gimnazjada

Komentarze

Transkrypt

gimnazjada
VI. REGULAMINY POSZCZEGÓLNYCH DYSCYPLIN
SPORTOWYCH – GIMNAZJADA
1. SZTAFETOWE BIEGI PRZEŁAJOWE
1.Uczestnictwo:
drużynę stanowią uczniowie jednego gimnazjum. Zespół składa się z 10
dziewcząt lub 10 chłopców + po 1 rezerwowym.
2.Program zawodów:
sztafetowy bieg dziewcząt:
10 x 800 m.,
sztafetowy bieg chłopców:
10 x 1000 m.
3.Sposób przeprowadzenia zawodów:
bieg zostanie rozegrany w formie sztafety, zawodnicy startujący na pierwszej
zmianie biegną ze startu wspólnego. Strefa zmiany wynosi 20 m.
4. Do finału awansują tylko mistrzowie powiatów – obowiązują numery – patrz
zał. nr 2.
2. SZKOLNA LIGA LEKKOATLETYCZNA
1. Zasady ogólne:
zawody rozgrywane są zgodnie z przepisami PZLA oraz postanowień
regulaminu WSZS w Szczecinie.
Do finału wojewódzkiego awansuje mistrz powiatu.
W skład reprezentacji szkolnej (oddzielnie w kategorii dziewcząt i chłopców)
może wejść max 15 zawodników reprezentujących jedną szkołę.
Zawodnik może brać udział w jednej konkurencji i w sztafecie. Zespół musi
wystartować co najmniej w 5 konkurencjach. W jednej konkurencji szkoła może
wystawić maksymalnie 3 zawodników (szkoła ma prawo wystawić jedną
sztafetę).
2. Program zawodów:
na wszystkich szczeblach zawodów organizatorzy ustalają program
dostosowany
do możliwości startujących wybierając konkurencje z niżej
wymienionych:
Dziewczęta:
100m, 300m, 600m, 100mppł., skok w dal, skok wzwyż, rzut
oszczepem, dysk, pchnięcie kulą, sztafeta 4 x 100m.
Chłopcy:
100m, 300m, 1000m, 110mppł., skok w dal, skok wzwyż,
rzut oszczepem, dysk, pchnięcie kulą, sztafeta 4 x 100m.
3. Obowiązują n/w przepisy:
1) Wszystkie biegi serie na czas.
2) Konkurencje techniczne (4 próby).
3) Płotki: dziewczęta: 76,20 cm, rozstaw – 13 – 8,20 – 13,20;
chłopcy: 91,40 cm, rozstaw – 13,60 – 8,90 – 16,30;
4) Rzuty: dziewczęta: oszczep – 600 g, kula – 3 kg, dysk – 0,75 kg.;
chłopcy: oszczep – 600 g, kula – 5 kg, dysk – 1 kg;
5) Młodzik i młodziczka rocznik 1998 i 1999.
4. Punktacja:
osiągnięte w bezpośredniej rywalizacji wyniki przelicza się na punkty –
wyłącznie wg kategorii młodzików.
Na wynik drużyny składa się maksymalnie 12, a minimalnie 5 najlepszych
rezultatów.
5. Obowiązuje komunikat – zgłoszenie – patrz zał. nr 3.
3.INDYWIDUALNE ZAWODY LEKKOATLETYCZNE
1. Uczestnictwo:
startują uczniowie gimnazjów.
2. Konkurencje:
Dziewczęta: 100mppł. (rozstaw płotków dla młodziczki), 100m, 300m, 600m,
1000m, skok w dal, skok wzwyż, kula - 3 kg., rzut oszczepem – 600 g., dysk
(0,75 kg).
Chłopcy: 110mppł. (rozstaw płotków dla młodzika), 100m, 300m, 1000m,
2000m, skok w dal, skok wzwyż, kula - 5 kg., rzut oszczepem – 600 g., dysk
(1,0 kg).
W skoku wzwyż w finale obowiązuje pierwsza wysokość dla
dziewcząt – 130 cm, dla chłopców – 145 cm.
3. W każdym etapie zawodów zawodniczka/zawodnik ma prawo startu w
dwóch konkurencjach oprócz biegających 600m, 1000m i 2000m – dla nich start
w jednej konkurencji.
4. Obowiązuje zgłoszenie w/g wzoru – patrz zał. nr 4 – jest to warunek
uczestnictwa.
5. Zawody wojewódzkie - do finałów awansują mistrzowie powiatów + 4 osoby
w każdej konkurencji z najlepszymi wynikami ze wszystkich zawodów
powiatowych.
6. W wyjątkowych sytuacjach WSZS ma prawo kwalifikować do finału osoby,
które w wyniku zdarzeń losowych nie mogły uczestniczyć w eliminacjach lub
nie uzyskały awansu. Warunkiem jest pisemny wniosek z wiarygodnym
uzasadnieniem złożony przez szkołę minimum 7 dni przed terminem imprezy
finałowej, a dotyczyć może wyłącznie członków kadry wojewódzkiej – co
potwierdzi ZZLA.
7. Do zawodów wojewódzkich obowiązuje komunikat – zgłoszenie do
zawodów na podstawie przeprowadzonych mistrzostw powiatów – patrz zał.
nr 4.
Podajemy obowiązkowo wyniki 4 najlepszych z każdej konkurencji.
Termin zgłoszenia – minimum 10 dni przed finałem (decyduje data stempla
pocztowego). Zgłoszenia niepełne lub po terminie nie będą uwzględnione.
4. TENIS STOŁOWY – drużynowy „MINI SUPER LIGA”.
1.Uczestnictwo:
zawody rozgrywane są zgodnie z przepisami PZTS.
W zawodach biorą udział drużyny dziewcząt i chłopców. Drużynę stanowią
uczniowie jednego gimnazjum.
Zespół liczy 2 dziewczynki lub 2 chłopców. Do gry podwójnej można zgłosić
dodatkowo trzecią osobę, która w następnym meczu może być zawodnikiem
podstawowym.
2.Sposób przeprowadzenia zawodów:
kolejność gier jest następująca:
I RZUT
A–X
B–Y
II RZUT
Gra podwójna
III RZUT
A–Y
B–X
Mecz rozgrywany jest do 3 wygranych punktów.
3. Punktacja:
system wyłonienia mistrza uzależniony jest od liczby uczestniczących drużyn.
4. Do finału wojewódzkiego awansują po dwa najlepsze zespoły z 4 imprez
regionalnych.
5. W poszczególnych etapach zawodów rozstawianie mistrzów gmin (na
zawodach powiatowych), w regionie jeśli system pucharowy to losowanie,
a w Finałach Wojewódzkich rozstawianie mistrzów regionów i do nich
dolosowywanie pozostałych zespołów.
6. W finale wyłanianie miejsc I–IV i V–VIII. System zawodów „Do dwóch
przegranych – z prawej I i II z lewej III i pozostałe miejsca”. W zawodach
powiatowych i regionalnych system dowolny: pucharowy, każdy z każdym,
do 2 przegranych – o czym decyduje organizator imprezy.
5. KOSZYKÓWKA
1. Uczestnictwo:
drużynę stanowią uczniowie jednego gimnazjum – 12 zawodników.
2. Przepisy gry:
zawody rozgrywane są zgodnie z przepisami PZKosz – oprócz patrz pkt. 5.
Jeżeli zespół rozgrywa dwa spotkania jednego dnia to czas gry 4 x 7,5 min.
Zawody nie mogą się rozpocząć jeżeli zespół nie liczy minimum 8 graczy. W
razie remisu zarządza się 5 minutowe dogrywki. Piłka dla dziewcząt nr 6, dla
chłopców nr 7.
3. Punktacja w systemie zawodów liga lub „każdy z każdym”:
a) za wygrane spotkanie 2 pkt., za przegrane 1 pkt.
b) w przypadku równej ilości punktów decyduje :
- lepszy stosunek koszy między zainteresowanymi,
- lepszy stosunek koszy z całej imprezy,
- większa ilość zdobytych punktów (koszy) w całych rozgrywkach.
4. W finale wojewódzkim obowiązuje system „pucharowy”.
5. Uwaga –nie ma wymogu stosowania nowych przepisów dotyczących pola 3
s. oraz linii rzutów za 3 punkty.
6. PIŁKA SIATKOWA
1. Uczestnictwo:
drużynę stanowią uczniowie jednego gimnazjum.
Zespół liczy 12 zawodników.
2. Przepisy gry:
zawody rozgrywane są zgodnie z przepisami PZPS.
Wysokość siatki:
- dziewczęta:
215 cm – (w finale krajowym 224 cm)
- chłopcy:
235 cm – (w finale krajowym 243 cm)
Spotkanie rozgrywa się do dwóch wygranych setów.
3. Punktacja
Za wygrane spotkanie drużyna otrzymuje 2 punkty, za przegrane 1 punkt, za
walkower 0 punktów.
O kolejności miejsc we wszystkich grach decyduje kolejno:
- większa liczba zdobytych punktów,
- lepszy stosunek setów (zespołów z taką samą ilością punktów),
- lepszy stosunek małych punktów (zespołów z taką samą ilością punktów),
- wynik bezpośredniego spotkania.
4. W finale wojewódzkim obowiązuje system „pucharowy”.
7. PIŁKA RĘCZNA
1.Uczestnictwo:
drużynę stanowią uczniowie jednego gimnazjum.
Zespół liczy 14 zawodników.
2. Przepisy gry:
zawody rozgrywane są zgodnie z przepisami ZPRP.
Czas gry: 2 x 20 minut + 10 minut przerwy. Jeżeli więcej niż dwa mecze to
zaleca się skrócenie czasu gry do np. 2 x 15 min.
Nie wolno dokonywać zmian zawodników w obronie (jeżeli piłkę posiada
przeciwnik).
3. Punktacja:
za wygrane spotkanie drużyna otrzymuje 2 punkty, za remis 1 punkt, za
przegraną
0 punktów. Przy grze systemem pucharowym – po remisie
dogrywka 2 x 3 min.,
a następnie karne – 5 osób i następnie po jednej do
uzyskania przewagi jednej bramki.
O kolejności miejsc decyduje:
- większa liczba zdobytych punktów,
- wynik bezpośredniego spotkania,
- lepsza różnica bramek między zainteresowanymi zespołami,
- lepsza różnica bramek w rozgrywkach,
- większa liczba zdobytych bramek.
4. W finale wojewódzkim obowiązuje system „pucharowy”.
5. Obowiązuje w obronie krycie 3 x 3 w I połowie meczu, a w II zaleca się
inne niż 6 x 0.
6. Obowiązuje zakaz „gry na kleju” tj. stosowania środków klejących do
piłki.
8. PIŁKA NOŻNA – DZIEWCZĄT i CHŁOPCÓW.
1. Uczestnictwo:
drużynę stanowią
- uczennice jednej szkoły gimnazjalnej – max 13 osób,
- uczniowie jednej szkoły gimnazjalnej – max 12 osób.
2. Regulamin:
- boisko o nawierzchni trawiastej lub sztucznej o wymiarach około 50 - 60 m x
25 - 30 m (mogą to być boiska „ORLIK”),
- pole karne 7m na 15 m,
- rzut karny z 9 m,
- drużyna liczy dla dziewcząt 6 zawodniczek w polu + bramkarz (liczba
rezerwowych - 6), a dla chłopców 5 zawodników w polu + bramkarz (liczba
rezerwowych - 6),
- czas gry: 2 x 20 minut (przy dwóch i więcej spotkaniach 2 x 15 min. lub
krótszy),
- piłka nożna nr „4” – dla dziewcząt, nr 5 – dla chłopców, bramki 2m. na 5 m.,
- gra bez „spalonego”,
- pozostałe zgodnie z przepisami PZPN.
3.Punktacja:
- w systemie „każdy z każdym” lub lig: wygrana – 3 pkt., remis – 1 pkt.,
przegrana – 0 pkt.
- w systemie pucharowym po remisie rzuty karne w wykonaniu 5 graczy, a
następnie po jednym do przewagi jednej bramki.
O kolejności miejsc decyduje kolejno:
- większa liczba zdobytych punktów,
- wynik bezpośredniego spotkania,
- lepsza różnica bramek – dot. zespołów z równą ilością punktów w zawodach,
- większa liczba zdobytych bramek.
4. W finale wojewódzkim obowiązuje system „pucharowy”.
5. W półfinale i finale wojewódzkim po remisie rzuty karne wykonywane
przez 5 osób, a następnie po jednej do uzyskania przewagi 1 bramki.
6. W zawodach Gimnazjady obowiązuje obuwie bez wkrętów – tzw. „lanki”.
9. SZACHY
1.Uczestnictwo:
w zawodach startują uczniowie jednego gimnazjum.
Drużyna składa się z 2 dziewcząt i 2 chłopców lub 1 dziewczyny i 3 chłopców
lub 3 dziewcząt i 1 chłopca (drużyna musi obowiązkowo liczyć 4 osoby).
2. Program zawodów:
zawody przeprowadzane są w formie indywidualnej systemem „szwajcarskim”
w siedmiu rundach.
Tempo gry – 15 min. na partię zawodnikowi.
3. Punktacja:
o miejscu drużyny decyduje w kolejności:
- suma punktów zdobytych przez zawodników (wygrana – 1, remis – 0,5,
przegrana – 0),
- punkty duże (meczowe: 2, 1, 0),
- wynik bezpośredniego spotkania,
- wynik lepszy na pierwszej, ewentualnie kolejnych szachownicach,
- dodatkowy mecz po wyczerpaniu w/w kryteriów.
Uwaga!!!
Prosimy nauczycieli o nawiązanie kontaktu z klubami szachowymi w sprawie
udzielania pomocy organizacyjnej dot. uczestnictwa w tych zawodach.
Zgłoszenia
do zawodów do dnia 31.10.2013 r. bezpośrednio do
Wojewódzkiego SZS
w Szczecinie ul. Garncarska 5, 70–377
Szczecin
lub
fax
91
48-42-170
czy
e-mail: [email protected]
10. INDYWIDUALNE BIEGI PRZEŁAJOWE.
1. Uczestnictwo:
w zawodach startują uczniowie gimnazjum.
2. Dystanse:
dziewczęta:
ok. 1200 m i 2000 m.,
chłopcy:
ok. 1500 m i 2500 m.
3. Etapy zawodów:
powiatowe – startuje dowolna ilość uczestników – wg regulaminu powiatowego
organizatora. Do finału wojewódzkiego awansuje max po 5 osób z każdego
dystansu.
Finał wojewódzki – startują reprezentacje wszystkich powiatów w max. ilości
20 osób. Każdy zawodnik zobowiązany jest posiadać numer startowy.
Warunkiem startu w finale jest przeprowadzenie zawodów powiatowych.
4. Zgłoszenie:
obowiązuje komunikat – zgłoszenie wg wzoru – patrz zał. nr 6 w terminie
określonym w „terminarzu” Gimnazjady.
5. W „Kalendarzu Imprez” zostały podane numery przyznane dla
reprezentantów poszczególnych powiatów – posiadanie numeru jest jednym z
warunków dopuszczenia do startu w finale – patrz zał. nr 2 B.
6. WSZS może zwolnić z obowiązku startu w zawodach powiatowych i
kwalifikować do finałów wojewódzkich uczestników Ogólnopolskiej Olimpiady
Młodzieży wskazanych w pisemnym wniosku Zarządu Zachodniopomorskiego
Związku Lekkiej Atletyki – wniosek należy złożyć co najmniej 7 dni przed
finałem Gimnazjady.
11. UNIHOKEJ.
1. Zawody osobno dla dziewcząt i chłopców – do zawodów regionalnych
awansują wyłącznie drużyny mistrzów powiatów, a do finału awans I i II z
regionu.
2. Zespół liczy 12 zawodników – 5 zawodników w polu + bramkarz oraz 6
rezerwowych. Obowiązuje ubiór ochronny bramkarza. Obowiązują przepisy
Polskiego Związku Unihokeja.
3. Wymiar boiska: 18-20 m na 36-40 m.
4. Czas gry: 2 x 10 min + 2 min przerwy (jeżeli więcej niż 2 mecze w turnieju
czas - krótszy wg uzgodnienia organizatora danego turnieju z uczestnikami). W
ostatniej minucie meczu czas zatrzymywany na każdy gwizdek sędziego.
5. Pole bramkowe: szer. 5 m. dług. 4 m., pole przed bramkowe szer. 2,5 m.
dług. 1 m. Linia bramkowa znajduje się 3,5 m od linii końcowej boiska.
6. Bramki: 160 x 115 cm.
UWAGA!!!
W/w przepisy obowiązują na zawodach regionalnych i finałowych. W zawodach
powiatowych (tam gdzie nie ma odpowiednich warunków) dopuszcza się gry na
mniejszych boiskach i na małe bramki bez bramkarza.
7. Punktacja:
za wygrane spotkanie 2 pkt., za remis 1 pkt., a za przegrane 0. O kolejności
decydują:
1) większa liczba zdobytych punktów,
2) jeżeli 2 lub więcej drużyn uzyskała tę samą liczbę punktów:
- większa liczba zdobytych punktów pomiędzy zainteresowanymi zespołami,
- większa różnica między zdobytymi, a utraconymi bramkami w spotkaniach
tych drużyn,
- lepsza różnica bramek w całym turnieju,
- rzuty karne (5 osób) pomiędzy zainteresowanymi zespołami.
W finale udział I i II zespołu z zawodów regionalnych. Turniej odbywa się w
dwóch grupach systemem „każdy z każdym” z rozstawieniem mistrzów
regionów (losujemy po 2 mistrzów regionu do grupy i następnie dolosowujemy
kolejne zespoły). Następnie I m z pierwszej grupy z II m z drugiej grupy i na
odwrót – II m z pierwszej grupy z I m z drugiej grupy. Zwycięzcy tych
pojedynków walczą o I m, a przegrani o III m.
12. BIEGI ROZSTAWNE 4 x 100 m i SZTAFETA SZWEDZKA.
1.Uczestnictwo:
W zawodach startują uczniowie jednej szkoły gimnazjalnej. W skład sztafety
wchodzą 4 dziewczynki + 1 rezerwowa lub 4 chłopców + 1 rezerwowy.
Zawodnik może startować tylko w jednej sztafecie.
2. Program zawodów:
Pierwszym etapem są mistrzostwa powiatu – tu startuje dowolna ilość sztafet
po zaakceptowaniu przez organizatora zawodów powiatowych. Mistrz powiatu
awansuje do finału wojewódzkiego. W finale wojewódzkim 4 x 100 m dla
dziewcząt i chłopców oraz sztafeta szwedzka 100 x 200 x 300 x 400 m dla
dziewcząt
i chłopców.
3. Przepisy:
obowiązują przepisy PZLA.
4. Wyniki z zawodów powiatowych przesyłają koordynatorzy sportu szkolnego
w powiatach do dnia 16.05.2014 r. – patrz zał. nr 3. W dniu zawodów
opiekunowie dostarczają skład sztafety reprezentującą daną szkołę – imię i
nazwisko oraz rocznik każdego uczestnika. Termin i miejsce zwodów
finałowych będzie podany w odrębnym komunikacie i na stronie internetowej
WSZS w Szczecinie: www.wszs.szczecin.internetdsl.pl

Podobne dokumenty