Zły stan infrastruktury kolejowej na stacji w Środzie Wielkopolskiej

Komentarze

Transkrypt

Zły stan infrastruktury kolejowej na stacji w Środzie Wielkopolskiej
Urząd Transportu Kolejowego
Źródło: http://utk.gov.pl/pl/aktualnosci/6807,Zly-stan-infrastruktury-kolejowej-na-stacji-w-Srodzie-Wielkopolskiej.html
Wygenerowano: Środa, 1 marca 2017, 20:47
Strona znajduje się w archiwum.
Zły stan infrastruktury kolejowej na
stacji w Środzie Wielkopolskiej
28.12.2015
ZAŁĄCZNIKI DO
STRONY
[mp3] Zły stan
infrastruktury kolejowej
na stacji w Środzie
Wielkopolskiej (599.69
KB)
Inspektorzy Urzędu Transportu Kolejowego skontrolowali stan
techniczny infrastruktury kolejowej na stacji w Środzie
Wielkopolskiej, położonej na linii kolejowej nr 272 Kluczbork –
Poznań Główny. Na stacji miały miejsce zdarzenia, których
przyczyną mógł być zły stan techniczny infrastruktury kolejowej.
Podczas kontroli stwierdzono m. in.:
●
POPULARNE
●
zły stan techniczny podtorza kolejowego, zanieczyszczoną i
zarośniętą podsypkę,
●
zużyte podkłady,
●
brak elementów przytwierdzenia szyn do podkładów,
●
nierówności toru,
●
oberwane łączniki sieci powrotnej, które nie zapewniają
ciągłości przepływu prądu trakcyjnego.
Nieprawidłowości naruszają ustawę o transporcie kolejowym
oraz wewnętrzne przepisy zarządcy, w tym dotyczące systemu
zarządzania bezpieczeństwem.
Zarządca infrastruktury kolejowej spółka PKP Polskie Linie
Kolejowe została zobligowana do natychmiastowego usunięcia
zagrożenia związanego z bezpieczeństwem ruchu kolejowego.
Działania urzędu zmierzają do podniesienia jakości utrzymania
●
●
●
●
21.01.2014Kiedy
należy się
odszkodowanie za
opóźnienie lub
odwołanie pociągu?
23.02.2017Nowe
terminy publikacji
rozkładu jazdy
23.02.2017Szkolenie
w Akademii UTK
(transmisja na żywo)
01.02.2017Prezes
UTK powołał
Rzecznika Praw
Pasażera Kolei
14.08.2014Mapa
bocznic kolejowych
przejdź do Popularne
infrastruktury kolejowej zarządzanej przez PKP PLK i zwiększenia
bezpieczeństwa ruchu kolejowego. Przyczyniają się również do
poszerzania wiedzy uczestników rynku kolejowego na temat
obowiązków zarządców infrastruktury dotyczących
bezpieczeństwa.
Zużyte
biologicznie podkłady
Brak elementów
przytwierdzenia szyn
Ugięcie toru pod
naciskiem wagonów
Ściągi w rozjeździe
krzyżowym
Oberwany łącznik
szynowy podłużny
Zainstaluj wtyczkę Flash aby zobaczyć odtwarzacz.

Podobne dokumenty