PUNKTY SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH

Komentarze

Transkrypt

PUNKTY SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH
PUNKTY SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH
Nazwa punktu
Lokalizacja punktu/
podmiot odbierający
Rodzaj odpadów
Godziny przyjmowania
odpadów
GMINNY PUNKT ZBIÓRKI
ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH
Zakłady Techniki
Komunalnej Sp. z o.o.
w Żorach ul. Okrężna 5
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
zużyte baterie i akumulatory, chemikalia,
zużyte opony, świetlówki
Godziny pracy ZTK
PUNKT ZBIÓRKI ODPADÓW
ZIELONYCH
Zakłady Techniki
Komunalnej Sp. z o.o.
w Żorach ul. Okrężna 5
-kontenery wystawione przy
wjeździe do zakładu
trawa, gałęzie, liście,
pozostałości zielone
Całodobowo
PUNKTY SELEKTYWNEGO
ZBIERANIA
PRZETERMINOWANYCH
I NIEUŻYTECZNYCH LEKÓW
Apteki oznakowane logo:
„APTEKA PRZYJAZNA
ŚRODOWISKU”
PUNKTY SELEKTYWNEGO
ZBIERANIA ZUŻYTYCH BATERII
Placówki oświatowe,
budynki Urzędu Miasta
oraz administracje osiedlowe
przeterminowane leki: tabletki
drażetki, ampułki, maści, proszki, syropy,
krople i roztwory wraz z opakowaniem.
nie wolno wrzucać termometrów,
używanych igieł, strzykawek ani zużytych
materiałów opatrunkowych.
baterie ołowiowe, niklowo-kadmowe
i inne, akumulatory małogabarytowe
(paluszki, płaskie, itp.)
Godziny pracy aptek
Godziny pracy Urzędu Miasta,
administracji, szkół
Okresowo mogą być tworzone Mobilne Punkty Zbiórki Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego.
Informacje o terminach i miejscu zbiórki będą ogłaszane na stronie internetowej Urzędu Miasta
oraz tablicach ogłoszeń na terenie dzielnic.

Podobne dokumenty