstka”, która padła w historii
Sandomierza.
– Szczęśliwy gracz nie
ujawnił swojej tożsamości, wiem jednak, że był to
mężczyzna, który własnoręcznie skreślił cyfry w 8
zakładach – mówi Marcin
Tryka, partner prowadzący
szczęśliwy salonik w Sandomierzu (w sumie pan Marcin
prowadzi 3 saloniki w Sandomierzu i jeden w Gorzycach). – W prowadzonych
przeze mnie salonikach do
tej pory zdarzały się dość
często „piątki” i „czwórki”.
Większość grających to stali klienci, przeważają wśród
nich panowie, którzy na zakłady przeznaczają znacznie
większe kwoty niż panie.
FOT. ARCHIWUM
W saloniku prasowym Kolportera znajduj¹cym siê w Galerii Sandomierz 13 stycznia br. jeden z klientów wygra³ w Lotto ponad 2,7 mln
z³otych. A¿ tak wysokie wygrane zdarzaj¹ siê rzadko, ale niektórzy
klienci saloników twierdz¹, ¿e „czwórek” ju¿ nawet nie licz¹.
Marcin Tryka, prowadz¹cy salonik w Sandomierzu, mówi, ¿e
po rekordowej wygranej pojawi³o siê wiêcej ni¿ zwykle osób,
które chc¹ spróbowaæ szczêścia w Lotto.
Szczêście przyci¹ga
Ale są wyjątki od tej reguły – jednym
ze stałych klientów pana Marcina jest
kobieta, która na kupony Lotto przeznacza dwa razy w miesiącu ponad
2000 złotych!
– Ta klientka gra opracowanym
przez siebie systemem – i wygrywa.
Mówiła mi, że „czwórek” już nawet
nie liczy – opowiada pan Marcin. – Po
tej rekordowej wygranej pojawiło się
w moim saloniku więcej niż zwykle
osób, które chcą spróbować szczęścia.
Myślę, że będzie ich przybywać – bo
informacja o wygranej dociera dzięki
plakatowi zawieszonemu w saloniku
do coraz większej liczby klientów.
Kolektury Totalizatora Sportowego
funkcjonują w 530. salonikach prasowych Kolportera. Oferowane są w nich
zakłady Lotto, Multi Multi, Mini Lotto,
Joker, Keno, loterie i zakłady specjalne.
W 2010 roku w salonikach swój szczęśliwy los próbowało wygrać przeszło
24 miliony Polaków! Najpopularniejszą
grą od lat niezmiennie pozostaje Lotto.
– Kolektura przyciąga do saloników wielu dodatkowych klientów,
którzy grając przy okazji robią również zakupy. Najwięcej graczy próbuje
szczęścia, gdy pojawia się kumulacja
zakładów, reklamowana w mediach.
W planach mamy podpisywanie umów
na prowadzenie kolektury w każdym
nowootwieranym saloniku prasowym
– mówi Adam Korus, manadżer kategorii z Kolportera.
Wygra³eś w Lotto?
Nie chwal siê tym!
W ubiegłym roku w niewielkiej miejscowości Osina (województwo zachodniopomorskie) jeden z miejscowych
miłośników gier Totalizatora Sportowego trafił w Lotto „piątkę” wartą ponad
6 000 złotych. Zgodnie z regulaminami
gier spółki, tak wysokiej kwoty nie można odebrać w kolekturze. Trzeba się po
nią udać do siedziby jednego z 17 Oddziałów Totalizatora. Gracz, kiedy już
się upewnił, że rzeczywiście wygrał,
postanowił odebrać pieniądze w Oddziale Totalizatora w pobliskim Szczecinie. Zanim jednak pojechał do stolicy
województwa zachodniopomorskiego,
wybrał się do lokalu gastronomicznego
w Osinie, gdzie pochwalił się wygraną.
Informacja ta dotarła do dwóch mężczyzn, którzy napadli na gracza, kiedy
wracał do domu. Nieszczęśnik został
pobity, a napastnicy ukradli mu kupon
wart ponad 6 tysięcy złotych. Ofiara
napadu powiadomiła policję, a ta z kolei porozumiała się ze szczecińskim
Oddziałem Totalizatora Sportowego.
Informacje gracza na temat kuponu,
daty i miejsca jego zawarcia, potwierdziły się. To wystarczyło, by policja
zastawiła pułapkę na rabusiów. Kiedy
mężczyźni podejrzani o napad zgłosili
się po odbiór „swojej” wygranej, zostali
schwytani, a kupon odzyskany.
MACIEJ TOPOLSKI
Ju¿ ponad 760 lottomilionerów
Rekordowa wygrana w Lotto w 2010
roku pad³a w Warszawie i wynios³a
23,3 mln z³. Co dziesi¹ty lottomilioner
z listy licz¹cej ju¿ 760 pozycji, zagra³
w Lotto w³aśnie w stolicy.
Spośród ponadmilionowych sto³ecznych „szóstek” najwiêcej pad³o
w 2005 roku (11 razy) i w 2002 r. (10).
NASZ KOLPORTER LUTY 2011 (166) 9
LUDZIE
Najlepsi sprzedawcy prasy z województwa lubuskiego
Klienci chc¹
tak¿e porozmawiaæ
Potrafimy przewidywaæ
Paweł Ptaszyński z Żar:
– Z Kolporterem współpracuję od samego początku, czyli od 1997 roku. Nie mam
żadnych negatywnych uwag do tej firmy.
Czasami męczy mnie i absorbuje czasowo
biurokracja, ale zdaję sobie sprawę z tego,
że w dzisiejszych czasach w każdej dużej
firmie wygląda to podobnie.
Mój punkt to typowy salonik prasowy położony w samym centrum miasta. Wcześniej
miałem dwa saloniki oraz jeden kiosk, ale niestety z przyczyn osobistych musiałem zrezygnować z dwóch punktów. Interes idzie nam
jednak całkiem dobrze. Przez te lata zdążyliśmy wyrobić sobie renomę i ludzie chętnie do
nas zaglądają. A przecież obok są dwa sklepy
spożywcze, więc konkurencję mamy sporą.
Salonik prowadzą dwie osoby, bo zatrudniam jedną pracownicę. Znamy naszych klientów, wiemy czego potrzebują
i potrafimy im doradzić. Z tego względu,
nie chwaląc się, wyniki sprzedaży mamy
naprawdę dobre. Sprzedaje się każdy
towar, choć najwięcej ludzi kupuje papierosy i prasę. Mamy dużo przypadkowych klientów, ale ci widząc miłą obsługę szybko do nas wracają. Dlatego grono
naszych stałych klientów stale rośnie.
Oczywiście nie przychodziliby do nas
tak często, gdyby asortyment nie zaspokajał ich potrzeb. Potrafimy jednak o to
zadbać i przewidzieć, co będzie cieszyło
się większym zainteresowaniem, co mniejszym. Dlatego śledzimy na przykład reklamy telewizyjne i wiemy, o co ludzie będą
nas pytać następnego dnia.
FOT. IZABELA MANIA
Klienci wybrali nas
Danuta Adamska: – Prowadzê sklep,
w którym oprócz prasy mo¿na tak¿e kupiæ
trochê artyku³ów spo¿ywczych
10 NASZ KOLPORTER LUTY 2011 (166)
Danuta Adamska z Gorzowa Wielkopolskiego:
– Już nie pamiętam, od kiedy współpracuję
z Kolporterem – dziesięć lat, a może nawet więcej? I nie mam prawa narzekać. Mam dostęp
do wszystkich tytułów, otrzymałam bardzo ładne regały. Obsługa ze strony firmy jest również
znakomita i bezkonfliktowa.
Prowadzę sklep, w którym oprócz prasy
można także kupić trochę artykułów spożywczych, tytoń oraz od pewnego czasu alkohol.
Jesteśmy zlokalizowani na osiedlu, w naszym
otoczeniu mieści się kilka szkół. To oznacza,
że i konkurencję mamy sporą. Obok jest Biedronka, niedaleko Żabka, jednak potrafimy
z nimi skutecznie rywalizować.
FOT. MARTA ANTOS
Wszyscy trafili do Kolportera, gdy ten dopiero pojawi³ siê w regionie
lubuskim. Nie ¿a³uj¹ tamtej decyzji, bo z firm¹ s¹ zwi¹zani ju¿ kilkanaście lat. Prezentujemy najlepszych kontrahentów Departamentu
Dystrybucji Prasy z Oddzia³u Lubuskiego.
Pawe³ Ptaszyñski: – Śledzimy reklamy telewizyjne i wiemy, o co ludzie bêd¹ nas pytaæ
nastêpnego dnia
Mamy długie godziny otwarcia, dlatego
sklep prowadzą aż trzy osoby. Staramy się
jednak rozszerzać naszą ofertę. Prowadzimy punkty Lotto oraz ksero, jedno i drugie
cieszy się dużym zainteresowaniem. Zwracamy dużą uwagę na nasze podejście do
klienta, gdyż jeśli ten widzi miłego sprzedawcę, to chce do niego wracać.
Tym sposobem zdobywamy stałych
klientów, wielu z nich zakłada sobie u nas
specjalne teczki. Sprzedajemy mnóstwo
prasy dla pań. Ostatnio duże wzięcie mają
małe książeczki z przepisami kulinarnymi.
Przedstawiciel Kolportera trafnie doradził
nam, jak powinniśmy poukładać towary, więc teraz klienci zwracają uwagę na
naszą ekspozycję i to też poprawia nam
sprzedaż.
Doradzam tylko panom
Marek Jasiówka z Krosna Odrzańskiego:
– Swój punkt prowadzę od
1991 roku. Na początku był to
kiosk Ruchu, ale gdy tylko w naszym okręgu pojawił się Kolporter, od razu przeszliśmy do tej
firmy. Zresztą nie byliśmy wtedy jedyni… Kiosk jest położony
w ścisłym centrum miasta. Z tego względu mamy różnych klientów – tych stałych, ale też takich,
co wpadają do nas w biegu i na
krótko.
Oczywiście cenię wszystkich,
ale wolę tych pierwszych. Ludzie
przychodzą do nas, bo chyba coś
widzą w sprzedających. Często
mają nam coś do powiedzenia,
chcą się wymienić ciekawostkami. Zawsze zamienią jakieś słowo, chociażby o tym, co ostatnio
przeczytali. To już działa na zasadzie normalnych znajomości.
Zwłaszcza że większość z takich
klientów, to osoby starsze, więc
FOT. IZABELA MANIA
Renata Werstak: – Wiêkszośæ
klientów wie, co chce u nas
kupiæ, dlatego mniej doradzamy, a czêściej po prostu
rozmawiamy na ró¿ne ¿yciowe
tematy.
mają więcej czasu na rozmowę.
Ważnym czynnikiem jest ekspozycja. Dlatego przed kioskiem
mam ustawiony specjalny regał
z 20-30 tytułami gazet, pozostałe
trzymam w środku. To przyciąga
uwagę przechodniów, a jeszcze
nie zdarzyła mi się żadna kradzież. Może też dlatego najlepiej sprzedają się dzienniki,
a także kobiece magazyny.
Codziennie rano robię
„prasówkę”. Muszę wiedzieć, co jest w gazetach,
któr ymi handluję. Rzecz
jasna nie mam czasu na
dogłębne czytanie, ale
zwracam uwagę na tytuły.
Dokładnie analizuję tylko
prasę dla mężczyzn i w tym
względzie potrafię doradzić
klientom. W przypadku prasy kobiecej zawsze uczciwie
mówię paniom, że się na tych
sprawach zupełnie nie znam.
Ale jeśli któraś z nich szuka
czegoś konkretnego, to wiem,
gdzie to znajdzie!
FOT. MARTA ANTOS
LUDZIE
Marek Jasiówka: – Codziennie rano przegl¹dam prasê.
Muszê wiedzieæ, co jest w gazetach, którymi handlujê
Kiosk z 55-letni¹ tradycj¹
Renata Werstak z Gorzowa
Wielkopolskiego:
– Może trudno w to uwierzyć,
ale nasz kiosk istnieje już od 1956
roku. 35 lat temu przejęliśmy go
z mężem od teściowej, a gdy
tylko było to możliwe, przeszliśmy pod patronat Kolportera.
Współpraca układa nam się
wspaniale. Panie w biurze są
bardzo miłe i pomocne, szczególnie cenimy sobie rzetelność
tej firmy.
Staż mamy długi, a więc
i doświadczenie handlowe
ogromne. Kiosk to prawdziwie
rodzinny biznes, który łączy
pokolenia. Przy okienku siedziała także nasza córka, która
teraz opiekuje się swoim małym dzieckiem. Niewykluczone
jednak, że wkrótce wróci, by
nam pomóc.
Nasz kiosk jest zlokalizowany
w centrum Gorzowa. To bardzo
dobre miejsce, blisko znajdują się
Urząd Wojewódzki i Urząd Skarbowy. Odwiedzają nas klienci w róż-
nym wieku, jednak więcej jest
chyba osób starszych. Stali klienci przychodzą do nas głównie po
dzienniki.
Ale nie tylko. Prawda jest zaś
taka, że te osoby często nie mają
z kim porozmawiać. Przychodzą
do nas, żeby zamienić kilka słów.
Wiedzą również, że zostaną przez
nas mile obsłużeni, ponieważ staramy się z uśmiechem podchodzić
do każdego z nich. Zresztą nie jest
to trudne, gdyż nie należę do ponuraków, lecz jestem raczej optymistycznie nastawiona do życia.
To sprawia – jak sądzę – że ludzie
postrzegają mnie jako osobę godną zaufania.
Większość klientów wie, co
chce u nas kupić, dlatego mniej
doradzamy, a częściej po prostu rozmawiamy na różne życiowe tematy. Ludzie dzielą się
z nami swoimi problamami. Po
tych trzydziestu pięciu wspólnie
spędzonych latach z niektórymi
klientami znamy się przecież doskonale.
TOMASZ PORÊBSKI
NASZ KOLPORTER LUTY 2011 (166) 11
12 NASZ KOLPORTER LUTY 2011 (166)
LUDZIE
Kopaniowie wychowali ju¿ dziewiêtnaścioro dzieci
resuje, zapyta o wynik klasówki, pójdzie na
wywiadówkę. Pomagają w pracach domowych, bo uczą się, że w rodzinie każdy ma
swoje obowiązki. Zaczynają wierzyć w to,
że nowi rodzice będą przy nich zawsze: gdy
są chore, gdy mają kłopoty w szkole, gdy
wyjeżdżają na spływ kajakowy.
Cz³owiek
dobrego serca
Mama i tata
Pralka praktycznie nie przestaje pracowaæ. Obiady gotuje siê jak
w ma³ej sto³ówce. W domu pañstwa Renaty i Ireneusza Kopaniów ko³o
Pyskowic na Śl¹sku praca nie koñczy siê nigdy. Ale radośæ te¿ nie.
Przy ósemce dzieci trudno o chwilę wytchnienia. A właśnie tyle pociech mają w tej
chwili państwo Kopaniowie. Rodzony syn
skończył właśnie 18 lat. Pozostała siódemka trafiła do nich z domów dziecka.
Marzenie ¿ycia
Tragiczne historie
Wszystkie dzieci, które trafiły i nadal
trafiają do domu państwa Kopaniów mają
za sobą traumatyczne przeżycia. Wszystkie ucierpiały z powodu alkoholu, który
zniszczył ich biologiczne rodziny. To nie
są uśmiechnięte, pełne ufności maluchy.
– Z patologicznych domów trafiają do normalnej, ciepłej rodziny. To przejście nie jest
Wypuściæ dziecko w świat
FOT. NORBERT MALINOWSKI
– O założeniu rodzinnego domu dziecka
marzyliśmy jeszcze przed ślubem – opowiada Ireneusz Kopania, na co dzień kontrahent Kolportera, prowadzący własny
sklep, w którym sprzedaje m.in. prasę.
– Chcieliśmy żyć nie tylko dla siebie. Chcieliśmy zostawić po sobie coś, co nie zginie.
Zaczynali jak każde młode małżeństwo. Wynajęli mieszkanie, urodził im
się syn. W 1994 roku dorobili się na
tyle, że mogli kupić dom. Trzeba było go
wyremontować, ale byli już na swoim.
I mogli zacząć realizować marzenie. – Na
święta Bożego Narodzenia przyjechało
do nas pierwsze dziecko. W następnym
roku staliśmy się rodziną zastępczą dla
szóstki maluchów – wspomina Ireneusz
Kopania. – Gdy w ośrodku adopcyjno-opiekuńczym powiedzieliśmy, że marzymy o założeniu rodzinnego domu dziecka
poradzono nam, żebyśmy najpierw spróbowali zostać rodziną zastępczą. Bo co
innego marzyć, a co innego zmierzyć się
z rzeczywistością. Najpierw miało u nas
zamieszkać troje dzieci, ale z rozpędu
zrobiła się szóstka. Bo była taka potrzeba.
Dwa lata później uzyskaliśmy oficjalnie
status rodzinnego domu dziecka.
– Każdemu dziecku na początku
mówimy, że jeśli chce, może się do nas
zwracać „ciociu” i „wujku”. Ale z czasem
wszystkie zaczynają mówić „mamo” i „tato” – uśmiecha się Ireneusz Kopania. Czy
biologiczni rodzice interesują się swoimi
dziećmi? – Zasada jest taka: przez całe
lata, gdy dziecko jest w domu dziecka,
nikt go nie odwiedza. Ale kiedy rodzice
dowiadują się, że ktoś się ich synem czy
córką interesuje, chce się zaopiekować,
podnoszą alarm. Przyjeżdżają z reklamówką słodyczy, obiecują, że za tydzień
znów przyjdą w odwiedziny. I albo pokazują się jeszcze raz, albo wcale. A dziecko
przecież czeka, tęskni. Znów jest zranione, zagubione. Jeśli ten brak zainteresowania trwa dwa, trzy lata, występujemy
o odebranie praw rodzicielskich. Ale jeśli
ktoś z rodziny chce widywać dziecko, to
podtrzymujemy takie kontakty.
Ireneusz Kopania, kontrahent Kolportera, na co
dzieñ prowadzi w³asny sklep, a razem z ¿on¹
dzia³a w Fundacji Rodzinnej Opieki Zastêpczej
łatwe – przyznaje pan Ireneusz. – Bywa, że
po roku, gdy mają już pewność, że znów
nie zostaną odrzucone, zaczynają nam się
zwierzać ze swoich dramatów. Opowiadają historie, o których nie wie policja ani
sąd. W prowadzonym przez nas sklepie
nigdy nie było gazet pornograficznych. Bo
dzieci cierpią też przez panów, którzy zaglądają do takich gazetek.
W domu Kopaniów dzieci czują wreszcie, że są dla kogoś ważne. Od rana ktoś się
o nie troszczy, pilnuje, by zjadły śniadanie,
dotarły do szkoły. Zawozi do lekarza, gdy
trzeba skorygować zeza czy wady postawy,
a takie zaniedbania są u każdego dziecka.
Zaczyna im zależeć na tym, żeby dostawać
lepsze oceny, bo wiedzą, że ktoś się tym inte-
Przez te wszystkie lata państwo Kopaniowie opiekowali się już w sumie dziewiętnaściorgiem dzieci. Przepisy mówią,
że po osiągnięciu pełnoletności (albo
ukończeniu nauki w aktualnej szkole)
podopieczny powinien się usamodzielnić. – Ale jak puścić dziecko w świat tak
po prostu? – pyta pan Ireneusz. – Mieszkają u nas dłużej. Staramy się pomóc im
w zdobyciu mieszkania. Gdy chcą organizować ślub, przychodzą do nas i pytają: pomożecie? Pomagamy.
Wszystkie dzieci, które już się usamodzielniły, do dziś się ze swoimi przybranymi rodzicami kontaktują. Jedne
dzwonią z życzeniami urodzinowymi,
inne zaglądają co miesiąc, a niektóre bywają codziennie. Jedna z córek zajmuje
się rodzinnym biznesem, czyli prowadzeniem sklepu, do którego prasę dostarcza
Kolporter. Państwo Kopaniowie działają
w Fundacji Rodzinnej Opieki Zastępczej.
– Wkrótce fundacja otwiera rodzinny dom
dziecka, myślimy już o kolejnym – mówi
pan Ireneusz. – W państwowych domach
dziecka jest 26 tysięcy dzieci. I wciąż ich
przybywa. A to naprawdę nie są miejsca,
które dają szansę na normalne życie.
MONIKA WOJNIAK
NASZ KOLPORTER LUTY 2011 (166) 13
K U L T O W E
S E R I A L E
a
j
r
e
a
B
a
w
S tan isł
ALTERNATYWY 4
25.01.2011
08.02.2011
22.02.2011
08.03.2011
22.03.2011
05.04.2011
19.04.2011
04.05.2011
17.05.2011
Tom 1 już od 25. 01. 2011
Kolekcja 9 wyjątkowych
albumów:
książka + film DVD
Kolejne tomy dostępne będą w kioskach i salonach prasowych, we wtorki co 2 tygodnie!
PATRONI MEDIALNI:
14 NASZ KOLPORTER LUTY 2011 (166)
POLECA:
LUDZIE
Najlepszy partner Kolportera prowadz¹cy salonik prasowy
RANKING NAJLEPSZYCH
PARTNERÓW,
EDYCJA 9/2010
Ceniê
honor i kulturê
Firma Kolporter co miesi¹c wybiera najlepszych partnerów prowadz¹cych saloniki prasowe. Oceniane s¹ m.in. wysokośæ sprzeda¿y
i jakośæ obs³ugi klientów. Laureatem 9. edycji jest Magda Kmieæ, prowadz¹ca salonik prasowy w Krakowie.
Znak zodiaku: Wodnik
Z Kolporterem współpracuję od:
siedmiu lat. Miał to być nasz interes rodzinny i udało się. Jestem zadowolona,
bo bardzo polubiłam tę pracę. Wcześniej
byłam kierownikiem regionalnym w firmie kosmetycznej.
Dancing” nie płaczę. W tej kategorii chyba mogę również wskazać „Ojca Chrzestnego”. Może dlatego, że choć to raczej
męskie kino, to kobiety odgrywają w nim
dużą rolę?
We współpracy z Kolporterem
najbardziej cenię sobie: ludzi, z którymi współpracuję. To fantastyczne osoby.
Niektórych znam od dawna, innych poznałam dopiero na ostatnim szkoleniu,
ale zrobili na mnie świetne wrażenie.
Moimi ulubionymi przedmiotami
w szkole były: język polski i geografia. Uwielbiam podróżować i poznawać
nowe kraje.
Trzy rzeczy, które wziąłbym na
bezludną wyspę: jestem towarzyską
osobą, uwielbiam ludzi, dlatego wzięłabym dobrą książkę, ale też laptopa i telefon komórkowy.
U ludzi najbardziej cenię: kulturę osobistą. Zwracam na to ogromną
uwagę przy zatrudnianiu pracowników.
Uśmiech to dla mnie musi być odruch
bezwarunkowy.
FOT. RAFAŁ JASKOT
W swojej pracy najbardziej lubię:
klientów, którzy do mnie przychodzą.
Salonik zlokalizowany jest w pobliżu krakowskiego rynku, dlatego to prawdziwa
mieszanka kulturowa. Stałych klientów, jak
i turystów u mnie nie brakuje. W dodatku
w większości to bardzo kulturalni ludzie.
Moim sposobem na zyskanie stałych klientów jest: cierpliwość. Klient,
którego obsługuję w danej chwili, to dla
mnie „jedyny człowiek na ziemi”. Staram
się jak mogę, by był zadowolony. A on
wie, że w każdej sytuacji może liczyć na
moją pomoc.
Krzysztof Kmieæ
Kraków, ul. Św. Tomasza 25
El¿bieta W¹c³aw
S³omniki, ul. Rynek
Nosek Ewa
Pi³a, ul. Kazimierza Wielkiego 13
Zbigniew Aleksander Solnik
Bia³ystok, ul. Dojlidy Fabryczne 24
El¿bieta Wierzbicka
Nowa Sól, ul. Pi³sudskiego 27
Katarzyna Guz
Toruñ, ul. Przyby³ów
Barbara Kurzaczek
Chorzów, ul. 16 Lipca
Miros³aw Krzyszta³a
Rydu³towy, ul. Obywatelska – Biedronka
Renata Lipiñska
Przysucha, ul. Legionów Polskich 3
Andrzej Dobroszek
£ódź, ul. Wyszyñskiego 107
Magda Kmieæ prowadzi salonik prasowy
w Krakowie. Z Kolporterem wspó³pracuje od
siedmiu lat
Ulubiona gazeta: „Twój Styl”. Od lat
czytam ten miesięcznik. Szczególnie lubię felietony, które można tam znaleźć.
Często polecam swoim klientkom właśnie ten magazyn.
Ulubiona książka: „Ojciec Chrzestny”. Jeśli czytelnik wgłębi się w problematykę, dojrzy w niej wiele dobrych
wartości. Oczywiście odradzam każdemu agresję i przemoc, ale honor ma
w naszym życiu duże znaczenie.
Ulubiony film: dużo kobiet wymienia filmy romantyczne, ale ja przy „Dirty
Ulubiona potrawa: bez wahania pierogi z mięsem domowej roboty. Ale tylko
w wykonaniu mojego męża.
Kiedy mam wolny czas, to: wracam do domu i zajmuję się moimi synami. Jeden z nich ma już 11 lat, chodzi
do szkoły i na naukę poświęcamy dużo
czasu. Drugi ma 3 lata i też wymaga dużej opieki. Gdy obaj pójdą spać czytam
książkę lub oglądam filmy. To cenne
chwile, dlatego zazwyczaj zasypiam dopiero około 3 w nocy.
Chciałabym pojechać do: nie tyle
pojechać, bo kilka razy już tam byłam,
co bardziej przeprowadzić – do Chorwacji. Uwielbiam ten klimat i ludzi, którzy
tam mieszkają. Ten styl życia bardzo mi
odpowiada.
Do szczęścia potrzeba mi: tylko
i wyłącznie zdrowia mojej rodziny.
Rozmawia³ TOMASZ PORÊBSKI
NASZ KOLPORTER LUTY 2011 (166) 15
Zimowe hity FAKTU!
Kalendarz wydawniczy:
Saga „Trzy siostry”
Kolejne tomy co wtorek
Tylko 9,99 zł!
NOWOŚĆ!
„Leksykon ziół
od A do Z”
Już w kioskach
Tylko 9,90 zł!
„Biblia rodzinna”
Eleganckie wydanie
Już w kioskach
Tylko 59 zł!
FAKT TV – zawsze
w czwartek z FAKTEM!
16 NASZ KOLPORTER LUTY 2011 (166)
NOWOŚĆ!
„Prawo konsumenta”
W kioskach od 22 lutego!
Tylko 9,99 zł!
„Encyklopedia
zdrowia dziecka”
Poradnik dla rodziców
Już w kioskach
Tylko 27 zł!
GWIAZDY – zawsze
w piątek z FAKTEM!
HANDEL
Niektóre sklepy by³y gotowe do Walentynek trzy tygodnie wcześniej
Świêto
zakochanych
i zakupów
Walentynki to czas mi³ości, prezentów i...
wzmo¿onego ruchu w bran¿y handlowej. Specjalne serie produktów, wystroje sklepów,
kampanie przygotowywane z wielomiesiêcznym wyprzedzeniem – wszystko po to, by
zadowoliæ klientów i wykorzystaæ okazjê do
zwiêkszenia zysków.
W Polsce Walentynki nie mają takiego
wymiaru jak choćby w Stanach Zjednoczonych, ale już nieodwracalnie wpisały
się w kalendarz uroczyście obchodzonych okazji. I tak jak wszystkie inne
święta – Boże Narodzenie, Wielkanoc,
Mikołajki – dla branży handlowej stały
się czasem wzmożonego obrotu. Bo nieodłącznym elementem Walentynek są
przecież prezenty, które ktoś najpierw
musi wyprodukować, ktoś inny umieścić na sklepowej ladzie, by ktoś trzeci
mógł je kupić. Na pewno nie dzieje się
to na taką skalę, jak w okresie bożonarodzeniowym, ale branża handlowa przyznaje, że w pierwszej połowie lutego nie
sposób nie zauważyć ożywienia wśród
klientów. – Zdecydowanie widać wzrost
liczby klientów – informuje Helena Palej
z firmy Apart. – Nie da się procentowo
wyliczyć tego wzrostu, ale na pewno jest
to okres wzmożonego ruchu w naszych
salonach firmowych.
Specjalna oferta
Nie ma się co dziwić. Biżuteria to upominek, którym można podbić serce chyba każdej kobiety. Dlatego producenci
zawczasu dbają o specjalną, okolicznościową ofertę. – Na kilka miesięcy wcześniej zaczęliśmy przygotowania naszego
specjalnego katalogu z propozycją kolekcji Beads Collection. To modne obecnie koraliki, z których można samemu
skompletować bransoletkę. Wydzieliliśmy walentynkową serię „Love Love”,
która jest w okolicznościowej kolorystyce, różowej i czerwonej. Przygotowaliśmy
także specjalny konkurs dla klientów,
w którym nagrodą są takie właśnie bransolety – tłumaczy Helena Palej. – W tym
okresie powiększamy też ofertę srebrnych i złotych serduszek – zawieszek do
łańcuszków. Dla bardziej wymagających
klientów mamy także egzemplarze zdobione diamentami. Zawieszki to bardzo
popularny prezent. Polacy lubią się obdarowywać tego typu upominkami, zwłaszcza na Walentynki.
A czy przy okazji Walentynek mężczyźni
chętniej kupują pierścionki zaręczynowe?
– Pierścionki także się sprzedają, ale trudno
spekulować, czy właśnie z takim przeznaczeniem – uśmiecha się Helena Palej.
Drugi bardzo popularny wśród pań
prezent to oczywiście bielizna: elegancka, zmysłowa lub romantyczna.
– Rzeczywiście, zawsze w okolicach
święta zakochanych ruch w sklepie się
zwiększa. Nie można go porównywać
z bożonarodzeniowym wzrostem liczby
klientów, ale na pewno przez te kilka dni
sprzedajemy więcej towaru – zauważa
Monika Jedynak, sprzedawczyni w salonie Triumph w Kielcach. – Kupują głównie panowie. Jedni przychodzą wcześniej, inni zostawiają zakupy na ostatnią
chwilę. My już na kilka tygodni przed 14
lutego dostajemy specjalnie na tę okazję
przygotowany asortyment, czyli bieliznę
z okolicznościową aplikacją w serduszka. Tak ozdobione koszulki czy majteczki
cieszą się dużym powodzeniem, pomimo
że nie ma przy tym żadnych promocyjnych cen czy rabatów.
Wystrój dope³nia ca³ości
Oprócz okolicznościowego asortymentu ważnym elementem, dopełniającym całości jest wystrój sklepów i salonów sprzedaży. W witrynach królują
oczywiście czerwone serduszka i różowe baloniki. Ale poważne firmy nie pozostawiają tak ważnego promocyjnego
elementu przypadkowi. – Co roku przygotowujemy okolicznościową wystawę.
Firma decyduje, jak ona ma wyglądać,
projekt jest przygotowywany i rozsyłany
do wszystkich salonów – tłumaczy Monika Jedynak.
– Banery, promujące naszą Walentynkową serię „Love Love” zawisły w naszych
salonach na trzy tygodnie przed świętem
zakochanych – mówi Helena Palej. – Także
dbamy o to, by wystrój wnętrz był jednolity, kojarzący się z Walentynkami, ale przy
tym na odpowiednim poziomie.
MONIKA WOJNIAK
NASZ KOLPORTER LUTY 2011 (166) 17
RYNEK PRASOWY
Wydawnictwo Ambrozja: „Uzdrawiacz”, „Poradnik Uzdrawiacza” i inne…
Bioterapia
na ³amach
Wydawnictwo Ambrozja publikuje czasopisma o niekonwencjonalnych metodach leczenia. Od dwudziestu lat podaje przyk³ady uzyskanych dziêki nim efektów zdrowotnych. To jeden z nielicznych wydawców,
który nie boi siê konkurencji Internetu.
– W naszych czasopismach i kalendarzach można
znaleźć informacje o praktycznie wszystkich niekonwencjonalnych metodach
leczenia, m.in. bioterapii, hipnoterapii, ziołolecznictwie,
psychotronice, radiestezji
– mówi Stanisław Leśny,
redaktor naczelny „Uzdrawiacza”. – Nasi reporterzy
szczegółowo opisują przypadki osób, które dzięki nim
odzyskały zdrowie.
Czytelnicy
nieinternetowi
FOT. ARCHIWUM
W najbliższych miesiącach „Uzdrawiacz” będzie
pisać o alergii, sepsie, boreliozie powstałej z ukąszeń
kleszczy, kuracji cytrynami,
likwidacji czyraków i gronkowca złocistego, dnie moc z a n o w e j , ko s m e t y k a c h
ziołowych, zapobieganiu
stresu, grypie, przeziębieniach i bólu gardła, sposobie na kaca i ochronie
przed nikotyną, leczeniu
okładami, kuracji magnesa- Stanis³aw Leśny – redaktor naczelny „Uzdrawiacza”
mi, żylakach, pokonywaniu
Dwadzieścia lat na rynku
nieśmiałości, odbudowie odporności
organizmu, odtruwaniu organizmu, za„Uzdrawiacz” to miesięcznik o mepobieganiu osteoporozie, chorobach nodycynie niekonwencjonalnej. Informuwotworowych i dolegliwościach serca.
je o metodach naturoterapii, m.in. bio– Jeszcze nie odczuwamy konkurenterapii, hipnoterapii, ziołolecznictwie,
cji Internetu, choćby z tego względu, że
psychotronice, radiestezji. W gazecie
nasi czytelnicy w większości nie mają
podawane są adresy znanych uzdrowiumiejętności posługiwania się komputecieli. Czasopismo jest obecne na rynku
rem. Być może za jakiś czas to się zmieni
prasowym dwudziesty rok. Od stycznia
– mówi Stanisław Leśny.
2011 roku zgodnie z sugestiami czytelni-
18 NASZ KOLPORTER LUTY 2011 (166)
ków zmienił format na A–4. Od numeru
styczniowego „Uzdrawiacz” ukazuje się
w objętości 32 stron.
„Poradnik Uzdrawiacza” to miesięcznik z poradami zdrowotnymi. Omawia
leki naturalne, radzi jak stosować zioła
i różne preparaty naturalne. Zamieszcza się w nim dużo listów i odpowiedzi
na nie dotyczących naturalnych kuracji.
Objętość – 32 strony. Miesięcznik ten
ukazuje się od 19 lat i cieszy się dużym
zainteresowaniem szczególnie wśród
osób po 50 roku życia.
– W 2010 roku prezentowane były
w nim naturalne kuracje w najczęstszych
chorobach. Dużą uwagę przywiązywaliśmy
do coraz bardziej popularnej homeopatii.
W naszych miesięcznikach zamieszczamy
artykuły nie tylko dziennikarzy, ale też praktyków natureterapii, m.in. bioterapeutów,
zielarzy, radiestetów, homeopatów, oraz
lekarzy z profesorami medycyny włącznie
– podkreśla Stanisław Leśny.
Ofertę wydawniczą Ambrozji uzupełnia też Biblioteczka Poradnika Uzdrawiacza – czyli obszerne zeszyty o różnych
chorobach, m.in. „Wszystko o odchudzaniu”, „Diety w 30 chorobach”, „Nerwice i depresje”, „Dobry aptekarz radzi”,
„Wątroba, pęcherz, nerki”, „Porady zdrowotne dla kobiet i mężczyzn”, „Wszystko
o włosach i łysieniu”, itp. Wydawnictwo
ukazuje się raz na kwartał. Każda książka liczy od 120 do 128 stron.
Kolejną pozycją publikowaną przez
tego wydawcę jest „Kalendarz Poradnika Uzdrawiacza 2011”. Przy kalendarium zamieszczony został comiesięczny
horoskop prognozujący życie rodzinne,
uczuciowe, stan finansów i zdrowia. Prezentowanych jest też kilkudziesięciu najwybitniejszych polskich uzdrowicieli.
RYNEK PRASOWY
FOT. ARCHIWUM
Metody samoleczenia
Specjalnie dla czytelników „Naszego Kolportera” prezentujemy
kilka wybranych metod samoleczenia omawianych w „Uzdrawiaczu”.
Akupresura – jedna z najstarszych
i zarazem najbardziej przystępnych metod leczenia niekonwencjonalnego. Jej
popularność wzrasta na całym świecie.
Dzieje się tak, ponieważ jest to metoda
bardzo łatwa i do tego skuteczna. Można
ją wykonywać w każdych warunkach,
nie są potrzebne żadne urządzenia ani
specjalistyczne umiejętności. Każdy z nas
może samodzielnie stosować akupresurę, zwłaszcza, że stanowi ona doskonałe
uzupełnienie leczenia farmakologicznego.
Nie ma też co do niej przeciwwskazań ze
względu na wiek. Akupresura okazuje się
pomocna przy bardzo wielu dolegliwościach i chorobach. Odgrywa też znaczną
rolę w profilaktyce.
Bioenergoterapia – należy do najczęściej stosowanych metod medycyny
niekonwencjonalnej. Większość naturoterapeutów wykorzystuje ją w procesie
przywracania zdrowia swoim pacjentom. Naczelną zasadą bioenergoterapii
jest traktowanie człowieka jako jedności
ciała, duszy i umysłu. Takie podejście,
zwane holistycznym, wywodzi się z medycyny Dalekiego Wschodu, która zdrowiem nazywa pełną harmonię człowieka
z otoczeniem i samym sobą. Przyczyny
choroby upatruje w zachwianiu tej harmonii. Czas energetyzowania zależy od
uznania terapeuty. Jedni robią to szybko,
ale silnie, inni powoli, stopniowo dawkując energię. Ilości zabiegów potrzebnych do odzyskania zdrowia jest sprawą
bardzo indywidualną. Zależy od stopnia
zaawansowania choroby, wieku i ogólnej kondycji pacjenta, a także od tempa
zużywania przekazywanej energii przez
organizm. Dlatego jednym wystarczy
dosłownie parę minut, inni do zdrowia
powracają przez kilka miesięcy.
Głodówka – metoda kuracji polegająca na leczeniu głodem zyskuje coraz
więcej zwolenników. Poszcząc, oczyszczamy organizm z toksycznych związków
i pozbywamy się zbędnych kilogramów.
A w zamian zyskujemy zdrowie i młody
wygląd. I choć głód jest tak dokuczliwy, to
jednak ma dobroczynny wpływ na nasz
organizm. Jak to możliwe? Duża część
powszechnie występujących chorób jest
spowodowana nieodpowiednią dietą. Dolegliwości układu pokarmowego, nadciśnienie, miażdżyca to efekt złego odżywiania. Do organizmu dostają się toksyczne
„Poradnik Uzdrawiacza”
jest miesiêcznikiem z poradami zdrowotnymi
związki, które nigdy nie są do końca spalane. Odkładają się więc w tkankach, powodując zakwaszenie organizmu. Mięśnie
zaczynają gorzej pracować, wolniej przepływa krew, serce zaczyna być coraz bardziej obciążone. Długotrwałe zakwaszenie
organizmu może doprowadzić nawet do
nieodwracalnych zmian anatomicznych.
Jedynym sposobem na pozbycie się tych
wszystkich złogów, które odkładają się
w naszym ciele, jest zastosowanie postu.
Hipnoza – chociaż była już znana
w starożytności, do dziś jest otoczona
mgiełką tajemnicy. Może dlatego, że zjawisko to wciąż pozostaje nie do końca
zbadane. Mimo tego jest ona stosowana
zarówno przez medycynę niekonwencjonalną, jak i przez lekarzy. Była nawet
wykorzystywana w kryminalistyce, przy
przesłuchiwaniu świadków przestępstw.
W medycynie hipnoza okazuje się przydatna do uśmierzania bólu, znieczulania
przy zabiegach chirurgicznych, położniczych i stomatologicznych. Szczególnie
dobrze sprawdza się w psychoterapii.
Pomaga w leczeniu nerwic, otyłości. Przy
zastosowaniu hipnozy łatwiej uwolnić
się od nałogów.
Homeopatia – jako metoda lecznicza,
znana jest dopiero od końca XVIII wieku.
Jej twórcą jest niemiecki lekarz medycyny
Hahnemann. To on wypowiedział słowa,
które legły u podstaw dzisiejszej homeopatii – „Podobne leczy się podobnym”.
Tutaj rolę leków pełnią substancje, które
podane w normalnej dawce, spowodowałyby objawy zbliżone do chorobowych. Są
to więc przeważnie substancje toksyczne.
Jednak po odpowiednim rozcieńczeniu
nie szkodzą, tylko zwalczają schorzenie
i dodatkowo zapobiegają jego nawrotowi.
Krótko mówiąc, uodparniają organizm
na daną chorobę. Sporą zaletą leczenia
homeopatycznego jest łatwa przyswajalność leków.
Joga – ostatnio wśród amerykańskich
gwiazd filmu i telewizji zapanowała moda
na jogę. Czytając plotki z życia aktorów
możemy dowiedzieć się, że stosują jogę
jako środek na ukojenie nerwów oraz
sposób na utrzymanie ciała w dobrej
formie. Jest ona również wykorzystywana w medytacji. Joga nie jest jednak
odkryciem rodem z Hollywood. Ma głębokie korzenie w tradycyjnej medycynie
hinduskiej – ayurvedzie. Systematyczne
uprawianie jogi pozwala walczyć ze stresem, który stał się wrogiem numer jeden
w dzisiejszych czasach. Do najbardziej
typowych chorób wywoływanych stresem należą: nadciśnienie, zawały serca,
schorzenia układu pokarmowego, choroby kobiece, nowotwory, a także problemy seksualne mężczyzn. Aby temu
przeciwdziałać, trzeba dążyć do wyciszenia i uzdrowienia umysłu. Sprzyja temu
uprawianie ćwiczeń jogi. Na jogę składają
się: przybieranie odpowiednich pozycji
ciała, ćwiczenia oddechowe, medytacja
i techniki oczyszczania organizmu.
OPRAC. MT
NASZ KOLPORTER LUTY 2011 (166) 19
LEKI OTC
Kolporter rozszerza ofertê leków OTC
Na gard³o
i lepsz¹ odpornośæ
Polacy coraz chêtniej kupuj¹ leki bez recepty (czyli preparaty OTC) w sklepach i kioskach. Aby wykorzystaæ ten pozytywny dla handlu trend, Kolporter poszerza ofertê leków OTC, wprowadzaj¹c do niej
kolejne preparaty.
Wartość polskiego rynku samych
tylko produktów OTC na ból gardła
w 2010 roku wzrosła o ponad 8 procent w stosunku do poprzedniego
roku i osiągnęła wartość 67 mln zł
– wynika z danych firmy AC Nielsen. W sklepach detalicznych o powierzchni poniżej 300 m kw. wzrost
sięgnął 6 proc., a wartość sprzedaży
wyniosła prawie 53 mln zł. W kioskach wartość sprzedaży leków na
ból gardła przekroczyła w 2010 roku
3 mln zł i urosła w porównaniu do
roku 2009 o 5 proc. O tempie wzrostu sprzedaży tej kategorii preparatów OTC jeszcze dobitniej świadczą
dane za lata 2006-2010 – w tym czasie
ich sprzedaż urosła aż o 107 proc.!
Jak podkreślają eksperci, żeby osiągać dobre wyniki w sprzedaży leków
OTC, trzeba umieć doradzić klientowi
w wyborze specyfiku. Dlatego publikujemy informacje na temat preparatów
wprowadzonych do oferty Kolportera.
Cholinex – najczêściej
wybierany lek na ból gard³a
Cholinex nie tylko łagodzi ból, ale
przede wszystkim leczy gardło. Zapalenie
gardła rozwija się najczęściej w wyniku
infekcji wirusowej. Towarzyszy mu ból
gardła, problemy z przełykaniem, drapanie w gardle. Wszystkie te objawy postrzegane są przez chorych jako bardzo
uciążliwe. Leczenie ma na celu nie tylko
łagodzenie bólu, ale przede wszystkim
likwidowanie przyczyny dolegliwości.
Cholinex jest preparatem najczęściej stosowanym przez Polaków w leczeniu bólu
gardła. Szybko likwiduje ból, zmniejsza
stan zapalny i obrzęk błony śluzowej gardła oraz ułatwia przełykanie. Stosowany
jest również przy wspomaganiu leczenia
antybiotykiem zakażeń jamy ustnej.
20 NASZ KOLPORTER LUTY 2011 (166)
Przed u¿yciem zapoznaj siê z ulotk¹,
która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotycz¹ce dzia³añ
niepo¿¹danych i dawkowanie oraz
informacje dotycz¹ce stosowania
produktu leczniczego, b¹dź skonsultuj
siê z lekarzem lub farmaceut¹, gdy¿
ka¿dy lek niew³aściwie stosowany zagra¿a Twojemu ¿yciu lub zdrowiu.
Cholinex wyróżnia unikalny sposób
działania, dzięki czemu nie tylko skutecznie uśmierza ból, ale też likwiduje
przyczynę dolegliwości – stan zapalny
gardła. Preparat ma formę pastylek do
ssania o przyjemnym, orzeźwiającym
smaku, który zawdzięcza między innymi
obecności olejku miętowego.
Na wiosenne
i jesienne przesilenia
Okres przesilenia wiosennego i jesiennego to czas, w którym obniża się
odporność wielu z nas. Zmienna pogoda, wahania temperatury, a także często
towarzyszące nam zmęczenie i stres nie
sprzyjają naszemu organizmowi. W tym
czasie w szczególności należy pomyśleć
o wzmocnieniu odporności.
Kategoria produktów wspomagających odporność organizmu (czyli immunostymulantów), dopiero rozwija się
na rynku pozaaptecznym. Jej sprzedaż
w aptekach w 2010 roku osiągnęła imponującą wartość 222 mln zł. Liderem
r ynku nadal pozostaje
Rutinoscorbin z udziałem
wartościowym przekraczającym 46 proc. (według
danych firm AC Nielsen
i PharmaExpert).
Rutinoscorvit to nowy
na rynku produkt, którego składniki pomagają wzmacniać organizm
i wspomagają jego naturalną odporność. Witamina C,
cynk i selen wspomagają układ odpornościowy, neutralizują wolne rodniki
i korzystnie wpływają na naturalne zdolności obronne organizmu. Dodatkowo
witamina C pobudza wzrost i sprawność
białych ciałek krwi oraz korzystnie wpływa na produkcję przeciwciał. Rutozyd to
naturalny antyoksydant, który uszczelnia
naczynia krwionośne, zmniejsza ich przepuszczalność i poprawia elastyczność,
chroni witaminę C przed utlenianiem.
Rutinoscorvit polecany jest w szczególności w celu wspomagania naturalnych funkcji układu odpornościowego,
przy zwiększonym zapotrzebowaniu na
witaminę C i składniki mineralne, np.
w okresie przesilenia wiosennego i jesiennego, w okresie wzmożonego wysiłku fizycznego, u osób narażonych na
sytuacje stresowe, a także jako uzupełnienie diety w witaminę C, cynk, selen.
OPRAC. MT
HANDEL
Najlepiej polegaæ na w³asnej czujności
Z³odziej
buszuj¹cy w sklepie
RYS. MARIUSZ ŚWIĄDER
Miêdzy styczniem a wrześniem 2010 r. policja stwierdzi³a niemal siedem tysiêcy kradzie¿y cudzej rzeczy w sklepach na terenie ca³ego
kraju. W ca³ym 2009 r. zanotowano blisko dziesiêæ tysiêcy tego rodzaju przestêpstw. Nie s¹ to jednak pe³ne dane, poniewa¿ nie zawsze poszkodowani w³aściciele sklepów zg³aszaj¹ kradzie¿ w komisariacie.
– Policyjne statystyki zliczają kradzieże
ogółem, bez podziału na miejsca, w których do nich doszło – tłumaczy Anna
Klee z Wydziału Komunikacji Społecznej
Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie. – Poza tym w przypadku sklepów
najczęściej wartość skradzionych rzeczy
nie sięga 250 złotych. A wtedy mamy
do czynienia z wykroczeniem, którego
w ogóle nie rejestrujemy w statystykach.
Wykroczenie jest też zagrożone niższą karą, mandatem albo grzywną. Jeśli
natomiast skradzione rzeczy są warte
ponad 250 złotych, grozi za to już do 5
lat więzienia.
Z³odziejskie metody
– Najłatwiej działać złodziejom w dużych sklepach samoobsługowych – mówi
Artur Rzepka z Zespołu Komunikacji Społecznej Komendy Miejskiej Policji w Toruniu. – Na dużej powierzchni i w tłumie
kontrola nad klientem jest utrudniona.
W sklepach samoobsługowych złodziej może spróbować metody „na przypadek”. Przyłapany przy wyjściu może
tłumaczyć, że zwyczajnie zapomniał
zapłacić. Albo przy kasie płaci za część
towarów, a te, które chce ukraść trzyma
na widoku. Zagaduje przy tym kasjerkę tak, aby tylko część zakupów nabiła
na kasę. Jeśli ekspedientka jednak się
zorientuje, znów można zastosować to
samo tłumaczenie: zapomniałem.
– Inny sposób to przemetkowywanie,
czyli przeklejanie kodów kreskowych
z tanich towarów na droższe. Ale to już
oszustwo, a nie kradzież i grozi za to
wyższa kara, do 8 lat wiezienia – ostrzega Artur Rzepka.
Złodzieje próbują też oszukać elektroniczne bramki. W tym celu owijają
zabezpieczenia aluminiową folią, albo
nawet wykładają nią całe torby, aby
zakłócić działanie bramek. Sposób jednak zawodzi, bo ochrona wielokrotnie
zatrzymywała takich „wynalazców ”.
Niektórzy zdejmują zabezpieczenia z towarów, nawet kosztem ich uszkodzenia.
Tak bywa np. w przypadku ubrań. Nieuczciwi klienci biorą dużo odzieży do
przymierzalni, tam część nakładają na
siebie, zrywają zabezpieczenia i wychodzą. – Złodziejom sprzyjają też chłodne
pory roku – dodaje Artur Rzepka. – Pod
grubą kurtką łatwiej ukryć łupy. Liczba
kradzieży wzrasta także w okolicach
świąt, bo wtedy w sklepach są tłumy
i panuje większe zamieszanie.
Ka¿dy korzysta z okazji
„Statystyczny” złodziej sklepowy nie
istnieje. Może nim być właściwie każdy.
– Nie ma możliwości stworzenia takiego
stereotypowego rysopisu. Są to osoby
w różnym wieku, obu płci, zarówno wyglądające schludnie, jak i niedbale – potwierdza Anna Klee z rzeszowskiej policji.
– Na próbie kradzieży przyłapuję najczęściej stałych klientów – opowiada Aneta Lesner, prowadząca kiosk w Rudzie
Śląskiej. – I to wcale nie są rozwydrzeni
młodzi chłopcy, ale osoby po czterdziestce, po pięćdziesiątce. Robią zakupy i tak
„przy okazji” wrzucają do torby krzyżówki, gazetę albo co tam im wpadnie w ręce
i nie mają zamiaru za to zapłacić. A gdy
im zwrócę uwagę, udają że nic się nie
stało. Wyjmują taką rzecz z torby, płacą
za resztę zakupów i odchodzą. Nawet
„przepraszam” nie powiedzą.
– Często złodzieje są zatrzymywani
na gorącym uczynku, na przykład przez
ochronę sklepu. Bywa, że nie jest to
w ogóle zgłaszane na policję, gdyż następuje tzw. dogadanie się. Zatrzymany
złodziej zwraca skradzione rzeczy w zamian za nie powiadamianie policji. Takie
przypadki w związku z tym też nie trafiają do naszych statystyk – dodaje Anna
Klee. A właściciele sklepów dodają, że
jeśli nie złapie się złodzieja na gorącym
uczynku, to już w ogóle nie ma sensu zawiadamiać policji. – To jak szukanie wiatru w polu. I tak sprawę umorzą – mówią
rozgoryczeni. Policja jednak przekonuje
o swojej sprawności: – Wykrycie sprawców jest jak najbardziej możliwe, często
pomocny jest w tym monitoring lub pamięć świadków – podkreśla Anna Klee.
Czy są sposoby na to, by ustrzec się
przed złodziejami? Policja radzi inwestować w ochronę, elektroniczne zabezpieczenia, monitoring. Ale na to stać tylko
większe sklepy. Właściciele tych małych
muszą polegać na własnej czujności.
MONIKA WOJNIAK
NASZ KOLPORTER LUTY 2011 (166) 33
Najlepsza rozrywka
WYKRE�LANKI
34 NASZ KOLPORTER LUTY 2011 (166)
SZYFROKRZY�ÓWKI
PRAWNIK RADZI
Czym skutkuje nieuzasadnione rozwi¹zanie umowy o pracê przez pracownika
Odszkodowanie
dla pracodawcy
W razie nieuzasadnionego rozwi¹zania przez pracownika umowy
o pracê bez wypowiedzenia na podstawie art.55§11 kodeksu pracy,
pracodawcy przys³uguje roszczenie o odszkodowanie.
Trzeba podkreślić, że nie każde rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika, które jest niezgodne z prawem,
może rodzić obowiązek wypłaty odszkodowania. Dotyczy to tylko nieuzasadnionego rozwiązania umowy, gdy pracownik jako przyczynę rozwiązania umowy
wskazał ciężkie naruszenie przez pracodawcę podstawowych obowiązków wobec pracownika i to pod warunkiem, że
przyczyna określona przez pracownika
jest nieprawdziwa. Jeżeli natomiast wypowiedzenie pracownika ma inną wadę
prawną, np. nie zostało złożone w prawidłowej formie albo przekroczono termin
do jego złożenia, to pracodawcy roszczenie o odszkodowanie nie przysługuje.
Warto wiedzieć, że umowa o pracę
rozwiązana przez pracownika nawet
w sposób sprzeczny z prawem skutkuje
ustaniem stosunku pracy, a domaganie
się odszkodowania jest jedyną formą
działania pracodawcy, który nie może
żądać powrotu pracownika do pracy.
Kwota odszkodowania dla pracodawcy jest równa wysokości wynagrodzenia pracownika za okres wypowiedzenia, a w przypadku rozwiązania umowy
o pracę zawartej na czas określony lub
na czas wykonania określonej pracy
– w wysokości wynagrodzenia za okres
2 tygodni. Wysokość odszkodowania
jest określona w sposób sztywny. Przyznanie go nie zależy od tego, czy pracodawca poniósł jakąś szkodę, co jest
zdecydowanym ułatwieniem dochodzenia tej rekompensaty. Wystarczy bowiem
wykazać, że pracownik bez przyczyny
rozwiązał umowę o pracę. Może więc
być i tak, że pracodawca nie poniósł żadnej szkody z tego tytułu lub poniósł ją
w wymiarze mniejszym niż ryczałtowa
wysokość odszkodowania, a mimo to ma
prawo wystąpić o to odszkodowanie.
A jak to wygląda w sądowej praktyce? Pracowniczka była zatrudniona na
czas nieokreślony jako kierownik
apteki. Zwróciła się do pracodawcy z wnioskiem o rozwiązanie
z nią umowy o pracę na zasadzie porozumienia stron
w dniu 31 stycznia. Pracodawca na wniosek pracowniczki odpowiedział odmownie,
twierdząc, że chce kontynuować jej
zatrudnienie do czasu, aż znajdzie nowego kierownika apteki. Pracowniczka
skierowała do pracodawcy pismo, że wobec braku jego dobrej woli, rozwiązuje
umowę o pracę przez porzucenie pracy
z dniem 31 stycznia. Apteka pozwała następnie swą byłą pracowniczkę
o odszkodowanie. Wbrew jej stanowisku, sąd uznał, że odmowa przyjęcia przez pracodawcę złożonej przez
pracownika oferty rozwiązania umowy
o pracę na mocy porozumienia stron, nie
stanowi ciężkiego naruszenia przez tego
pracodawcę podstawowych obowiązków
wobec pracownika. Nie może być więc
podstawą rozwiązania przez pracownika
umowy o pracę bez wypowiedzenia z powodu ciężkiego naruszenia obowiązków
pracowniczych.
Dodatkowo sąd stwierdził, że „żądanie przez pracodawcę odszkodowania
na podstawie art. 611k.p. nie może być
uznane za nadużycie prawa (art. 8 k.p.)
z tego względu, że pracodawca wcześniej odmówił z usprawiedliwionych
przyczyn przyjęcia oferty pracownika
rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron.” 2
O odszkodowaniu rozstrzyga sąd pracy. Prawomocne orzeczenie sądu przyznającego odszkodowanie na rzecz pracodawcy ma wpływ na treść świadectwa
pracy pracownika, w zakresie określenia
przyczyny rozwiązania umowy o pracę.
Jeżeli pracownik, który bezzasadnie
rozwiązał umowę o pracę, otrzymał
wcześniej od pracodawcy świadectwo
pracy, wówczas pracownik jest obowiązany przedłożyć pracodawcy wydane już
świadectwo pracy, by pracodawca mógł
je uzupełnić wzmianką o zapadłym orzeczeniu. Daje to więc informację kolejnemu pracodawcy o sposobie rozwiązania
stosunku pracy.
Zważywszy, że pracownik może nie
być zainteresowany ujawnianiem tej
okoliczności w następnym miejscu pracy, nie należy spodziewać się inicjatywy
ze strony pracownika dotyczącej wprowadzenia zmiany w świadectwie pracy.
Nie ma jednak prawnej możliwości, by
pracownika do tego skłonić.
Podstawa prawna:
art.55§ 11, art.611 Kodeksu pracy (ustawa z dnia 26 września 1974 r., t.j. Dz.U.
z 1998 Nr 21, poz.94 ze zm.)
2 wyrok SN z 29.04.2005 r., III PK 2/05,
OSNP 2005/23/372
KAROLINA BUBETTY-KOPEÆ
radca prawny
[email protected]
www.kancelaria-kbk.pl
NASZ KOLPORTER LUTY 2011 (166) 35
ATO
RYNEK PRASOWY
ciekawe
Sprzeda¿ „Wprost”
pod kontrol¹
1 lutego rozpoczęła się nadzwyczajna kontrola danych dotyczących
sprzedaży tygodnika „Wprost” deklarowanych przez wydawcę (AWR
Wprost). To decyzja zarządu Związku
Kontroli Dystrybucji Prasy.
Zarząd ZKDP przychylił się do
wniosków złożonych przez konkurentów „Wprost” – wydawców „Polityki”
(„Polityka” Spółdzielnia Pracy) i „Newsweek Polska” (Ringier Axel Springer
Polska). „Wprost” od połowy ub.r.
praktycznie co miesiąc wykazywał
wzrost sprzedaży. Według danych za
październik ub.r. jego średnie rozpowszechnianie płatne razem wyniosło
117, 9 tys. egz. Wyniki „Wprost” były
coraz bliższe deklarowanym przez lidera („Polityka”) i wicelidera segmentu
tygodników opinii („Newsweek Polska”). – Nasz wniosek został rozpatrzony, a my cierpliwie czekamy na to,
co wyniknie z kontroli. Do tego czasu
nie chcemy już tej sprawy komentować – mówi Piotr Zmelonek, dyrektor
wydawniczy „Polityki”. Na razie nie
wiadomo, jak długo potrwa kontrola. Gdyby nie jej nadzwyczajny tryb,
wyniki z kontroli sprzedaży „Wprost”
w 2010 roku zostałyby ujawnione dopiero pod koniec br.
PRESS.PL
Wampirza kolekcja
Ukazał się pierwszy tom nowej kolekcji „Wampiry”. Serię obejmującą thrillery publikuje Wydawnictwo Edipresse,
a jako pierwsza wyszła książka z filmem
na DVD „Wywiad z wampirem”.
Premierowy tom kolekcji z „Wywiadem z wampirem” na DVD dostępny
jest w punktach sprzedaży w promocyjnej cenie 11,99 złotych. Drugi tom
z filmem „Underworld” ukaże się 10
lutego i będzie kosztował 29,99 złotych. Jako trzecia wydana zostanie
książka z filmem „Dracula”, a będzie
można ją kupić 24 lutego. Tomy ukazywać się będą co dwa tygodnie.
WIRTUALNEMEDIA.PL
„Alternatywy 4”
ze znakiem „Tiny”
Odświeżony cyfrowo kultowy serial Stanisława Barei „Alternatywy 4”
ukazuje na płytach DVD w kolekcji
„Kultowe seriale” dwutygodnika „Tina”
(wyd. Bauer). Pierwszy odcinek trafił
do sprzedaży 25 stycznia 2011 r.
W sumie ukaże się dziewięć odcinków, pojawiających się na rynku
co dwa tygodnie. Do każdej płyty
DVD dołączona będzie książeczka.
Poszczególna część kolekcji kosztuje 14, 99 zł i w sprzedaży pozostanie przez miesiąc.
RYNEKPRASOWY.PL
Króliczek z nagich
modelek
„Telepanoramy” w kolorze
Do lutowego wydania „Playboya”
(Marquard Media Polska), dołączony
został plakat. Przedstawia on będzie
złożonego z 82 nagich modelek.
Wydanie ukazało się w cenie podwyższonej do 10,99 zł (normalna
cena miesięcznika to 9,99 zł) i nakładzie wynoszącym 90 tys. egz.
WIRTUALNEMEDIA.PL
Dwumiesięcznik rozrywkowy „Telepanoramy” wydawany przez Phoenix Press będzie w pełnym kolorze.
Zmiana, wprowadzona od nr 2/2011
(w sprzedaży od 27.01.2011), pociągnęła za sobą znaczące modyfikacje
graficzne i wydawnicze.
Nowa koncepcja tytułu opiera
się przede wszystkim na zmody-
36 NASZ KOLPORTER LUTY 2011 (166)
fikowanej strukturze – od teraz
w każdym zeszycie „Telepanoram”
j e s t w i ę c e j k rz y ż ó w e k p a n o r a micznych, w tym aż 10 MEGAPANORAM filmowo-gwiazdorskich.
Jako nowość pojawiają się także 4
strony serwisowe – podróżnicza,
sportowa, kulinarna i ze zdrowiem,
każdy serwis to duża panorama
dedykowana jednemu zagadnieniu
i wzbogacona o informacje oraz
ciekawostki o najpopularniejszych
gwiazdach telewizyjnych. Dodatkowo w każdym wydaniu czytelnicy
znajdą strony z rozmaitymi łamigłówkami i zagadkami dotyczącymi gwiazd filmowo - serialowych
oraz atrakcyjne konkursy, w tym
„ S u p e r k o n ku r s z S u p e rg w i a z dą”. Cena czasopisma od nowego
roku wynosi 2,90 PLN (wcześniej
2,60 PLN) „Telepanoramy” ukazują
się w nakładzie 60 tys. egz.
PHOENIX.PL
Czêśæ g³osów
w Telekamerach
uniewa¿niona
W plebiscycie Telekamery tygodnika „Tele Tydzień” (Wydawnictwo
Bauer) unieważniono część głosów
nadsyłanych pocztą.
„Podczas tegorocznej edycji plebiscytu zaobserwowano przypadki masowego nadsyłania dużej liczby kuponów wypełnianych przez te same
osoby” – czytamy w komunikacie organizatora Telekamer. – Coś takiego
zdarzyło się po raz pierwszy – mówi
Maciej Brzozowski, dyrektor public
relations Grupy Bauer Media.
Takie zgłoszenia można było liczyć w setkach. Wydawnictwo Bauer
postanowiło więc unieważnić głosy
pochodzące od osób, które nadesłały więcej niż jeden kupon. – Inaczej
byłoby to nieuczciwe wobec osób
nominowanych w plebiscycie i tych
uczestników, którzy głosowali tylko
raz – uzasadnia Brzozowski.
Głosować można też było przez
Internet i SMS – jednorazowo z danego komputera (IP) i telefonu. Bauer rozważa wprowadzenie w kolejnej
edycji Telekamer zmiany regulaminu
w stosunku do kuponów nadsyłanych pocztą.
PRESS.PL
Hurtownia
farmaceutyczna
Kolportera poleca
Najchêtniej kupowane
leki bez recepty
Zamówienia
detaliczne i hurtowe
w oddzia³ach terenowych
(lista adresowa na stronie 50)
oraz za poœrednictwem przedstawicieli handlowych.
Czas realizacji - do 48 godzin.
www.service.kolporter.com.pl • infolinia 0801 205 555
NASZ KOLPORTER LUTY 2011 (166) 37
PSYCHOLOG RADZI
Czy ka¿dy mo¿e byæ handlowcem?
W poszukiwaniu
idealnego sprzedawcy
Wzrost konkurencji na rynku i postêpuj¹ca unifikacja produktów sprzyjaj¹ rosn¹cemu zapotrzebowaniu
na dobrych handlowców, bo tylko dziêki profesjonalnemu personelowi sklep ma szanse na odniesienie
sukcesu. Jakie s¹ cechy idealnego kandydata do pracy w tym zawodzie? Na to pytanie odpowiada redakcyjny psycholog „Naszego Kolportera”, Ma³gorzata Wirecka–Zemsta.
Potwierdzenie utrzymującego się zapotrzebowania na sprzedawców znaleźć
można choćby w raporcie „Retail 2020:
wyzwania dla handlowców na następną
dekadę” (www.salesnews.pl). Zgodnie
z nim liczba ofert zamieszczonych na
portalu rekrutacyjnym Pracuj.pl w 2010 r.,
a skierowanych do handlowców, stanowiła ponad 42 proc. wszystkich ogłoszeń.
Wzrost znaczenia sprzedaży i tym samym handlowców dotyczy nie tylko branż
w sposób oczywisty będących symbolem
handlu, ale również takich, które do tej pory
ze sprzedażą nie były kojarzone w sposób
bezpośredni, jak np. bankowość, usługi
techniczne itp. Zapotrzebowanie na handlowców sprzyja poszukiwaniu osób o specyficznych predyspozycjach. Osoba, która
zajmuje się ich rekrutacją, staje wobec dylematu: które cechy preferować? Niestety, niezwykle rzadko mamy luksus wyboru osoby,
popularnie od reklamy szamponu zwanej
– „wash and go”, tj. osoby skupiającej w sobie wszelkie poszukiwane cechy. U osób
poszukujących pracowników sprzedaży
pojawiają się dylematy: czy skupiać się na
wyborze dobrego sprzedawcy, a następnie
szkolić go w zakresie objętym sprzedażą,
czy też raczej wybierać fachowca i nauczyć
go technik sprzedaży? Nie ma tu żadnej
preferowanej drogi, decyzja każdorazowo
wynika z potrzeb i preferencji firmy.
Jednak, niezależnie od rodzaju branży,
jakiej proces rekrutacji dotyczy, podejmując
decyzję o zatrudnianiu pracownika, warto
wcześniej przygotować sobie listę cech poszukiwanych u osób zajmujących się sprzedażą.
Najwa¿niejsza jest
osobowośæ
Najistotniejsze, ze względu na trudność ich zmiany, a więc i możliwość dopasowania do oczekiwań firmy są cechy
38 NASZ KOLPORTER LUTY 2011 (166)
osobowości kandydata. Wśród tych szczególnie istotnych znajdują się: ekstrawersja (towarzyskość, aktywność), łatwość
nawiązywania kontaktów, otwartość na
ludzi, ugodowość, empatia (wrażliwość
na emocje doświadczane przez innych),
dobra samokontrola, odporność na stres.
Ważne jest, aby kandydat – nawet jeśli
nie jest osobą szczególnie towarzyską czy
łatwo nawiązującą kontakty – posiadał wymienione cechy przynajmniej w stopniu
średnim. Osoba nielubiąca pracy w zespole, małomówna, unikająca spotkań towarzyskich i niepełniąca nigdy roli lidera,
nawet, jeśli jest doskonałym fachowcem,
raczej nie sprawdzi się w zespole sprze-
dażowym (dotyczy to także kandydatów
na kierowników zespołów – lepiej mieć
gorszego fachowca, ale umiejętnie radzącego sobie w relacjach z ludźmi, niż
specjalistę bez relacji z zespołem). Innymi
cechami silnie związanymi z ekstrawersją są również: aktywność, poszukiwanie
stymulacji, dominacja pogodnego nastroju i szybkie podejmowanie działania.
W procesie sprzedaży przydatna jest
także otwartość na ludzi i doświadczenia. Jeśli kandydat wykazuje szerokie
zainteresowania, nie
obawia się
zmian i nowych
sytuacji, ma ciekawe pomysły,
PSYCHOLOG RADZI
prawdopodobnie będzie potrafił dostosować się do oczekiwań firmy. Otwartość na świat sprzyja również lepszym
kontaktom z klientami – jest pomocna
w zrozumieniu ich potrzeb.
Inną cechą wskazaną w pracy z ludźmi jest ugodowość – cecha ta przekłada
się na nasz stosunek do innych. Dobry
sprzedawca nie powinien mieć tej cechy
w żadnym krańcowym natężeniu. Unikajmy osób zbyt ugodowych, skupionych raczej na potrzebach innych, niż własnych,
uległych, łatwo poświęcających się dla
innych, prostodusznych. Tacy ludzie
często zakładają, że inni są podobni do
nich – w konsekwencji bywają naiwni
i łatwo padają ofiarą naciągaczy. Ale osoby mało ugodowe także nie sprawdzą się
w tym zawodzie – potrafią
wprawdzie
przekonywać, bronić własnego zdania, są
asertywne i odporne na manipulacje, jednak łatwo wchodzą w konflikty, a dobra
atmosfera w kontaktach z innymi i budowanie relacji wydaje im się mało istotne.
Samokontrola
i odpornośæ na stres
RYS. MARIUSZ ŚWIĄDER
Kolejnym ważnym parametrem są
umiejętności kandydata w zakresie samokontroli oraz jego odporność na stres.
Aby poznać przyszłego handlowca z tej
strony, warto w rozmowie wykorzystać
tzw. pytania behawioralne, czyli dotyczące zachowania się danej osoby w przeszłości, w trudnych sytuacjach. Dzięki
wiedzy, jak dana osoba rozwiązała kiedyś dany problem, można z pewnym
prawdopodobieństwem przewidzieć, jak
zachowa się w podobnej sytuacji w przyszłości, a także wyciągnąć wnioski, co
do jej sposobu myślenia, rozwiązywania problemów oraz możliwych reakcji
w trudnych sytuacjach. Oto przykładowe
pomocne pytania: „Opowiedz mi o sytuacji, kiedy: a) musiałeś zwrócić uwagę
koledze…….b) nie wykonałeś założonej wielkości sprzedaży….c) nie mogłeś
uznać reklamacji klienta…..d) musiałeś
podjąć decyzję, gdy nie miałeś wystarczających informacji…….e) zdenerwowałeś
się na klienta….. itp.
Przedsiêbiorczośæ
i aktywnośæ – niezbêdne!
Cechami, które bez wątpienia powinny charakteryzować handlowca, są
przedsiębiorczość i aktywność. Wielu
handlowców samodzielnie tworzy swój
warsztat pracy, nawiązuje kontakty,
zdobywa klientów, buduje sieć. Tylko
osoby aktywne i przedsiębiorcze będą
potrafiły skutecznie motywować się do
pracy, podejmować codzienny wysiłek,
nie obawiając się związanych z tym trudów, a nawet przykrych sytuacji. Cecha
ta często sprawia trudność przełożonym czy właścicielom firm. W swoim
negatywnym aspekcie oznacza bowiem
skłonność do działań niezależnych,
nadmiernej samodzielności, niezwracania uwagi na innych. Jednakże wybór
osób mało przedsiębiorczych wiązać się
będzie z brakiem samodzielności, zależnością od innych i unikaniem podejmowania decyzji.
Nawyki i umiejêtności
mo¿na zmieniæ
W następnej kolejności warto przyjrzeć się nawykom i umiejętnościom
– temu, co można zmienić. Wśród cech
ważnych w pracy handlowca, podlegających zmianie i możliwych do ukształtowania, jedną z najważniejszych jest
wiedza. Zasób wiadomości potrzebnych
sprzedawcy można przypisać do jednego
z trzech obszarów. Obszar znajomości
produktu (właściwości, sposób użytkowania, zastosowanie, cechy stanowiące
o jego przewadze w stosunku do podobnych produktów itp.), obszar wiedzy
o przedsiębiorstwie, które sprzedawca
reprezentuje oraz obszar wiedzy dotyczącej procesu sprzedaży (techniki czy
umiejętności sprzedawania).
Wybór pomiędzy fachowcem (specjalistyczną wiedzą) a umiejętnościami
sprzedażowymi jest jednym z najtrudniejszych. Generalnie, im bardziej skomplikowany jest sprzedawany produkt
czy usługa, tym znaczenie wiedzy jest
wyższe. Nie chodzi tu tylko o możliwości
i zdolności potencjalnych handlowców,
ale przede wszystkim o koszty wykształcenia specjalisty. Dlatego też najczęściej
handlowcy w branży medycznej to lekarze lub farmaceuci, sprzedawcy w branży bankowej to ekonomiści, itd. Warto
pamiętać, że prościej nauczyć lekarza
(technika itd.) sprzedaży, niż sprzedawcę
medycyny (techniki).
Wybierając osobę aktywną i towarzyską – ekstrawertyka, możemy spodziewać się, że jego słabą stroną będzie
sumienność i dobra organizacja pracy.
A przecież są to cechy bardzo ważne
w pracy handlowca. Jak temu zaradzić?
Najprościej skorzystać z możliwości oferowanych na rynku szkoleń.
Szkolenia ucz¹ skuteczności
Dzięki nim można poprawić skuteczność działań, nauczyć wyznaczania celów,
koncentrowania się na ich osiągnięciu,
zarządzania czasem. Typowy chaotyczny
i impulsywny ekstrawertyk może poprawić swoje naturalne predyspozycje. Można także zadbać o procedury wspierające
działania handlowca (dzienniki sprzedaży, harmonogramy wizyt itp.).
Do najpopularniejszych szkoleń należą kursy związane z doskonaleniem
komunikacji interpersonalnej, a także
negocjowania. Dzięki nim osoby mające
problemy lub tylko brak doświadczenia
w komunikacji związanej ze sprzedażą, mogą poprawić swoje kompetencje
w tym zakresie. Zajęcia mają charakter
warsztatowy, co pozwala nie tylko poznać reguły, ale także praktycznie przećwiczyć konkretne problemy.
Osobną grupę szkoleń stanowią
warsztaty dotyczące procesu sprzedaży, w tym technik sprzedaży. Korzystają
z nich zarówno osoby posiadające naturalne predyspozycje do bycia sprzedawcą, jak i osoby słabo sobie radzące w tym
obszarze. Obie z grup znajdą w nich coś
dla siebie. „Urodzeni sprzedawcy” mogą
podszlifować swoje kompetencje odwołując się do konkretnych technik, otrzymują także informacje zwrotne o tym, jak
ich umiejętności są postrzegane przez
potencjalnych klientów. Natomiast „specjaliści” mogą zdobyć solidne podstawy
handlowe, dzięki czemu zwiększą swoje szanse na odniesienie sukcesu jako
sprzedawca.
Tezę, że prawie każdy człowiek może
zostać sprzedawcą, potwierdzają słowa
Many Loya, specjalisty od sprzedaży
w systemie networku: „Wiem, że nie odniesie najdrobniejszego sukcesu człowiek
leniwy, zagubiony, przemądrzały, zadufany w sobie, jednym słowem głupiec”.
MA£GORZATA WIRECKA-ZEMSTA
NASZ KOLPORTER LUTY 2011 (166) 39
W losowaniu nagród wezmą udział osoby, które
w terminie do 25.02.2011 r. nadeślą prawidłowe
rozwiązanie krzyżówek na adres redakcji: Kolporter
Holding Sp. z o.o., ul. Zagnańska 61, 25-528 Kielce. Lista osób nagrodzonych będzie opublikowana
w kolejnym numerze „Naszego Kolportera”, a nagrody
zostaną wysłane pocztą w ciągu 60 dni od ukazania się
niniejszego numeru.
Rozwiązanie krzyżówek z nr 1/2011:
KRZYŻÓWKA OD A DO Ż: „KACZA ZUPA”
KRZYŻÓWKA: „WALKIE TALKIE”
Nagrody wylosowali: główna nagroda w wysokości 500 zł: Małgorzata Lorentowicz – Bogdaniec; 10
nagród po 50 zł: Marzanna Łuc – Kłodawa; Grzegorz
Sawka – Paczków; Karolina Kotlorz – Tychy; Zofia Kania
– Katowice; Barbara Bryja – Wołczyn; Maciej Pytko – Kraków; Irena Kolonko – Brenna; Jacek Małyska – Braniewo;
Danuta Żeglarska – Żnin; Jacek Grzybowski – Tarnów.
MEDIA O NAS
Kolporter
w prasie i Internecie
Bêdzie przybywaæ saloników
prasowych Top-Press
50 saloników prasowych Top-Press
uruchomił Kolpoter w ubiegłym roku.
W tym roku firma z Kielc planuje otworzyć dwa razy więcej tych placówek.
Top-Pressy to nowoczesny koncept saloników wyróżniających się pomarańczowo-szarą kolorystyką, nowoczesnym
oświetleniem i skrojonymi na miarę ekspozytorami meblowymi. Punkty działają
w centrach handlowych, przy reprezentacyjnych ulicach dużych miast, w warszawskim metrze.
W Top-Pressach, oprócz tradycyjnego asortymentu, klienci mogą zaopatrzyć
się w prezenty na różne okazje – ekskluzywne gadżety i upominki oraz karty
pocztowe i opakowania ozdobne wysokiej jakości. Top-Pressy w porównaniu
z innymi salonikami mają też znacznie szerszą ofertę tytułów prasowych.
Oprócz tego oferują szeroki wybór zabawek, multimedia, muzykę na CD, filmy,
książki, gry komputerowe.
11.01.2011
Kolporter rozwija Top-Pressy
W ubiegłym roku Kolporter uruchomił 50 saloników prasowych Top-Press,
w 2011 r. otworzy drugie tyle.
Saloniki Top-Press to nowoczesnykoncept sprzedażowy. Charakteryzuje
je pomarańczowo-szara kolorystyka,
nowoczesne oświetlenie i wystrój wnętrza oraz specjalnie wyprodukowane
na potrzeby tego projektu ekspozytory
meblowe. Lokalizowane są w centrach
handlowych, przy reprezentacyjnych
ulicach dużych miast, można je spotkać
także w warszawskim metrze.
– Nowe rozwiązania powodują wzrost sprzedaży praktycznie we
42 NASZ KOLPORTER LUTY 2011 (166)
wszystkich kategoriach. I dlatego planujemy w 2011 r. uruchomienie kolejnych
50 saloników Top-Press – zapowiada Tomasz Kozłowski, dyrektor pionu inwestycji w Departamencie Sieci Własnej
Kolportera.
11.01.2011
Kolporter rozwija
sieæ saloników Top-Press
Usytuowanie Top-Pressów w galeriach handlowych i przy głównych
ulicach dużych miast sprawia, że zakupy w tych salonikach robią najczęściej klienci z większą skłonnością do
wydawania pieniędzy niż w typowych
placówkach handlowych. – Często nabywają produkty „przy okazji” innych
zakupów i nie spieszą się jak inni konsumenci. Dlatego zdecydowanie poszerzyliśmy dostępną w Top-Pressach
ofertę towarów – stwierdza Tomasz
Sak, zastępca dyrektora handlowego
Kolportera.
W Top-Pressach, oprócz tradycyjnego salonikowego asortymentu, klienci
mogą zaopatrzyć się w prezenty na różne okazje – ekskluzywne gadżety i upominki oraz karty pocztowe i opakowania
ozdobne wysokiej jakości. Top-Pressy
w porównaniu z innymi salonikami
mają też znacznie szerszą ofertę tytułów
prasowych. Oprócz tego oferują szeroki
wybór zabawek, multimedia, muzykę na
CD, filmy, książki, gry komputerowe.
– Obecnie w wybranych punktach
sprzedaży instalujemy kąciki śniadaniowe
dające możliwość zakupu kawy, herbaty,
sałatek i produktów typu fitness (tzw. lekkich przekąsek) – dodaje Tomasz Sak.
13.01.2011
Saloniki prasowe podnosz¹
atrakcyjnośæ marketu
Saloniki prasowe ulokowane w sklepach wielkopowierzchniowych podwyższają ocenę marketu w oczach klientów
– wynika z raportu, opracowanego na
zlecenie Kolportera przez firmę badawczą Inquiry Market Research.
Badanie pokazuje również, że saloniki prasowe lokowane w wydzielonych
poza halą sprzedaży miejscach, nie stanowią konkurencji dla supermarketów,
na terenie których się znajdują.
– Wydawałoby się, że salonik prasowy może być konkurencją dla zakupu
prasy na stoisku w supermarkecie. Tymczasem na podstawie wyników badania
widzimy, że obecność saloników podnosi konkurencyjność danego punktu jako
miejsca zakupu prasy, także w odniesieniu do supermarketu – czytamy w raporcie. Autorzy podkreślają, że tam, gdzie
istnieją saloniki, klienci wyżej oceniają
cały market.
Z raportu wynika ponadto, że 2/3
wszystkich badanych uważa, że salonik
prasowy jest potrzebny w markecie. Ponadto, jeśli na terenie marketu funkcjonuje
salonik prasowy, odsetek klientów kupujących gazety na stoisku znajdującym się na
terenie sklepu rośnie. Natomiast wpływ
obecności saloniku na zakupy papierosów
w samym markecie jest minimalny.
14.01.2011
Sponsorem piêściarzy
jest Kolporter
Kielecki klub Rushh, głównie dzięki
inicjatywie Grzegorza Nowaczka, od
kilku lat rozwija się coraz prężniej,
a za kilka miesięcy będzie miał nowoczesną siedzibę przy ulicy Niskiej
w Kielcach z salami do treningu i odnowy biologicznej. Rośnie też grono
sponsorów klubu.
MEDIA O NAS
– Jest kilka firm, które nam już pomagają od dawna. Na czele tej listy jest
grupa kapitałowa Kolporter i jej prezes
Krzysztof Klicki. Mam nadzieję, że uda
nam się też uzyskać pomoc od władz
Kielc i samorządowych władz województwa. Chcemy objąć szkoleniem
jeszcze większą grupę młodzieży, by
wychować następców takich pięściarskich gwiazd, jak Leszek Drogosz – dodaje Grzegorz Nowaczek.
20.01.2011
Szczęśliwe liczby to 12, 18, 21, 30,
34, 39. To trzecia w tym roku „szóstka”
i pierwsza „szóstka”, która padła w historii Sandomierza w grze Lotto. W grudniu
2007 roku dwa miliony osiemset tysięcy
padło w kolekturze Lotto w Dwikozach
pod Sandomierzem. Wówczas zwycięstwo
zapewniły liczby 1, 18, 28, 30, 32, 34.
Przypomnijmy, że w województwie
świętokrzyskim największa wygrana
w historii regionu padła w maju 2010
roku w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Szczęśliwiec „zgarnął” 15 milionów złotych. W 2007 roku w Kielcach ktoś wygrał 13 milionów.
14.01.2011
Firma Kolporter Info
zmieni³a nazwê na Infover
Kolporter Info – polska firma informatyczna obsługująca sektor handlu hurtowego i handlu detalicznego, zmieniła
nazwę na Infover.
Zmiana nazwy Kolportera Info to kolejny etap realizacji strategii Kolportera,
planującego giełdowy debiut we wrześniu bieżącego roku. Zgodnie ze strategią wszystkie firmy działające dotąd pod
tą marką poza sektorem handlowym
będą budować własne brandy.
– Kolporter Info ma dziś już tak mocną pozycję rynkową, że może budować
własną, silną markę – mówi Maciej Topolski, rzecznik prasowy Kolportera.
– W pierwszych latach działalności tej
firmy wzmocnienie marką korporacyjną
Kolporter było dla niej korzystne, przyczyniało się też do wzmocnienia marki
głównej. Dziś, chcąc uniknąć rozmycia
postrzegania Kolportera, konsekwentnie
zmieniamy nazwy wszystkich spółek,
które nie działają w branżach tradycyjnie
związanych z tą marką.
26.01.2011
W Sandomierzu pad³a
„szóstka” w Lotto
W kolekturze Lotto w galerii handlowej
w Sandomierzu ktoś wygrał 2.768.120,
90 złotych. Trzynasty dzień stycznia dla
gracza okazał się szczęśliwy!
– Nie wiemy, kto skreślił szczęśliwe
liczby – mówi Grzegorz Rękas, menadżer sprzedaży Kolporter Sieci Handlowe, administrator punktu prasowego.
– Być może osoba ta przyjdzie do naszej
kolektury sprawdzić wygrany kupon
i wtedy dowie się o zwycięstwie lub już
wie, bo śledziła losowanie w telewizji
– uważa Rękas.
Kolporter podwoi
liczbê terminali
Do końca 2011 roku Kolporter planuje o co najmniej 50 proc. zwiększyć
swoją sieć terminali, umożliwiających
akceptację kart płatniczych w sklepach.
Plany spółki zakładają, że w 2012 roku
będzie ona dysponować 12 tysiącami
tego typu urządzeń.
– Polacy mają coraz więcej kart płatniczych i z roku na rok robią nimi zakupy
o większej wartości. Nasze terminale pozwalają na płacenie kartą już w około 6
tysiącach placówek handlowych w całej
Polsce. W ciągu najbliższych dwóch lat
zamierzamy tę liczbę podwoić – zapowiada Sebastian Dyrszka, członek zarządu
Kolportera. -Pracujemy również nad nowymi aplikacjami, które umożliwią oferowanie konsumentom kolejnych usług,
co z kolei pozwoli właścicielom sklepów
i kiosków uzyskiwać dodatkowe przychody i pozyskiwać nowych klientów.
Kolporter jako jedna z pierwszych firm
w Polsce zaoferował sklepom terminale
umożliwiające sprzedaż doładowań prepaid oraz przyjmowanie opłat za domowe
rachunki. Sieć jest systematycznie unowocześniana, wprowadzane są terminale
umożliwiające kolejne funkcjonalności,
m.in. płatność kartą. W sumie firma zarządza ok. 20 tysiącami urządzeń.
22.01.2011
Ruszy³y Diamenty Forbesa
Spotkaniem w Kielcach 26 stycznia
2011 r. magazyn „Forbes” rozpoczął
trzecią już edycję spotkań regional-
nych z laureatami rankingu Diamenty
Forbesa. Wśród wyróżnionych za rozwiązania marketingowe i organizacyjne znalazł się Kolporter Holding. Tego
dnia na rynku pojawił się także specjalny 138-stronnicowy katalog „Diamenty
Forbesa 2011” dołączony do lutowego
„Forbesa”.
27.01.2011
Lottomaty w ka¿dym nowym
saloniku Kolportera
Kolporter będzie podpisywał umowy
na prowadzenie kolektury w każdym
nowo otwieranym saloniku prasowym.
Wzrost liczby urządzeń jest jednym
z elementów budowania przez sieć
wzrostu wartości sprzedaży asortymentu pozaprasowego.
Obecnie kolektury Totalizatora Sportowego funkcjonują w 530 salonikach
prasowych Kolportera. W ubiegłym roku
losy kupiło w nich 24 miliony osób.
– W planach mamy podpisywanie umów na prowadzenie kolektury
w każdym nowootwieranym saloniku
prasowym. Lottomat w saloniku prasowym jest magnesem, który przyciąga
wielu dodatkowych klientów. Wzrost
liczby tych urządzeń w naszej sieci
jest jednym z elementów budowania
wzrostu wartości sprzedaży związanej z asortymentem pozaprasowym
– mówi Adam Korus, menadżer kategorii z Kolportera.
W salonikach prasowych Kolportera
oferowane są wszystkie zakłady Totalizatora Sportowego.
01.02.2011
Nowy rzecznik Kolportera
1 lutego br. obowiązki rzecznika
prasowego Kolportera przejął Grzegorz
Maciągowski, dyrektor Zakładu Marketingu Kolportera Holding, związany
z firmą od 14 lat.
Dotychczasowy rzecznik, Maciej Topolski rozstaje się z Kolporterem z przyczyn osobistych.
Grzegorz Maciągowski pracuje w Kolporterze od 1997 roku, początkowo jako
dyrektor ds. wydawniczych i redaktor
naczelny miesięcznika „Nasz Kolporter”.
Od 2000 roku jest dyrektorem marketingu – odpowiada m.in. za PR Kolportera.
01.02.2011
NASZ KOLPORTER LUTY 2011 (166) 43
Rozwiązanie krzyżówki z nr 1/2011: STRZEŻ SIĘ NIEZGODY, UNIKNIESZ SZKODY. Nagrody wylosowali: główna nagroda w wysokości 300 zł:
Sławomir Sacharczuk – Gorzów Wlkp.; 24 nagrody po 50 zł: Dorota Napierała – Gorzów Wlkp.; Helena Bryl – Gorzów Wlkp.; Grzegorz Sawka – Paczków;
Ewelina Świerczyńska – Toruń; Zofia Więcławska – Krzeszyce; Maria Nowak – Gorzów Wlkp.; Aniela Świerczyńska – Kostrzyn; Bogumiła Halkowicz – Gorzów
Wlkp.; Krzysztof Ropela – Kartuzy; Grażyna Karwowska – Lublin; Krzysztof Danek – Maków Podhalański; Kazimierz Zapilaj – Ropienka; Sylwia Łuczak – Lubasz;
Ewelina Stachurska – Ostrowiec Św.; Monika Piszczek – Szydłowiec; Monika Pioterczak – Opole; Anna Wilkosz – Gliwice; Stanisław Kaczmarek – Słupsk;
Irena Ścisło – Rzeszów; Katarzyna Remlein – Biskupice; Maria Szturc – Wisła; Ewa Płonka – Międzybrodzie Bialskie; Angelika Rydułkiewicz – Góra; Janusz
Jakimowicz – Świnoujście.
25.02.2011 r.
TEST: ty a ciekawość
JESTEŚ CZŁOWIEKIEM WŚCIBSKIM?
Pochłaniasz wszystko, co świat ma cido zaoferowania. Masz wyostrzone ucho i oko.
Wierzysz plotkom i każdą informację sprawdzasz dwa razy... Czy tak? Sprawdź to!
Wybierz jedną odpowiedź do każdego pytania i zsumuj, ile uzyskałeś „a”, „b” lub „c”
1. Twoja przyjaciółka mówi, że ma
problemy małżeńskie. Co robisz?:
a) dzwonisz do jej męża, by zapytać,
co się dzieje w ich małżeństwie
b) pytasz ją o szczegóły i starasz się
udzielić rad.
c) nie wypytujesz jej, tylko przeglądasz
poradniki psychologiczne
2. Szef informuje cię, że wyjeżdża na
miesiąc miodowy:
a) podpytujesz jego sekretarkę, dokąd
pojechał, w jakim hotelu się zatrzyma
i ile to może kosztować
b) życzysz mu udanego urlopu, pytając
uprzejmie, gdzie się wybiera
c) ustalasz, kto przejmie jego obowiązki
podczas nieobecności
3. Widzisz przez okno, jak twój sąsiad
wnosi do domu wielkie pudło:
a) wybiegasz i pytasz, co to jest i proponujesz pomóc w rozpakowaniu
b) postanawiasz zapytać go o zawartość
pudła przy nadarzającej się okazji
c) wyobrażasz sobie, co to może być
i uśmiechasz do siebie.
4. Stoisz w kolejce do kasy w banku
i słyszysz, jak doradca siedzący przy
stoliku obok mówi: „Urząd skarbowy
zajął państwa konto”. Odwracasz się
i widzisz swoich sąsiadów, ale oni
ciebie nie dostrzegli:
a) przysuwasz się bliżej, żeby lepiej
słyszeć, o co chodzi
b) odsuwasz się dalej, by nie słyszeć rozmowy, postanawiasz później zapytać
sąsiadów, czy mają jakiś problem
c) rezygnujesz z kolejki i wychodzisz,
uważając, że to niezręczna sytuacja.
Dowiadujesz się jednak, co może spowodować, że urząd blokuje konto
5. Koleżanka donosi ci, że twój przyjaciel
zdradza podobno swoją żonę:
a) masz do niego pretensje, że nic ci
o tym nie powiedział
b) pytasz go, czy to prawda
c) mówisz mu, że ktoś rozpowszechnia
o nim fałszywe informacje.
6. Wybierasz się do lekarza, którego nie
znasz, a słyszałaś od znajomego, że był
niezadowolony z wizyty u niego:
a) natychmiast przepisujesz się
do innego specjalisty
b) zbierasz więcej opinii na jego temat
c) mimo wszystko składasz mu wizytę
Test pr z y goto wany pr zez NOWOCZESN Y
M AG A Z Y N PS YCHOLOGICZN Y „SENS”
Większość „a”
Jesteś człowiekiem wścibskim. Takim,
który interesuje się prywatnymi sprawami innych, lubi się wtrącać, udziela
rad i wskazówek, o które wcale nie był
przez nikogo proszony. Nie jest to cecha
pożądana. Zamiast na sprawach ludzi
z twojego otoczenia, skoncentruj się
bardziej na własnych. Zwiększ dystans
do innych. Nie wkraczaj w ich życie, jeśli
ci na to nie zezwalają. Nie wierz bezkrytycznie plotkom i ich nie rozsiewaj.
Powtarzając niesprawdzone informacje,
możesz kogoś zranić lub zaniepokoić.
46 NASZ KOLPORTER LUTY 2011 (166)
Większość „b”
Jesteś człowiekiem ciekawskim. Interesują
cię sprawy innych, czasem nawet nadmiernie. Co prawda nie wydajesz opinii na podstawie plotek, zbierasz informacje i szukasz
potwierdzenia tego, czego się dowiedziałaś
z niepewnych źródeł, ale zdarza ci się
przekraczać granice i ingerować w życie
znajomych czy przyjaciół. Zadajesz im zbyt
wiele pytań lub poruszasz tematy drażliwe.
Nieraz robisz to w dobrej wierze, innym –
powoduje tobą czysta ciekawość. Zastanów się, kiedy powinieneś się zatrzymać
i pozostawić rzeczy własnemu biegowi.
Większość „c”
Jesteś osobą ciekawą świata. Jeśli
zadajesz innym osobiste pytania, to po
to, że chcesz z ich odpowiedzi wyciągnąć
wnioski, które pomogą ci lepiej zmierzyć
się z trudnymi sytuacjami, przyniosą
wiedzę lub zainspirują do działania. Odrzucasz plotki i wierzysz tylko sprawdzonym
opiniom. Interesuje cię wszystko, co świat
ma co do zaoferowania. Stale się rozwijasz.
Nie brak ci poczucia humoru. Skupiasz
się na sobie, niekiedy jednak zapominając
o innych. Rozejrzyj się wokół i zastanów,
komu możesz pomóc i kogo wesprzeć.
tekst Iza Zdziech
Nowości
w ofercie prasowej
Rynek prasowy jest niezwykle dynamiczny. Świadczy o tym stale wzrastaj¹ca liczba tytu³ów. Prezentowane ni¿ej wydawnictwa wesz³y ostatnio
do systemu dystrybucji Kolportera. O tych czasopismach warto wiedzieæ,
te czasopisma warto mieæ w swojej ofercie.
CZASOPISMA
OGÓLNOPOLSKIE
H2O. WYSTARCZY KROPLA!
ONA I ON
Magazyn prezentujący Kobiecy Punkt Widzenia. Skierowany głównie do osób, które same siebie nie nazywają feministkami,
ale czują klimat samodzielności, niezależności i chcą lektury na poziomie, w lekkiej
i przystępnej formie.
WIELKA ENCYKLOPEDIA MEDYCZNA
Tygodnik
Cena 9,99 zł
AGORA SA
23-tomowa kolekcja – rozbudowana
i komplementarna publikacja. Wyróżnia ją
przejrzysty układ haseł, nawigacja, bogata
ilustracja (kolor) oraz przystępny język.
Obszary tematyczne: zdrowie, medycyna, profilaktyka, wiedza o zagadnieniach
medycznych, nowościach.
ALBUM EKSTRAKLASA 2011
I NAKLEJKI EKSTRAKLASA 2011
WYDANIE SPECJALNE.
Z PRZYMRÓ¯ENIEM OKA
Wydanie jednorazowe
Cena 4,50 zł (album) i 2 zł (naklejki)
BURDA COMMUNICATIONS SP. Z O.O.
Kolekcja poświęcona polskiej piłce nożnej.
Na kolekcję EKSTRAKLASA 2011 składa
się Album do wyklejania z miejscem na
przyklejenie 340 naklejek (w tym 20 specjalnych holograficznych) oraz saszetki
z naklejkami.
Rocznik
Cena 4,10 zł
ROZRYWKA SP. Z O.O.
W publikacji znajdzie się 48 stron z atrakcyjnymi krzyżówkami, bardzo lubianymi
i oczekiwanymi przez wiernych czytelników krzyżówek Rozrywki.
Tytuł ukaże się na rynku 9 marca 2011 r.
BOOLVAR
MAGAZYN „W SIODLE” NOWOŚÆ!!!
Miesięcznik
Cena 19,90 zł
ROYAL AGENCY KAROLINA BALAS
Ekskluzywny magazyn dla zamożnych
Polaków. Działy tematyczne: jachting,
lotnictwo, motoryzacja, nieruchomości, styl życia, ogłoszenia dóbr luksusowych.
Cena 29,99 zł
MEDIA SERVICE ZAWADA
Media Service Zawada wprowadza na rynek kolejny produkt z serii H2O. „H2O.
Wystarczy kropla! Ona i on czyli sekrety
par” to ekskluzywne wydanie księgi fana
H2O. W tym pięknie wydanym albumie fani serialu będą mieli niepowtarzalną okazję
dowiedzieć się więcej o miłosnych perypetiach głównych bohaterów serialu H2O.
Pojawianie się na rynku nowego produktu opartego na licencji H2O. Wystarczy
kropla! jest wsparte kampanią reklamową w telewizji, Internecie oraz reklamą
w publikacjach wydawanych przez Media
Service Zawada.
FEMKA
Kwartalnik
Cena 5 zł
FEMPRESS MARZENA CHIŃCZ
Cena 6,99 zł
MEDIA SERVICE ZAWADA
Media Service Zawada wprowadza na
rynek nowy Magazyn „W siodle”. Będzie
to dwumiesięcznik skierowany do dzieci w wieku 8-12 lat. Magazyn ma uczyć,
rozwijać i bawić czytelników. W prostych
i ubarwionych ciekawostkami tekstach po-
NASZ KOLPORTER LUTY 2011 (166) 47
NOWOŚCI W OFERCIE KOLPORTERA
jawia się wiele informacji na temat przyjaźni, przygody i pasji do koni. Magazyn
powstał w konsultacji z trenerami jazdy
konnej którzy na co dzień pracują z dziećmi. Materiały dotyczące jeździectwa konsultowane są ze specjalistami i trenerami
jazdy konnej, którzy pracują z dziećmi.
W każdym numerze będzie plakat oraz
prezent. Z pierwszym numerem – bransoletka oraz podkówka na szczęście!
Pojawianie się na rynku nowego Magazynu „W siodle” jest wsparte kampanią
reklamową w telewizji, Internecie oraz reklamą w publikacjach wydawanych przez
Media Service Zawada.
JUSTIN BIEBER – KARTY
Wydanie jednorazowe
Cena 6 zł
BURDA COMMUNICATIONS SP. Z O.O.
Kolekcja 90 wyśmienitych zdjęć JUSTINA
BIEBERA, nastoletniego kanadyjskiego
piosenkarza popowego, którego piosenki
od 2009 r. trafiają na czołówki list przebojów, bijąc rekordy popularności. Zawartość saszetki: 6 fotokart + ulotka.
MARTA MÓWI.
KOLEKCJA FILMOWA
Każde wydanie zawiera płytę DVD z 6 filmowymi przygodami oraz zeszyt łamigłówek,
które dziecko może rozwiązywać po odejściu
od telewizora. Kolekcja filmowa przygotowana dla najmłodszych wielbicieli bystrego psa
zapewni dziecku mnóstwo zabawy.
PANINI PEBS – BRANSOLETKI
Wydanie jednorazowe
Cena 4,90 zł
BURDA COMMUNICATIONS SP. Z O.O.
Silikonowe bransoletki o różnych kształtach
i kolorach a także właściwościach (błyszczące, świecące w ciemności). Na serię 1 PEBS,
składa się 10 zestawów bransoletek o przeróżnym kształcie: liter, instrumentów muzycznych, zwierzątek, owoców.
AUTA – WYDANIE SPECJALNE
Miesięcznik
Cena 6,59 zł
EGMONT POLSKA SP. Z O.O.
Dwa pierwsze numery ww. tytułu są w całości oparte na znanych z kanałów Disneya
„Opowieściach Złomka”, w których bohater zaprasza czytelnika w świat rozmaitych
przygód. Nie zabraknie zabawnych historyjek, śmiesznych sytuacji, gier, zagadek.
ŚWINKA PEPPA.
KSI¥¯ECZKI Z PÓ£ECZKI
z Peppą i jej rodzinką, dzieci odwiedzą
straż pożarną, a wozem strażackim pojadą ugasić pożar.
Nowa seria ŚWINKA PEPPA. KSIĄŻECZKI Z PÓŁECZKI to doskonały pomysł na
wspólną zabawę rodziców z dziećmi.
Formuła serii została opracowana w taki sposób, żeby wspomagać proces edukacji dziecka oraz rozwijać jego zdolności poznawcze.
WAMPIRY – KOLEKCJA
Tygodnik
Cena 11,99 zł
EDIPRESSE POLSKA SA
Książka poświęcona danemu filmowi
– sylwetki aktorów, ciekawostki z planu + film na DVD. Wśród filmów m.in.
Wywiad z wampirem, Dracula, Królowa
potępionych, Miasteczko Salem, Zagadka
nieśmiertelności, 30 dni mroku, Istota doskonała, Cień wampira.
KINO DAMSKO-MÊSKIE – KOLEKCJA
Tygodnik
Cena 9,99 zł
EDIPRESSE POLSKA SA
Książka poświęcona danemu filmowi
i obsadzie + film na DVD. Wśród filmów
m.in. Lejdis, Nie kłam kochanie, Miłość na
wybiegu, Nigdy nie mów nigdy, Idealny
facet dla mojej dziewczyny, Testosteron,
Ławeczka, Zakochany anioł, Mała wielka
miłość, Dlaczego nie.
PIMPEK
Dwumiesięcznik
Cena 14,99 zł
MEDIA SERVICE ZAWADA
Jedna z bajek najchętniej oglądanych
przez dzieci na kanale MiniMini, teraz w
wersji na DVD!
Najnowsza seria „Marta mówi. Kolekcja
filmowa”, pojawia się właśnie na półkach
sklepowych. To zabawne historie, lubiane szczególnie przez dzieci w wieku 3-6
lat. Bohaterem filmu jest sympatyczna labradorka, która zjadła zupę literkową i…
przemówiła ludzkim głosem.
48 NASZ KOLPORTER LUTY 2011 (166)
Cena 6,99 zł
MEDIA SERVICE ZAWADA
Wspaniała wiadomość dla wszystkich
wielbicieli świnki Peppy!
Już 24 lutego Wydawnictwo Media Service Zawada wprowadza do sprzedaży
nową serię książeczek ŚWINKA PEPPA.
KSIĄŻECZKI Z PÓŁECZKI.
Każdy miłośnik świnki Peppy pokocha jej
nowe przygody opatrzone bajecznie kolorowymi ilustracjami. W pierwszej części pod tytułem „Wóz strażacki” wspólnie
Dwumiesięcznik
Cena 6,99 zł
EGMONT POLSKA SP. Z O.O.
Tytuł adresowany do dziewczynek w wieku 6-9 lat, które kochają zwierzęta, zwłaszcza psy, koty, króliki, chomiki, konie.
W każdym numerze czytelniczki znajdą
rubryki dotyczące celebrytów i ich pupili,
podstawowe porady weterynaryjne, szersze informacje na temat zwierząt.
ROBIÊ NA DRUTACH
Dwutygodnik
Cena 4,90 zł
HACHETTE POLSKA SP. Z O.O.
Magazyn skierowany do wielbicieli robótek ręcznych. Zeszyt zawiera 24 strony
oraz dołączoną włóczkę do samodzielnego
wykonania pledu kwadrat po kwadracie.
NOWOŚCI W OFERCIE KOLPORTERA
HELLO KITTY MINI
Dwumiesięcznik
Cena 6,99 zł
EGMONT POLSKA SP. Z O.O.
Magazyn dla dziewczynek w wieku
4-6 lat. Pismo wyróżni czystość formy, przejrzysta okładka, bardzo prosta
grafika. Czytelnicy znajdą dużo zadań
i zagadek. Ideą produktu jest zaangażowanie dziecka w zabawę nie absorbującą rodzica (nie wymaga umiejętności
czytania).
BEN10. OBCY – POJEDYNEK
Dwutygodnik
Cena 9,95 zł
HACHETTE POLSKA SP. Z O.O.
Magazyn skierowany do wielbicieli przygód
Bena. Zawiera 24 strony oraz zestaw ekskluzywnych kart kolekcjonerskich do gry.
W zestawach można znaleźć pospolite, rzadkie, bardzo rzadkie lub ultra rzadkie karty.
Niektóre wzbogacono o efekty specjalne.
WYDAWNICTWO BAUER SP. Z O.O.,
SP.K.
Kolekcja składa się z 12 tomów, zawiera
największe animacje słynnej wytwórni
Disney-Pixar. Należą do nich takie hity
jak Auta, Toy Story, Potwory i spółka
oraz inne.
SAGA TRZY SIOSTRY
Tygodnik
Cena 9,99 zł
RINGIER AXEL SPRINGER POLSKA SP.
Z.O.O.
Romans – historia trzech kobiet: Ingrid,
Stina i Laponka Aile, które nie są ze sobą
spokrewnione. Przeciwnie dzieli je właściwie wszystko – pochodzenie, status
społeczny, mają odmienne charaktery
i temperamenty. Są siostrami w sercu, jak
o sobie mówią.
EKS MAGAZYN
PRAWO CO DNIA
Dwutygodnik
Cena 19,99 zł
PRESSPUBLICA Sp. z o.o.
Podsumowanie prawne miesiąca zawierające najważniejsze publikacje z żółtych
stron Rzeczpospolitej.
SAGA DWOREK POD MALWAMI
Tygodnik
Cena 9,99 zł.
RINGIER AXEL SPRINGER POLSKA SP.
Z.O.O.
Seria książek o miłości, seria skierowana
dla kobiet.
INFORMATOR KIERUNKÓW STUDIÓW
Rocznik
Cena 19,50 zł
PERSPEKTYWY PRESS SP. Z O.O.
Zawiera informacje na temat studiów drugiego stopnia prowadzonych na polskich
uczelniach publicznych i niepublicznych.
Przeznaczony jest dla absolwentów studiów I stopnia, licencjackich lub inżynierskich, rozważających podjęcie studiów
magisterskich.
Tygodnik ukazujący się w powiecie myszkowskim, zawiera aktualności z regionu,
kulturę i sport, poradniki i felietony, ogłoszenia drobne, reportaże.
KULTOWE SERIALE
- ALTERNATYWY 4 - TINA POLECA
Dwutygodnik
Cena 14,99 zł
WYDAWNICTWO BAUER SP. Z O.O.,
SP.K.
Serial „Alternatywy 4”. Kolekcja składa się
z 9 tomów. Zjadliwa ironia. Kpina z rzeczywistości. Genialna satyra.
CZASOPISMA LOKALNE
TYGODNIK REGIONALNY
7 DNI MYSZKOWA
Dwumiesięcznik
Cena 9,90 zł
WYDAWNICTWO PRESS FACTORY
EksMagazyn to nowy dwumiesięcznik
w segmencie magazynów kobiecych,
który na polskim rynku wydawniczym
pojawił się pod koniec października
2010 roku. Ukazuje się w Krakowie
i Warszawie, a także w formie elektronicznej. EksMagazyn wyróżniają: rozbierana męska sesja zdjęciowa, „Męskie
Metamorfozy ” oraz wysokiej jakości
autorskie materiały. Stałe działy w magazynie to: raport społeczny, zdrowie,
moda, uroda, design, podróże, felietony,
wywiady. EksMagazyn to także codziennie aktualizowany serwis www.eksmagazyn.pl, który stanowi lżejszą wersję
drukowanego magazynu.
BAJKOWA CHATKA
Miesięcznik
Cena 4,99 zł
STREFY TWÓRCZE BEATA KLIMOWICZ-KOWALSKA
Pismo edukacyjne dla dzieci w wieku 3-6 lat.
STYLIZACJE ŚLUBNE
WIELKA KOLEKCJA ANIMACJI
TELE TYDZIEÑ POLECA
Dwutygodnik
Cena 9,99 zł
Tygodnik
Cena 1 zł
QUATRO PAK SP. Z O.O.
Miesięcznik
Cena 16,90 zł
WEDDING DAY ELŻBIETA WIŚNIEWSKA
Pismo branżowe, przede wszystkim dla
przyszłych nowożeńców.
NASZ KOLPORTER LUTY 2011 (166) 49
NASZE ODDZIA£Y
Kolporter Departament Dystrybucji Prasy
ul. Zagnańska 61, 25-528 Kielce, tel. 41 367 82 02 do 03, 367 88 88
www.sa.kolporter.com.pl; e-mail: [email protected]
Infolinia 0801 205 555
Oddział Dolnośląski
(Wrocław)
[email protected]
tel. (071) 73 44 502, 73 44 505
fax (071) 73 44 530
ul. Kupiecka 10
52-427 Wrocław
Filie:
Włocławek
tel. (054) 233 39 14
ul. Kruszyńska 15
87-800 Włocławek
Telefon dyżurny
0-600-457-468
Filie:
Legnica
tel. (076) 852-28-73
ul. Nowodworska 17
59-220 Legnica
Oddział Lubelski (Lublin)
[email protected]
tel. (081) 445 24 44
ul. Cisowa 11
20-703 Lublin
Wałbrzych
tel. (074) 840-83-11
ul. Wieniawskiego 80
58-314 Wałbrzych
Oddział Lubuski
(Zielona Góra)
[email protected]
tel./fax (068) 329-99-91 do 93
fax (068) 329-99-94
Al. Zjednoczenia 102 B
65-001 Zielona Góra
Dla kontrahentów z Jeleniej Góry,
Legnicy, Wałbrzycha
ulgowa linia telefoniczna
0-801-166-356
Oddział Koszaliński
(Koszalin)
[email protected]
tel. (094) 710 16 01 do 11
ul. Mieszka I 22B
75-132 Koszalin
Oddział Kujawsko-Pomorski
(Bydgoszcz)
[email protected]
tel. (052) 561 30 00
ul. Przemysłowa 8
85-758 Bydgoszcz
Oddział Łódzki (Łódź)
[email protected]
tel. (042) 288-04-11
288-04-12
fax (042) 288-04-14
ul. Poli Gojawiczyńskiej 22
93-253 ŁódŹ
Oddział Małopolski
(Kraków)
[email protected]
tel. (012) 25-49-700
fax (012) 25-49-718
ul. Ciepłownicza 37
31-574 Kraków
ul. Kostrogaj 17
09-400 Płock
Filie:
Nowy Sącz
tel. (018) 444-26-25
ul. Bolerowskiego 27
33-300 Nowy Sącz
Dla kontrahentów z filii
Ciechanów, Płock
ulgowa linia telefoniczna
0-801-116-163
Tarnów
tel. (014) 626-67-61
ul. Elektryczna 2
33-100 Tarnów
Oddział Opolski
(Opole)
[email protected]
tel. (077) 54-50-940
fax (032) 359-68-36
ul. Głogowska 39
45-215 Opole
Dla kontrahentów
z filii Nowy Sącz i Tarnów
ulgowa linia telefoniczna
0-801-142-042
Oddział Podkarpacki
(Rzeszów)
[email protected]
tel. (017) 863-75-05, 863-75-05
ul. Wspólna 2
35-205 Rzeszów
Oddział Mazowiecki
(Warszawa)
[email protected]
tel. (022) 355-05-00,
355-04-00
ul. Bakaliowa 3
05-080 Izabelin, Mościska
Oddział Podlaski
(Białystok)
[email protected]
tel. (085) 87-70-900
fax (022) 355-04-28
ul. Produkcyjna 108
15-680 Białystok
Prenumerata
wew. 471 – 482
Filie:
Ciechanów
tel. (023) 673-23-48,
673-17-53
ul. Śmiecińska 9
06-400 Ciechanów
Oddział Pomorski
(Gdańsk)
[email protected]
tel. (058) 732-51-23 do 26
ul. Połęże 3
80-720 Gdańsk
Płock
tel. (024) 268-27-90,
264-79-33, 262-91-19
NASZE ODDZIA£Y
Oddział Śląski
(Katowice)
[email protected]
tel. (032) 359-68-68
ul. Rozdzieńska 1B
40-382 Katowice
Filie:
Bielsko-Biała
tel. (033) 486 31 01
ul. Krzywa 8
43-502 Czechowice-Dziedzice
Częstochowa
tel. (034) 390 71 10 do 11
fax. (034) 363-89-33
ul.Poselska 12/32
42-200 Częstochowa
Oddział Świętokrzyski
(Kielce)
[email protected]
tel. (041) 312-35-00
fax (041) 312-35-15
ul. Kolberga 11
25-620 Kielce
Filie:
Radom
tel. (048) 363-56-37, 360-21-96
ul. Toruńska 12
26-600 Radom
Oddział Warmińsko-Mazurski (Olsztyn)
[email protected]
tel. (089) 537-90-08 do 10
ul. Sprzętowa 3 C
10-467 Olsztyn
Oddział Wielkopolski
(Poznań)
[email protected]
tel. (061) 873-77-77
ul. Starołęcka 7
61-361 Poznań
Filie:
Kalisz
tel. (062) 766-12-58
ul. Złota 71
62-800 Kalisz
Konin
tel. (063) 244-17-71
ul. Wojska Polskiego 37
62-500 Konin
Piła
tel. (067) 213-39-97
ul. Bydgoska 190
62-920 Piła
Dla kontrahentów z filii
Kalisz, Konin i Piła
ulgowa linia telefoniczna
0-801-180-269
Oddział Zachodniopomorski
(Szczecin)
[email protected]
tel. (091) 881 35 02 do 04
ul. Dąbska 69
70-789 Szczecin
Kolporter Departament Dystrybucji FMCG
ul. Zagnańska 61, 25-528 Kielce
www.service.kolporter.com.pl; e-mail: [email protected]
Infolinia 0801 205 555
Oddział Wrocławski FMCG
55-080 Nowa Wieś Wrocławska,
ul. Ryszarda Chomicza 3
tel. 071 350-24-88, 350-25-58
fax 071 350-24-47
magazyn 071 350-07-12
e-mail: [email protected]
Oddział Gdański FMCG
80-180 Kowale,
ul. Magnacka 4
tel. 058 762-75-86 (87,89)
fax 058 762-75-88
e-mail: [email protected]
Oddział Toruński FMCG
87-100 Toruń,
ul. Kociewska 22
tel. 056 655-92-54
fax 056 655-78-05
e-mail: [email protected]
Oddział Lubelski FMCG
20-309 Lublin,
ul. Łęczyńska 37
tel./fax (081) 745-10-46
e-mail: [email protected]
Oddział Krakowski FMCG
31-574 Kraków,
ul. Ciepłownicza 37
tel. 012 254-97-50
fax 012 254-97-60
e-mail: [email protected]
Oddział Warszawski FMCG
Oddział Kielecki FMCG
25-563 Kielce,
ul. Zagnańska 149
tel./fax 041 346-10-52
e-mail: [email protected]
Oddział Poznański FMCG
02-273 Warszawa,
ul. Muszkieterów 15 B
tel. 022 500-77-00 (do 34)
fax 022 500-77-43
e-mail: [email protected]
61-249 Poznań,
ul. Obodrzycka 67
tel. 061 871-50-20
tel. 061 871-50-21
fax 061 870 30-03
e-mail: [email protected]
Oddział Olsztyński FMCG
Oddział Szczeciński FMCG
Oddział Sosnowiecki FMCG
Filia Łódź FMCG
10-449 Olsztyn,
Al. Piłsudskiego 75 A budynek B
tel. 089 532-00-58
fax 532-00-57
e-mail: [email protected]
41-208 Sosnowiec,
ul. Orląt Lwowskich 146
tel. 032 616-67-63 do 66
fax 032 614-19-20
e-mail: [email protected]
70-772 Szczecin,
ul. Bagienna 38 B
tel./fax 091 461-44-60,78,85
fax. 091 461-57-85
e-mail: [email protected]
91-083 Łódź,
ul. Kasprzaka 7/9
tel. 042 638-81-38
tel. 042 638-81-39
fax. 042 364-35-80
�����������
��������������
����������
�����������
���������������������
�������������������������
���������������

Podobne dokumenty