Regulamin

Komentarze

Transkrypt

Regulamin
Regulamin
RODZINNEGO BIEGU PATROLOWEGO
pn. „Życzliwi żyją dłużej”
Cel Rodzinnego Biegu Patrolowego:
rozwijanie zainteresowań,
kształtowanie postawy aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym
ukazanie znaczenia aktywności na świeżym powietrzu
Pogłębienie więzi społecznych wśród mieszkańców Gminy Miękinia. Integracja społeczna jest
jednym z ważnych aspektów życia społecznego.
Rozwijanie wśród najmłodszych członków społeczności umiejętności współpracy w grupie oraz z
osobami starszymi.
Organizatorzy:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miękini, Komenda Hufca ZHP Wrocław, Ochotnicza
Straż Pożarna w Lutyni, Komenda Powiatowa Policji w Środzie Śląskiej, Nadleśnictwo Miękinia
Kadra biegu:
Kadrę biegu stanowią harcerze z 15 Szczepu drużyn harcerskich Krąg Płomiennego Dębu,
pracownicy GOPS, strażacy oraz policjanci.
Termin biegu:
Bieg patrolowy odbędzie się bez względu na pogodę w dniu 28 września 2012r.
Miejsce biegu:
Start biegu w dniu 28 września 2012r. o godz. 14.00 na trasie Szkółki Leśnej w Mrozowie
Każdy patrol musi posiadać:
- pełnoletniego opiekuna,
- patrol zgłoszony do biegu powinien składać się z 4-6 osób
-opiekunowie grup zobowiązani są zgłosić drużyny telefonicznie bądź pisemnie do 21.09.2012r w
Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Miękini ul. Kościuszki 41 55-330 Miękinia, tel. 71 317
85 56
-zgłoszenia powinny zawierać: imię i nazwisko uczestników oraz dane kontaktowe.
Przebieg biegu patrolowego:
Zawody przebiegają na wyznaczonym przez organizatorów terenie w przybliżeniu na odcinku 3
km.
Na trasie biegu patrolowego będą znajdować się 10 punktów kontrolnych:
1. Wiedza z zakresu pomocy społecznej.
2. Udzielanie pierwszej pomocy.
3. Sprawnościowy.
4. Artystyczny.
5. Wiedza z zakresu bezpieczeństwa na drodze.
6. Edukacja leśna.
7. Orientacyjny.
8. Wiedza z zakresu ochrony przeciwpożarowej.
9. Artystyczny.
10. Strzelectwo.
Losowanie
Kolejność startu patroli uzależniona jest od losowania przeprowadzonego na początku zawodów.
Numery startowe losują kapitanowie poszczególnych drużyn w obecności organizatorów biegu.
Karty startowe
karta startowa drużyny jest dokumentem, który potwierdza obecność na punktach kontrolnych.
Zgubienie karty w trakcie biegu bądź jej zniszczenie bez możliwości odczytania danych z
poszczególnych punktów eliminuje z biegu patrolowego.
Zawody zaczynają się w momencie wylosowania numerów startowych i otrzymania kart
startowych. startowych. Drużyna melduje się na starcie i wyrusza w trasę. Drużyny są
wypuszczone na trasę zawodów w 5 minutowych odstępach czasu. Drużyny będą kierować się
oznaczeniami na trasie. W każdym punkcie znajduje się osoba, która na karcie startowej
odnotowuje w odpowiedni sposób numer punktu kontrolnego, oceni wykonanie powierzonego
zadania oraz współpracę w grupie.
Po przybyciu do każdego punktu kontrolnego kapitan oddaje kartę osobie, która stoi na danym
punkcie oraz wykonuje dane zadanie. Po wykonaniu całej procedury drużyna zabiera ze sobą
wypełnioną kartę i udaje się na linię mety. Na mecie kapitan melduje osobie znajdującej się na
mecie zakończenie zadania i oddaje wypełnioną kartę.
Na trasę biegu udają się drużyny wraz z opiekunami. Zawodnicy wykonują zadania samodzielnie.
Każda ingerencja innej osoby w zadania patrolu powoduje utratę punktów. Punkty karne można
również otrzymać za pominięcie punktu patrolowego, nieodpowiednie zachowanie w stosunku do
prowadzącego dany punkt kontrolny lub innych osób uczestniczących w Rodzinnym Biegu
Patrolowym, a także za opóźnianie innych uczestników.
Po zakończeniu zawodów zostaje ustalona zgodnie z regulaminem zawodów kolejność miejsc i
odczytane czas pokonania całej trasy. Najlepsze drużyny zostają nagrodzone.
Na starcie patrole otrzymają karty uczestników.
Na trasie biegu będzie prowadzona rywalizacja między patrolami (punkty kontrolne).
Każdy patrol będzie musiał wybrać swój kolor. Każdy patrol otrzyma pamiątkowy dyplom i
upominek.
Zapraszamy!!!
Karta Startowa:
Numer
Nazwa patrolu
punktu
Nazwa punktu:
kontrolnego
Punktacja:
Podpis osoby
upoważnionej
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Czas wyjścia:
Czas przyjścia:

Podobne dokumenty