Komenda Miejska Policji w Katowicach „Bezpieczeństwo bez barier

Komentarze

Transkrypt

Komenda Miejska Policji w Katowicach „Bezpieczeństwo bez barier
Komenda Miejska Policji w Katowicach
Źródło:
http://www.katowice.slaska.policja.gov.pl/k14/informacje/wiadomosci/107228,Bezpieczenstwo-bez-barier-program-profilaktyc
zny-kampanii-spolecznej.html
Wygenerowano: Środa, 1 marca 2017, 20:33
„Bezpieczeństwo bez barier” program profilaktyczny kampanii
społecznej
Katowiccy policjanci opracowali program profilaktyczny „Bezpieczeństwo bez barier”. Program ten
zakłada szereg interdyscyplinarnych działań skierowanych bezpośrednio do osób niepełnosprawnych,
jak i podejmowanych w szerokim spektrum na ich rzecz. Jednym z elementów programu są konkursy
dla dzieci i młodzieży.
Program "Bezpieczeństwo bez barier" ma na celu z jednej strony podniesienie jakości życia osób niepełnosprawnych oraz
umożliwienie im pełniejszego korzystania z prawa do niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia wolnego od
dyskryminacji, z drugiej strony podniesienie świadomości społecznej w sprawach dotyczących osób niepełnosprawnych i
podjęcie działań na rzecz wzmocnienia postaw poszanowania ich praw i godności. Przedsięwzięcia te stanowią znakomite
uzupełnienie dotychczas podejmowanych przez policjantów KMP w Katowicach działań na rzecz osób starszych, w ramach
prowadzonego programu „Bezpieczna przystań”. Adresaci obydwu wymienionych projektów stanowią obecnie około 25 %
mieszkańców stolicy śląskiej aglomeracji. Osoby niepełnosprawne podobnie jak seniorzy, z racji swoich ograniczeń mogą
odczuwać dyskomfort w wielu sferach funkcjonowania społecznego, powodujący najczęściej ich zmniejszoną aktywność
społeczną. Wiek i niepełnosprawność, stanowią często determinantę działań przestępczych, kiedy to sprawcy bez skrupułów
wykorzystują łatwowierność i ograniczenia psychiczne bądź fizyczne swoich ofiar.
Działania pod nazwą „Bezpieczeństwo bez barier” zostały zaplanowane do realizacji wspólnie z Wydziałem Bezpieczeństwa i
Zarządzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, w ramach kampanii społecznej
„Pełnosprawne
bezpieczeństwo”, prowadzonej w ramach rządowego programu zapobiegania przestępczości i aspołecznych zachowań
„Razem Bezpieczniej”.
W ramach programu podejmujemy działania :
●
dla osób niepełnosprawnych: zajęcia profilaktyczno-edukacyjne dla dzieci oraz spotkania profilaktyczne i wyposażenie osób
niepełnosprawnych w alarmy osobiste, zwiększające ich bezpieczeństwo
●
na rzecz osób niepełnosprawnych: konkurs na spot, konkurs na komiks, gra miejska
Na zdjęciach spotkanie policjantów z Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej w Katowicach z dziećmi z Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego przy ulicy Grażyńskiego 17
Zainstaluj wtyczkę Flash, aby zobaczyć odtwarzacz.
pobierz film - 11.17 MB
ZAŁĄCZNIKI DO STRONY
Pełnosprawne bezpieczeństwo - informacja o programie 93.83 KB
Ocena: 3/5 (2)
Tweetnij
konkurs

Podobne dokumenty