750-331, PROFIBUS DP

Komentarze

Transkrypt

750-331, PROFIBUS DP
750-331
1,5 MBaud; sygnały dwustanowe i analogowe
RUN
A
BF
B
78
PROFIBUS-DP
78
901
23
adres x 10
01 02
901
23
adres x 1
456
DIA
wyjście sygnału
750- 331
I/O ERR
wejście sygnału
C
D
24V 0V
I/O RUN
W
108
PROFIBUS DP - interfejs sieciowy
456
1
sygnalizacja
zasilania
-magistrala obiektowa
-system
magistrala systemowa
zasilanie systemowe
24 V
0V
+
+
zasilanie
magistrali obiektowej
24 V
—
—
0V
PE PE
1 2
ON
prędkość transmisji
złącze
konfiguracyjne
Interfejs sieciowy umożliwia podłączanie modułów WAGO-I/O-SYSTEM do sieci
obiektowej PROFIBUS DP.
Interfejs rozpoznaje wszystkie dołączone moduły I/O i tworzy lokalny obraz
procesu. W każdym węźle można w dowolny sposób uszeregować moduły
wejściowe i wyjściowe zarówno dla sygnałów analogowych (wymiana danych w
postaci słowa), jak i dwustanowych (bitowa wymiana danych).
Lokalny obraz procesu jest podzielony na podobszary wejść i wyjść. Dane
procesowe są odczytywane poprzez sieć PROFIBUS DP i przetwarzane dalej w
systemie sterowania. Dane wyjściowe są przekazywane poprzez sieć PROFIBUS DP.
magistrala obiektowa
Dane z modułów analogowych są zapamiętywane w lokalnym obrazie procesu
automatycznie, w takiej kolejności, w jakiej moduły uszeregowane są w węźle.
Pojedyncze bity sygnałów z modułów dwustanowych składane są w bajty, które
umieszczane są w obrazie procesu za danymi z modułów analogowych. Jeżeli
liczba bitów kolejnych sygnałów dwustanowych przekracza 8, automatycznie
wygenerowany zostaje następny bajt.
Przy zastosowaniu interfejsu ze złączem światłowodowym do sieci PROFIBUS DP
konieczne jest uzycie konwertera z RS 485 na pierscien swiatlowodowy. Pierścień
może składać się z maksymalnie 10 modułów światłowodowych. Prędkość transmisji
jest ustawiana przy pomocy dwóch mikroprzełączników DIP zintegrowanych z
interfejsem.
Uwaga: konieczne jest użycie plików GSD!
Opis
nr katalogowy
szt./
opak.
Dane systemowe
PROFIBUS DP 1,5 MBd światłowodowy
750-331
1
liczba węzłów
medium transmisji
maks. długość segmentu sieci
topologia
prędkość transmisji
złącze sieci obiektowej
Akcesoria
nr katalogowy
szt./
opak.
pliki GSD
do pobrania na www.wago.com
oznaczniki Mini-WSB
bez nadruku
248-501
z nadrukiem
patrz str. 352 ... 353
10 w pierścieniu
światłowód APF (1000 μm)
1 m ... 25 m
pojedynczy pierścień
93,75 kbaud ... 1500 kbaud
HP Simplex;
wtyczka światłowodowa w komplecie
5
Normy i aprobaty
patrz również przegląd aprobat rozdział 1
norma
znak zgodności
r UL 508
EN 50170
1
:$*2.RQWDNWWHFKQLN*PE+&R.*
:$*2(/:$*VS]RR
=DVWU]HJDVLĊSUDZRGR]PLDQWHFKQLF]Q\FK
XO3LĊNQDD:URFáDZ
WHO
ZZZZDJRFRP
1
109
24 V
1
5
10 nF
DC
moduły
I/O
DC
0V
2
6
24 V
24 V
ELEKTRONIKA
3
ELEKTRONIKA
INTERFEJS SIECI OBIEKTOWEJ
24 V /0 V
7
INTERFEJS
SIECI
OBIEKTOWEJ
0V
0V
4
10 nF
8
750-331
Dane techniczne
liczba modułów WE/WY
sieć obiektowa
maks. obraz procesu wejść
maks. obraz procesu wyjść
konfiguracja
zasilanie
maks. prąd wejściowy (24 V)
sprawność zasilacza
pobór prądu z magistrali systemowej (5 V)
prąd sumaryczny dla modułów (5 V)
izolacja
napięcie magistrali obiektowej
maks. obciążalność magistrali obiektowej
Dane ogólne
64
128 bajtów
128 bajtów
w urządzeniu sterującym
24 V DC (-15 % ...+20 %)
500 mA
87 %
350 mA
1650 mA
500 V system / zasilanie
24 V DC (-15 % ...+20 %)
DC 10 A
temperatura pracy
technika podłączania przewodu
przekrój przewodu
dł. odizolowania przewodu
wymiary (mm) S x H x G
ciężar
temperatura składowania
wilgotność względna (bez kondensacji)
odporność na wibracje
odporność na wstrząsy
stopień ochrony
EMC: 1 - odporność na zakłócenia
EMC: 1 - emisja zakłóceń
0 °C ... +55 °C
CAGE CLAMP®
0,08 mm² ... 2,5 mm² / AWG 28 ... 14
8 ... 9 mm / 0.33 in
51 x 65 x 100
wys. od górnej krawędzi szyny
187 g
-25 °C ... +85 °C
95 %
zgodnie z IEC 60068-2-6
zgodnie z IEC 60068-2-27
IP20
zgodnie z EN 61000-6-2 (2005)
zgodnie z EN 61000-6-4 (2007)
Mikroprzełącznik DIP
prędkość transmisji
93,75 kbd / S1 = off; S2 = off
187,5 kbd / S1 = off; S2 = on
500 kbd / S1 = on; S2 = off
1500 kbd / S1 = on; S2 = on
1.2

Podobne dokumenty