styczeń 2014 - Nasza szkoła

Komentarze

Transkrypt

styczeń 2014 - Nasza szkoła
STYCZEŃ 2014
NSP Nasza Szkoła
im. Janusza Korczaka
ul. Liczydło 3
03-138 Warszawa
tel. 515 130 903
http://www.naszaszkola.edu.pl
Szanowni Rodzice!
Planowane styczniowe wydarzenia w NSP Nasza Szkoła:
 Zajęcia wychowawczo - opiekuńcze w dniach 2-3 stycznia 2014;
 Ogólnopolskie olimpiady
 Ogólnopolskie olimpiady
dla uczniów z klas I - III: sprawdzian zintegrowany oraz z języka angielskiego;
dla uczniów z klas IV - VI: język polski, matematyka, język angielski, historia i przyroda;
 Ogólnopolski Konkurs: "Z poprawną polszczyzną na co dzień" - II etap;
 Wyjście klasy II do Teatru Wielkiego na spektakl "DZIADEK DO ORZECHÓW";
 Wyjście klas III do teatru RAMPA na spektakl "PINOKIO";
 Wyjście klas IV - V do kina Muranów na film "MAX MINSKI i JA" w ramach projektu: Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej;
 Zebrania z Rodzicami - podsumowanie I semestru;
 Spotkanie z okazji Dnia Babci i Dziadka w klasie O;
 Warsztaty kulinarne: Naleśniki. Zajęcia świetlicowe;
 Warsztaty plastyczno - artystyczne: Maski karnawałowe. Zajęcia świetlicowe;




Dyskoteki Noworoczne dla klas III - VI;
Rozstrzygnięcie konkursu „Zima w moim mieście”;
Ogłoszenie eliminacji do szkolnego programu: „Mam talent”;
Bajka dla przedszkolaka i pierwszaka. Uczniowie klas IV- V czytają podczas zajęć świetlicowych najmłodszym.
Olimpiady przedmiotowe sesji zimowej przeznaczone są dla uczniów od
Olimpiada Olimpusek polega na rozwiązaniu przez uczniów
klasy IV do VI, które zostaną przeprowadzone w dniach:
zintegrowanego sprawdzianu poruszającego zagadnienia edukacji
07-01-2014r. - 13-01-2014r.
polonistycznej, przyrodniczej i matematycznej. Olimpiada z
wyboru składającym się z 30 pytań. Do każdego pytania w teście podane
języka angielskiego pozwoli uczniom sprawdzić wiedzę ze
zostaną 4 odpowiedzi, z których tylko jedna odpowiedź może być poprawna.
słownictwa i podstawowych zwrotów. Olimpiady pozwalają także
Uczeń ma także możliwość wstrzymania się od odpowiedzi na dane pytanie.
na
Harmonogram olimpiad jest następujący:
rozwijanie
wyobraźni
i
myślenia
twórczego
dzieci.
Olimpiada
będzie
testem
jednokrotnego
Sprawdziany obejmują zestaw 21 pytań zróżnicowanych w

07-01-2014 r. - język polski;
zależności od klasy oraz zawierają pytania o różnej skali

08-01-2014 r. - matematyka;
trudności, dlatego też wszyscy uczniowie mogą spróbować

09-01-2014 r. - język angielski;
swoich sił.

10-01-2014 r. - historia;
Olimpiady mają zasięg ogólnopolski i zostaną przeprowadzone:

13-01-2014 r. - przyroda;
07-01-2014 r. test zintegrowany
W testach zawarte będą pytania o różnej skali trudności, dlatego też wszyscy
08-01-2014 r. z języka angielskiego
uczniowie mogą spróbować swoich sił.
KONKURS pod Patronatem KNP przy Polskiej Akademii Nauk - II etap odbędzie się 16 stycznia 2014 r. Celem nadrzędnym konkursu jest propagowanie
języka polskiego wśród dzieci. Wyrabianie w uczniach nawyku językowej dociekliwości poznawczej. Zadaniem uczniów będzie przeredagowanie tekstu
tak, żeby wypowiedź spełniała kryterium poprawności językowej.
"DZIADEK DO ORZECHÓW I KRÓL MYSZY"
4 stycznia 2014
Słynny balet w wykonaniu Polskiego Baletu Narodowego oraz Orkiestry Opery Narodowej.
"PINOKIO"
28 stycznia 2014
musical familijny zrealizowany na motywach bajki Collodiego, która należy do kanonu klasyki światowej literatury
dziecięcej. Jest to komiczna i przejmująca zarazem opowieść o losach drewnianego pajacyka.
"MAX MINSKI I JA"
17 stycznia 2014
Film w ramach projektu NHEF. Ambitne, niekomercyjne kino oraz dyskusje. Pojęcia kluczowe filmu to: pasja,
hobby, walka z przeciwnościami i wytrwałość w dążeniu do celu.
Szanowni Państwo!
2 i 3 stycznia 2014 roku są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych. Nasza placówka pełni funkcje
wychowawczo - opiekuńcze. Nauczyciele NSP Nasza Szkoła zapraszają dzieci do udziału w zajęciach, które odbędą
się według planu:
7.00 - 9.00
Gry i zabawy dydaktyczne
9.00 - 11.00
Zabawy językowe
11.00 - 13.00
Zajęcia plastyczne
13.00 - 15.00
Gry i zabawy ruchowe
15.00 - 17.00
Zabawy logiczne
17.00 - 18.00
Zajęcia plastyczne
KALENDARIUM - Styczeń 2014
Klasa: 0
Wychowawca: Beata Kolasińska - Wołowska
Poniedziałek
Wtorek
Środa
1
Nowy Rok
Czwartek
Piątek
2
3
Zajęcia
wychowawczo opiekuńcze
7.00-18.00
Zajęcia
wychowawczo opiekuńcze
7.00-18.00
Sobota
Niedziela
4
5
6
Święto Trzech Króli
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Zebranie semestralne
Spotkanie z okazji
Dnia Babci i Dziadka
KALENDARIUM - Styczeń 2014
Klasa: I
Wychowawca: Agnieszka Głuszewska
Poniedziałek
Wtorek
Środa
1
Nowy Rok
6
Święto Trzech Króli
7
Czwartek
Piątek
2
3
Zajęcia
wychowawczo opiekuńcze
7.00-18.00
Zajęcia
wychowawczo opiekuńcze
7.00-18.00
8
9
Sobota
Niedziela
4
5
10
11
12
Sprawdzian
zintegrowany
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Dzień otwarty
Omówienie lektury
H. Januszewskiej pt.:
„Kopciuszek”
od g. 17.00
KALENDARIUM - Styczeń 2014
Klasa: II
Wychowawca: Wanda Chmielewska
Poniedziałek
Wtorek
Środa
1
Nowy Rok
Czwartek
Piątek
Sobota
2
3
4
Zajęcia
wychowawczo opiekuńcze
7.00-18.00
Zajęcia
wychowawczo opiekuńcze
7.00-18.00
Teatr Wielki Spektakl "Dziadek do
orzechów"
Niedziela
5
6
Święto Trzech Króli
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
25
26
Zebranie semestralne
20
21
22
23
24
27
28
29
30
31
KALENDARIUM - Styczeń 2014
Klasa: III A
Wychowawca: Elżbieta Kuflińska - Siemiginowska
Poniedziałek
Wtorek
Środa
1
Nowy Rok
6
Święto Trzech Króli
7
8
Sprawdzian
zintegrowany
13
14
Czwartek
Piątek
2
3
Zajęcia
wychowawczo opiekuńcze
7.00-18.00
Zajęcia
wychowawczo opiekuńcze
7.00-18.00
9
16
Sobota
Niedziela
4
5
10
11
12
17
18
19
25
26
z języka angielskiego
15
II etap Konkursu
„ Z poprawną
polszczyzną na co
dzień”
20
21
22
23
24
27
28
29
30
31
Teatr RAMPA:
g. 11.00 spektakl
„Pinokio”
18.30 Zebranie z
Rodzicami
KALENDARIUM - Styczeń 2014
Klasa: III B
Wychowawca: Joanna Telatycka
Poniedziałek
Wtorek
Środa
1
Nowy Rok
6
Święto Trzech Króli
7
8
Sprawdzian
zintegrowany
13
14
Czwartek
Piątek
2
3
Zajęcia
wychowawczo opiekuńcze
7.00-18.00
Zajęcia
wychowawczo opiekuńcze
7.00-18.00
9
16
Sobota
Niedziela
4
5
10
11
12
17
18
19
25
26
z języka angielskiego
15
II etap Konkursu
„ Z poprawną
polszczyzną na co
dzień”
20
21
22
23
24
27
28
29
30
31
Teatr RAMPA:
g. 11.00 spektakl
„Pinokio”
18.30 Zebranie z
Rodzicami
KALENDARIUM - Styczeń 2014
Klasa: IV A
Wychowawca: Magdalena Dobrzycka
Poniedziałek
Wtorek
Środa
1
Nowy Rok
6
Święto Trzech Króli
7
8
Język polski
13
14
Czwartek
2
3
Zajęcia
wychowawczo opiekuńcze
7.00-18.00
Zajęcia
wychowawczo opiekuńcze
7.00-18.00
9
10
Matematyka
15
Piątek
Język angielski
16
Sobota
Niedziela
4
5
11
12
18
19
25
26
Historia
17
Kino Muranów film
"Max Minski i ja" -
Przyroda
20
21
22
23
24
27
28
29
30
31
Zebranie semestralne
KALENDARIUM - Styczeń 2014
Klasa: IV B
Wychowawca: Marta Kutnik
Poniedziałek
Wtorek
Środa
1
Nowy Rok
6
Święto Trzech Króli
7
8
Język polski
13
14
Czwartek
2
3
Zajęcia
wychowawczo opiekuńcze
7.00-18.00
Zajęcia
wychowawczo opiekuńcze
7.00-18.00
9
10
Matematyka
15
Piątek
Język angielski
16
Sobota
Niedziela
4
5
11
12
18
19
25
26
Historia
17
Kino Muranów film
"Max Minski i ja" -
Przyroda
20
21
22
23
24
27
28
29
30
31
Zebranie semestralne
KALENDARIUM - Styczeń 2014
Klasa: V
Wychowawca: Magda Pysz - Nowakowska
Poniedziałek
Wtorek
Środa
1
Nowy Rok
6
Święto Trzech Króli
7
8
Język polski
13
14
Czwartek
2
3
Zajęcia
wychowawczo opiekuńcze
7.00-18.00
Zajęcia
wychowawczo opiekuńcze
7.00-18.00
9
10
Matematyka
15
Piątek
Język angielski
16
Sobota
Niedziela
4
5
11
12
18
19
25
26
Historia
17
Kino Muranów film
"Max Minski i ja" -
Przyroda
20
21
22
23
24
27
28
29
30
31
Zebranie semestralne
KALENDARIUM - Styczeń 2014
Klasa: VI
Wychowawca: Agnieszka Gawrońska
Poniedziałek
Wtorek
Środa
1
Nowy Rok
6
Święto Trzech Króli
7
8
Język polski
13
Czwartek
Piątek
2
3
Zajęcia
wychowawczo opiekuńcze
7.00-18.00
Zajęcia
wychowawczo opiekuńcze
7.00-18.00
9
10
Matematyka
Język angielski
Sobota
Niedziela
4
5
11
12
Historia
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Przyroda
Zebranie semestralne
HARMONOGRAM WYDARZEŃ ŚWIETLICY - styczeń 2014 r.
KLASY 0-2
7 - 10 stycznia
13 - 17 stycznia
20 - 24 stycznia
KLASY 3 - 6

Karnawał w innych kulturach;

Warsztaty plastyczno - artystyczne: Maski 
karnawałowe;

Warsztaty kulinarne: Naleśniki
17.01.2014;

dyskoteka noworoczna dla klas 3 - 4 w dniu
17.01.2014;

Projekt „Babcia w szkole” warsztaty
interaktywne z babcią lub dziadkiem;

Warsztaty kulinarne: Naleśniki 23.01.2014;

Projekcja filmu „Odlot” - w ramach
projektu „Babcia w Szkole” 24.01.2014;

dyskoteka noworoczna dla klas 5 - 6 w dniu
24.01.2014;

Karnawał jest słodki - wspólnie z
Samorządem Uczniowskim dekorujemy
gofry;

Karnawał jest słodki - wspólnie z
Samorządem Uczniowskim dekorujemy
gofry;

Słynne karnawały świata - Wenecja,
Nicea, Nowy Orlean, Rio De Janeiroprezentacja multimedialna;

Słynne karnawały świata - Wenecja, Nicea,
Dzieci przynoszą dodatki do
Nowy Orlean, Rio De Janeiro - prezentacja gofrów tj. owoce, dżemy, bitą
multimedialna;
śmietanę;

Międzynarodowy Dzień przytulania Ogłoszenie konkursu na opowieść "Moja
ulubiona przytulanka”.

Międzynarodowy Dzień przytulania Ogłoszenie konkursu na opowieść "Moja
ulubiona przytulanka”.
27 - 31 stycznia

Uwagi
Postanowienia noworoczne;
Dzieci przynoszą materiały do
ozdabiania masek
karnawałowych;
Warsztaty plastyczno - artystyczne: Maski
karnawałowe;
Dzieci przynoszą dodatki do
ozdabiania naleśników;
Plan SU na miesiąc styczeń 2014r.
WYDARZENIE
Dyskoteka Noworoczna kl. 3 - 4
17.01.2014
Ogłoszenie eliminacji do szkolnego programu „Mam talent”
13.01.2014
Dyskoteka Noworoczna kl. 5 - 6
24.01.2014
Karnawałowe słodkości. Samorząd zaprasza na pyszne gofry.
27 - 31.01.2014
Rozstrzygnięcie konkursu „Zima w moim mieście” 20.01.2014
30.01.2014
Bajka dla przedszkolaka i pierwszaka. Uczniowie klas IV- V czytają
podczas zajęć świetlicowych najmłodszym
07 - 31.01.2014
Zachęcamy gorąco Rodziców,
do korzystania ze strony http://www.naszaszkola.edu.pl na której na bieżąco
zamieszczane są aktualne informacje, galeria zdjęć, jadłospis, jak również relacje i zdjęcia z
wydarzeń szkolnych.
Sekretariat:
Czynny: 9.00 - 17.00
W dniu zebrań: 9.00 - 19.00
Tel. 515 130 903
[email protected]
Newsletter opracowała: Ewa Muli

Podobne dokumenty