mikołajkowy_turniej_szachowy_poznań_3_12_2016

Komentarze

Transkrypt

mikołajkowy_turniej_szachowy_poznań_3_12_2016
2016
MIKOŁAJKOWY TURNIEJ SZACHOWY
DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH
POZNAŃ, 3 grudnia 2016 r.
1.Cele Turnieju:
 Udział w VII Akcji Społecznej Polskiego Związku Szachowego „Szachiści grają dla Polonii”
i pozyskanie środków finansowych na rzecz zaproszenia dzieci Polaków z zagranicy na
obóz szachowy „Wakacje z szachami 2017”
 Popularyzacja sportu szachowego na terenie Miasta Poznania i Województwa
Wielkopolskiego
 Integracja środowiska szachowego
2.Organizatorzy Turnieju:
 Zespół Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika w Poznaniu
 Sekcja Szachowa AZS POLITECHNIKA Poznańska
 Wielkopolski Związek Szachowy
3. Sponsorzy Turnieju „Szachiści grają dla Polonii”:
 Dom Wydawniczy „REBIS”
 Klub Uczelniany AZS POLITECHNIKA Poznańska
 Zespół Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika w Poznaniu
 Wielkopolski Oddział Stowarzyszenia „WSPÓLNOTA POLSKA”
 Wielkopolski Związek Szachowy
4. Komitet Honorowy:
 Bożena Szydłowska
 Marek Walkiewicz




Andrzej Ciesiński
Jerzy Małecki
Tomasz Szponder
Wojciech Weiss
5. Patronat Szachowy:
 Hanna Ereńska–Barlo
 Włodzimierz Schmidt
- Posłanka na Sejm VIII kadencji – Przewodnicząca Komitetu
- Prezes Wielkopolskiego Oddziału Stowarzyszenia
„WSPÓLNOTA POLSKA”
- Prezes Wielkopolskiego Związku Szachowego
- Dyrektor Zespołu Szkół Łączności w Poznaniu
- Prezes Zarządu Organizacji Środowiskowej AZS Poznań
- Prezes Klubu Uczelnianego AZS Politechnika Poznańska
- Arcymistrzyni Szachowa, Mistrzyni Świata Seniorek z 2007 r.
- Arcymistrz Szachowy, Wiceprezes ds. Sportowych PZSzach
6. Komitet Organizacyjny i Komisja Sędziowska:
 Marek Zboroń
- sędzia Główny
 Hanna Zboroń i Paweł Staniszewski
- sędziowie rundowi
7.Turnieje, miejsce i system rozgrywek:
Rozegrane zostaną cztery oddzielne turnieje w grupach:
 Turniej A dla dzieci do III klasy Szkoły Podstawowej
 Turniej B dla dzieci od IV do VI klasy Szkoły Podstawowej (w wieku do 12 lat)
 Turniej C dla dzieci i młodzieży od lat 13 – 18
 Turniej D - Otwarty dla Seniorów – w Turnieju pierwszeństwo udziału mają Rodzice i
Opiekunowie dzieci i młodzieży biorących udział w Turniejach A, B i C
Planowana jest dodatkowa klasyfikacja „drużynowa”: uczestnik Turnieju A lub B lub C oraz
uczestnik z Turnieju D.
Miejsce rozgrywek:
Zespół Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika w Poznaniu, ul. Przełajowa 4
 Turnieje będą rozgrywane systemem szwajcarskim kontrolowanym na dystansie 6 rund
(turniej A) i 7 rund (turnieje B, C i D) z tempem gry po 15 minut na partię dla zawodnika
 Obowiązują przepisy gry Międzynarodowej Federacji Szachowej (FIDE) i Kodeksu Szachowego
PZSzach z 2005 roku wraz z uzupełnieniami.
8.Termin:
Godz. 9.00 - 9.45
Godz. 9.45
Godz. 10.15
Godz. 10.30
Ok. Godz. 15.00
SOBOTA 3 grudnia 2016 r.
przyjmowanie potwierdzeń udziału w Turnieju, wpisowego oraz nowych zgłoszeń
– tylko w przypadku wolnych miejsc
zamknięcie listy zgłoszeń
uroczyste otwarcie Turnieju
rozpoczęcie rozgrywek
ogłoszenie wyników i uroczyste zamknięcie Turnieju
9. Nagrody:
 Najlepsza zawodniczka i najlepszy zawodnik Mikołajkowego Turnieju Szachowego z
Turnieju A i B uzyskują prawo udziału w Finale VII Akcji Społecznej „Szachiści grają dla
Polonii”, który zorganizowany zostanie w Senacie RP w Warszawie w I połowie 2017 r.
 Puchary, statuetki i dyplomy dla najlepszych w Turniejach A, B i C
 Dla wszystkich uczestników Turnieju przewidziane są nagrody rzeczowe i upominki
10. Zgłoszenia do udziału w Turnieju:
Zgłoszenia TYLKO DROGĄ MAILOWĄ prosimy kierować na adres mailowy:
[email protected]
lub zamieszczać bezpośrednio na stronie CHESSARBITER pod odpowiednimi linkami:
Turniej A: http://www.chessarbiter.com/turnieje/2016/ti_6263/
Turniej B: http://www.chessarbiter.com/turnieje/2016/ti_6264/
Turniej C: http://chessarbiter.com/turnieje/2016/ti_6257/
Turniej D: http://chessarbiter.com/turnieje/2016/ti_6256/
w terminie do 1 grudnia 2016 r.
UWAGA: liczba miejsc w Turnieju ograniczona – o udziale może decydować kolejność
zgłoszeń
W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko, tytuł szachowy lub kategorię szachową, aktualny
ranking (FIDE / krajowy), przynależność klubową, datę urodzenia (dotyczy juniorów) oraz wybrany
turniej szachowy (Turniej A, B, C lub Turniej D). Dla ułatwienia kontaktu prosimy o podanie numeru
telefonu i adresu E-mail.
Uczestnicy zakwalifikowani do udziału w Turnieju otrzymają drogą mailową informację
zwrotną.
Aktualna lista uczestników publikowana będzie na stronie
www.szachydladzieci.com.pl
Wpisowe do turniejów: 25 zł od uczestnika (płatne na sali gry - przed rozpoczęciem
rozgrywek)
11.Informacje dodatkowe:
 Organizator zapewnia sprzęt szachowy
 Prawo interpretacji niniejszego Komunikatu należy do Organizatora Turnieju.
 Zawodnicy lub kluby pokrywają koszty ewentualnego indywidualnego ubezpieczenia
zdrowotnego.
Organizatorzy

Podobne dokumenty