więcej - PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA w Krościenku Wyżnym

Komentarze

Transkrypt

więcej - PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA w Krościenku Wyżnym
Informacja o podręcznikach obowiązujących w Publicznej Szkole Podstawowej w Krościenku Wyżnym
w roku szkolnym 2015 /2016
Przedmiot
wychowanie
przedszkolne
Autor
B. Szurowska
język angielski
religia
Red. M. Zając
edukacja
wczesnoszkolna
Wydawnictwo
Oddział zerowy
„Kraina przedszkolaka – roczne
przygotowanie przedszkolne”
Numer dopuszczenia
MAC Edukacja
„English Play Box. Playbook” – cz. 1
(publikacja dla dziecka)
Nowa Era
„Jestem dzieckiem Bożym”
Wydawnictwo
Gaudium
AZ-0-03/2
Klasa I
Podręczniki bezpłatne, zaopatruje szkoła (wrzesień)
edukacja
wczesnoszkolna
język angielski
Religia
Tytuł
Podręczniki bezpłatne, zaopatruje szkoła (wrzesień)
Red.
Ks. P. Goliszek
„Jesteśmy rodziną Pana Jezusa”
Ćwiczenia
Wydawnictwo Gaudium
Nr AZ-11-01/1-5
Nr programu nauczania
AZ-01/1
Klasa II
Podręczniki bezpłatne, zaopatruje szkoła (wrzesień)
1
język angielski
religia
Podręczniki bezpłatne, zaopatruje szkoła (wrzesień)
Red. Ks. P.
Goliszek
edukacja
wczesnoszkolna
język angielski
religia
Sagrario
Salaberri
Red. Ks.
P. Goliszek
„Kochamy Pana Jezusa”
Ćwiczenia
Wydawnictwo Gaudium
Klasa III
„Tropiciele. Klasa III” – box
Zawartość:
-Podręcznik (cz. 1 – 5)
-Karty ćwiczeń (cz. 1 – 5)
-Matematyka(cz. 1 – 5)
-Karty ćwiczeń – przyroda (cz. 1 –
2)
-Wyprawka (cz. 1 – 2)
-Zajęcia komputerowe (ćwiczenia +
CD)
-Karty – plastyka
„Our Discovery Island – cz. 3”
Podręcznik i ćwiczenia
„Przyjmujemy Pana Jezusa”
WSiP
Pearson
Wydawnictwo Diecezji
Radomskiej AVE
2
Klasa IV
Przedmiot
Tytuł
Autor
Wydawnictwo
Numer dopuszczenia
Do wszystkich przedmiotów (oprócz religii) podręczniki bezpłatne, zaopatruje szkoła (wrzesień)
religia
Red. Ks. W. Janiga
„Jestem chrześcijaninem”
Podręcznik dla klasy IV szkoły podstawowej
Wydawnictwo
Gaudium
AZ-21-01/10-LU-1/12
Program nauczania nr
AZ-2-01/10
Klasa V
Przedmiot
historia i
społeczeństwo
Autor
Wojciechowski G
Maćkowski T.
Tytuł
„Wczoraj i dziś”. Podręcznik do
historii i społeczeństwa dla klasy 5
Wydawnictwo
Numer dopuszczenia
Nowa Era
443/2/2013
„Evolution PLUS 2” podręcznik,
MACMILLAN
675/2/2010
„Repetytorium szóstoklasisty”
MACMILLAN
Zeszyt ucznia kl. 5 (ćwiczenia)
język angielski
NICK BEARE
język polski
K. Kwak, J. Majchrzak –
Broda
A. Kania
matematyka
H. Lewicka, M. Kowalczyk
„Czarowanie słowem” Podręcznik
WSiP S.A.
do kształcenia literackiego,
kulturowego i językowego” - część
1 i 2 i 2 zeszyty ćwiczeń
„Matematyka wokół nas. Podręcznik WSiP S.A.
dla szkoły podstawowej. Klasa 5” +
561/2/2013
561/3/2013
275/2/2010
3
2 zeszyty ćwiczeń
muzyka
Wójcik Teresa
„Muzyczny świat.
Podręcznik. Klasa V”
oraz zeszyt ćwiczeń
MAC
495/2/2013
przyroda
Ślósarczyk J., Kozik R.,
Szlajfer F
J. Golanko, D. Marszał, U.
Moździerz, T.
Paczkowska, J. Stawarz
„Tajemnice przyrody. Podręcznik
dla klasy V szkoły podstawowej” +
2 zeszyty ćwiczeń
NOWA ERA
399/2/2013
Zajęcia
W. Jochemczyk,
komputerowe I. Krajewska-Kranas,
W. Kranas,
A. Samulska,
M. Wyczółkowski
„Lekcje z komputerem. Podręcznik
do zajęć komputerowych dla szkoły
podstawowej. Klasa 5”
WSiP S.A.
453/2/2013
Zajęcia
techniczne
E. Bubak, M. Duda,
E. Królicka
Technika na co dzień. Zajęcia
techniczne. Podręcznik. Klasy 4-6.
Część 1-2
WSiP S.A.
496/2,3/2012/2015
plastyka
S. Stopczyk, J.Chołocińska
„Plastyka. Podręcznik dla klas IV – VI
szkoły podstawowej”
WSiP.S.A
533/2012
„Wierzę w Boga -podręcznik do nauki
religii dla klasy V”
Wydawnictwo
Gaudium
AZ-22-01/10-LU-2/13
B. Neubart
religia
Ks. W. Janiga
4
Klasa VI
Przedmiot
Autor
historia i
Wojciechowski G
społeczeństwo
język angielski
NICK BEARE
Tytuł
Wydawnictwo
Numer dopuszczenia
„Wczoraj i dziś. Podręcznik do
historii i społeczeństwa dla klasy
VI”.
Nowa Era
443/3/2014
„Evolution PLUS 3” - podręcznik,
„Repetytorium szóstoklasisty”
MACMILLAN
471/3/2014
MACMILLAN
675/3/2014
język polski
K.Kwak,
J.Majchrzak –Broda
A. Kania
„Czarowanie słowem”. Podręcznik
do kształcenia literackiego,
kulturowego i językowego dla klasy
VI”+ 2 zeszyty ćwiczeń
WSiP S.A.
561/4/2014
matematyka
H. Lewicka
M. Kowalczyk
„Matematyka wokół nas. Podręcznik
dla klasy VI” + 2 zeszyty ćwiczeń
WSiP S.A.
275/3/2010
przyroda
J. Stawarz
F. Szlajfer
H. Kowalczyk
„Tajemnice przyrody. Podręcznik dla NOWA ERA
klasy VI szkoły podstawowej” + 2
zeszyty ćwiczeń
399/3/2014
zajęcia
komputerowe
W. Jochemczyk,
I. Krajewska-Kranas,
W. Kranas,
A. Samulska,
M. Wyczółkowski
„Lekcje z komputerem. Podręcznik
do zajęć komputerowych dla szkoły
podstawowej. Klasa 6”
453/2/2013
WSiP S.A.
5
zajęcia
techniczne
E. Królicka
M. Duda
„Technika na co dzień. Klasy IV –
VI. Część 2”
WSiP S.A.
496/2/2012
plastyka
S. Stopczyk,
B. Neubart
Plastyka. Podręcznik dla klas IV - VI
szkoły podstawowej
WSiP.S.A.
55/05
muzyka
T. Wójcik
MAC
religia
Red. Ks. W. Janiga
„Muzyczny świat. Podręcznik. Klasa
VI” oraz zeszyt ćwiczeń
„Jestem chrześcijaninem”podręcznik do nauki religii dla klasy VI
Wydawnictwo
Gaudium
6

Podobne dokumenty