NFZ_uwagi - Polskie Towarzystwo Anestezjologii i Intensywnej

Komentarze

Transkrypt

NFZ_uwagi - Polskie Towarzystwo Anestezjologii i Intensywnej
Polskie Towarzystwo
Anestezjologii i Intensywnej
Terapii
www.anestezjologia.org.pl
NIP: 527-20-97-275, REGON: 001085458,
KONTO BANKOWE: 47 1240 6218 1111 0000 4614 8793,
ul. Bytnara 13a m. 65, 02-645 Warszawa,
Adres do korespondencji: Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii GUMed,
ul. Smoluchowskiego 17, 80-214 Gdańsk
tel. (58) 349 32 70, faks (58) 346 32 90, e-mail: [email protected]
ZARZĄD GŁÓWNY
Prezes
prof. dr hab. med. Maria Wujtewicz
Prezes poprzedniej kadencji
prof. dr hab. med. Janusz Andres
Prezes elekt
prof. dr hab. med. Piotr Knapik
Sekretarz
dr hab. med. Radosław Owczuk
Skarbnik
dr Ewa Jasek
Członkowie:
dr med. Józef Bojko
dr hab. med. Krzysztof Kusza, prof. nadzw.
dr hab. med. Lidia Łysenko
dr hab. med. Mariusz Piechota
Gdańsk, 20 listopada 2012 r.
Narodowy Fundusz Zdrowia
Warszawa
Szanowni Państwo,
W imieniu Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej
Terapii przesyłam w załączeniu uwagi dotyczące dwóch projektów zarządzeń Prezesa
Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniających zarządzenia w sprawie określenia warunków
zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne.
.
Łączę wyrazy szacunku
W przedstawionych w dniu 13.11.2012 r. do konsultacji 2 projektach zarządzeń Prezesa
Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniających zarządzenia w sprawie określenia warunków
zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne wnioskujemy o przedstawioną poniżej
zmianę treści projektu „Leczenie szpitalne – projekt nr 1”.
W związku z faktem, iż bardzo drogie leczenie immunoglobulinami prowadzane jest
również na Oddziałach Anestezjologii i Intensywnej Terapii należy w wyżej wymienionym
projekcie procedurę 5.53.01.0001401 Leczenie przetoczeniami immunoglobulin (6 pkt. za każdy
1 gram immunoglobulin; zgodnie z charakterystyką produktu leczniczego (z wyłączeniem dzieci
leczonych w ramach programu terapeutycznego: Leczenie pierwotnych niedoborów odporności u
dzieci immunoglobulinami)):
- oznaczyć jako wykonywaną w zakresie świadczeń: anestezjologia i intensywna terapia;
- dozwolić na sumowanie z procedurami od 5.53.01.0003019 Leczenie w OAiIT dla dorosłych ocena wg skali TISS-28 - 19 pkt do 5.53.01.0003077 Leczenie w OAiIT dla dorosłych - ocena wg
skali TISS-28 - 77 pkt oraz od 5.53.01.0004016 Leczenie w OAiIT dla dzieci - ocena wg skali
TISS-28 dla dzieci - 16 pkt do 5.53.01.0004077 Leczenie w OAiIT dla dzieci/ OAiIT dla dorosłych
II poziomu - ocena wg skali TISS-28 albo TISS-28 dla dzieci - 77 pkt.
W przedstawionym do konsultacji projekcie „Leczenie szpitalne – projekt nr 1” procedurę
5.53.01.0001401 Leczenie przetoczeniami immunoglobulin (6 pkt. za każdy 1 gram
immunoglobulin; zgodnie z charakterystyką produktu leczniczego (z wyłączeniem dzieci
leczonych w ramach programu terapeutycznego: Leczenie pierwotnych niedoborów odporności u
dzieci immunoglobulinami)) można sumować wyłącznie z procedurą 5.52.01.0001464
Hospitalizacja związana z przetoczeniem krwi, produktów krwiopochodnych w tym
immunoglobulin (5 pkt). Procedura 5.53.01.0001401 Leczenie przetoczeniami immunoglobulin
nie jest przewidziana do wykonywania w zakresie świadczeń: anestezjologia i intensywna
terapia.