Epizootiologia i administracja weterynaryjna

Komentarze

Transkrypt

Epizootiologia i administracja weterynaryjna
Program Zjazdów w I semestrze
Specjalizacja nr 17: Epizootiologia i Administracja Weterynaryjna
Zjazd I
20.03.2009
1100 – 1200
Rozpoczęcie zajęć, sprawy organizacyjne
1200 – 1400
1400 – 1500
1500 – 1730
21. 03. 2009
900 – 1130
1130 – 1200
1200 – 1400
Zarys administracji wet. od 1918 do dziś
Przerwa obiadowa
Administracja weterynaryjna. Cz 1.
Choroby koni. Cz. 1.
Przerwa
Środki ochronne w UE przy zakaŜeniu zwierząt i
produktów pochodzenia zwierzęcego
prof. Z. Grądzki
prof. J. Kita
mgr M. Rudy
mgr M. Rudy
prof. J. Kita
dr A. Rudy
Zjazd II
17.04.2009
1000 – 1345
1345 – 1445
1445 – 1745
18.04.2009
900 – 1200
1200 – 1215
1215 – 1345
Systemy informatyczne w weterynarii
Przerwa obiadowa
Etyka i deontologia weterynaryjna. Cz. 1.
Warunki weterynaryjne przy zbieraniu, przetwarzaniu,
grzebaniu lub spalaniu zwłok zwierzęcych oraz
odpadów poubojowych
Przerwa
śywność GMSO
mgr T. Wojtalik
prof. N. Pospieszny
dr P. Kołodziej
dr T. Woźniak
Zjazd III
15. 05. 2009
1000 – 1130
1130 – 1145
1145 – 1315
1315 – 1415
1415 – 1515
1515 – 1745
16. 05. 2009
900 – 1400
Etyka i deontologia weterynaryjna. Cz. 2.
Przerwa
Wojskowa słuŜba weterynaryjna
Przerwa obiadowa
Wojskowa słuŜba weterynaryjna - cd.
Choroby bydła podlegające zgłaszaniu i zwalczaniu. Cz. 1.
prof. N. Pospieszny
płk. dr D. Jackowski
dr hab. K. Rypuła
Marketing w praktyce lekarza wet.
dr R. Karczmaczyk
płk. dr D. Jackowski
Zjazd IV – zajęcia wyjazdowe, Szklarska Poręba
26. 06. 2009
900 – 1800
27. 06. 2009
900 – 1300
Kontrola Inspekcji Weterynaryjnej w zakresie urzędowego
nadzoru nad produkcją zwierzęcego pochodzenia
dr Z. Król
dr hab. K. Rypuła
Choroby koni. Cz II.
prof. J. Kita