Czerwiec - Sąsiadka

Komentarze

Transkrypt

Czerwiec - Sąsiadka
Bezpłatne pismo Gminy Tarnowo Podgórne ~ czerwiec 2013 ~ nr 6 (267) ~ rok XXIV ~ ISSN 1730-4318
sąsiadka~czytaj
www.sasiadka-czytaj.pl
Dni Gminy 2013
Baranowo ~ Batorowo ~ Ceradz Kościelny ~ Chyby ~ Góra ~ Jankowice
Kokoszczyn ~ Lusowo ~ Lusówko ~ Przeźmierowo ~ Rumianek ~ Sady
Sierosław ~ Swadzim ~ Tarnowo Podgórne ~ Wysogotowo
na wstępie
Szanowni Państwo!
Telefony alarmowe
Pogotowie ratunkowe
Policja
Straż Pożarna
Pogotowie gazowe
Pogotowie energetyczne
Pogotowie weterynaryjne
Komisariat Policji Tarnowo Podgórne
Komenda Miejska Policji (Poznań)
Straż Gminna
Tarnowo Podgórne
Komenda Miejska Straży Pożarnej
Ochotnicza Straż Pożarna
Tarnowo Podgórne
Przychodnia Lekarska SALUBER
Tarnowo Podgórne
999
997
998
992
991
983
61 81 46 997
61 841 56 11
61 814 79 86
61 821 53 00
61 814 69 98
502 34 50 80
61 814 62 62
Przychodnia Lekarska
MED-LUX - Przeźmierowo
61 816 39 00
Przychodnia Lekarska
VITA-LONGA - Przeźmierowo
61 814 20 41
Spółka Pielęgniarska Przeźmierowo
61 652 41 17
61 848 28 62
61 814 63 80
Posterunek energetyczny: Kiekrz
Posterunek energetyczny:
Tarnowo Podgórne
Komunikacja TPBUS
Tarnowska Gospodarka Komunalna
TP KOM Tarnowo Podgórne
Serwis wod-kan
Pogotowie gazowe G.EN. GAZ ENERGIA (numer całodobowy)
Starostwo Powiatu Poznańskiego
Urząd Pocztowy
w Tarnowie Podgórnym
Urząd Pocztowy nr 3
w Tarnowie Podgórnym
61 814 67 93
61 814 64 30
507 024 054
800 909 909
61 841 05 00
61 818 08 32
61 818 08 34
61 652 41 92 - 93
fax 61 652 41 94
Urząd Pocztowy w Przeźmierowie
61 651 21 12
ul. Modrzewiowa 12
61 652 39 59
fax 61 652 40 93
Schronisko dla zwierząt w Jędrzejewie
67 216 57 50
Vet Agro Service
67 216 45 97
po 15
67 255 48 81
Muzeum Powstańców Wielkopolskich
61 814 69 52
Filia Urzędu Pocztowego
w Przeźmierowie ul. Rynkowa 75 C
URZĄD GMINY TARNOWO PODGÓRNE
62-080 Tarnowo Podgórne
ul. Poznańska 115
tel. 61 814 62 21, fax 61 814 61 18
e-mail: [email protected]
www.tarnowo-podgorne.pl
Konto: ING Bank Śląski O/Poznań
62 1050 1520 1000 0005 0265 1383
Przyjmuje interesantów:
w poniedziałki 7.30-17.00; wt., śr., czw., pt., 7.30-15.30
Wójt Gminy Tadeusz Czajka przyjmuje:
w poniedziałki 14.00-16.30; w czwartki 14.00-15.15
Przewodniczący Rady Gminy Grzegorz Leonhard
przyjmuje: w pon. 15.00-17.00, w czw. 10.00-12.00
W SOBOTY URZĄD NIECZYNNY
2
/ sąsiadka~czytaj / czerwiec 2013
Za nami Dni Gminy Tarnowo Podgórne – najważniejsza impreza
kulturalno-sportowa w gminnym kalendarzu. Chociaż pogoda
niestety nie dopisała, to i tak te dni należały do udanych.
Tym, którzy wystraszyli się zimna i deszczu, polecam obejrzenie
fotogalerii.
Przed nami rewolucja w gospodarce odpadami. Warto zapoznać
się z harmonogramem wywozu w lipcu.
Pozdrawiam przedwakacyjnie
~Agnieszka Rzeźnik – Redaktor naczelna
Zaproszenie na Festyn Antoniański
P
arafia w Przeźmierowie pw. św. Antoniego Padewskiego oraz
Gmina Tarnowo Podgórne zapraszają na Parafialny Festyn Antoniański, który odbędzie się 16 czerwca na przykościelnym placu.
W programie parada mażoretek, dziecięce prezentacje artystyczne,
konkurs o bęben ks. proboszcza, aukcja dzieł parafian, mecz piłki nożnej Przeźmierowo Wschód – Przeźmierowo Zachód oraz koncert Orkiestry Da Capo. Początek o 13.30. Szczegóły na www.parafiaprzezmierowo.pl
~ ARz
Wszystkich zainteresowanych informujemy, że flagę
Gminy Tarnowo Podgórne można kupić w księgarniach
przy ul. Szkolnej w Tarnowie Podgórnym i ul. Rynkowej
w Przeźmierowie. Wymiary 110 cm x 70 cm.
Koszt: 37 zł.
Powitanie Lata
S
ołtys i Rada Sołecka zapraszają wszystkie dzieci z Wysogotowa
do świetlicy na wspólna zabawę z okazji powitania lata. 29 czerwca od godz. 14.00 dzieci w wieku 1-4 lat wezmą udział w programie „Galaretkowe wariacje”, zabawach muzycznych, malowaniu palcami. Natomiast od 15.00 dzieci powyżej 4 lat zapraszamy na program
wielo-zmysłowe SPA, zabawy przy muzyce, malowanie palcami przy
muzyce Vivialdiego. Prosimy o dodatkowy strój dla dzieci. Sponsorem
zabawy jest firma „Profesjonalna niania” z Wysogotowa
~ Elżbieta Szymkowiak sołtys Wysogotowa
Ostrzeżenie
O
trzymaliśmy sygnał, że w Przeźmierowie pojawił się fałszywy
kominiarz, kilka osób dało się już nabrać. Wiemy, że pobiera opłatę za wystawienie nieważnych zaświadczeń Z tego co
udało się ustalić, to osoba ta była w przeszłości kominiarzem, jednak
obecnie ma zabrane uprawnienia. Dlatego prosimy o czujność! Przypominamy: kominiarz może się pojawić w naszym domu tylko na nasze
zlecenie!
~ ARz
pytania do wójta
Co oznacza dla mieszkańców nowa
ustawa śmieciowa? – odpowiada Wójt Gminy
Tarnowo Podgórne Tadeusz Czajka
Od 1 lipca wchodzi w życie nowy system
gospodarowania odpadami komunalnymi.
Co to oznacza dla mieszkańców
Gminy Tarnowo Podgórne?
N
asza Gmina należy do Związku Międzygminnego Selekt i to ten
podmiot odpowiedzialny jest za wprowadzenie nowego systemu. 7 czerwca zostało rozstrzygnięte postępowanie przetargowe na wywóz odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z
terenu Gminy Tarnowo Podgórne. Wybrano ofertę złożoną przez Tarnowską Gospodarkę Komunalną TP-KOM.
Do dnia zamknięcia tego numeru gazety ze względów proceduralnych nie podpisano jeszcze umowy z wybranym wykonawcą (dopiero 18 czerwca mija ustawowy termin ewentualnych odwołań). Dlatego
na dalszych stronach przedstawiamy jedynie lipcowy harmonogram odbioru odpadów komunalnych (realizowany przez TP-KOM). Po podpisaniu umowy zostanie zamieszczony harmonogram obowiązujący do
końca roku.
W naszej Gminie zdecydowana większość mieszkańców posiada własne pojemniki. Jeśli ktoś nie ma, to powinien podpisać umowę dzierżawy lub użyczenia z odpowiednią firmą (np. z TP-KOM).
Nie zmienia się częstotliwość wywozu odpadów komunalnych niesegregowanych i segregowanych – co dwa tygodnie.
Firmy chcące skorzystać z dzierżawy pojemników jak również w celu
uściślenia częstotliwości wywozu powinny skontaktować z firmą TP-KOM pod numerem telefonu: 61 8143 431 w. 434, 441 lub 61 8959
434.
Nie zmieniają się zasady segregacji odpadów z wyjątkiem opakowań
Tetra-Pak (np. kartoniki po sokach, mleku itp.), które należy wrzucać do
plastików, a nie jak dotychczas do makulatury.
Odbiór bio-odpadów na dotychczasowych warunkach (pojemniki
lub worki) nie ulega zmianie i pozostaje poza wprowadzanym system.
Mieszkańcy, którzy nie korzystają z powyższego rozwiązania mogą
kompostować bio-odpady na własnej posesji. A do momentu wdrożenia pełnego nowego sytemu magazynować je w pojemniku na odpady
zmieszane.
Zgodnie ze złożonymi deklaracjami pierwsza płatność powinna nastąpić do 15-ego lipca na indywidualny numer konta dostarczony listownie właścicielowi nieruchomości przez Związek Selekt.
W razie pytań prosimy o kontakt z Urzędem Gminy tel. 61 8959 200.
Ty też możesz zadać pytanie!
Masz problem ?
Chcesz się nim z nami podzielić ?
Denerwuje Cię coś ?
Chcesz wyrazić swoją opinię ?
Nie wahaj się !
Nasze łamy stoją dla wszystkich otworem.
Napisz na adres [email protected]
lub skorzystaj z www.tarnowo-podgorne.pl
czerwiec 2013 \ sąsiadka~czytaj \
3
Sprawdź, co się dzieje
w Twojej miejscowości
Baranowo
 Trwa opracowanie projektu kanalizacji
deszczowej na ul. Rolnej
 Trwa opracowanie projektu ul. Pogodnej
i Klonowej
Batorowo
 Trwa opracowanie projektu ul. Widok
 Trwa opracowanie projektu ul. Batorowskiej
Chyby
 Trwa budowa ul. Pagórkowej
 Trwa opracowanie projektu ul. Parkowej
 Podpisano umowę na opracowanie projektu mola
Jankowice
 Trwa przebudowa ul. Przemysłowej (Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych)
 Trwa budowa ogrodzenia przy Zespole
Pałacowo-Parkowym
Kokoszczyn
 Trwa opracowanie projektu ul. Krętej (połączenie z Tarnowem Podgórnym)
Lusowo
 Wybrano wykonawcę na wykonanie
schodów na poddasze Muzeum
 Opracowano projekt na budowę remizy i
biblioteki
Lusówko
 Trwa budowa ul. Tarnowskiej (Narodowy
Program Przebudowy Dróg Lokalnych)
Przeźmierowo
 Trwa opracowanie projektu ulic Morelowej i Krótkiej
 Trwa projektowanie Centrum Kultury
 Trwa opracowanie dokumentacji na rewitalizację zieleni przy Rynkowej.
 Inwestycja zakończona
/
 Inwestycja realizowana
/
 Zakończenie przetargu, wybór wykonawcy
/
 Przetarg trwa
/
 Przygotowywanie dokumentacji
aktualności
4
Sady
 Trwa budowa drugiego budynku – mieszkań komunalnych.
 Trwa budowa chodnika przy ul. Kwiatowej (odcinek od ul. Kobylnickiej do ul.
Ludowej)
 Wykonano projekt budynku gospodarczego przy świetlicy
/ sąsiadka~czytaj / czerwiec 2013
Absolutorium jednogłośnie!
N
a ostatniej sesji Rada
Gminy jednogłośnie
udzieliła Wójtowi Gminy
absolutorium za 2012 rok.
Głosowanie poprzedziło odczytanie pozytywnych opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz
Komisji Rewizyjnej Rady Gmi-
ny. Wójt Gminy omówił pracę poszczególnych wydziałów Urzędu
Gminy i odpowiedział na pytania
radnych. W głosowaniu wszyscy radni
byli za udzieleniem Wójtowi absolutorium.
~ ARz
Markowy Samorząd to my!
W
ójt Tadeusz
Czajka odebrał nagrodę
za zdobycie pierwszego
miejsca w kategorii Gmina Wiejska w konkursie Markowy Samorząd.
Gala konkursu organizowanego przez wydawnictwo Wolters Kluwer Polska odbyła się 29 maja
2013 r. w Warszawie. W pierwszej edycji konkursu udział wzięło ponad 700 jednostek samorządowych różnego szczebla z całego kraju. Wyróżniono i nagrodzono jednostki samorządu terytorialnego, które wypracowały własną
markę i nadal ją rozwijają, konsekwentnie budując dobry wizerunek
swojego regionu. Jednocześnie pod uwagę brano dynamikę rozwoju
i wskaźniki ekonomicznymi.
Jak zapewniają organizatorzy konkursu marka nagrodzonych gmin
to swego rodzaju obietnica składana klientowi, że w tym oto regionie
otrzyma interesującą, wyróżniającą się i dopracowaną ofertę, np. turystyczną, inwestycyjną, rekreacyjną czy edukacyjną. Co więcej, otrzyma
ofertę wysokiej jakości, bowiem jest ona najczęściej konsekwencją procesów rozwojowych zachodzących na danym obszarze. ~ ARz
Drugie miejsce Wójta
W
ójt Gminy Tadeusz
Czajka zajął drugie
miejsce w rankingu
Samorządowy Menedżer Regionu
w województwie wielkopolskim.
Wyniki ogłoszono 15 maja podczas uroczystej gali w Concordia
Design w Poznaniu. Ranking prowadzony jest przez dziennik Puls
Biznesu i ma na celu uhonorowanie liderów wśród jednostek samorządu terytorialnego. Pierwsze
miejsce zajął Prezydent Poznania
Ryszard Grobelny, a trzecie Wójt
Suchego Lasu Grzegorz Wojtera.
Regionalnego lidera wybierają samorządowcy spośród sie-
bie (dokonując wyboru nie mogą
wskazać własnej gminy). Respondenci wskazują samorządy gminne z danego województwa, które
są liderem pod względem takich
kryteriów jak: zarządzanie edukacją, pozyskiwanie funduszy unijnych, inwestowanie w ochronę
środowiska (kanalizacja, utrzymanie czystości) oraz efektywne
budowanie aktywności społecznej. ~ ARz
aktualności
Gmina Laureatem!
G
mina Tarnowo Podgórne została laureatem
IV Edycji o Promocyjne Godło Orła Białego,
organizowanej przez Fundację Orła Białego.
7 czerwca na zamku w Rydzynie podczas Gali Wójt
Gminy Tadeusz Czajka odebrał statuetkę promocyjną
Orła Białego. Kapituła konkursowa z bardzo licznego
grona wybrała szesnastu laureatów. Oto oni:
• Irena Szewińska,
• Antoni Chłapowski,
• Włodzimierz Lubański,
• Firma Solaris Bus & Coach,
• Andrzej Bystry, Zakłady Mięsne ,,Bystry”,
• Fermy Drobiu Woźniak,
• Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych,
• Burmistrz Witkowa Krzysztof Szkudlarek,
• Maria i Paweł Walenciak, Piekarnia Walenciak Kiełczewo,
• Prezydent Katowic Piotr Uszok,
• Gmina Tarnowo Podgórne,
• Prezydent Gliwic Zygmunt Frankiewicz,
• Redaktor Naczelny Tygodnika Podhalańskiego Jerzy Jurecki,
• Firma Profi Grabów,
• Prezes Czesław Cieślak, Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Kole,
• Profesor Maria Siemionow.
Warto wiedzieć, że Fundacja Orła Białego od dziesięciu lat wyróżnia
przedsiębiorców, działaczy społecznych, ludzi kultury i sztuki, wybitnych sportowców i samorządowców. ~ ARz
Kradzież na cmentarzu!
Z
odbudowanego z ruin
i otwartego na powrót
w 1997 r. niemieckiego
cmentarza ewangelickiego (obecnie Parku Pamięci) skradziono
w weekend, 1-2 czerwca, pamiątkowe tablice. Wykonane były
z brązu, zamocowane na dwóch
murkach, po lewej i prawej stronie krzyża cmentarnego. Zawierały inskrypcje w języku polskim
i w języku niemieckim o treści:
MIEJSCE WIECZNEGO
SPOCZYNKU 410 MIESZKAŃCÓW GMINY TARNOWO
PODGÓRNE.
PAMIĘCI MIESZKAŃCÓW
NARODOWOŚCI NIEMIECKIEJ ŻYJĄCYCH NA ZIEMI
TARNOWSKIEJ.
W IMIĘ POJEDNANIA NARODÓW NIEMIECKIEGO
I POLSKIEGO.
Tablice te zostały zaprojektowane przez niemieckiego rzeźbiarza Arthura Schlendera w Mulheim w Niemczech i tam też odlane
z brązu w odlewni firmy Buderus. Zostały przewiezione do Polski i zamontowane na naszym
cmentarzu 16 lat temu, w przeddzień jego ponownego otwarcia w czerwcu 1997 r. Przechodnia informowały o tym miejscu
i o spoczywających tarnowskich
mieszkańcach – Niemcach. Wielu odwiedzających cmentarz było
Miejsce po skra- zaskoczonych, że znajduje się tudzionych tabli- taj aż 410 grobów. Jest to cmentarz wiejski, kryjący groby zwycach.
kłych ludzi, którym polityka była
obca i historia świata od nich
nie zależała. Byli prostymi tarnowskimi rolnikami. Odbudowa
cmentarza niemieckiego w Tarnowie Podgórnym dała świadectwo,
że pojednanie polsko niemieckie
może być autentyczne i świadome. Pokazali to ci, którzy w tych
pracach uczestniczyli, jak również spostrzegali to ci, którzy ten
piękny Park Pamięci później nawiedzali. Dla wielu z nas było też
to nadzieją na przyszłość, że można wybaczyć krzywdy, pokonać
narzucone uprzedzenia, i znaleźć
w każdym brata.
Jest nam niezwykle przykro, że
te wszystkie wartości, jakie przyświecały przy odbudowie a później cieszyły licznych odwiedzających, zostały przez tak haniebny
czyn znieważone. Domyślamy
się, że kradzieży dokonano z niskich pobudek i stały się one dla
złodzieja wartością złomu. Osłodą jest, że oburzenie mieszkańców Tarnowa na tę kradzież jest
powszechne.
4 czerwca kradzież została
zgłoszona na Komisariacie Policji w Tarnowie Podgórnym.
Jednocześnie powiadomiana została Straż Gminna, Urząd Gminy, przedstawiciel właściciela –
proboszcz parafii Ewangelicko
– Augsburskiej w Poznaniu oraz
Stowarzyszenie Niemców Urodzonych na Ziemi Tarnowskiej
z siedzibą w Mulheim w Niemczech, które odbudowę tego miejsca w 1997 roku w całości sfinansowało.
Na zdjęciach: tablica pamiątkowa – wersja w języku niemieckim
oraz stan po kradzieży.
~Kazimierz Szulc
czerwiec 2013 \ sąsiadka~czytaj \
5
 Inwestycja zakończona
/
 Inwestycja realizowana
/
 Zakończenie przetargu, wybór wykonawcy
/
 Przetarg trwa
/
 Przygotowywanie dokumentacji
aktualności
6
Swadzim
 Trwa opracowanie projektu ul. Lipowej
(droga do Batorowa)
Tarnowo Podgórne
 Trwa budowa ul. Sowiej (Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych)
 Rozpoczęto przebudowę ul. Szkolnej
 Zakończono realizację placu zabaw przy
szkole podstawowej „Radosna Szkoła”
 Zakończono przebudowę targowiska.
 Trwa opracowanie projektu ul. Łąkowej
 Trwa opracowanie projektu węzła po południowej stronie drogi krajowej nr 92
Rumianek
 Zakończono remont klatki schodowej w
budynku komunalnym przy ul. Parkowej
6 oraz dwóch mieszkań w budynku przy
ul. Szkolnej 9c
Parafialny Dzień Dziecka
W
Lusowie „U księdza za płotem” 2 czerwca miał miejsce festyn z okazji Dnia Dziecka zorganizowany przez Parafialny
Zespół Caritas.
Po mszy o godz.12 rodziny z dziećmi licznie stawiły się na festynie. Do zabawy przy muzyce zaprosiła prowadząca Anna Laudańska
z córką. I duzi, i mali brali udział w wielu konkursach, grach i tańcach.
Wszyscy mogli spróbować pysznych ciast upieczonych przez mamusie i różnych przygotowanych słodkości. Pogoda dopisała - było ciepło
i słonecznie, tym bardziej smakowały nam lody.
Bardzo dziękujemy ks. proboszczowi Dariuszowi oraz wszystkim
darczyńcom. Mamy nadzieję, że to rodzinne wydarzenie na stałe wpisze się w nasz parafialny kalendarz. Uśmiechnięte buzie dzieci i ciepłe
słowa rodziców były dla nas potwierdzeniem, że festyn się udał.
~na
Zachęcamy do włączenia się w działalność Parafialnego Zespołu Caritas. W tej chwili stanowimy 3-osobowy team przy wsparciu naszych
rodzin. Zapraszamy!
 Wykonano projekt zagospodarowania terenu wokół świetlicy
Wysogotowo
 Trwa opracowanie projektu ul. Wierzbowej (od ul. Bukowskiej do ul. Długiej)
Automobilklub
informuje
Pragniemy Państwa poinformować, że Międzynarodowa Federacja Sportów Samochodowych FIA
powierzyła nam przeprowadzenie wyścigów samochodowych strefy Europy Centralnej FIA CEZ, które
przeprowadzimy w dniach 22-23 czerwca. Na jedynym w Polsce profesjonalnym Torze ścigać się będą
najlepsi zawodnicy z Europy, a Przeźmierowo i Poznań będą bardziej znane.
I tym razem kontrolować będziemy emitowany
poziom hałasu, by eliminować pojazdy przekraczające dopuszczalne normy sportowe. Harmonogram
układać będziemy tak, by dbać o ciszę w godzinach
rannych i wieczornych (można się z nim zapoznać
na naszej stronie internetowej www.aw.poznan.pl).
Mieszkańców Przeźmierowa i okolic prosimy o cierpliwość, wyrozumiałość, a nawet pobłażliwość dla
pasjonatów sportów motorowych oraz o łagodne i
przyjazne spojrzenie na sportowe zmagania na Torze Poznań.
Wszystkich sympatyków sportów zapraszamy na
„Tor Poznań” (wstęp bezpłatny). Jednocześnie informujemy, że tym sezonie przeprowadzimy jeszcze
Wyścigi Motocyklowe w terminie 25-28.07 (Alpe
Adria),23-25.08,13-15.09 oraz wyścigi samochodowe w terminie 02-04.08,4-6.10. (uwaga harmonogram może ulec zmianie z przyczyn od nas niezależnych).
AW
/ sąsiadka~czytaj / czerwiec 2013
Firma GEERS zaprasza na akcjê
bezp³atnych badañ s³uchu pod patronatem
Wójta Gminy Tarnowa Podgórnego
Tydzieñ Warto sly
szec
Bezp³atnych
*
Badañ S³uchu
wraz z konsultacj¹ protetyków s³uchu
20 czerwca w budynku “starej kot³owni”
przy Szkole Podstawowej w PrzeŸmierzowie
oraz 21 czerwca w budynku GKS Tarnovia
przy ul. 23 PaŸdziernika 34 w Tarnowie Podgórnym
Zapraszamy w godzinach 9.00-15.00
Bezp³atna infolinia GEERS: 800 13 33 7
www.geers.pl
*us³ugi bezp³atnych, profilaktycznych badañ s³uchu oferowane na rynku prywatnym
aktualności
Na Procesji Krwi Pańskiej
N
a zaproszenie naszej partnerskiej Gminy Fronreute i „niemieckiej części” Stowarzyszenia Pojednanie,
w dniach 9-10 maja, przedstawiciele naszej Gminy ponownie
wzięli udział w uroczystościach
Wniebowstąpienia Pańskiego oraz Procesji Krwi Pańskiej
w Weintgarten. W religijnych uroczystościach uczestniczyła delegacja w składzie Przewodniczący
Rady Gminy Grzegorz Leonhard,
II Zastępca Wójta Piotr Kaczmarek, członkowie Stowarzyszenia:
radny Michał Przybecki i sołtys Tarnowa Podgórnego Piotr
Owczarz.
W głównym wydarzeniu obchodów – procesji konnej – uczestni-
Michał Przybecki podczas
procesji.
Spotkanie
z Europosłem
czyli Piotr Kaczmarek i Michał
Przybecki, zajmując w orszaku
konnym parafii Staig honorowe
miejsca.
Największa procesja konna
w Europie (a być może i na świe-
cie) była tym razem okraszona
rzęsistym deszczem. Aura taka
nie przeszkadzała jednak licznie zgromadzonym na trasie tłumom mieszkańców i pielgrzymów. W procesji uczestniczyli
także przedstawiciele niemieckich władz państwowych, władze Landu Badenia-Wittenbergia
i wysocy dostojnicy kościoła katolickiego.
~ Piotr Kaczmarek
Składamy podziękowanie Wójtowi Tadeuszowi Czajce za pomoc
i umożliwienie wyjazdu delegacji
na procesję do Weingarten.
Zarząd
Stowarzyszenie Pojednania
Tarnowo Podgórne - Blitzenreute
Wolontariusze w Ukmerge
K
omitet Terenowy Prawa i Sprawiedliwości Gminy Tarnowo Podgórne zaprasza na
spotkanie z Europosłem Konradem Szymańskim. Spotkanie odbędzie się 25 czerwca o 19.00
w Sali OSIR w Przeźmierowie przy ul. Kościelnej,
w budynku „starej kotłowni”. Temat spotkania: Gaz
łupkowy – szanse i zagrożenia. Zapraszamy wszystkich mieszkańców Gminy!
Za Zarząd Terenowy Koła Przewodniczący
Janusz Jagiełka
Groomerzy
również w tym roku
W
dniach 13 i 14 lipca w hali sportowej OSIR
Tarnowo Podgórne przy ul. Nowej 15
odbędą się IV Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w Strzyżeniu Psów. To bardzo interesująca impreza, nie tylko dla miłośników psów, tym bardziej, że będzie to okazja do obejrzenia najlepszych
psich fryzjerów w pracy.
Organizatorami Mistrzostw są Polskie Stowarzyszenie Groomerów i Gmina Tarnowo Podgórne.
Szczegóły już wkrótce na gminnej stronie internetowej. Zapraszamy – wstęp dla wszystkich bezpłatny!
~ ARz
H
asło „Wolontariat jako styl życia” przyświecało międzynarodowemu spotkaniu wolontariuszy w litewskim Ukmerge.
W tygodniowych warsztatach uczestniczyła młodzież z Livani
(Łotwa), Ukmerge i z Gminy Tarnowo Podgórne. Naszą Gminę reprezentowali uczniowie z baranowskiego i tarnowskiego gimnazjum oraz
liceum ogólnokształcącego. Oprócz dyskusji i prezentacji projektów był
czas na wspólną zabawę. Wolontariusze przyczynili się także do pobicia
rekordu Guinessa w liczbie dzwoniących w jednym czasie i miejscu budzików (na zdjęciu). Spotkali się także z delegacją oficjalną naszej Gminy z Wójtem Tadeuszem Czajką na czele, uczestniczącą na zaproszenie
władz miasta w Święcie Ukmerge. ~ARz
Na rower!
S
ołtys i Rada Sołecka Tarnowa Podgórnego zaprasza na Rodzinny
Rajd Rowerowy.
15 czerwca, zbiórka o 16.00 przy pawilonie „Blaszak”. Pokonamy dystans ok. 25 km, ale na końcu czekać będzie drobny poczęstunek.
Koszt 5zł (ubezpieczenie, znaczek). ~ JP
czerwiec 2013 \ sąsiadka~czytaj \
7
odpady 2013
Jak segregować
Worek z nadrukiem MAKULATURA:
- wrzucamy:
• papier, kartony, tekturę falistą,
• gazety, magazyny, gazetki reklamowe, ulotki,
katalogi,
• zeszyty i stare książki,
• czyste torebki papierowe, papier pakunkowy,
- nie wrzucamy:
• zabrudzonego lub zatłuszczonego papieru, resztek żywności,
• pieluch (pampersów),
• tapet, worków po wapnie, cemencie, gipsie,
Worek z nadrukiem PLASTIK:
- wrzucamy:
• butelki (np. typu PET): białe i kolorowe po napojach, po chemii gospodarstwa domowego np.
po płynach do mycia naczyń, prania, płukania,
środkach czyszczących,
• puste butelki plastikowe po kosmetykach i środkach czystości,
• czyste kanistry plastikowe
• kartoniki po napojach, sokach i mleku,
• puszki aluminiowe po napojach należy umieścić
luzem w worku lub w pojemniku (dotyczy firm)
z nadrukiem „PLASTIK”, folię (wszelkiego rodzaju folię opakowaniową w różnych kolorach,
która winna być czysta, niezabrudzona), należy
umieścić luzem w worku lub w pojemniku (dotyczy firm) z nadrukiem „PLASTIK”
• siatki sklepowe oraz tzw. „reklamówki” itp.,
UWAGA !!!
Niżej wymienione odpady prosimy osobno zmagazynować (torba foliowa) i tak przygotowane
umieścić w worku z nadrukiem PLASTIK.
• czyste opakowania po jogurtach, masłach i margarynach,
• czyste doniczki plastikowe i wiaderka,
- nie wrzucamy:
• opakowań po jajkach oraz innych artykułach spożywczych,
• tworzyw sztucznych pochodzenia medycznego,
• opakowań i butelek po olejach i smarach,
• puszek i opakowań po farbach i lakierach,
• opakowań po środkach chwasto i owadobójczych,
• innych z tzw. twardego plastiku,
Worek z nadrukiem SZKŁO:
- wrzucamy:
• wszelkiego rodzaju opakowania ze szkła (pozbawione przykrywek,
nakrętek, zacisków a także gumowych uszczelek) w tym butelki, słoiki
po przetworach, opakowania szklane po pokarmach dla dzieci,
- nie wrzucamy:
• naczyń żaroodpornych (luminarc, arcoroc itp.), kryształów,
• porcelany, fajansu, ceramiki, płytek ceramicznych,
• luster, kineskopów, świetlówek, żarówek,
• szyb okiennych, zbrojonych i samochodowych,
• szkła laboratoryjnego oraz ampułek po lekach,
Odpady segregowane odbierane są bezpłatnie od mieszkańców Gminy Tarnowo Podgórne w specjalnych, jednorazowych i przeźroczystych
workach, które wydawane są przy odbiorze na zasadzie wymiany.
Błędy w segregacji skutkować będą wstrzymaniem usługi odbioru
odpadów! Worki należy wystawić w dniu odbioru przed nieruchomością do godz. 730.
Harmonogram bezpłatnego odbioru odpadów segregowanych oraz worków
biodegradowalnych z terenu Gminy Tarnowo Podgórne - lipiec 2013r.
XII
12
26
9
23
7
21
4
18
2
16
30
13
27
10
24
8
22
5
19
3
17
31
14
28
11
25
9
23
6
20
4
18
5
19
2
16
30
14
28
12
25
9
23
6
20
3
17
1
15
29
13
26
10
24
7
21
4
18
2
16
30
14
27
11
27
Pon.
XI
Wtorek
X
2
16
30
Środa
IX
3
17
31
Tarnowo Podg.
Pon.
VIII
8
22
Sady, Lusowo
Sierosław,
Wtorek
Makulatura, Plastik, Folia, Szkło
VII
1
15
29
9
23
Lusówko, Jankowice
Ceradz Kośc., Kokoszczyn, Góra,
Rumianek
10
24
Chyby
Baranowo
8
Miesiąc
Środa
Dzień
Przeźmierowo (część wschodnia)
Os. Rubinowe
Wysogotowo
Przeźmierowo (część zachodnia)
Os. Ptasie , Swadzim
Batorowo
/ sąsiadka~czytaj / czerwiec 2013
odpady 2013
Harmonogram odbioru odpadów stałych niesegregowanych
z terenu Gminy Tarnowo Podgórne - lipiec 2013r.
REJON
DATA ODBIORU
A
PRZEŹMIEROWO – Pasaż, Plaża, Rzemieślnicza, Budowlanych, Szmaragdowa, Perłowa, Rubinowa, Ametystowa,
Topazowa, Morelowa, Składowa (od 11 do 19), Folwarczna, Magazynowa, Piaskowa, Krańcowa (od Rynkowej do
Magazynowej), Leśna (od Rynkowej do Granicznej), Rynkowa (od Rzemieślniczej do Kościelnej - nieparzyste),
Poznańska (od Rynkowej do Budowlanych)
BARANOWO – Oczyszczalnia
8
22
B
PRZEŹMIEROWO – Łanowa, Wiśniowa, Niecała, Sadowa, Słoneczna, Orzechowa, Rynkowa (od Poznańskiej do
Kościelnej), Leśna (od Wysogotowskiej do Rynkowej), Kościelna (od Rynkowej do Granicznej), Graniczna (od Leśnej
do Lotniczej), Składowa (od 3 do 12), Duże firmy
TARNOWO PODGÓRNE – Duże firmy
9
23
C
PRZEŹMIEROWO – Lipcowa, Majowa, Lotnicza (od Rynkowej do Granicznej), Laskowa, Zachodnia, Malinowa,
Poziomkowa, Polna, Szkolna, Wysogotowska (od Poznańskiej do Kościelnej), Południowa(od Rynkowej do
Granicznej), Przepiórcza, Al. Ptasia, Jaskółcza, Słowicza, Gołębia, Kukułcza, Skowronkowa, Derkaczowa,
Jarząbkowa, Żurawia, Kanarkowa, Dropia, Brzoskwiniowa, Czereśniowa, Ogrodowa (od Poznańskiej do Polnej),
Dolina, Wiosny Ludów, Składowa (od Kościelnej do Leśnej), Ogrodowa (od Kościelnej do Polnej), Zacisze
WYSOGOTOWO – Wierzbowa, Owsiana, Sojowa, Kamienna, Szparagowa, Piękna, Stolarska, Urocza, Warzywna,
Grzybowa, Skórzewska, Łąkowa, Skośna, Serdeczna, Owocowa
LUSOWO – Stara Wozownia, ZGM, Cmentarz ,Wylęgarnia, Bloki
OTOWO – (latem)
SIEROSŁAW – Gipsowa, Bar, Paso
10
24
D
PRZEŹMIEROWO – Borówkowa, Krótka, Dębowa, Świerkowa, Jarzębinowa, Krańcowa (od Wysogotowskiej do
Rynkowej), Wysogotowska (od Kościelnej do Krańcowej), Lotnicza (od Wysogotowskiej do Rynkowej), Kościelna (od
Wysogotowskiej do Rynkowej), Jagodowa, Rynkowa (od Kościelnej do Modrzewiowej – parzyste)
11
25
E
PRZEŹMIEROWO – Olszynowa, Sosnowa, Osiedlowa, Okrężna, Kasztanowa, Brzozowa, Akacjowa, Strumykowa,
Kwiatowa, Wrzosowa, Modrzewiowa, Lotnicza (67, 65, 63), Południowa (od Wysogotowskiej do Brzozowej),
Ogrodowa (od Kościelnej do Krańcowej), Południowa (od Rynkowej do Wysogotowskiej), Wyścigowa, Pasaż, Duże
firmy
LUSOWO – Plaża TARNOWO PODGÓRNE – DUŻE FIRMY PRZEŹMIEROWO – DUŻE FIRMY
12
26
F
BARANOWO – Nowina, Poznańska, Rolna, Szamotulska, Klonowa, Parkowa, Biała, Wspólna, Karminowa, Błękitna,
Purpurowa, Złota, Srebrna, Letniskowa , Wierzbowa,
CHYBY – Kasztanowa, Wierzbowa,
TARNOWO PODG. – Poznańska 1 –13
PRZEŹMIEROWO – Targowisko, Pasaż
WYSOGOTOWO – Pszenna, Żytnia, Długa, Batorowska, Skibowa, Zbożowa
SWADZIM, BATOROWO, SADY
1
15
29
G
TARNOWO PODG.- Ostatnia, Nowa, Poznańska, Piaskowa, Owocowa, Wiśniowy Sad, Różana, Słoneczna, Kwiatowa,
Promienista, Dorczyka, Szumin, Zachodnia,
BARANOWO – Przemysława, Trasa nr 92, Wiosenna, Pogodna, Radosna, Skryta, Wczasowa, Słoneczna, Lipowa, Za
Miedzą, Przygraniczna, Nad Miedzą, Cicha, Letnia
LUSOWO
2
16
30
H
LUSÓWKO –Admiralska, Morska, Syrenki, Surfingowa, Masztowa, Przystaniowa, Jachtowa, Szantowa, Hangarowa,
Regatowa, Żeglarska, Sztormowa, Bosmańska, Piracka, Neptuna, Rybacka, Perłowa, Kaperska, Kapitańska,
Albatrosa, Fregatowa, Bursztynowa, Bałtycka, Lazurowa, Okrętowa, Rejsowa, Wodnika, Wioślarska,
Portowa, Wydmowa, Trzcinowa, Łabędzia, Jastrzębia, Perkozowa, Amurowa, Żurawia, Wiklinowa, Tarnowska
przylegająca do Os. Morskiego,
TARNOWO PODG. – Ogrodowa, Krucza, Pocztowa, 25 Stycznia, Fabryczna, Poznańska, Rolna, Działkowa, Kolorowa,
Marianowska, Czereśniowa, Spółdzielcza, Krótka, Ks. J. Bryzy, Wesoła,
CHYBY - I, II, III, IV – Ananasowa, Oliwkowa, Cyprysowa, Cedrowa, Sekwojowa, Platanowa, Jodłowa, Pomarańczowa,
Cisowa, Palmowa, Hebanowa, Migdałowa, Mahoniowa, Jesionowa, Różana, Kokosowa, Magnoliowa, Daktylowa,
Kameliowa,
SIEROSŁAW
GÓRA – Poznańska, Promykowa, Gorąca, Ciepła, Upalna,
BARANOWO –Spokojna, Wypoczynkowa, PRZEŹMIEROWO – Pasaż
3
17
31
I
TARNOWO PODG. – Łąkowa, Łanowa, Zbożowa, Rokietnicka, Szkolna, Kręta, Jasna, Wąska, Przecznica, 23 Października
1-32, Kalinowa, Konwaliowa, Słonecznikowa, Magnoliowa, Chabrowa, Liliowa, Żonkilowa, Pl. Margaretek, Fiołkowa,
Nasturcjowa, Makowa, Krokusowa, Irysowa, Bławatkowa, Malwowa, Tulipanowa, Modrakowa, Przebiśniegowa,
Karolewska, Narcyzowa, os Szkolna
4
18
J
LUSÓWKO – Dopiewska, Jankowicka, Sierosławska, Otowska, Tarnowska, od 1-27 i 2-12, Niecała, Zespołowa,
Leszczynowa, Wiązowa, Wiśniowa, Grabowa, Cienista, Hiacynta, Przy Jeziorze, Wodna, Agawy, Aksamitki, Azalii,
Begonii, Dalii, Maka, Kaczeńca, Lawendy, Nagietka, Niezapominajki, Piwonii, Róży, Stokrotki, Storczyka, Szkolna,
Tulipana, Jemioły, Szkoła Podstawowa,
TARNOWO –23 Październ. 31a-96, Okrężna, Cicha, Sasankowa, Sadowa, Sportowa, Zielona, Wierzbowa, 27 Grudnia,
Gerberowa, Wrzosowa, Chlebowa, Sowia, Nad Strumykiem,
CHYBY – Szamotulska, Parkowa, Pagórkowa, Wiśniowa, Wczasowa, Ogrodowa, Szkolna, Kwiatowa, Podgórna, Zielona,
Pastelowa, Lipowa, Bagienna, Końcowa, Piaskowa, Bukowa,
KOKOSZCZYN, JANKOWICE, ROZALIN, CERADZ KOŚCIELNY, RUMIANEK, EDMUNDOWO,
LUSOWO – plaża, sołtys, GÓRA – Szkolna, Kręta, Przełaj, Szamotulska, Długa,
5
19
czerwiec 2013 \ sąsiadka~czytaj \
9
sprawozdanie
Z prac
Rady Gminy
Sesje z 14 i 25 maja
M
aj w Gminie Tarnowo
Podgórne obfitował
w wydarzenia o niezwykle różnorodnym charakterze.
Każdy z mieszkańców mógł wybrać dla siebie coś interesującego.
Szczegółowe relacje z tych wydarzeń znajdą Państwo na łamach
naszego pisma. Również Rada
Gminy przeżywała w maju okres
szczególnej aktywności. Pierwsza z dwóch w tym miesiącu sesji
Rady Gminy odbyła się 14 maja
2013 r. Określenie „sesja robocza”, jakie widnieje w harmonogramie pracy Rady przy opisie
tego właśnie posiedzenia, wiernie oddaje przebieg tego, co działo się w sali GOK Sezam w Tar-
Uchwalono
Gminny Program
Opieki nad
Zabytkami
nowie Podgórnym. Program sesji
obejmował prace nad 14 projektami uchwał. Ostatecznie uchwalono 13 z nich. Jak zwykle problematyka podejmowanych uchwał
była bardzo zróżnicowana i dotyczyła wielu przejawów aktyw10
/ sąsiadka~czytaj / czerwiec 2013
ności gminy. Rozpoczęliśmy od
niewielkiej zmiany w uchwale
o budżecie gminy na 2013 rok.
Następnie Rada udzieliła zgody
Wójtowi na kupno działek: w Sadach (związana z obsługą terenów aktywizacji gospodarczej
po południowej stronie drogi krajowej nr 92), w Przeźmierowie
(związana z uregulowaniem statusu ul. Krótkiej) i w Tarnowie
Podgórnym (przeznaczona pod
przyszłą ewentualną rozbudowę
Urzędu Gminy). W dalszej kolejności Rada Gminy nadała nazwę
ulicom w Rumianku i Tarnowie
Podgórnym. Jak zwykle wiele
projektów uchwał rozpatrywanych na opisywanej sesji dotyczyło spraw z zakresu zagospodarowania przestrzennego. Wszystkie
trzy przyjęte uchwały tego rodzaju dotyczyły przystąpień do
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Jankowicach, przy ulicy Leśnej, Polnej
i Ogrodowej, w Sadach w rejonie
ul. Jeżynowej – dla działek o numerach ewidencyjnych: 192/2,
193, 194, 195, 197/1, 199, 213/1,
213/2 oraz w Wysogotowie w rejonie ulicy Wierzbowej, Olszynowej i Sojowej.
Niezwykle interesująca i wielowątkowa okazała się dyskusja
nad zawartością Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami.
Jego uchwalenie poprzedzone
było wieloma interesującymi wystąpieniami Radnych. Pozostałe
projekty uchwał dotyczyły spraw
o mniejszym ciężarze gatunkowym niż te omówione powyżej.
Jak zwykle szczegółowy przebieg
sesji jest dostępny na stronie internetowej gminy.
Zupełnie odmienny, bo niezwykle uroczysty charakter miała sesja Rady, jaka odbyła się
w ramach Dni Gminy 25 maja.
Została ona zwołana z okazji
Święta Samorządu Terytorialnego
dla uczczenia kolejnej rocznicy
pierwszych w powojennej historii
Polski całkowicie wolnych wyborów do samorządowych władz
lokalnych. Święto to jest jednym
z najważniejszych dla wszystkich
którym bliska jest idea samorządności lokalnej. Swą obecnością na
sesji zaszczyciło nas wielu znakomitych gości z Posłem na Sejm RP
Waldym Dzikowskim, Przewodniczącym Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego Lechem Dymarskim i Starostą Powiatu Poznańskiego Janem Grabkowskim na
czele. W tej uroczystej sesji byli
z nami również przedstawiciele delegacji z zaprzyjaźnionych
gmin partnerskich. Nie zabrakło
też byłych i obecnych radnych,
sołtysów pracowników Urzędu
Gminy, szefów gminnych instytucji oraz organizacji pozarządowych i stowarzyszeń słowem
wszystkich, których połączyło
poczucie odpowiedzialności za
samorząd lokalny. W przemówieniach padło wiele ciepłych słów
na temat niebagatelnych osiągnięć Gminy Tarnowo Podgórne.
Nie zabrakło też słów podziękowań dla całej społeczności gminnej. Jednak główną inspiracją wystąpień mówców na uroczystej
sesji była historia Gminy Tarnowo Podgórne. I to zarówno ta
najnowsza, związana z okresem
ostatnich 23 lat działania demokratycznego i wolnego samorządu jak i ta najstarsza z początków
osadnictwa na terenach dzisiejszej Gminy Tarnowo Podgórne
w wiekach średnich. Motywem
przewodnim dla dalszej części sesji stała się właśnie ta najbardziej
odległa historia dziejów gminy.
Było to związane z prezentacją
I tomu Historii Gminy Tarnowo
Podgórne. Wójt Gminy oraz obecni na sesji niemal wszyscy autorzy tej wyjątkowej publikacji nie
szczędzili zebranym szczegółów
powstawania tego oczekiwanego
od dłuższego czasu dzieła. Historia Gminy Tarnowo Podgórne zawarta w I tomie spotkała się z entuzjastycznym przyjęciem robiąc
na wszystkich zebranych ogromne wrażenie. Rozbudziła też nadzieje na równie wysoki poziom
pozostałych pięciu tomów tego
wydawnictwa. W czerwcu zaplanowałem dwie sesje Rady Gminy. Wszystkich zainteresowanych
serdecznie na nie zapraszam.
~Grzegorz Leonhard
Przewodniczący Rady Gminy
informacje
Wycieczka po Ziemi Wileńskiej
W
dniach 15 – 19 maja
Sołtys i Rada Sołecka zorganizowali wycieczkę do Wilna. Zwiedzanie
rozpoczęliśmy od malowniczego miasta Troki – dawnej stolicy
Litwy. Byliśmy w położonym na
wyspie jeziora Galwie zamku gotyckim wzniesionym na początku
XV wieku przez Księcia Witolda.
Malowniczymi uliczkami Trok
przeszliśmy do kościoła, gdzie
znajduje się obraz Matki Boskiej
Trockiej – patronki Litwy. Pojechaliśmy też do Ponar, gdzie przy
pomniku poświęconym pamięci
zamordowanych wielu tysięcy Polaków zapaliliśmy znicze. Następnie udaliśmy się do partnerskiego
miasta naszej gminy – Solecznik,
gdzie zostaliśmy mile przywitani
i zakwaterowani w polskiej szkole. Następnego dnia zwiedzaliśmy Wilno. Rozpoczęliśmy od
cmentarza na Rossie, gdzie przy
wejściu znajduje się grób z czarną granitową płytą a na niej wyryty jest napis: „MATKA I SERCE SYNA” – obok matki złożone
zostało serce Józefa Piłsudskiego.
Są też groby wybitnych profeso-
Uczestnicy
wycieczki.
rów, artystów i pisarzy. Następnie udaliśmy się do Ostrej Bramy,
gdzie mieści się słynący cudami
obraz Matki Boskiej Ostrobramskiej. W klasztorze Bazylianów
oglądaliśmy celę Konrada z „III
części Dziadów”. Natomiast kościół Św. Ducha to jedyny kościół
w Wilnie, w którym msze święte
odprawiane są wyłącznie w języku polskim. Obejrzeliśmy też budynki Uniwersytetu Wileńskiego
(założonego przez Stefana Batorego) oraz cerkiew Św. Ducha
i Stary Rynek. Utrudzeni całodziennym zwiedzaniem odpoczęliśmy w Belmondas (stare młyny), kosztując litewskich potraw.
W drugim dniu zwiedzania Wilna
byliśmy na górze Trzech Krzyży
(trzy śnieżnobiałe krzyże – stary i tradycyjnych pomnik, symbol chrześcijaństwa miasta), skąd
podziwialiśmy panoramę Wilna.
Zwiedziliśmy też Katedrę Wileńską oraz kościół Św. Piotra i Pawła na Antokolu, który jest jednym
z najpiękniejszych, a wszystkie
figury, sceny biblijne i girlandy
wykonane są ze stiuku, żyrandol kryształowy jest w kształcie
łodzi a drewniana ambona ma
kształt okrętu z podniesionym żaglem. Byliśmy też przed domem,
w którym mieszkał Adam Mickiewicz oraz przy pomniku naszego wieszcza. Na koniec wjechaliśmy na wieżę telewizyjną
skąd w ciągu jednej godziny obrotu wieży jeszcze raz mogliśmy
obejrzeć panoramę Wilna. Ostatniego dnia byliśmy w kościele
w Solecznikach – miejscu zaduszek mickiewiczowskich (z dramatu „Dziady”). Pożegnaliśmy
bardzo gościnne Soleczniki i wyruszyliśmy w drogę powrotną,
w czasie której zatrzymaliśmy się,
aby wejść na wzgórze zamkowe
Merechy popatrzeć na Niemen.
Podczas całego pobytu dopisała
piękna pogoda i wróciliśmy pełni
wrażeń.
Uczestnicy wycieczki
Nieodpłatna zbiórka opakowań po
nawozach i środkach ochrony roślin
T
ak jak w poprzednich latach Wydział Infrastruktury Kubaturowej i Ochrony Środowiska
przeprowadza nieodpłatną zbiórkę odpadów
niebezpiecznych, do których zaliczmy opakowania
po nawozach i środkach ochrony roślin. Objazdowa
zbiórka odbędzie się w poszczególnych sołectwach
wg zamieszczonego poniżej harmonogramu odbioru:
26 czerwca 2013
•Kokoszczyn od 9.00 do 9.30 – przy świetlicy
wiejskiej
• Góra od 9.45 do 10.15 – przy świetlicy wiejskiej
•Tarnowo Podgórne od 10.30 do 11.00 – parking
ul. Szkolna przy pawilonie handlowym
•Rumianek od 11.15 do 11.45 – ul. Szkolna przy
starej świetlicy wiejskiej
•Ceradz Kościelny od 12.00 do 12.30 – przy
świetlicy wiejskiej
•Jankowice od 12.45 do 13.15 – przy świetlicy
wiejskiej
• Lusówko od 13.30 do 14.00 – wjazd do pałacu
• Lusowo od 14.15 do 14.45 – parking przy kościele
27 czerwca 2013
• Sierosław od 9.00 do 9.30 – przy domu sołtysa
• Wysogotowo od 9.45 do 10.15 – przy świetlicy wiejskiej
• Batorowo od 10.30 do 11.00 – przy świetlicy wiejskiej
• Przeźmierowo od 11.15 do 11.45 – teren przy Pasażu (stare targowisko)
• Sady od 12.00 do 12.30 – przy świetlicy wiejskiej
• Swadzim od 12.45 do 13.15 – przy świetlicy wiejskiej
•Baranowo od 13.30 do 14.00 – ul. Szamotulska wjazd na teren
Akademii Rolniczej
• Chyby od 14.15 do 14.45 – przy świetlicy wiejskiej
W przypadku posiadania większej ilości (powyżej 50 kg) odpadów,
prosimy o zgłoszenie tego faktu bezpośrednio do Przedsiębiorstwa
Wielobranżowego „IRK” Ryszard Klimaszewski tel. 61/ 663-49-91 lub
kom. 0605-108-099 w celu odbioru bezpośrednio z posesji.
Marek Ratajczak Inspektor d/s ochrony środowiska
czerwiec 2013 \ sąsiadka~czytaj \
11
sprawozdania
Z prac
Rady Powiatu
Sesje z 21 maja
Z
a nami XXVIII sesja Rady
Powiatu w Poznaniu, która
odbyła się 21 maja. Wiodącym jej tematem było rozpatrzenie uchwały w sprawie udzielenia
Zarządowi Powiatu w Poznaniu
absolutorium z tytułu wykonania
budżetu za rok 2012. Nim przystąpiono do tego tematu Rada zajęła się i rozpatrzyła następujące
uchwały w sprawie:
*przekazania Gminie Suchy
Las zadań z zakresu wykonania
inwestycji dotyczących poprawy
bezpieczeństwa w obrębie przystanków autobusowych
* powierzenia Gminie Buk zadania zarządzania publiczną drogą powiatową nr2496P ul. Dobieżyńska w m. Buk
* utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla odcinka drogi powiatowej nr 2406P od
mostu nad rzeką Wartą do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr
196 na terenie gm. Czerwonak
* Po przedstawieniu wniosku
Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu i zapoznaniu się treścią
uchwały Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Poznaniu w sprawie wyrażenia
opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu z tytułu wykonania budżetu, po zapoznaniu
się z opiniami Komisji Powiatu
w sprawie wykonania budżetu za
2012r. oraz z informacją o stanie
mienia Powiatu na dzień 31 grudnia 2012 Rada przy 27 głosach za
i jednym głosie wstrzymującym
się udzieliła absolutorium Zarządowi Powiatu za2012 r. 14 grudnia 2011 Rada Powiatu uchwaliła
budżet na 2012 r., w którym dochody zaplanowano na 194 132
157 zł , wydatki na 192 852 161,
założono nadwyżkę budżetową
w kwocie 1 279 996 zł. W 2012 r.
podjęto dwadzieścia dwie uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu Poznańskiego. Ostatecznie
po zmianach kwoty wyniosły: dochody - 229.971.643 zł, wydatki - 242.955.688 zł Zaplanowano
deficyt budżetu na - 12.984.045
zł, którego źródłem pokrycia był
kredyt bankowy oraz wolne środki wynikające rozliczenia roku
2011. Faktyczne wykonanie budżetu za 2012 zamknęło się deficytem – 4.106.751,07 zł. Zarząd
Powiatu informował Radę o dokonanych zmianach na sesjach
rady w sprawozdaniach z pracy Zarządu pomiędzy sesjami.
Wszelkie zmiany wielkości dochodów i wydatków Rada Powiatu dokonywała na wniosek
Zarządu, który to przygotowywał stosowne projekty uchwał.
Następnie Radni zapoznali się ze
Sprawozdaniem z pracy Zarządu
Powiatu w Poznaniu za okres od
dnia 15.04 -17.05.2013
Z wyrazami szacunku Radna
Powiatu Krystyna Semba
POselskie wieści
W
związku ze zbliżającymi się wyborami
wewnętrznymi w Platformie Obywatelskiej, w dniu 29
czerwca odbędzie się konwencja
krajowa, na której zostaną zaproponowane zmiany w wyborze przewodniczącego partii oraz
terminarz wyborów w regionach.
Poseł Waldy Dzikowski, który
jest zwolennikiem Donalda Tuska, zadeklarował, iż będzie ubiegał się o stanowisko przewodniczącego wielkopolskich struktur
Platformy. W związku z tym, Poseł odbywa szereg spotkań z działaczami i przekonuje do poparcia
12
/ sąsiadka~czytaj / czerwiec 2013
swojej kandydatury. Wybory regionalne odbędą się prawdopodobnie jesienią br.
miał okazję porozmawiać z Prezydentem Bronisławem Komorowskim.
5 maja na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich odbyła się uroczysta gala XI Edycji
Nagrody Gospodarczej Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Nagrodzone zostały przedsiębiorstwa i instytucje wyróżniające się
innowacyjnością, mają pozytywne wkład w rozwój i unowocześnienie gospodarki oraz budują
jej pozytywny wizerunek w kraju i za granicą. Po części oficjalnej, każdy z zaproszonych gości
Poseł wziął również udział
w otwarciu nowego centrum logistyczno-serwisowego firmy Stihl,
która od wielu lat ma swoją siedzibę w Sadach. Jest to kolejny
etap inwestycji, zapoczątkowanej
w czasach, kiedy wójtem gminy
Tarnowa Podgórnego był Waldy
Dzikowski.
Biuro prasowe PO
dni gminy 2013
Bo nie było przypisów
R
ozmawiamy z Wojciechem Bukowskim, pomysłodawcą i inicjatorem
powstania monografii „Dzieje
Gminy Tarnowo Podgórne”.
Panie Wojciechu, od kilkunastu dni dostępny jest pierwszy
tom „Dziejów Gminy Tarnowo
Podgórne”. Pan jest pomysłodawcą i inicjatorem powstania tej monografii. Skąd ten
pomysł?
Jak zapewne większość czytelników pamięta w marcu 2000
roku ukazała się książka opisująca historię Gminy. Ja mieszkam
po sąsiedzku, w Smochowicach,
pracuję w Baranowie, zawsze
interesowałem się historią tych
ziem. Nie mogło mnie zatem zabraknąć na spotkaniu z autorami.
Książkę czym prędzej przeczytałem. Zauważyłem, że mimo
iż miała blisko 200 stron, to
wydarzenia były opisane dość
zdawkowo. I to co mnie najbardziej uderzyło: w książce nie
było przypisów. Nie można było
zatem dotrzeć do źródeł zamieszczonych tam informacji.
Postanowił Pan zatem napisać historię od nowa.
Niekoniecznie od nowa, ale już
wtedy zaczęła we mnie kiełkować myśl, że Gmina Tarnowo
Podgórne zasługuje na dzieło,
które jest kompletne.
Swoim pomysłem podzieliłem
się z ówczesnym Wójtem Kazimierzem Marchlewskim, który
wyraził zgodę na rozpoczęcie
zbierania materiałów. Potem, kiedy Wójtem został Tadeusz Czajka, kontynuowałem za jego aprobatą prace. Wtedy rozpocząłem
pierwsze rozmowy z naukowcami – historykami, ekspertami
od poszczególnych epok. Dzięki
współpracy z tak wybitnymi specjalistami możemy być pewni,
że przy tworzeniu „Dziejów…”
wykorzystane zostały wszystkie
dostępne materiały źródłowe,
a podawane informacje są rze-
telnie sprawdzone i historycznie
Wojciech Bukowski podczas potwierdzone.
Jednocześnie książka jest nauroczystej sesji.
pisana bardzo przystępnym językiem, co tym bardziej zachęca do
lektury.
Ale książka to nie tylko efekt
poszukiwań naukowców. Również na łamach „Sąsiadki-Czytaj” prowadziliśmy akcję „Ocalić od zapomnienia”.
Rzeczywiście wkład mieszkańców w powstanie tej monografii jest ogromny. Wielokrotnie
byłem zaskoczony i poruszony widząc, jakimi pamiątkami
rodzinnymi dzielą się ze mną.
Docieraliśmy do bardzo osobistych, unikalnych zdjęć, dokumentujących życie mieszkańców
tej Gminy.
Często czułem, że na domowych spotkaniach budujemy
mosty porozumienia pomiędzy
pokoleniami. Bo młodzi nierzadko po raz pierwszy w życiu usłyszeli, jak ciekawe było życie ich
dziadków, z którymi mieszkali
pod jednym dachem. Dla wielu
młodych ludzi była to z pewnością wielka lekcja szacunku dla
historii własnej rodziny.
Korzystając z okazji chciałbym bardzo gorąco podziękować
wszystkim, z którymi dane mi
było porozmawiać.
Chciałbym wspomnieć, że
zbiory pamiątek rozszerzyliśmy
również o kartki pocztowe i monety zastępcze, wyszukane na
różnych aukcjach internetowych,
głównie polskich i niemieckich.
Jak się Pan czuje widząc
pierwszy tom „Dziejów Gminy
Tarnowo Podgórne” na półce
w księgarni?
Jestem dumny, że mogłem
przyczynić się do powstania tego
dzieła. Cieszę się, że Gmina Tarnowo Podgórne, która jest liderem w wielu obszarach, również
w sferze dokumentowania swojej
historii może być wzorem dla innych samorządów.
~ARz
Pierwszy tom książki „Dzieje Gminy Tarnowo
Podgórne” można nabyć w księgarni przy ul. Szkolnej
w Tarnowie Podgórnym oraz przy ul. Rynkowej
w Przeźmierowie. Koszt 49 zł.
czerwiec 2013 \ sąsiadka~czytaj \
13
dni gminy 2013
Międzynarodowa konferencja
Prezentacja delegacji z Ukmerge
Uroczysta sesja Rady Gminy
Prof. Izabela Skierska - szef zespołu autorów
Koncerty gwiazd
Michał Wiśniewski
InoRos
Kasztanowy Chór - Voice of Wilno
14
/ sąsiadka~czytaj / czerwiec 2013
dni gminy 2013
Wybory Miss Polonia Wielkopolski
Weronika Tomaszewska Miss Publiczności i Miss
Głosu Wielkopolskiego
Laureatki konkursu
Na środku Emilia Sztubecka Miss Polonia Wielkopolski
Bieg Lwa
Zwycięzca - Sawe Kiprotich
Start półmaratonu
Gminny Dzień Dziecka
Więcej na www.tarnowo-podgorne.pl
czerwiec 2013 \ sąsiadka~czytaj \
15
bieg lwa
Rekordowy 2. Bieg Lwa
W
2. Półmaratonie w Tarnowie Podgórnym
pod Poznaniem, który odbył się 25 maja,
padły dwa REKORDY trasy oraz rekord
frekwencji. Zwycięzca – Kenijczyk Elisha Kiprotich Sawe przebiegł dystans 21 km 97,5 m w czasie
1:04:42. Najlepsza z kobiet - Olga Mazurenok z Białorusi uzyskała wynik 1:15:36. Bieg ukończyło ponad 1000 osób.
Płaska trasa oraz optymalne warunki atmosferyczne sprzyjały uzyskiwaniu dobrych wyników. – Nie
było słońca, temperatura około 16 stopni – to jest
to, co biegacze lubią najbardziej – podkreśla Piotr
Książkiewicz, dyrektor sportowy biegu. – Imprezę zdominowali goście z zagranicy, bo pierwsze trzy
miejsca zajęli Kenijczycy, ale bardzo dobre wyniki
uzyskali także najlepsi POLACY – czwarty na mecie Marcin Błaziński przegrał tylko o 24 sekundy ze
zwycięzcą.
Bieg Lwa to nie tylko półmaraton, ale także Bieg
Rodzinny na dystansie 7,5 km oraz BIEGI LWIĄTEK. Na uczestników czekało również mnóstwo
pozabiegowych atrakcji. – Strefa dla rodzin to strzał
w dziesiątkę. Dla każdego biegacza, który co tydzień
czy dwa wyjeżdża na zawody i zaniedbuje rodzinę, możliwość uczestniczenia w biegu, w którym są
atrakcje dla rodzin jest dodatkową – skuteczną zachętą – mówi jeden z uczestników Michał Noculek
z Lubonia.
Już dziś zapraszamy na trzecią edycję imprezy
w przyszłym roku! Wyniki biegu oraz więcej informacji znajdują się na stronie internetowej www.bieglwa.pl. Zapraszamy także do odwiedzania profilu
biegu na Facebooku – www.facebook.com/BiegLwa.
WYNIKI:
PÓŁMARATON - mężczyźni:
1. SAWE ELISHA KIPROTICH, KEN - 01:04:42
2. TANUI JOHN, KEN - 01:04:43
3. KEMBOI HENRY, KEN - 01:04:45
4. BŁAZIŃSKI MARCIN, POL - 01:05:06
5. DUDYCZ RADOSŁAW, POL - 01:06:22
6. BRZEZIŃSKI BŁAŻEJ, POL - 01:06:57
PÓŁMARATON - kobiety:
1. MAZURENOK OLGA, BLR - 01:15:36
2. JANASIAK AGNIESZKA, POL - 01:17:55
3. CHEPKEMEI CHRISTINE, KEN - 01:18:53
4. SZENK MARTA, POL - 01:19:07
5. KUCHARSKA EWA, POL - 01:19:53
6. KITA MAGDALENA, POL - 01:27:04
ÓŁMARATON MIESZKAŃCY GMINY
P
TARNOWO PODGÓRNE – mężczyźni:
WOJCIECH STANISZEWSKI, BARANOWO – 1:14:49
MARCIN ŚWIERCZYŃSKI, PRZEŹMIEROWO – 1:31:28
MARIUSZ KAŹMIERCZAK, TARNOWO PODG. – 1:33:09
ÓŁMARATON MIESZKAŃCY GMINY
P
TARNOWO PODGÓRNE – kobiety:
MARZENA PAWLAK-GOC, PRZEŹMIEROWO – 1:31:41
MARCELINA CZAJKA, JANKOWICE – 1:39:06
JOLANTA WITCZAK, LUSOWO – 1:42:40
PÓŁMARATON SZTAFETY SZKOLNE:
GIMNAZJUM TARNOWO PODG. – 1:41:17
SZKOŁA PODSTAWOWA CERADZ KOŚCIELNY - 1:46:36
LO TARNOWO PODG. – 1:47:08
SZKOŁA PODSTAWOWA TARNOWO PODG. – 1:47:24
GIMNAZJUM BARANOWO – 1:48:07
SZKOŁA PODSTAWOWA LUSOWO – 1:50:01
SZKOŁA PODSTAWOWA PRZEŹMIEROWO – 1:56:34
SZKOŁA PODSTAWOWA LUSÓWKO – 1:57:09
BIEG RODZINNY – mężczyźni
DAWID MICHALAK, KOŚCIAN – 31:21
DOMINIK MAMET. POZNAŃ – 31:25
ŁUKASZ MICHALAK, KOŚCIAN – 31:28
BIEG RODZINNY – kobiety
JUSTYNA GRZYWACZEWSKA, LUBLIN – 32:04
AGNIESZKA CHMIELEWSKA, SWARZĘDZ – 32:46
VIOLETTA LUBIŃSKA, POZNAŃ – 33:41
6 miesięcy przygotowań i w efekcie:
¡ Cała polska elita w biegach długodystansowych
¡ Startujących w półmaratonie: 1.114, ukończyło 1.002
w tym 213 kobiet
¡ Startujących w Biegu Rodzinnym: 91, ukończyło 84
¡ Półmaratońska Sztafeta szkolna 6x3,5km: 8 szkół z
Gminy Tarnowo Podgórne
¡ Startujących w Biegu Lwiątek: 300 wszyscy ukończyli
¡ Maraton Outdoor Cycling CITYZEN - 55
¡ Najstarszy zawodnik miał 74 lata, a najmłodsze lwiątko 2 lata
16
/ sąsiadka~czytaj / czerwiec 2013
¡ Odwiedziło nas 5 tysięcy gości
¡ Rozdaliśmy 175 nagród, 116 pucharów i statuetek
¡ Wydaliśmy 10.000 kubków wody, kilka tysięcy butelek
wody, ponad 1000 butelek izotoników, kilka tysięcy bananów, jabłek i batonów
¡ 150 wolontariuszy
¡ Relacje w 3 telewizjach i na antenie radiowej „Trójki”
¡P
owstało graffiti biegowe 45m2 na ścianie budynku GKS
Tarnovia namalowane przez uczestników
bieg lwa
Wyniki półmaratonu 21 km
Mce
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
Nazwisko Imię
Sawe Elisha Kiprotich
Tanui John
Kemboi Henry
Błaziński Marcin
Dudycz Radosław
Brzeziński Błażej
Kabat Damian
Sieracki Kamil
Piotraschke Paweł
Zagórny Marcin
Muślewski Maciej
Cenkier Michał
Wasilewski Marek
Staniszewski Wojciech
Mazurenok Olga
Myślak Piotr
Barth Damian
Krzyścin Andrzej
Kozłowski Klaudiusz
Wojtasik Jarosław
Janasiak Agnieszka
Chepkemei Christine
Szenk Marta
Urbańczyk Grzegorz
Domińczak Patryk
Grześkowiak Krzysztof
Kucharska Ewa
Gołębiewski Mirosław
Kazikowski Karol
Jankowski Arkadiusz
Włodarkiewicz Dominik
Jaśniewicz Mateusz
Gacki Robert
Stefaniak Paweł
Korytowski Daniel
Miszta Sławomir
Bazimierowski Sylwester
Czerski Krzysztof
Stachowiak Jacek
Wojtysiak Michał
Bijas Piotr
Michalak Mirosław
Rzeszut Jacek
Świętochowski Marcin
Jankowski Maciej
Kapitanczyk Marian
Pach Tomasz
Wieczorek Krzysztof
Rupieta Maksym
Krawczyk Wojciech
Drzymała Adam
Menz Sławomir
Kita Magdalena
Wieczorek Filip
Łuczak Marcin
Kowalczuk Grzegorz
Jakubik Piotr
Stankowski Filip
Ławniczak Tomasz
Nowicki Piotr
Gibas Paweł
Nowak Krzysztof
Tomczak Adam
Bajstok Paweł
Skarzyńska Magdalena
Kasperski Sławomir
Szukała Mateusz
Łastowski Waldemar
Koziołek Marcin
Duduś Marek
Mazur Wojciech
Występski Janusz
Angielczyk Daniel
Janowski Arkadiusz
Kwacz Krzysztof
Drgas Paweł
Strykowski Jarosław
Mikołajczak Marek
Barański Piotr
Szlenk Leszek
Balawander Jakub
Matusik Janusz
Bazarnik Zbigniew
Chmielewski Artur
Fluks Szymon
Petza Maciej
Wojewoda Paweł
Szylak Piotr
Danek Maciej
Topolewski Józef
Dreczka Michał
Nawrocki Piotr
Kieslich Mariusz
Kaczmarek Mariusz
Czubak Paweł
Pruss Waldemar
Pazoła Jarosław
Skiba Włodzimierz
Roth Łukasz
Jaz Krzysztof
Świerczyński Marcin
Miejscowość
Eldoret
Eldoret
Eldoret
Wawelno
Gdańsk
Bydgoszcz
Bydgoszcz
Inowrocław
Słupsk
Radnica
Książ Wlkp.
Jarocin
Piła
Baranowo
Mińsk
Poznań
Poznań
Szczytniki Duch.
Gniezno
Złotów
Poznań
Eldoret
Bydgoszcz
Poznań
Łowicz
Swarzędz
Pszczyna
Rybniki
Drezdenko
Poznań
Poznań
Swarzędz
Poznań
Chodzież
Poznań
Poznań
Dolaszewo
Poznań
Przeźmierowo
Poznań
Swarzędz
Kościan
Poznań
Kobyłka
Podrzewie
Poznań
Wołów
Wielkawieś
Poznań
Zielona Góra
Buk
Gniezno
Poznań
Owińska
Poznań
Tuczno
Poznań
Poznań
Poznań
Poznań
Budzyń
Kamionki
Poznań
Czempiń
Kanie
Poznań
Czarnków
Piła
Wolsztyn
Poznań
Poznań
Gniezno
Poznań
Perzyny
Poznań
Duszniki
Poznań
Gryfino
Poznań
Komorniki
Poznań
Tuczno
Grodzisk Wlkp.
Swarzedz
Poznań
Poznań
Wieleń
Pniewy
Poznań
Poznań
Piła
Zalasewo
Poznań
Obrzycko
Poznań
Poznań
Śrem
Poznań
Poznań
Mieszkowice
Przeźmierowo
Wynik
1:04:42
1:04:43
1:04:45
1:05:06
1:06:22
1:06:57
1:09:09
1:09:19
1:09:42
1:10:39
1:10:50
1:12:13
1:12:28
1:14:49
1:15:36
1:16:25
1:16:42
1:17:08
1:17:22
1:17:35
1:17:55
1:18:53
1:19:07
1:19:07
1:19:08
1:19:30
1:19:53
1:20:16
1:20:18
1:20:40
1:21:22
1:22:10
1:22:22
1:23:22
1:23:25
1:23:28
1:23:39
1:23:54
1:23:59
1:24:03
1:24:19
1:24:23
1:24:29
1:24:36
1:24:42
1:24:49
1:25:11
1:26:07
1:26:10
1:26:20
1:26:33
1:26:42
1:27:04
1:27:05
1:27:07
1:27:20
1:27:21
1:27:31
1:27:39
1:27:46
1:27:49
1:28:26
1:28:38
1:28:41
1:28:42
1:28:44
1:28:50
1:28:56
1:29:13
1:29:15
1:29:17
1:29:20
1:29:26
1:29:31
1:29:33
1:29:34
1:29:34
1:29:35
1:29:38
1:29:38
1:29:40
1:29:40
1:29:44
1:29:44
1:29:47
1:30:06
1:30:10
1:30:21
1:30:23
1:30:26
1:30:32
1:30:48
1:30:50
1:30:55
1:31:00
1:31:11
1:31:17
1:31:18
1:31:19
1:31:22
1:31:28
K
1
2
3
4
5
6
7
M
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
69
71
72
72
74
74
76
76
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
Mce
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
Kolor zielony – mieszkańcy Gminy Tarnowo Podgórne
Nazwisko Imię
Staniewska Agnieszka
Ratajczak Łukasz
Chabros Karolina
Pawlak-Goc Marzena
Maret Robert
Menzfeld Ryszard
Kruszona Arkadiusz
Przybylski Krzysztof
Lewandowski Paweł
Bogusz Paweł
Szymański Janusz
Borek Maciej
Jankowski Wojciech
Niemyt Michał
Dzierzkowska Aleksandra
Hołderny Norbert
Nowak Krzysztof
Prozorowski Wiesław
Nowak Grzegorz Paweł
Adamski Jacek
Holc Sławomir
Nowicki Damian
Słaby Waldemar
Bielerzewski Jakub
Kryszak Przemysław
Kaźmierczak Mariusz
Zimny Rafał
Wika Jacek
Kukotko Rafał
Kaniuk Sławomir
Urbańczyk Zdzisław
Kowalczyk Sebastian
Czech Krzysztof
Pazder Antoni
Skorupinski Piotr
Jankowiak Krzysztof
Kopczany Marcin
Najewski Marcin
Rogoziński Tomasz
Frączyk Mariusz
Wołyński Jacek
Majewski Waldemar
Rewers Miłosz
Wojtkowiak Michał
Śledziński Dawid
Akuszewska Agata
Piechowski Krzysztof
Bigus Łukasz
Wróblewski Tomasz
Sterczewski Wojciech
Leśniewski Tomasz
Kasierski Paweł
Pawlak Radek
Zeńczak Tomasz
Besz-Malinowska Katarzyna
Zawidzki Dariusz
Barłóg Agnieszka
Jursza Piotr
Rubaszniak Dariusz
Wesołowski Damian
Baranowski Antoni
Naskręt Żaneta
Bembnista Ireneusz
Jurga Marcin
Baum Piotr
Zieliński Piotr
Jędraszyk Ryszard
Szmyt Rafał
Zachura Jakub
Sikora Dawid
Budych Bartosz
Kuczyński Piotr
Kowalewicz Szymon
Skórnicki Leszek
Łęga Maciej
Brzeziński Wojciech
Wydra Józef
Ratajczak Krzysztof
Wierzejewski Marcin
Mucha Beata
Bernad Roman
Kaczmarek Krzysztof
Noculak Michał
Dembiński Marek
Wesołowski Ryszard
Zabrocki Marcin
Wika Przemysław
Rozwadowski Robert
Kuźniak Paweł
Nowak Aleksandra
Jabłońska Monika
Włodarczyk Łukasz
Jeżewski Sławomir
Koczewski Paweł
Malach Dariusz
Świątek Remik
Lewandowski Mariusz
Wzięch Tomasz
Skornowicz Paweł
Kasprzak Bartosz
Nuckowski Rafał
Miejscowość
Poznań
Poznan
Poznań
Przeżmierowo
Piła
Chodzież
Czerwonak
Gniezno
Poznań
Kostrzyn
Poznań
Poznań
Strzelce Krajeńskie
Swarzędz
Koziegłowy
Witkowo
Śrem
Leszno
Olszówka
Poznań
Wieleń
Poznań
Poznań
Warszawa
Swarzędz
Tarnowo Podgórne
Wronki
Wronki
Tarnowo Podgórne
Grodzisk Wlkp
Poznań
Stęszew
Lubon
Poznań
Poznań
Rokietnica
Gorzów Wlkp.
Poznań
Lubicz Górny
Poznań
Chodzież
Poznań
Chodzież
Poznań
Poznań
Puszczykowo
Piła
Swarzędz
Mosina
Poznań
Poznań
Poznań
Puszczykowo
Poznań
Poznań
Poznań
Szamotuły
Poznań
Poznań
Piła
Tumidaj
Kiełczewo
Kórnik
Kościan
Poznań
Duszniki
Góra
Poznań
Wadowice
Rakownia
Buk
Tarnowo Podgórne
Pniewy
Poznań
Gołańcz
Człuchów
Cychry
Poznań
Kościan
Poznań
Poznań
Duszniki Wlkp
Luboń
Poznań
Poznań
Rokietnica
Wronki
Suchy Las
Szamotuły
Poznań
Poznań
Poznań
Rosnówko
Poznań
Tarnowo Podgórne
Owińska
Poznań
Poznań
Kaźmierz
Poznań
Poznań
Wynik
1:31:33
1:31:37
1:31:38
1:31:41
1:31:53
1:31:57
1:31:58
1:32:07
1:32:19
1:32:23
1:32:24
1:32:25
1:32:28
1:32:29
1:32:33
1:32:33
1:32:37
1:32:39
1:32:47
1:32:49
1:32:50
1:32:54
1:32:58
1:33:02
1:33:03
1:33:09
1:33:12
1:33:15
1:33:18
1:33:23
1:33:27
1:33:31
1:33:39
1:33:40
1:33:42
1:33:50
1:33:53
1:34:02
1:34:04
1:34:10
1:34:11
1:34:13
1:34:14
1:34:15
1:34:22
1:34:24
1:34:31
1:34:36
1:34:36
1:34:37
1:34:39
1:34:40
1:34:54
1:34:55
1:34:56
1:34:58
1:35:00
1:35:00
1:35:00
1:35:08
1:35:17
1:35:18
1:35:28
1:35:48
1:35:50
1:35:50
1:35:53
1:36:05
1:36:08
1:36:18
1:36:21
1:36:24
1:36:36
1:36:36
1:36:41
1:36:43
1:36:46
1:36:50
1:36:53
1:36:58
1:37:01
1:37:08
1:37:14
1:37:15
1:37:19
1:37:20
1:37:21
1:37:22
1:37:23
1:37:23
1:37:25
1:37:32
1:37:34
1:37:35
1:37:39
1:37:41
1:37:47
1:37:50
1:37:51
1:37:54
1:37:54
K
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
M
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
137
139
140
141
142
143
144
145
145
147
148
149
150
151
151
153
154
155
156
157
158
159
159
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
183
czerwiec 2013 \ sąsiadka~czytaj \
17
bieg lwa
Mce
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
18
Nazwisko Imię
Pawlak Sławomir
Fiedler Tomasz
Skrzypczak Rafał
Gliński Jarosław
Nowakowski Wojciech
Kocjan Paweł
Matuszewski Nikodem
Bonowicz Radosław
Jurek Bogdan
Arciszewski Szymon
Czajka Cezary
Wiśniewski Piotr
Walter Karol
Rataj Tomasz
Okoń Darek
Rożniakowski Leszek
Darmochwał Leszek
Andrzejewski Przemysław
Pawłowski Szymon
Kaftański Michał
Misiorny Radosław
Kubiak Michał
Wybierała Tomasz
Matusiak Jarek
Kurlej Mariusz
Pfajfer Marek
Rydzwski Robert
Czajka Marcelina
Sawicki Marcin
Kirchner Przemysław
Nettmann Mateusz
Michalak Maciej
Michalczyk Michał
Bąk Maciej
Adamski Łukasz
Kuraszkiewicz Borys
Wulf Piotr
Filipiak Roman
Kaźmierczak Łukasz
Wojtowicz Bartek
Smoliński Paweł
Lesniowski Andrzej
Gawroński Zbigniew
Balcerzak Tomasz
Domski Marcin
Przybylski Łukasz
Nowakowski Ryszard
Zielonka Mariusz
Majchrzak Maciej
Stelmaszczyk Anita
Tuzimek Dariusz
Kępka Przemek
Wykrota Łukasz
Korytowski Andrzej
Duda Marcin
Krzyżański Remigiusz
Piechnik Stanisław
Dworaczyk Adam
Tomiak Dominik
Brewczak Maciej
Fijałkowski Piotr
Meller Łukasz
Ratajczak Rajmund
Wiśniewski Artur
Krzyżański Roman
Sakowski Grzegorz
Stachowiak Wojciech
Majewski Maciej
Zataj Igor
Bobińska Kamila
Gliszczyński Mikołaj
Lamperski Przemysław
Kujawiński Artur
Tuliński Maciej
Musielak Piotr
Wawrzyniak Tomasz
Raźniak Mariusz
Musielak Adam
Kaminski Jerzy
Lenz Michael
Swendrowska Iwona
Bialobrzeski Sebastian
Kozłowska Kornelia
Groński Grzegorz
Trzepacz Gabriela Maryka
Ławicki Marcin
Błaszkiewicz Bogusz
Hojan Łukasz
Wachowiak Mariusz
Wilczyński Błażej
Kowalewski Rafał
Sierżant Karol
Kaźmierski Piotr
Ciecierski Przemysław
Raczkowiak Grzegorz
Sawicki Artur
Jaraszkiewicz Hanna
Bachorz Rafał
Gorynia Marian
Gabała Marek
Moderski Marian
Spychała Marek
Stolarek Sebastian
Krasowski Karol
Cybulski Paweł
Haczyk Marek
Wawiórko Anna
Schmidt Michał
/ sąsiadka~czytaj / czerwiec 2013
Miejscowość
Poznań
Szczytniki
Tarnowo Podgórne
Poznań
Poznań
Poznań
Poznań
Poznań
Mosina
Poznań
Jankowice
Poznań
Kokoszczyn
Lusówko
Rokietnica
Dobre
Dąbrówka
Poznań
Kórnik
Poznań
Poznań
Poznań
Góra
Poznań
Gryfino
Legbąd
Poznań
Jankowice
Śrem
Komorniki
Poznan
Murowana Goślina
Poznań
Szamotuły
Lusówko
Gołańcz
Lusowo
Komorniki
Kaźmierz
Wolsztyn
Lusowo
Poznań
Zielona Góra
Konarzewo
Poznań
Poznań
Poznań
Poznań
Nekla
Oborniki
Zielona Góra
Poznań
Kaźmierz
Poznań
Poznań
Kościan
Poznań
Luboń
Komorniki
Bełżyce
Poznań
Luboń
Poznań
Poznań
Kościan
Chojna
Dopiewiec
Poznań
Poznań
Poznań
Pniewy
Poznań
Poznań
Poznań
Poznań
Lusówko
Piła
Poznań
Oborniki
Berlin
Gryfino
Poznań
Rogoźno
Poznań
Kawęczyn
Poznań
Poznań
Poznań
Poznań
Poznań
Poznań
Gostyń
Gostyń
Skórzewo
Nowy Tomyśl
Przeźmierowo
Kaźmierz
Dąbrówka
Suchy Las
Leszno
Luboń
Czapury
Kalisz
Szczecin
Poznań
Chludowo
Poznań
Komorniki
Wynik
1:37:58
1:37:59
1:37:59
1:38:05
1:38:05
1:38:08
1:38:09
1:38:10
1:38:13
1:38:14
1:38:14
1:38:16
1:38:20
1:38:22
1:38:27
1:38:29
1:38:30
1:38:31
1:38:31
1:38:32
1:38:35
1:38:41
1:38:53
1:38:55
1:38:57
1:39:04
1:39:04
1:39:06
1:39:13
1:39:15
1:39:17
1:39:20
1:39:20
1:39:21
1:39:22
1:39:22
1:39:22
1:39:23
1:39:24
1:39:24
1:39:25
1:39:27
1:39:28
1:39:29
1:39:31
1:39:31
1:39:32
1:39:33
1:39:35
1:39:36
1:39:36
1:39:38
1:39:38
1:39:39
1:39:40
1:39:40
1:39:40
1:39:41
1:39:41
1:39:42
1:39:42
1:39:42
1:39:43
1:39:43
1:39:45
1:39:45
1:39:45
1:39:46
1:39:46
1:39:49
1:39:58
1:39:58
1:40:00
1:40:02
1:40:03
1:40:06
1:40:07
1:40:17
1:40:21
1:40:21
1:40:21
1:40:40
1:40:40
1:40:43
1:40:43
1:40:48
1:40:49
1:40:51
1:41:04
1:41:06
1:41:08
1:41:11
1:41:12
1:41:13
1:41:18
1:41:19
1:41:20
1:41:24
1:41:24
1:41:30
1:41:32
1:41:34
1:41:41
1:41:44
1:41:49
1:41:50
1:41:56
1:41:58
K
19
20
21
22
23
24
25
26
M
185
186
186
188
188
190
191
192
193
194
194
196
197
198
199
200
201
202
202
204
205
206
207
208
209
210
210
212
213
214
215
215
217
218
218
218
221
222
222
224
225
226
227
228
228
230
231
232
233
234
234
236
237
237
237
240
240
242
242
242
245
245
247
247
247
250
250
252
252
254
255
256
257
258
259
260
260
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
275
277
278
279
280
281
282
283
284
Mce
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
Nazwisko Imię
Sobota Igor
Prech Marek
Zajder Arkadiusz
Marciniak Konrad
Woźny Przemysław
Trzeciak Przemyslaw
Botorowicz Tomasz
Bobecki Patryk
Surówka Krzysztof
Kusik Zbigniew
Garbacki Łukasz
Pasternak Mariusz
Lewandowski Grzegorz
Przybylak Tomasz
Zakrzewski Krzysztof
Binek Stanisław
Nowak Marcin
Sobkowiak Tomasz
Podwójci Michał
Witczak Jolanta
Kaczmarski Adam
Bruss Krzysztof
Pyżalski Przemysław
Haremza Kinga
Napierała Tomasz
Sammler Katarzyna
Świdurski Jarosław
Bakiera Jakub
Karolak Grzegorz
Kobus Adam
Konieczny Łukasz
Sugiera Maciej
Grajek Karol
Maćkowiak Paweł
Chmielewski Michał
Puton Tomasz
Sikora Robert
Napierała Marlena
Szygenda Jarosław
Achrem Tomasz
Kerber Jakub
Buczkowski Dariusz
Zboralski Łukasz
Swinarska Marta
Roszak Daniel
Nosek Maciej
Marciniak Leszek
Szrama Grzegorz
Paczkowski Gerard
Kliczka Jan
Nieboj Jakub
Szarlik Przemysław
Budkiewicz Adrian
Walczak Maciej
Kołodziejski Jarek
Łoza Jerzy
Iłowiecki Dominik
Zawadzki Marcin
Jałoszyński Zenon
Przybylak Dorota
Żaczek Witold
Melcer Katarzyna
Wojtaszyk Grzegorz
Korbik Mikołaj
Górny Marek
Kobyliński Marcin
Makowski Tomasz
Ostwald Maciej
Seifert Andryej
Kamińska Beata
Sobczak Mikołaj
Szymański Marcin
Wasielewski Tomasz
Wolny Bartosz
Łakomy Waldemar
Dudziak Grzegorz
Kamińska Kajetana
Matląg Michał
Walczak Robert
Jarysz Hanna
Kamycki Krzysztof
Maciak Rafał
Rozwadowski Rafał
Deska Jan
Sobkowiak Marek
Błaszkowski Bartosz
Bolewski Łukasz
Kotecki Paweł
Waśniowski Paweł
Kobos Marcin
Socha Grzegorz
Krzemiński Adam
Sawicki Karol
Konieczna Marta
Wołczko Rafał
Rejter Eugeniusz
Średnicki Krzysztof
Odziemek Krzysztof
Czerwiński Łukasz
Nowak Krzysztof
Drygas Maciej
Geisler Marek
Kęsicka Agnieszka
Oleszek Tomasz
Frączek Marcin
Budziszewski Sławomir
Milanowska Kaja
Kaczmarek Paweł
Miejscowość
Chyby
Złotniki
Luboń
Komorniki
Międzychód
Poznań
Tulce
Poznań
Poznań
Poznań
Poznań
Tarnowo Podgórne
Szydłowo
Przeźmierowo
Swadzim
Poznań
Poznań
Poznań
Dąbrówka
Lusowo
Poznań
Zalasewo
Przeźmierowo
Poznań
Suchy Las
Poznań
Koźmin Wielkopolski
Poznań
Poznań
Gardno
Tarnowo Podgórne
Poznań
Lusowo
Poznań
Poznań
Grudziądz
Wronki
Ceradz Kościelny
Poznań
Wiry
Poznań
Poznań
Poznań
Komorniki
Targowisko
Przeźmierowo
Poznań
Poznań
Witnica Gorzowska
Poznań
Poznań
Poznań
Śrem
Poznań
Poznań
Poznań
Poznań
Poznań
Swarzędz
Tarnowo Podgórne
Pszczew
Rokietnica
Koziegłowy
Święciechowa
Poznań
Poznań
Ruminek
Poznań
Poznań
Skórzewo
Poznań
Poznań
Poznań
Buk
Mosina
Świebodzin
Poznań
Skórzewo
Poznań
Plewiska
Poznań
Poznań
Poznań
Poznań
Poznań
Paczkowo
Poznań
Dąbrówka
Tarnowo Podgórne
Tarnowo Podgórne
Poznań
Grudziądz
Tarnowo Podgórne
Czarnków
Poznań
Zalasewo
Poznań
Tarnowo Podgórne
Poznań
Poznań
Poznań
Gdynia
Goleniów
Kościan
Luboń
Poznań
Poznań
Wynik
1:41:58
1:42:00
1:42:04
1:42:06
1:42:06
1:42:09
1:42:11
1:42:14
1:42:16
1:42:17
1:42:21
1:42:23
1:42:26
1:42:26
1:42:28
1:42:29
1:42:32
1:42:37
1:42:40
1:42:40
1:42:42
1:42:44
1:42:45
1:42:46
1:42:46
1:42:46
1:42:49
1:42:57
1:42:59
1:43:00
1:43:00
1:43:02
1:43:03
1:43:06
1:43:11
1:43:13
1:43:17
1:43:20
1:43:20
1:43:23
1:43:24
1:43:25
1:43:25
1:43:33
1:43:43
1:43:44
1:43:49
1:43:58
1:44:00
1:44:02
1:44:03
1:44:03
1:44:07
1:44:11
1:44:12
1:44:12
1:44:15
1:44:17
1:44:18
1:44:19
1:44:19
1:44:23
1:44:30
1:44:33
1:44:35
1:44:37
1:44:39
1:44:39
1:44:43
1:44:44
1:44:47
1:44:47
1:44:47
1:44:47
1:44:51
1:44:52
1:44:58
1:44:58
1:44:58
1:45:03
1:45:05
1:45:09
1:45:13
1:45:19
1:45:23
1:45:28
1:45:33
1:45:34
1:45:34
1:45:37
1:45:37
1:45:38
1:45:39
1:45:40
1:45:40
1:45:42
1:45:44
1:45:50
1:45:54
1:45:55
1:45:56
1:45:56
1:45:59
1:46:03
1:46:06
1:46:11
1:46:13
1:46:16
K
27
28
28
30
31
32
33
34
35
36
38
39
40
M
284
286
287
288
288
290
291
292
293
294
295
296
297
297
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
311
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
322
324
325
326
327
328
329
330
330
332
333
334
334
336
337
338
339
340
341
342
343
344
344
346
347
347
347
347
351
352
353
353
355
356
357
358
359
360
361
362
362
364
364
366
367
368
369
370
371
372
373
374
374
376
377
378
379
bieg lwa
Mce
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
Nazwisko Imię
Danek Łukasz
Śmigielska Agnieszka
Zamorski Dariusz
Pawłowski Nikodem
Golański Michał
Ferenc Jan
Nawrocka Iwona
Gałka Oskar
Sołtysińska Magdalena
Wyżkiewicz Krystian
Lewandowski Miroslaw
Drohojowski Rafał
Czuba Robert
Chłosta Mateusz
Ułański Artur
Kruk Maciek
Just Wojciech
Wójcik Tadeusz
Sikorski Patryk
Wadówka Krzysztof
Skrzypczak Michał
Piotrowicz Emilia
Opala Wojciech
Miłek Arkadiusz
Jasiński Marcin
Perz Dariusz
Ferchmin Aleksander
Małecki Jarosław
Swaryczewski Radosław
Rosolska Hanna
Mysio Lech
Romaniak Tomasz
Janasik Adam
Kasprowicz Szymon
Gembicka Natalia
Kozicz Leszek
Szymandera Irena
Brych-Kadziński Wojciech
Iwanicki Piotr
Jędrzejewski Sławomir
Strabel Jacek
Grochowy Dawid
Wygralak Piotr
Chraplak Szymon
Adamski Michał
Chwalisz Łukasz
Perz Emilia
Kolber Bartłomiej
Zakrzewski Robert
Sobczyk Bartosz
Zieliński Krzysztof
Targowicki Konrad
Andrzejewski Michał
Raś Ryszard Marek
Bebejewski Michał
Łukaszewski Dariusz
Sosnowski Hubert
Zielińska Kinga
Daudesz Jurij
Mucha Romek
Czerniewski Stefan
Komorowski Stefan
Mieszkowski Andrzej
Kliks Dariusz
Zataj Zdzisław
Budnik Franciszek
Graczyk Szymon
Borsiak Krzysztof
Krzyżanowski Tomasz
Pytlarz Waldemar
Bartoszewicz Przemysław
Dakowski Antoni
Dulat Piotr
Kulus Jakub
Fręśko Mirosław
Biadała-Glapka Paulina
Kitajgrodzki Krzysztof
Wykrota Marek
Witczak Michał
Perz Przemysław
Kufliński Wojciech
Kaczmarek Tomasz
Kaczmarski Michał
Kujawa Tomasz
Milczarek Michał
Kuhnert Piotr
Lubka-Komosiński Daniel
Nowakowski Piotr
Witalewski Krzysztof
Górzny Michał
Czajka Tadeusz
Kutek Michał
Kamiński Mikołaj
Zych Maciej
Cieśliński Tadeusz
Kucharski Michał
Pajor Krzysztof
Ratajczak Mateusz
Ratajczak Piotr
Baraniecki Zbigniew
Nowicki Sławomir
Kaczmarek Michał
Adamska Paulina
Jędroszkowiak Kamil
Kaczmarek Przemysław
Łuka Jakub
Schneider Radosław
Sobkowiak Ewa
Miejscowość
Gostyń
Poznań
Poznań
Poznań
Rydzyna
Lusówko
Zalasewo
Poznań
Wrocław
Poznań
Goleniów
Kamionki
Puszczykowo
Poznań
Poznań
Września
Mrowino
Chojna
Przeźmierowo
Suchy Las
Poznań
Tarnowo Podgórne
Poznań
Poznań
Kórnik
Rokietnica
Poznan
Poznań
Poznań
Baranowo
Poznań
Złotoryja
Przeźmierowo
Puszczykowo
Poznań
Tarnowo Podgórne
Poznań
Napachanie
Skórzewo
Poznań
Komorniki
Poznań
Poznań
Pniewy
Poznań
Bolewice
Nowy Tomyśl
Poznań
Tarnowo Podgórne
Mrowino
Wronki
Rostarzewo
Przeźmierowo
Przeżmierowo
Przeźmierowo
Sompolno
Poznan
Stare Oborzyska-Kośc.
Poznań
Gałowo
Malbork
Poznań
Poznań
Poznan
Poznań
Tulce
Poznań
Plewiska
Rychwał
Piła
Mosina
Poznań
Komorniki
Tarnowo Podgórne
Poznań
Poznań
Poznań
Puszczykowo
Lusowo
Pniewy
Poznań
Poznań
Poznań
Poznań
Sulęcinek
Puszczykowo
Poznań
Poznań
Poznań
Czerwonak
Jankowice
Poznań
Poznań
Poznań
Swarzędz
Luboń
Swarzędz
Poznań
Czerwonak
Poznań
Puszczykowo
Luboń
Poznań
Kościan
Rogowo
Poznań
Poznań
Poznań
Wynik
1:46:17
1:46:17
1:46:20
1:46:22
1:46:23
1:46:25
1:46:26
1:46:27
1:46:28
1:46:34
1:46:37
1:46:38
1:46:40
1:46:41
1:46:41
1:46:43
1:46:45
1:46:47
1:46:48
1:46:49
1:46:51
1:46:52
1:46:56
1:47:00
1:47:01
1:47:08
1:47:12
1:47:17
1:47:20
1:47:23
1:47:25
1:47:26
1:47:27
1:47:28
1:47:35
1:47:35
1:47:35
1:47:36
1:47:37
1:47:37
1:47:39
1:47:42
1:47:45
1:47:46
1:47:47
1:47:48
1:47:48
1:47:50
1:47:50
1:47:52
1:47:53
1:47:57
1:48:01
1:48:03
1:48:06
1:48:06
1:48:08
1:48:08
1:48:09
1:48:09
1:48:15
1:48:16
1:48:17
1:48:18
1:48:20
1:48:23
1:48:23
1:48:30
1:48:30
1:48:34
1:48:37
1:48:40
1:48:42
1:48:43
1:48:44
1:48:45
1:48:45
1:48:47
1:48:48
1:48:54
1:48:55
1:48:56
1:49:01
1:49:02
1:49:02
1:49:04
1:49:04
1:49:04
1:49:04
1:49:08
1:49:13
1:49:14
1:49:16
1:49:20
1:49:23
1:49:24
1:49:24
1:49:26
1:49:30
1:49:31
1:49:31
1:49:33
1:49:38
1:49:38
1:49:38
1:49:38
1:49:40
1:49:41
K
41
42
43
44
45
46
46
48
49
50
51
52
M
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
390
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
411
413
414
415
416
417
418
419
419
421
422
423
424
425
426
426
428
429
429
431
432
433
434
435
436
436
438
438
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
453
455
455
455
455
459
460
461
462
463
464
465
465
467
468
469
469
471
472
472
472
475
Mce
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
Nazwisko Imię
Mączkowiak Dariusz
Ptak Jarosław
Korzeniewski Michał
Raflik Sławomir
Malinowski Marcin
Cieszyński Piotr
Karkowski Mieczysław
Margraf Mateusz
Rozpłochowski Marek
Silbernagel-Urban Julia
Łęga Damian
Ośkiewicz Michał
Krupa Tomasz
Tonder Wojciech
Kliński Piotr
Koski-Lammi Samuli
Mańczak Adrianna
Sójka Maciej
Meller Paweł
Kalinowska - Mikołajczuk Mar
Urlicki Lech
Klebaniuk Agnieszka
Kollmann Marcin
Dopierała Marcin
Lubiński Mikołaj
Giełda Tomasz
Golicki Roman
Moskwa Krzysztof
Sójka Arkadiusz
Paluszkiewicz Rafał
Stróżycki Jakub
Powiertowski Adam
Sobański Marcin
Glazaczow Andrzej
Zieliński Damian
Ławicki Krzysztof
Szram Iwona
Grygiel Piotr
Piotrowski Edwin
Woroch Przemysław
Jakubowski Jakub
Stiller Anna
Mysior Wojciech
Bugajny Paweł
Pawlak Maciej
Brodnicki Damian
Oracz Bartosz
Bień Magdalena
Podskok Dominik
Kobus Piotr
Błajet Marek
Kudosz Daria
Michalak Aleksandra
Wojnowski Leonard
Słowiński Damian
Jaz Małgorzata
Coda Paulina
Wurst Marta
Kuśnierz Paweł
Rozynek Małgorzata
Gorzelańczyk Ewa
Grochal Bartosz
Wawrzyn Emilia
Wawrzyniak Zofia
Spychała Paweł
Przybył Paweł
Swinarska Izabela
Bogaczyk Damian
Smoleń Marek
Urbaniak Katarzyna
Kościelski Tomasz
Rybacka Edyta
Szymczyszyn Lidia
Paczyńska Agnieszka
Retelewski Michał
Przybylak Anna
Piechota Daniel
Konieczek Krzysztof
Lembicz Maciej
Perz Marzenna
Andrzejewska Paulina
Kniat Joanna
Guranowski Mikołaj
Bujny Jędrzej
Szczygieł Łukasz
Paluszkiewicz Paweł
Dolny Robert
Domagalski Adam
Drzewiecki Marcin
Kosicki Tomasz
Wiatr Adam
Łastowski Dominik
Jaroszyk Sławomir
Leszczynski Leszek
Ojdowsk Roman
Pawlak Marcin
Wrzecian Adam
Sobala Łukasz
Ratajczak Tomasz
Tomaszewski Jan Paweł
Bączkowski Ryszard
Jąder Aldona
Balkiewicz Henryk
Zbierajewski Bartosz
Zając Leszek
Wiatr Piotr
Maliszeewski Adrian
Nita Małgorzata
Miejscowość
Poznań
Luboń
Baranowo
Poznań
Plewiska
Poznań
Grodziec
Poznań
Poznań
Owińska
Poznań
Poznań
Poznań
Poznań
Poznań
Warszawa
Swarzedz
Rogalin
Oborniki
Witnica
Nowa Sól
Poznań
Czarnków
Gorzów Wlkp.
Czapury
Buk
Swarzędz
Leszno
Poznań
Luboń
Poznań
Czerwonak
Poznań
Krzyszkowo
Skwierzyna
Poznań
Borówiec
Poznań
Tarnowo Podgórne
Koziegłowy
Tarnowo Podgórne
Poznań
Rokietnica
Poznań
Poznań
Poznań
Plewiska
Poznań
Kościan
Poznań
Suchy Las
Łężyca
Poznań
Poznań
Poznań
Mieszkowice
Poznań
Kaźmierz
Kaźmierz
Poznań
Poznań
Chomęcice
Czarnków
Poznań
Plewiska
Poznań
Poznań
Krzyżowniki
Poznań
Poznań
Czarnków
Gryfino
Gryfino
Września
Poznań
Przeźmierowo
Rokietnica
Poznań
Luboń
Bukowiec
Poznań
Złotniki
Chyby
Poznań
Poznań
Żnin
Skórzewo
Poznań
Plewiska
Lusówko
Wałcz
Poznań
Poznań
Poznań
Poznań
Luboń
Poznań
Poznań
Poznań
Poznan
Poznań
Poznań
Legnica
Poznań
Wijewo
Przeźmierowo
Poznań
Poznań
Wynik
1:49:42
1:49:43
1:49:45
1:49:46
1:49:47
1:49:48
1:49:50
1:49:51
1:49:51
1:49:53
1:49:55
1:49:57
1:49:58
1:49:59
1:50:01
1:50:02
1:50:02
1:50:12
1:50:14
1:50:16
1:50:26
1:50:29
1:50:29
1:50:30
1:50:33
1:50:34
1:50:34
1:50:35
1:50:35
1:50:40
1:50:56
1:50:57
1:51:06
1:51:08
1:51:18
1:51:25
1:51:29
1:51:32
1:51:34
1:51:37
1:51:38
1:51:40
1:51:43
1:51:44
1:51:45
1:51:47
1:51:52
1:51:55
1:51:57
1:51:59
1:52:01
1:52:02
1:52:02
1:52:03
1:52:07
1:52:10
1:52:11
1:52:16
1:52:17
1:52:26
1:52:33
1:52:38
1:52:44
1:52:48
1:52:53
1:52:59
1:53:00
1:53:03
1:53:07
1:53:16
1:53:19
1:53:22
1:53:22
1:53:28
1:53:31
1:53:32
1:53:35
1:53:39
1:53:40
1:53:41
1:53:43
1:53:43
1:53:45
1:53:47
1:53:49
1:53:58
1:54:00
1:54:01
1:54:02
1:54:06
1:54:07
1:54:09
1:54:19
1:54:21
1:54:22
1:54:22
1:54:22
1:54:23
1:54:34
1:54:38
1:54:40
1:54:40
1:54:49
1:55:09
1:55:11
1:55:12
1:55:14
1:55:15
K
53
54
55
56
57
58
59
60
60
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
71
73
74
75
76
76
78
79
M
476
477
478
479
480
481
482
483
483
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
497
499
499
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
545
545
548
549
550
551
552
553
554
555
556
czerwiec 2013 \ sąsiadka~czytaj \
19
bieg lwa
Mce
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
20
Nazwisko Imię
Misiun Joanna
Tonder Filip
Hibner-Koza Marlena
Romas Czesław
Majeryk Rafał
Jodko Paweł
Rosiak Sławomir
Hellmann Karolina
Trawińska-Jakubiak Katarzyna
Jaskuła Marcin
Słomiński Michał
Kaczmarek Adam
Herman Artur
Uczułka Marcin
Skrzypczak Mariusz
Grocholewski Leszek
Gorynia Marcin
Natkaniec Krystian
Ratajczak Rafał
Jasiewicz Artur
Szynkarek Jacek
Dębska-Wolny Anna
Stępień Krzysztof
Wojciechowski Mariusz
Kołodziejczyk Dariusz
Ptak Alina
Jasiński Marek
Łuczak Tomasz
Fiedler-Cyrson Agata
Lipiński Paweł
Armanowski Tomasz
Kresinska Viktoria
Biskupska Ewa
Ryżko Monika
Gierlik Kasia
Łukarski Maciej
Brzezinski Tomasz
Wencel Wojciech
Burek Błażej
Stachowiak Maciej
Wesołowski Rafał
Szulc Szymon
Tomczak Dorota
Pilc Anna
Truś Marta
Sobota Łukasz
Łaźniak Agata
Klupś Mieczysław
Pieszak Marcin
Pluskota Aneta
Bury Tomasz
Ignaszak Wojciech
Osuchowski Marek
Lisiak Patryk
Pisarek Katarzyna
Rybski Marek
Urbaniak Paulina
Stefanowska-Golec Dorota
Żabko Jarosław
Białek Jan
Salski Jarosław
Kowalczyk Daniel
Sadowski Mariusz
Kempa Paweł
Mikołajczak Jarosław
Torzewski Dariusz
Bartkowiak Alina
Krzemiński Maciej
Orłowski Marcin
Domagalska Weronika
Rybaczuk Grzegorz
Xxx Robert
Szczepanek-Sójka Katarzyna
Bartkowiak Katarzyna
Jakubowski Tomasz
Kutera Tomasz
Piotrowski Krzysztof
Kapcińska Małgorzata
Wilczyński Marek
Płonka Marian
Andrzejewski Jacek
Witkowski Bartosz
Urbańska Maria
Piotrowska Agnieszka
Surniak Paulina
Sikora Piotr
Staniak Krzysztof
Czapczyk Maciej
Brzeziński Krzysztof
Konieczny Jacek
Sawicka Zofia
Smurawa Aleksandra
Król Bartosz
Wandel Agnieszka
Jarus Tomasz
Bartosik Daniel
Preiss Tomasz
Wróblewska Klaudia
Nawrocka Patrycja
Michałek Szymon
Grzelka Tomasz
Nożewnik Jakub
Kowalewicz Michał
Rosołowski Mariusz
Zarzyńska Maria
Falkowska Sandra
Golec Daniel
Nowicki Michał
/ sąsiadka~czytaj / czerwiec 2013
Miejscowość
Poznań
Poznań
Wronki
Gorzów Wlkp.
Poznań
Poznań
Środa Wlkp.
Poznań
Tarnowo Podgórne
Gryfino
Poznan
Obrzycko
Swarzędz
Poznań
Tarnowo Podgórne
Luboń
Poznań
Poznań
Poznań
Tyrawa Wołoska
Poznań
Suchy Las
Poznań
Września
Poznań
Czerwonak
Suchy Las
Kaźmierz
Sady
Koziegłowy
Ostrów Wlkp.
Poznań
Poznań
Mielno
Daszewice
Poznań
Poznań
Sady
Poznań
Wronki
Poznań
Kamionki
Kaźmierz
Tarnowo Podgórne
Poznań
Więckowice
Poznań
Suchy Las
Puszczykowo
Linie
Poznań
Poznań
Swarzędz
Poznań
Trzcianka
Obrzycko
Poznań
Poznań
Poznań
Luboń
Wronki
Brzozogaj
Poznań
Poznan
Poznań
Dębno
Buk
Poznań
Poznań
Wolsztyn
Stargard
Śmigiel
Poznań
Słupca
Tarnowo Podgorne
Belchatow
Poznań
Lusówko
Poznań
Wadowice
Poznań
Koziegłowy
Poznań
Tarnowo Podgórne
Poznań
Suchy Las
Zgorzelec
Poznań
Krosno
Mosina
Krosno
Mosina
Poznań
Poznań
Komorniki
Leszno
Swarzędz
Mosina
Poznań
Cerekwica
Kaźmierz
Przeźmierowo
Pniewy
Poznań
Poznań
Szczecinek
Poznań
Rumianek
Wynik
1:55:16
1:55:24
1:55:27
1:55:28
1:55:31
1:55:38
1:55:38
1:55:39
1:55:40
1:55:43
1:55:48
1:55:52
1:55:56
1:55:57
1:56:05
1:56:07
1:56:08
1:56:08
1:56:08
1:56:12
1:56:13
1:56:15
1:56:20
1:56:22
1:56:30
1:56:31
1:56:36
1:56:36
1:56:37
1:56:37
1:56:38
1:56:45
1:56:46
1:56:49
1:56:52
1:57:03
1:57:04
1:57:11
1:57:13
1:57:13
1:57:14
1:57:15
1:57:15
1:57:18
1:57:18
1:57:22
1:57:23
1:57:27
1:57:27
1:57:27
1:57:28
1:57:30
1:57:30
1:57:40
1:57:48
1:57:48
1:57:50
1:57:53
1:58:03
1:58:15
1:58:15
1:58:18
1:58:26
1:58:29
1:58:29
1:58:30
1:58:31
1:58:34
1:58:36
1:58:40
1:58:41
1:58:41
1:58:45
1:58:48
1:58:49
1:58:50
1:58:51
1:58:53
1:58:54
1:58:57
1:59:00
1:59:02
1:59:03
1:59:05
1:59:05
1:59:07
1:59:10
1:59:11
1:59:12
1:59:12
1:59:12
1:59:12
1:59:14
1:59:15
1:59:17
1:59:22
1:59:23
1:59:24
1:59:27
1:59:32
1:59:33
1:59:35
1:59:42
1:59:42
1:59:42
1:59:47
1:59:52
1:59:59
K
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
92
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
105
107
107
109
110
111
112
113
M
557
558
559
560
560
562
563
564
565
566
567
568
569
569
569
572
573
574
575
576
577
577
579
580
581
582
583
584
584
586
587
588
589
589
591
592
592
594
595
596
597
597
599
600
601
601
603
604
605
606
606
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
618
620
621
622
623
624
625
626
627
627
629
630
Mce
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
Nazwisko Imię
Sadek Rafał
Trosiak Marta
Bajer Mikołaj
Kelar Łukasz
Sionko Tomasz
Dobosz Radosław
Dykszak Damian
Koza Radosław
Sikora Malwina
Lubczyński Hubert
Adamczak Krzysztof
Duda Dariusz
Wolny Marcin
Moskwa Marcin
Piśmienny Mieszko
Ciemniak Rafał
Jahnz Sylwia
Sobolewska Iwona
Sekular Andrzej
Lipiński Krzysztof
Sip Bartosz
Maszewski Krzysztof
Kasprzyk Maciej
Dorosz Marek
Pelczar Zbigniew
Kurczak Hubert
Sommnitz Frank
Zakrzewski Michał
Pieszak Zosia
Sobkowiak Radosław
Górny Przemysław
Grobelny Ryszard
Jarych Jarosław
Zięba Piotr
Poszwiński Łukasz
Piechocki Artur
Kłosowski Wojciech
Jędrzejewski Krzysztof
Braun Ewelina
Kędzierski Arkadiusz
Maćkowski Mateusz
Chomont Wiesław
Jeziółkowski Paweł
Świderska Joanna
Szczepaniak Monika
Wolny Robert
Kubalewska Monika
Polkowski Marcin
Polkowska Monika
Rynkowski Maciej
Nowicki Bartosz
Frąckowiak Michał
Schwarz Marek
Reinhold-Kurlej Anna
Kostka Jacek
Maciałowicz Krzysztof
Barańczyk Aleksander
Walczak Grzegorz
Wykrota Tomasz
Opaczyk Paweł
Wójcik Joanna
Bączyńska Małgorzata
Kieliszek Norbert
Murawska Monika
Bąk Michał
Kuranowski Stanisław
Szarek Kamil
Imiłkowska Joanna
Jankowski Leszek
Deryło Janina
Mika Miki
Grzegorz Cezary
Żabko Aleksandra
Kaźmierski Michał
Reformat Jacek
Cuchra Remigiusz
Majda Waldemar
Wieczorek Piotr
Urbański Radosław
Dutkiewicz Maciej
Dutkiewicz Monika
Kucharski Maciej
Kansy Grzegorz
Stefański Dawid
Maślankiewicz Katarzyna
Śniegowski Sławomir
Górnikiewicz Barbara
Zając Andrzej
Kowalewska Joanna
Drgas Andrzej
Lewandowski Mariusz
Płaczek Łukasz
Gibczyńska Magdalena
Michalik Konrad
Plewiński Przemysław
Feierabend Beata
Bartczak Paweł
Marciniak Marta
Stachowiak Janusz
Kołacińska Marta
Matuszak Patrycja
Ziętek Krzysztof
Magdziak Zofia
Łagowski Dawid
Baraniecki Arek
Wawrzyniak Adam
Fołda Piotr
Nowak Maciej
Miejscowość
Poznań
Kościan
Tarnowo Podgórne
Skórzewo
Warszawa
Strzelce Krajeńskie
Poznań
Wronki
Lubasz
Poznań
Poznań
Przeźmierowo
Czerwonak
Warszawa
Poznań
Poznan
Poznań
Poznań
Skwierzyna
Koziegłowy
Jarocin
Pszczew
Lusówko
Tulce
Przeźmierowo
Rokietnica
Poznań
Poznań
Tarnowo Podgorne
Tarnowo Podgórne
Wronki
Poznań
Czapury
Rokietnica
Poznań
Przeźmierowo
Majdan Królewski
Poznań
Kiełczewo
Witaszyce
Złotniki
Moryń
Poznań
Boruszyn
Poznań
Poznań
Poznań
Skórzewo
Skórzewo
Poznań
Tarnowo Podgórne
Poznań
Swarzędz
Gryfino
Chyby
Poznań
Poznań
Suchy Las
Poznań
Poznań
Poznań
Poznań
Kiekrz
Szamotuły
Poznań
Grzebienisko
Tarnowo Podgórne
Poznań
Poznań
Grzebienisko
Poznań
Głowno
Poznań
Lusówko
Luboń
Poznań
Lusówko
Owińska
Poznań
Poznań
Poznań
Poznań
Poznań
Poznań
Poznań
Wronki
Rokietnica
Człuchów
Poznań
Luboń
Chyby
Szamotuły
Kuślin
Polska
Poznań
Poznań
Kruszwica
Mosina
Wronki
Poznań
Swarzędz
Poznań
Poznań
Poznan
Szamotuły
Poznań
Poznań
Kaźmierz
Wynik
2:00:03
2:00:05
2:00:06
2:00:06
2:00:07
2:00:10
2:00:11
2:00:11
2:00:13
2:00:16
2:00:18
2:00:18
2:00:18
2:00:19
2:00:20
2:00:21
2:00:22
2:00:24
2:00:25
2:00:27
2:00:27
2:00:29
2:00:30
2:00:31
2:00:34
2:00:36
2:00:44
2:00:47
2:00:51
2:00:56
2:00:57
2:00:58
2:00:58
2:00:58
2:01:06
2:01:10
2:01:13
2:01:19
2:01:23
2:01:23
2:01:24
2:01:25
2:01:27
2:01:27
2:01:38
2:01:39
2:01:42
2:01:43
2:01:44
2:01:45
2:02:06
2:02:09
2:02:21
2:02:26
2:02:30
2:02:56
2:03:04
2:03:13
2:03:18
2:03:20
2:03:27
2:03:28
2:03:33
2:03:37
2:03:39
2:03:47
2:03:47
2:03:48
2:03:48
2:03:51
2:03:53
2:03:57
2:04:00
2:04:06
2:04:11
2:04:18
2:04:39
2:04:43
2:04:45
2:04:46
2:04:46
2:04:57
2:05:00
2:05:16
2:05:22
2:05:27
2:05:31
2:05:34
2:05:35
2:05:40
2:05:42
2:05:51
2:05:52
2:05:53
2:05:56
2:06:06
2:06:07
2:06:18
2:06:18
2:06:20
2:06:22
2:06:26
2:06:36
2:06:41
2:06:45
2:07:03
2:07:34
2:07:35
K
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
M
631
632
632
634
635
636
636
638
639
639
639
642
643
644
645
646
646
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
657
657
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
682
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
bieg lwa
Mce
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
Nazwisko Imię
Ciechorski Andrzej
Chlebowski Krzysztof
Buczkowska Aneta
Kamycka Dominika
Spychala Krzysztof
Ziętkiewicz Dawid
Zawadzki Józef
Majewska Małgorzata
Nowak-Jaroszyk Monika
Cichomska Joanna
Pietyra Marzena
Szukała Piotr
Zimna Monika
Kaczmarek Piotr
Kwas Łukasz
Topolski Janusz
Kuczyński Robert
Pasiok Radosław
Żarski Krzysztof
Etzel Jerzy
Czado Mirosław
Czado Zuzanna
Marczak Agnieszka
Kaczmarek Agata
Moroz Katarzyna
Moroz Marcin
Durkiewicz Małgorzata
Śniegowska Monika
Szyszka Dorota
Gadomski Piotr
Krak Tomasz
Woźna Magdalena
Kaftańska Katarzyna
Czarnecki Jakub
Scisłowska Magdalena
Kaczmarek Jakub
Hoffmann Robert
Jodko Piotr
Pohl Arkadiusz
Liberek-Grajewska Katarzyna
Karcz Józef
Baron-Czerwińska Magda
Działek Dariusz
Jezierski Janusz
Nowak Joanna
Fijałkowska Monika
Jasinowska Emilia
Potocka Magdalena
Kowalczyk Piotr
Kucemba Katarzyna
Jagielska Magdalena
Świgoniak Paulina
Aleksandrzak Teresa
Przymusiński Piotr
Sieg Małgorzata
Białek Piotr
De Mezer Mateusz
Skoczylas Marcin
Koszczynski Maciej
Garsztka Weronika
Liszkowska Beata
Paszek Kasia
Zaczyńska Dominika
Woźniak Tomasz
Nowakowski Miłosz
Filipiak Katarzyna
Sroka Włodzimierz
Kaczyński Krzysztof
Niedosik Sylwia
Łagowski Jacek
Łech Anita
Łech Anita
Wulf Zuzanna
Łech Andrzej
Sławnikowski Radek
Pelec-Ławniczak Teresa
Miejscowość
Janikowo
Poznań
Poznań
Plewiska
Poznan
Koziegłowy
Poznań
Poznań
Poznań
Poznań
Poznań
Poznań
Poznań
Sieraków Wlkp.
Szczytniki
Poznań
Poznań
Poznań
Poznań
Poznan
Poznań
Poznań
Poznań
Czempin
Tarnowo Podgórne
Tarnowo Podgórne
Poznań
Wronki
Rokietnica
Czerwonak
Zielona Góra
Zielona Góra
Poznań
Rokietnica
Nowy Tomyśl
Rumianek
Skórzewo
Batorowo
Rokietnica
Tarnowo Podgórne
Poznań
Tarnowo Podgórne
Dąbrowa
Krerowo
Poznań
Poznań
Międzychód
Ceradz Koscielny
Tarnowo Podgórne
Lusowo
Poznań
Rumianek
Plewiska
Poznań
Poznań
Szamotuły
Poznań
Poznań
Poznań
Poznań
Tarnowo Podgórne
Damasławek
Plewiska
Poznań
Poznań
Mosina
Poznań
Poznań
Szamotuły
Poznań
Poznań
Poznań
Lusowo
Poznań
Lusówko
Poznań
Wynik
2:07:46
2:08:03
2:08:10
2:08:11
2:08:25
2:08:36
2:08:44
2:08:51
2:08:57
2:09:07
2:09:07
2:09:07
2:09:17
2:09:49
2:09:51
2:09:52
2:10:02
2:10:03
2:10:10
2:10:14
2:10:20
2:10:20
2:10:23
2:10:25
2:10:27
2:10:27
2:10:28
2:10:31
2:10:40
2:10:48
2:10:54
2:10:54
2:11:02
2:11:09
2:11:14
2:11:21
2:11:28
2:11:31
2:11:33
2:11:35
2:11:38
2:11:39
2:11:42
2:11:42
2:11:42
2:11:53
2:11:58
2:12:02
2:12:03
2:12:05
2:12:16
2:12:17
2:12:28
2:12:28
2:12:32
2:12:33
2:12:37
2:12:39
2:12:40
2:12:44
2:12:50
2:12:51
2:12:54
2:12:55
2:12:57
2:13:00
2:13:10
2:13:11
2:13:18
2:13:26
2:13:27
2:13:27
2:13:28
2:13:28
2:13:29
2:13:38
K
142
143
144
145
146
146
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
176
178
179
M
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
734
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
Mce
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
Nazwisko Imię
Bojdo Szymon
Lipiński Jacek
Brzeziński Edmund
Antkowiak Agnieszka
Bronowicki Jarek
Siwczak Ewa
Ignaszak Danuta
Rozwadowska Aneta
Iwanowski Mieczysław
Jagielski Bartłomiej
Zieleźnik Bartosz
Zając Krzysztof
Tarajkowski Krystian
Białczyk Marlena
Rogoziński Henryk
Jedynak Izabela
Sławicz Marcin
Tomaszewska Maria
Krystianc Jolanta
Tomczyk Jacek
Makowski Dariusz
Ryczak Tomasz
Kopcewicz Henryk
Michałowska Agnieszka
Porwich Henryk
Woliński Tomasz
Przybylak Agnieszka
Drzycimski Marcin
Matusiewicz Sławomir
Abrahamczyk Agnieszka
Czepukojć Renata
Rabuszko Beata
Mleczak Piotr
Karolewska Magdalena
Ragan Krzysztof
Siekierzyńska Katarzyna
Czepczyńska Agata
Cierpiszewski Oskar
Mazurkiewicz Agnieszka
Jankowiak Anna
Markiewicz Dmitrij
Francuzowicz Piotr
Jakubowska Katarzyna
Gładysz Tomasz
Kasperczak Romana
Małecki Marian
Zalewski Grzegorz
Lewandowski Bartosz
Cyprowski Wiktor
Agres Jan
Kurkowska Anna
Wieczorek Krzysztof
Nowakowski Błażej
Gawryszak Monika
Tonińska Marzena
Kaczmarek Michał
Wojtkowiak Aneta
Białek Paulina
Witkowska Samira
Stoebe Katarzyna
Krzyśko Bogusław
Ługowski Piotr
Kurcius-Smoczyk Anna
Balcerzak Agnieszka
Nowak Mateusz
Fudala Malina
Czajkowski Michał
Fronczak Halina
Fronczak Robert
Kien Anna
Dziadowiec Maciej
Jezierna Anna Zofia
Kargol Robert
Serwus Kamil
Chlebowska Magdalena
Miejscowość
Rawicz
Kiekrz
Tarnowo Podgórne
Leszno
Góra
Lusówko
Poznań
Poznań
Poznań
Poznań
Poznań
Poznań
Szamotuły
Buk
Tulce
Poznań
Komorniki
Tarnowo Podgórne
Nowy Tomyśl
Chojna
Poznań
Goleniów
Czarnków
Tarnowo Podgórne
Więckowice
Poznań
Czerwonak
Nowy Tomyśl
Rokietnica
Gdańsk
Poznań
Poznań
Pobiedziska
Złotniki
Poznań
Swadzim
Kaźmierz
Swadzim
Kiączyn
Tarnowo Podgórne
Rostworowo
Poznań
Poznań
Luboń
Piła
Poznań
Plewiska
Szczuczyn
Tarnowskie Góry
Poznań
Poznań
Poznań
Poznań
Śrem
Poznań
Poznań
Szamotuły
Poznań
Wronki
Poznań
Poznań
Luboń
Konarzewo
Poznań
Rokietnica
Poznan
Poznań
Poznań
Poznań
Poznań
Szamotuły
Głogów
Tarnowo Podgórne
Poznań
Wynik
2:13:50
2:14:04
2:14:05
2:14:09
2:14:09
2:14:12
2:14:30
2:14:30
2:14:32
2:14:33
2:14:37
2:14:57
2:15:00
2:15:02
2:15:04
2:15:07
2:15:07
2:15:08
2:15:33
2:15:38
2:16:13
2:16:45
2:17:05
2:17:07
2:17:41
2:17:46
2:18:00
2:18:11
2:18:30
2:18:32
2:18:32
2:19:30
2:20:19
2:20:32
2:20:33
2:20:33
2:20:38
2:20:40
2:20:40
2:20:56
2:21:51
2:21:59
2:22:29
2:22:34
2:23:13
2:23:18
2:23:29
2:23:49
2:24:06
2:26:06
2:26:11
2:26:11
2:26:27
2:27:25
2:27:49
2:28:20
2:28:45
2:28:51
2:29:39
2:30:21
2:30:24
2:30:54
2:30:59
2:33:20
2:34:03
2:35:51
2:35:52
2:36:37
2:36:37
2:37:12
2:39:32
2:40:02
2:42:56
2:46:34
2:49:00
K
180
181
182
182
184
185
186
187
188
189
190
190
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
M
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
czerwiec 2013 \ sąsiadka~czytaj \
21
bieg lwa
Wyniki Biegu Rodzinnego 7,5 km
Mce
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
22
Nazwisko Imię
Michalak Dawid
Mamet Dominik
Michalak Łukasz
Walczak Robert
Grzywaczewska Justyna
Paluch Rafał
Fliegner Tomasz
Chmielewska Agnieszka
Lubińska Violetta
Borusewicz Adam
Zachwieja Krzysztof
Kochnowicz Daniel
Wilczyńska Agnieszka
Sammler Mateusz
Józefiak Jan
Bytniewska Magdalena
Przybylska Martyna
Kulus Joanna
Ciszak Jędrzej
Dziamski Artur
Horla Adrianna
Piechota Janusz
Filipiak Artur
Nowak Krzysztof
Wójcik Maciej
Fenc Ryszard
Tomczak Łukasz
Janka Szymon
Tabaczka Piotr
Różańska Kinga
Różański Piotr
Springer Maciej
Bebejewska Kasia
Goliński Tomasz
Wiatr Iwona
Dawidek Andrzej
Kaniewski Kamil
Sobota Justyna
Gdowska Jolanta
Maćkowiak Karolina
Łęga Anna
Dłubak Szymon
/ sąsiadka~czytaj / czerwiec 2013
Miejscowość
Kościan
Poznań
Kościan
Zielona Góra
Lublin
Tarnowo Podgórne
Buk
Swarzędz
Poznań
Wrocław
Tarnowo Podgórne
Lusowo
Poznań
Kaźmierz
Chludowo
Gowarzewo
Poznań
Tarnowo Podgorne
Poznań
Ceradz Kościelny
Pecna
Tarnowo Podgórne
Krosno
Drezdenko
Tarnowo Podgórne
Lubin
Kaźmierz
Chludowo
Tarnowo Podgórne
Poznań
Kiekrz
Wielkawieś
Poznań
Poznań
Przeźmierowo
Lusówko
Poznań
Więckowice
Tarnowo Podgórne
Ceradz Dolny
Poznań
Poznań
Wynik
0:31:24
0:31:25
0:31:28
0:32:02
0:32:04
0:32:07
0:32:36
0:32:46
0:33:41
0:33:51
0:34:27
0:35:09
0:35:16
0:35:24
0:36:24
0:36:32
0:36:35
0:36:41
0:37:02
0:37:19
0:37:19
0:38:11
0:38:26
0:38:32
0:39:16
0:39:26
0:39:31
0:40:02
0:40:07
0:40:15
0:40:15
0:40:50
0:40:56
0:41:11
0:41:33
0:41:57
0:42:07
0:42:07
0:42:08
0:42:20
0:42:45
0:43:00
K
M
1
2
3
4
1
5
6
2
3
7
8
9
4
10
11
5
6
7
12
13
8
14
15
16
17
18
19
20
21
9
22
23
10
24
11
25
26
12
13
14
15
27
Mce
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
Kolor zielony – mieszkańcy Gminy Tarnowo Podgórne
Nazwisko Imię
Łastowska Sonia
Wróbel Sebastian
Pawlaczyk Łukasz
Malecha Tomasz
Pawlaczyk Patryk
Ogonowska - Springer Dorota
Sas-Stochalska Marta
Lemanowicz Paweł
Pasternak Maria
Mucha Michał
Pawlaczyk Wincenty
Sufryd Arkadiusz
Kwiczak-Witkowska Aleksandra
Binek Brygida
Przybecka-Paluch Barbara
Kołaczyk Jerzy
Kocjan Ania
Mika Michał
Kollmann Sylwia
Podsiadłowska Sonia
Sygulski Jacek
Żyła-Dziamska Małgorzata
Fudala Tomasz
Biedalak Jagna
Kaźmierska Ewelina
Baer-Nawrocka Agnieszka
Nawrocki Jacek
Stengert Dominika
Stengert Jakub
Fenc-Wróbel Kalina
Markowska-Fenc Batbara
Czerniawska Karolina
Kaźmierski Pajper
Romanko-Sierżant Joanna
Grzelka Anna
Witkowski Bartosz
Hoeffler Katarzyna
Hacia Piotr
Domżalska Anna
Kobus Grażyna
Ratajak Tomasz
Knopkiewicz Wacław
Miejscowość
Poznań
Lusówko
Tarnowo Podgórne
Mosina
Tarnowo Podgórne
Wielkawieś
Lusówko
Lusówko
Poznań
Dąbrowa
Tarnowo Podgórne
Plewiska
Ceradz Kościelny
Poznań
Tarnowo Podgórne
Moryń
Drezdenko
Tychy
Czarnków
Komorniki
Przeźmierowo
Ceradz Kościelny
Rokietnica
Baranowo
Gostyń
Ceradz Kościelny
Ceradz Kościelny
Poznań
Poznań
Lusówko
Lubin
Lusówko
Lusówko
Gostyń
Kaźmierz
Ceradz Kościelny
Suchy Las
Sobiemyśl
Lusowo
Gardno
Luboń
Poznań
Wynik
0:43:00
0:43:27
0:43:32
0:44:05
0:44:45
0:44:46
0:44:57
0:45:02
0:45:03
0:45:04
0:45:08
0:45:10
0:45:15
0:45:17
0:45:17
0:45:21
0:45:22
0:45:27
0:45:35
0:45:38
0:46:10
0:46:12
0:46:35
0:46:43
0:46:54
0:48:33
0:48:33
0:48:44
0:48:46
0:49:05
0:49:05
0:49:10
0:49:10
0:51:46
0:51:56
0:52:04
0:52:29
0:55:24
0:56:12
0:59:39
1:46:45
2:04:06
K
16
M
28
29
30
31
17
18
32
19
33
34
35
20
21
21
36
23
37
24
25
38
26
39
27
28
29
40
30
41
31
31
33
42
34
35
43
36
44
37
38
45
46
aktualności
Akcja krew
Powstaje Plan
Transportowy Aglomeracji
T
A
ż 137 osób przyszło 18
maja do GKS Tarnovia, by honorowo oddać
krew w ramach 52. Akcji Krwiodawstwa organizowanej przez
Stowarzyszenie „Dar Serc”. Krew
oddało 106, w tym 29 kobiet.
Zebrano 47,7 l krwi (łącznie we
wszystkich akcjach 3 324,05 l).
– Dziękuję wszystkim, którzy
przyszli. Cieszę się, że do grona
krwiodawców dołączyło 12 nowych osób. A aż 6 zapisało się
do banku dawców szpiku. – powiedział Wojciech Janczewski,
wiceprzewodniczący Rady Gminy i Prezes Stowarzyszenia „Dar
Serc”.
Następna akcja: 31 sierpnia –
już dziś warto ją wpisać w kalendarz!
~ARz
rwa opracowanie Planu
Transportowego Aglomeracji Poznańskiej, który powstaje dzięki współpracy
Powiatu Poznańskiego i Miasta
Poznań. Do 23 czerwca potrwa
badanie opinii społecznej w gospodarstwach domowych.
Wywiad jest podzielony na 2
części. W pierwszej części rozmowa będzie dotyczyła ogólnych
informacji o gospodarstwie domowym. Ta część zajmie około
15 minut. Następne pytania dotyczą czasu podróżowania w dniu
badania – może to zająć kolejne
15 minut. Następnie zostaną przeprowadzone rozmowy, po ok. 15
minut, z każdym z członkiem gospodarstwa domowego.
Uwaga: Osoby prowadzące badanie będą posiadać w identyfikatory. Ankieterzy nie będą uprzedzać telefonicznie o wizytach.
Serdecznie zachęcamy wszystkich Państwa do udziału w naszym przedsięwzięciu i udzielenia
wyczerpujących informacji, ponieważ efekt merytoryczny badań
zależy między innymi od Państwa
zaangażowania.
Rozmowy mają charakter anonimowy, a uzyskane w ich toku
informacje zostaną wykorzystane jedynie do zbiorczej analizy
i opracowania wyników projektu badawczego. Udział w badaniu
jest dobrowolny. Wszelkie informacje dotyczące projektu dostępne
są na stronie www. plantap.pl
~ ARz
Kilka słów
od Lusowiaków
W
imieniu Zespołu Pieśni i Tańca „Lusowiacy” pragnę serdecznie przeprosić
widzów oglądających nasz koncert na
Dniach Gminy. Z przyczyn od nas niezależnych koncert został przerwany, nie odbyła się premiera „Mazura ze Strasznego Dworu”, którego tancerze przygotowywali od roku. Boli nas fakt, że prowadzący
ten koncert nie wyjaśnił zaistniałej sytuacji widzom.
Już dziś zapraszamy Państwa na Powiatowy
Przegląd Zespołów Folklorystycznych do Lusowa
z udziałem sześciu zespołów zagranicznych w dniu
25 sierpnia 2013 r. na placu „U księdza za płotem”
Z wyrazami szacunku
Zespół Pieśni i Tańca „ Lusowiacy”
czerwiec 2013 \ sąsiadka~czytaj \
23
bezpieczeństwo
Z notatnika Gminnego Strażnika
Wybrane zdarzenia:
2 maja, Baranowo: strażnicy otrzymali interwencję dotyczącą niezachowania środków ostrożności
przy trzymaniu psa, wobec właściciela zastosowano
pouczenie (warto przypomnieć, że odpowiedzialność
za popełnienie wykroczenia ponosi osoba, która trzyma zwierzę, a więc nie musi to być koniecznie właściciel czy hodowca zwierzęcia, ale każdy, kto jest
z jakiegokolwiek tytułu zobowiązany do nadzoru,
opieki nad zwierzęciem, np. osoba prywatna płatnie
lub bezpłatnie sprawująca w tym momencie opiekę
nad zwierzęciem, nawet nad zwierzęciem znalezionym, trzymanym do czasu odnalezienia prawowitego właściciela);
7 maja, Przeźmierowo: strażnicy zabezpieczyli
uszkodzoną studzienkę telekomunikacyjną, a informacje o potrzebie naprawienia przekazali do jej właściciela;
10 maja, Swadzim: strażnicy otrzymali interwencję dotyczącą będącego w złym stanie technicznym
budynku, który stwarzał zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkiego. Strażnicy powiadomili właściciela
nieruchomości, któremu zlecono zabezpieczenie budynku;
17 maja, Baranowo: mieszkaniec zgłosił strażnikom, że znalazł rannego ptaka (gatunek chroniony),
strażnicy przewieźli ptaka do Ptasiego Azylu;
20 maja, Przeźmierowo: strażnicy zabezpieczali
miejsce kolizji drogowej rowerzysty z samochodem
osobowym aż do momentu przybycia Policji oraz
Pogotowia Ratunkowego;
22 maja, Baranowo: strażnicy otrzymali interwencję dotyczącą spalania odpadów w piecu, po
przeprowadzeniu kontroli nieruchomości nie stwierdzili spalania niedozwolonych odpadów;
24 maja, Tarnowo Podgórne: strażnicy ujawnili osobę rozklejająca plakaty w miejscach zabronionych, wobec sprawcy wykroczenia zastosowano postępowanie mandatowe.
Maj jak zawsze obfitował w dużą ilość imprez,
w których zabezpieczeniu brali udział strażnicy
gminni, m.in. przemarsz z okazji Święta Konstytucji
3 Maja w Tarnowie Podgórnym, patrol prewencyjny
podczas Dni Przeźmierowa oraz Dni Tarnowa Podgórnego, a także zabezpieczenie Biegu Lwa.
Podczas jednego ze spotkań
z mieszkańcami, usłyszałem pytanie o obowiązki kierujący pojazdem wyjeżdżający np. z nieruchomości i włączający się do ruchu.
By udzielić odpowiedzi, trzeba
odwołać się do przepisów, które
mówią, że włączanie się do ruchu
następuje przy rozpoczynaniu jazdy po postoju lub zatrzymaniu się,
niewynikającym z warunków lub
przepisów ruchu drogowego oraz
przy wjeżdżaniu na drogę z nieruchomości. Kierujący pojazdem,
włączając się do ruchu, jest obowiązany zachować szczególną
ostrożność oraz ustąpić pierwszeństwa innemu pojazdowi lub
uczestnikowi ruchu. W przypadku ograniczonej widoczności włączający się do ruchu w razie trudności w osobistym upewnieniu się
co do bezpiecznego włączenia się
do ruchu, obowiązany jest zapewnić sobie pomoc innej osoby.
Kolejne z pytań dotyczyło rowerzystów, a mianowicie przepisów dotyczących kierujących rowerami.
Warto pamiętać, iż rowerzyści
są obowiązani poruszać się po poboczu, chyba że nie nadaje się ono
do jazdy lub ruch rowerzystów
utrudniałby ruch pieszych. Rowerzyści są obowiązani korzystać
z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeśli są one wyznaczone dla kierunku, w którym
się poruszają lub zamierzają skręcić.Korzystając z drogi dla rowerów i pieszych są obowiązani zachować szczególną ostrożność
i ustępować miejsca pieszym.
Oznakowanie drogowe wygląda
następująco:
droga pieszo-rowerowa
(piesi idą prawą stroną, a rowerzyści jadą lewą stroną drogi)
droga pieszo-rowerowa
(piesi idą lewą stroną, a rowerzyści jadą prawą stroną drogi)
24
/ sąsiadka~czytaj / czerwiec 2013
droga pieszo-rowerowa
(piesi i rowerzyści poruszają się
dowolną stroną drogi)
Kierującemu rowerem zabrania
się jazdy po jezdni obok innego
uczestnika ruchu, wyjątkowo po
zmianie przepisów prawa o ruchu
drogowym dopuszcza się jazdę po
jezdni kierującemu rowerem obok
innego roweru, jeżeli nie utrudnia
to poruszania się innym uczestnikom ruchu albo w inny sposób
nie zagraża bezpieczeństwu ruchu
drogowego.
Rowerzystom zabrania się ponadto jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy
oraz nóg na pedałach czy podnóżkach. Zabrania się także czepiania
się pojazdów, czyli wykorzystywania ich jako np. „holowników”.
Korzystanie z chodnika lub drogi dla pieszych przez kierującego
rowerem jest dozwolone tylko
w niektórych przypadkach, np.
gdy opiekuje się on osobą w wieku do lat 10 kierującą rowerem.
Korzystanie z chodnika przez
kierującego rowerem może mieć
miejsce wówczas, gdy szerokość
chodnika wzdłuż drogi, po której ruch pojazdów jest dozwolony
z prędkością większą niż 50 km/h,
wynosi co najmniej 2 metry i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów.
Artur Szeląg
Komendant Straży Gminnej
Pamiętaj!
Przejście dla pieszych (popularna „zebra”) jest oznakowane
pasami i służy pieszym do przekraczania jezdni. Zgodnie z przepisami rowerzysta jest zobowiązany zejść z roweru i przeprowadzić
go po przejściu dla pieszych jeśli
chce je przekroczyć. Czyli rowerzystom nie zezwala się przejeżdżać rowerem po pasach dla pieszych.
przejście dla pieszych
stowarzyszenie
Aktualności UTW
I
nformujemy słuchaczy UTW, że w poniedziałek
24 czerwca w sali GOK „Sezam” odbędzie się
Walne Zebranie UTW. Początek godzina 18.00.
Prosimy o liczny udział, liczymy na wysoką frekwencję.
W piątek 24 maja przedstawiciele UTW brali
udział w Drzwiach Otwartych Centrum Terapii Manualnej w Sierosławiu. Wysłuchaliśmy krótkich wykładów, uczestniczyliśmy w warsztatach związanych
z technikami pracy z kręgosłupem, stawami i kolanami, mieliśmy możliwość zasięgnąć porady lekarskiej. W miłej atmosferze przyjemnie i pouczająco
spędziliśmy kilka godzin.
W sobotę 15 czerwca na boisku sportowym GKS
Tarnovia w Tarnowie Podgórnym przy ulicy 23
Października odbędzie się Spotkanie Sportowo-Integracyjne dla tych, którzy jakiś czas temu ukończyli 55 lat i chcą pokazać, że można być fizycznie
sprawnym w każdym wieku. Organizatorami tej
imprezy są gminne kluby seniorów przy wsparciu
Uniwersytetu Trzeciego Wieku
w Tarnowie Podgórnym. Zaczynamy o godzinie 14.00. Pogoda
jest zamówiona. Imprezy o takim
charakterze jeszcze w naszej Gminie nie było – jeśli się spodoba,
powtórzymy za rok. Zapraszamy
chcących wziąć udział (55lat+)
również tych nigdzie niezrzeszonych. Do zobaczenia.
Wycieczka członków sekcji
turystycznej i słuchaczy UTW
w Tarnowie Podgórnym do miejscowości Borne Sulinowo. Miasto, które leży nad rzeką Piława
i jeziorem Pile od roku 1945 przez
57 lat nie należało terytorialnie do
Polski, utworzono tu doskonale
strzeżoną bazę Północnej Grupy
Wojsk Radzieckich, przebywało
tutaj 15-22 tysięcy żołnierzy. Na
zamkniętym terenie znajdował się
jeden z magazynów broni nuklearnej. Do dziś pozostały schrony
po wyrzutniach SS-20.
Miasto zostało przekazane Polsce 12 października 1992 r., a we
wrześniu 1993 r. nadano miejscowości status miasta, tym samym
rozpoczął się proces zasiedlania.
Do zwiedzania jest: ścieżka turystyczna dł. 13 km., prywatne
muzeum, wyrzutnie rakiet, zatopiony w jeziorze las, willa generała, bloki mieszkalne z prefabrykatów przywiezionych z Leningradu,
cmentarz wojskowy oraz zachowana w dziewiczym stanie przyroda wokół jeziora.
Wyjazd 6 lipca 2013 r.
o godz.7.30, powrót godz. 19.00.
Zapisy do 20 czerwca 2013 r.
Kontakt: 605 205 930 lub 618 142
873
Maria Zgoła
IV Wielkopolskie Spotkania - Integracyjne UTW
U
TW w Tarnowie Podgórnym uczestniczył
w Wielkopolskim Spotkaniu Integracyjnym w Sierakowie gdzie uczestniczyło 400 seniorów z 12 Uniwersytetów.
Dostosowane do wieku i możliwości konkurencje sportowe oceniane były przez profesjonalnych
sędziów, nagradzane dyplomami
i nie tylko.
Wystartowaliśmy we wszystkich, między innymi: strzelanie
z wiatrówki, rzut beretem na odległość, toczenie felgi, kręgle, bieg
w workach i innych zabawach.
Na koniec zawodów ogłoszono
wyniki Spartakiady. Nasz Uniwersytet zajął 3 miejsce w kla-
syfikacji drużynowej oraz nasza
koleżanka Urszula Bednarek
wygrała w klasyfikacji indywidualnej i otrzymała puchar „
Primus Interpccres” (Pierwszy
wśród równych).
W spotkaniu integracyjnym
wyróżnił się także Wojciech
Pieczkowski, zajmując 3 miejsce
w biegu z woreczkiem na głowie
oraz 2 miejsce w biegu w worku.
Po wręczeniu dyplomów i nagród w wyśmienitym nastroju
wróciliśmy do Tarnowa Podgórnego.
Maria Łukowiak
Nastroje w muzyce
C
zternastego maja w Szkole Podstawowej w Tarnowie Podgórnym odbył się
długo oczekiwany przez wszystkich członków UTW i nie tylko
wykład muzyczny pod tytułem
„Nastroje w muzyce”, który wygłosił w formie koncertu fortepianowego dyrektor GOK Sezam
Szymon Melosik (na zdjęciu).
Było to wspaniałe popołudnie
dla ducha i ciała. Renoma wykonawcy sprawiła, że frekwencja
dopisała. Szymon Melosik objaśniał kanony kompozycji oraz
przedstawiał życiorysy kompozytorów. Poprowadził słuchaczy
w sposób łatwy i przyjemny poprzez utwory klasyczne do muzyki lekkiej w swoim wspaniałym
wykonaniu.
Dziękujemy stokrotnie za poświęcenie czasu i wirtuozerię.
Czekamy na więcej.
Monika Pieczkowska
czerwiec 2013 \ sąsiadka~czytaj \
25
zabytek
Ratujmy nasz najstarszy zabytek
Część XX
M
iesiąc maj był dla prac
remontowych naszego
zabytkowego kościoła bardzo szczodry. Drewniana
nadbudowa wieży została obita
nowymi deskami - modrzewiem
syberyjskim. Widoczne, pozostawione otwory z czterech stron
wieży, to miejsca na żaluzje akustyczne umożliwiające rozprowadzenie dźwięku dzwonów, które
chcielibyśmy na powrót w przyszłości zamontować. Nad wejściem głównym kościoła pozostawiono odpowiednich wymiarów
otwór dla wciągnięcia dzwonów.
Deski zostały wcześniej zakonserwowane przeciw robakom, teraz czeka je przemalowanie zabezpieczającym, transparentnym
olejem, pozostawiającym widoczne naturalne usłojenie drewna.
Wokół całego kościoła, wszystkie gzymsy murów na których
spoczywać będzie konstrukcja
dachu zostały odtworzone i od
nowa wzmocnione zbrojeniem.
Czas i aura sprawiły, że szczególnie zostały przez lata uszkodzone
wierzchołki przypór murów. Murarze z „dentystyczną” precyzją
naprawiali je uzupełniając ubytki
oraz kształtując na każdej z nich
odpowiedni ukos. Czapy przypór,
wszystkie parapety i przykrycia
wystających części budynku zostaną okryte płytami kamiennymi z jasnego piaskowca. W maju
rozpoczęte zostało i jest już na
ukończeniu, tynkowanie kościoła specjalnym „oddychającym”
tynkiem. W pierwszych dniach
czerwca, podczas kolejnej wizyty
konserwatorów: wojewódzkiego i
powiatowego, ustalono rozwiązania techniczne osuszania murów,
odprowadzenia wód deszczowych, szczegóły prac sztukatorskich na murach zewnętrznych
oraz kolorystykę kościoła.
Widać gołym okiem duży postęp prac. Cieszy solidność i kom-
pleksowość wykonywanego remontu.
Opracował
Kazimierz Szulc
Komitet Ratowania Najstarszego Zabytku Tarnowa Podgórnego
Kościoła pw. Wszystkich Świętych Parafia Rzymsko-Katolicka, ul. Poznańska 92, 62-080 Tarnowo Podgórne
konto: 33 1050 1533 1000 0022 7748 0469
O naszych dotychczasowych działaniach na rzecz ratowania kościoła
można przeczytać na www.ratujmyzabytek.pl
26
/ sąsiadka~czytaj / czerwiec 2013
stowarzyszenie
Konkurs „Mój pomysł na biznes”
– IX edycja 2013 ROZSTRZYGNIĘTY !!!
W
dniu 6 maja odbyło się
w Gimnazjum w Baranowie uroczyste wręczenie nagród w IX edycji konkursu „Mój pomysł na biznes”
organizowanego przez Tarnowskie
Stowarzyszenie Przedsiębiorców
„TSP” w Tarnowie Podgórnym.
Na ceremonię wręczenia nagród przybyli zaproszeni goście:
Wójt Tadeusz Czajka, dyrektor
baranowskiego Gimnazjum Piotr
Burdajewicz, nauczyciele i opiekunowie młodzieży, przedsiębiorcy: Danuta Pawlik i Paweł Fiebig
z firmy Schattdecor, Dorota Biegańska z Z P-C „GLUTENEX”
Andrzej Kawa, Katarzyna Hofman z Noti, Agnieszka Rzeźnik
z Urzędu Gminy oraz młodzież –
główni bohaterowie spotkania.
Zadaniem młodzież było przygotowanie pracy opisującej ich
pomysł na biznes, które zostały
ocenione przez nauczycieli. Po
wstępnej selekcji przeprowadzonej w szkołach wytypowano do
konkursu:
¡ 10 uczniów z Gimnazjum
w Tarnowie Podgórnym,
¡ 10 uczniów z Gimnazjum
w Baranowie,
¡ 7 uczniów z Liceum w Tarnowie Podgórnym.
Razem w konkursie wzięło
udział 27 uczniów. Zaprezentowano 9 prac.
Najlepiej ocenione prace zostały nagrodzone zwiedzaniem zakładów pracy. Następnie uczestnicy konkursu przygotowali
prezentacji – opisujące ich pomysł na biznes, które były przedstawiane przed Komisją.
20 lutego młodzież zwiedzała:
Schattdecor i Noti, a tydzień później „GLUTENEX” i Restaurację
Stara Wozownia. Poznawała zasady prowadzenia biznesu w różnych formach działalności gospodarczej.
Efektem naszych działań są prace napisane w konkursie: 5 prac
Laureaci konkursu odbierają
nagrodę
przygotowali uczniowie z Gimnazjum w Baranowie, 4 prace uczniowie z Liceum Ogólnokształcącego
w Tarnowie Podgórnym.
Trzeba podkreślić wysoki poziom prac, dużą pomysłowość,
dojrzałość projektów, zwracanie
uwagi na wiele szczegółów, o których mówiono podczas zwiedzania. Bardzo duży potencjał twórczy młodzieży.
Nagrody wręczał Wójt Gminy
Tadeusz Czajka, który przyjął honorowy patronat nad konkursem
i jest współfundatorem głównej
nagrody (cyfrowy aparat fotograficzny) oraz Krzysztof Szumski
w imieniu Tarnowskiego Stowarzyszenia Przedsiębiorców, które ufundowało pozostałe nagrody
w klasyfikacji generalnej (cyfrowe aparaty fotograficzne, odtwarzacze MP4 i programy do nauki
języka angielskiego).
W klasyfikacji generalnej
pierwsze miejsce zajęła praca: Damiana Ratajczaka IIIB,
Pawła Lewandowskiego IA
Gimnazjum Baranowo (32 pkt).
Drugie miejsce zajęła praca:
Pauliny Szczapaniak IIB, Julii
Garczyk IIB Gimnazjum Baranowo (26 pkt),
Trzecie miejsce zajęły prace: Katarzyny Stachowiak IIA,
Marka Owedyka IIA Gimnazjum Baranowo (25 pkt) oraz
Joanny Duszyńskiej IB, Celiny
Dudek IB Liceum Ogólnokształcące Tarnowo Podgórne (25 pkt).
Następnie pamiątkowym dyplomem wyróżniono opiekunów
zdobywców I miejsca panie Renatę Maciejewską i Małgorzatę
Jednac-Antkowiak z Gimnazjum
w Baranowie.
Pamiątkowe dyplomy otrzymały także wszystkie zakłady biorące
udział w konkursie i TP BUS Sp.
z o.o. za zapewnienie transportu.
Wszystkim uczestnikom, nauczycielom, dyrekcjom szkół, zakładom pracy, Urzędowi Gminy
i TP BUS-owi za ich zaangażowanie i udział w konkursie bardzo dziękujemy i zapraszamy do
udziału w X edycji w przyszłym
roku.
K.Sz.
czerwiec 2013 \ sąsiadka~czytaj \
27
stowarzyszenie
Wiadomości brackie
M
aj był pracowitym miesiącem w naszym bractwie. 18 maja odbyło
się najważniejsze strzelanie roku:
o tytuł „Króla Zielonoświątkowego”. Mam zaszczyt ogłosić
wszem i wobec, iż po przeprowadzeniu regulaminem przewidzianych ćwiczeń, zaszczytny tytuł
Króla Zielonoświątkowego A D
2013 zdobył Stanisław Leitgeber.
Pierwszym rycerzem został Dariusz Nowaczyński, a drugim rycerzem został Andrzej Pawlicki.
Podczas festyn w Przeźmierowie bractwo wystawiło strzelnicę wiatrówkową. Strzelały osoby
dorosłe i dzieci. Dla najlepszych
bractwo ufundowało nagrody
i puchary. W ramach Dni Gminy również zorganizowaliśmy
strzelanie wiatrówkowe w Parku 700-lecia. Najlepsi strzelcy
również zostali uhonorowani.
Z satysfakcją odnotujmy fakt, iż
strzał, rozpoczynający zmagania
biegaczy w półmaratonie „Bieg
Lwa” został oddany z armatki
brackiej przez I Zastępcę Wójta
Ewę Noszczyńską - Szkurat.
Z okazji Dnia Dziecka 1 czerwca w Sierosławiu oraz 2 czerwca w Baranowie zorganizowali-
śmy strzelania dla najmłodszych,
którzy rywalizowali z dużym zacięciem sportowym. Zwycięzcy
otrzymali nagrody i puchary.
Informujemy, że strzelnica jest
otwarta w każdy wtorek i czwartek od 16.00-20.00. Zapraszamy!
Szczegółowych informacji udziela brat Leszek Jerzak, tel. 880 584
242.
Z brackim pozdrowieniem
St. Bączyk
Wspomnienie - Marian Kleszcz
W
dniu 9 IV 2013 roku
zmarł nasz brat Marian
Kleszcz aktualny Król
Żniwny Kurkowego Bractwa
Kurkowego w Tarnowie Podgórnym. Marian z pewnością nie należał do anonimowych członków
naszej braci kurkowej. Zawsze
zaangażowany, oddany sprawie,
odpowiedzialny. Przy tym dobry
kolega. Budzący duży szacunek,
autorytet dla wielu.
W obecnej kadencji pełnił funkcję przewodniczącego Sądu Honorowego naszego bractwa.
Odnosił sukcesy sportowe zdobywając m.in. dwukrotnie tytuł
28
/ sąsiadka~czytaj / czerwiec 2013
Króla Zielonoświątkowego i Króla Żniwego. Za swoje zasługi uhonorowany Orderem Zasługi Zjednoczenia Krzyżem Rycerskim
oraz Orderem Zasłużony do Kurkowego Bractwa Strzeleckiego
w Tarnowie Podgórnym.
Pogrzeb brata Mariana odbył
się 13 kwietnia o godz.10.00 na
cmentarzu w Lusowie.
Cześć jego pamięci.
Stanisław Bączyk
Prezes KBS Tarnowo Podgórne
stowarzyszenie
Rower trójkołowy dla ROKTARU
S
towarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin ROKTAR zakupiło w czerwcu dla uczestników
Warsztatów Terapii Zajęciowej
w Baranowie rower trójkołowy.
Środki finansowe w zdecydowanej większości (2.000 zł) pochodziły z dotacji Gminy Rokietnica
na realizację zadania publicznego
p.n. „Turystyka rowerowa sposobem na poprawę kondycji fizycznej podopiecznych Stowarzyszenia ROKTAR”.
Zakupiony rower trójkołowy
umożliwia jazdę osobom o zaburzeniach równowagi, które na
zwykłym rowerze nigdy nie pojadą. Rower jest wysokiej jakości, o wzmocnionej konstrukcji,
posiada trzy-biegową przerzutkę,
dodatkowy hamulec nożny, ob-
szerny bagażnik, wygodne duże
siodełko. Wykonany jest estetycznie w kolorze czerwony metalik.
Po prostu – piękny! Jest to następne narzędzie rehabilitacyjne w naszym Warsztacie, które na pewno
sprawi wiele radości podopiecznym podczas spacerów.
Zaproszenie do naszego Stowarzyszenia jest stale otwarte. Czekamy na osoby niepełnosprawne
i ich rodziny. Tel. 502.63.11.37
Kazimierz Szulc
XIII IGRZYSKA OLIMPIAD SPECJALNYCH –
WOLSZTYN 2013
N
areszcie, udało się! 23
maja wyjechaliśmy na
XIII Regionalne Letnie
Igrzyska Olimpiad Specjalnych
do Wolsztyna. Nasze mozolne
i okupione dużym wysiłkiem treningi zaowocowały wielkim sukcesem. Reprezentacja ROKTARu, złożona z 12. osób, wróciła
z „workiem” medali! W naszym
dorobku znalazły się 4 złote medale zdobyte przez: Elę W., Przemka B., Weronikę Sz. i Ulę G.
Do zdobycia srebrnych krążków
przyczynili się: Piotr I., Mateusz
Sz., Tomek M. i Marzena D. Brązowe medale należą do: Krzysia
St.i Małgosi M. Wobec bardzo
silnej konkurencji poza podium
na zaszczytnym czwartym miejscu stanęli Krzysiu S. i Mateusz
T. Reprezentanci ROKTARu brali
udział w biegu na 100m, pchnięciu kulą, skoku w dal i wyścigu na
wózkach inwalidzkich. Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów, tym
bardziej, że przed nami kolejny
Regionalny Mityng Lekkoatletyczny Olimpiad Specjalnych w Poznaniu. Zapraszamy do kibicowania 12
czerwca na stadionie lekkoatletycznym AWFu.
Edyta Łuckiewicz- Laskowska
rehabilitantka w WTZ ROKTAR w Baranowie
czerwiec 2013 \ sąsiadka~czytaj \
29
biblioteka~gok
Informator Kulturalny Biblioteki Publicznej
Q
odwiedza kraj i spotyka się ze swoimi czytelnikami.
W maju również Biblioteka zaprosiła Teatr małych form, który
zachwycił dzieci swoim edukacyjnym i zabawnym spektaklem,
pobudzającym do myślenia i zastanowienia.
Wieloletnie badania pokazują, że codzienne czytanie książek
dzieciom przez rodziców przynosi
znakomite efekty. Dzieci wykazują się lepszą pamięcią, bogatszym
słownictwem, ładniejszą wymową i większą umiejętnością skupienia. Wybór książek dla dzieci
jest olbrzymi, warto z niego korzystać i zapisać dzieci do Biblioteki.
To pierwszy krok do poszerzania
wiedzy , ale również pokazania, że
czas wolny można także spędzić
z książką. A wakacje tuż, tuż.
Więcej informacji na naszej
stronie www.bibliotekatp.pl. Także adresy naszych Filii w Baranowie, Lusowie i Przeźmierowie
i katalog on-line. ~I.B.
ULTURALNIE w Bibliotece przez cały rok
czyli ciąg dalszy spotkań
z książką i ich twórcami.
Maj to miesiąc bardzo bogaty w wydarzenia kulturalne dla
najmłodszych, ale dla dorosłych
i młodzieży tradycyjnie Biblioteka zadbała o duży wybór nowości
wydawniczych, o książki, o których się mówi, dyskutuje, kupuje
i oczywiście czyta.
Od lat Biblioteka prowadzi zajęcia dla dzieci jako zachętę do
świata książki. Spotkania na żywo
z autorami i ilustratorami, możliwość porozmawiania z pisarzem
to zachęta do zapisania się do Biblioteki i zainteresowania światem książki.
W maju Biblioteka zaprosiła Barbarę Gawryluk pisarkę, dziennikarkę, tłumaczkę j. szwedzkiego. Gościliśmy także Elizę Piotrowską,
autorkę książek dla dzieci, ilustratorkę, tłumaczkę języka włoskiego.
Pisarka mieszka w Brazylii, w maju
Jak ograć króla?
O
statni przedwakacyjny seans
w Kinie Zielone Oko wprawi widzów
w dobry, wakacyjny nastrój. 14 czerwca o godz.
18 zobaczymy komedię „Gambit, czyli jak
ograć króla”.
Harry Deane (Colin
Firth) jest z natury spokojnym kustoszem kolekcji
obrazów ekscentrycznego lorda Shabandara. Ponieważ nie darzy swojego szefa szczególną sympatią, postanawia go okraść w ramach
zemsty za doznane krzywdy. Planuje namówić go do zakupu zaginionego bezcennego arcydzieła Moneta. Plan
ma jednak dwa słabe punkty: przedmiot zakupu jest bezwartościowym falsyfikatem, a uwiarygodnić go może
tylko piękna kobieta. W Teksasie odnajduje PJ (Cameron
Diaz), która zgadza się na współpracę. I wszystko może
poszłoby dobrze, gdyby nie nieoczekiwana fascynacja
wspólniczką…
Na film zapraszamy do Domu Kultury w Przeźmierowie.
Jarek Krawczyk
30
/ sąsiadka~czytaj / czerwiec 2013
„Twarzą w twarz”
O
d 15 maja w Galerii w Rotundzie w Tarnowie Podgórnym można było oglądać wystawę prac malarskich koła plastycznego.
Prowadzi je Justyna Just Przybylska. Tym razem tematem przewodnim są twarze oraz sylwetki dorosłych i dzieci, pomysły zaczerpnięte z internetu.
Obrazy, malowane farbami akrylowymi, prezentowane są w sposób
oddający osobowość każdego z autorów. Pod każdym portretem widnieje tekst napisany przez Irenę Matysiak, który dodatkowo wprowadza
odbiorcę w stan melancholii i zadumy. Autorami obrazów są: J. Matysiak, M. Bakszlara, M. Łuczak, K. Mleczak, B. Horzemska-Babczyk,
M. Kokoszko, E. Kochańska, S. Machowicz, G. Konieczna, H. Szajek
oraz M. Murkowska.
Serdecznie zapraszamy do obejrzenia wystawy „Twarzą w twarz”.
Dominika Nurkiewicz-Kmiecik
Teatralnie w Przeźmierowie
T
ydzień po finale projektu „Teatr w każdej wiosce” czeka nas
kolejne spotkanie z teatrem. Tym razem zaprezentują się grupy
działające w GOK „SEZAM” („Novi” i „Zamiast”) oraz w szkołach. Udział w Forum Teatrów Gminy Tarnowo Podgórne, które odbędzie się 16 czerwca o godz. 13.30 w Domu Kultury w Przeźmierowie, zapowiedziały zespoły ze szkół podstawowych w Przeźmierowie
i Lusowie, a także z Gimnazjum w Baranowie i Liceum w Tarnowie
Podgórnym.
Zapraszamy na kolejne święto teatru. Wstęp wolny. Jarek Krawczyk
gok
Kino Zielone Oko zaprasza: „Gambit, czyli jak ograć króla”
14.06 (piątek) godz. 18, Dom Kultury w Przeźmierowie
Afisz
Występ Mażoretek na Festynie Antoniańskim Parafii w Przeźmierowie
16.06 (niedziela) godz. 13.30, Przeźmierowo
Ws
tę
Forum Teatrów Gminy
Tarnowo Podgórne
pw
oln
y!
16.06 (niedziela) godz. 15, Dom Kultury w Przeźmierowie.
Koncert Galowy zespołu „Modraki” na Jarmarku Świętojańskim
16.06 (niedziela) godz. 16,30, Stary Rynek w Poznaniu. Wstęp wolny.
Premierowy spektakl
Grupy Teatralnej „Senioritki”
Ws
tę
pw
oln
y!
20.06 (czwartek) godz. 17, Dom Kultury w Przeźmierowie.
Koncert pałacowy - „Przeboje Mistrzów” w wykonaniu koła muzycznego
oraz prezentacja prac koła plastycznego z Przeźmierowa
24.06 (poniedziałek) godz. 18, Dom Kultury w Przeźmierowie. Wstęp wolny.
Wycieczka jednodniowa nad Jezioro Ślesińskie i do Konina dla dzieci szkolnych
3.07 (środa) godz. 9-18. Zapisy w GOK „SEZAM” i DK w Przeźmierowie. Koszt: 30 zł.
Lusowskie Poranki MuzyczneWs
tęp
wo
- koncert 85
ln
y!
7.07 (niedziela) godz. 13, Kościół w Lusowie.
Wycieczka jednodniowa do Leszna dla dzieci szkolnych
10.07 (środa) godz. 9-18. Zapisy w GOK „SEZAM” i DK w Przeźmierowie. Koszt: 30 zł.
Dom Kultury w Tarnowie Podgórnym, Galeria w Rotundzie - Tarnowo Podgórne, ul. Ogrodowa 14
Dom Kultury w Przeźmierowie, Kino Zielone Oko - Przeźmierowo, ul. Ogrodowa 13
Bilety i zaproszenia dostępne w Domu Kultury w Tarnowie Podgórnym, Domu Kultury w Przeźmierowie
i biurze GOK „SEZAM” (Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 96). Informacja telefoniczna: 61 895 92 28
„Afisz” zawiera wybrane imprezy. Pełna informacja o imprezach kulturalnych
dostępna w miesięczniku TarNowa Kultura oraz na stronie internetowej www.goksezam.pl
styczeń2013
2013\ sąsiadka~czytaj
\ sąsiadka~czytaj\ \ 311
czerwiec
gok
Owacje na stojąco Trwają zapisy na letnie
wycieczki
w Lusowie
P
o monumentalnym pop-oratorium „Miłosierdzie Boże”, w którym udział wzięła ponad
setka wykonawców, tym razem w lusowskiej
świątyni zabrzmiała muzyka wykonywana przez
zaledwie trzy osoby. W pierwszą niedzielę czerwca w ramach „Lusowskich Poranków Muzycznych”
wystąpiło Poznańskie Trio Fortepianowe.
Laura Sobolewska, Anna Ziółkowska i Monika Baranowska wykonały bardzo zróżnicowany repertuar, w którym znalazły się utwory tak różnych
kompozytorów, jak Ludwik van Beethoven, Siergiej
Rachmaninow, czy Astor Piazzola.
Zmyślnie ułożony program koncertu pozwolił słuchaczom przekonać się po raz kolejny, jak wielkie
możliwości interpretacyjne drzemią w trzech zaledwie instrumentach. Oczywiście pod warunkiem, że
fortepian, skrzypce i wiolonczela znajdą się właściwych rękach. Drugiego czerwca nie było co do tego
wątpliwości, co potwierdziły długie brawa, które po
bisie przerodziły się w owację na stojąco.
Kolejne spotkanie z muzyką klasyczną w Lusowie już 7 lipca o godz. 13.
Jarek Krawczyk
Zgłoś się na
BLusowo!
M
asz zespół? Chcesz wystąpić na festiwalu BLusowo 2013? Zgłoś się! Na jednego z czterech finalistów czeka nagroda w
wysokości 2500 zł! Aby wziąć udział w konkursie
należy wysłać zgłoszenie na adres [email protected] Zgłoszenie powinno zawierać: zdjęcie, skład
zespołu, telefon kontaktowy krótką biografię grupy
(maksymalnie do 5 zdań) oraz maksymalnie 3 utwory o łącznej długości do 10 minut w formacie mp3,
(opisany tytułem oraz nazwiskami autorów muzyki
i tekstu) .
Występy trwać będą 30 minut (wraz z instalacją
na scenie). Oceniać je będzie profesjonalne jury pod
przewodnictwem znanego dziennikarza muzycznego
i fana bluesa - Ryszarda Glogera. Przesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu dostępnego na stronie www.goksezam.pl
Jarek Krawczyk
32
/ sąsiadka~czytaj / czerwiec 2013
L
atem GOK „SEZAM”
zaprosi dzieci w wieku
szkolnym na dwie jednodniowe wycieczki. W ubiegłym
roku motywem przewodnim wyjazdów były „powozy, automobile, wozy strażackie i parowozy”.
W tym roku dzieci zabierzemy na
wyjazdy pod hasłem „To, co pływa i fruwa”.
Wycieczki odbędą się 3 i 10 lipca. Obie rozpoczną się o godz. 9,
a zakończą około godz. 18. W programie pierwszej z nich m. in. rejs
zabytkowym statkiem „Pawełek”
po Jeziorze Ślesińskim, pobyt
w gospodarstwie agroturystycznym w Izabelinie oraz na basenie
w Koninie. Atrakcją drugiej wyprawy będzie wizyta w Centralnej
Szkole Szybowcowej w Lesznie,
pobyt w tamtejszym aquaparku
i gospodarstwie agroturystycznym w Bronikowie.
Uczestnicy wyjazdów będą
mieć zapewnioną fachową opiekę oraz obiad. Udział w wycieczkach jest odpłatny - koszt każdej
z nich to 30 zł, płatne przy zapi-
sach, które rozpoczną się 3 czerwca i potrwają do wyczerpania
miejsc. Dzieci można zapisywać
w siedzibie GOK „SEZAM” (Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 96
w godz. 8 - 15) i w Domu Kultury w Przeźmierowie (ul. Ogrodowa 13, w godz. 11 - 17). Liczba
miejsc ograniczona!
PROGRAM
3.07 godz. 9 - 18
• Rejs zabytkowym statkiem „Pawełek” po jeziorze ślesińskim
• Pobyt w gospodarstwie agroturystycznym w Izabelinie
(w programie: obiad, muzeum
przyrodnicze, bogaty zwierzyniec)
• Pobyt na basenie w Koninie
10.07 godz. 9 - 18
• Wizyta w Centralnej Szkole
Szybowcowej w Lesznie
• Pobyt w aquaparku w Lesznie
• Pobyt w gospodarstwie agroturystycznym w Bronikowie
(w programie: obiad, przejazdy bryczką, zabawy ze zwierzętami, gry w plenerze)
Jarek Krawczyk
Przyroda w Rotundzie
O
d 12 czerwca będzie można podziwiać zdjęcia
członków Okręgu Wielkopolskiego Związku Polskich
Fotografów Przyrody. Istnieje on
od kilkunastu lat i zrzesza amatorów fotografii, dla których oprócz piękna przyrody - ważna
jest również jej ochrona. Grupa
spotyka się raz w miesiącu w poznańskim Muzeum Archeologicznym, organizuje plenery fotograficzne oraz wystawy. Od trzech lat
ZPFP organizuje także „Poznańskie Dni Fotografii”.
Dobra wiadomość dla wszystkich, którym prezentowane fotografie przypadną do gustu. Comiesięczne spotkania (każdy
drugi wtorek miesiąca) mają charakter otwarty, a wszyscy zainteresowani fotografią i przyrodą są
mile widziani.
Więcej informacji na stronie
http://www.zpfp.pl/ow.htm
Jarek Krawczyk
decydujmy razem
Projekt: Czy tylko najlepiej na zdjęciu?
Rodzina – tak daleko, tak blisko G
dyby dyskretnie uchylić
drzwi wielu polskich domów, bez trudu moglibyśmy zauważyć, że w naszym
kraju dominuje nuklearny rodzaj
rodziny. Składa się ona bowiem
w większości z rodziców i dziecka lub dzieci. Takie też wnioski można wysunąć po lekturze
przeprowadzonego w lutym 2013
roku przez Centrum Badań Opinii
Społecznej raportu „Rodzina – jej
współczesne znaczenie i rozumienie”. Według badań zaledwie 21
procent Polaków żyje w rodzinach o charakterze wielopokoleniowym. Tymczasem na przykład
w Wielkiej Brytanii wysokie ceny
nieruchomości spowodowały, że
w społeczeństwie pojawia się coraz więcej rodzin trzypokoleniowych (czyli rodziców z dziećmi
i dziadkami). W roku 2012 ich
liczbę szacowano na ponad 500
tysięcy.
Według badań CBOS - preferowany w naszym kraju model
życia od roku 1996 - to rodzina
dwupokoleniowa z dwójką lub
trójką dzieci (55 procent ankietowanych). Życie w pojedynkę,
czyli życie singla – wybiera tylko 4 procent badanych. Niemal
wszystkie ankietowane osoby
dorosłe - wyrażają chęć posiadania potomstwa, za bezdzietnością
opowiada się tylko 3 procent badanych. Warto dodać, że badania
wykazały także, iż aż 85 procent
ankietowanych stoi na stanowisku, że do pełni szczęścia człowiek potrzebuje rodziny. Zaledwie 12 procent respondentów
uznało, że nie uzależnia poczucia
swojej szczęśliwości od tkwienia
w tej najmniejszej komórce społecznej, jak często nazywają rodzinę socjologowie.
Skoro zatem tylko 21 procent
Polaków żyje w rodzinach wielopokoleniowych, pojęcie to dla
sporej liczby osób jest tylko pustą kombinacją wyrazów. Dzieci coraz rzadziej mają szansę na
bezpośrednie, regularne kontakty
ze swoimi dziadkami i babciami.
Przyczyn tego stanu jest wiele.
Ich rodzice – pragnąc się wyzwolić spod dominującego wpływu
własnych rodzicieli i przeprowadzić „na swoje”, zaciągają mordercze kredyty mieszkaniowe na
30 czy 40 lat. Uwikłani w samonakręcającą się spiralę długów
i zobowiązań względem banków,
nie mają potem czasu, by zająć się
opieką nad starzejącymi się rodzicami oraz dorastającymi dziećmi.
Owszem, dziadkowie wciąż
chętnie zajmują się swoimi wnukami, choć zdarza się coraz więcej takich seniorów, którzy oprócz
tego chcą móc realizować własne,
długo odkładane marzenia. Na regularną opiekę nad maluchami
nie zawsze pozwala im także stan
zdrowia. Być może stąd bierze
się coraz popularniejszy pomysł
płacenia dziadkom za opiekę
nad wnukami. W takim układzie
obie strony określają z góry swoje oczekiwania i raczej nie ma
mowy o jakimś wzajemnym wykorzystywaniu się. A właśnie owo
poczucie krzywdy i wykorzystywania czyjejś serdeczności czy
empatii - jest często powodem
wielu rodzinnych niesnasek i konfliktów. Dodatkową korzyścią
z opłacania usług seniorów - jest
poczcie ich przydatności w rodzinie i możliwość dorobienia sobie
do skromnej renty czy emerytury.
Co mają robić jednak rodziny,
które ze względów losowych nie
mogą liczyć na pomoc najbliższych? Oto przywędrowała do
nas z Zachodu instytucja „babci lub dziadka zastępczego”. Godzący się na taką pracę senior,
zatrudniany bywa przez daną rodzinę w charakterze swoistej wiekowej niani. Jego ciepło, życiowe
doświadczenie i starszy wiek są
w tym przypadku wyjątkowymi
atutami. Mają one wspomóc rozwój maluchów, którym brakuje
życzliwej obecności dziadków.
cz. I
Wiadomo także, że starsza osoba, kochająca babcia, to niewyczerpana skarbnica starych bajek,
legend, wierszyków (na przykład
o „sroczce, co to kaszkę warzyła”), powiedzonek, opowieści,
zabaw (choćby tych nieśmiertelnych: „kosi kosi łapci, pojedziem
do babci”), które może zaszczepić
w chłonny umysł dziecka. I tego
właśnie oczekują po niej rodzice
maluchów.
Choć wielu z nas obawia się
starości, pociechą może być nam
fakt, że wraz z postępującym wiekiem, czeka na nas zaszczytna rola
babci czy dziadka. Kontakt i pełne ciepła relacje z wnukami mogą
stać się niezwykle satysfakcjonujące dla obu stron. Seniorzy niejednokrotnie doświadczają pełni
szczęścia w relacji z ukochanymi wnukami, stając się względem
nich kimś w rodzaju wyroczni,
czułego przewodnika - z troską
oprowadzającego je po meandrach życia. W przeciwieństwie
do zapracowanych i zestresowanych rodziców pociech, którzy
poczuwają się do ich rygorystycznego wychowania, dziadkowie są
przede wszystkim od bezgranicznego kochania.
W wielu wypadkach mają czas
i chęci, by poświęcić się odpowiadaniu na tysiące dziecięcych
pytań, nie irytują się tak łatwo,
mają więcej cierpliwości. Dziecko wspierane przez dziadków nie
tylko rozwija się pełniej, ale także ma ciągły kontakt z przeszłością, historią, poznaje inny punkt
wiedzenia – punkt widzenia osoby starszej. W przyszłości może
to zaowocować nie tylko większą
empatią i wrażliwością na cierpienie bliźnich, ale także z pewnością nauczy je dużej dozy tolerancji wobec sędziwego wieku.
~Anna Kokot, czytelniczka
Ciąg dalszy
w następnym numerze.
czerwiec 2013 \ sąsiadka~czytaj \
33
edukacja
Szkoła Muzyczna w Tarnowie Podgórnym
Brawa dla Oli!
A
leksandra Łuczak jest
uczennicą klasy fortepianu Agnieszki Liman.
W roku szkolnym 2012/13 dwukrotnie reprezentowała szkołę
w konkursach dla młodych pianistów w Lesznie oraz w Kościanie,
na obu uzyskując wyróżnienia.
Jest uczennicą osiągającą
bardzo dobre wyniki w nauce
wszystkich przedmiotów, zawsze
Szkoła Podstawowa Przeźmierowo
TYDZIEŃ BEZ PRZEMOCY
K
ażdego roku uczniowie
mają okazję aktywnie
uczestniczyć w „Tygodniu bez przemocy”, organizowanym przez Zespół Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej
placówki. W tym roku trwał on od
13 do 20 maja.
Dzieci realizowały różnorodne zadania dostosowane do ich
wieku. Zapoznali się ze strategiami zachowań wobec sprawców
przemocy, rozmawiali też na temat przyczyn i skutków agresji.
Kanwę do dyskusji stanowił film
pt. „Zawsze jest inne wyjście”,
w którym wzięli udział młodzi
aktorzy z naszej szkoły. Przygotowywali się pod czujnym okiem
psycholog Marty Sałatowskiej.
Uczniowie wykonywali także
tematyczne plakaty i prace plastyczne. Chętne osoby przygotowały wypracowanie na temat: „Jeśli marzysz o ogrodzie spokoju,
to już zacznij wyrywać chwasty
agresji, a sadzić ziarna przyjaźni”.
Wyróżnione prace plastyczne i literackie zostały nagrodzone.
Wybierano także klasowych
„Mistrzów Kultury 2013”. Ten
zaszczytny tytuł noszą Ci, którzy wyróżniają się na tle kolegów
i koleżanek wysoką kulturą zachowania.
Dzieci obejrzały spektakle przygotowane przez aktorów krakow-
zaangażowaną w życie koncertowe szkoły. Cechuje ją sumienność, skromność i duża kultura
osobista.
SM
skiego teatru „Inspiracja”. Tym
starszym zaprezentowano „Pętlę
zdarzeń”, młodszym – „Poskromienie nieznośnego smoka”. Oba
widowiska miały charakter profilaktyczny.
Rodzice uczniów klas IV – VI
mieli natomiast okazję wziąć
udział w spotkaniu z przedstawicielami policji. Prelekcja dotyczyła agresji elektronicznej,
czyli cyberprzemocy. Prześladowanie, zastraszanie, nękanie,
wyśmiewanie innych osób z wykorzystaniem internetu i narzędzi typu elektronicznego, takich
jak: SMS, e-mail, witryny internetowe, portale społecznościowe, to zjawiska coraz bardziej
powszechne we współczesnym
świecie.
Był to tydzień pełen emocji
i wrażeń. Postaramy się wykorzystywać zdobyte wiadomości
i umiejętności na co dzień.
Zespół Pomocy
Psychologiczno-Pedagogicznej
Szkoła Podstawowa Przeźmierowo
Nasz sukces na Konkursie Piosenki Anglojęzycznej w Dąbrówce
8
maja uczniowie naszej
szkoły – Julia Tasiemska,
Marianna Dorna i Jakub
Woźniak – uczestniczyli w Przeglądzie Piosenki Anglojęzycznej.
Rywalizacja była dość zacięta.
Wszyscy uczestnicy reprezentowali bardzo wysoki poziom. Oceniano muzykalność, interpretację
utworu, intonację i poprawność
fonetyczną. Wszystkie utwory
były wykonywane w języku angielskim.
Nasi reprezentanci zebrali wiele pochwał oraz zajęli najwyż-
34
/ sąsiadka~czytaj / czerwiec 2013
sze miejsca. Pierwsze miejsce
wywalczyła piosenką „Skyfall”
Julia Tasiemska, a drugie - Marianna Dorna za brawurowe
wykonanie utworu „Use somebody”. Nasz męski reprezentant,
Jakub Woźniak, który grał na gitarze i wykonał utwór „Rolling
in the deep”, otrzymał wiele pochwał i na pewno jego występ pozostanie na długo w pamięci wielu osób.
Może to początek przyszłej
kariery muzycznej naszych
uczniów? ~Hanna Lamch-Bera
edukacja
Szkoła Podstawowa Lusowo
Szkoła Podstawowa Lusowo
Wieczór w kawiarence MAMY POWODY DO DUMY!
„Niezapominajka”
S
potkanie Przyjaciół Szkoły Podstawowej w
Lusowie odbyło się jak co roku w maju, z okazji w Dnia Polskiej Niezapominajki. Tym razem przebiegało w nieco innej niż zwykle atmosferze. Naszych przyjaciół zaprosiliśmy do kawiarenki
„Niezapominajka”, która na ten jeden wieczór zagościła w murach naszej szkoły. Nie zabrakło w niej
oprawy plastycznej w postaci wystawy zwycięskich
prac pokonkursowych i fotoreportaży uczniowskich.
W kawiarence podawaliśmy wspaniały koktajl poetycko - muzyczny, którego głównymi składnikami
byli nasi wspaniali uczniowie. Goście mieli możliwość posmakować występów wrażliwych i zdolnych
młodych ludzi, laureatów konkursów oraz przeglądów. Był czas na wiersze zabawne, był czas na wiersze poważne. Był czas na piosenki starsze i czas na
utwory nowsze. Były dźwięki instrumentów, były
dźwięki obcych języków. Nawet nasi goście mogli
sprawdzić się w roli gwiazd muzycznej estrady.
Dziękujemy Wam drodzy przyjaciele za przybycie,
za Wasze wsparcie i okazywaną naszej szkole pomoc!
Organizatorzy: M. Pudelska, B. Melosik
W
,, Złotej Żabce”Konkursie w Dziedzinie Matematyki oraz w Dziedzinie Literatury
i Języka Polskiego brali udział
uczniowie klas piątych i szóstych
szkół podstawowych Poznania oraz powiatów: poznańskiego, gnieźnieńskiego, średzkiego,
wrzesińskiego i wolsztyńskiego.
W marcu do Swarzędza przyjechało 291 uczniów spełniających
kryteria uczestnictwa w drugim
etapie. Były to osoby, które nie
lubią się nudzić, myślą, szukają
nowych wyzwań i sposobów na
rozwijanie swoich matematycznych lub polonistycznych zainteresowań.
Wyniki drugiego etapu poznaliśmy 27 kwietnia. Gala wręczenia
nagród miała niezwykle uroczystą oprawę: zaproszono 80 najlepszych uczniów (spośród 11
088 biorących w tym roku udział
w obu konkursach) wraz z nauczycielami i opiekunami, przedstawicieli miejscowych władz,
prasy, radia oraz sponsorów.
Uczniowie, ich nauczyciele i organizatorzy usłyszeli wiele ciepłych słów oraz gratulacji. Życzono im też dalszej owocnej pracy.
Dumą napawają nas osiągnięcia
uczniów – naszej szkoły:
Szymona Kaczmarka z klasy
Vb, który zajął 5. miejsce (na 2
411 uczestników rozwiązujących
zadania z matematyki)
oraz Maksymiliana Brodowicza z klasy VIc –16 miejsce
(wśród 2926 rozwiązujących test
polonistyczny).
Obu chłopcom gratulujemy
i życzymy sukcesów w kolejnych
konkursach.
Opiekunowie: S. Janeczek
B. Zgoła
czerwiec 2013 \ sąsiadka~czytaj \
35
edukacja
Szkoła Podstawowa Lusówko
Rekrutacja w „Tęczy” Wyróżniony exlibris
J
eśli jesteś rodzicem, który
chce posłać swojego malucha
do żłobka, to masz możliwość udziału w projekcie unijnym
„Profesjonalna opieka żłobkowa
w Tarnowie Podgórnym”.
Właśnie trwa drugi nabór dzieci do „Tęczy” – żłobka, który oferuje profesjonalną opiekę,
szereg ciekawych zajęć i atrakcji – w tym naukę języka angielskiego i rytmikę. Pobyt w żłobku
jest dofinansowany przez Unię
Europejską i Gminę Tarnowo
Podgórne – dzięki temu rodzice
ponoszą tylko niewielką część
opłat za pobyt dzieci w żłobku.
O udział w projekcie mogą
ubiegać się mieszkańcy Gminy
Tarnowo Podgórne, którzy pozostają na bezrobociu lub przebywają na urlopie macierzyńskim/rodzicielskim.
Spotkanie rekrutacyjne odbędzie się 21 czerwca 2013 o godzinie 17.00 w siedzibie żłobka
Tęcza – ul. Ogrodowa 3, Przeźmierowo.
Więcej informacji pod numerem 533 45 45 13 i adresem mailowym: [email protected]
W
lutym tego roku ogłoszony został konkurs
wojewódzki pod hasłem „Palić, nie palić – oto jest
pytanie?” na ekslibris o tematyce
antytytoniowej. Organizatorem
była
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu Oddział Oświaty Zdrowotnej
i Promocji Zdrowia.
Celem konkursu było zaprojektowanie znaku graficznego
– ekslibrisu, wykonanego w dowolnej technice graficznej, o tematyce antytytoniowej (Exlibris
to ozdobny, specjalnie skomponowany znak graficzny, będący swoistym „podpisem” np. właściciela
książki).
Przesłaniem miało być promowanie mody na niepalenie wśród
uczniów szkół podstawowych:
wyrażanie własnych przemyśleń
i spostrzeżeń w formie graficznej
na temat pozytywnych aspektów
niepalenia tytoniu i negatywnych
aspektów palenia.
W konkursie uczestniczyło
1262 uczniów klas V z 42 placó-
wek. Karolina Molenda ze Szkoły
Podstawowej w Lusówku zdobyła
wyróżnienie. 16 kwietnia w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu odbyło się podsumowanie
etapu powiatowego konkursu,
w tym wręczenie nagród laureatom konkursu ufundowanych
przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu.
Barbara Gałężewska
Szkoła Podstawowa Lusówko
Lekcja polskiego
P
rzyjechaliśmy do Polski
z różnych stron Europy,
a nawet z Ameryki. Studiujemy na UAM, uczymy się Waszego trudnego języka w Studium
Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców. Poznajemy Polskę
i Polaków.
W połowie maja zostaliśmy zaproszeni do Szkoły Podstawowej
w Lusówku na Dzień Europejski.
Na zajęciach uniwersyteckich rozmawialiśmy o polskim systemie
edukacji, ale teraz mogliśmy zobaczyć „żywą szkołę”. I naprawdę ta
szkoła żyła. Powitały nas plakaty
z flagami naszych krajów. W klasach spotkaliśmy się z uczniami.
Opowiadaliśmy o naszych ojczy-
36
/ sąsiadka~czytaj / czerwiec 2013
znach, odpowiadaliśmy na pytania, śpiewaliśmy, bawiliśmy się. Przygotowano też quiz z wiedzy o Polsce.
Atmosfera, jaką stworzyli uczniowie i nauczyciele była wspaniała.
Jesteśmy zachwyceni gościnnością i otwartością małych i dużych.
To była bardzo ciekawa lekcja języka polskiego!
Weronika – Słowacja, Lotta – Niemcy, Sasza – Ukraina, Ela – Rosja,
Bryan – USA, Tsimur – Białoruś, Mikita - Białoruś
edukacja
Szkoła Podstawowa Lusówko
Lekcja
P
rzed wielką majówką – 26
kwietnia, w Szkole Podstawowej w Lusówku odbył się III Gminny Konkurs Historyczny, którego tematem były:
„PIERWSZE ELEKCJE”. Wzięły
w nim udział trzyosobowe reprezentacje wszystkich szkół podstawowych z terenu Gminy Tarnowo
Podgórne, wyłonione w wyniku
wewnętrznych eliminacji.
Uczniowie zmagali się z niezwykle skomplikowanymi zadaniami w trzech etapach: najpierw
indywidualnym – w formie testu,
potem zespołowym – wykonanie
przez reprezentację wybranego
losowo zadania, a na koniec ponownie indywidualnym – w formie odpowiedzi na losowo wybrane pytania. Wszystkie etapy
rywalizacji były bardzo wyrów-
nane, a o końcowym rezultacie
zadecydowały ostatnie pytania.
Największą wiedzą historyczną
oraz najlepszymi umiejętnościami
rozumowania przyczynowo-skutkowego wykazali się uczniowie
Szkoły Podstawowej z Przeźmierowa: Marta Torgowska, Żaklina
Cieślak i Jan Majchrzak, którzy
ostatnim pytaniem wyprzedzili reprezentantów Szkoły Podstawowej w Lusówku: Natalię
Ptak, Michała Włocha i Łukasza Zarzyckiego. Kolejne miejsca zajęły szkoły: w Lusowie,
Ceradzu Kościelnym i Tarnowie
Podgórnym.
Nikt jednak nie czuł się przegranym. Liczyła się przede wszystkim dobra zabawa i nagrody, które otrzymali wszyscy uczestnicy
konkursu. Utrwalenie ważnych
zdarzeń historycznych, mających
do dziś fundamentalne znaczenie
dla naszego państwa, kształtowanie umiejętności kreatywnego
i krytycznego myślenia o dziejach
minionych, a także rozwijanie
umiejętności korzystania z literatury o tematyce historycznej były
wyłącznie dodatkowym atutem.
~AK
Gimnazjum Baranowo
Wymiana polsko-niemiecka
W
dniach
13-17
maja 2013 r. grupa
uczniów z Gimnazjum im. Polskich Noblistów
w Baranowie wyjechała w podróż do niemieckich kolegów
ze szkoły Albertus Magnus Realschule w Hildesheim. Po miłym powitaniu przez kolegów
i ich opiekunów, Verenę Eggers i Jörga Heuera, każdy z nas
spędził swój pierwszy wieczór
z niemiecką rodziną.
Następnego dnia realizowaliśmy w szkole projekty. Chłopcy
konstruowali rakietę, natomiast
dziewczyny tworzyły naturalne kosmetyki: pomadkę do ust,
krem nawilżający do rąk i żel pod
prysznic. Po południu mieliśmy
okazję zwiedzić Hildesheim, uzupełniając karty pracy. Zadanie to
wykonywaliśmy w parach polsko-niemieckich, co pozwoliło
nam się lepiej poznać.
W środę pojechaliśmy do Wolfsburga. Odwiedziliśmy tam interaktywne centrum nauki Phaeno.
Później bogatsi w wiedzę, poszliśmy na basen, gdzie mogliśmy nieco
energiczniej spędzić resztę dnia.
W przeddzień wyjazdu kończyliśmy nasze projekty i wyruszyliśmy do
parku, gdzie odpalaliśmy rakiety. Po południu pływaliśmy kajakami po
jeziorze Hohnsensee. Wszyscy doskonale się bawiliśmy, entuzjastycznie
podchodząc do pływania na kajaku jak i poza nim. Każdy z nas spędził
swój ostatni wieczór z niemieckim przyjacielem i jego rodziną.
Jesteśmy wdzięczni fundacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży w Warszawie i Urzędowi Gminy Tarnowo Podgórne za dofinansowanie projektu oraz naszym nauczycielkom, Joannie Dzieciątkowskiej i Iwonie Stasińskiej, za niezapomniane doświadczenia.
Paulina Szczepaniak kl. 2b
czerwiec 2013 \ sąsiadka~czytaj \
37
edukacja
Gimnazjum Tarnowo Podgórne
Święto szkoły
N
adane Gimnazjum w Tarnowie Podgórnym imię
INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ zobowiązuje naszą
szkolną społeczność do bycia
światowcem. Stąd też tradycyjnie
już co roku w maju obchodzimy
święto szkoły, które ma charakter międzynarodowy. I nie inaczej
było w tym roku.
Przygotowania zaczęliśmy
już… we wrześniu. W ramach realizacji projektów edukacyjnych
uczniowie klas drugich wybrali i opracowali tematy dotyczące
krajów europejskich. Efekty ich
wytężonej pracy mieliśmy możliwość podziwiać w sobotę, 25
maja, bo właśnie w tym dniu miała miejsce uroczystość Święta naszego Gimnazjum.
Już koło godziny dziesiątej
w szkole zaczęli pojawiać się
pierwsi gości. Nasze progi przekraczały władze gminy z Wójtem
Tadeuszem Czajką na czele, I Zastępcą Wójta Ewą Noszczyńską-Szkurat, Dyrektor Gminnej Jednostki Oświatowej Bogusławą
Świerkiel. Pojawili się również
współpracownicy i przyjaciele szkoły, członkowie Prezydium
Rady Rodziców z przewodniczącą Alicją Mirską oraz długo oczekiwani goście honorowi – przedstawiciele delegacji z Włoch,
Szwecji, Litwy, Łotwy, Niemiec,
zaprzyjaźnionych gmin polskich
z Barda i Czorsztyna. Witali ich
nauczyciele i ubrani w stroje ludowe uczniowie. Każdy z gości
otrzymał pamiątkowy program
obchodów szkoły, mógł na przygotowanych posterach zapoznać
się z historią szkoły, osiągnięciami uczniów i pracowników.
O godzinie dziesiątej rozpoczęła
się uroczysta część artystyczna.
Jak na imprezę tej rangi rozpoczęła się wprowadzeniem sztandaru,
hymnem państwowym i hymnem
Unii Europejskiej. Prowadzący
posługiwali się językami polskim
i angielskim. Natomiast uczniowie – aktorzy wysławiali się po
polski, angielsku, francusku,
38
/ sąsiadka~czytaj / czerwiec 2013
hiszpańsku, niemiecku, litewsku, włosku, duńsku, norwesku…
Miło było patrzeć na reakcję gości
z Włoch, gdy ze sceny rozlegała
się pieśń weneckiego gondoliera,
ożywienie delegacji, kiedy nasi
uczniowie inscenizowali sławetną bitwę na pomidory i mrożącą
krew w żyłach corridę, wzruszenie
przybyłych z Litwy, gdy wspominaliśmy korzenie naszego wieszcza Adama Mickiewicza, uśmiech
na twarzy wcale nie „chłodnych
zimowych” Szwedów, gdy o swoich osiągnięciach sportowych
z humorem opowiadali ”szwedzcy i norwescy” skoczkowie narciarscy, rozbawienie Niemców,
gdy uczniowie przedstawiali zalety naszego zachodniego sąsiada.
Wszyscy ze wzruszeniem wysłuchali anglojęzycznych oświadczyn Romea skierowanych do
pięknej Julii na balkonie, bawili się w rytm francuskiego Les
Champs Élysées podczas pokazu
mody czy podziwiali pełne werwy i energii dziewczyny z zespołu DANCE, które zaprezentowały fantastyczny układ taneczny.
Po wspaniałej części artystycznej goście zostali zaproszeni do
sal, gdzie uczniowie prezentowali przygotowane projekty edukacyjne. Był i teatr szekspirowski,
i tragedia grecka, i holenderski
wiatrak, i popołudniowa herbatka
brytyjska, i włoski wulkan, i sałatka grecka, i sałatka niemiecka,
i skandynawskie trolle, i lustrzane odbicia europejskich zabytków, i litewskie sękacze i mnóstwo, mnóstwo innych rzeczy.
Celem projektów było zapoznanie
się z kulturą, tradycją, sztuką, architekturą, kuchnią, geografią, historią wielu krajów europejskich.
Cel został osiągnięty, czego dowodem niech będą liczne wpisy
naszych gości w kronice szkoły
oraz fakt, iż bardzo trudno było
ich zgromadzić po prezentacjach
w salach na mały poczęstunek
w międzynarodowej kawiarence.
Oczywiście również przygotowanej i obsługiwanej przez uczniów.
Na pożegnanie usłyszeliśmy wiele miłych słów oraz otrzymaliśmy
zapewnienia, że za rok znów się
spotkamy. A więc… do zobaczenia za rok. Zapraszamy no kolejne
Święto Szkoły. Ciebie także Czytelniku. A fotorelację ze Święta
szkoły już teraz można obejrzeć
na portalu Poziom-Wyżej i na
stronie internetowej szkoły.
Uczniowie i Nauczyciele Gimnazjum w Tarnowie Podgórnym
ogłoszenia
WZP.6721.12.2013
WZP. 6721.15.2013
OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Sadach, w rejonie ul. Jeżynowej – dla działek nr ewid.
192/2, 193, 194, 195, 197/1, 199, 213/1, 213/2
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r.
poz. 647 z późniejszymi zmianami) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3
października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227
z późniejszymi zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Tarnowo Podgórne uchwały nr XLVII/597/2013 z dnia 14 maja
2013 roku w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej w Sadach, w rejonie ul. Jeżynowej –
dla działek nr ewid. 192/2, 193, 194, 195, 197/1, 199, 213/1, 213/2.
Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, pok. 13 oraz składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany planu oraz strategicznej
oceny oddziaływania na środowisko. Wnioski można składać na piśmie w Urzędzie Gminy Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 115, 62080 Tarnowo Podgórne w terminie do dnia 14 lipca 2013 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której
dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt
Gminy Tarnowo Podgórne.
Wójt Gminy Tarnowo Podgórne mgr Tadeusz Czajka
WZP.6721.14.2013
OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Baranowie przy ulicy Platynowej,
dla dz. nr 317/11, 317/12, 317/13
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012
r. poz. 647 z późniejszymi zmianami) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z
dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz. 1227 z
późniejszymi zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Tarnowo Podgórne uchwały nr XLIX/ 607 /2013 z dnia 4 czerwca
2013 roku o przystąpieniu do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Baranowie przy ulicy Platynowej, dla dz. nr 317/11, 317/12, 317/13. Teren objęty niniejszą
uchwałą obejmuje obszar położony w Baranowie przy ulicy Platynowej. Powierzchnia opracowania wynosi około 0,53 ha.
Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, pok. 13 oraz składać wnioski do wyżej wymienionego planu oraz strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko. Wnioski można składać na piśmie w
Urzędzie Gminy Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne w terminie do dnia 10 lipca 2013 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której
dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt
Gminy Tarnowo Podgórne.
Wójt Gminy Tarnowo Podgórne mgr Tadeusz Czajka
WZP.6721.16.2013
OGŁOSZENIE
OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Jankowicach, przy ulicy Leśnej, Polnej i
Ogrodowej
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012
r. poz. 647 z późniejszymi zmianami) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z
dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr
199 poz. 1227 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam o podjęciu
przez Radę Gminy Tarnowo Podgórne Uchwały Nr XLVII/596/2013
z dnia 14 maja 2013 roku w sprawie przystąpienia do opracowania
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Jankowicach, przy ulicy Leśnej, Polnej i Ogrodowej.
Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, pok. 13 oraz składać wnioski do wyżej wymienionego planu oraz strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko. Wnioski można składać na piśmie w
Urzędzie Gminy Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne w terminie do dnia 18.07.2013 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której
dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt
Gminy Tarnowo Podgórne.
Wójt Gminy Tarnowo Podgórne mgr Tadeusz Czajka
o przystąpieniu do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Tarnowie Podgórnym przy ulicy Marianowskiej
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012
r. poz. 647 z późniejszymi zmianami) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z
dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr
199 poz. 1227 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam o podjęciu
przez Radę Gminy Tarnowo Podgórne Uchwały Nr XLIX/608/2013
z dnia 4 czerwca 2013 roku w sprawie przystąpienia do opracowania
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Tarnowie Podgórnym przy ulicy Marianowskiej.
Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, pok. 13 oraz składać wnioski do wyżej wymienionego planu oraz strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko. Wnioski można składać na piśmie w
Urzędzie Gminy Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne w terminie do dnia 18.07.2013 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której
dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt
Gminy Tarnowo Podgórne.
Wójt Gminy Tarnowo Podgórne mgr Tadeusz Czajka
OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Tarnowo Podgórne informuje, że w dniu 11 czerwca
2013 r. wywiesił w siedzibie urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, ul.
Poznańska 115, do publicznej wiadomości, na okres 21 dni, wykaz
nieruchomości gminnych przeznaczonych do najmu i dzierżawy:
• Tarnowo Podgórne – części działki o nr geod. 1393/2 o powierzchni: 15 m2, 15 m2 z przeznaczeniem pod garaż, 26 m2 teren na
czas budowy, 6 m2 z przeznaczeniem pod pomieszczenie gospodarcze
• Tarnowo Podgórne - lokal użytkowy w Gimnazjum na
działkach o nr geod. 70/4 i 70/5 o powierzchni 174,1 m2
• Rumianek - część działki o nr geod. 152/12 o powierzchni: 1105 m2 z przeznaczeniem pod zieleń użytkową
Szczegółowe informacje o przedmiocie dzierżawy można
uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami – pok. nr
12 tel. 61 89-59-289.
czerwiec 2013 \ sąsiadka~czytaj \
39
ogłoszenia
Kolejny medal i mistrzowski tytuł powędrował w ręce Zuzanny Roszkiewicz.
Zawodniczka sekcji Taekwondo olimpijskiego UKS Atlas wywalczyła złoto
w Mistrzostwach Polski Juniorów, które
odbyły się 17-19 maja w Bornem Sulinowie. Poza nią klub reprezentowali Karolina Dzieńdziura i Rafał Paluch.
Podopieczna trenera Tomasza Gorwy
po raz kolejny udowodniła, że jest jedną z najlepszych w kraju zwyciężając
w starszej kategorii wiekowej.
OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej w
Wysogotowie w rejonie ulicy Wierzbowej, Olszynowej i Sojowej.
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity
Dz.U.2012.647 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz.U.Nr 199 poz. 1227) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Tarnowo Podgórne uchwały
Nr XLVII/598/2013 z dnia 14 maja 2013 roku o przystąpieniu do
opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z
dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 102 z 2010r. poz.
651 z późniejszymi zmianami) oraz § 6 ust.
1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14
września 2004r. w sprawie sposobu i trybu
przeprowadzenia przetargów oraz rokowań
na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 z
2004r. poz. 2108 z późniejszymi zmianami)
WÓJT GMINY
TARNOWO PODGÓRNE
ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Tarnowo Podgórne na
sprzedaż nieruchomości położonej w gminie
Tarnowo Podgórne, Lusowo, ul. Sikorki obręb Lusowo, arkusz mapy 4, działka nr 626
(RVI), pow. 1036 m2, KW PO1P/00105692/7
– właściciel Gmina Tarnowo Podgórne
• opis nieruchomości działka niezabudowana, kształt zbliżony do prostokąta, posiada płaskie ukształtowanie powierzchni. Teren
jest nieogrodzony i niezagospodarowany.
• przeznaczenie nieruchomości zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w
miejscowości terenów zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej w Lusowie – osiedle Przylesie, zatwierdzonym uchwałą Nr IV/22/98 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 22 grudnia
1998r. opubl. Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 3
z 1999r. poz. 40 działka 626 znajduje się
40
/ sąsiadka~czytaj / czerwiec 2013
terenów aktywizacji gospodarczej w Wysogotowie w rejonie ulicy
Wierzbowej, Olszynowej i Sojowej.
Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją
sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, pok. 14 oraz
składać wnioski do wyżej wymienionego planu oraz strategicznej
oceny oddziaływania na środowisko. Wnioski można składać na piśmie w Urzędzie Gminy Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 115, 62080 Tarnowo Podgórne w terminie do dnia 10 lipca 2013 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której
dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt
Gminy Tarnowo Podgórne.
Wójt Gminy Tarnowo Podgórne mgr Tadeusz Czajka
terenie zabudowy mieszkaniowej - symbol 1MJ. (tekst planu dostępny jest na stronie
internetowej: www.tarnowo-podgorne.pl/.)
• cena wywoławcza (w tym 23% VAT)
190.480,00 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt tysięcy czterysta osiemdziesiąt zł),
• wadium w wysokości 9.524,00 zł
(słownie: dziewięć tysięcy pięćset dwadzieścia
cztery zł),
• postąpienie minimalne 1.905,00 zł.
………………….……………………
przetarg na sprzedaż w/wym. nieruchomości odbędzie się 22 lipca 2013r. (poniedziałek) od godz. 9oo - w sali nr 100 Urzędu
Gminy w Tarnowie Podgórnym ul. Poznańska 115.
Każdy przetarg rozpocznie się rejestracją osób uprawnionych. Przed przystąpieniem do przetargu konieczne jest przedłożenie komisji przetargowej dowodu wniesienia
wadium i okazanie dowodu tożsamości przez
uczestnika przetargu. W przypadku małżonków do dokonania czynności przetargowych
konieczna jest obecność obojga małżonków
lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka zawierającym
zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.
W przetargach na sprzedaż w/wym. nieruchomości mogą brać podmioty, jeżeli wniosą wadium w pieniądzu w wyżej określonej
wysokości, nie później niż do dnia 15 lipca
2013r. (poniedziałek), na rachunek bankowy Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne: ING
Bank Śląski S.A. O/Poznań nr 48 1050 1520
1000 000 50265 1441.
• Za termin wniesienia wadium uważa
się dzień wpływu wadium na wskazany rachunek bankowy. Dowód wpłaty wadium
winien wskazywać jednoznacznie, kto wpłacił wadium i tym samym uprawniony jest do
wzięcia udziału w przetargu na daną nieruchomość oraz wskazywać nieruchomość,
której wpłata dotyczy.
• Wadium osoby wygrywającej przetarg
zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia
lub ulega przepadkowi w razie uchylenia się
uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy. Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie, nie później niż przed upływem 3 dni od;
odwołania przetargu, zamknięcia przetargu,
unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywny.
• Termin do złożenia wniosków przez
osoby którym przysługuje pierwszeństwo
w nabyciu nieruchomości na podstawie art.
34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami
upłynął w dniu 15 stycznia 2013r.
• Pierwszy przetarg odbył się 18 marca
2013r, drugi 3 czerwca 2013r.
• W uzasadnionych przypadkach – ogłaszający może odstąpić od przetargu.
Mapy ewidencyjne nieruchomości dostępne są na stronie internetowej: www.podgik.
poznan.pl/. Informacje: o przetargu - Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu
Gminy w Tarnowie Podgórnym ul. Poznańska 115, pok. 12, tel. 61-89-59-261.
sport
Maj mistrzostw
O
d Mistrzostwa Polski Juniorów i Juniorek Młodszych w Tomaszowie
Mazowieckim rozpoczęły się
zmagania o najwyższe tytuły w
kręglarstwie klasycznym. Zawody trwały od 1 do 3 maja, a Gminę Tarnowo Podgórne reprezentowały kluby OSiR Vector i Alfa
Vector. W kat. juniorek mł. indywidualnie brązowy medal zdobyła Aleksandra Bonk z Alfy, a
ósme miejsce zajęła Dominika
Zygarłowska. W parach Aleksandra Bonk i Weronika Torka zajęły
trzecie miejsce, a duet juniorów
Tomasz Cwojdziński & Tomasz
Derda trzynaste. W sprincie juniorek czwarte miejsce przypadło
Weronice Torce, a w klasyfikacji
drużynowej klub Alfa Vector zajął szóste miejsce. W tandemach
mieszanych Wiktor Mazur reprezentujący OSiR Vector uplasował
się na piątym miejscu.
Od 4 do 5 maja odbyły się Mistrzostwa Polski Juniorów w
Sprintach i Tandemach Mieszanych we Wronkach. Reprezentacja KS Alfa Vector pod wodzą
trenera Ryszarda Bonka zdobyła
złoty i dwa srebrne medale. W sobotę rozegrano konkurencje tan-
demów. O tym, kto awansował
do półfinałów rozstrzygnęły tzw.
rzuty zwycięstwa. Dzięki nim do
dalszej fazy rozgrywek przeszły
tandemy: Mikołaja Konopki z Joanna Filip i Bartka Włodarczyka z
Małgorzatą Leopold. W finale po
raz kolejny padły „rzuty zwycięstwa”, które dały wygraną Małgorzacie Leopold i Bartoszowi
Włodarczykowi. Srebro powędrowało do Joanny Filip i Mikołaja
Konopki, a brąz dla Anety Szostek i Marcina Szostoka z Łazisk.
W sprintach rozegranych następnego dnia KS Alfa Vector reprezentowały cztery zawodniczki. Po
zaciętych eliminacjach i ćwierćfinałach do dalszych rozgrywek
przeszły Patrycja Kicińska i Małgorzata Leopold. W finale zagrała
tylko pierwsza z nich, która ostatecznie przegrała 0:2 z zawodniczką Dziewiątki Wronki i zajęła
drugie miejsce. W drugiej połowie maja mogliśmy śledzić rywalizację Seniorów „A”. Do zawodów, które odbyły się 18 i 19 maja
na kręgielni Czarnej Kuli w Poznaniu zgłosiło się osiem kobiet
i osiemnastu mężczyzn. Tytuł Indywidualnej Mistrzyni Polski wywalczyła Danuta Pribe (WOZK
Leszno, trenerka w KS Alfa Vector Tarnowo Podgórne) zbijając
1062 kręgle. Na drugim miejscu
uplasowała się Justyna Witkowiak
z OSiR Vector Tarnowo Podgórne
(1015), a na trzecim jej klubowa
koleżanka Bogusława Ułasewicz
(1012). Również 18 maja na kręgielni Vector w Tarnowie Podgórnym odbył się kolejny towarzyski mecz reprezentacji Tarnowa
Podgórnego i Wronek. W kategorii dzieci wygrała reprezentacja
Tarnowa Podgórnego 1595:1565,
a w meczu młodzików Wronki
3381:3312. Natomiast w Dzień
Dziecka na kręgielni Vector w
Tarnowie Podgórnym odbyły się
Drużynowe Mistrzostwa Polski
Juniorów Młodszych. Drużyna
dziewczyn KS Alfa Vector Tarnowo Podgórne zajęła drugie miejsce zdobywając 1989 kręgli.
Ania Lis
Gramy dalej
K
olejne dobre wyniki odnotowali piłkarze
czterech drużyn grający w barwach GKS
Tarnovia Tarnowo Podgórne. Największym
sukcesem było zdobycie Pucharu Polski na szczeblu okręgu poznańskiego. 22 maja czwartoligowcy pokonali na wyjeździe Huragan Pobiedziska 2:0
i awansowali do dalszej fazy rozgrywek. Zwycięskie
bramki dla GKS Tarnovia zdobyli: w 72 min. Arkadiusz Trzciński i w 85. Artur Grządzielewski. Pierwszy mecz pucharowy na szczeblu WZPN podopieczni trenera Ryszarda Rybaka rozegrają na własnym
boisku z trzecioligową drużyną Ostrovii Ostrów
Wielkopolski. O wysokiej formie świadczą również
wyniki w rozgrywkach ligowych. Spośród sześciu
spotkań rozegranych w maju wygrali cztery, przegrali jeden i jeden zremisowali. Z Mieszkiem Gniezno 3:0, Spartą Oborniki 2:0, Wartą Międzychód 2:1
i Notecią Czarnków 7:1. Remisem 1:1 zakończyło
się spotkanie Tarnovii z Pogonią Lwówek, a przegra-
ną 1:2 ze Świtem Piotrowo. Po 28.
kolejkach zajmują trzecie miejsce
w tabeli. Pozostałe zespoły GKS
Tarnovia po dotąd rozegranych
spotkaniach zajmują: w A-klasie
ósme miejsce, w Klasie Junior
Starszy grupa mistrzowska szóste, a w Kl. Jun. St. - czwarte.
Do puli sukcesów można dorzucić pozyskanie nowych sponsorów. Od maja został nim Zakład
Piekarniczo - Cukierniczy Glutenex w Sadach oraz firma Rotmar
z Wysogotowa.
Ania Lis
czerwiec 2013 \ sąsiadka~czytaj \
41
sport
Sport to zdrowie
P
o raz drugi odbyła się
Gminna Spartakiada Przedszkolaków. W zawodach,
które rozegrano 3 czerwca na hali
OSiR w Baranowie wzięło udział
pięć przedszkoli: „Leśne Skrzaty” z Przeźmierowa, „Pod Wesołą Chmurką” z Tarnowa Podgórnego, „Chatka Misia Uszatka”
z Lusowa, „Zielone Wzgórze” z
Lusówka oraz gospodarz imprezy
– „Mali Odkrywcy”. Spartakiada
składała się z dziewięciu konkurencji. Trzylatki wystartowały w
slalomie między tyczkami, rzucie
piłką do koszyka oraz bieg i przejściu przez hula hoop. Czterolatki
miały do pokonania slalom z piłką, tor przeszkód i skoki w workach, a pięciolatki slalom, śliską
ławeczkę z przeszkodami i skoki
na piłce.
Spartakiadę otworzyła Ewa
Noszczyńska- Szkurat, I Zastępca
Wójta . Po części oficjalnej przyszedł czas na sportową fair play
rywalizację. W najmłodszej grupie przedszkolaków zwyciężyło
Tarnowo Podgórne. Drugie miej-
sce zajęło przedszkole z Lusowa,
a trzecie z Baranowa. W kolejnej
odsłonie zawodów zaprezentowały się dzieci w kat. 4 lata. Zwyciężyła w niej „Chatka Misia Uszatka” z Lusowa. Na drugim miejscu
uplasowało się przedszkole „Pod
Wesołą Chmurką” z Tarnowa
Podgórnego, a na trzecim „Mali
Odkrywcy” z Baranowa. Miejsce czwarte przypadło „Leśnym
Skrzatom” z Przeźmierowa, a piąte „Zielonym Wzgórzom” z Lusówka. W grupie pięciolatków
zwyciężyła drużyna przedszkola
z Tarnowa Podgórnego. Drugie
było Baranowo, trzecie – Przeźmierowo, czwarte – Lusówko,
a piąte Lusowo. W pojedynku
najstarszej grupy siedmiolatków
zwyciężyło przedszkole w Lusowie. W składzie zwycięskiej drużyny znalazła się dyrektor Małgorzata Szabłowska oraz Wiesława
Kowalczyk i Marta Frąckowiak.
Po części sportowej wystąpiła
grupa Mażoretek GOK Sezam z
Tarnowa Podgórnego, a po niej
odbyła się dekoracja zwycięzców
przez dyrektor przedszkola w Baranowie Mariolę Auguścik.
Ania Lis
Złoty
chód
Z
łoty medal XIII Mistrzostw
Europy Weteranów w dyscyplinach niestadionowych
(chód na szosie, półmaraton, cross,
bieg uliczny) zdobył Zbigniew
Kwita. Zawody w czeskiej Upice
odbyły się 24-26 maja. Lekkoatleta wystartował w chodzie na 10 i
30 km. O dystansach powiedział:
– 30 km to dla nas weteranów
najdłuższa i najtrudniejsza konkurencja. Zawody odbywały
się w bardzo trudnych warunkach atmosferycznych - zimno i
deszczowo. Indywidualnie dwukrotnie byłem dziewiąty. W Reprezentacji Polski zdobyliśmy
złoty medal na dystansie 10
km i brązowy na 30 km. To mój
pierwszy złoty medal w imprezie rangi Mistrzostw Europy i
42
/ sąsiadka~czytaj / czerwiec 2013
Na zdjęciu
Zbigniew
Kwita pierwszy od lewej.
niewątpliwie największy sukces w całej „weterańskiej” karierze. Sumując był to mój czwarty i piąty medal Mistrzostw Europy. Przy okazji na obydwu dystansach ustanowiliśmy rekordy Polski.
A zapytany o plany na tę najbliższą przyszłość odpowiedział:
- Do połowy czerwca odpoczynek, a następnie przygotowania do drugiej
części sezonu: Mistrzostw Polski na dystansie 5 i 20 km oraz Mistrzostw
Polski na stadionie 3000 i 5000 m. Zakończenie sezonu przewiduję na
początek września. Dziękuję kolegom z drużyny i Grześkowi Sudołowi
- mojemu trenerowi i najlepszemu zawodnikowi w Polsce, który już od
kilku lat służy mi radami i opracowuje dla mnie plany treningowe.
Ania Lis
sport
Ponownie Mistrzami Polski
Na pełnych obrotach
O
zwalnianiu tempa nie ma
mowy. Kolarska Tarnovia
wykręciła kolejne dobre
wyniki. Ostatnie na XXXI Międzynarodowym Wyścigu Kolarskim Juniorów - Dobczyce 2013.
Składający się z trzech etapów wyścig rozpoczął się 31 maja od jazdy
indywidualnej na czas. Pięciokilometrowy dystans najszybciej pokonał Gracjan Szeląg, który z czasem 8:23.67 zajął czwarte miejsce.
Na 22. miejscu ukończył pierwszy
etap Marcin Karbowy. Na starcie
stanęło ponad stu kolarzy z Polski,
Będzie Triathlon
N
a plaży w Lusowie, 15
czerwca (sobota) odbędą
się X Ogólnopolskie Zawody w Triathlonie „Poziom Wyżej”. Jednocześnie będą one eliminacjami do kadry wielkopolski
młodzików i juniorów na Ogólnopolską Olimpiadę Młodzieży pod
patronatem Polskiego Związku
Triathlonu. Będą też otwartymi
mistrzostwami szkół podstawowych i ponadpodstawowych po-
P
o rocznej przerwie drużyna Alfa Vector wróciła na
tron Mistrza Polski w sezonie 2012/2013. I to w świetnym
stylu: wygrywając wszystkie mecze w sezonie. Mistrzostwo Polski zdobyli zawodnicy – Marcin
Grzesiak, Tomasz Masłowski (kapitan), Maciej Krzyżostaniak, Leszek Torka, Arkadiusz Stachecki,
Jarosław Bonk, Piotr Kaczmarek,
Dawid Strzelczak oraz trener Jarosław Michalak.
Warto również podkreślić,
że podczas Drużynowych Mi-
strzostw Świata na Węgrzech
polska ekipa wyszła z grupy
i w ćwierćfinale uległa Węgrom,
którzy wygrali cały turniej ustanawiając po drodze rekord świata. Na tych mistrzostwach nasza
drużyna ustanowiła rekordy Polski: drużynowy i indywidualny.
W składzie drużyny narodowej
występowało 3 zawodników Alfy
Vector Michał Grędziak, Jarosław
Bonk i Leszek Torka.
Nowy sezon kręglarski rozpocznie się we wrześniu.
~ARz
Białorusi, Czech i Rosji. Równolegle do wyścigu odbyły się Mistrzostwa Polski LZS. W jeździe indywidualnej na czas Gracjan Szeląg
zajął trzecie miejsce. W klasyfikacji drużynowej klub z Tarnowa
Podgórnego zajął drugie miejsce.
Kolejnym etapem wyścigu juniorów był start wspólny na dystansie
105 km wokół Łapanowa. Po raz
kolejny z bardzo dobrej strony na
trasie pokazał się Gracjan Szeląg,
który zajął drugie miejsce. W niedzielę 2 czerwca odbył się trzeci etap – również ze startu wspólnego, z dystansem 116 km wokół
Raciechowic. Szeląg zakończył go
na piątym miejscu oraz czwartym
w klasyfikacji generalnej. Drużynowo KK Tarnovia Tarnowo Podgórne była trzecia. A to wszystko
tuż po powrocie z Korsyki, gdzie
podopieczni trenera Piotra Brońskiego ścigali się w 37. wyścigu
dookoła francuskiej wyspy. Czteroetapowy Tour de Corse trwał od
23 do 26 maja. W klasyfikacji ge-
neralnej drugie miejsce zajął Gracjan Szeląg. Na siódmym miejscu
uplasował się Kacper Kistowski,
a jego klubowi koledzy Marcin
Karbowy i Szymon Zygarłowski
kolejno na 84 i 85 miejscu.
W 54. Mały Wyścig Pokoju, którego w tym roku nie gościliśmy na
drogach naszej Gminy, wystartowało ponad sześćdziesięciu zawodników z dziesięciu polskich
klubów. Drużynowo podopieczni
trenera Zbigniewa Szymańskiego
i Konrada Błaszczyka zajęli trzecie miejsce, a triumfatorem wyścigu został Krystian Ruta pokonując
w klasyfikacji generalnej Damiana Mądrzejewskiego i Macieja
Kwiatkowskiego z TKK Pacyfic
Toruń. Poza Rutą z KK Tarnovia
w zwycięskiej dziesiątce znalazł
się Jakub Śmieszek, który po czterech etapach był szósty. Najwyżej
sklasyfikowanymi zawodniczkami
były Zuzanna Garczarek, która zajęła pierwsze miejsce i druga Zuzanna Kasprzyk. Ania Lis
wiatu poznańskiego pod patronatem Starosty Jana Grabkowskiego
i Wójta Tarnowa Podgórnego Tadeusza Czajki.
Tego dnia odbędą się 4 biegi –
dla dzieci, dla młodzieży, OPEN i
sztafety + VIP. Zawody mają charakter niekomercyjny. Spodziewany jest start ponad 300 zawodników. Pierwszy start w kategorii
dzieci szkół podstawowych rozpocznie się o godz. 1000.
Uwaga: rodzicom dzieci startujących zalecamy przygotowanie pociechom tradycyjnego kalorycznego śniadania z dużym
kubkiem kakao.
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.ukslusowo.pl UKS Lusowo
czerwiec 2013 \ sąsiadka~czytaj \
43
regulamin tpbus
Informujemy, że od 1 czerwca 2013r. będzie obowiązywać nowy „Regulamin korzystania z autobusów”. Zmiany dotyczą stosowanych uprawnień do
korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów komunikacją TPBUS.
REGULAMIN KORZYSTANIA
Z AUTOBUSÓW
1. UPRAWNIENIA DO PRZEJAZDÓW
BEZPŁATNYCH POSIADAJĄ:
1.1. Posłowie, senatorowie – na podstawie legitymacji.
1.2. Dzieci do lat 5, na podstawie oświadczenia rodzica lub opiekuna prawnego, pozwalającego
stwierdzić wiek dziecka.
1.3. Osoby niepełnosprawne (w tym dzieci i młodzież) wraz z opiekunem lub przewodnikiem, posiadające jeden z niżej wymienionych dokumentów:
a) orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy
oraz samodzielnej egzystencji (dawna I grupa inwalidztwa), a także orzeczenie o całkowitej niezdolności
do pracy (dawna II grupa inwalidztwa) wydane przez
ZUS, KRUS lub dokument wydany przez Zespół ds.
Orzekania o Niepełnosprawności wraz z dowodem
tożsamości,
b) orzeczenie o znacznym lub umiarkowanych
stopniu niepełnosprawności, wraz z dowodem tożsamości, albo legitymacja z wpisem „znaczny lub
umiarkowany stopień niepełnosprawności”, wydane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Stopniu
Niepełnosprawności,
c) osoby pobierające zasiłek stały lub świadczenie pielęgnacyjne na podstawie ważnej decyzji
o przyznaniu zasiłku stałego lub świadczenia pielęgnacyjnego wydanej przez właściwe organy,
d) orzeczenie o niepełnosprawności lub legitymacja w przypadku dzieci do 16 roku życia, wydane
przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności,
e) legitymację wydaną przez szkoły i placówki
specjalne posiadające numer legitymacji MENSiS-II/182/2 albo MEN-II/182/2,
f) legitymację wydaną przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym,
z wpisem „całkowita niezdolny do pracy oraz do samodzielnej egzystencji” (dawna I grupa inwalidztwa),
g) legitymację wydaną przez Polski Związek
Niewidomych z wpisem: „znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności”, lub „całkowicie niezdolny do pracy oraz samodzielnej egzystencji” (dawna I grupa inwalidztwa), lub „całkowicie niezdolny do
pracy” (dawna II grupa inwalidztwa),
h) legitymację wydaną przez Polski Związek
Głuchych z wpisem: „znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności”, lub „całkowicie niezdolny do pracy oraz samodzielnej egzystencji” (dawna
I grupa inwalidztwa), lub „całkowicie niezdolny do
pracy” (dawna II grupa inwalidztwa).
1.4. Inwalidzi wojenni i inwalidzi wojskowi, na
podstawie ważnej legitymacji wraz z dowodem osobistym, a także przewodnicy towarzyszący inwalidom
wojennym i wojskowym zaliczonym do I grupy inwalidzkiej lub całkowicie niezdolnym do pracy i jednocześnie niezdolnym do samodzielnej egzystencji, na
podstawie zaświadczenia o konieczności opieki.
1.5. Pracownicy Komunikacji Gminy Tarnowo
Podgórne TPBUS Sp. z o.o. oraz ich niepracujący
małżonkowie oraz uczące się dzieci do ukończenia 26
roku życia, na podstawie legitymacji pracowniczej.
1.6. Umundurowani funkcjonariusze policji, służby celnej, żołnierze żandarmerii wojskowej oraz
44
/ sąsiadka~czytaj / czerwiec 2013
umundurowani funkcjonariusze Straży Gminnej
w Tarnowie Podgórnym w czasie pełnienia służby na
podstawie legitymacji.
1.7. Osoby, które kończą w danym roku 70 rok życia i starsze, na podstawie dowodu tożsamości.
1.8. Posiadacze Odznaki Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi I stopnia, na podstawie legitymacji
wydanej przez Zarząd Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża wraz z legitymacją Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi PCK.
1.9. Wolontariusze kwestujący w dniu Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy, na podstawie identyfikatorów wydanych przez organizatora.
2. UPRAWNIENIA DO PRZEJAZDÓW
ULGOWYCH – 50% BILETY JEDNORAZOWE.
2.1. Emeryci i renciści oraz osoby pobierające zasiłek lub świadczenie przedemerytalne na podstawie
legitymacji wraz z dowodem tożsamości.
2.2. Kombatanci na podstawie legitymacji wydanej przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.
2.3. Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych – do ukończenia 24 roku
życia - na podstawie legitymacji szkolnej.
2.4. Studenci szkół wyższych i wyższych oficerskich szkół wojskowych, na podstawie legitymacji
studenckich.
3. UPRAWNIENIA DO PRZEJAZDÓW
ULGOWYCH – 51% BILETY MIESIĘCZNE.
3.1. Studenci wszystkich rodzajów studiów do
ukończenia 26 roku życia na podstawie ważnej legitymacji studenckiej.
3.2. Studenci studiów doktoranckich do ukończenia 35 roku życia na podstawie ważnej legitymacji
studenckiej.
4. UPRAWNIENIA DO PRZEJAZDÓW
ULGOWYCH – 50% BILETY MIESIĘCZNE.
4.1. Emeryci i renciści oraz osoby pobierające zasiłek lub świadczenie przedemerytalne – na podstawie
legitymacji wraz z dowodem tożsamości.
5. UPRAWNIENIA DO PRZEJAZDÓW
ULGOWYCH – 49% BILETY MIESIĘCZNE.
5.1. Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych – do ukończenia 24 roku
życia, na podstawie ważnej legitymacji szkolnej.
6. UPRAWNIENIA DO PRZEJAZDÓW
ULGOWYCH – 37% BILETY MIESIĘCZNE.
6.1. Nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych – publicznych lub niepublicznych
o uprawnieniach szkół publicznych – na podstawie
zaświadczenia o zatrudnieniu na dany rok szkolny.
6.2. Nauczyciele akademiccy– na podstawie zaświadczenia o zatrudnieniu na dany rok szkolny.
7. TARYFA OPŁAT, W TYM WYSOKOŚĆ
OPŁAT DODATKOWYCH ZA JAZDĘ BEZ BILETU LUB Z BILETEM NIEWAŻNYM, STANOWI
ZAŁĄCZNIK DO REGULAMINU.
8. W autobusach nocnych obowiązują bilety
kupowane wyłącznie u kierowcy.
9. W AUTOBUSACH SPÓŁKI „TPBUS”
OBOWIĄZUJE ZAKAZ:
- przewożenia psów bez kagańca
-przewożenia butli gazowych i materiałów łatwopalnych
- przewożenia rowerów, mebli, sprzętu AGD
-palenia tytoniu, zaśmiecania i niszczenia autobusów
-spożywania posiłków i napojów alkoholowych
10. OPŁATY DODATKOWE
- Opłata za psa i/lub bagaż według cennika. Bagaż podręczny (np. teczka, torebka, siatka, tornister,
plecak szkolny) nie podlega opłacie.
- Na terenie gminy Duszniki obowiązują opłaty dodatkowe za przewóz bagażu, psa
(z wyjątkiem psa przewodnika, małego psa trzymanego na kolanach, bagażu podręcznego) w wysokości
ceny biletu jednorazowego ulgowego strefy B.
11. Na terenie gminy Duszniki obowiązuje
wchodzenie do autobusu tylko przednimi drzwiami.
12. OSOBA KORZYSTAJĄCA Z AUTOBUSÓW SPÓŁKI „TPBUS” ZOBOWIĄZANA JEST
DO POSIADANIA WAŻNEGO BILETU NA
PRZEJAZD.
13. BILET JEDNORAZOWY ZAKUPIONY
W PUNKCIE SPRZEDAŻY NALEŻY SKASOWAĆ
NIEZWŁOCZNIE PO WEJŚCIU DO AUTOBUSU.
Na terenie gminy Duszniki pasażerowie zobowiązani są zaraz po wejściu do autobusu nabyć bilet jednorazowy u kierowcy.
PASAŻEROWI NIE WOLNO ODSTĘPOWAĆ
BILETU INNEJ OSOBIE.
14. PASAŻER POSIADAJĄCY BILET MIESIĘCZNY ZOBOWIĄZANY JEST DO OKAZANIA GO KIEROWCY ZARAZ PO WEJŚCIU DO
AUTOBUSU.
BILET MIESIĘCZNY NIEPODPISANY CZYTELNIE IMIENIEM I NAZWISKIEM JEST NIEWAŻNY - dane zawarte na bilecie muszą być zgodne
z dowodem tożsamości.
15. BILETY, CO DO KTÓRYCH ISTNIEJE
UZASADNIONE PODEJRZENIE, ŻE SĄ
SFAŁSZOWANE LUB NIECZYTELNE, ZNISZCZONE LUB NIEWAŻNE, PODLEGAJĄ ZATRZYMANIU PRZEZ KONTROLERA ZA POKWITOWANIEM.
16. KONTROLA W AUTOBUSACH SPÓŁKI
„TPBUS”
Do kontroli biletów upoważnieni są:
-pracownicy Spółki BUS KONTROL, Poznań,
ul. Wilczak 13 klatka „O”, tel. 722114964,
- wyznaczeni pracownicy spółki TPBUS,
-funkcjonariusze Straży Gminnej Tarnowa
Podgórnego
Sposób przeprowadzania kontroli określa załącznik nr 2 w do Regulaminu.
17. ODWOŁANIA I SKARGI DOTYCZĄCE
KONTROLI W AUTOBUSACH SPÓŁKI „TPBUS”,
NALEŻY SKŁADAĆ W SIEDZIBIE FIRMY KONTROLUJĄCEJ ORAZ DO WIADOMOŚCI PRZEWOŹNIKA, W CIĄGU 14 DNI OD POWSTANIA
ZDARZENIA.
18. REKLAMACJE I WNIOSKI NALEŻY
SKŁADAĆ W SEKRETARIACIE SPÓŁKI LUB LISTOWNIE NA ADRES TPBUS UL. ROKIETNICKA 23, 62- 080 TARNOWO PODGÓRNE. ANONIMY NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE.
19. PRZEPISY DODATKOWE DOTYCZĄCE
DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ Z TERENU
GMINY TARNOWO PODGÓRNE.
a) Bilet miesięczny szkolny o nominale „S”
uprawnia do przejazdów do szkoły i na zajęcia poza
lekcyjne w wolne soboty.
b) Bilet miesięczny szkolny „S” jest nieważny
w niedziele i święta.
c) Bilet miesięczny szkolny „S” bez pieczątki
szkoły jest nieważny.
ZARZĄD Spółki „Komunikacja Gminy
Tarnowo Podgórne TPBUS”, 01.06.2013r.
i na koniec...
Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość
o śmierci wieloletniego Radnego i Sołtysa
miejscowości Kobylniki należącej do naszej
Parafii
Śp. Henryka Kiejnicha
Rodzinie i Najbliższym
wyrazy głębokiego współczucia składają
„Pan Bóg zabiera człowieka wtedy, gdy widzi,
że zasłużył sobie na niebo”
Jan Grzegorczyk
Sołtys Elżbieta Nowaczyk, Rada Sołecka
oraz mieszkańcy Sadów
Wyrazy głębokiego współczucia
Panu Kazimierzowi Marchlewskiemu
Naszej koleżance
Wójtowi Gminy Tarnowo Podgórne w latach 2002-2006
oraz żonie Katarzynie Marchlewskiej
z powodu śmierci teściowej i matki
składają
Wójt Gminy Tarnowo Podgórne Tadeusz Czajka
z Pracownikami Urzędu
Przewodniczący Rady Gminy Grzegorz Leonhard
z Radnymi
Sołtysi
„Są chwile, by działać, i takie,
kiedy należy pogodzić się z tym, co przynosi los”
Reginie Piszcz
wyrazy szczerego i głębokiego współczucia z
powodu śmierci Ojca
składają
Dyrekcja, koledzy i koleżanki ze Szkoły
Podstawowej im. A. Fiedlera
w Przeźmierowie
Poruszeni śmiercią naszej Koleżanki
Paulo Coelho
Wyrazy głębokiego współczucia
Panu Przemysławowi Kiejnichowi
Zofii Paniewozik
składamy wyrazy głębokiego współczucia
Dzieciom i Rodzinie
Zarząd i członkowie Klubu Seniora
w Tarnowie Podgórnym
Radnemu Powiatu Poznańskiego
z powodu śmierci Ojca
składają
Wójt Gminy Tarnowo Podgórne Tadeusz Czajka
z Pracownikami Urzędu
Przewodniczący Rady Gminy Grzegorz Leonhard
z Radnymi
Sołtysi
Wszystkim, którzy uczestniczyli
w ostatnim pożegnaniu mojej Mamy,
dziękuję z całego serca.
Hanna Stasińska-Łapszewicz z Rodziną
Redakcja zastrzega sobie prawo skrótu i adjustacji
tekstów, za treść ogłoszeń nie odpowiada. Redakcja
nie zwraca dostarczonych materiałów!
Skład i druk: studioPROJEKT - 62-081 Przeźmierowo, ul. Rynkowa 148, e-mail: [email protected]
Pismo roznoszone jest nieodpłatnie do wszystkich mieszkańców Gminy, trafia również poza jej granice i ciągle
poszerza swój zasięg.
Nakład: 7800 egz.; Numer zamknięto: 11.06.2013 r.
Propozycje artykułów, ogłoszenia i reklamy przyjmują:
Wydawnictwo - studioPROJEKT - Przeźmierowo, ul. Rynkowa 148, tel. 61 8161 159, [email protected]
Biuro Ogłoszeń RESO - Przeźmierowo, ul. Poznańska 17, tel. 61 652 50 69, [email protected]
Sklep „Dobre Okna” - Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 62A
Adres: 62-080 Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 115
(budynek Urzędu Gminy) tel. 61 8959 264,
[email protected]
Zachęcamy i zapraszamy do współredagowania naszego pisma. Dzieci roznoszące gazetkę dziękują wszystkim Państwu,
od których dostały na lody, lizaka lub inne swoje wydatki.
Okładka: Dni Gminy, fot. archiwum.
Wydawca: U
rząd Gminy Tarnowo Podgórne.
Zespół Redakcyjny: Agnieszka Rzeźnik (red.
naczelna), Kazimierz Szulc, Anna Lis, Krystyna
Semba, Ewa Noszczyńska-Szkurat, Grzegorz Leonhard, Artur Szeląg.
czerwiec 2013 \ sąsiadka~czytaj \
45
reklama
FILTRY:
• OLEJU
• POWIETRZA
• PALIWA
• KABINOWE
• HYDRAULIKI
•
•
•
•
•
•
OLEJESILNIKOWE
OLEJEPRZEKŁADNIOWE
PŁYNYHAMULCOWE
PŁYNYHYDRAULICZNE
PŁYNYDOCHŁODNIC
CHEMIAWARSZTATOWA
DLA MOTORYZACJI, ROLNICTWA I PRZEMYSŁU.
TYLKO MARKOWE PRODUKTY W DOBRYCH CENACH!
ZAPRASZAMY!
STELLMAR- ALCOFiltry
ul.Rynkowa130,62-081Przeźmierowo
tel.(61)6523693;kom.:513 323560
pon.-pt.:9:00-17:00
WWW.DOBREOLEJE.COM
WWW.ALCOFILTRY.PL
DAM PRACĘ
• Zatrudnię fryzjera-fryzjerkę, praca w
Przeźmierowie, tel. 607 448 642.
• Poszukuję pomocy domowej do dużego domu. Zakres obowiązków sprzątanie, odkurzanie, prasowanie,
mycie okien, gotowanie itp. Praca w
okolicach Tarnowa Podgórnego, Ceradza, Dusznik Wielkopolskich. Wymagane doświadczenie (mile widziane
referencje) i czynne prawo jazdy. Wynagrodzenie do uzgodnienia. Osoby zainteresowane ofertą proszę o kontakt
730 038 030.
• Poszukuję osoby do sprzątania domu
jednorodzinnego w Tarnowie Podgórnym (raz w tygodniu). tel. 505-068904
• Panią UCZCIWĄ z doświadczeniem
do sprzątania domku jednorodzinnego/
prac domowych przyjmę. Lusówko, 1x
w tyg. 6-8h
• Zatrudnię kierowcę kategorii C+E od
zaraz tel. kont. 609-659-932.
• Poszukuję osoby do pielęgnacji ogrodu w Chybach 1 - 2 razy w tygodniu.
Znajomość roślin i prac w ogrodzie mile
widziana. Dokładność i staranność konieczna. Kontakt tel. 668 378 398
• Drukarnia w Wysogotowie zatrudni
do prac w introligatorni. Preferowane
osoby z orzeczeniem. Kontakt: [email protected]
poligrafia-jn.pl, 616262220
• Uczniów w zawodzie blacharza samochodowego , lakiernika samocho-
46
/ sąsiadka~czytaj / czerwiec 2013
dowego przyjmę Przeźmierowo Serwis
AK tel 500-096-802
• Atrakcyjna praca w ochronie dla osób
rentą inwalidzką bądź orzeczeniem.
Obiekty: Tarnowo Podgórne,Wysogotowo,Dąbrowa.531 533 200
• Hotel Orange w Przeźmierowie k.
Poznania zatrudni kelnera/kelnerkę do
pracy w restauracji na cały/pół etatu.
Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV na adres: [email protected] lub złożenie dok. osobiście w Recepcji.
ul. Ogrodowa 12
62-081 Przeźmierowo
Tel.: 61 897 41 34
E-mail: [email protected]racja-fitness.pl
www.generacja-fitness.pl
Zadzwoń i umów się
na bezpłatną konsultację!
CENTRUM DIETETYCZNE NATURHOUSE
Poznań, ul. Dąbrowskiego 63,
( 509 870 719, 61 847 01 78
Stary Rynek, ul. 23 Lutego 42,
( 500 164 233, 61 853 33 33
• Zatrudnimy handlowca z branży poligraficzno-reklamowej, chętnie z terenu • Mężczyzna lat 33 szuka pracy w
ogrodnictwie, tel. 507 617 544.
gminy. CV - [email protected]
SZUKAM PRACY
• Zaopiekuję się dzieckiem, mam doświadczenie, tel. 534 193 521.
• Odpowiedzialna opiekunka zaopiekuje się dzieckiem, tel. 512 845 407.
• Założę trawnik, wykoszę trawę, przytnę drzewka, krzewy, wykonam opryski. Potnę drewno do kominka, tel. 782
785 462.
• Sprzątnę po budowie, wywiozę gruz.
Posiadam Żuka, tel. 696 476 239.
• Studentka ze znajomością angielskiego i rosyjskiego szuka pracy, tel.
664 083 393.
• Posprzątam dom, biuro, umyję okna,
wypiorę tapicerkę meblową, samochodową i dywany, tel. 511 297 907.
• Odpowiedzialna, dyspozycyjna Pani
zaopiekuje się dzieckiem, starszą osobą
lub posprząta dom. tel. 515-607-540
• Pani w średnim wieku szuka pracy,
tel. 723 119 480.
• Mężczyzna szuka pracy (magazyn,
produkcja, inne), tel. 690 136 497.
• Młoda dziewczyna (mobilna) bez nałogów zaopiekuję się dzieckiem, podejmie pracę (sprzątanie, gotowanie,
prasowanie i inne), tel. 607 870 820.
• Opiekunka do dziecka, doświadczona, dyspozycyjna, bez nałogów szuka pracy. Może być od zaraz, tel. 512
845 407.
• Rencistka poszukuje pracy, doświadczenie w pracy biurowej, obsłudze klienta, sprzedaży, znajomość j.
angielskiego. Tel. 721 048 590.
• Szpachlowanie , malowanie. tel. 667
069 745
• Odpowiedzialna, dyspozycyjna Pani
zaopiekuje się dzieckiem, starszą osobą lub posprząta dom.tel. 515-607540
Naturhouse
to światowy lider
w dziedzinie żywienia
i dietetyki
• Posprzątam mieszkanie, 731 689
727
• Absolwentka studiów pedagogicznych z doświadczeniem w opiece nad
dziećmi, zaopiekuje się dzieckiem w
wieku od 1-3 lat. Proszę o kontakt:
[email protected] lub tel.695 457
227”
• Posiadam kilkuletnie doświadczenie w prowadzeniu administracji biura
zdobyte za granicą i w Polsce. Biegle
posługuję się językiem angielskim. Jestem lojalnym i godnym zaufania pracownikiem. Proszę o kontakt pod numerem 603 773 187, Katarzyna.
• Od zaraz zaopiekuję się dzieckiem
u siebie w domu w Tarnowie Podgórnym. Mam dom z ogrodem. tel. 504163-311
• Mężczyzna lat 29, uprawnienia na
wózek widłowy, pr. jazdy B+E, komunikatywny, j. angielski - szuka pracy.
604 695 514.
reklama
Organizujemy:
Producent łóżek
z drewna litego
• wesela
• jubileusze
• komunie
• chrzciny
• Wymiary na życzenie
• Ceny producenta
• Wyprzedaż końcówek
serii
• urodziny
• stypy
• catering Êwiàteczny
b
100 osó
Sala na
Sala Bankietowa „Strzelnica”
TOREBKI
OBUWIE
Nowo otwarty sklep
Rynkowa 75 (w Pasażu)
ze
ws e
Za obr Y!!
d N
CE
Przeźmierowo
Ceny promocyjne
Zapraszamy!
ul. Zachodnia 3, tel.
602 628 588
LECZENIE UZALE˚NIE¡
- alkohol, hazard, leki,
narkotyki, uzależnienia mieszane
( 604 515 221
DYPLOMOWANY DIETETYK z wieloletnim doświadczeniem
mgr inż. Natalia Klapińska
gabinet: Cerekwica, Poznań, wizyty domowe
nadwaga, cukrzyca, cholesterol, alergie pokarmowe,
tarczyca, dna moczanowa, anemia, ciąża i inne
www.dietalia.com.pl
Kancelaria Radcy Prawnego
§
Certyfikowany psychoterapeuta uzależnień
501 958 513
STOMATOLOGIA
605 320 413
e-mail: [email protected]
Sady, ul. Ludowa 11
www.helak.poznan.pl
Interwencje kryzysowe
Pomoc w dostaniu się do ośrodka
Terapia rodzin osób uzależnionych
Terapia DDA
Czynne
930 - 1800
sob. 930 - 1400
Tarnowo
Podgórne
Justyna Jemioło
tel. 605 609 059
Lusówko, ul. Przystaniowa 9
Fizjoterapia
Kinesiotaping
Masaż
OGRODY
Tel. 881-292-951
664 033 881
W I E L K O P O L S K I E
•
•
•
•
•
PROJEKTOWANIE
ZAKŁADANIE
PIELĘGNACJA
KOSZENIE
INST.NAWADNIANIA
www.ogrody-w.pl
REHABILITACJA I MASAŻ
Kaźmierz, ul. Nowowiejska 31/8
WIZYTY DOMOWE
Zapisy pod tel. 501 495 002
www.reha-clinic.pl
PRZYCHODNIA
WETERYNARYJNA „LORWET”
Napachanie, ul. Poznańska 10 (koło szkoły)
Czynne: pon - pt. 10.00 - 20.00, sobota 10.00 - 15.00
lek. wet. Cezary Lorkiewicz
tel. 602 608 892
lek. wet. Łukasz Lorkiewicz
tel. 694 064 288
Gabinet Weterynaryjny
Tarnowo Podgórne, ul. Szkolna 6B
Czynne: pon - pt. 16.00 - 19.00, sobota 10.00 - 12.00
WIZYTY DOMOWE
ZAPISY
TRWAJÑ
13 911
tel. 73 13
ŻŁOBEK
KLUB MALUCHA
ORGANIZACJA URODZIN
ZAJĘCIA POPOŁUDNIOWE
CAFE BABY
START
1 WRZEÂ
NIA
2013
www.widzimisiedladzieci.pl
Tarnowo Podgórne, ul. Ogrodowa 3, tel. 73 13 13 911
czerwiec 2013 \ sąsiadka~czytaj \
47
reklama
KAMIENIARSTWO TRAWOL
TYLKO U NAS UBEZPIECZENIE NAGROBKA GRATIS!
NAGROBKI
JUŻ OD 14 9
9Z
Ł
E
ÑR
T
Z
MÑ
*
%
5
A
KL
AT
B
A
R
*promocje nie łączą się
ŁĘCZYCA K/LUBONIA, UL. CMENTARNA 2, TEL. 515 272 534 , 513 073 260
www.trawol.pl
SWARZĘDZ, UL. SADOWA 24/26, TEL. 517 845 811 www.trawol.pl
100 zł RABAT dla maturzystów
NAUKA JAZDY
KURSY PRAWA JAZDY KAT. B
limą
Auta z k
66 44 99 032
Wyk∏ady w Przeêmierowie
Badania lekarskie i materia∏y do nauki w cenie.
Jazdy po trasach egzaminacyjnych! Odbieramy kursantów z domu.
TARNOWO PODGÓRNE
DO WYNAJĘCIA POMIESZCZENIA
NA WARSZTAT OK. 80m2
LUB INNĄ DZIAŁALNOŚĆ.
TEL. 781 187 516
48
/ sąsiadka~czytaj / czerwiec 2013
Przeźmierowo
2-pokoje, osobne wejście
kuchnia umeblowana
(do wynajęcia)
787 924 178
PROTEZY ZĘBOWE
Całkowite (lekkie, dobre przyssanie) PRACOWNIA PROTETYCZNA
Częściowe: tworzywo różowe, przeźroczyste - przeciw alergiczne, klamrowe, bezklamrowe
Szkieletowe: podniebienie sztuczne zredukowane do minimum, lekki metal i tworzywa
Protezy na miękkim podłożu: na dziąsła wrażliwe lub zanikłe, zmniejszają ucisk,
polepszają przyssanie
Mikroprotezy (do 2 zębów)
Naprawy protez
wtorki 16.00 - 20.00
czwartki 16.00 - 20.00
tel. 888 737 815 (po 16 00)
Poznań Smochowice, ul. Sianowska 77, tel. 61 848 88 37
reklama
GEODETA
509 553 381
PROMOCJA!!!
Żel kolorowy
Zabiegi na twarz
508-98-85-22
CENTRUM KLINKIERU
I DACHÓWEK
W dniach 24 - 29.06.2013 r.
OGRODY - pielęgnacja
"
Dobra cena na Robena
!
koszenie trawy, opryski,
wycinanie drzew, sprzątanie,
wywóz trawy
C E R A M I K A
696 476 239
Osuszanie budynków, drenaże,
izolacje, injekcja krystaliczna,
wentylacja
609 270 132
AFIA ŚLUBNA
FOTOGR
• Reportaże
605 188 010
• Kursy fotografii [email protected]
www.budmar.pl
tel./fax +48 61 814 23 08
Baranowo k.Poznania, ul.Poznañska 20
USŁUGI
BRUKARSKIE
SK¸AD OPA¸U KOMPLEKSOWO
Batorowo,
501 617 969
ul. Stefana Batorego 46
tel. 507
013 325, 602 573 144
WYSOKA JAKOÂå, NISKIE CENY
W¢GIEL POLSKI
– od 1 tony transport gratis! do 20 km –
USŁUGI
OGRODNICZE
• Piel´gnacja, porzàdkowanie
ogrodów, opryski
• Wycinka, ci´cie drzew
• Wywóz ga∏´zi, liÊci, itp.
• Wywóz Êniegu
604 116 657
B U D O W L A N A
Profesjonalna niania
mini domowy „Żłobek”
• kwalifikacje
• doswiadczenie
• opieka u mnie w domu
• małe grupy
• przystępna cena
www.druga-mama.pl
tel. 503-892-718
Zespół muzyczny
„MAGOS”
wesela - biesiady rodzinne
firmowe w plenerze
605 889 818
NAWADNIANIE
DLA KAŻDEGO
ZRÓB T!O
SAM
• dostarcz plan ogrodu
• skompletujemy instalację
• do samodzielnego montażu
ceny już od 2 zł za 1 m2
tel. +48 668 219 042, +48 604 613 789
[email protected]
UKŁADANIE
BRUKOWEJ
KOSTKI
TANIO
i SOLIDNIE
tel. 514 676 041
DOB-KAN
us∏ugi instalacyjne wod kan, co, gaz
AWARIE 24h
CENY KONKURENCYJNE
665 949 178
BAR BISTRO na Piątkowie
z pełnym wyposażeniem odstąpię. 604 695 514
czerwiec 2013 \ sąsiadka~czytaj \
49
reklama
MATERIAŁY
BUDOWLANE
LUSOWO
ul. Poznaƒska 50
606 988 783, 697 830 647
www.lusowo.republika.pl
[email protected]
cement, wapno, siporex, ceg∏a,
styropian, we∏na, kleje, pianki,
p∏yty G-K, profile, gwoêdzie
US¸UGI TRANSPORTOWE
NISKIE CENY
600 042 721
• ˝wir • ziemia ogrodowa •
• porzàdkowanie terenu - rozbiórki •
• wywóz gruzu i Êmieci •
• karczowanie • niwelacja • wykopy •
KAMIENIARSTWO ALTAMURA
NAGROBKI GRANITOWE
NAPRAWA POMNIKÓW GRANIT/LASTRIKO
LITERNICTWO
DEMONTA˚ / MONTA˚ DO POGRZEBU
UK¸ADANIE KOSTKI PRZY NAGROBKU
CZYSZCZENIE NAGROBKÓW
FONTANNY, ÂCIANY WODNE, KOMINKI, BLATY, PARAPETY, SCHODY
ul. WSPÓLNA 55, BARANOWO, 61 814 19 39, 504 199 811, www.altamura.pl, [email protected]
OGRODNICTWO poleca:
BRATKI - ró˝nokolorowe,
PELARGONIA - szeroki wybór odmian i kolorów,
SURFINIA - pi´knie rosnàca roÊlina balkonowa w 5 kolorach
FUKSJA - obficie i pi´knie kwitnàca do póênej jesieni.
Szereg nowoÊci, rewelacyjnie kwitnàcych pnàczy o szerokim
zastosowaniu do obsadzania i kompozycji wiszàcych.
Prowadzimy sprzeda˝ na miejscu.
mo˝liwoÊç obsadzania korytek.
Zygar∏owski, Lusowo, ul. Ogrodowa 16, tel. 61 814 69 67
50
/ sąsiadka~czytaj / czerwiec 2013
Zespół muzyczny
„MAGOS”
wesela - biesiady rodzinne
firmowe w plenerze
605 889 818
CAT - koparko ∏adowarka
reklama
Ubezpieczenia:
Agencja
Mieczys∏aw Paczkowski
Wspólna 5, Baranowo
Ochrona zni˝ek w OC i AC
Zni˝ki bran˝owe
Warunki specjalne Dojazdta
en
do kli fon
na tele
tel. 61 814 13 80
tel. 661 590 360
Berpo
s.c.
SKANMA
Sklepy z zabawkami:
1) ul.Szkółkarska 25, Suchy Las
2) ul.Św. Marcin 47, Poznań
tel.61 624 2000
www.berpo.pl
Cegłę z rozbiórki
SPRZEDAM
507 617 544
Skanowanie negatywów,
slajdów i zdj´ç,
wykonywanie odbitek
Przegrywanie z VHS,
fimów 8 mm na DVD
Ksero, Wizytówki,
Laminowanie, Bindowanie
Marcin Mazurkiewicz
62-080 Swadzim, ul. Poznaƒska 28
tel. kom. 506 379 430, e-mail: [email protected]
INSTALACJE
WOD., KAN., GAZ., C.O.
• nowe instalacje •
• przeróbki •
• remonty •
kom. 505 805 204
SPRZEDAŻ OWOCÓW KUPI¢ KA˚DA PRZYCZEPE
KEMPINGOWÑ
CZARNEJ I CZERWONEJ PORZECZKI
CENY PRODUCENTA!!!
SPRZĄTANIE
FIRM-BIUR-DOMÓW-MIESZKAŃ
SPRZEDAŻ PROFESJONALNEGO
SPRZĘTU I ŚRODKÓW DO CZYSZCZENIA
F-VAT TEL. 608 635 758
TARNOWO PODGÓRNE
TEL. 535-300-367 LUB 731-024-322
płatność gotówka
501 355 133
Kiekrz Living
Zapraszamy do no
wo
otwartego sklepu
w Galerii Kiekrz!
DJ - Jordan
wesela, 18-tki
782 785 462
SALON URODY ZDROWIE i URODA
Produkty aloesowe
- manicure zwyk∏y
- manicure HYBRYDOWY
- zag´szczanie i przed∏u˝anie rz´s
- oczyszczanie; depilacja
- pedicure i manicure
- mikrodermabrazja diamentowa
- odm∏adzanie skóry twarzy
Tarnowo Podgórne, Pl. Margaretek 17/1 (Os. Zielony Gród)
61 670 77 49; 502 525 816
Profesjonalnie i w przyst´pnej – sprawdê!!!
Przynosimy, wynosimy, zamiatamy, odnawiamy…
Kompleksowa obsługa terenów zewnętrznych i budynków.
Wynajem pracowników do prac fizycznych.
Wejdź na naszą stronę lub zadzwoń!
722 112 113
www.przynieswyniespozamiataj.pl
U nas kupisz liczne gifty/upominki dla
swojego domu i na różnego rodzaju
uroczystości okolicznościowe: imieniny,
urodziny, rocznice, śluby itp.
Mamy w sprzedaży:
• wysokiej klasy porcelanę Belleek Living
• kryształy Galway • srebrną biżuterię
Newbridge Silverware • tekstylia kuchenne Ulster Weavers • unikatowe torebki
gobelinowe Erin Knitwear • perfumowane
świeczki Boramic • szale Patrick Francis.
Są to produkty najwyższej jakości znanych
marek na świecie, nowość w Polsce.
Godziny otwarcia: Pon.-pt. 9.00-18.00
Sobota 9.00-15.00
Polub nasz profil na Facebook-u
www.facebook.com/Kiekrz-Living
czerwiec 2013 \ sąsiadka~czytaj \
51
reklama
KAWALERKA
DO WYNAJĘCIA
• Chyby •
794 700 252
618 488 488
12.0020.00
Profesjonalna niania
mini domowy „Żłobek”
• kwalifikacje
• doswiadczenie
• opieka u mnie w domu
• małe grupy
• przystępna cena
SPRZEDAM DOM
W LUSÓWKU,
GOTOWY DO WPROWADZENIA.
RE/MAX 609 330 249
ŻWIR - PIASEK - ZIEMIA
POSPÓŁKA
04 - żwir na posadzki
maszynowe
www.druga-mama.pl
tel. 503-892-718
604 284 435
Sprzedam działkę budowlaną
z wydanymi warunkami zabudowy
- ul. Rolna przy Działkowej
w Tarnowie Podgórnym 998 m2 - 172 tys. zł
LOKAL DO WYNAJĘCIA
tel. 605-322-935
KAWALERKA
DO WYNAJĘCIA
WYSOGOTOWO
602 270 286
TECHPROM - USŁUGI ELEKTRYCZNE SERWIS
- Montaż i modernizacja instalacji elektrycznych
- Usuwanie awarii instalacji i urządzeń elekt.
- Usługi komputerowe (serwis, sieci, naprawa)
- Systemy nawadniania (projekt i wykonanie)
Dojazd do klienta, wystawiamy F-VAT
Tel. 664-751-311, 609-839-065
e-mail: [email protected]
90 m2 - Przeźmierowo
(mieszkanie, biura)
664 684 890
SPRZEDAM DZIAŁKI OK. 1000m2
TARNOWO PODGÓRNE
ŁADNE MIEJSCE
TEL. 781 187 516
MIESZKANIE DO WYNAJĘCIA
Lusowo, 2 pokoje
osobne wejście
SIEROSŁAW • SPRZEDAM DOM
duży, wygodny, energooszczędny
o pow. całk. 360 m2 (użytk. 300 m2), 8 pokoi, 4 łazienki, garaż
na 2 samochody, działka 2518 m2, piękny ogród, pełne uzbrojenie; ulica asfaltowa; cicha, bezpieczna okolica, blisko las;
cena 940.000,- Kupujący nie płaci prowizji.
Witold Gburzyński – RE/MAX: 602 596 595
US¸UGI
KOPARKO¸ADOWARKÑ
CAT
504 045 147
doświadczony operator • dobra cena
Sprzedam rury stalowe
różnej grubości na opłotowanie
działki lub zagrody
tel. 61 8147 722
502 320 647
Przychodnia Lekarska MED-LUX
62-081 Przeźmierowo, ul. Rynkowa 63, tel. 61 8163-900, 910
PRYWATNA POMOC LEKARSKA
DLA DZIECI W SOBOTY
przyjmują lekarze specjaliści pediatrii
w godz 9:00 – 14:00
OD 3 SIERPNIA 2013
52
/ sąsiadka~czytaj / czerwiec 2013
reklama
CZYSZCZENIE PIERZA
SZYCIE KOŁDER
Lusowo, Nowa 45
61 8146 979
KAZBET
®
Rok zał. 1979
A i P. Balcerzak
KOSTKI BRUKOWE
62-080 Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 171, tel. 61 652 08 23, tel./fax 61 8146 530
Architekt
arx.org.pl
601 726 802
OKRĘGOWA
STACJA
KONTROLI
POJAZDÓW
przeglądy
rejestracyjne
wszystkich
pojazdów
SERWIS
TACHOGRAFÓW
CYFROWYCH
PSYCHOLOG
• Psychoterapia indywidualna •
• Terapia par •
• Konsultacje psychologiczne
i seksuologiczne •
tel. 660 140 488
Starobruk classic, Holland - grub. 4 i 6 cm
koÊç, kraw´˝niki, Êcieki - grub. 6 cm
PRODUKCJA I UKŁADANIE
Kaêmierz, ul. Nowowiejska 11
tel. 291 77 80, 601 77 10 43
www.kazbet.pl
P
R
O
M
O
C
J
A
CAŁY ŚWIAT
NA WYCIĄGNIĘCIE RĘKI
OFERTY LAST MINUTE NA LATO
FIRST MINUTE NA ZIMĘ
C.H. AUCHAN SWADZIM
tel. 61 663 81 12, 500 212 471
[email protected]
www.abcswiatpodrozy.pl
Drzewa
US¸UGI
TAPICERSKIE i krzewy ozdobne
• zmiana tapicerek
• modernizacja
i naprawa mebli
• transport gratis
tel. 508 610 256
oraz KÄRCHER
Artykuły ogrodnicze
www.kucemba.pl
Lusowo, ul. Nowa 45
tel. 61 814 69 79
OGRODY
WERTYKULACJA TRAWNIKÓW
WIOSENNE PROMOCJE
Kontakt: Lusowo, ul.Wierzbowa 42A
tel. 500-149-451
[email protected]
www.greendecor.pl
czerwiec 2013 \ sąsiadka~czytaj \
53
61 814 24 93
501 662 042
Przeźmierowo
ul. Rynkowa 41
reklama
BIURO RACHUNKOWO-KSIĘGOWE
Kompleksowa obsługa księgowa - ZUS - Płace
Również w j. angielskim • Rozliczenie roczne PIT
WELTEN
ul. Parkowa 2, Baranowo, tel. (61) 896 30 42
www.welten.pl, e-mail: [email protected]
ROLETY
AUTOMATYKA ROLET
SERWIS ROLET
WYMIANA SZYB
606 782 143
www.vertidecor.pl
ROLLETIC W DOMU
Szkolenia BHP
Ocena ryzyka zawodowego
Postępowania powypadkowe
Doradztwo dla pracowników
Tel. 723 384 768
[email protected]
ELEWACJE,
DOCIEPLENIA DOMÓW
tel. 666
745 777
TECHNIKA
GRZEWCZA
Instalacje wod-kan-gaz-co., gaz
Profesjonalne Systemy Nawadniające
Instalacje solarne z certyfikatem
oraz dotacją do 45%
ul. Przecławska 3a, Żydowo
tel. 888 416 521
[email protected]
ZREDUKUJESZ WAGĘ
WYMODELUJESZ SYLWETKĘ
ZREDUKUJESZ CELLULIT I ROZSTĘPY
UJĘDRNISZ SKÓRĘ
WZMOCNISZ MIĘŚNIE
USUNIESZ TOKSYNY
ZREDUKUJESZ STRES
WYPOŻYCZ
ROLLETIC:
250 ZŁ
ZA 1 MIESIĄC
DOWÓZ SPRZĘTU
GRATIS!!!
TEL: 602 340 028
PORADY
DIETETYCZNE
TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY
języka angielskiego
kom. 503 311 518
www.tlumaczenia-poznan.eu
A-Z
PRODUCENT
CIEPŁYCH OKIEN
BRAMY GARAŻOWE
PROMOCJA!
ZAMÓW BEZPŁATNY POMIAR!
139
ROLETKI
MATERIAŁOWE
MOSKITIERY
Okna drewniane
Drzwi zewnętrzne
Drzwi wewnętrzne DRE
Profil 6-komorowy
w cenie 3-komorowego!
[email protected], kom. 602 150 364, www.dobreokna.poznan.pl
54
/ sąsiadka~czytaj / czerwiec 2013
reklama
3D
GINEKOLOG USG
dopochwowe
piersi
POŁOŻNIK
SPECJALISTA
GINEKOLOG-POŁOŻNIK
dr Karolina
Chmaj-Wierzchowska dr EWA CIEŚLAK
adiunkt ze szpitala
przy ul. Polnej w Poznaniu
SPECJALISTA GINEKOLOG-POŁOŻNIK
przyjmuje w każdą środę, od godz. 14-stej,
w NZOZ „MED LUX” ul. Rynkowa 63
Poznań, ul. Szronowa 14 (Świt)
Pn, śr, czw, pt 17.00 - 18.30
601 71 00 55
tel. 61 8 142 712
ul. Akacjowa 41
62-081 Przeźmierowo
061 814 27 12
tel. rej. 61-816-39-10
oraz w każdy poniedziałek, od godz. 15-stej
w NZOZ przy ul. Dalemińskiej 6a/6, w Poznaniu
tel. rej. 600-11-66-76
By Twoja skóra była jeszcze piękniejsza...
FIZJOTERAPIA
KOSMETOLOGIA
DIETETYKA
mgr Agnieszka Kaźmierska
specjalista fizjoterapii,
odnowy biologicznej,
dietetyk, kosmetolog
ul. Sianowska 104, Poznań-Smochowice
tel. 61 848 96 82, 513 097 779
e-mail: [email protected]
LODÓWKI
Najtańsze w Wielkopolsce
naprawy lodówek i zamrażarek
w domu klienta.
Bezpłatny dojazd, wszystkie typy.
• Medycyna Estetyczna,
• Depilacja Woskiem,
• Fotodepilacja IPL, Zamykanie Naczynek, Usuwanie Przebarwień,
• Odmładzanie Skóry, Mezoterapia Mikroigłowa, Oxybrazja, Manicure, Pedicure.
Salon Dermatis
ul. Rynkowa 146, 62-081 Przeźmierowo
tel. 533 515 001, www.dermatis.com.pl
Działki
607 568 308
nad Jeziorem Króteckim
w Króteczku, gm. Lubasz
Sprzedaż używanych urządzeń chłodniczych
(sklepowych, gastronomicznych)
504 864 127
PRAXIS
KUPON
RABATOWY
20%
KAWALERKA
DO WYNAJĘCIA
KOBYLNIKI
600 45 37 27
Stoma tologia
Baranowo, ul. Skryta 3
lek. dent. Anna Liberska
tel. 61 8 16 16 16 lub 601 75 78 19
SPA DLA PSA
JULKA
...Miejsce gdzie spe∏niajà si´ marzenia
OFERTA:
- strzyżenie
- kąpiel
- zabiegi pielęgnacyjne
- trymowanie
godz. otwarcia: pn-pt 10.00-18.00, sob. 10.00-14.00
Przeźmierowo, ul. Rynkowa 130  500 085 703
EKSPEDYCJA: SADY, ul. Szkolna 14, tel. 61 814 71 24, 609 66 28 40
Organizujemy:
– wesela
– komunie
– konferencje
– imprezy plenerowe i inne...
www.weselenadstawem.pl
tel. 603 550 884
czerwiec 2013 \ sąsiadka~czytaj \
55
•
•
•
•
•
SZAFY WN¢KOWE
BOGATY WYBÓR FRONTÓW, BLATÓW
SPRZ¢T DO ZABUDOWY
WYMIANA FRONTÓW I BLATÓW
INNE MEBLE NA WYMIAR
MEBLE
KUCHENNE I ŁAZIENKOWE
NA ZAMÓWIENIE
NOWAMEB
reklama
US¸UGI POGRZEBOWE
HOTEL
DLA PSÓW
KOSTKA BRUKOWA
P¸OTY BETONOWE
KOSTKA GRANITOWA
GRYSY
506-777-719
Ceny producenta
TRANSPORT GRATIS!*
Tanio - TIPSY
Dojazd
787 064 901
ORGANIZACJA CEREMONII POGRZEBOWYCH
NA WSZYSTKICH CMENTARZACH
WYKAŃCZANIE WNĘTRZ
PRZEWÓZ ZMARŁYCH
W KRAJU I ZAGRANICĄ
• MALOWANIE
• TYNKI DEKORACYJNE
• KAMIEŃ OZDOBNY
tel. 531 810 888
Tarnowo Podg., ul. Poznańska 91
tel. 61 814 66 65, 503 053 585
http://uslugipogrzebowe-oaza.pl/uslugi.html
Przeêmierowo, ul. Rynkowa 71
tel. 61 816 14 31
tel. 696 427 436
www.wibet-bruk.pl
* strefa dowozu ograniczona
RATY
TRUMNY, URNY
KREMACJE, EKSHUMACJE
KRZY˚E, NAPISY, TABLICZKI
OBUDOWY DO GROBU
ZASI¸KI POGRZEBOWE
NAGROBKI
CH¸ODNIA
MATERIAŁY
BUDOWLANE
W¢GIEL
W¢GIEL BRUNATNY 345,MIA¸
ECO GROSZEK
PALIWO
• dowóz bezpłatny
od 1 tony na terenie gminy
• również węgiel w workach,
drewno i brykiet na rozpałkę
Skup złomu i makulatury: gruby, mieszany - cena dnia
ODBIÓR ZUŻYTEGO SPRZĘTU AGD I RTV
czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00
Przyjmujemy zamówienia na nasiona rzepaku.
GMINNA SPÓ¸DZIELNIA SCh
Tarnowo Podgórne, ul. Rokietnicka 25
tel. 61 814 63 61, 61 814 63 62
SK¸AD OPA¸U
GÓRA
(k.Tarnowa Podgórnego)
ul.Szkolna, tel. 602 728 145
Sprawdź naszą ofertę na
www.condor-polska.pl
Wegiel krajowy oraz importowany
Skupujemy złom
Najlepsze Ceny!
56
/ sąsiadka~czytaj / czerwiec 2013
reklama
COSMETICS
HURT - DETAL
Tarnowo Podgórne, Plac Margaretek 16/1
Sklep
no
e
rz
p niesio19
ą
n
ś
e
na L
MATKEX.PL
515 528 609, 725 118 570
www.gkcosmetics.pl
Przeźmierowo, Leśna 19, pon - pt 9.00 - 18.00
US¸UGI ELEKTRYCZNE - SYSTEMY ALARMOWE
- AWARIE
- INSTALACJE NOWE, MODERNIZACJA
- POMIARY ELEKTRYCZNE
- SIECI KOMPUTEROWE
- NAPRAWA ELEKTRONARZĘDZI
504 136 906
- SYSTEMY ALARMOWE
- TELEWIZJA PRZEMYSŁOWA (MONITORING)
- SYGNALIZACJA POŻARU
- KONTROLA DOSTĘPU
- DOMOFONY
602 216 118
firma od 1996 roku
60-256 Poznań
ul. Chociszewskiego 43a
tel. 61 861 00 87; 61 865 10 50
Salon, Serwis Rainbow czynne w godz. 11.00 - 17.00
- nowe i u˝ywane,
skup, sprzeda˝, zamiana
stare na nowe
Filtry do wody
- uzdatnianie, zmi´kczanie,
odêelazianie wody
GWARANCJA JAKOÂCI I NAJNI˚SZE CENY!!
TYLKO U NAS SUCHY W¢GIEL
MIAŁ Z GROSZKIEM
ORZECH I
EKO GROSZEK (luz)
KOSTKA
GEODETA
( 531 449 889, 530 284 222
TARNOWO PODGÓRNE
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE
PIĘTRO DOMU 80 M + TARAS 30 M OSOBNE WEJŚCIE
NA GABINET LEKARSKI, BIURA
MOŻLIWOŚĆ WYNAJĘCIA POKOJU
TEL. 781 187 516
2
2
Badania geologiczne gruntu pod:
• domy jednorodzinne
• hale, magazyny
Badania wykonywane przez uprawnionego Geologa
Kontakt: 782 859 311
[email protected], www.geotechnikapoznan.pl
560 zł/tona
750 zł/tona
725 zł/tona
760 zł/tona
SKUP ZŁOMU
DREWNO KOMINKOWE
DOWÓZ DO 10 KM OD 1 TONY GRATIS!!
Zakrzewo, ul. Gajowa 38
koło kościoła
788 080 953
BRYGADA MURARSKA
STANY SUROWE, CIESIELSTWO
INNE USŁUGI BUDOWLANE
607 165 292
WYNAJMĘ
POMIESZCZENIA
W PRZEŹMIEROWIE 40m2
694 202 161
Wykonujemy prace
remontowo - budowlane
Malowanie, szpachlowanie, montaż płyt G.K.
Układanie płytek, paneli
tel. 531 855 293
czerwiec 2013 \ sąsiadka~czytaj \
57
reklama
PRODUKCJA, MONTA˚, ATESTY
OBRÓBKA WYKO¡CZENIA OÂCIE˚Y
Firma WIST
Rok za∏o˝enia 1992
PRZEèMIEROWO
ul. RzemieÊlnicza 41
tel. (061) 814 29 74,
fax (061) 652 37 89
www.wist.poznan.pl
­promocja kolorów­
NOWOÂå - ekskluzywne, bezo∏owiowe okna 5-komorowe
pakiet 3 szybowy k = 0,6
DOBRE OKNA - DOBRA CENA
Okna i drzwi z PCV
www.tani-kurier.net
• SZYBKA I TANIA WYSYŁKA
• BEZ UMÓW I DEKLARACJI ILOŚCI
• ODBIÓR PRZESYŁEK NA TERENIE CAŁEGO KRAJU
• PALETY, GABARYTY, PACZKI NIESTANDARDOWE
• PROFESJONALNA OBSŁUGA
PACZKA JUŻ OD 16 ZŁ
ZAPRASZAMY PON-PT 9-16.30
ODDZIAŁ PRZEŹMIEROWO
UL. RYNKOWA 113 (WJAZD OD UL. KRAŃCOWEJ)
62-081 PRZEŹMIEROWO
ODDZIAŁ SMOCHOWICE
UL. KOŚCIERZYŃSKA 10
60-446 POZNAŃ
☎ 881-511-040
☎ 881-511-050
[email protected]
[email protected] www.modrzew-ogrody.pl
Stal budowlana AIII, A0, ciągniona, kształtowniki,
rury, blachy, druty, CIĘCIE i TRANSPORT
pn-pt 7-16.00, w soboty 7-12.00
Poznań, ul. Lutycka 105,
tel. 61 847 7243, 606 439767
PARKIETY
PSYCHOLOG
PAWLACZYK I SYNOWIE
tel. 504 202 143
62-080 Tarnowo Podgórne, ul. Różana 33
• Psychoterapia indywidualna •
• Terapia par •
• Konsultacje psychologiczne
i seksuologiczne •
tel. 660 140 488
USŁUGI
BRUKARSKIE
INSTALACJE
CO-WOD-KAN-GAZ
KLIMATYZACJE
ŚLUSARSTWO
tel. 603 869 195
USŁUGI
MINIKOPARKĄ
NAWIERZCHNIE, PODJAZDY,
CHODNIKI, PARKINGI,
RENOWACJA
USŁUGI REMONTOWO
- BUDOWLANE
604 403 593
ul. Laskowa 7, 62-081 PrzeŸmierowo
tel. 61 814 23 79, kom. 502 710 740
OGRODZENIA OZDOBNE kute i nowoczesne
BALUSTRADY wewnêtrzne i zewnêtrzne
BRAMY GARA¯OWE segmentowe Nice
SPRZEDA¯, MONTA¯ i SERWIS AUTOMATYKI
do bram przesuwnych, skrzyd³owych, gara¿owych
502 32 05 59
REMONTY KOMPLEKSOWO
PŁYTKI, BIAŁA ZABUDOWA
SZPACHLOWANIE, NIDA GIPS
508 152 103, 501 088 588
!
adres
Informujemy
szanownych klientów
Gabinet weterynaryjny
- chirurg -
GODZINY PRZYJĘĆ:
poniedziałek-piątek
9 - 12, 16 - 19
sobota 10 - 14
że od dnia 17.06.2013
do końca sierpnia br
Pawilon handlowy
„DOMAX” i „TARNOWIANKA”
mieszczące się
w Tarnowie Podgórnym ul. Szkolna 1E
wizyty domowe
będą nieczynne na czas remontu
62-081 Przeźmierowo
Przepraszamy
Właściciele
ul. Kwiatowa 23
tel. 61 814 11 62, 609 330 204
58
w ofercie:
KOWALSTWO i AUTOMATYKA BRAM
• projektowanie i zak∏adanie ogrodów
• piel´gnacja ogrodów
• projekt gratis przy naszym wykonawstwie
Nowy
HUTROWNIA STALI
E ROMETAL
OGRODY:
tel.
NOVA STAL Sp. z o. o.
/ sąsiadka~czytaj / czerwiec 2013
www.eurometal.net.pl
USŁUGI
BUDOWLANO
- WYKOŃCZENIOWE
• elewacje
• docieplanie poddaszy
• docieplanie domów
• zabudowa Nida-Gips
• układanie pozbruku
• montaż paneli
i inne
O
OW
TANIO I FACH
Kobylniki, ul. Szkolna 8B
600 45 37 27
BIURO OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI,
DORADZTWO KREDYTOWE
FINANCE TEAM
LICENCJA ZAWODOWA NR 7225
62-080 SWADZIM UL. POZNAŃSKA 22
TEL. 601 822 228
TEL./FAX 61 814 63 13
www.dobrzenieccynieruchomosci.gratka.pl
WYBRANE OFERTY SPRZEDAŻY:
DOMY - PRZEŹMIEROWO 620 TYS.
DZIAŁKI BUDOWLANE - KOBYLNIKI,
SKÓRZEWO, ROSNÓWKO, KIEKRZ,
ROZALIN, TARNOWO, RUMIANEK
KLUB FITNESS 660 M2 Z NAJEMCĄ
NAJEM - PRZEŹMIEROWO LOKAL 25M2
reklama
czerwiec 2013 \ sąsiadka~czytaj \
59
Bieg Lwa
Parada Mażoretek
Lusowiacy
Pierwsze egzemplarze
Dziejów Gminy
Emilia Sztubecka
-Miss Polonia Wiel
ko
polski
Dzień Europejski
w Tarnowskim Gimnazjum
em Tadeuszem Czajką
Najpiękniejsze Wielkopolanki z Wójt
Zespół kubański
Dni Gminy 2013
Kasztanowy
Chór - Voice
of Wilno

Podobne dokumenty