czytaj więcej

Komentarze

Transkrypt

czytaj więcej
PROGRAM EDUKACJI TANECZNEJ
„Wychowanie Poprzez Taniec”
Szanowni Państwo,
Niniejszym pragnę zaprezentować ofertę uczestnictwa dzieci w całorocznych zajęciach
tanecznych, które odbywać się będą w przedszkolu, a które obejmować będą program nauki wstępu
do podstaw tańca towarzyskiego, oraz podstaw tańca towarzyskiego w oparciu o program zalecany
przez Światową Organizację Tańca. Program ten kierowany jest do dzieci w wieku od 4 do 6 lat, a
jego nauka ma umożliwić dzieciom opanowanie podstaw technicznych i artystycznych tajników
poznawanych przez nie tańców. Zajęcia odbywające się w systematyczny sposób mają na celu
pozytywne ukierunkowanie nadmiaru energii, poprawienie procesów przyswajania wiedzy, wyrabiania
umiejętność koncentracji uwagi oraz wewnętrznej dyscypliny oraz umiejętność współpracy, jak i
namiastkę poczucia estetyki. Dzieci zademonstrują nabyte przez siebie umiejętności podczas pokazu
zorganizowanego w maju lub czerwcu, który zwykle pokrywa się z obchodami Dnia Matki lub
zakończenia roku przedszkolnego.
Zajęcia prowadzone są przeze mnie osobiście. Przez 11 lat byłem czynnym zawodnikiem
dwóch warszawskich klubów tanecznych („RYTM”, oraz „CORTE”), jako zawodnik brałem udział w
wielu festiwalach i turniejach tanecznych, zarówno w Polsce jak i za granicą. W czerwcu 1999 roku,
ukończyłem dwuletnie studium kwalifikacyjne przy Warszawskim Ośrodku Kultury w Warszawie, przy
ul. Elektoralnej 12, o profilu taniec towarzyski i zostałem zweryfikowany przez ówczesne Ministerstwo
Kultury i Sztuki (Centrum Animacji Kultury) jako dyplomowany instruktor tańca i od tego czasu
nieprzerwanie prowadzę zajęcia tańca w przedszkolach, szkołach oraz na różnych imprezach
okolicznościowych. Od 2000 roku jako osoba współpracująca z jednym z warszawskich klubów tańca,
uczestniczę w wyjazdach z dziećmi i młodzieżą również podczas ferii zimowych oraz całych wakacji
jako instruktor tańca, wychowawca i animator rozrywki. W październiku 1999 roku rozpocząłem kurs
przygotowujący do egzaminów sędziowskich, a od listopada 2002 roku jestem zweryfikowany przez
Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Tanecznego (www.taniec.pl) jako Sędzia Tańca
Towarzyskiego, a uczestnicząc w obowiązkowych szkoleniach dla sędziów Polskiego Towarzystwa
Tanecznego podnoszę swoje kwalifikacje. Posiadam corocznie aktualizowaną licencję Sędziego
Tańca Towarzyskiego, czynnie sędziując turnieje tańca. Od 1992 roku jestem nieprzerwanie
członkiem Polskiego Towarzystwa Tanecznego (PTT). Posiadam wykształcenie wyższe, prawnicze.
Przedmiot zajęć tańca:
Oprócz nauki tańca, zajęcia obejmują zabawy rozwijające myślenie,
usprawniające
koordynację ruchową, refleks, motywujące i zachęcające do pozytywnej rywalizacji, które pełnią
również rolę przerywników nauki podstaw tańca. W trakcie trwania zajęć dzieci są konsekwentnie
motywowane. Przedmiotem nauki tańca będzie katalog tańców, obejmujący zarówno grupę tańców
Ameryki Łacińskiej, jak i tańców klasycznych (standardowych) oraz DISCO, w których skład wchodzą:
samba, cha – cha – cha, rumba, jive, walc angielski, oraz walc wiedeński. Nauka poszczególnych
tańców obejmuje spektrum podstawowych figur określanych przez Światową Organizację Tańca i
Imperial Society of Teachers of Dancing jako „STUDENT TEACHER”. Ich nauka rozłożona będzie na
cały okres nauki tańca.
Zapraszam Wasze dzieci na najbliższe zajęcia.
Maciej Piwiński – nauka tańca towarzyskiego
Tel. 0-609 468 868
E-mail [email protected]
PROGRAM EDUKACJI TANECZNEJ
„Wychowanie Poprzez Taniec”
Szanowni Państwo,
Niniejszym pragnę zaprezentować ofertę uczestnictwa dzieci w całorocznych zajęciach
tanecznych, które odbywać się będą w przedszkolu, a które obejmować będą program nauki wstępu
do podstaw tańca towarzyskiego, oraz podstaw tańca towarzyskiego w oparciu o program zalecany
przez Światową Organizację Tańca. Program ten kierowany jest do dzieci w wieku od 4 do 6 lat, a
jego nauka ma umożliwić dzieciom opanowanie podstaw technicznych i artystycznych tajników
poznawanych przez nie tańców. Zajęcia odbywające się w systematyczny sposób mają na celu
pozytywne ukierunkowanie nadmiaru energii, poprawienie procesów przyswajania wiedzy, wyrabiania
umiejętność koncentracji uwagi oraz wewnętrznej dyscypliny oraz umiejętność współpracy, jak i
namiastkę poczucia estetyki. Dzieci zademonstrują nabyte przez siebie umiejętności podczas pokazu
zorganizowanego w maju lub czerwcu, który zwykle pokrywa się z obchodami Dnia Matki lub
zakończenia roku przedszkolnego.
Zajęcia prowadzone są przeze mnie osobiście. Przez 11 lat byłem czynnym zawodnikiem
dwóch warszawskich klubów tanecznych („RYTM”, oraz „CORTE”), jako zawodnik brałem udział w
wielu festiwalach i turniejach tanecznych, zarówno w Polsce jak i za granicą. W czerwcu 1999 roku,
ukończyłem dwuletnie studium kwalifikacyjne przy Warszawskim Ośrodku Kultury w Warszawie, przy
ul. Elektoralnej 12, o profilu taniec towarzyski i zostałem zweryfikowany przez ówczesne Ministerstwo
Kultury i Sztuki (Centrum Animacji Kultury) jako dyplomowany instruktor tańca i od tego czasu
nieprzerwanie prowadzę zajęcia tańca w przedszkolach, szkołach oraz na różnych imprezach
okolicznościowych. Od 2000 roku jako osoba współpracująca z jednym z warszawskich klubów tańca,
uczestniczę w wyjazdach z dziećmi i młodzieżą również podczas ferii zimowych oraz całych wakacji
jako instruktor tańca, wychowawca i animator rozrywki. W październiku 1999 roku rozpocząłem kurs
przygotowujący do egzaminów sędziowskich, a od listopada 2002 roku jestem zweryfikowany przez
Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Tanecznego (www.taniec.pl) jako Sędzia Tańca
Towarzyskiego, a uczestnicząc w obowiązkowych szkoleniach dla sędziów Polskiego Towarzystwa
Tanecznego podnoszę swoje kwalifikacje. Posiadam corocznie aktualizowaną licencję Sędziego
Tańca Towarzyskiego, czynnie sędziując turnieje tańca. Od 1992 roku jestem nieprzerwanie
członkiem Polskiego Towarzystwa Tanecznego (PTT). Posiadam wykształcenie wyższe, prawnicze.
Przedmiot zajęć tańca:
Oprócz nauki tańca, zajęcia obejmują zabawy rozwijające myślenie,
usprawniające
koordynację ruchową, refleks, motywujące i zachęcające do pozytywnej rywalizacji, które pełnią
również rolę przerywników nauki podstaw tańca. W trakcie trwania zajęć dzieci są konsekwentnie
motywowane. Przedmiotem nauki tańca będzie katalog tańców, obejmujący zarówno grupę tańców
Ameryki Łacińskiej, jak i tańców klasycznych (standardowych) oraz DISCO, w których skład wchodzą:
samba, cha – cha – cha, rumba, jive, walc angielski, oraz walc wiedeński. Nauka poszczególnych
tańców obejmuje spektrum podstawowych figur określanych przez Światową Organizację Tańca i
Imperial Society of Teachers of Dancing jako „STUDENT TEACHER”. Ich nauka rozłożona będzie na
cały okres nauki tańca.
Zapraszam Wasze dzieci na najbliższe zajęcia.
Maciej Piwiński – nauka tańca towarzyskiego
Tel. 0-609 468 868
E-mail [email protected]

Podobne dokumenty