Biografia

Komentarze

Transkrypt

Biografia
Biografia
Dominika Bobulska
1988; absolwentka grafiki krakowskiej ASP, dyplom w Pracowni Rysunku z aneksem w Pracowni Obrazowania Cyfrowego. Zajmuje się rysunkiem, grafiką i projektowaniem graficznym.
Bartosz Brzyski
1993; student politologii UJ. Redaktor portalu Jagielloński24. Członek Klubu Jagiellońskiego. Zaangażowany w dziennikarstwo polityczne. Interesuje się współczesną myślą polityczną.
Wolne chwile poświęca filmowi.
Gilbert Keith Chesterton
1874-1936; pisarz, felietonista, konwertyta. Wielki miłośnik Polski. Sługa Boży.
Mateusz Dziób
1991; redaktor „Frondy LUX” i portalu Rebelya.pl.
Juliusz Gałkowski
1967; historyk sztuki, absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, członek redakcji
portalu historykon.pl, publicysta portalu areopag21.pl oraz miesięcznika „Egzorcysta”, redaktor strony www.instytut-mesjanistyczny.pl, członek zespołu „Pressji”.
Jerzy Jarzębski
1947; profesor zwyczajny w Katedrze Krytyki Współczesnej Wydziału Polonistyki UJ. Krytyk i historyk literatury; wybitny znawca twórczości Witolda Gombrowicza, Brunona Schulza i Stanisława Lema, a także zagadnień współczesnej prozy. Redaktor serii Dzieła zebrane
Stanisława Lema, Pisma zebrane Witolda Gombrowicza (wspólnie z Włodzimierzem Boleckim
i Zdzisławem Łapińskim). Laureat m.in. Nagrody Fundacji im. Kościelskich (1985). Członek
jury Nagrody literackiej Nike (2001-2003) oraz Nagrody Fundacji im. Kościelskich (od 1993).
Marek Kaplita
1990; student filozofii w ramach MISH UJ, członek Collegium Invisibile. Interesuje się fenomenologią i hermeneutyką filozoficzną.
Ada Karczmarczyk
1985; artystka multimedialna, performerka, blogerka, piosenkarka i kompozytorka. W 2009
r. ukończyła ASP w Poznaniu na wydziale Komunikacji Multimedialnej, została doceniona
w licznych konkursach artystycznych i uczestniczyła w wielu prestiżowych wystawach w Polsce i za granicą. W swojej twórczości stara się łączyć trzy walczące ze sobą i nie rozumieją-
236
PRESSJE 2014, TEKA 39
ce się światy: sztuki, popkultury i duchowości. Swoją działalność artystyczną traktuje jako
utrzymaną w awangardowej konwencji misję, której głównym narzędziem do docierania do
odbiorcy jest internet. Mieszka i tworzy w Warszawie.
Piotr Kaszczyszyn
1992; student stosunków międzynarodowych UJ. Współtwórca i redaktor portalu jagielloński24, członek Klubu Jagiellońskiego. Wielbiciel Pisma Świętego, twórczości Witolda Gombrowicza oraz filmów Wojciecha Hasa (w tej kolejności).
Michał Kłosowski
1991; student archeologii na UJ i historii na UPJP2. Członek Klubu Jagiellońskiego, redaktor
i współtwórca portalu Jagiellonski24. Interesuje się literaturą, kulturą Europy Wschodniej
i filozofią. W wolnych chwilach gra na perkusji.
Jerzy Kopański
1990; polonista, absolwent Uniwersytetu Kardynała StefanaWyszyńskiego. Eseista, krytyk
literacki, członek redakcji kulturalnej Telewizji Republika. Sekretarz i redaktor miesięcznika
internetowego „Teologia Polityczna Co Miesiąc”, komentator portalu rebelya.pl, członek redakcji kwartalnika „Fronda LUX” . Asystent merytoryczny na planie serialu Obywatel literat:
Andrzej Dobosz.
Tomasz Kurzydło
1990; student filozofii UJ, interesuje się metafizyką i literaturą, tłumaczy poezję łacińską.
Kamil Kwidziński
1989; mieszka obecnie w Krakowie. Ma za sobą podróże po Europie (m.in. Półwysep Iberyjski,
Bałkany, Wielki Step, Skandynawia), Afryce, Azji. Pracował jako tłumacz i dziennikarz. Autor
dwóch książek poetyckich Sezon arktyczny (2011) oraz Conan i Coco (2013).
Jacek Lendzioszek
1987; absolwent polonistyki UJ. Wegetarianin o katolewicowych poglądach.
Adam Leszkiewicz
1988; absolwent polonistyki UJ. Redaktor „Pressji”.
Grzegorz Lewicki
1984; doktorant filozofii UJ, absolwent stosunków międzynarodowych, socjologii, filozofii i filozofii nauki na London School of Economics, dziennikarz „Wprost”. Autor rozprawy
Nadchodzi nowy proletariat! (2012). Kontakt: polishview.eu. Członek Klubu Jagiellońskiego,
redaktor „Pressji”.
BIOGRAFIA
237
Jakub Lubelski
1984; pisarz, publicysta, autor Boidudy (2012), członek zespołu „Teologii Politycznej”, członek zespołu „Pressji”.
Jan Maciejewski
1990; student prawa na UJ. Interesuje się historią idei, polityką i literaturą. Zastępca redaktora naczelnego „Pressji”. Członek Klubu Jagiellońskiego.
Krzysztof Nędzyński
1979; syn przedsiębiorcy, absolwent politologii i filozofii UJ, dziennikarz „Obserwatora Finansowego”.
Piotr Popiołek
1987; absolwent religioznawstwa UJ, student teologii UPJPII, szczęśliwie wrócił ze stypendium w Chińskiej Republice Ludowej. Specjalizuje się w historii chrześcijaństwa i teologii Azji
Wschodniej.
Paweł Rojek
1981; filozof i socjolog, wykładowca UPJPII. Zajmuje się metafizyką, antropologią kulturową
i filozofią rosyjską. Autor Semiotyki Solidarności (2009) i Przekleństwa Imperium (2014). Tłumacz Włodzimierza Sołowjowa i Pawła Florenskiego. Członek Klubu Jagiellońskiego, redaktor naczelny „Pressji”.
Marcin Sanak
1992; student historii w ramach MISH UJ, absolwent historii Kościoła na UPJPII, współpracownik portalu Jagielloński24.
Stanisław Starnawski
1991; student prawa i filozofii na UW, redaktor „Teologii Politycznej Co Miesiąc”. Poszukuje
ostatecznej prawdy o historii, państwie i popkulturze. Związany z warszawskim Klubem Jagiellońskim.
Zbigniew Stawrowski
1958; filozof polityki, współzałożyciel i dyrektor Instytutu Myśli Józefa Tischnera w Krakowie, profesor w Instytucie Politologii UKSW w Warszawie, autor książek Państwo i prawo
w filozofii Hegla (1994), Prawo naturalne a ład polityczny (2006), Niemoralna demokracja (2008),
Solidarność znaczy więź (2010), Wokół idei wspólnoty (2012), The Clash of Civilizations or Civil
War (2013), Budowanie na piasku. Szkice o III Rzeczypospolitej (2014).
Kamil Suskiewicz
1985; bibliofil, humanista i przedsiębiorca. Urodził się w Kielcach, tymczasowo mieszka
238
PRESSJE 2014, TEKA 39
w Łodzi. Studiował biotechnologię i polonistykę. Interesuje się literaturą polską. Miłośnik
koni (dzięki swojej żonie) i dobrego wina (dzięki swojemu tacie). Czasami pisze.
Marcin Suskiewicz
1987; początkujący biochemik (specjalizacja: krystalografia białek), pracuje nad doktoratem
w Wiedniu. Interesuje się filozofią przyrody i teologią. Należy do trzeciego zakonu św. Dominika i redkacji „Pressji”.
Krzysztof Szeremeta
1990; poeta, krytyk literacki, doktorant na Wydziale Polonistyki UJ. Wydał arkusz poetycki
Długi dystans(2009) i książkę Nowy dokument tekstowy(2012). Publikował wiersze i teksty
krytyczne w pismach literackich w kraju i zagranicą. Członek intermedialnej grupy Crossover.
Maciej Szumowski
1993; student historii i filozofii w Kolegium MISH UW, absolwent Karol Wojtyła Fellowship.
Obecnie zajmuje się teorią historii Michela Foucaulta.
Bartłomiej Światłowski
1989; doktorant w Instytucie Nauk Politycznych UJ. Członek redakcji visegradplus.org, analityk Fundacji Dyplomacja i Polityka, współpracownik „Teologii Politycznej”. Zainteresowany
Europą Środkową, Litwą, polską polityką zagraniczną, myślą polityczną II RP oraz dziedzictwem Lecha Kaczyńskiego.
Łukasz Tischner
1968; historyk literatury, publicysta, tłumacz, sporadycznie krytyk jazzowy. Studiował polonistykę i filozofię na UJ, wykłada na Wydziale Polonistyki UJ. W latach 1994-2010 był redaktorem miesięcznika „Znak”. Wydał Sekrety manichejskich trucizn (2001), Miłosz w krainie
odczarowanej (2011) oraz Gombrowicza milczenie o Bogu (2013). W swych badaniach skupia się
na związkach literatury z filozofią i religią.
Agnieszka Urbanowska
1988; doktorantka na Wydziale Polonistyki UJ. Autorka powieści Paląc trawę na rykowisku
(2014). Publikowała m.in. w „Dekadzie literackiej” i „Polonistyce”.
Maciej Urbanowski
1965; historyk literatury polskiej, krytyk literacki, wykładowca na Wydziale Polonistyki UJ.
Współzałożyciel i redaktor kwartalnika „Arcana”. Wydał m.in. zbiór pism mesjanisty Jerzego
Brauna (2001) oraz antologię tekstów prezentujących „inną twarz” Stanisława Brzozowskiego (2012).
BIOGRAFIA
239
Witold Wilczyński
1957; geograf, zwolennik klasycznej koncepcji geografii, profesor Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, współzałożyciel i przewodniczący Towarzystwa Lelewelowskiego. Ostatnio
opublikował Ideowe źródła i tożsamość geografii (2011).
Krzysztof Wołodźko
1977; publicysta i dziennikarz „Nowego Obywatela”. Stały współpracownik „Nowej Konfederacji” i „Nowych Peryferii”. Felietonista „Gazety Polskiej Codziennie”. Pisze także dla „Znaku”,
„Rzeczpospolitej”, portalu Deon. Członek zespołu „Pressji”.
240

Podobne dokumenty