Powierzchnie handlowe

Komentarze

Transkrypt

Powierzchnie handlowe
Polska Roczny raport rynku nieruchomości > Powierzchnie handlowe
Powierzchnie handlowe
W 2011 firmy
będą korzystać
z możliwości
przejęcia atrakcyjnych
lokalizacji
od słabszych
konkurentów.
ZARYS OGÓLNY
Po znaczącym spowolnieniu odnotowanym
w roku 2009 sytuacja na rynku powierzchni
handlowych w minionym roku ustabilizowała
się. Mimo że najemcy nadal szczegółowo analizowali
wyniki finansowe, a wiele firm ciągle szukało
rozwiązań pozwalających zmniejszyć koszty, na
rynku widać było rosnący optymizm. Sprzedaż
detaliczna rosła. Większe firmy wykorzystały
szanse, jakie stworzył rynek, by wzmocnić swoją
pozycję.
W 2010 roku na rynek dostarczone zostało tylko
460 000 mkw nowej powierzchni handlowej.
Jednocześnie wzrosła aktywność deweloperów,
czego przejawem było rozpoczęcie budowy
projektów o łącznej powierzchni ponad 670 000
mkw.
GŁÓWNE WSKAŹNIKI
ZNACZĄCE ZMIANY W NASYCENIU RYNKU
ZNACZĄCE
ZMIANY W NASYCENIU RYNKU
(mkw/1000
MIESZKAŃCÓW)
(mkw/1000 MIESZKAŃCÓW)
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
WSKAŹNIK
WARTOŚĆ
Podaż
8,04 mln mkw
Podaż w budowie
890 000 mkw
Nasycenie rynku w Polsce
212 mkw/1000
mieszkańców
Nasycenie rynku w 8
największych aglomeracjach
662 mkw/1000
mieszkańców
Źródło: Colliers International
PODAŻ
TARNÓW
ŁÓDŹ
PŁOCK
IV KW. 2009
PRZEMYŚL
IV KW. 2010
Źródło: Colliers International
STRUKTURA PODAŻY
STRUKTURA PODAŻY
WAŁBRZYCH
Pod koniec roku całkowita podaż nowoczesnej
powierzchni handlowej w Polsce kształtowała
się na poziomie 8,04 mln mkw. Nowa podaż
dostarczona na rynek w ciągu całego 2010 roku
wyniosła około 460 000 mkw, co stanowi znaczny
spadek w porównaniu z ubiegłymi latami (mniej
niż 60% podaży odnotowanej w 2009 roku). Tak
niski poziom nowych zasobów jest bezpośrednim
skutkiem kryzysu, kiedy to zmniejszeniu uległa
liczba inwestycji wchodzących w fazę budowy.
9% 1%
7%
NOWA PODAŻ (mkw)
NOWA PODAŻ (mkw)
900 000
800 000
700 000
600 000
83%
500 000
400 000
300 000
Centra handlowe
Parki handlowe
Hipermarkety
Centra wyprzedażowe
Źródło: Colliers International
40
| Colliers International
200 000
100 000
0
2004
2005
2006
Źródło: Colliers International
2007
2008
2009
2010
2011p
Całkowita podaż na ośmiu największych rynkach
wyniosła 5,19 mln mkw, podczas gdy nowa podaż
stanowiła około 153 000 mkw. Największym
zrealizowanym projektem był Port Łódź (67 000
mkw).
Większość nowej powierzchni handlowej została
dostarczona w małych i średnich miastach. Pod
koniec grudnia 2010 całkowity zasób powierzchni
handlowych na wyżej wymienionych rynkach
osiągnął 2,9 miliona mkw. Wśród największych
zakończonych projektów należy wymienić centrum
handlowe Victoria (43 000 mkw) w Wałbrzychu
oraz Gemini Park (41 500 mkw) w Tarnowie.
Biorąc pod uwagę główne aglomeracje, największe
nasycenie rynku ponownie odnotowano
w Poznaniu (984 mkw na 1000 mieszkańców)
i Wrocławiu (863 mkw na 1000 mieszkańców).
W przypadku średnich miast (tj. powyżej 100 000
mieszkańców) najwyższy wskaźnik nasycenia
zarejestrowano w Opolu (1059), Bielsku-Białej
(905) i Płocku (872). Wskaźnik nasycenia rynku
dla tego ostatniego istotnie wzrósł w 2010 roku
dzięki oddaniu do użytku 46 700 mkw nowej
powierzchni handlowej.
PLANOWANA PODAŻ
W 2011 roku planowane jest oddanie do użytku
około 650 000 mkw powierzchni handlowej
będącej obecnie w fazie budowy. Jest to podaż
na poziomie podobnym do tego z 2008 roku.
Zdecydowana większość projektów jest realizowana
poza największymi aglomeracjami. Biorąc pod
uwagę długość procesu inwestycyjnego, należy
oczekiwać, że ukończonych zostanie niewiele
więcej nowych projektów. Dostarczenie większej
ilości nowej podaży planowane jest na lata 20122013.
Największe projekty handlowe, których zakończenie
planowane jest w 2011 roku, to Millenium Hall
(56 500 mkw) w Rzeszowie, Galeria Kaskada
(43 000 mkw) w Szczecinie, a także Galeria
Słoneczna w Radomiu (42 000 mkw).
Tradycyjne centra handlowe będą stanowić
większość przyszłej podaży. Parki handlowe
(łącznie 110 000 mkw) powstaną w Opolu,
Krakowie i Gdańsku. Warto również wspomnieć
o centrach wyprzedażowych, które w Polsce
stanowią zaledwie 1% całkowitej powierzchni
handlowej. Przedsięwzięcia o takim charakterze
powstaną w Krakowie (Factory Outlet, 21 320
mkw) oraz Szczecinie (Outlet Park Szczecin,
23 000 mkw).
Polska Roczny raport rynku nieruchomości > Powierzchnie handlowe
POPYT
W porównaniu z zeszłym rokiem najemcy, chociaż
wciąż ostrożni w podejmowaniu decyzji, są
bardziej skłonni niż w 2009 roku do nowych
inwestycji.
W 2010 roku Tchibo, Starbucks, TK Maxx, New
Look, Pandora, Peacocks, Marks&Spencer
zdecydowały się na dalszą ekspansję. Wśród
nowych marek, które weszły na polski rynek, są
Muji, New Look. Z marek luksusowych pojawiły
się Carolina Herrera i Salvatore Ferragamo.
Widoczna jest jednak tendencja uczestników
rynku do konsolidacji zajmowanych powierzchni.
Jednym ze sposobów jest koncentracja na
najlepiej prosperujących sklepach w kluczowych
lokalizacjach i jednoczesna redukcja powierzchni
lub zamykanie mało rentownych placówek. Innym
sposobem może być zwiększanie zajmowanego
metrażu w najlepszych lokalizacjach w celu
uzyskania korzyści skali oraz poszerzenia zakresu
i jakości oferty.
Firmy uważniej analizują potencjalne lokalizacje
– udział w rynku przestał być jedyną strategią.
Coraz większego znaczenia nabierają czynniki
takie jak dominująca pozycja, rentowność i prestiż
lokalizacji.
Popyt na lokalizacje przy najlepszych ulicach
handlowych również utrzymuje się na stałym
poziomie, chociaż ograniczenie ekspansji sieci
placówek bankowych oraz tendencja do zamykania
nierentownych ma niekorzystny wpływ na poziom
pustostanów, głównie poza dużymi aglomeracjami.
Taka sytuacja stwarza większe możliwości
wyboru dobrych lokalizacji dla operatorów telefonii
komórkowej, kawiarni, lokali typu fast food oraz
sklepów z akcesoriami modowymi dla kobiet.
W 2011 roku można spodziewać się wejścia na
polski rynek takich firm jak Toys R Us, LC Waikiki,
CZYNSZE
Czynsze za lokale zarówno w najlepszych centrach
handlowych, jak i przy najlepszych ulicach
w 2010 roku pozostały bez zmian. Wzrosty cen
odnotowano tam, gdzie popyt przewyższył podaż.
Słabsze centra handlowe były zmuszone obniżyć
czynsze z powodu niższych obrotów.
PROGNOZA
Rośnie liczba projektów mających szansę na
otrzymanie finansowania i wejścia w fazę budowy,
co oznacza wzrost podaży w nadchodzących
latach.
Ponieważ większość najemców poważne problemy
ma już za sobą, możemy oczekiwać utrzymania
się popytu na stabilnym poziomie. Największym
powodzeniem nadal będą się cieszyły lokale
w najlepszych centrach handlowych.
Oczekujemy utrzymania się stawek czynszu na
stałym poziomie w ciągu najbliższych miesięcy,
a w przypadku najlepszych centrów handlowych
– ich powolnego wzrostu.
W 2011 firmy będą korzystać z możliwości
przejęcia atrakcyjnych lokalizacji od słabszych
konkurentów. Silne marki będą zwiększać
powierzchnię posiadanych modułów, by poprawić
wyniki sprzedaży. Będzie również rosło ich
zainteresowanie lokalizacjami przy najlepszych
ulicach handlowych.
W centrach handlowych nadal utrzyma się
tendencja, by wprowadzać skuteczniejsze metody
zarządzania oraz prowadzenia strategii
marketingowych. Działania te połączone z redukcją
kosztów pozwolą na dalszy wzrost poziomu
uzyskiwanych dochodów.
WYBRANE PROJEKTY PLANOWANE
NA 2012/2013
WYBRANE PROJEKTY PLANOWANE NA 2011
MIASTO
PROJEKT
DEWELOPER
POW. (mkw)
Rzeszów
Millenium Hall
Develop Investment
56 600
Morski Park Handlowy
Liebrecht&WooD
50 000
Gdańsk
Szczecin
Galeria Kaskada
ECE Projektmanagement
43 000
Opole
Turawa
Helical
41 000
Ostrów Wielkopolski
Ostrovia
Saller Group West Investment
37 000
Źródło: Colliers International
Rośnie liczba
projektów mających
szansę na otrzymanie
finansowania
i wejścia w fazę
budowy, co oznacza
wzrost podaży
w nadchodzących
latach.
Chocolate Company oraz Jula, przy czym pojawienie
się Toys R Us będzie prawdopodobnie najbardziej
znaczącym wydarzeniem.
MIASTO
PROJEKT
DEWELOPER
POW.
(mkw)
Gliwice
Europa
Centralna
Helical
67 000
Elbląg
Siódemka
NEPH
64 000
City Center
Star Europa
Holding
42 000
Korona
Kielce
Church Land
Development
36 000
Rzeszów
Kielce
Źródło: Colliers International
Colliers International |
41

Podobne dokumenty