PIECZARKI 2014

Komentarze

Transkrypt

PIECZARKI 2014
59 lat organizujemy wypoczynek dla dzieci i młodzieży zgodnie z wymogami Ministerstwa
Edukacji Narodowej.
PIECZARKI 2014
Pałac Młodzieży w Warszawie proponuje obozy stacjonarne w Ośrodku
Wypoczynkowym w Pieczarkach. Ośrodek położony jest nad jeziorem Dargin na terenie Gminy
Pozezdrze. Teren jest ogrodzony, z bezpośrednim dostępem do jeziora oraz własnym portem wyposażonym
w sprzęt żeglarski i ratowniczy. Nad bezpieczeństwem dzieci podczas zajęć czuwają wykwalifikowani
wychowawcy, instruktorzy danej specjalności oraz Drużyna Ratownicza Wodnego Ochotniczego
Pogotowia Ratunkowego.
Pobyt dzieci przebiega pod nadzorem medycznym. Wszyscy uczestnicy są objęci ubezpieczeniem
NNW. Ośrodek jest zamknięty i chroniony.
WIEK:
•
•
I
uczestnicy Pałacu Młodzieży
urodzeni: od 01.01.1999 do 31.12.2006
chętni spoza Pałacu Młodzieży urodzeni: od 01.01.2000 do 31.12.2005
TURNUS
od 30 czerwca - do 16 lipca
kierownik: Elżbieta Złoczańska
Zebranie informacyjne - 10.06.2014 (wtorek) godz. 18.00
Ogród Zimowy
Odpłatność za I turnus 17-dniowy wynosi:
dla wychowanków PM - 1.980,I rata
1.000,płatna przy zapisie
II rata
980,płatna
do 10.06.2014
dla dzieci spoza Pałacu - 2.130,I rata
1.000,płatna przy zapisie
II rata 1.130,płatna do 10.06.2014
II
TURNUS od 17 lipca - do 02 sierpnia
kierownik: Irena Bodych
Zebranie informacyjne - 11.06.2014 (środa) godz. 18.00
Ogród Zimowy
Odpłatność za II turnus 17-dniowy wynosi:
dla wychowanków PM - 1.980,I rata
1.000,płatna przy zapisie
II rata
980,płatna
do 10.06.2014
dla dzieci spoza Pałacu - 2.130,I rata
1.000,płatna przy zapisie
II rata 1.130,płatna do 10.06.2014
III TURNUS od 03 sierpnia - do 16 sierpnia kierownik: Andrzej Wyrozembski
Zebranie informacyjne - 12.06.2014 (czwartek) godz. 18.00
Ogród Zimowy
Odpłatność za III turnus 14-dniowy wynosi:
dla wychowanków PM - 1.750,I rata
1.000,płatna przy zapisie
II rata
750,płatna do 10.06.2014
dla dzieci spoza Pałacu - 1.900,I rata
1.000,płatna przy zapisie
II rata
900,płatna do 10.06.2014
TURNUSOWE WYJAZDY I POWROTY:
Wyjazd o godz. 7.30 sprzed Pałacu Młodzieży
Powrót w godz. 19.00 - 20.00 przed Pałac Młodzieży
TRYB ZAŁATWIANIA SPRAW OBOZOWYCH:
1. Obozy pracowniane – w lutym wstępne zapisy na listy u instruktorów na zajęciach.
2. Zapisy na listy obozowe oraz przyjmowanie wpłat:
- od 05 marca dla wychowanków PM – obozy ogólne i profilowane
- od 12 marca dla wychowanków PM – obozy pracowniane wg list od instruktorów
- od 19 marca dla chętnych spoza Pałacu Młodzieży.
2.Wstępna rezerwacja miejsca jest dokonywana na okres trzech dni w pokoju 120. Po okazaniu
dokumentu wpłaty należy pobrać kartę zdrowia, którą wypełnioną zwracamy najpóźniej po uiszczeniu
II raty.
3. Kasa Pałacu Młodzieży (pok.119) czynna: do 28.06.2014
poniedziałek - piątek godz. 15.00 - 19.00
sobota
godz. 09.30 - 13.30
4.Kasa Pałacu Młodzieży nieczynna w terminach: 18-21.04.2014 oraz 02.05.2014.
5. Konto Pałacu Młodzieży w Warszawie: 00-901 Warszawa Pl. Defilad 1 (PKiN)
43 1030 1508 0000 0005 5009 2115
Opis przelewu powinien zawierać imię i nazwisko dziecka, miejsce wyjazdu – Pieczarki, numer turnusu.
6. Dowód wpłaty II raty należy okazać w ciągu trzech dni lub przesłać faksem na numer 22- 656-66-68.
7. Warunkiem wystawienia faktury VAT jest pełna wpłata i wypełnienie wniosku, który należy złożyć
w Pałacu Młodzieży nie później niż 7 dni po dokonaniu wpłaty.
Wniesienie pełnej wpłaty i złożenie karty zdrowia jest warunkiem wpisania dziecka na ostateczną
listę obozową. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany numeracji obozów oraz przydziałów
uczestników do obozów.
Rodziców/opiekunów obowiązuje podanie informacji jakie leki dziecko przyjmuje na stałe
i przekazanie ich do gabinetu lekarskiego wraz z dawkowaniem. Lekarstwa będą wydawane pod
nadzorem kadry medycznej.
ZASADY REZYGNACJI I ZWROTU:
Rezygnującym do 10.06.14 potrącane będzie 150 złotych.
Po 10.06.14 bez względu na okoliczności rezygnacji, (np. choroba dziecka)
przy wpłacie całkowitej zwracamy 500 złotych.
W przypadku skrócenia czasu pobytu na obozie będzie zwracana wyłącznie
niewykorzystana stawka żywieniowa.
PROGRAM:
 Na ofertę programową składają się: imprezy centralne organizowane dla wszystkich
uczestników turnusu, igrzyska olimpijskie (konkurencje indywidualne i zespołowe), zawody
sportowe, pieczarkowanie, festyny, regaty kajakowe, żeglarskie, maraton pływacki, mini
maraton, pokazy ratownicze, gry terenowe, dyskoteki, ogniska, wycieczki poza teren
ośrodka: piesze, rejsy całodniowe łodziami DZ, różnorodne konkursy oraz międzyobozowe
rywalizacje.
 Zajęcia kajakowe, żeglarskie (tzw. Żagle Duże oraz Żagle Małe), sportowe, rowery wodne,
warsztaty taneczne, fitness oraz zajęcia na kąpielisku prowadzone przez instruktorów danej
specjalizacji.
 Do dyspozycji uczestników są boiska do piłki nożnej, ręcznej, siatkówki, siatkówki
plażowej, koszykówki, tor rowerowy, 7 świetlic ze sprzętem multimedialnym oraz
sportowym. Proponujemy w nich wieczory muzyczne, projekcje filmowe, konkursy, quizy,
playbacki, karaoke, warsztaty tematyczne prowadzone przez naszych instruktorów z różnych
dziedzin np.: warsztaty z pierwszej pomocy, tworzenia biżuterii, zmywalnych tatuaży.
 Zajęcia prowadzone są 15-18 osobowymi obozami, dostosowanymi do wieku, możliwości
i umiejętności uczestników.
ZAKWATEROWANIE:
W namiotach typu NS (5-6-osobowe) wyposażonych w drewniane podłogi, podpinki ocieplające,
łóżka polowe (typu „kanadyjka”) z całym wyposażeniem tj. materac, poduszka, dwa koce oraz
bielizna pościelowa. Należy zabrać śpiwór. Wytypowane wcześniej obozy pracowniane będą
zakwaterowane w budynku o wysokim standardzie, wyposażonym w świetlice oraz sprzęt
multimedialny.
Ośrodek posiada zaplecze sanitarne: ciepła woda, natryski, WC.
WYŻYWIENIE:
Podajemy cztery posiłki dziennie (śniadanie, obiad, podwieczorek, kolację) przygotowywane
specjalnie z myślą o obozach rekreacyjno-sportowych. Menu jest układane z dietetykiem, bogate
w warzywa, owoce oraz desery. Podczas kolacji proponujemy bar sałatkowy. Jest możliwość
wyboru diety bezmięsnej, zaś diety bezglutenowe będą realizowane dla minimum 5 osób
w turnusie. Nie prowadzimy diet, które wykluczają pojedyncze składniki żywieniowe. Deklarację
wyboru składają rodzice w karcie kwalifikacyjnej przed wyjazdem.
Prosimy nie przysyłać paczek żywnościowych. Zakłócają one prawidłowy bilans żywieniowy dzieci.
Wszystkie paczki są komisyjnie otwierane.
ADRES OBOZU:
Ośrodek Warszawskiego Pałacu Młodzieży
w Pieczarkach
11-500 Giżycko, skr.poczt. 64
oraz: imię i nazwisko dziecka i numer obozu.
Zachęcamy do wysyłania listów do dzieci!
NIEZBĘDNE WYPOSAŻENIE OSOBISTE UCZESTNIKA OBOZU W PIECZARKACH:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Śpiwór.
Karta rowerowa.
Plecak, torba turystyczna lub walizka.
Obuwie: kalosze, obuwie sportowe oraz klapki.
Dres sportowy, długie i krótkie spodnie, sweter, polar, ciepła kurtka oraz płaszcz lub kurtka
nieprzemakalna, czapka przeciwsłoneczna.
Przybory toaletowe, bielizna osobista oraz kostium kąpielowy.
Latarka oraz zapasowe baterie.
Mile widziane są różnorodne instrumenty muzyczne.
Zabieranie wartościowych sprzętów i urządzeń (np. radio-technicznych, aparatów
fotograficznych, telefonów komórkowych) na własną odpowiedzialność.
Informacja i wszystkie sprawy związane z Akcją Letnią załatwiane będą w pok. 120,
tel. 22 656-66-68; 506-469-563
- do 28.06.14 poniedziałek - piątek w godz. 15.00 - 19.00, sobota 9.30 -13.30,
Od 30.06.14 pokój 203 poniedziałek - piątek w godz. 9.00 - 15.00, tel. 22 656-70-23.
[email protected], http://www.pm.waw.pl
REGULAMIN UCZESTNIKA OBOZU W PIECZARKACH:
RODZICÓW prosimy o zapoznanie dziecka z poniższym regulaminem i potwierdzenie tego
faktu własnoręcznym podpisem w karcie zdrowia.
I. Uczestnik obozu w Pieczarkach ma prawo do:
1. szacunku, tolerancji i życzliwości,
2. korzystania ze wszystkich urządzeń rekreacyjno-sportowych znajdujących się w Ośrodku pod opieką
instruktora,
3. wybierania i bycia wybieranym do Rady Obozu Turnusu,
4. reprezentowania obozu w imprezach centralnych,
5. omawiania na forum obozu zaistniałych problemów z możliwością odwołania się do kierownika
turnusu,
6. samorealizacji, prywatności i tajemnicy korespondencji,
7. aktywnego spędzania czasu wolnego, kulturalnej rozrywki i zabawy,
II. Każdy uczestnik obozu w Pieczarkach ma obowiązek:
1. bezwzględnego podporządkowania się wszystkim obowiązującym uczestnika regulaminom
w szczególności: przepisom bezpieczeństwa na wodzie, o ochronie przyrody, podczas kąpieli, zajęć
rowerowych, przejazdów oraz wędrówek pieszych,
2. udziału we wszystkich zajęciach programowych proponowanych dla danej grupy wiekowej,
3. podporządkowania się poleceniom instruktorów i wychowawców,
4. szanowania sprzętu obozowego i osobistego (w przypadku świadomego i złośliwego zniszczenia
sprzętu przez dziecko, odpowiedzialność finansową ponoszą rodzice lub opiekunowie dziecka),
5. utrzymania czystości i porządku na terenie miejsca zakwaterowania oraz w obiektach
ogólnodostępnych,
6. kulturalnego zachowania się w stosunku do wszystkich osób przebywających na obozie,
7. pomagania słabszym od siebie.
III. Uczestnikom obozu w Pieczarkach zabrania się szczególnie:
1. posiadania i palenia papierosów,
2. posiadania i picia napojów alkoholowych,
3. posiadania i brania środków odurzających,
4. rozniecania ognia,
5. posiadania przedmiotów ostrych, materiałów pirotechnicznych i innych zagrażający bezpieczeństwu
uczestników,
6. samowolnego oddalania się od zespołu i z terenu Ośrodka,
7. samowolnej kąpieli bez nadzoru ratownika i wychowawcy,
8. szczególnie agresywnych zachowań, powodujących zagrożenie wobec innych.
IV. Ustala się następujące nagrody:
1. w formie ustnej pochwały na forum obozu lub turnusu,
2. w formie listu pochwalnego,
3. w formie nagrody rzeczowej.
V. Ustala się następujące kary:
1. upomnienie uczestnika w obecności grupy,
2. nagana z ostrzeżeniem,
3. usunięcie z obozu za nieprzestrzeganie regulaminu.
VI. Na wniosek wychowawcy, kierownik turnusu ma prawo usunąć z obozu skreślając z listy w przypadku:
1.
posiadania, picie napojów alkoholowych i środków odurzających,
2.
zachowań agresywnych zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu innych,
3.
samowolnego oddalania z terenu ośrodka,
4.
wzniecania ognia,
5.
samowolnej kąpieli.

Podobne dokumenty