Lp. Numer wniosku Nazwa Wnioskodawcy Tytuł

Komentarze

Transkrypt

Lp. Numer wniosku Nazwa Wnioskodawcy Tytuł
Lista wniosków zatwierdzonych do dofinansowania w ramach listy rankingowej nr 4.4/2/2013
Lp.
Numer wniosku
Nazwa Wnioskodawcy
Tytuł projektu
WDROŻENIE INNOWACYJNEJ
TECHNOLOGII PRODUKCJI DETALI Z
TWORZYW POLIMEROWYCH
GRAPHIPROTECT W FIRMIE
POLIAMID
Wdrożenie innowacyjnego
dermokosmetyku z wyciągiem z torfu i z
komórek macierzystych w oparciu o
nowatorską technologię.
Zintegrowany kompleks magazynowosuszarniczy oparty na opatentowanym
rozwiązaniu
Innowacyjna na skalę światową
technologia produkcji nawozów na bazie
biowęgla
Wdrożenie innowacyjnej technologii
SADR w symulatorze skoków
spadochronowych
Wdrożenie innowacyjnej technologii
produkcji unikalnej wody z wodorem
Utworzenie centrum zarządzania
inteligentnymi systemami transportu
drogowego (ITS/BRD) w oparciu o
innowacyjne rozwiązania technologiczne i
biznesowe.
Siedziba (miasto i
województwo)
Kwota
wsparcia
w PLN
Wsparcie
w%
Kłodzko, Dolnośląskie
7 296 500,00
50,00
Kąty Wrocławskie,
Dolnośląskie
5 870 250,00
45,00
Chojnów, Dolnośląskie
6 228 000,00
45,00
Michałów, Dolnośląskie
23 999 250,00
49,99
Mirosławice, Dolnośląskie
14 572 500,00
49,92
Poznań, Wielkopolskie
6 000 000,00
50,00
Wrocław, Dolnośląskie
4 873 850,00
49,14
1
WND-POIG.04.04.00-02-018/13 Poliamid Plastics S.C.
2
WND-POIG.04.04.00-02-020/13
3
WND-POIG.04.04.00-02-021/13 Feerum Spółka Akcyjna
4
FLUID ŚRODA ŚLĄSKA SPÓŁKA Z
WND-POIG.04.04.00-02-023/13 OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
5
WND-POIG.04.04.00-02-025/13
Infrabud Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością
6
WND-POIG.04.04.00-02-031/13
Premium Distribution spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością
7
WND-POIG.04.04.00-02-033/13
Neurosoft Spółka z ograniczoną
działalnością
8
WND-POIG.04.04.00-02-034/13
Projekt Innowacyjnej Aplikacji oferującej
Dolnośląski Inkubator Przedsiębiorczości i
usługi zarządzania bezpieczeństwem IT w
Arbitrażu Sp. z o. o.
firmie w modelu SaaS - coSecure
Wrocław, Dolnośląskie
12 243 450,00
50,00
9
WND-POIG.04.04.00-04-001/14
"BORUTA - ZACHEM KOLOR"
SPÓŁKA AKCYJNA
Produkcja ekologicznych środków chemii
gospodarczej i produktów kosmetycznych
na bazie biosurfaktantów
Bydgoszcz, Kujawskopomorskie
19 590 200,00
59,60
Torf Corporation – Fabryka Leków Sp. z
o.o.
Produkcja inteligentnych skrzynek
pocztowych umożliwiających
bezprzewodową komunikację z
sygnalizatorem zajętości
10
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
WND-POIG.04.04.00-04-026/13
ARTMETAL Dorota Grzenia
11
WND-POIG.04.04.00-04-031/13
Plast-Farb Spółka z ograniczoną
Wdrożenie do produkcji innowacyjnych
odpowiedzialnością Spółka Komandytowa kopert bezpiecznych
12
WND-POIG.04.04.00-04-033/13
P.P.H.U. TOTEM s.c. Michał Rejnowski, Innowacyjny marketing 1:1 z
Jarosław Zamiara
zastosowaniem druku cyfrowego
13
Wdrożenie przez firmę DRUKARNIA
EKSPRES autorskiej technologii druku
DRUKARNIA EKSPRES Z.ADAMSKA, innowacyjnych opakowań i
WND-POIG.04.04.00-04-036/13 W.ADAMSKI, Z.KACZMAREK
kompatybilnych etykiet z wykorzystaniem
SPÓŁKA JAWNA
nowoczesnego rastra koncentrycznego i
heksachromu oraz uszlachetniania
tłoczeniami wysokiej rozdzielczości
14
"NANO PLASTICS" SPÓŁKA Z
WND-POIG.04.04.00-04-038/13 OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
15
16
17
Uruchomienie produkcji folii
polietylenowej specjalnego przeznaczenia
na potrzeby przemysłu spożywczego
Innowacyjny zintegrowany system
Data Invest Spółka z ograniczoną
autonomicznego monitoringu wizyjnego
WND-POIG.04.04.00-04-039/13 odpowiedzialnością Spółka komandytowowykorzystujący zaawansowane
akcyjna
technologie robotyki
Wdrożenie innowacyjnej technologii
WND-POIG.04.04.00-04-043/13 Hanplast Sp. z o.o.
produkcji wysokosprawnych paneli
fotowoltaicznych.
Pierwsze wdrożenie do produkcji nowej
WND-POIG.04.04.00-06-011/13 PZ CORMAY Spółka Akcyjna
generacji analizatora hematologicznego
klasy 5-diff
„Centrum Metal Odczynniki Chemiczne – Innowacyjne roztwory niklu(II) azotanu(V)
z odpadowych roztworów zawierających
odpowiedzialnością” Spółka komandytowa siarczany i/lub chlorki
18 WND-POIG.04.04.00-06-015/13 Midas Investment Spółka z ograniczoną
19
20
Zakłady Chemiczne Permedia Spółka
Akcyjna
Vivenge spółka z ograniczoną
WND-POIG.04.04.00-06-022/13
odpowiedzialnością
WND-POIG.04.04.00-06-016/13
21 WND-POIG.04.04.00-08-008/13
Arpack Polska Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością
Wdrożenie innowacyjnej technologii i
produktu w firmie Permedia.
Wdrożenie innowacji produktowych w
branży identyfikacji wizualnej
Wdrożenie innowacyjnej technologii
produkcji nowych produktów z tworzyw
sztucznych
Bydgoszcz, Kujawskopomorskie
7 315 750,00
65,00
Toruń, Kujawsko-pomorskie
4 700 000,00
50,00
Inowrocław, Kujawskopomorskie
17 677 910,00
65,39
Inowrocław, Kujawskopomorskie
8 400 000,00
70,00
Ciechanów, Mazowieckie
26 566 400,00
69,87
Toruń, Kujawsko-pomorskie
31 320 000,00
60,00
Bydgoszcz, Kujawskopomorskie
34 405 945,00
54,91
Łomianki, Mazowieckie
12 510 000,00
50,00
Falenty, Mazowieckie
5 162 460,00
59,56
Lublin, Lubelskie
5 174 800,00
50,00
Siedlce, Mazowieckie
30 301 620,00
60,00
Słubice, Lubuskie
4 500 000,00
50,00
Krzysztof Raczkowski "CHROMA"
Drukarnia
9 992 500,00
49,96
Lubsko, Lubuskie
33 106 220,00
70,00
"Wdrożenie innowacji technologicznej do
produkcji nowatorskiej instalacji do 100%
recyklingu opon i odpadów gumowych"
Warszawa, Mazowieckie
9 167 580,00
60,00
Wzrost konkurencyjności firmy WoodCraft
poprzez wdrożenie innowacyjnych
rozwiązań produkcji mebli.
Poznań, Wielkopolskie
20 587 200,00
60,00
Warszawa, Mazowieckie
5 578 400,00
59,82
Górki Małe, Łódzkie
5 094 000,00
60,00
Łódź, Łódzkie
19 252 620,00
60,00
Łódź, Łódzkie
30 526 620,00
60,00
Zakład Aparatury Elektrycznej "ERGOM" Wdrożenie innowacyjnej technologii
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wytwarzania końcówek tulejkowych
Łódź, Łódzkie
4 497 500,00
50,00
IDEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Wdrożenie nowej technologii wytwarzania
pojemników z polipropylenu
Łódź, Łódzkie
23 043 300,00
60,00
Wdrożenie innowacji w łańcuchu dostaw i
sprzedaży w branży wyposażenia wnętrz.
Kielce, Świętokrzyskie
34 774 000,00
59,40
5 400 000,00
60,00
9 075 950,00
65,00
WND-POIG.04.04.00-08-013/13
23
WND-POIG.04.04.00-08-014/13 Baltic Ceramics Spółka Akcyjna
24
WND-POIG.04.04.00-08-015/13
MAGRET Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością
WOODCRAFT SPÓŁKA Z
25 WND-POIG.04.04.00-08-021/13 OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
26
WND-POIG.04.04.00-10-039/13
Rejestry Online spółka z ograniczona
odpowiedzialnością
27
WND-POIG.04.04.00-10-040/13
BIOFLUID Wojciech Piasecki Spółka
Jawna
28 WND-POIG.04.04.00-10-046/13
Ecco Inwestycje Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością
29
"GLOB INVESTMENT" SPÓŁKA Z
WND-POIG.04.04.00-10-047/13 OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
30
WND-POIG.04.04.00-10-048/13
31 WND-POIG.04.04.00-10-049/13
Wdrożenie innowacyjnej technologii
drukarskiej spersonalizowanego direct
mailingu w Drukarni Chroma
Budowa zakładu oraz wdrożenie
innowacyjnej technologii produkcji
proppantów ceramicznych
Żary, Lubuskie
22
32
WND-POIG.04.04.00-10-053/13 Caolin Sp. z o.o.
33
WND-POIG.04.04.00-10-067/13
34
HERBSLAND SPÓŁKA Z
WND-POIG.04.04.00-10-069/13 OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krzysztof Tabaszewski Wydawnictwo:
Pomoce Naukowe
Wysoce innowacyjny system
kompleksowej inwentaryzacji
urbanistycznej obiektów budowlanych
Wdrożenie autorskiej technologii
wytwarzania innowacyjnej gamy herbat
wzbogacanych sokiem
Wdrożenie innowacyjnej technologii
wytwarzania cylindrycznych zbiorników z
tworzywa sztucznego
Wdrożenie technologii wytwarzania rur
polipropylenowych z nanosrebrem
Uruchomienie produkcji innowacyjnego
Raszyn-Rybie, Mazowieckie
toru powietrznego
"Wdrożenie innowacyjnego procesu
produkcji spożywczego produktu
odświeżającego w celu umocnienia pozycji Szosa Turecka, Wielkopolskie
przedsiębiorstwa na rynku
międzynarodowym”
35
WND-POIG.04.04.00-10-070/13
36 WND-POIG.04.04.00-10-071/13
37
WND-POIG.04.04.00-10-073/13
38
WND-POIG.04.04.00-10-078/13
39 WND-POIG.04.04.00-12-038/13
40
WND-POIG.04.04.00-12-045/13
41 WND-POIG.04.04.00-12-046/13
Drukarnia Offsetowa „WOWO” Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością
Wdrożenie nowej technologii produkcji
opakowań w Firmie WOWO Sp. z o.o.
Nowatorska technologia produkcji
Agricola Invest Spółka z ograniczoną
innowacyjnych ekologicznych mat
odpowiedzialnością
termoizolacyjnych
Pierwsze wdrożenie innowacyjnej
Polimix-Łódź Sp. z o.o.
technologii produkcji regranulatu dzięki
zakupowi środków trwałych
Innowacyjna Technologia Produkcji
Hemitex spółka z ograniczoną
Aseptycznych Podpasek i Wkładek
odpowiedzialnością
Higienicznych
Produkcja mebli z elementami
Fabryka Mebli Ryś Spółka z ograniczoną metalowymi i szklanymi z grawerowaniem
odpowiedzialnoscią
laserowym 3D wraz z nanopigmentowaniem
Innowacyjna usługa wsparcia procesu
DLJM System Spółka z ograniczoną
produkcji urządzeń i systemów
odpowiedzialnością
inteligentnego budownictwa
NANOMAX SPÓŁKA Z
Wprowadzenie innowacyjnych preparatów
OGRANICZONĄ
budowlanych na bazie nanocząstek srebra
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
nowej generacji
Wdrożenie innowacyjnej technologii
Biuro Techniczno - Handlowe BTH Import
modelowania powierzchni stali
Stal Kotarba Alicja
szlachetnych
SMART NANOTECHNOLOGIES
Rozpoczęcie produkcji innowacyjnych
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
nanokomponentów stanowiących wynik
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
prac B+R
42
WND-POIG.04.04.00-12-049/13
43
WND-POIG.04.04.00-12-052/13
44
WND-POIG.04.04.00-12-054/13
RIMIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
45
WND-POIG.04.04.00-12-059/13
REOIL SPÓŁKA Z OGRANICZONA
ODPOWIEDZIALNOSCIA
46
WND-POIG.04.04.00-12-064/13 Polska Grupa Pocztowa Spółka Akcyjna
47
WND-POIG.04.04.00-12-065/13
48 WND-POIG.04.04.00-12-069/13
ENERGY 2000 - TECHNICO M. A.
GOCZAŁ SPÓŁKA JAWNA
N-Recykling Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością
Wdrożenie rozwiązania technologicznego
pozwalającego na usprawnienie produkcji i
wytworzenie innowacyjnych produktów.
Pierwsze wdrożenie opatentowanej
technologii produkcji węgla aktywnego z
recyclingu opon
Wdrożenie innowacyjnego systemu
przesyłek ekspresowych za pośrednictwem
transportu lotniczego
Rewolucja w branży rozrywki - fizyczne
doznania w wirtualnej rzeczywistości.
Wdrożenie innowacyjnej technologii
produkcji wyrobów dla branży
petrochemicznej
Łódź, Łódzkie
7 364 175,00
65,00
Warszawa, Mazowieckie
23 800 000,00
70,00
Łódź, Łódzkie
17 788 480,00
59,88
Warszawa, Mazowieckie
7 000 000,00
70,00
Krzywaczka, Małopolskie
39 960 000,00
60,00
Kraków, Małopolskie
9 672 000,00
65,00
Katowice, Śląskie
9 581 500,00
64,91
Kraków, Małopolskie
18 952 500,00
50,00
Alwernia, Małopolskie
13 624 000,00
59,64
Krzeszowice, Małopolskie
5 265 000,00
65,00
Myslenice, Małopolskie
25 050 000,00
60,00
Warszawa, Mazowieckie
15 992 400,00
40,00
Przytkowice, Małopolskie
34 002 450,00
59,85
Oświęcim, Małopolskie
16 530 000,00
60,00
49
PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO USŁUGOWE
WND-POIG.04.04.00-12-083/13
POLSPECJAL SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ
50
WND-POIG.04.04.00-14-042/13 Krynicki Recykling Spółka Akcyjna
51
WND-POIG.04.04.00-14-043/13
SORTER SPÓŁKA JAWNA KONRAD
GRZESZCZYK MICHAŁ ZIOMEK
52 WND-POIG.04.04.00-14-045/13 Semi Serwis Spółka Akcyjna
53
WND-POIG.04.04.00-14-049/13 „WIKO COMPANY” Spółka Akcyjna
54
WND-POIG.04.04.00-14-050/13 "Stalmech" Bogumił Księżakowski
55 WND-POIG.04.04.00-14-051/13
56
WND-POIG.04.04.00-14-054/13
57
WND-POIG.04.04.00-14-062/13
58
WND-POIG.04.04.00-14-065/13
59
WND-POIG.04.04.00-14-075/13
Wdrożenie innowacyjnej technologii
produkcji precyzyjnych mikrowycinarek
elektroerozyjnych
Wykorzystanie autorskiego patentu do
zarządzania kolorami szkła
opakowaniowego o granulacji od 3 mm
Wdrożenie innowacyjnego rozwiązania
technologicznego w działalności
gospodarczej spółki SORTER
Prefabrykacja rur z zastosowaniem
innowacyjnej techniki wykonywania
połączeń spawanych
Wzrost konkurencyjności spółki WIKO
Company w wyniku realizacji nowej
inwestycji, prowadzącej do poszerzenia
oferty produktowej o innowacyjne meble
dostosowane do osób niepełnosprawnych
Innowacyjne produkty firmy Stalmech dla
międzynarodowej logistyki branży
motoryzacyjnej
Nowe rozwiązania technologiczne w
BAKS Wytwarzanie Osprzetu Instalacyjnoprodukcji innowacyjnych drabin i
Elektrotech. Kazimierz Sielski
ceowników BAKS
Bell Spółka z ograniczoną
Wdrożenie innowacyjnych technologii
odpowiedzialnością
produkcji kosmetyków do makijażu
M.S. STEEL Magdalena MejerWdrożenie innowacyjnej technologii
Nowakowska, Klaudiusz Sobieski Spółka produkcji innowacyjnych elementów
cywilna
złącznych z nanopowłoką.
Wdrożenie systemu ShowMind
3D Mind Films Spółka z ograniczoną
wspomagającego proces twórczy na
odpowiedzialnością
poziomie preprodukcji, produkcji i
postprodukcji dla branży audiowizualnej
"SOLARIS OPTICS" SPÓŁKA
AKCYJNA
Linia technologiczna do produkcji nowego
typu obiektywów dedykowanych do
fotolitografii bezmaskowej
Kraków, Małopolskie
4 830 000,00
60,00
Olsztyn, Warmińskomazurskie
3 400 000,00
40,00
Radom, Mazowieckie
4 712 000,00
40,00
Warszawa, Mazowieckie
6 998 775,00
49,99
Stare Babice, Mazowieckie
2 887 350,00
30,00
Nowa Biała, Mazowieckie
8 200 000,00
40,00
Karczew, Mazowieckie
7 646 920,00
40,00
Józefów, Mazowieckie
4 915 750,00
35,00
Płock, Mazowieckie
19 862 500,00
49,98
Warszawa, Mazowieckie
4 602 550,00
50,00
Józefów, Mazowieckie
5 765 555,00
39,96
60
WND-POIG.04.04.00-16-003/13
APC PRESMET Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością
61
WND-POIG.04.04.00-18-025/13
Gran-Tech spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością spółka komandytowa
62
WND-POIG.04.04.00-18-026/13 VARSO Sp. z o.o.
63
WND-POIG.04.04.00-18-028/13 Zelnar Sp. z o.o.
64
WND-POIG.04.04.00-18-030/13 Leopard Automobile S.A.
65
"PROGRAFIX" SPÓŁKA Z
WND-POIG.04.04.00-18-031/13 OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
66 WND-POIG.04.04.00-18-035/13
67
68
Zakład Produkcji Folii 'Efekt Plus" Sp. z
o.o.
Uruchomienie przez APC PRESMET
produkcji wysoce innowacyjnych
elementów urządzeń dla energetyki i
przemysłu wydobywczego z
wykorzystaniem własnych patentów.
Produkcja innowacyjnego wyrobu na bazie
własnej technologii recyklingu odpadów
gumowych
Wdrożenie innowacyjnych rozwiązań w
zakresie elektrowni wiatrowych małej
mocy
Innowacyjna technologia produkcji form
wtryskowych z konformalnym układem
chłodzenia.
Opracowanie pojazdu Leopard Coupe o
innowacyjnej elektrycznej jednostce
napędowej.
Opole, Opolskie
5 445 000,00
55,00
Wylewa, Podkarpackie
6 907 620,00
60,00
Warszawa, Mazowieckie
9 400 900,00
59,55
Tajęcina, Podkarpackie
4 920 000,00
60,00
Mielec, Podkarpackie
11 636 170,00
69,68
Wzrost konkurencyjności Spółki Prografix
Sp. z o.o. na arenie międzynarodowej w
wyniku wprowadzenia innowacji
produktowej na poziomie światowym
DĘBICA, Podkarpackie
5 736 850,00
49,93
Wdrożenie nowej technologii produkcji
pięciowarstwowej folii poliolefinowej typu
stretch.
Rzeszów, Podkarpackie
14 862 500,00
50,00
Mielec, Podkarpackie
31 760 000,00
59,81
Rzeszów, Podkarpackie
6 810 900,00
60,00
Białystok, Podlaskie
8 875 100,00
59,93
Zambrów, Podlaskie
6 606 900,00
59,82
Gdańsk, Pomorskie
4 418 750,00
54,68
Centrum Badawcze CLEAR AIR Spółka z
Metatechnologia NanoEOM Composites
ograniczoną odpowiedzialnością
Pierwsze wdrożenie do produkcji nowej
Tandem Wind Power Spółka z
WND-POIG.04.04.00-18-045/13
generacji turbin do minielektrowni
ograniczoną odpowiedzialnością
wiatrowych
WND-POIG.04.04.00-18-041/13
69
Wzrost konkurencyjności
Przedsiębiorstwa, poprzez wdrożenie
PREMIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
WND-POIG.04.04.00-20-017/13
produkcji znacząco ulepszonego produktuODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
innowacyjnego systemu oszczędzania
paliwa-generatora wodorotlenowego
70
WND-POIG.04.04.00-20-019/13
71
Wdrożenie innowacyjnej technologii
"Aston Investment" Spółka z ograniczoną
produkcji naczyń i opakowań
odpowiedzialnością
jednorazowych i biodegradowalnych
Wdrożenie do produkcji innowacyjnych,
"TES" Społka z ograniczoną
WND-POIG.04.04.00-22-019/13
ekologicznych rzędowych maszyn
odpowiedzialnością
rozdmuchowych
Wdrożenie innowacyjnej
czterowrzecionowej wiertarki pionowej
Wdrożenie innowacyjnej technologii
"Interdrex" Spółka z ograniczona
nakładania termoformowalnej folii PCV w
odpowiedzialnoscia
wysokim połysku
Recykling opon podstawą produkcji
GUMEKO Spółka z ograniczoną
unikatowych granulatów i kompozytów
odpowiedzialnością
poliuretanowo-gumowych
Wdrożenie technologii produkcji
innowacyjnej etykiety antybakteryjnej w
GRAFIX Centrum Poligrafii Rafał Rausz
firmie GRAFIX Centrum Poligrafii Rafał
Rausz
Wdrożenie prozdrowotnych wyrobów
PHU „LOGISTYK” LESZEK BŁAŃSKI piekarniczych z ciasta półfrancuskiego z
owocowym nadzieniem
Innowacyjny produkt i technologia
EKOLOGICZNE INNOWACJE Spółka z bezściekowego cynkowania elementów
ograniczoną odpowiedzialnością
stalowych z powierzchniami trudno
dostępnymi
VENT-SHIP MARINE VENTILATION & Wprowadzenie na rynek nowej generacji
TECHNOLOGY ROBERT
systemów tłumiących wentylacji
CIECHOLEWSKI
mechanicznej
72
WND-POIG.04.04.00-22-020/13 Glass-Serwis Ewelina Wysocka
73
WND-POIG.04.04.00-22-022/13
74
WND-POIG.04.04.00-22-023/13
75 WND-POIG.04.04.00-22-026/13
76
WND-POIG.04.04.00-22-030/13
77
WND-POIG.04.04.00-22-031/13
78 WND-POIG.04.04.00-22-032/13
Zblewo, Pomorskie
4 860 600,00
60,00
Bieszkowice, Pomorskie
4 476 040,00
40,00
Chwaszczyno, Pomorskie
10 079 000,00
50,00
Gdańsk, Pomorskie
15 385 000,00
49,95
Pelplin, Pomorskie
34 860 000,00
60,00
Gdańsk, Pomorskie
9 688 800,00
60,00
Pogódki, Pomorskie
3 916 270,00
45,21
79
LEN PHARMA Spółka z ograniczoną
WND-POIG.04.04.00-22-033/13
odpowiedzialnością
Wdrożenie innowacyjnych produktów
wykorzystujących len, jako ważny element
wyrobów dla branży kosmetycznej,
farmaceutycznej i około medycznej.
Kościeleczki, Pomorskie
15 656 400,00
60,00
80
MEBLE NEGRO SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ
WND-POIG.04.04.00-22-037/13
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Wzrost konkurencyjności firmy Meble
Negro poprzez wdrożenie innowacyjnych
rozwiązań technologicznych
Piaski, Wielkopolskie
27 120 500,00
55,00
Bielsko-Biała, Śląskie
12 166 460,00
58,79
Dąbrowa Górnicza, Śląskie
12 250 000,00
50,00
Katowice, Śląskie
9 493 600,00
59,54
81 WND-POIG.04.04.00-22-042/13 LS Tech-Homes S.A.
82
WND-POIG.04.04.00-24-039/13 ERMAX Magdalena Kozik
83
WND-POIG.04.04.00-24-042/13 VOLEN S. A.
Wdrożenie produkcji modułów dwu- i
trójwymiarowych do wznoszenia obiektów
budowlanych
Wdrożenie innowacyjnego procesu
produkcji płatka RPET LO (Like
Oryginal).
Wzrost konkurencyjności VOLEN S. A.
poprzez wdrożenie innowacyjnego,
poprawiającego bezpieczeństwo pracy
rozwiązania technologicznego.
Wdrożenie nowoczesnej technologii do
produkcji innowacyjnych produktów
czyszczących w kapsułkach
Warszowice, Śląskie
10 000 000,00
50,00
" Wdrożenie produkcji nowych wyrobów,
w oparciu o wzory użytkowe i
innowacyjną technologię. "
Rybarzowice, Śląskie
6 260 000,00
40,00
Lubliniec, Śląskie
4 684 000,00
45,21
Gliwice, Śląskie
3 261 200,00
40,00
Wdrożenie innowacyjnej i kompleksowej
usługi outsourcingu procesów logistycznomagazynowych w X-KOM Sp. z o.o.
Częstochowa, Śląskie
5 754 880,00
40,00
Wdrożenie technologii
Zakład Remontowo Budowlany Inst. Wod.
wielkogabarytowych i długodystansowych
WND-POIG.04.04.00-24-056/13 Kan. CO i gaz S.C. Janicki Piotr Janicki
przewiertów dwukierunkowych Intersect z
Jacek
innowacyjnym systemem separacji
Gierałtowice, Śląskie
8 640 000,00
50,00
Tworóg, Śląskie
19 500 000,00
50,00
Bielsko-Biała, Śląskie
8 853 000,00
49,98
Bieruń, Śląskie
6 470 280,00
45,00
Książe – Skroniów,
Świętokrzyskie
5 249 820,00
60,00
Połaniec, Świętokrzyskie
4 654 800,00
54,00
Lakma Strefa Spólka z ograniczoną
odpowiedzialnością
84
WND-POIG.04.04.00-24-046/13
85
PROSPERPLAST SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ
WND-POIG.04.04.00-24-047/13
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWO-AKCYJNA
86
WND-POIG.04.04.00-24-053/13
87
LGBS POLSKA SPÓŁKA Z
WND-POIG.04.04.00-24-054/13 OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
88
WND-POIG.04.04.00-24-055/13
89
90
"HOGER" Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością
X-KOM Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością
WND-POIG.04.04.00-24-061/13 CARBO-KOKS Sp. z o.o.
91 WND-POIG.04.04.00-24-063/13
Aqmet spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością spółka komandytowa
92
WND-POIG.04.04.00-24-065/13 ERG-BIERUŃ FOLIE Sp. z o.o.
93
WND-POIG.04.04.00-26-009/13
94 WND-POIG.04.04.00-26-012/13
„Vanstar” Produkcja Rur Wydechowych,
Paweł Szostak
PREMIX Spółka z ograniczona
odpowiedzialnością
„Wdrożenie innowacyjnej technologii
spieniania szkła w celu wytworzenia
nowego produktu „
Wdrożenie systemu zdalnej rehabilitacji i
wspomagania leczenia zaburzeń
ruchowych i lękowych w środowisku
wirtualnej rzeczywistości w LGBS Polska
Sp. z o.o.
BUDOWA INNOWACYJNEJ
ZINTEGROWANEJ OCZYSZCZALNI
GAZU KOKSOWNICZEGO w CARBOKOKS
Wdrożenie do produkcji automatycznych
terminali samoobsługowych bazujących na
technologii MULTIFLEX
Uruchomienie produkcji
wielowarstwowych folii rolniczych nowej
generacji
Kompleksowy układ wydechowy do
samochodów ciężarowych z rurą
elastyczną 3S
Innowacyjne materiały budowlane
zabezpieczające żelbet przed korozja
95
Laboratorium Czystych Technologii
WND-POIG.04.04.00-26-014/13 ACREN spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością
96
EVOLTAIC SPÓŁKA Z
WND-POIG.04.04.00-26-015/13 OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
97
"PERFECTDOOR" SPÓŁKA Z
WND-POIG.04.04.00-26-016/13 OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
98 WND-POIG.04.04.00-28-015/13
Dekor Plastics Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością
„PROMUS” Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością
RYSZARD TYMOFIEJEWICZ
100 WND-POIG.04.04.00-28-018/13 PRZEDSIĘBIORSTWO
WIELOBRANŻOWE "WITAL"
99
WND-POIG.04.04.00-28-017/13
101 WND-POIG.04.04.00-28-019/13
"POLKAR WARMIA" Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością
102 WND-POIG.04.04.00-28-020/13
Zakład Przerobu Biomasy Roślinnej
Spółka Akcyjna
Wprowadzenie na rynek innowacyjnego
produktu w postaci kontenerowego
urządzenia do depolimeryzacji odpadów
mieszanych tworzyw sztucznych
pochodzących z frakcji komunalnych i
przemysłowych.
ENERGOOSZCZĘDNA I
WYSOKOWYDAJNA LINIA DO
RECYKLINGU ODPADÓW Z
TWORZYW SZTUCZNYCH
Wdrożenie innowacyjnej technologii
produkcji innowacyjnych skrzydeł
drzwiowych
Wdrożenie innowacyjnej technologii
wytwarzania zdobionych opakowań
szklanych z efektem przestrzennym
Wdrożenie innowacyjnych produktów, w
oparciu o nowatorskie rozwiązania
Wdrożenie innowacyjnej technologii
produkcji profili okiennych o
właściwościach antybakteryjnych
Technologia produkcji kół tarczowych
jezdnych i napędowych złożonych z
pocienianych tarcz oraz obręczy
zgrzewanych prądami wysokiej
częstotliwości
Uruchomienie produkcji płyt izolacyjnych
z masy włóknistej pochodzącej z przerobu
makulatury i biomasy roślinnej
Wdrożenie procesu wytwarzania
medycznych implantów kostnych
przygotowywanych na indywidualne
zamówienie
Wdrożenie innowacyjnej technologii
Zakład Usług Technicznych Elstar Spółka wytwarzania elementów urządzeń i
104 WND-POIG.04.04.00-28-025/13
z ograniczoną odpowiedzialnością
instalacji technologicznych o wzdłużnej
osi symetrii
Inwestycja w innowacyjny produkt w
105 WND-POIG.04.04.00-30-024/13 KRAUS FOLIE SPÓŁKA JAWNA
firmie Kraus Folie Spółka Jawna
Centrum Innowacyjnych Rozwiązań
103 WND-POIG.04.04.00-28-021/13
Biomedycznych Spółka Akcyjna
Warszawa, Mazowieckie
8 209 980,00
58,87
Kielce, Świętokrzyskie
39 970 000,00
70,00
Kunów, Świętokrzyskie
4 795 950,00
50,00
Działdowo, Warmińskomazurskie
4 385 550,00
50,00
Pasłęk, Warmińsko-mazurskie
18 547 200,00
70,00
Gołdap, Warmińskomazurskie
13 001 395,00
55,00
Młynary, Warmińskomazurskie
6 645 000,00
60,00
Lidzbark, Warmińskomazurskie
8 351 000,00
59,22
Lidzbark, Warmińskomazurskie
5 723 860,00
59,57
Elbląg, Warmińsko-mazurskie
8 545 260,00
60,00
Kalisz, Wielkopolskie
4 273 500,00
50,00
106 WND-POIG.04.04.00-30-026/13
107 WND-POIG.04.04.00-30-028/13
108 WND-POIG.04.04.00-30-032/13
109 WND-POIG.04.04.00-30-034/13
110 WND-POIG.04.04.00-30-036/13
111 WND-POIG.04.04.00-30-037/13
112 WND-POIG.04.04.00-30-048/13
113 WND-POIG.04.04.00-30-051/13
Wdrożenie wyników prac B+R innowacyjna prefabrykowana żelbetowa
stacja transformatorowa
Innowacyjne technologie w procesie
Zakład Poligraficzny "GRAF-POZ" Marek
produkcji opakowań z mikrofali
Przybylski
kaszerowanej
Wdrożenie nowej technologii spieniania
polietylenu i wprowadzenia na rynek
Fair Packaging sp. z o.o. sp.k.
innowacyjnych podkładów pod podłogi
panelowe
Wprowadzenie na rynek innowacyjnego
"ŻWIROWNIA DOLATA" "BETON
betonu dzięki zastosowaniu czujników
DOLATA"AGNIESZKA DOLATA
absorbcji w bliskiej podczerwieni
Wdrożenie nowej technologii produkcji
CX-80 POLSKA AGATA NADERA,
klejo-uszczelniacza HYBRICX
DARIUSZ NADERA SPÓŁKA JAWNA
PREMIUM.
WYTWÓRNIA WYROBÓW
Wdrożenie w firmie FOLPLAST
FOLIOWYCH "FOLPLAST" TERESA
innowacyjnej technologii produkcji folii
PAWLIK, ROMUALD PAWLIK
wielowarstwowych
SPÓŁKA JAWNA
Wdrożenie nowatorskiej technologii
TERMETAL PIOTR GLANER SPÓŁKA
produkcji krat prasowanych w firmie
KOMANDYTOWA
TERMETAL.
PLASTWIL SPÓŁKA Z
Wzrost konkurencyjnosci firmy
OGRANICZONĄ
PLASTWIL poprzez wdrożenie
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
innowacyjnych rozwiązań
KOMANDYTOWO - AKCYJNA
technologicznych
Przedsiębiorstwo Konstrukcji
Innowacyjnych "Wilk" s.c.
"DRUKARNIA INTERAK" SPÓŁKA Z
114 WND-POIG.04.04.00-30-053/13 OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOSCIĄ
AERO POZNAŃ SPÓŁKA Z
115 WND-POIG.04.04.00-30-056/13 OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
CALITAN FURNITURE FACTORY
116 WND-POIG.04.04.00-30-057/13 SPÓŁKA Z OGRANICZONA
ODPOWIEDZIALNOSCIA
Wdrożenie innowacyjnej technologii
produkcji wysokojakościowych publikacji
książkowych w dowolnych nakładach
Zakup innowacyjnego symulatora lotów do
szkolenia lotniczego i
psychofizjologicznego oraz wdrożenie
autorskich rozwiązań w zakresie badania
obciążenia zadaniowego pilotów.
Wzrost konkurencyjnosci firmy CALITAN
FURNITURE FACTORY poprzez
wdrożenie innowacyjnych rozwiązań
technologicznych.
Krzyż Wielkopolski,
Wielkopolskie
5 319 240,00
60,00
Przeźmierowo, Wielkopolskie
7 012 000,00
40,00
Gałowo, Wielkopolskie
8 975 000,00
50,00
Dąbrowa, Wielkopolskie
14 917 750,00
50,00
Kalisz, Wielkopolskie
5 250 000,00
60,00
KOŚCIAN, Wielkopolskie
4 685 000,00
50,00
Piła, Wielkopolskie
4 390 000,00
50,00
Ujście, Wielkopolskie
4 170 000,00
50,00
Czarnków, Wielkopolskie
6 804 000,00
45,00
Poznań, Wielkopolskie
6 982 650,00
54,96
Łęka Opatowska,
Wielkopolskie
10 293 520,00
40,00
TECHNOPOL GROUP SPÓŁKA Z
117 WND-POIG.04.04.00-30-059/13 OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
118 WND-POIG.04.04.00-30-060/13
Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne
Telbud S.A.
119 WND-POIG.04.04.00-32-009/13
ADAMUS HT Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością
120 WND-POIG.04.04.00-32-010/13
P&P Investment Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością spółka komandytowa
121 WND-POIG.04.04.00-32-011/13
"Piekarnia Bagietka" Renata Jackowska,
Rafał Strąk Spółka Jawna
PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO-HANDLOWE
122 WND-POIG.04.04.00-32-012/13
FLEISCH MANNSCHAFT POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
„Wdrożenie innowacyjnej technologii
wytwarzania opakowań i innych
OSTRÓW WIELKOPOLSKI,
produktów z tektury falistej w Technopol
Wielkopolskie
Group Sp. z o.o.”
Wdrożenie innowacyjnych technologii
zdalnego nadzoru, sterowania, pomiarów i
Poznań, Wielkopolskie
serwisu technicznego urządzeń nawigacji
lotniczej
Wdrożenie innowacyjnej technologii
Szczecin,
produkcji narzędzi do wytwarzania
Zachodniopomorskie
tabletek w firmie Adamus HT
Wdrożenie produkcji innowacyjnego
napełniacza sadzowo-mineralnego jako
Warszawa, Mazowieckie
pochodna recyklingu opon
4 917 000,00
50,00
6 392 640,00
59,82
4 184 800,00
50,00
13 989 600,00
60,00
Wdrożenie innowacyjnej technologii
produkcji pieczywa opartej na naturalnych
procesach bio- i fizykochemicznych
Radziszewo,
Zachodniopomorskie
7 500 000,00
50,00
Wdrożenie technologii
mikrokapsułkowania substancji
hydrofobowych o prozdrowotnym
charakterze
Świdwin,
Zachodniopomorskie
5 130 650,00
50,00

Podobne dokumenty