Procedura 1503 - 1984 Yes It`s GENOCIDE

Komentarze

Transkrypt

Procedura 1503 - 1984 Yes It`s GENOCIDE
Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych
do spraw Praw Człowieka
Zespół Komisji/Podkomisji (Procedura 1503)
CH-1211 Genewa 10, Szwajcaria
Fax: (41 22) 917 90 11 • Email: [email protected]
„Procedura 1503”
ABY ZBADAĆ I UZNAĆ SYSTEMATYCZNE, ZAMIERZONE I CELOWE ZABIJANIE SIKHÓW
PODCZAS LISTOPADA 1984 r. JAKO „LUDOBÓJSTWO”
Ja, niżej podpisany(a), zwracam się do „Komitetu 1503” Organizacji Narodów Zjednoczonych o:
ZBADANIE systematycznego, zamierzonego i celowego zabijania Sikhów przeprowadzonego w całych Indiach
podczas pierwszego tygodnia listopada 1984 r., które było skutecznie tuszowane przez kolejne rządy Indii jako
„zamieszki przeciwko Sikhom” ograniczające się wyłącznie do Delhi.
b) UZNANIE i OG ŁOSZENIE systematycznej, zamierzonej i celowej rzezi Sikhów podczas listopada 1984 r. jako
Ludobójstwo” zgodnie z Artykułem II Konwencji ONZ w sprawie Zapobiegania i Karania Zbrodni Ludobójstwa.
a)
Nazwa
Adres
Kraj
Telefon
E-Mail
Podpis
Sikhs for Justice ● Empire State Building ● 350 Fifth Avenue, 59th Floor ● New York, NY ● 10118 E-mail : [email protected] ● (416)
825 – 5756 ● www.sikhsforjustice.org ● www.1984yesitsgenocide.org E-mail : [email protected] • (416) 825 – 5756
www.sikhsforjustice.org

Podobne dokumenty