Szkoła Spadochronowa Aeroklubu Lubelskiego

Komentarze

Transkrypt

Szkoła Spadochronowa Aeroklubu Lubelskiego
Szkoła Spadochronowa
Aeroklubu Lubelskiego
Lotnisko Sportowe w Radawcu
Radawiec 2014
REGULAMIN SKOKÓW
SZKOŁY SPADOCHRONOWEJ
AEROKLUBU LUBELSKIEGO
www.aeroklub.lublin.pl
Tel.: +48 81 503 07 90 :: [email protected]
Aeroklub Lubelski w Radawcu
51°13’18.49’’N 022°23’40.40’’E
Radawiec Duży 272A
240 m AMSL
21-030 Motycz
Polska
Szkoła Spadochronowa
Aeroklubu Lubelskiego
Lotnisko Sportowe w Radawcu
1. Osoby funkcyjne:
- Kierownik Szkolenia ins. Leszek Wielgos
- z-ca Kierownika Szkolenia ins. Sławomir Krzyżanowski
- ins. Tomasz Wziątek
2. Rodzaj skoków wykonywanych w Aeroklubie Lubelskim.
1. Skoki szkolne metodą STATIC LINE.
2. Skoki szkolne do Świadectwa Kwalifikacji Skoczka Spadochronowego PJ "B",
nadzorowane przez instruktorów, po ukończeniu podstawowego Szkolenia
spadochronowego, według Programu Szkolenia Spadochronowego.
3. Skoki podnoszące poziom kwalifikacji do Świadectwa Kwalifikacji PJ "C" (wyrzucający i
udział w pokazach lotniczych).
4. Skoki podnoszące poziom kwalifikacji do Świadectwa Kwalifikacji PJ "D" (organizator
skoków).
5. Skoki treningowe dla osób posiadających Świadectwa Kwalifikacji Skoczka
Spadochronowego PJ wszystkich kategorii.
3. Ruch kołowy i pieszy.
1. W rejonie wykonywania skoków ruch kołowy jest zabroniony, zakaz nie dotyczy
samochodów służbowych przeznaczonych do zwożenia daleko lądujących skoczków,
wjazdu samochodów ratowniczych typu karetka zdrowia lub straż pożarna.
2. Ruch pieszy odbywa się w wyznaczonych miejscach (od linii ustawienia wylotu do
samolotu), a skoczkowie wracający z lotniska po lądowaniu muszą zwrócić szczególną
uwagę na przekraczanie pasów startu i lądowania statków powietrznych
(na kierunkach 110-290 i 020-200), natomiast informacja o aktualnie używanym
pasie jest podawana tuż przed wylotem, w miejscu ustawienia wylotu), a także na
lądujących skoczków.
3. Obowiązuje całkowity ZAKAZ WSTĘPU osób nie związanych z działalnością
spadochronową na obszar lądowania skoczków i kołowania statków powietrznych.
www.aeroklub.lublin.pl
Tel.: +48 81 503 07 90 :: [email protected]
Aeroklub Lubelski w Radawcu
51°13’18.49’’N 022°23’40.40’’E
Radawiec Duży 272A
240 m AMSL
21-030 Motycz
Polska
Szkoła Spadochronowa
Aeroklubu Lubelskiego
Lotnisko Sportowe w Radawcu
4. Obecność na pokładzie statku powietrznego (poza załogą samolotu) w
trakcie szkolenia.
1. Na pokład statku powietrznego mogą wejść TYLKO osoby wpisane na listę
załadowczą, to jest:
- samodzielni skoczkowie posiadający Świadectwo Kwalifikacji PJ, PL-CDL lub
równoważny dokument akceptowany przez polskie władze lotnicze ( ULC) np. uznanie
licencji zagranicznej.
- uczniowie skoczkowie wpisani na listę załadowczą przez instruktora nadzorującego.
5. Przygotowanie statku powietrznego do skoków - samoloty AN-2 .
1. Statek powietrzny przystosowany do wywożenia skoczków posiada:
- uzgodniony system sygnałów manualnych i głosowych, poprzez który załoga informuje
wyrzucającego o kursie, wysokości i miejscu wykonania skoków, przy czym sygnały do
opuszczenia pokładu samolotu daje wyrzucający lub pilot.
- worek ratowniczy i siekierę.
2. Za gotowość samolotu do lotów ze skoczkami odpowiada załoga samolotu.
3. Za przygotowanie samolotu do wykonywania skoków odpowiada Organizator skoków
we współpracy ze służbami technicznymi właściciela samolotu.
6. Przygotowanie statku powietrznego do skoków - samolot Jak 12.
1. Statek powietrzny przystosowany do wywożenia skoczków posiada:
- uzgodniony system sygnałów manualnych i głosowych, poprzez który załoga informuje
wyrzucającego o kursie, wysokości i miejscu wykonania skoków, przy czym sygnały do
opuszczenia pokładu samolotu daje wyrzucający lub pilot.
2. Za gotowość samolotu do lotów ze skoczkami odpowiada załoga samolotu.
3. Za przygotowanie samolotu do wykonywania skoków odpowiada Organizator skoków
we współpracy ze służbami technicznymi właściciela samolotu.
7. Przygotowanie statku powietrznego do skoków – szybowiec bocian.
1. Szybowiec Bocian przystosowany do wywożenia skoczków posiada:
- uzgodniony system sygnałów manualnych i głosowych, poprzez który pilot informuje
skoczka o kursie, wysokości i miejscu wykonania skoku, przy czym sygnał do opuszczenia
pokładu szybowca podaje pilot;
- pasy bezpieczeństwa zabezpieczające skoczka podczas startu szybowca
2. Za gotowość szybowca do lotów ze skoczkami odpowiada pilot szybowca.
www.aeroklub.lublin.pl
Tel.: +48 81 503 07 90 :: [email protected]
Aeroklub Lubelski w Radawcu
51°13’18.49’’N 022°23’40.40’’E
Radawiec Duży 272A
240 m AMSL
21-030 Motycz
Polska
Szkoła Spadochronowa
Aeroklubu Lubelskiego
Lotnisko Sportowe w Radawcu
3. Za przygotowanie szybowca do wykonywania skoków odpowiada Organizator skoków
we współpracy ze służbami technicznymi właściciela szybowca.
8. Przygotowanie statku powietrznego do skoków- balon na ogrzane
powietrze.
1. Balon na ogrzane powietrze przystosowany do wywożenia skoczków posiada:
- uzgodniony system sygnałów manualnych i głosowych, poprzez który pilot informuje
skoczka o kursie, wysokości i miejscu wykonania skoku, przy czym sygnał do opuszczenia
pokładu balonu podaje pilot.
2. Za gotowość balonu do lotów ze skoczkami odpowiada pilot balonu.
3. Za przygotowanie balonu do wykonywania skoków odpowiada Organizator skoków
we współpracy ze służbami technicznymi właściciela balonu.
9. Kolejność wykonywania skoków.
Standardowa kolejność wyjścia z samolotu Sekcji Spadochronowej Aeroklubu Lubelskiego
jest następująca (przy wyrzutach „pod wiatr”):
1. Formacje płaskie, od grup największych do najmniejszych.
2. FF, od grup największych do najmniejszych.
3. Skoczkowie wysoko otwierający się.
4. Skoczkowie latający w “Wingsuit” i „Truck”.
5. CRW ustalana jest indywidualnie a informacja o takiej formacji musi dotrzeć do załogi
samolotu (wysokie otwarcia).
Kolejność przy innych kierunkach wyrzutu ustala osoba wyznaczona przez organizatora
skoków.
www.aeroklub.lublin.pl
Tel.: +48 81 503 07 90 :: [email protected]
Aeroklub Lubelski w Radawcu
51°13’18.49’’N 022°23’40.40’’E
Radawiec Duży 272A
240 m AMSL
21-030 Motycz
Polska
Szkoła Spadochronowa
Aeroklubu Lubelskiego
Lotnisko Sportowe w Radawcu
10. Planowany rejon skoków.
www.aeroklub.lublin.pl
Tel.: +48 81 503 07 90 :: [email protected]
Aeroklub Lubelski w Radawcu
51°13’18.49’’N 022°23’40.40’’E
Radawiec Duży 272A
240 m AMSL
21-030 Motycz
Polska
Szkoła Spadochronowa
Aeroklubu Lubelskiego
Lotnisko Sportowe w Radawcu
11. Minimalna planowana wysokość zawiśnięcia na otwartym spadochronie
w zależności od rodzaju skoku.
1. Skoki szkolne w procesie szkolenia do Świadectwa Kwalifikacji - 1000 m - 700 m.
2. Skoki skoczków samodzielnych posiadających Świadectwo Kwalifikacji - 700 m.
12. Strefy opadania, miejsce lądowania, kierunki podejść, lądowanie poza
strefą.
Swobodne spadanie:
1. Zawsze pracuj na kierunku 90o od kierunku zrzutu.
2. Truck powinny być wykonywane o 90o od kierunku zrzutu (chyba, że przed wylotem
ustalono inaczej).
Rozejście i otwarcie:
1. Wysokość rozejścia dla FF to 1500m (5000 stóp) dla 2 osób. Większe grupy rozchodzą
się na wysokości ustalonej przed skokiem, nie mniejszej niż 1500 m.
2. Formacje płaskie rozchodzą się na wysokości ustalonej przed skokiem (minimum
1300 m) z takim zachowaniem wysokości, by możliwe było rozejście i otwarcie
spadochronów w bezpiecznej odległości od siebie.
3. Minimalna wysokość zawiśnięcia na otwartej czaszy to 700 m (2300 stóp).
Latanie na czaszy i lądowanie:
1. Lądowanie wykonuje się zawsze w wyznaczonej strefie lądowania, zgodnie z
nakazanym kierunkiem lądowania (wyznaczonym przez strzałę).
2. Przy skokach wysokich, z jednego najścia, do lądowania ostatni zakręt to maks. 90º.
3. Wykonywanie zakrętów większych niż 90º tylko przy pojedynczych skokach niskich
(800 - 1500 m).
4. Zakaz latania nad pasem niżej niż 200 m (także podczas budowania rundy do
lądowania).
5. Budowanie rundy do lądowania wykonujemy z lewym kręgiem ( chyba, że
organizator skoków powie inaczej ).
www.aeroklub.lublin.pl
Tel.: +48 81 503 07 90 :: [email protected]
Aeroklub Lubelski w Radawcu
51°13’18.49’’N 022°23’40.40’’E
Radawiec Duży 272A
240 m AMSL
21-030 Motycz
Polska
Szkoła Spadochronowa
Aeroklubu Lubelskiego
Lotnisko Sportowe w Radawcu
Lądowanie na pasie jest zabronione.
1. Po lądowaniu na pasie należy bezzwłocznie opuść pas w kierunku najbliższego
brzegu, z uwagą na ewentualnie lądujący statek powietrzny.
2. Przekroczenie pasa dopuszczalne jest tylko wtedy, gdy samolot nie podchodzi do
lądowania lub wylądował, kołuje w kierunku miejsca załadunku i minie miejsce, w
którym się znajduje skoczek.
3. Zawsze po wylądowaniu należy zameldować się u kierownika skoków.
Lądowania poza strefą:
1. Jeśli to możliwe, należy starać się wylądować w tym samym obszarze co inni lądujący
poza strefą. To ułatwi zebranie Organizatorowi skoczków, a w przypadku nagłego
wypadku, zawsze obok są ludzie, którzy mogą bezpośrednio udzielić pomocy.
2. Należy przemieszczać się w kierunku najbliższej drogi czy ścieżki i czekać na przyjazd
pojazdu wysłanego przez Organizatora.
3. Po przybyciu na start należy zameldować się u kierownika skoków, ułatwi to
Organizatorowi sprawdzenie czy wszyscy lądujący poza strefą wrócili bezpiecznie.
4. Nie należy starać się na siłę dolecieć do lotniska (przy dalekich wyrzutach), decyzję o
lądowaniu poza strefą podejmować należy odpowiednio wcześniej, by był czas na
wybranie bezpiecznego miejsca do lądowania.
13. Postępowanie w sytuacji zaistnienia wypadków i incydentów.
1. Incydenty zaistniałe podczas działalności spadochronowej w danym dniu, zgłaszane
są do komórki Bezpieczeństwa Lotniczego w Radawcu oraz mailowo do PKBWL.
2. W przypadku zaistnienia wypadku, pierwszą pomoc udziela z reguły ratownik
medyczny z LPR przebywający na lotnisku, a następnie wzywane jest Pogotowie
Ratunkowe.Tel.112.
14. Określenie miejsca skoku (punktu zrzutu).
1. Podczas skoków kierunek najścia samolotu i miejsce skoku (punkt zrzutu) ustala
wyrzucający po konsultacjach z kierownikiem skoków, załogą samolotu i na
podstawie pobranego komunikatu meteo.
www.aeroklub.lublin.pl
Tel.: +48 81 503 07 90 :: [email protected]
Aeroklub Lubelski w Radawcu
51°13’18.49’’N 022°23’40.40’’E
Radawiec Duży 272A
240 m AMSL
21-030 Motycz
Polska
Szkoła Spadochronowa
Aeroklubu Lubelskiego
Lotnisko Sportowe w Radawcu
15. Wydawanie, obsługa, kontrola sprzętu spadochronowego.
1. Sprzęt spadochronowy wykorzystywany przez osoby trzecie, a będący na
wyposażeniu Aeroklubu Lubelskiego, wydawany, układany i obsługiwany jest tylko
przez osoby przeszkolone i posiadające odpowiednie uprawnienia (układaczy), w tzw.
"układalni aeroklubowej", a każda czynność ułożenia i wydania rejestrowana jest w
książce układań spadochronów.
Sprzęt spadochronowy pobierany jest w następujący sposób:
1. Skoczkowie samodzielni posiadający Świadectwo Kwalifikacji PJ pobierają sprzęt
spadochronowy osobiście, a wydanie sprzętu potwierdza układacz, potwierdzając ten
fakt poprzez wpis w książce układań.
2. Uczniowie pobierają sprzęt osobiście zgodnie z poleceniem instruktora
nadzorującego. Pobranie sprzętu musi być potwierdzone wpisem w książce pobrań
sprzętu.
16. "Planowanie" czyli wpis na listę załadowczą, kontrola wymaganych
dokumentów.
Na listę załadowczą wpisywane są osoby biorące udział w skoku, a dokonują tego
osoby obsługujące tzw. "manifest.
1. Skoczek spadochronowy posiadający Świadectwo Kwalifikacji PJ zgłasza się osobiście,
podając zadanie oraz typ i numer spadochron, na jakim będzie wykonywał skok.
2. Uczeń skoczek może zostać zaplanowany TYLKO przez instruktora prowadzącego
nadzór nad uczniem w danym skoku, podając zadanie oraz typ i numer spadochronu,
odpowiedni do rodzaju wykonywanego skoku.
3. Przed przystąpieniem do planowania pierwszego skoku każda z osób wykonujących
skoki w Aeroklubie Lubelskim musi wypełnić formularz rejestracyjny w „ systemie
planowania skoków”, podając następujące informacje:
- imię, nazwisko, dane adresowe, numery telefonów, dane i sposób kontaktu z osobą
"kontaktową".
- datę ważności ubezpieczenia NNW.
- typ i numer spadochronu głównego, spadochronu zapasowego, pokrowca z uprzężą.
- AAD.
- datę ważności KWT (Kontroli Wiadomości Teoretycznych).
- ilość skoków posiadanych na dzień rejestracji w „systemie planowania”.
www.aeroklub.lublin.pl
Tel.: +48 81 503 07 90 :: [email protected]
Aeroklub Lubelski w Radawcu
51°13’18.49’’N 022°23’40.40’’E
Radawiec Duży 272A
240 m AMSL
21-030 Motycz
Polska
Szkoła Spadochronowa
Aeroklubu Lubelskiego
Lotnisko Sportowe w Radawcu
Kserokopia Świadectwa Kwalifikacji, ubezpieczenia NNW, karty zestawu
spadochronowego są przechowywane w Aeroklubie Lubelskim w postaci tzw. "teczki
osobowej" każdej osoby wykonującej skoki.
"Teczka osobowa" ucznia skoczka zawiera:
1. Podanie o przyjęcie na kurs podstawowy do Aeroklubu Lubelskiego.
2. Deklarację o wstrzymaniu się od skoku w przypadku złego samopoczucia.
3. Ubezpieczenie NNW.
4. Kartę indywidualnego szkolenia teoretycznego i praktycznego.
17. Współpraca z innymi Ośrodkami Szkolenia.
W najbliższym czasie nie przewiduje się współpracy z innymi Ośrodkami Szkolenia.
18. Nadzór nad osobami nie będącymi skoczkami spadochronowymi.
1. Nadzór nad uczniem skoczkiem pełni instruktor nadzorujący, kolejność wyskoku
określa osoba wyznaczona do ustawienia wylotów w danym dniu przez Organizatora.
19. Charakterystyczne wysokości związane z metodyką postępowania w
sytuacjach niebezpiecznych.
1. 700 m - wysokość zawiśnięcia na otwartej czaszy.
2. 550 m - wysokość decyzji (w przypadku nieprawidłowego procesu otwarcia
spadochronu głównego).
3. 450 m - wysokość ratownicza (na tej wysokości należy bezwzględnie otwierać
spadochron zapasowy).
20. Wyposażenie skoczka i pasażera.
1. Podstawowym wyposażeniem skoczka spadochronowego jest komplet
spadochronów (główny i zapasowy) oraz nóż, przy wykonywaniu skoków na FF, RW,
TRUCK, WINGSUIT obowiązkowym wyposażeniem jest AAD, wysokościomierz
akustyczny oraz kask.
2. Skoczek spadochronowy może posiadać dodatkowe wyposażenie wynikające z
rodzaju skoku, o ile nie będzie one zagrażało jego bezpieczeństwu.
www.aeroklub.lublin.pl
Tel.: +48 81 503 07 90 :: [email protected]
Aeroklub Lubelski w Radawcu
51°13’18.49’’N 022°23’40.40’’E
Radawiec Duży 272A
240 m AMSL
21-030 Motycz
Polska
Szkoła Spadochronowa
Aeroklubu Lubelskiego
Lotnisko Sportowe w Radawcu
3. Podstawowym wyposażeniem ucznia skoczka spadochronowego jest komplet
spadochronów (główny, zapasowy, AAD), nóź, twardy kask, wysokościomierz
analogowy.
21. Uprząż/pokrowiec.
1. Posiadanie sprawnego urządzenia AAD jest obowiązkowe dla wszystkich
wykonujących skoki spadochronowe pow. 1500m. ( nie dotyczy skoków CRW i CF)
2. Bardzo dobry stan kieszonki na pilocik, klapek pokrowca i wyłogów zakrywających
taśmy nośne.
3. Pętle zamykające spadochron główny długości zalecanej przez producenta i w bardzo
dobrym stanie.
4. Przy skokach w wingsuite zaleca się stosowanie czasz o pow.> 150 square.
22. Wyposażenie dodatkowe.
1. Wysokościomierz analogowy przeznaczony do skoków spadochronowych jest
obowiązkowy. Przy skokach RW, FF, TRUCK i WINGSUIT obowiązkowy jest także
wysokościomierz akustyczny.
2. Kask jest obowiązkowy dla wszystkich uczniów – skoczków oraz dla skoczków
skaczących RW, FF, TRUCK i WINGSUIT.
3. Do CRW wymagane jest posiadanie co najmniej dwóch noży.
4. Przy skokach CRW i w WINGSUIT RSL POWINIEN być odłączony.
5. Przy skokach w kaskach z zamontowanymi kamerami, aparatami i innym osprzętem
rejestrującym OBOWIĄZKOWE jest stosowanie systemu wczepiającego kask tzw.
Cut Away System for Chin Cup.
- skoki z kamerami, aparatami fotograficznymi i innym sprzętem rejestrującym
zamontowanym na kasku, może wykonywać skoczek posiadający minimum 200
skoków (spełniający warunki posiadania Świadectwa Kwalifikacji "C" lub
równorzędnego dokumentu innego państwa)
- nie dopuszcza się do wykonywania skoków z pustymi "boxami" i innymi pustymi
opakowaniami na kamery lub aparaty
www.aeroklub.lublin.pl
Tel.: +48 81 503 07 90 :: [email protected]
Aeroklub Lubelski w Radawcu
51°13’18.49’’N 022°23’40.40’’E
Radawiec Duży 272A
240 m AMSL
21-030 Motycz
Polska
Szkoła Spadochronowa
Aeroklubu Lubelskiego
Lotnisko Sportowe w Radawcu
23. Postępowanie przed wejściem na pokład samolotu.
1. Wszystkie automaty i wysokościomierze akustyczne muszą być sprawdzone (czy są
włączone) przed przybyciem do miejsca ustawienia wylotu.
2. Do miejsca ustawienia wylotu należy udać się najpóźniej w chwili, kiedy zapadnie
ostatnia komenda „do wylotu”.
3. Zabronione jest podbieganie do samolotu w czasie jego kołowania.
4. Osoba wyznaczona przez organizatora ustala porządek wyjścia z samolotu przed
wylotem, którego nie należy zmieniać w samolocie.
5. Zmiana zadana wpisanego na listę załadowczą jest ZABRONIONA
24. Skoki nocne.
1. Do wykonywania skoków nocnych dopuszcza się skoczków posiadających poziom
wyszkolenia odpowiadający Świadectwu Kwalifikacji "C", który w ciągu ostatniego
miesiąca wykonał minimum 3 skoki spadochronowe.
2. Skoki nocne odbywać się mogą tylko przy czystym lub lekko zachmurzonym niebie.
3. Wskazane jest, aby termin skoków był jak najbliższy pełni księżyca.
4. Wiatr podczas skoków nocnych nie może być silniejszy niż 6 m/s w warstwach
znoszenia i nie większy niż 4 m/s przy ziemi.
5. Lądowanie należy wykonywać w wyznaczonym, oświetlonym obszarze.
6. Podczas swobodnego spadania nie należy używać światła błyskowego
(stroboskopowego), ze względu na możliwość interferencji, które mogą zaburzyć
ocenę naszego położenia przestrzennego.
7. Przy skokach grupowych należy używać jasnych kolorów kombinezonów.
8. Pierwsze skoki grupowe powinny być wykonywane w małych formacjach 2 lub 3
osobowych.
9. Jeżeli w powietrzu znajdują się inni skoczkowie obowiązuje zakaz wykonywania spiral
na otwartej czaszy.
10. Przy lądowaniu obowiązuje budowa klasycznej rundy z lewym zakrętem.
11. Pierwsze skoki nocne należy wykonać solo.
12. Skoki CRW należy planować przy pełni księżyca.
Wyposażenie dodatkowe:
1. Latarka świecąca światłem białym ciągłym do kontroli czaszy po otwarciu.
2. Światło migające (stroboskop, światełko rowerowe), jako pozycyjne po otwarciu
spadochronu.
www.aeroklub.lublin.pl
Tel.: +48 81 503 07 90 :: [email protected]
Aeroklub Lubelski w Radawcu
51°13’18.49’’N 022°23’40.40’’E
Radawiec Duży 272A
240 m AMSL
21-030 Motycz
Polska
Szkoła Spadochronowa
Aeroklubu Lubelskiego
Lotnisko Sportowe w Radawcu
3. Przezroczyste „białe” okulary spadochronowe.
4. Podświetlany wysokościomierz lub wysokościomierz akustyczny.
5. Telefon komórkowy.
25. Skoki w terenie przygodnym.
1. Do wykonywania skoków w terenie przygodnym (czyli w miejscach poza lotniskiem i
lądowiskiem zarejestrowanym) dopuszcza się skoczków posiadających poziom
wyszkolenia odpowiadający Świadectwu Kwalifikacji "C".
2. Skoki w terenie przygodnym, w szczególności pomiędzy gęstą zabudową
urbanistyczną, a także w terenie mocno zadrzewionym, należy bezwzględnie
wykonywać bez żadnych dodatkowych elementów utrudniających lądowanie i
manewrowanie takich jak flagi, świece dymne, szarfy itp.
3. Skoki w terenie przygodnym ograniczyć warunkami atmosferycznymi, tzn. nie
wykonywać skoków przy sile wiatru większej niż 10 m/s w warstwach znoszenia i
większej niż 6 m/s przy ziemi.
4. Podczas oddzielania od statku powietrznego zachować separację wysokościową
pomiędzy poszczególnymi skoczkami i tak planować podejście do lądowania, by każdy
ze skoczków miał komfort manewru do samego przyziemienia.
5. Teren do lądowania należy zabezpieczyć w taki sposób, by żadna osoba postronna nie
mogła się znaleźć na linii podejścia skoczków w ostatniej fazie lądowania.
26. Skoki na wodę.
1. Do wykonywania skoków na wodę dopuszcza się skoczków posiadających poziom
wyszkolenia odpowiadający Świadectwu Kwalifikacji „C”.
2. Teren wyznaczony do skoków na wodę powinien mieć wymiary minimum 100x100 m.
3. Głębokość wody powinna mieć minimum 2 metry głębokości.
4. Do zabezpieczenia skoków na wodę powinno się zabezpieczyć sprzęt pływający, to
jest przy wodzie stojącej jedna jednostka pływająca na dwóch skoczków oraz przy
wodzie bieżącej jedna jednostka pływająca na jednego skoczka.
5. Siła wiatru przy tafli wody nie powinna przekraczać 8 m/s.
6. Skoczkowie wykonujący skoki na wodę powinni być wyposażeni w kamizelki
ratunkowe umożliwiające utrzymanie na wodzie przez minimum 1 godzinę .
7. Przed wykonywaniem skoków na wodę należy przeprowadzić szkolenie obejmujące
procedury lądowania w wodzie, uwolnienia się z uprzęży, postępowania ze sprzętem
oraz zasad używania kamizelki ratunkowej.
www.aeroklub.lublin.pl
Tel.: +48 81 503 07 90 :: [email protected]
Aeroklub Lubelski w Radawcu
51°13’18.49’’N 022°23’40.40’’E
Radawiec Duży 272A
240 m AMSL
21-030 Motycz
Polska
Szkoła Spadochronowa
Aeroklubu Lubelskiego
Lotnisko Sportowe w Radawcu
27. Skoki z wysokości powyżej 5000 m.
1. Do wykonywania skoków wysokich, powyżej 5000 metrów dopuszcza się skoczków
posiadających poziom wyszkolenia odpowiadający Świadectwu Kwalifikacji "C".
2. Wykonane minimum 3 skoki w ciągu ostatniego miesiąca przed skokami wysokimi.
Wyposażenie:
1.
2.
3.
4.
5.
Zestaw spadochronowy z AAD (do oceny riggera).
Telefon komórkowy.
Okulary do skoków.
Odpowiedni ubiór do skoku (bielizna termiczna, kurtka lub koszulka polarowa).
Wysokościomierz elektroniczny lub mechaniczny i akustyczny.
29. Skoki CRW (Canopy Relative Work) i CF (Canopy Formation).
1. Do wykonywania skoków CRW/CF dopuszcza się skoczków posiadających poziom
wyszkolenia odpowiadający Świadectwu Kwalifikacji "C".
2. Skoczek posiadający ŚK „B” i wykonanych minimum 100 skoków może być
dopuszczony do CF i CRW ze skoczkiem posiadającym ŚK „D” tylko za zgodą
Kierownika Skoków.
Wyposażenie:
1. Dwa noże.
2. Kask.
3. Odpowiednie obuwie nie zachaczające i nie niszczące czaszy ani linek drugiego
spadochronu.
4. Zaleca się spadochrony przystosowane do CF i CRW.
30. Skoki wingsuit.
1. Do wykonywania skoków wingsuit dopuszcza się skoczków posiadających poziom
wyszkolenia odpowiadający Świadectwu Kwalifikacji "C".
Wyposażenie:
1. Zestaw spadochronowy z AAD.
2. Zalecana prostokątna czasza spadochronu głównego o pow.> 150 square.
3. Telefon komórkowy.
www.aeroklub.lublin.pl
Tel.: +48 81 503 07 90 :: [email protected]
Aeroklub Lubelski w Radawcu
51°13’18.49’’N 022°23’40.40’’E
Radawiec Duży 272A
240 m AMSL
21-030 Motycz
Polska
Szkoła Spadochronowa
Aeroklubu Lubelskiego
Lotnisko Sportowe w Radawcu
31. Skoki z kilku statków powietrznych ( zawody sportowe, imprezy lotnicze).
Wymagane dokumenty:
1. Dokument tożsamości.
2. Świadectwo kwalifikacji lub równoważny dokument akceptowany przez polskie
władze lotnicze (ULC) np. uznanie licencji zagranicznej.
3. Książka skoków.
4. Badania lekarskie.
5. Polisa OC i NNW
6. Karta zestawu spadochronowego.
Wymagane wyposażenie:
1. Zestaw spadochronowy z AAD (do oceny riggera) z ważnym terminem ułożenia
spadochronu zapasowego, nie krótszym niż czas trwania imprezy lub skorzystanie z
wypożyczalni sprzętu.
2. Telefon komórkowy.
3. Kask.
4. Wysokościomierz analogowy i akustyczny.
NARUSZENIE REGULAMINU MOŻE SKUTKOWAĆ
ZAWIESZENIEM W SKOKACH.
www.aeroklub.lublin.pl
Tel.: +48 81 503 07 90 :: [email protected]
Aeroklub Lubelski w Radawcu
51°13’18.49’’N 022°23’40.40’’E
Radawiec Duży 272A
240 m AMSL
21-030 Motycz
Polska
Szkoła Spadochronowa
Aeroklubu Lubelskiego
Lotnisko Sportowe w Radawcu
Postępowanie w sytuacjach awaryjnych
Technika użycia spadochronu zapasowego zależna jest od sytuacji, jak
również od typu spadochronu głównego i zapasowego.
- otwieranie spadochronu zapasowego w sytuacji, gdy nie nastąpił proces otwarcia
spadochronu głównego (zablokowany pilocik, zablokowany uchwyt, zablokowany pokrowiec,
holowanie pilocika itp.).
- otwieranie spadochronu zapasowego w sytuacji nieprawidłowo napełnionej czaszy głównej
- metoda I.
- otwieranie spadochronu zapasowego w sytuacji nieprawidłowo napełnionej czaszy głównej
- metoda II.
Otwieranie spadochronu zapasowego w sytuacji gdy nie nastąpił proces
otwarcia spadochronu głównego:
-wygnij się.
-spójrz na zamki.
-wyczep zamki.
-spójrz na uchwyt zapasu.
-chwyć uchwyt zapasu obiema rękami.
-pociągnij mocno uchwyt zapasu aż do wyprostowania rąk.
-sprawdź czaszę zapasu.
Otwieranie spadochronu zapasowego w sytuacji nieprawidłowo napełnionej
czaszy głównej - metoda I.
- wygnij się.
- spójrz na uchwyt wyczepny.
- chwyć uchwyt wyczepny obiema rękami.
- spójrz na uchwyt zapasu przez wyczepieniem.
- pociągnij mocno uchwyt wyczepny, aż do wyprostowania rąk i wyrzuć go. Patrz dalej na
uchwyt zapasu.
- chwyć uchwyt zapasu obiema rękami.
- pociągnij mocno uchwyt zapasu aż do wyprostowania rąk.
www.aeroklub.lublin.pl
Tel.: +48 81 503 07 90 :: [email protected]
Aeroklub Lubelski w Radawcu
51°13’18.49’’N 022°23’40.40’’E
Radawiec Duży 272A
240 m AMSL
21-030 Motycz
Polska
Szkoła Spadochronowa
Aeroklubu Lubelskiego
Lotnisko Sportowe w Radawcu
Otwieranie spadochronu zapasowego w sytuacji nieprawidłowo napełnionej
czaszy głównej - metoda II.
- wygnij się.
- spójrz na uchwyt wyczepny oraz uchwyt zapasu.
- chwyć jedną ręką uchwyt wyczepny, a drugą uchwyt zapasu.
- pociągnij mocno uchwyt wyczepny, aż do wyprostowania ręki.
- pociągnij mocno uchwyt zapasu, aż do wyprostowania ręki.
- sprawdź czaszę zapasu.
Niebezpieczne sytuacje w samolocie.
Przypadkowe otwarcie spadochronu – pilocik pozostaje w samolocie:
W samolocie, podczas lotu, rozpina się pokrowiec spadochronu głównego lub zapasowego.
Pilocik sprężynowy odskakuje id pokrowca.
Pilocik miękki wysuwa się z kieszonki.
Pokrowiec zostaje otwarty lub nie.
Pilocik pozostaje w samolocie.
Postępowanie:
- w przypadku pilocika sprężynowego należy go natychmiast złapać i nie dopuścić do sytuacji,
w której, tenże pilocik zbliżyłby się w pobliże otwartych drzwi.
- natychmiast przesiądź się jak najdalej od drzwi.
- jeżeli otworzył się pokrowiec spadochronu zapasowego skoczek nie może wyskoczyć i musi
pozostać w samolocie, aż do momentu wylądowania razem z osobą odpowiedzialną za zrzut.
- jeśli jednak otworzył się pokrowiec głównego spadochronu, "wyrzucający" może podjąć
decyzję o zapięciu go w samolocie i kontunuowaniu skoku.
Zapobieganie:
- kontroluj podczas składania pętlę zamykającą pokrowiec (nie może być za luźna lub
poprzecierana).
- nie „wierć” się w samolocie.
- patrz gdzie siadasz w samolocie.
- pilnuj wszystkich uchwytów.
- przed wyskokiem sprawdź położenie wszystkich uchwytów.
- Sprawdź długość linki uchwytu, stan kieszonek na uchwyty, stan kieszonki na miękki pilocik.
www.aeroklub.lublin.pl
Tel.: +48 81 503 07 90 :: [email protected]
Aeroklub Lubelski w Radawcu
51°13’18.49’’N 022°23’40.40’’E
Radawiec Duży 272A
240 m AMSL
21-030 Motycz
Polska
Szkoła Spadochronowa
Aeroklubu Lubelskiego
Lotnisko Sportowe w Radawcu
Przypadkowe otwarcie spadochronu - pilocik za drzwiami:
W samolocie, podczas lotu, rozpina się pokrowiec spadochronu głównego lub zapasowego.
Pilocik sprężynowy odskakuje od pokrowca.
Pilocik miękki wysuwa się z kieszonki. Pokrowiec zostaje otwarty lub nie.
Pilocik wydostaje się za drzwi samolotu.
Postępowanie:
Pamiętaj! Wszystko dzieje się bardzo szybko!
- jeżeli jesteś w stanie, to po zauważeniu sytuacji wypnij zamki oraz odrzuć taśmy nośne,
może to wystarczy. Jeżeli wypięcie zamków wystarczy abyś został w samolocie, a masz
spadochron z systemem SOS, RSL czy innym podobnym, odsuń się od drzwi natychmiast,
ponieważ odpadające od ciebie taśmy nośne otworzą ci spadochron zapasowy.
- można spróbować złapać za pilocik lub inną część spadochronu, aby zatrzymać dalszy
proces wyciągania spadochronu, pod warunkiem, że natychmiast odsuniesz się od drzwi.
Większym prawdopodobieństwem jest sytuacja, że jednak pilocik będzie w pobliżu drzwi i
najlepszym rozwiązaniem jest wyskok z samolotu . W tym przypadku musisz mieć
świadomość na jakiej wysokości jest samolot.
- jeśli wyskoczyłeś, to przygotuj się, że spadochron może się źle napełnić i będziesz musiał
wykonać procedurę awaryjną.
Zapobieganie:
- postaraj się, aby drzwi samolotu były zamknięte do bezpiecznej wysokości 400 - 500
metrów.
- kontroluj podczas składania pętlę zamykającą pokrowiec (nie może być za luźna lub
poprzecierana).
- nie „wierć” się w samolocie.
- patrz gdzie siadasz w samolocie.
- pilnuj wszystkich uchwytów.
- przede wszystkim sprawdź położenie wszystkich uchwytów.
- Sprawdź długość linki uchwytu, stan kieszonek na uchwyty, stan kieszonki na miękki pilocik.
www.aeroklub.lublin.pl
Tel.: +48 81 503 07 90 :: [email protected]
Aeroklub Lubelski w Radawcu
51°13’18.49’’N 022°23’40.40’’E
Radawiec Duży 272A
240 m AMSL
21-030 Motycz
Polska
Szkoła Spadochronowa
Aeroklubu Lubelskiego
Lotnisko Sportowe w Radawcu
Jednoczesne otwarcie spadochronu głównego i zapasowego.
Podczas spadania następuje jednoczesne otwarcie spadochronu głównego i zapasowego.
Z reguły obie czasze ustawiają się w konfiguracji potocznie określanej jako:
- etażerka (czasza za czaszą).
- banan (czasze obok siebie, stykają się skrajnymi komorami).
- wariat (czasze obok siebie, ale maksymalnie od siebie oddalone, skierowane komorami do
ziemi)
lub występuje:
- holowanie paczki (głównego lub zapasowego), sytuacja najgorsze to splątanie obu
spadochronów.
Etażerka- czasza za czaszą.
Postępowanie:
- skontroluj obie czasze.
- sprawdź możliwości manewrowania.
- nie dotykaj się do uchwytów spadochronu zapasowego – nie próbuj odhamować czaszy
zapasowej.
- spokojnie steruj układem za pomocą uchwytów sterowniczych czaszy głównej.
- do lądowania ustaw się pod wiatr.
- przygotuj się na mniej komfortowe lądowanie.
- wypinaj czasze główną tylko w ostateczności – istnieje duże prawdopodobieństwo splątania
obu czasz.
Banan – czasze obok siebie.
Postępowanie:
- upewnij się, że czasze nie odwrócą się korami w dół.
- staraj się utrzymać wewnętrzne, skrajne komory czaszy głównej i zapasowej blisko siebie.
- z reguły steruje się większym, dominującym spadochronem za pomocą uchwytów
sterowniczych lub tylnych taśm nośnych.
- wszystkie manewry wykonuj spokojnie, pamiętając o tym by czasze się nie rozeszły.
- przygotuj się na lądowanie ze zwiększoną prędkością.
- w przypadku decyzji o wypięciu czaszy głównej, upewnij się, że taśmy nośne i uchwyty
sterownicze obu spadochronów nie są splątane – jeżeli jest możliwość odczep (odetnij) RSL.
www.aeroklub.lublin.pl
Tel.: +48 81 503 07 90 :: [email protected]
Aeroklub Lubelski w Radawcu
51°13’18.49’’N 022°23’40.40’’E
Radawiec Duży 272A
240 m AMSL
21-030 Motycz
Polska
Szkoła Spadochronowa
Aeroklubu Lubelskiego
Lotnisko Sportowe w Radawcu
„Wariat” komory skierowane w kierunku ziemi.
Najrzadziej spotykana konfiguracja spośród omawianych. Z reguły występuje w sytuacji, gdy
spadochron główny ma skręcone linki i otwiera się jako drugi (za zapasowym). W tej
konfiguracji prędkość pionowa jest bardzo duża i nie można w niej bezpiecznie wylądować
Postępowanie:
- tylko jedna decyzja – wypiąć spadochron główny.
- jeżeli wysokość pozwala, rozpiąć (odciąć) wcześniej RSL.
- jeżeli sytuacja wyniknęła z powodu niskiego otwarcia np. zadziałania automatu (AAD), nie
wypinamy RSL’a tylko natychmiast czaszę główną.
Holowanie paczki.
- jeden spadochron w pełni otwarty i sterowny, paczka drugiego (dowolnego) jest holowana.
- nie jest zalecane ściągnięcie paczki do siebie.
- nie jest zalecane holowanie paczki do ziemi (ryzyko, że spadochron przed lądowaniem
wyjdzie z paczki przejdzie do wariata).
- jeżeli mamy otwarty spadochron główny i holujemy paczkę od zapasu, sugeruje się
przyspieszenie otwarcia spadochronu zapasowego, poprzez „szarpanie” taśm, w celu
uwolnienia czaszy z free-bag’a – po otwarciu postępujemy w zależności od zaistniałej
konfiguracji.
- jeżeli mamy otwarty spadochron zapasowy i holujemy paczkę od głównego – wypinamy
czaszę główną (jeżeli wysokość pozwala, wcześniej wypinamy RSL).
Splątanie obu czasz.
Zdecydowanie najgorszy scenariusz, który może się wydarzyć. Im większa wysokość tym
większe szanse na wyklarowanie sytuacji. Wypięcie spadochronu głównego powinno być
ostatecznością. Nie ma jednego scenariusza działania w takiej sytuacji, gdyż konfiguracji
może być wiele, a każda jest nieprzewidywalna. Trzeba walczyć, w ostateczności gdy nie
pomoże próba rozplątania czasz, można spróbować wypiąć czaszę główną.
Awarie przy dużej prędkości spadania:
- Twardy uchwyt.
- Zgubiony uchwyt.
- Przyssanie.
- Holowanie pilocika.
- Podkowa.
www.aeroklub.lublin.pl
Tel.: +48 81 503 07 90 :: [email protected]
Aeroklub Lubelski w Radawcu
51°13’18.49’’N 022°23’40.40’’E
Radawiec Duży 272A
240 m AMSL
21-030 Motycz
Polska
Szkoła Spadochronowa
Aeroklubu Lubelskiego
Lotnisko Sportowe w Radawcu
- Zamknięta osłonka - "kicha„.
- Zawiązanie czaszy - "grucha„.
- Zerwanie, wyczepienie taśmy nośnej.
- Przedłużające się otwarcie czaszy.
Twardy uchwyt (nie można wyciągnąć pilocika-uchwytu).
Nie możesz wyciągnąć uchwytu wyzwalającego, uchwytu pilocika, "myszki" (pull-out).
Postępowanie:
- powyżej wysokości ratowniczej - możesz przez kilka sekund próbować wyciągnąć uchwyt
(pilocik), jeżeli nie udaje ci się – wyciągnij zamki i otwieraj natychmiast spadochron
zapasowy.
- jesteś bardzo blisko wysokości ratowniczej - otwieraj natychmiast spadochron zapasowy.
Zgubiony uchwyt.
Podczas procedury otwierania gubisz uchwyt wyzwalający, uchwyt pilocika lub "myszkę"
(pull-out) i nie możesz jej znaleźć na swoim miejscu lub uchwyt pilocika znajduje się w
kieszeni pilocika, lub podczas skoku uchwyt wypadł z kieszonki.
Postępowanie:
- powyżej wysokości ratowniczej - możesz przez kilka sekund próbować odnaleźć uchwyt
(pilocik), jeżeli nie udaje ci się – wyciągnij zamki i otwieraj natychmiast spadochron
zapasowy.
- jesteś bardzo blisko wysokości ratowniczej - otwieraj natychmiast spadochron zapasowy.
-.nie ciągnij za taśmę łączącą (możesz spowodować podkowę!).
Przyssanie
Nie jest to awaria, lecz przy braku odpowiedniego postępowania sytuacja może skończyć się
źle. Wyciągnąłeś uchwyt wyzwalający lub wyrzuciłeś pilocik, a proces otwarcia jest
zatrzymany. Pilocik nie opuścił strefy zawirowań powietrza znajdujących się za tobą nie
występuje sytuacja holowania pilocika.
Postępowanie:
- zmień pozycję spadania (najlepiej wyprostuj przed siebie szeroko rozstawione ręce, zegnij
bardziej kolana).
- nie szukaj ręką pilocika (możesz spowodować podkowę).
www.aeroklub.lublin.pl
Tel.: +48 81 503 07 90 :: [email protected]
Aeroklub Lubelski w Radawcu
51°13’18.49’’N 022°23’40.40’’E
Radawiec Duży 272A
240 m AMSL
21-030 Motycz
Polska
Szkoła Spadochronowa
Aeroklubu Lubelskiego
Lotnisko Sportowe w Radawcu
Holowanie pilocika.
Ciągniesz za sobą wypełniony lub niewypełniony pilocik. Proces otwarcia jest zablokowany.
Postępowanie:
- po stwierdzeniu holowania pilocika wyciągnij zamki i otwórz spadochron zapasowy
nie czekaj na ewentualne "zapracowanie" pilocika.
Podkowa
Pilocik lub taśma łącząca zaczepiły o ciebie lub twoje wyposażenie
pokrowiec jest otwarty, pilocik pozostał w kieszonce, osłona opuściła pokrowiec, częściowo
wyplatały się linki ciągniesz za sobą nie otwarty spadochron doczepiony od strony pilocika i
taśm nośnych.
Postępowanie:
- staraj się utrzymywać przez cały czas stabilną, płaską pozycję spadania
wyczep czaszę.
- odrzuć taśmy nośne, jeśli same nie odchodzą.
- otwórz spadochron zapasowy.
Zamknięta osłonka „KICHA” (czasza pozostaje w osłonce).
Podczas procesu otwierania czasza pozostaje zamknięta w osłonie - spadasz w pozycji
pionowej. Prędkość spadania może być większa niż podczas płaskiego spadania.
Postępowanie:
- wyczep czaszę i otwórz spadochron zapasowy.
Zawiązanie czaszy „GRUCHA”.
Czasza wyszła z osłony nie widzisz rozłożonego slider’a. czasza jest związana na poziomie
stabilizatorów.
Postępowanie:
- wyczep czaszę i otwórz spadochron zapasowy.
www.aeroklub.lublin.pl
Tel.: +48 81 503 07 90 :: [email protected]
Aeroklub Lubelski w Radawcu
51°13’18.49’’N 022°23’40.40’’E
Radawiec Duży 272A
240 m AMSL
21-030 Motycz
Polska
Szkoła Spadochronowa
Aeroklubu Lubelskiego
Lotnisko Sportowe w Radawcu
Zerwanie, wyczepienie taśmy nośnej.
W czasie procesu otwarcia urywa się lub wyczepia jedna z taśm nośnych.
Postępowanie:
- za pomocą uchwytu wyczepnego odepnij drugą taśmę.
- otwórz spadochron zapasowy.
Przedłużające się otwarcie czaszy.
Czasza wyszła z osłony, widać rozłożony slider, widać stateczniki, ale czasza nie wypełnia się.
Postępowanie:
- powyżej wysokości ratowniczej – możesz przez kilka sekund próbować symetrycznie
zapompować tylnymi taśmami lub uchwytami sterowniczymi, jeżeli nie udaje ci się - wyczep
czaszę i otwórz spadochron zapasowy.
- bardzo blisko wysokości ratowniczej - wyczep zamki i otwórz spadochron zapasowy.
Awarie przy małej prędkości spadania.
- Slider znajduje się w połowie linek.
- następuje przejście linek nad czaszą – „kalafior”.
- rozdarcie czaszy lub pęknięcie linek.
- zerwanie lub odhamowanie linki sterowniczej.
- spadochron nie daje się odhamować.
- supły na linkach.
- pilocik w linkach.
- skręcenie linek.
- skrajne komory zamknięte.
Slider w połowie linek.
Podczas otwierania spadochronu slider zatrzymał się w połowie linek skrajne komory
zwinięte.
Postępowanie:
- chwyć uchwyty sterownicze i symetrycznie nimi "zapompuj".
www.aeroklub.lublin.pl
Tel.: +48 81 503 07 90 :: [email protected]
Aeroklub Lubelski w Radawcu
51°13’18.49’’N 022°23’40.40’’E
Radawiec Duży 272A
240 m AMSL
21-030 Motycz
Polska
Szkoła Spadochronowa
Aeroklubu Lubelskiego
Lotnisko Sportowe w Radawcu
- jeśli pompowanie nie skutkuje a slajder pozostaje wysoko na linkach, wyczep zamki i
otwórz spadochron zapasowy.
Przejście linek nad czaszą-”KALAFIOR”.
Po otwarciu spadochronu, jedna lub kilka linek przechodzi przez czaszę i powoduje jej
deformację (najczęściej są to linki sterownicze).
Postępowanie:
- jeśli czasza ma duże obroty natychmiast wyczep ją i otwórz spadochron zapasowy.
- jeśli nie ma dużych obrotów i jesteś powyżej wysokości ratowniczej, możesz spróbować
ściągnąć linki poprzez głębokie pompowanie odpowiednim uchwytem sterowniczym, jeżeli
te czynności nie dają rezultatu, wyczep się i otwórz spadochron zapasowy.
Rozdarcie czaszy lub pęknięcie linek.
W trakcie otwarcia nastąpiło rozdarcie czaszy lub pęknięcie linek nośnych.
Postępowanie:
- sprawdź, poprzez sterowanie, czy czasza pozwala wykonywać stabilnie manewry potrzebne
do lądowania (lot bez hamowania, zakręt w jedną, drugą stronę, głębokie hamowanie).
-jeśli tak: ląduj ostrożnie bez wykonywania gwałtownych manewrów
w przypadku niestabilności czaszy głównej, wyczep zamki i otwórz spadochron zapasowy.
Zerwanie lub odhamowanie linki sterowniczej.
Podczas otwarcia urwała się lub odwiązała linka sterownicza.
Postępowanie:
- jeśli spadochron wpada w szybkie obroty (małe czasze), wyczep go i otwórz spadochron
zapasowy.
- jeśli skaczesz z małą, szybką czaszą, lądowanie z urwaną sterówką może skończyć się źle –
wyczep czaszę główną i otwórz spadochron zapasowy.
- jeżeli posiadasz spadochron duży i stabilny, odhamuj sprawną sterówkę i kontynuuj lot
sterując tylnymi taśmami nośnymi.
- podczas lądowania nie ściągaj mocno tylnych taśm nośnych - może spowodować to tzw.
"złamanie" czaszy i duże zwiększenie prędkości opadania.
- przygotuj się na twardsze niż zwykle lądowanie.
www.aeroklub.lublin.pl
Tel.: +48 81 503 07 90 :: [email protected]
Aeroklub Lubelski w Radawcu
51°13’18.49’’N 022°23’40.40’’E
Radawiec Duży 272A
240 m AMSL
21-030 Motycz
Polska
Szkoła Spadochronowa
Aeroklubu Lubelskiego
Lotnisko Sportowe w Radawcu
Spadochron nie daje się odhamować.
Po otwarciu, linki, lub jedna z linek sterowniczych nie daje się odblokować.
Postępowanie:
- jeśli posiadasz małą, szybką czaszę wyczep ją i otwórz spadochron zapasowy, nie tnij linek
sterowniczych i tak nie wylądujesz bezpiecznie.
- w przypadku dużego i powolnego spadochronu możesz odciąć zablokowaną sterówkę i
sterować oraz lądować za pomocą tylnych taśm nośnych i sprawnej sterowniczej
podczas lądowania nie ściągaj mocno tylnych taśm nośnych - może spowodować to tzw.
"złamanie" czaszy i duże zwiększenie prędkości opadania.
- przygotuj się na twardsze niż zwykle lądowanie.
Supły na linkach.
Supły na jednej lub kilku linkach deformują czaszę spadochronu.
Supły mogą zablokować slider i uniemożliwić jego zsunięcie się na taśmy nośne.
Supły mogą powodować obroty czaszy.
Postępowanie:
- jeżeli czasza wpada w szybkie obroty wyczep ją i otwórz spadochron zapasowy.
- jeżeli nie następują szybkie obroty sprawdź poprzez sterowanie, czy czasza pozwala
wykonywać stabilne manewry potrzebne do lądowania (lot bez hamowania, zakręt w jedną,
drugą stronę, głębokie hamowanie) jeśli tak: ląduj bez wykonywania gwałtownych
manewrów.
- w przypadku niestabilności czaszy wyczep ją i otwórz spadochron zapasowy.
Pilocik w linkach.
Podczas otwarcia lub manewrowania pilocik zaczepił o linki spadochronu, najczęściej dzieje
się to tuż po otwarciu spadochronu.
Postępowanie:
- sprawdź, poprzez sterowanie, czy czasza pozwala wykonywać stabilnie manewry potrzebne
do lądowania (lot bez hamowania, zakręt w jedną, drugą stronę, głębokie hamowanie) jeśli
tak: ląduj ostrożnie bez wykonywania gwałtownych manewrów.
- w przypadku niestabilności czaszy wyczep ją i otwórz spadochron zapasowy.
www.aeroklub.lublin.pl
Tel.: +48 81 503 07 90 :: [email protected]
Aeroklub Lubelski w Radawcu
51°13’18.49’’N 022°23’40.40’’E
Radawiec Duży 272A
240 m AMSL
21-030 Motycz
Polska
Szkoła Spadochronowa
Aeroklubu Lubelskiego
Lotnisko Sportowe w Radawcu
Skręcenie linek.
Po otwarciu skręcone linki nośne. Czasza prawidłowo napełniona.
Postępowanie:
- jeśli otwarcie nastąpiło w pobliżu wysokości ratowniczej, a linki są skręcone w znacznym
stopniu – wyczep czaszę i otwórz spadochron zapasowy.
- jeżeli otwarcie odbyło się na normalnej wysokości, rozkręć linki poprzez odpowiednie
wymachiwanie nogami lub balansowanie ciałem – dotyczy to tylko dużych, powolnych czasz.
- przy czaszach małych, szybkich, należy wyczepić czaszę i otwierać spadochron zapasowy.
Skrajne komory zamknięte.
Slider na dole, przy taśmach nośnych. Skrajne komory spadochronu częściowo wypełnione.
Postępowanie:
- chwyć uchwyty sterownicze i symetrycznie nimi "zapompuj".
SPLĄTANIA
Przypadki splątań:
- Owinięcie czaszą skoczka przez drugiego skoczka.
- Splątanie się skoczków.
-.Zaplątanie nogi lub ręki w linki spadochronu.
Owinięcie czaszą skoczka przez drugiego skoczka.
Skoczek jest owinięty czaszą drugiego skoczka, który znajduje się poniżej.
Czasza skoczka owiniętego jest prawidłowo napełniona.
Postępowanie:
- nawiążcie ze sobą kontakt i ustalcie plan działania.
- kontrolujcie wysokość!
- próbujcie wyplątać się z owiniętej czaszy.
- chrońcie uchwyty: wyczepny jak i spadochronu zapasowego.
- w przypadku podjęcia decyzji o wypięciu, pierwszeństwo ma ten, który znajduje się niżej.
- po wypięciu skoczka, znajdującego się niżej, istnieje duże prawdopodobieństwo, że skoczek
owinięty - po zmniejszeniu naprężeń - będzie w stanie wyplątać się z czaszy.
- jeśli wysokość nie pozwala wam (200 m lub niżej) na bezpieczne wyczepienie, należy
lądować w takiej konfiguracji.
www.aeroklub.lublin.pl
Tel.: +48 81 503 07 90 :: [email protected]
Aeroklub Lubelski w Radawcu
51°13’18.49’’N 022°23’40.40’’E
Radawiec Duży 272A
240 m AMSL
21-030 Motycz
Polska
Szkoła Spadochronowa
Aeroklubu Lubelskiego
Lotnisko Sportowe w Radawcu
- skoczek owinięty musi pewnie i mocno trzymać lub oplątać nogami spadochron drugiego
skoczka.
- nie wolno dopuścić do puszczenia spadochronu partnera!
- przygotujcie się na twarde lądowanie.
Zapobieganie:
- podczas skoków obserwuj innych skoczków w powietrzu i nie zbliżaj się do nich.
- jeżeli chcesz zrobić zakręt, spiralę to upewnij się wcześniej, że nie ma za lub obok Ciebie
innego skoczka.
- jeśli otwarcie spadochronów nastąpiło w pobliżu innego skoczka, możesz, a nawet
powinieneś wyminąć go poprzez sterowanie tylnymi taśmami nośnymi (jeszcze przed
odhamowanie spadochronu) lub uchwytami sterowniczymi.
Splątanie się skoczków.
Nastąpiło splątanie się czasz spadochronów, skoczkowie znajdują się jeden nad drugim.
Nie występuje owinięcie.
Postępowanie:
- nawiążcie ze sobą kontakt i ustalcie plan działania.
- kontrolujcie wysokość!
- chrońcie uchwyty: wyczepny jak i spadochronu zapasowego.
- w przypadku podjęcia decyzji o wypięciu, pierwszeństwo ma skoczek znajdujący się wyżej.
- takie postępowanie zapobiegnie owinięciu lub zaplątaniu skoczka, na górnej pozycji, w
taśmy nośne i linki skoczka dolnego.
- dopiero teraz dolny skoczek może się wyczepić.
- jeśli wysokość nie pozwala wam (200 m lub niżej) na bezpieczne wyczepienie, musicie
lądować w takiej konfiguracji - oczywiście, jeśli któryś ze spadochronów pozwala na
bezpieczne lądowanie!
- jeżeli spadochrony nie nadają się do lądowania, skoczek, który jest mniej zaplątany
powinien otworzyć spadochron zapasowy.
- przygotujcie się na twarde lądowanie.
Zapobieganie:
- podczas skoków obserwuj innych skoczków w powietrzu i nie zbliżaj się do nich.
- jeżeli chcesz zrobić zakręt, spiralę to upewnij się wcześniej, że nie ma za lub obok Ciebie
innego skoczka.
www.aeroklub.lublin.pl
Tel.: +48 81 503 07 90 :: [email protected]
Aeroklub Lubelski w Radawcu
51°13’18.49’’N 022°23’40.40’’E
Radawiec Duży 272A
240 m AMSL
21-030 Motycz
Polska
Szkoła Spadochronowa
Aeroklubu Lubelskiego
Lotnisko Sportowe w Radawcu
- jeśli otwarcie spadochronów nastąpiło w pobliżu innego skoczka możesz, a nawet
powinieneś wyminąć go poprzez sterowanie tylnymi taśmami nośnymi (jeszcze przed
odhamowaniem spadochronu) lub uchwytami sterowniczymi.
Przypadki użycia noża.
- splątanie się skoczków na otwartych spadochronach.
- zaczepienie linek nośnych o jakąś część ciała skoczka lub wyposażenia.
- zaczepienia się skoczka o samolot.
- zablokowana lub zablokowane linki sterownicze.
Zaplątanie nogi lub ręki w linkach.
- noga, ręka lub inna część ciała lub wyposażenia zaplątała się w linkę lub linki spadochronu.
Postępowanie:
-spróbuj wyplątać się z linki lub linek.
- kontroluj wysokość!
- jeżeli nie jesteś w stanie się wyplątać odetnij zaplątaną linkę lub linki.
- skontroluj czaszę, czy pozwoli ci bezpiecznie wylądować, jeśli nie, to wyczep zamki i otwórz
spadochron zapasowy.
- przed wypięciem skontroluj wysokość, czy pozwoli ci na bezpieczne otwarcie spadochronu
zapasowego.
www.aeroklub.lublin.pl
Tel.: +48 81 503 07 90 :: [email protected]
Aeroklub Lubelski w Radawcu
51°13’18.49’’N 022°23’40.40’’E
Radawiec Duży 272A
240 m AMSL
21-030 Motycz
Polska

Podobne dokumenty