Kilka słów o korzyściach z uczęszczania na zajęcia na basenie

Komentarze

Transkrypt

Kilka słów o korzyściach z uczęszczania na zajęcia na basenie
Drodzy Rodzice !
Coraz więcej basenów w Polsce podejmuje działania związane z tworzeniem i kultywowaniem
tradycji oswajania z wodą dzieci w wieku niemowlęcym oraz nauczania pływania małych dzieci. Nie
dla panującej mody ale dla wymiernych korzyści rodzice przychodzą na basen ze swoimi dziećmi.
Dziś chciałbym Wam przekazać kilka słów o korzyściach uczęszczania na zajęcia na basenie, także o
przeciwwskazaniach, bezpieczeństwie i prawidłowym przebiegu lekcji.
Korzyści. Badania naukowe prowadzone także w Polsce, między innymi przez Marcina Stachowiaka i
Ilonę Tuszyńską-Stachowiak (Pływanie dzieci w wieku poniemowlęcym i przedszkolnym jako
przygotowanie do uczestnictwa w kulturze fizycznej. Roczniki naukowe AWF w Poznaniu, Zeszyt 542005), wykazały, że u dzieci uczestniczących regularnie w zorganizowanych zajęciach zauważyć
można miej problemów w rozwoju koordynacji ruchowej, lepszy rozwój psychiczny i funkcjonalny,
uodporniony między innymi na infekcje organizm. Mali uczestnicy zajęć są też bardziej otwarte na
otoczenie, łagodniej reagują na niepowodzenia niż ci, którzy w podobnych zajęciach nie uczestniczą.
Pływanie ma także pozytywny wpływ na dzieci u których zaobserwowano opóźniony rozwój
spowodowany różnymi upośledzeniami.
Dr Jolanta Wacławek – pediatra, pisze, że „w wodzie, która wpływa relaksująco na mięśnie, dziecko
łatwiej porusza nóżkami i rączkami, uruchamia swój układ kostno-stawowy, uczy się koordynować
ruchy. Konieczność utrzymania określonej pozycji stymuluje zmysł równowagi. (…) Różnorodność
ćwiczeń w czasie zajęć na basenie to sposób na zapobieganie wadom postawy, prawidłowy rozwój
kręgosłupa. Jeśli jednak u dziecka wcześniej już stwierdzono nieprawidłowy rozwój układu kostnego,
to takie zajęcia będą wówczas bardzo dobrą formą rehabilitacji.” Dla dzieci starszych, 2-3 letnich
mających kłopoty z koncentracją, są nadpobudliwe ruchowo, zabawa na basenie stanowi wspaniałą
terapię. Uczy malucha odpowiednich zachowań, wpływa na społeczny rozwój.
Przeciwwskazania. Jeśli cokolwiek w zachowaniu dziecka niepokoi rodziców, decyzję o pójściu z
niemowlęciem na basen powinno się podjęć wspólnie z lekarzem. „Ale nawet zdrowe niemowlaki
czasem ulewają lub wymiotują. Jest to wynikiem refluksu żołądkowo-przełykowego, który w
pierwszych miesiącach życia jest fizjologią czyli zjawiskiem normalnym.” Ponadto nie powinno się
pójść na basen z ostrą lub przewlekłą infekcją dróg oddechowych, moczowych, biegunką, zapaleniem
ucha środkowego. „Jednak wczesne rozpoczęcie zajęć na basenie to dobry sposób na zmniejszenie
podatności dziecka na infekcje, czyli wzmacnianie jego układu immunologicznego. (…) Nawet zdrowe
dzieci mogą mieć jednak gorsze dni – gdy są po szczepieniu, kiedy ząbkują – zostawmy je też wtedy w
domu.” Jeśli wysypki alergiczne nie są bardzo nasilone, nie stanowią przeszkody w uczestniczeniu w
zajęciach w wodzie. O alergii na chlor rodzice przekonają się dopiero po pierwszej wizycie na basenie,
jednak takie przypadki są dość rzadkie.
Ponieważ niemowlęta potrzebują silnej więzi uczuciowej z rodzicami, zajęcia oswajania z wodą
odbywają się przy ich czynnym uczestnictwie. Ćwiczenia wykonywane są w wodzie przez dziecko i
rodzica, tak jak polecił instruktor. Rodzic informowany jest także jak bezpiecznie trzymać dziecko
podczas wykonywania zadań oraz ich celowości ćwiczeń. Niezwykle ważne jest okazywanie dziecku
zadowolenia z zabawy w wodzie, aprobaty, cierpliwości i spokoju.
Instruktor metodycznie kieruje zajęciami, odpowiednio dobierając ćwiczenia, korygując błędy.
Jednocześnie istotnymi są następujące aspekty prowadzenia lekcji: dzieci ćwiczą przy pełnym
zaangażowaniu rodzica, wykorzystywane są zabawy ze śpiewem, kolorowe zabawki, różnorodne
przybory dydaktyczne, ćwiczenia dynamiczne jak i takie, które umożliwiają swobodną i spontaniczną
zabawę z rodzicem.
Bez względu na rodzaj zajęć najważniejsze jest przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa:
 konieczne jest sprawowanie nadzoru nad dzieckiem w trakcie przebywania blisko wody,
 zajęcia powinny rozpoczynać się rozgrzewką,
 objawy bólu lub zmęczenia u dziecka powinny skutkować przerwaniem zajęć,
 lęk dziecka podczas wykonywania nowych ćwiczeń powinien spowodować powrót do ćwiczeń
z poprzednich lekcji w celu odbudowania u dziecka pewności i zaufania.
Uczestnictwo w zajęciach wykorzystujących wodę jako środowisko aktywności fizycznej dzieci, przy
uwzględnieniu powyższych zaleceń stanowi podstawę nauczania w przyszłości sportowych technik
pływackich. Pamiętam małą Emilkę, która jako niemowlę pojawiła się wraz ze swoją mamą na
zajęciach, które prowadziłem. Od tej pory systematycznie ćwiczyła na zajęciach, przechodząc
wszystkie etapy „edukacji pływackiej”. Widziałem jak jej umiejętności rosną, jak przełamuje kolejne
bariery (np. bardzo bała się ułożyć głowę na wodzie, leżąc na plecach). Dziś jest gimnazjalistką i ma za
sobą wiele sukcesów pływackich. Wiem, że zabierając ją na zawody pływackie, będę zadowolony z
wyniku i dumny z wychowanki.
Już za miesiąc kilka spostrzeżeń dotyczących radzenia sobie z różnymi zachowaniami dzieci. Mam
nadzieję, że zaciekawi Państwa ten temat.
Przygotował:
Wojciech Melcer, Koordynator Metodyczny Centrum Nauki Pływania „Lusek” w Lusowskim Zdroju
SPA BY NATURE

Podobne dokumenty