Formularz ofertowy

Komentarze

Transkrypt

Formularz ofertowy
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
Formularz ofertowy
Pieczęć firmowa
Gmina Jadów
ul. Jana Pawła II 17
05-280 Jadów
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia.................................składamy niniejszą ofertę:
1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami zapytania ofertowego zgodnie z zasadą
efektywnego zarządzania finansami i nie wnosimy do niego żadnych zastrzeżeń.
2. Posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli
ustawy nakładają obowiązek takich uprawnień.
3. Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i
osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia.
4. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia.
5. Oferujemy realizację za cenę brutto:
Publiczna Szkoła Podstawowa w Myszadłach
Opis produktu
Lp. Nazwa produktu
Analogowa stacja pogody,
wyposażona w termometr,
barometr, higrometr
(wilgotnościomierz), obudowa
drewniana lub drewnopodobna,
posiadająca zawieszkę do
powieszenia na ścianie. Tarcze
urządzeń posiadają czytelne
wskaźniki o prostej obsłudze.
Instrukcja w języku polskim.
Minimalne wymiary obudowy:
ok.30-35cm x 11-15cm
ilość
1.
Stacja pogody
Barometr GW24
1150 Germany
2.
Sprzątanie świata - 19 kolorowych plansz A3 – płyta
recykling-plansze i CD ze wszystkimi planszami i
karty pracy
kartami pracy z możliwością
wielokrotnego drukowania (do
kolorowania i wycinania) – teczka.
1 zestaw
3.
Pastylki barwiące- Kolorowe pastylki, bezpieczne i
24 sztuki-4 kolory nietoksyczne. Idealne do
eksperymentowania z mieszaniem
kolorów - 24 sztuki - w 4 kolorach
10
kompletów
Cena
Cena
jednostkowa łączna
brutto
brutto
1 sztuka
Projekt systemowy współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
(zielony, niebieski, żółty,
czerwony)
4.
Taśma
magnetyczna
Taśma magnetyczna, którą można 3 sztuki
przykleić na wykonanej pracy,
karcie pracy, pomocy dydaktycznej
i przymocować do tablicy lub
metalowej powierzchni.
długość taśmy – min. 5m
szerokość ok. 2cm
5.
Budowanie z
pomysłem i wizją
Zestaw 44 rurek długości 40cm
1 komplet
każda oraz 25 piłek Ø 6,5cm do ich
łączenia, wykonane z solidnego
tworzywa sztucznego, służących do
tworzenia konstrukcji
przestrzennych.
6.
Essential Grammar
in Use with
answers and CDROM 3ed
Książka do nauki gramatyki języka 1 sztuka
angielskiego zawiera zróżnicowane
ćwiczenia oraz zwięzłe objaśnienia
zagadnień gramatycznych. Nowa
szata graficzna oraz zupełnie nowy
CD-ROM, który zawiera: setki,
innych niż w książce, ćwiczeń
pozwalających utrwalić poznany
materiał, gry gramatyczne, kreator
testów, nagrania audio pozwalające
na ćwiczenie wymowy i rozumienia
ze słuchu, wbudowany słownik,
interaktywne ćwiczenia rozwijające
sprawność mówienia.
Autor: Raymond Murphy , Helen
Naylor; Wydawnictwo:
CAMBRIDGE
7.
Interaktywna
ściana
Interaktywna ściana z kieszonkami
wykonana z tworzywa sztucznego.
W kieszonkach można umieszczać
obrazki, zdjęcia, drobne przedmioty
i na temat każdego z nich nagrywać
wiadomości trwające 10 sekund.
Wymaga 3 baterii AAA
• wym. 53 x 67 cm
• 30 kieszonek na karty o wym. 7,5
x 7,5 cm
1 sztuka
8.
Nagraj i odtwórz
Małe, kolorowe pudełeczka
umożliwiające nagrywanie 10
sekundowych sekwencji. Mogą być
to polecenia nauczyciela, które
dziecko odtwarza w dowolnym
czasie; słowa, które może
powtarzać wielokrotnie. Zawiera
wymienne baterie LR44.
1 sztuka
Projekt systemowy współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
• śr. 4,5 cm
• 6 szt.
9.
Makatka - Idiom of Makatka, którą można włączyć w
the Week
codzienne zabawy z językiem
angielskim, do ukazania różnicy
pomiędzy znaczeniem dosłownym a
faktycznym przesłaniem zwrotu
idiomatycznego. Na kartach
występuje brzmienie aż 40
angielskich idiomów, przezabawną
ilustrację znaczenia dosłownego
oraz faktyczne znaczenie
przenośne.
1 sztuka
10. Książka 50 Sight
Zbiór 50 zabawnych wierszyków i
Word Rhymes and rymowanek do zabaw językowych.
Poems
Ich zadaniem jest wspierać czytanie
globalne popularnych wyrazów.
Wiersze podzielone są na cztery
poziomy trudności, a do każdego
poziomu załączona jest lista
wyrazów występująca w danym
wierszu.
64 strony A4 - książka w jęz.
angielskim.
1 sztuka
11. Gra językowa Who's Who?
gra językowa ukierunkowana na
naukę słownictwa angielskiego i
wyrażeń związanych z opisem cech
wyglądu fizycznego. Gra polega na
losowaniu kart z wizerunkami osób
i zadawaniu przez inne osoby, lub
resztę grupy pytań dotyczących
cech wyglądu tych osób.
Poziom trudności: A2
1 sztuka
12. Obrazkowy
słowniczek języka
angielskiego z
krzyżówkami
Składający się z dwóch części. W
pierwszej znajduje się 390
pogrupowanych tematycznie
kolorowych zdjęć z podpisami w
języku angielskim i polskim. Są tam
między innymi nazwy dni tygodnia,
miesięcy, kolorów, zabawek,
zwierząt, roślin, przedmiotów,
zawodów i wiele innych. Druga
część to 38 obrazkowych
krzyżówek, których rozwiązywanie
ma na celu utrwalenie słownictwa
i/lub sprawdzenie, w jakim stopniu
dziecko opanowało wybrane
słówka.
1 sztuka
13. Wielka Brytania mapa
Jednostronna fizyczno - polityczna
mapa Wielkiej Brytanii oprawiona
1 sztuka
Projekt systemowy współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
w plastikowe rurki. Wymiary:
158x108cm
14. Professions –
plansza
Zawody - Plansza dydaktyczna o
estetycznej kolorystyce i czytelnie
rozłożonej treści. Wykonana z
kredowego papieru o wymiarze
70x100 cm zaopatrzona w
metalowe listewki górną i dolną.
1 sztuka
15. Opposites –
plansza
Przeciwieństwa- Plansza
dydaktyczna o estetycznej
kolorystyce i czytelnie rozłożonej
treści. Wykonana z kredowego
papieru o wymiarze 70x100 cm
zaopatrzona w metalowe listewki
górną i dolną.
1 sztuka
16. Means of transport Środki transportu - Plansza
– plansza
dydaktyczna o estetycznej
kolorystyce i czytelnie rozłożonej
treści. Wykonana z kredowego
papieru o wymiarze 70x100 cm
zaopatrzona w metalowe listewki
górną i dolną.
1 sztuka
17. Plansza
jęz.angielskiAnimals: wild,
farm, pets-
Zwierzęta - Plansza dydaktyczna o
estetycznej kolorystyce i czytelnie
rozłożonej treści. Wykonana z
kredowego papieru o wymiarze
70x100 cm zaopatrzona w
metalowe listewki górną i dolną.
1 sztuka
18. Fruits & vegetables Owoce i warzywa - Plansza
– plansza
dydaktyczna o estetycznej
kolorystyce i czytelnie rozłożonej
treści. Wykonana z kredowego
papieru o wymiarze 70x100 cm
zaopatrzona w metalowe listewki
górną i dolną.
1 sztuka
19. Numbers, what
time is it?, days,
months – plansza
Liczby, która godzina? Dni
tygodnia, miesiące- plansza
dydaktyczna o estetycznej
kolorystyce i czytelnie rozłożonej
treści. Wykonana z kredowego
papieru o wymiarze 70x100 cm
zaopatrzona w metalowe listewki
górną i dolną.
1 sztuka
20. What are they
doing? – plansza
Co oni robią? czasowniki - Plansza
dydaktyczna o estetycznej
kolorystyce i czytelnie rozłożonej
treści. Wykonana z kredowego
papieru o wymiarze 70x100 cm
zaopatrzona w metalowe listewki
1 sztuka
Projekt systemowy współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
górną i dolną.
Pomoc dydaktyczna, która
21. Tworzymy
kreatywne historie skutecznie zachęca uczniów do
mówienia, niezależnie od stopnia
opanowania języka angielskiego.
Spiralna podstawa zawiera 4 rzędy
kartoników, które składają się na
elementy opowiadania: kto? co?
gdzie? kiedy? Trwała i łatwa do
przenoszenia. Kartoniki są
dwustronne - z jednej strony
fotografia, a z drugiej jej podpis.
1 sztuka
22. Just the Job- gra
językowa
Zespołowa gra językowa
umożliwiająca opanowanie 40
najważniejszych nazw zawodów w
języku angielskim, stymulująca
umiejętność zapamiętywania oraz
kojarzenia ze sobą wyrazów, zdań i
obrazków.
1 sztuka
23. Angielski POPcorn Pomoc zachęcająca uczniów do
- zabawa słowami - nauki czytania, wymowy i pisowni
zestaw 1
92 popularnych angielskich
wyrazów.
1 zestaw
24. Angielski POPcorn Pomoc zachęcająca uczniów do
- zabawa słowami - nauki czytania, wymowy i pisowni
zestaw 2
92 popularnych angielskich
wyrazów.
1 zestaw
25. Toner
Czarny do drukarki laserowej
Xerox WorkCentre 6505N PCL6
1 sztuka
26. Flamastry
Granit 12 kolorów , wyposażone w
fibrowaną końcówkę,do pisania na
papierze
27. Kredki Bambino
ekonomiczny
zestaw mix
12 kolorów po 25 szt. kredek, każdy 1 komplet
kolor w osobnej torebce strunowej;
pakowane zbiorczo w kartonik; dł.
8 cm, śr. 0,7 cm
28. Długopis LEXI 5
Niklowo -srebrna końcówka,
wymienny wkład
20 szt. niebieskich
20 szt. czerwonych
20 szt. zielonych
16
kompletów
60 sztuk
Wartość oferty dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Myszadłach...................................................zł
(słownie:.......................................................................................................................PLN BRUTTO)
Projekt systemowy współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Urlach
Lp. Nazwa produktu
Opis produktu
ilość
Nakładka suchościeralna o
wymiarach 92 x 83 cm do
mocowania na szkolnych tablicach
magnetycznych. Wykonana z PCV
pozwalającego na wykorzystywanie
pisaków suchościeralnych. Po
zamocowaniu na tablicy
magnetycznej (za pomocą
integralnych pasków
magnetycznych) umożliwia również
wykorzystanie elementów
magnetycznych. Moduł kratki
wynosi 5 cm.
1 sztuka
Magnetyczna
Duża tablica zawierająca wszystkie
kolorowa tabliczka działania na mnożenie w zakresie
mnożenia
100 w układzie tabelarycznym.
Tablica jest oprawiona w
aluminiową ramę i zaopatrzona w
haczyki do powieszenia na tablicy
szkolnej. W komplecie
magnetyczne kwadraty z
dwustronnym nadrukiem - z jednej
strony działanie (np. 3 x 6) z drugiej
strony wynik (np. 18)
1sztuka
3.
Domino - badanie
kątów
8 sztuk
4.
Metr sześcienny do Zestaw dydaktyczny pozwala
demonstracji
obrazowo zademonstrować pojęcie
jednego metra sześciennego.
Zastosowanie: demonstracja
zależności pomiędzy objętością i
wymiarem Zawartość: 12 prętów z
1.
2.
Kratka - nakładka
suchościeralna na
szkolną tablicę
magnetyczną
Układanka dydaktyczna służąca
utrwalaniu
wiadomości
o
własnościach kątów w określonych
figurach. Kostki domina wykonane
są z grubego tworzywa o
zaokrąglonych
rogach.
Zawartość:24
kostki
domina
wykonane z grubego tworzywa
(brzegi bezpiecznie zaokrąglone),
wymiar kostki: 4 x 8 cm,
umieszczone
w
trwałym,
kartonowym pudełku
Cena
Cena
jednostkowa łączna
brutto
brutto
1 sztuka
Projekt systemowy współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
tworzywa o długości 100 cm, 8
złącz
5.
Biodegradacja –
zestaw
doświadczalny
Zestaw umożliwiający
przeprowadzenie doświadczeń z
zakresu biodegradacji różnych
materiałów.
Skład:
-pojemniki testowe – 6 szt.,
przezroczyste, w pokrywce otwory
wentylacyjne,
-ramki do pojemników z dwoma
rodzajami uchwytów (6+3 szt.),
-klatki do próbek na podstawce (3
szt.),
-zestaw próbek różnych metali i
plastików do testowania
1 sztuka
6.
Gleba: wpływ
człowieka zestaw
doświadczalny
Zestaw 8 doświadczeń wraz z
omówieniem dla prowadzącego
zajęcia oraz zestawem niezbędnego
wyposażenia laboratoryjnego
(szalki, zlewki, pipety, fiolki, lupy,
łopatka do gleby, bagietka itd.) wraz
z niezbędnymi substancjami oraz
roztworem wskaźnikowym i skalą
kolorymetryczną
1 sztuka
7.
Zestaw do badania Podręczny zestaw do badania
powietrza w
powietrza atmosferycznego.
walizce terenowej Wszystkie elementy zestawu
umieszczone w walizce z tworzywa
sztucznego.
Skład zestawu:
-Butelka szklana 200 ml z nakrętką,
1 szt., -Długopis laser/latarka 1 szt.,
-Fiolka PS 75 mm z korkiem 2 szt.,
-Gwóźdź długi 2 szt.,
-Linijka 15 cm transparentna z lupą
1 szt.,
-Lupa plastikowa z 3
powiększeniami 2 szt.,
-Łyżko-szpatułka 1 szt.,
-Matryca milimetrowa A4 3 szt.,
-Matryca milimetrowa A4
foliowana do powielania 1 szt.,
-Mikroskop ręczny 30x
podświetlany 1 szt.,
-Notatnik 1 szt.,
-Ołówek 1 szt.,
-Paski wskaźnikowe do oznaczania
1 sztuka
Projekt systemowy współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
zawartości ozonu w powietrzu 1
szt.,
-Paski wskaźnikowe pH (0-14) 4polowe 1 szt., -Pipeta Pasteura 3 ml
4 szt.,
-Skala porostowa A4 foliowana 1
szt.,
-Szalka Petriego, szklana, 60 mm 2
szt.,
-Szkiełko zegarkowe śr. 75 mm 3
szt.,
-Szpatułka dwustronna
(płaska/zagięta) 1 szt.,
-Taśma samoprzylepna 1 szt.,
-Termometr min.-max z
higrometrem 1 szt.,
-Woda destylowana 200 ml,
-Walizka zamykana z rączka
(wyściełana wewnątrz pianką) o
wym. 30,5 cm x 37 cm 1 szt..
8.
Alfabetyczne
puszki zupy do
nauki języka
angielskiego
9.
Papier do flipcharta Gładki, 50 kartek w opakowaniu,
65x100 mm
Pomoc dydaktyczna wprowadzająca
w świat języka angielskiego.
Skład: 26 puszek a w każdej z nich
karty z dużą i małą literą alfabetu
angielskiego oraz dodatkowo 5 kart
z obrazkami obiektów na jednej
stronie a nazwą na drugiej – razem
180 elementów
1 sztuka
3 sztuki
10. Magnesy
magnesy kolorowe do tablic do
przymocowania do metalowego
podłoża; kolory magnesów w 1
komplecie: czerwony, niebieski,
zielony; średnica magnesów 20
mm; opakowanie magnesów – 60
szt.
3 komplety
11. Markery
Marker permanentny, w komplecie
kolor niebieski, zielony, czerwony ,
czarny.
2 komplety
12. Markery do tablic
suchościeralnych
Marker do tablicy. Rystor okrągły.
W komplecie kolor zielony ,
niebieski, czerwony, czarny.
3 komplety
13. Tusze do drukarki
Tusze do drukarki HP 703 czarny
3 sztuki
Projekt systemowy współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
14. Tusze do drukarki
Tusz do drukarki HP 703 kolorowy
3 sztuki
15. Papier ksero
Papier A4 , ryza – 500 arkuszy, 80 g
5 ryz
Wartość oferty dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Urlach.........................................................zł
(słownie:.......................................................................................................................PLN BRUTTO)
Publiczna Szkoła Podstawowa w Jadowie
Lp. Nazwa produktu
Opis produktu
ilość
1.
Lornetka
podstawowa
2.
Pudełko z 2 lupami Przezroczysty pojemnik w kształcie 1 sztuka
I miarką do
walca, w którego pokrywkę
obserwacji okazów (zdejmowana) wbudowane są 2
lupy (jedna uchylna na zawiasie),
dając powiększenie 2x lub 4x. W
pokrywce znajdują się otwory
wentylacyjne. Na dnie pudełka
wtopiono siatkę do szacowania i
porównywania wielkości okazów.
Wymiary: wysokość 6,5 cm,
średnica 6,5 cm. Bezpieczne,
wygodne i humanitarne.
3.
EduROM przyroda pakiet edukacyjny przygotowany
1 sztuka
dla Szkoły
dla klas 4-6 szkoły podstawowej.
Podstawowej
Program zawiera
niekonwencjonalne wykłady,
zdjęcia, trójwymiarowe animacje,
filmy wideo oraz setki
interaktywnych i obejmuje ponad
900 zagadnień, prawie 300 filmów i
animacji,167 nagrań, około 5000
zdjęć i innych ilustracji,943
ćwiczenia,18 testów
Lornetka metalowa, 10x25mm,
specjalnie gumowana, aby nie
wyślizgiwała się z rąk.
Ekonomiczna i lekka. Pozostałe
parametry: pole widzenia 100
m/1000 m; waga 200 g.
Cena
Cena
jednostkowa łączna
brutto
brutto
1 sztuka
Projekt systemowy współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
sprawdzających, prawie 2000
multimedialnych stron. Materiał,
zawarty na 8 płytach CD-ROM,
4.
Dynamometr 2,5 N Wybór wag sprężynowych
(siłomierzy) wykonanych z
trwałego tworzywa o podwójnych
skalach (kg/N): 0,25 kg.
1 sztuka
5.
Bloki metali- 6
różnych z
zawieszkami
Zestaw 6 sześcianów o jednakowej
objętości (bok: 20 mm), lecz
wykonanych z różnych metali i
stopów metali: miedzi, mosiądzu,
ołowiu, cynku stali i aluminium.
1 zestaw
6.
Barometr wiszący
1 sztuka
Zakres pomiaru ciśnienia: od 960
do 1060 hPa. Dokładność pomiaru:
ok. +/- 5hPa
7.
Magnesy
podkowiaste
Kpl. 3 magnesów o dług. 7,5 cm, 10 1 komplet
cm i 12,5 cm.
8.
12 płytek-typów
metali
Komplet 12 różnych płytek metali
do porównywania ich własności.
Wymiary każdej płytki 5 x 2,5 cm.
9.
Gnomon- pakiet 5
Pakiet klasowy pięciu gnomonów z 1 komplet
matrycami do nanoszenia
obserwacji (do powielania).
Gnomony mają estetyczne,
drewniane podstawy; nie są
zakończone ostro, lecz oble.
Rzucają ostry, wyraźny cień.
Wysokość przyrządów: ok. 22 cm.
10.
Kompas zamykany Kompas zamykany z igłą
3 sztuki
zielony
zawieszoną w płynie i przyrządami
celowniczymi. Duża średnica > 5
cm.
11.
Budowanie zdań - Zestaw zawiera
1 komplet
1 komplet
Projekt systemowy współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
grupowy zestaw
Reading Rods
-duży zestaw klocków Reading
Rods-Tworzenie zdań,
-4 zestawy kart aktywności
'Tworzenie zdań, -książka "Word
Building - Instruction & Activity
Book" (48-stron) zawierająca
również ponad 100 kartoników do
demonstracji,
-4 podstawki do kart i klocków
Reading Rods, -całość
umieszczona w pudełku z
przykrywką
12.
Word for Word –
gra słowna
Gra zawiera:
112 klocków Reading Rods,
klepsydrę, 4 ołówki, notatnik.
13.
Mapa Basic Facts Plansza dwustronna 2 w 1, format 1 sztuka
about Great Britain 120x160 cm, laminowana,
oprawiona w drewniane wałki z
zawieszką, w j. angielskim.
14.
Zestaw 8 brył
„2w1”
rozkładanych z
siatkami- bryły
15.
Bryły szkieletowe Zawartość zestawu:
– zestaw do
-180 kolorowych kulek o średnicy
1,6 cm (każda kulka posiada 26
budowy
otworów)
-180 patyczków o długości od 1,6
do 7,5 cm
1 sztuka
1 komplet
Zestaw zawiera 8 otwieranych
brył geometrycznych wykonanych
z przeźroczystego plastiku .
Wszystkie bryły można napełniać
płynem lub materiałem sypkim w
celu porównywania objętości .
Wszystkie posiadają kolorowe
siatki, które wsuwa się w środek
transparentnych brył . Zestaw
wielofunkcyjny prezentujący
bryły jednocześnie w trzech i
dwóch wymiarach. Ścianki brył
nie są klejone.
Bryły są wielkości 8cm.
Spis brył:
1. walec
2. stożek
3. sześcian
4. prostopadłościan
5. graniastosłup trójkątny
6. graniastosłup sześciokątny
7. czworościan
8. ostrosłup o podstawie kwadratu
1 zestaw
Projekt systemowy współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Pomoc dydaktyczna wykonana jest
z solidnego tworzywa , gdzie
poszczególne elementy wyróżniają
się wysoką jakością wykonania co
pozwala łatwo je złączyć.
16.
Bryły
geometryczne
porównawcze –
komplet 14 brył
Zestaw zawiera 14 brył z
przezroczystego tworzywa o
wysokości 6 cm.
Każda bryła ma wyjmowaną
podstawę
17.
Zometool Creator
1- zestaw
dydaktyczny 246
elementów
1 zestaw
Zawartość zestawu:
- 246 elementów:
* 60 kulek do łączenia
* 186 pręcików: (niebieskich,
żółtych i czerwonych w trzech
różnych długościach)
- walizka z przegródkami
- broszura z modelami do złożenia
18.
Toner
1 komplet
1 sztuka
Toner do drukarki laserowej HP
LaserJet PRO P1606dn -nr CE278A
oryginalny
19.
Tusz
2 komplety
Tusz do drukarki Hp Deskjet 2540nr 650,
komplet (czarny+kolor)
20.
Papier ksero
Papier A4, Ryza -500 arkuszy, 80 g 10 ryz
Wartość oferty dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Jadowie.........................................................zł
(słownie:.......................................................................................................................PLN BRUTTO)
Publiczna Szkoła Podstawowa w Szewnicy
Lp. Nazwa produktu
1.
Pomyśl i połącz
zwierzęta
Opis produktu
Gra edukacyjna o zwierzętach,
zawierająca 45 kart z
ilość
Cena
Łączna
jednostkowa cena
brutto
brutto
1 sztuka
Projekt systemowy współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
fotografiami,45 kart z opisami i 10
kart losowych, wymiar kart 6,5x9
cm
2.
Drzewa naszych
lasów cz.2
Zeszyt edukacyjny z kalką, 100
kształtów drzew do odrysowania,
format 21x30 cm
8 sztuk
3.
Młody obserwator
przyrodyEncyklopedia
Encyklopedia rozbudzająca
1 sztuka
zainteresowanie życiem małych i
dużych stworzeń.
Zawiera:
- kilkaset fascynujących zagadnień i
ciekawostek przyrodniczych,
- ponad 1000 barwnych fotografii
roślin, zwierząt, krajobrazów i
zjawisk,
- naturalistyczne rysunki
przekrojowe,
4.
Parki narodowe i
Interaktywny atlas i przewodnik po 1 sztuka
inne formy ochrony polskich parkach narodowych na
przyrody w Polsce- płycie CD.
atlas i przewodnik
Płyta CD składa się z 3 części:
-Modułu poglądowego
-Modułu ćwiczeniowego
-Modułu obudowy metodycznej
5.
Plansza jęz.
angielski Professions
Plansza dydaktyczna o estetycznej
kolorystyce i czytelnie rozłożonej
treści. Wykonana z kredowego
papieru o wymiarze 70x100 cm
zaopatrzona w metalowe listewki
górną i dolną.
6.
Obrazkowy
słowniczek języka
angielskiego z
krzyżówkami
Książka składa się z dwóch części. 1 sztuka
W pierwszej znajduje się 390
pogrupowanych tematycznie
kolorowych zdjęć z podpisami w
języku angielskim i polskim. Są tam
między innymi nazwy dni tygodnia,
miesięcy, kolorów, zabawek,
zwierząt, roślin, przedmiotów,
zawodów i wiele innych.
Druga część to 38 obrazkowych
krzyżówek, których rozwiązywanie
ma na celu utrwalenie słownictwa
lub sprawdzenie, w jakim stopniu
dziecko opanowało wybrane
słówka.
Format: 20,5 x 29,5
1 sztuka
Projekt systemowy współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
7.
Magnetyczne
angielskie części
mowy
elementy magnetyczne z
1 sztuka
ćwiczeniem czytania, pisania i
tworzenia kreatywnych
wypowiedzi. -44 czerwone
rzeczowniki
-46 niebieskich czasowników
-36 zielonych przymiotników
-60 żółtych pozostałych części
mowy (zaimek, przyimek, spójnik,
rodzajnik, przysłówek i znaki
przestankowe)
Zawartość: metalowa tabliczka
(wym. 30 x 30 cm) - 186 wyrazów z
folii magnetycznej w 4 kolorach
(wys. 2,5 cm)
8.
Kostki-zachęty do
wypowiedzi w
języku angielskim
Zestaw zawiera 6 różnych kostek o 1 sztuka
boku 4 cm z początkami zdań-pytań
9.
Plansza ścienna:
Vegetables/Fruits
Plansza ścienna przedstawiająca
1 sztuka
angielskie nazwy owoców i warzyw
wraz z ich ilustracjami. Wymiary
70x100 cm, dwustronnie foliowana,
z listwą metalową i zawieszką.
10. Angielski dla dzieci
Karty obrazkowe
100 pierwszych
zdań
Książeczka + 104 ilustrowane karty 1 komplet
+ płyta CD
Zestaw zawiera:
- książeczkę z grami i podstawami
gramatyki
- 104 kolorowe karty angielskopolskie,
- płyta CD z nagraniami zdań i
piosenek.
11. Adjectives &
Adverbs
Plansza dydaktyczna
przedstawiająca przymiotniki i
przysłówki angielskie oraz ich
stopniowanie z podziałem na
stopniowanie regularne i
nieregularne
Wymiary:70 cm x 100 cm
12. Animals
Plansza dydaktyczna
1 sztuka
przedstawiająca zwierzęta w języku
angielskim. Zawiera podział
zwierząt na dzikie, gospodarskie
oraz zwierzęta domowe.
Wymiary:70 cm x 100 cm
13. Przeciwieństwaangielskie słówka
Zestaw kart wspomagających
poznanie i nazywanie pojęć
1 sztuka
1 komplet
Projekt systemowy współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
przeciwstawnych. Do różnych
ćwiczeń językowych, zarówno z
języka angielskiego, jak i polskiego.
24 karty o wym. 13 x 13 cm
14. Budowanie zdańangielski
Pomoc do nauki języka
1 komplet
angielskiego pozwalająca na
wprowadzanie i utrwalanie
słownictwa, budowanie zdań,
ćwiczenie płynności czytania i
wprowadzanie zagadnień
gramatycznych. Zestaw zawiera
również 4 elementy białe służące do
uzupełnienia markerem
suchościeralnym, co daje
możliwość tworzenia własnych
zdań. Elementy oznaczone są
kolorem w zależności od części
mowy jaką prezentują.
-250 elementów.
15. 50 Sight Word
Zbiór 50 zabawnych wierszyków i
Rhymes and Poems rymowanek do zabaw językowych.
64 strony A4 - książka w jęz.
angielskim.
1 sztuka
16. Klasowe bingo
angielskie- 100
Picture Words
1 sztuka
36 dwustronnych plansz bingo
(wym. 19 x 23 cm) - 1 dwustronny
plakat (30 x 45 cm) - 50
dwustronnych kartoników do
wyczytywania (wym. 3,5 x 6 cm) 720 papierowych żetonów instrukcja
17. Przyroda- Mini
zestaw dla jednej
grupy 16180
Zestaw pozwala przeprowadzić
wiele ciekawych doświadczeń i
eksperymentów.
Wymiary: 270x210x50mm
1 komplet
18. Tusz
Tusz do drukarki hdeskjet Ink
advantage 5525, Nr 625 komplet
zawiera(3 kolory i czarny)
3 komplety
19. Toner
Toner do drukarki Samsung
ML2251N czarny
2 sztuka
20. Toner
Toner do xerokopiarki Ricox,
Aficio 1515 czarny
2 sztuki
Projekt systemowy współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
21. Papier ksero
10 ryz
Papier A4, Ryza -500 arkuszy, 80 g
Wartość oferty dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Szewnicy.......................................................zł
(słownie:.......................................................................................................................PLN BRUTTO)
Wartość oferty ogółem:..............................................................zł
(SŁOWNIE:..................................................................................................................PLN BRUTTO)
6.Oświadczamy, że realizacja dostawy będzie prowadzona zgodnie z warunkami określonymi w
zapytaniu ofertowym.
7.Dane osoby upoważnionej do kontaktu ze strony Oferenta:
Imię i nazwisko...............................................................
Stanowisko......................................................................
numer telefonu................................................................
Adres e-mail …...............................................................
….................................,dn. …...........................................
…...................................................................................
(podpis i pieczątka osoby upoważnionej)
Projekt systemowy współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Podobne dokumenty