Denver International Airport uruchamia swój własny kanał telewizyjny

Komentarze

Transkrypt

Denver International Airport uruchamia swój własny kanał telewizyjny
Publikacje » Lotniska świata
Denver International Airport uruchamia swój własny kanał telewizyjny
www.lotniska.info
2015-06-29 - Monika PietrygaLotniska świata
Denver International Airport uruchamia swój własny kanał
telewizyjny
Pasażerowie podróżujący przez port lotniczy w Denver, będą mogli
obejrzeć nową, stworzoną z myślą o nich stację, na jednym z
trzydziestu 46 calowych ekranów telewizyjnych, zlokalizowanych
na terenie terminalu.
Kana? telewizyjny Denver International Airport, prezentuje oferty partnerów komercyjnych i lokalne tre?ci,
zapoznaj?c pasa?erów z tym, co aktualnie dzieje si? w Denver. Zosta? stworzony specjalnie dla lotniska przez
Clear Channel Airports (CCA), oddzia? marki Clear Channel Americas.
Nowa sie? telewizyjna ma zapewni? reklamodawcom dost?p do ponad 53 mln pasa?erów rocznie,
przeje?d?aj?cych przez „bram? Colorado”, czyli pi?te lotnisko w kraju pod wzgl?dem nat??enia ruchu
pasa?erskiego.
"DEN-TV ma dostarczy? podró?nym w Denver atrakcyjne tre?ci, przyczyniaj?c si? z tym samym do zwi?kszenia
przyjemno?ci podró?y oraz wzmocnienia reputacji Denver International Airport. Nowy kana? to równie? szerokie
mo?liwo?ci dla reklamodawców", mówi Jon Sayer, prezes Clear Channel Airport.
Obecni partnerzy komercyjni portu lotniczego w Denver to: CBS Denver, Visit Denver, Colorado Ski Country,
Denver Zoo, Muzeum Nauki i Przyrody w Denver, Colorado Symphony Orchestra, Special Olympics i Stan
Colorado.
Wiele portów lotniczych m.in. w Nowym Orleanie, wykorzystuje unikaln? mo?liwo?? stworzenia z Clear Vision
w?asnej, lokalnej telewizji, obejmuj?cej wiadomo?ci, rozrywk?, sport i pogod?.
Źródło:
(airport-world)
http://www.lotniska.info/publikacja,denver-international-airport-uruchamia-swoj-wlasny-kanal-telewizyjny,414.html
http://www.lotniska.info/publikacja,denver-international-airport-uruchamia-swoj-wlasny-kanal-telewizyjny,414.html
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
strona 1 / 1