Specjalista od cienkiego drewna

Komentarze

Transkrypt

Specjalista od cienkiego drewna
gpd24.pl
gazeta przemysłu drzewnego | grudzień 2009
Technika | 35
str. 27 ç
Jego zadaniem jest wyrównanie
elementów, tak by drugim końcem równo trafiły na kolejny zespół obróbczy. Jest nim również
frezarko-czopiarka PRE-ALIGNMENT, która jest praktycznie
lustrzanym odbiciem pierwszej
maszyny. Po wykonaniu złącz
na drugim końcu elementy
przechodzą jeszcze przez zespół
nakładający klej.
Następnie trafiają na poprzeczny podajnik, który przyspiesza
w znaczny sposób ruch elementów. Umożliwiają to rolki zamontowane w stole, jak również
taśma szczotkowa dociskająca
elementy od góry do powierzchni rolek. W ten sposób z jeszcze
większą prędkością wszystkie
elementy podawane są dalej
na kolejne stanowisko obróbki,
którym jest prasa do klejenia
wzdłużnego.
Prasa już na podajniku automatycznie formuje wstęgę do
sklejenia i ją wstępnie ściska.
Tak przygotowany wkład jest
następnie odcinany na zadaną
długość i przesuwany na bok,
gdzie szybkim ruchem tłok siłownika dokonuje ostatecznego
ściśnięcia i sklejenia elementów. W czasie gdy następuje
klejenie, formowany jest już kolejny wsad. Gdy jest on gotowy,
następuje powtórzenie operacji
odcięcia na długość i wsunięcia
całości do prasy.
Ze względu na dużą wydajność
zespołów frezujących, tak by
prasa mogła nadążyć z taktem
klejenia, wykonuje ona elementy o długości do 12 m. Przy tak
dużej wydajności i prędkości
obróbki potrzebna jest także
odpowiednia kontrola poszczególnych parametrów maszyny. Dlatego nad całością czuwa
komputer, który na panelu kontrolnym wyświetla wszystkie
parametry. Pozwala ona również na szybką zmianę ustawień
parametrów obróbki linii.
n
Tartaki | Wema Probst Wolfgang Hofmann GmbH
Specjalista od cienkiego drewna
Niemiecka firma Wema Probst Wolfgang Hofmann GmbH z Freigericht koło Frankfurtu nad Menem oferuje maszyny do obróbki kłód o mniejszych średnicach (do 350 mm). Są to całe linie
tartaczne przeznaczone do przetarcia i obróbki drewna budowlanego oraz elementów programu ogrodowego, ale także pojedyncze maszyny i urządzenia, m.in. do korowania drewna na paliki,
zaostrzania końcówek czy produkcji słupów telegraficznych.
MAŁGORZATA wnorowska
Głównym segmentem produkcji
w firmie Wema Probst są linie
tartaczne surowca mało- i średniowymiarowego o jednozmianowych wydajnościach rocznych
15 000-40 000 m3, z możliwością
obróbki drewna już od długości
jednego metra. Maszyny wchodzące w skład linii mają wysoką
wydajność materiałową, co jest
szczególnie ważne przy obróbce
cieńszego drewna przemysłowego. Linie dopasowywane są
indywidualnie dla potrzeb inwestora, przy czym zakłada się, że
przerabiane będą głównie kłody
o średnicach między 10 cm a 27
cm (w cieńszym końcu). Takie
linie często spotkać można u producentów parkietów, opakowań
czy elementów klejonych.
Obróbka wstępna
Podstawowymi
maszynami
pracującymi w linii, ale także
dostępnymi w ofercie indywidualnej dla inwestora, są korowarki z serii RHM. Mogą to
być zarówno urządzenie jednogłowicowe, pracujące w zakresach średnic od 30-120 mm
do 200-350 mm, poprzez urządzenia z dwiema głowicami, aż
po maszyny wielofunkcyjne,
gdzie prócz korowania możliwe
jest wykonywanie dodatkowo
profili na okorowanych elementach. Do grupy urządzeń
do wstępnej obróbki zaliczyć
można także maszynę, która
rozcina wzdłużnie gotowe paliki na dwie części. Takie pilarki
używane są przez producentów
programu ogrodowego, producentów placów zabaw dla dzieci
czy balustrad i ograniczników
przy drogach.
Na szczególną uwagę w ofercie
Wema Probst zasługuje maszyna MSM do produkcji słupów,
przewidziana do obrabiania
drewna o średnicach od 80 do
System transportu surowca w linii tartacznej do cienkiego drewna.
Please purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com to remove this watermark.
fot Wema
fot Wema
Nawet 180
elementów
na minutę
Korowarka z serii RHM.
400 mm i długościach od 4 do
14 metrów. Dzięki zastosowaniu
głowic złuszczających uzyskuje
się gładką powierzchnię, wysoką efektywność wykorzystania
drewna przy jednoczesnym zapewnionym
bezpieczeństwie
pracy i łatwą obsługą.
Profilowanie
Inną grupą maszyn są maszyny
zaprojektowane do wykonywania podcięć w elementach przeznaczonych do produkcji domków
i domów. Wyprofilowane drewno łatwiej dopasować, a produkt
końcowy (bez względu czy jest
to altanka czy dom mieszkalny)
wygląda zdecydowanie ładniej.
Uzupełnieniem parku maszyno-
wego może być ostrzarka palików czy maszyna ułatwiająca
zaokrąglanie końców.
Wema w Polsce
Jak większość producentów niemieckich, także Wema Probst
notuje wysoki udział sprzedaży
eksportowej w całości obrotów.
Produkty Wema Probst spotkać
można we wszystkich zakątkach
świata. Ostatnio na przykład linia
do produkcji słupów instalowana
była na Kubie. Na rynku polskim
też pracuje już wiele urządzeń
tego producenta, a od nowego
roku kontakt z firmą będzie ułatwiony dzięki firmie PFZ – Łódź,
która rozpoczęła z firmą Wema
Probst ścisłą współpracę.
n