Program duszpasterski od 23 X do 23 XI 2014 r.

Komentarze

Transkrypt

Program duszpasterski od 23 X do 23 XI 2014 r.
23 października – CZWARTEK - św. Jana Kapistrana, prezbitera lub św. Józefa Bilczewskiego, biskupa
17.00 N.Jamka Sakrament Pokuty i Pojednania i Różaniec, Celebracja liturgiczna jako przygotowanie do Bierzmowania
dla klas II gimnazjalnych i Msza św.: „Szkolna” (P) Za żyjących na ziemi i w czyśćcu Parafian św. Wawrzyńca
18.30 Dąbrowa Za + męża Jana Koksanowicza stała i Różaniec
17.30 Karczów, Lipowa RÓŻANIEC
24 października – PIĄTEK – św. Antoniego Marii Clareta, biskupa, bł. Jana Wojciecha Balickiego, prezbitera
17.30 Karczów W intencji i w intencjach Edith Kotzian z ok. 82. r. ur. i Jej męża oraz za ++ rodziców i rodzeństwo z obu stron
18.30 Dąbrowa Sakrament Pokuty i Pojednania, Różaniec a po Nim Msza św. ”Szkolna” (III): Za ++ w
rocznicę śmierci Teklę i Jana oraz pozostałych z rodziny Jóźków, Michoń, Besaraba, Trojanowski stała
17.00 N.Jamka 17.30 Lipowa RÓŻANIEC
25 października – SOBOTA
16.45 Lipowa Różaniec – Msza św. niedzielna: Za ++ Jarosława Juszczaka i z rodziny stała
18.00 Dąbrowa Różaniec – Msza św. niedzielna: W intencji i w intencjach Teodora Gajdy z ok. 50. r. ur. i Jego rodziny
26 października 2014 roku - NIEDZIELA
XXX
ZWYKŁA
KIERMASZ - rocznica poświęcenia kościoła parafialnego w Dąbrowie
8.00 Dąbrowa W podzięce Bogu i M.B.Fatimskiej za 20. lat posługi zelatorki, w intencji i w intencjach Rozalii Półtorak
9.15 N. Jamka O Boże Błogosławieństwo przejawiające się w zdrowiu i szczęściu dla naszej mamusi Jolanty
Zabawka z okazji 50. r. ur. oraz w intencji Olivera Staniszewskiego z ok. 1. r. Chrztu, Jego rodziców, chrzestnych,
pozostałej rodziny i przyjaciół
10.30 Karczów Za ++: Kazimierza Wodeckiego, z rodziny Wodecki, rodziców Józefa i Marię Żmudź, dziadków z
rodziny Olender oraz o błogosławieństwo Boże – szczególnie o zdrowie w rodzinie Wodecki - Ploch stała
11.45 Dąbrowa W intencji i w intencjach Budowniczych i konserwatorów kościoła parafialnego w Dąbrowie
– służą Szafarze, Maryjanki, Schola
15.00 Dąbrowa – plebania spotkanie z posługującym dzisiaj w naszej Parafii misjonarzem,
O. Krzysztofem Kołodyńskim SVD (z łac. Societas Verbi Divini – Zgromadzenie Słowa Bożego))
Ogłoszenia Parafialne w dniu 26 października 2014 roku:
1) W związku z tym, że dzisiejszej niedzieli jest dwóch kapłanów w Parafii, to można zamówić intencję Mszy św..
2) Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na potrzeby Parafii (w Dąbrowie - powinowata). Po mszy św. zbiórka na cele dobroczynne.
Również przed kościołem możliwość zakupienia filmu o życiu w krajach misyjnych (cena od 10 zł wzwyż) i innych publikacji – dochód
ze sprzedaży, przeznaczony jest na potrzeby misji prowadzonych przez Ojców Werbistów.
3) O przygotowanie kościoła (proszę o podpis na liście obecności) na Ur. Wszystkich Świętych poprosimy 31 października:
DĄBROWA Rodzina-Danuty-Antonowskiej, Pan-Ryszard-Królikowski, Pani-Genowefa –Derda, Rodzina-Waldemara-i
Magdaleny-Sozańskich KARCZÓW Pani-Renata-Iwańska, Rodzina-Romana-i Stanisławy-Musiał N.JAMKA Rodzina-MariiŻmudź, Rodzina-Adama-Krakowiak LIPOWA Pan-Bogdan-Zadrożny, Rodzina-Andrzeja-Zadrożnego-i Agnieszki Kuszaj
4) Wypominki za zmarłych składamy do dnia 08 listopada włącznie. Będą czytane przy okazji Mszy św. w intencji i w intencjach
zmarłych z wypominek w tygodniu 03-08 listopad.
5) ODPUSTY ZA ZMARŁYCH:
a) Wierni, którzy nawiedzą kościół lub kaplicę publiczną od południa 01 listopada i przez cały dzień 02 listopada, mogą dostąpić
odpustu zupełnego, który można ofiarować za zmarłych. Można go uzyskać tylko jeden raz. Należy odmówić: Ojcze nasz, Wierzę, modlitwę
w intencjach w jakich modli się Ojciec Święty, należy w danym dniu przystąpić do Komunii św., by odpust był zupełny - należy wyrzec się
wszelkiego przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, nawet do tego najbardziej powszedniego
b) Wierni, którzy pobożnie nawiedzą cmentarz i przynajmniej w myśli pomodlą się za zmarłych, mogą uzyskać odpust za zmarłych
w czyśćcu. Odpust ten jest zupełny w dniach od 01 do 08 listopada, a w inne dni roku jest cząstkowy. By odpust był zupełny - należy oprócz
nawiedzenia i modlitwy na cmentarzu odmówić: Ojcze nasz, Wierzę, modlitwę w intencjach w jakich modli się Ojciec Święty, należy w
danym dniu przystąpić do Komunii św., by odpust był zupełny - należy wyrzec się wszelkiego przywiązania do jakiegokolwiek grzechu,
nawet do tego najbardziej powszedniego.
6) Kwesta na cmentarzu w Dzień Zaduszny - na jego utrzymanie.
27 października – PONIEDZIAŁEK - św. Sabiny, męczennicy
17.30 Dąbrowa W intencji i w intencjach Danuty i Wojciecha Palacz z ok. r. Ślubu i Ich dzieci stała i Różaniec
17.00 N.Jamka 17.30 Karczów, Lipowa RÓŻANIEC
28 października - WTOREK - ŚWIĘTO ŚW. APOSTOŁÓW SZYMONA i JUDY TADEUSZA
17.30 Dąbrowa W intencji i w intencjach Jana i Marii Rypa, Ich dzieci i wnuków stała i Różaniec
17.00 N.Jamka 17.30 Karczów, Lipowa RÓŻANIEC
29 października – ŚRODA
8.00 Dąbrowa Za ++ Annę i Franciszka Zapotocznych i Różaniec
17.00 N.Jamka 17.30 Karczów, Lipowa RÓŻANIEC
30 października – CZWARTEK
17.30 Dąbrowa Za + Zbigniewa Dziubek (+30.10.2012 r.) stała i Różaniec
17.00 N.Jamka 17.30 Karczów, Lipowa RÓŻANIEC
31 października – PIĄTEK
16.30 Lipowa Za + Mariusza Rydzyńskiego w 1. rocznicę zakończenia ziemskiej pielgrzymki
17.30 Dąbrowa Sakrament Pokuty i Pojednania i Różaniec, Msza św. Za ++ Władysława Półtoraka i Łucję Olender stała
17.00 N.Jamka 17.30 Karczów RÓŻANIEC
01 listopada - SOBOTA - UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH
8.00 Dąbrowa Różaniec, w tym czasie SAKRAMENT POKUTY I POJEDNANIA i potem Msza św.: Za ++ Agatę,
Stanisława, Genowefę i Wojciecha Zalewskich oraz Antoninę, Floriana, Jana i Józefa Słodkowskich stała
8.45 Lipowa Różaniec, w tym czasie SAKRAMENT POKUTY I POJEDNANIA i potem Msza św.:
Za ++: męża Antoniego Dziedzic oraz rodziców z obu stron stała
9.15 N.Jamka Różaniec, w tym czasie SAKRAMENT POKUTY I POJEDNANIA i potem Msza św.:
Za ++: męża Bolesława Kwietnia, syna Jana i rodziców Jana i Wiktorię stała
10.30 Karczów Różaniec, w tym czasie SAKRAMENT POKUTY I POJEDNANIA i potem Msza św.:
Za ++ rodziców Anielę i Grzegorza Olender oraz Teklę i Antoniego Chruściel, Ich rodziców, rodzeństwo,
pokrewieństwo z obu stron a także o błog. Boże, szczególnie zdrowie w rodzinie Chruściel i Jabłoński stała
11.45 Dąbrowa Różaniec, w tym czasie SAKRAMENT POKUTY I POJEDNANIA i potem Msza św.:
Za ++ Mariannę i Stefana Gilos, Gertrudę i Tadeusza Surma stała
02 listopada - NIEDZIELA - DZIEŃ ZADUSZNY
-WSPOMNIENIE WSZYSTKICH WIERNYCH ZMARŁYCH
Na 30 minut przed każdą Mszą św. Nabożeństwo Różańcowe za zmarłych
kwesta na cmentarzu na jego utrzymanie - w ubiegłym roku w: Dąbrowie 2895,73 zł (w roku 2012: 2265,43 zł+10 Eu),
w N.Jamce 327,90 zł (w roku 2012: 414 zł), w Lipowej (w roku 2012: 323,50 zł), w Karczowie 2593,82 zł (w roku 2012: 615,55 zł)
8.00 Dąbrowa 1) W intencjach Ojca Świętego
2) Za ++ Anastazję i Wilhelma Latosków oraz ++ z rodziny Latoska, Grallok, Bonk, Jureczko
9.15 N.Jamka Za wszystkich zmarłych - nabożeństwo na cmentarzu (błog. nagrobków)
10.30 Karczów można zamówić intencję Mszy św., - nabożeństwo na cmentarzu (błog. nagrobków)
9.45 Lipowa W intencjach Ojca Świętego - nabożeństwo na cmentarzu (błog. nagrobków)
11.45 Dąbrowa Za wszystkich zmarłych - nabożeństwo na cmentarzu (błog. nagrobków)
Intencje dla Róż Różańcowych: do 15.XI – w intencji młodych Parafian do 22.XI – intencja misyjna, do 29.XI
– w intencji i w intencjach mężczyzn i młodzieńców naszej Parafii, do 05.XII – o chrześcijańskie przeżycie Adwentu.
Ogłoszenia Parafialne w dniu 02 listopada 2014 roku:
1) Kolekta dzisiejsza na potrzeby Seminarium i innych instytucji diecezjalnych. Po Mszy św. zbiórka na Radio Maryja.
2) O przygotowanie kościoła (proszę o podpis na liście obecności) poprosimy w sobotę 09 listopada następujące rodziny i osoby:
DĄBROWA Rodzina-Krzysztofy-Dec, Pani-Zofia-Kurnikowska, Pani-Waleria-Bil KARCZÓW Rodzina-Franciszka-i BożenyWojtynów, Pan-Maria-Mikłuszka, Rodzina-Mariana-i Iwony-Mikłuszka N.JAMKA Pani-Erika-Glazder, Rodzina-RosamundyGryszok LIPOWA Pani-Krystyna-Kubów, Rodzina-Józefy-Bończuk
3) W przyszłą sobotę, 08 listopada - GENERALNE SPRZĄTANIE w Dąbrowie(proszę o podpis na liście obecności) - od
godz.9.00 - poprosimy następujące osoby i rodziny: wokół kościoła: Rodzina-Krzysztofy-Dec, Pani-Zofia-Kurnikowska, PaniWaleria-Bil, Rodzina -Tadeusza -i Ireny –Nieckarzów, Rodzina-Gerdy-Smolin, Rodzina-Wernera-Szopa, Rodzina-Wiesława i TeresyJureńczyków, Rodzina-Wojciecha-i Katarzyny-Diechtiar, Rodzina-Damiana-i Agnieszki-Tomasik, Rodzina-Bogdana i Heleny-Zimochów,
Pani-Karolina-Węglińska, Rodzina-Jan Ryszard-i Anna-Kornatowscy, Rodzina-Marka i Teresy-Sikora, Rodzina-Teresy-Partyka
wokół plebanii: Rodzina-Macieja-i Eweliny-Bilów, Rodzina-Eugeniusza-i Anny-Rydzyńskich, Rodzina-Michała-i Aleksandry-Homenda, RodzinaMarii-Podkowa, Rodzina-Grzegorza-i Iwony-Baranowskich, Rodzina-Ryszarda i Anny-Cabałów, Rodzina-Stanisława i Władysławy-Baniów
4) Również w przyszłą sobotę, 08 listopada - GENERALNE SPRZĄTANIE wokół kościoła w Karczowie (proszę o podpis na
liście obecności) - od godz.9.00 - poprosimy następujące osoby i rodziny:: Rodzina-Dariusza-i Barbary-Ciapa, Rodzina-Krzysztofa-i
Małgorzaty-Krawczyk, Rodzina-Krzysztofa-i Iwony-Rechleckich, Rodzina-Marcina-i Magdaleny-Kaczmarskich, Rodzina-Antonyego-i Magdaleny-Vande
Finste, Rodzina-Adama-i Doroty-Ziomek, Rodzina-Sebastiana-i Katarzyny-Surowiec, Rodzina-Mariusza-i Małgorzaty-Gałaszyk, Rodzina-Mieczysława-i
Beaty-Jurczyk, Rodzina-Tadeusza-i Stanisławy-Kiejsów, Rodzina-Rozalii-Kobszyk, Rodzina-Henryka-i Jolanty-Kobszyków
03 listopada – PONIEDZIAŁEK – św. Marcina de Porres, zakonnika lub św. Huberta, biskupa
16.30 Karczów, N.Jamka / 17.15 Lipowa Różaniec za zmarłych i Komunia św.
17.30 Dąbrowa Różaniec i Msza św. Za ++ z wypominek
04 listopada – WTOREK – św. Karola Boromeusza, biskupa
16.30 N.Jamka / 17.15 Lipowa Różaniec za zmarłych i Komunia św.
16.30 Karczów / 17.30 Dąbrowa Różaniec i Msza św. Za ++ z wypominek
05 listopada – ŚRODA
16.30 N.Jamka / 17.15 Lipowa Różaniec za zmarłych i Komunia św.
16.30 Karczów / 17.30 Dąbrowa Różaniec i Msza św. Za ++ z wypominek
06 listopada – PIERWSZY CZWARTEK MIESIĄCA
15.00 Dąbrowa W intencji i w intencjach Rady Gminy Dąbrowa i Ich rodzin (z ok. zakończenia kadencji)
16.30 Karczów NIESZPORY za zmarłych i Msza św. W intencji i w intencjach Anny i Piotra Olender z ok. r. Ślubu
(Ślub: 06.11.1976 r.) stała – zmiana tajemnic Różańca
16.30 N.Jamka / 17.15 Lipowa Różaniec za zmarłych i Komunia św.
17.30 Dąbrowa NIESZPORY za zmarłych i Msza św. Za ++ z wypominek – zmiana tajemnic Różańca
07 listopada – PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA
Sakramentalne odwiedziny chorych i starszych Parafian
16.30 Karczów „Szkolna”(5) Różaniec, Spowiedź i Msza św. Za + Agatę Karczmarczyk w 1. r. zakończenia ziemskiej pielgrzymki
17.30 Dąbrowa „Szkolna” (5) Różaniec, Spowiedź i Msza św. Za ++ z wypominek
16.30 N.Jamka / 17.15 Lipowa Różaniec za zmarłych i Komunia św.
08 listopada – SOBOTA
Na 30 minut przed każdą Mszą św. Nabożeństwo Różańcowe za zmarłych i prześladowanych za wiarę:
16.15 Lipowa – Msza św. niedzielna: Za + Ewę Rączkiewicz w r. śm. stała – zmiana tajemnic Różańca
17.30 Dąbrowa – Msza św. niedzielna: 1) Za ++: rodziców Janinę i Mieczysława Andruszkiewicz oraz Jana
Andruszkiewicza, Nelii i Czesława Ziober stała
2) Za + Mariana Gruszkowskiego (zam. kuzyn Jasiek z Żurowej z rodziną)
09 listopada 2014 roku - NIEDZIELA
XXXII ZWYKŁA
– ŚWIĘTO ROCZNICY POŚWIĘCENIA BAZYLIKI NA LATERANIE
Dzień Solidarności Z Kościołem Prześladowanym
Na 30 minut przed każdą Mszą św. Nabożeństwo Różańcowe za zmarłych i prześladowanych za wiarę
8.00 Dąbrowa 1) Za ++ z rodziny Partyka, Boguszewski, Sołęga, Dzierwa i Jarmoszko stała
2) Za + Violettę Kokott stała
9.15 N.Jamka 1) Za ++: Horsta i Gertrudę Bienek oraz rodziców z obu stron stała
2) Za ++ rodziców Lovidzi, Rikardo, Marija, Anna – zmiana tajemnic Różańca
10.30 Karczów W intencji i w intencjach Piotra i Bernadety Gruntowskich z ok. r. Ślubu stała
11.45 Dąbrowa Za ++ Fieńko: męża Zbigniewa (+10.11.2008 r.), teściów Genowefę i Michała oraz rodziców
Genowefę i Piotra Fundakowskich stała
Ogłoszenia Parafialne w dniu 09 listopada 2014 roku:
1) Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na potrzeby naszej Parafii. Po Mszy św. zbiórka na potrzeby prześladowanych
Kościołów, w ubiegłym roku wyniosła: 568,71 zł (w 2012 r.: 850,30 złł).
2) O przygotowanie kościoła (proszę o podpis na liście obecności) poprosimy w sobotę 16 listopada następujące rodziny i osoby:
DĄBROWA Rodzina-Mariusza-i Oliwii-Wiśniewskich, Rodzina-Waldemara-i Marioli-Bania, Rodzina-Dariusza-i Edyty-Bania
KARCZÓW Rodzina-Krzysztof-i Teresa-Kosińscy, Rodzina-Sebastiana-i Dagmary-Draguć N.JAMKA Rodzina-Pawła-i LucynyBienków, Rodzina-Dorosz LIPOWA Rodzina-Mariana-i Rozwity-Brosławskich, Rodzina-Tomasza-i Żanety-Makuch
3) Dzisiaj (zawsze w drugą niedzielę miesiąca), na Górze św. Anny, na Mszy św. o godz. 11.30 – błogosławieństwo matek w stanie błogosławionym.
10 listopada – PONIEDZIAŁEK - św. Leona Wielkiego, papieża i doktora Kościoła
16.30 Karczów Za + Mariana Gruszkowskiego (zam. kuzynka Zofia z rodziną z Binarowej)
17.30 Dąbrowa 1) Za + Alfreda Buczkowskiego (+10.11.2010 r.)stała
2) Za ++ Józefa (+10.11.2001 r.) i Franciszkę Kusiak i ++ z rodziny stała
11 listopada - WTOREK - ŚW. MARCINA Z TOURS, BISKUPA
9.30 Karczów W intencji i w intencjach Ojczyzny i wszystkich Marcinów (specjalne błogosławieństwo dla dużych i małych Marcinów)
Po Mszy św., na plebanii, spotkanie Parafialnej Rady Duszpasterskiej, do której należą: Ks. Marcin Bonk, Klemens Adamski, Anna Zarwańska, Maciej Iwański, Piotr
Gruntowski, Dorota Słomka, Małgorzata Szyryk, Krystian Iwański, Władysława Dziedzic, Józef Półtorak, Dawid Drozd, Franciszek Maciejewski, Iwona Gierłach, Celina
Juszczak, Kazimierz Hałabura, Jolanta Jakubek. Proszę o przekazanie radnym uwag dotyczących funkcjonowania Parafii.
12 listopada - ŚRODA – św. Jozafata, biskupa i męczennika
17.30 Dąbrowa Za ++ z rodziny Jóźków i Drozda stała
13 listopada – CZWARTEK – św. Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka, Krystyna
- pierwszych męczenników Polski
16.30 Karczów Za ++ rodziców Cecylię i Alfonsa Prokop, Edmunda Biedroń oraz o błog. Boże w rodzinie Norberta i Reginy Prokopstała
17.30 Dąbrowa Za ++ Antoniego Dec oraz Leona i Genowefę Kowalczyk stała
14 listopada – PIĄTEK – bł. Marii, Luizy Merkert – dziewicy, współzałożycielki Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety
16.00 Karczów „Szkolna” (6) Celebracja liturgiczna jako przygotowanie do Bierzmowania dla klas II gimnazjalnych i Msza
św.: W intencji i w intencjach rodziny Sopa, Korzekwa i Czapczyński stała – po Mszy św. ucałowanie relikwii bł. Marii Merkert
17.30 Dąbrowa ”Młodzież i dzieci” (6) W intencji i w intencjach Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety stała – ucałowanie relikwii bł. Marii Merkert
15 listopada – SOBOTA – św. Alberta Wielkiego, biskupa i doktora Kościoła
Na 30 minut przed każdą Mszą św. Nabożeństwo Różańcowe za zmarłych i za ofiary wypadków drogowych
16.15 Lipowa – Msza św. niedzielna Za + Mariana Gruszkowskiego (zam. kuzynka Hela z Żurowej z rodziną)
17.30 Dąbrowa – Msza św. niedzielna Za ++ rodziców Józefę i Franciszka Olender, Ich rodziców i rodzeństwo, męża Franciszka Kamińskiego sta
16 listopada 2014 roku - NIEDZIELA
XXXIII ZWYKŁA
Światowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych
Na 30 minut przed każdą Mszą św. Nabożeństwo Różańcowe za zmarłych i za ofiary wypadków drogowych
8.00 Dąbrowa W intencji i w intencjach żyjących na ziemi i w czyśćcu Parafian
9.15 N.Jamka Za + Ks. Tadeusza Maciaszka (+15.11.1992 r.) stała
10.30 Karczów Dziękczynno-przebłagalna w intencji i w intencjach Janiny i Stanisława Bąk oraz Ich dzieci i wnuków stała
11.45 Dąbrowa Za ++ z rodzin Dajczak, Letki, Zaleski, Wodecki, Gąsiorek, Charczyński stała
Ogłoszenia Parafialne w dniu 16 listopada 2014 roku:
1) Kolekta dzisiejsza na potrzeby Parafii. W Dąbrowie specjalna kolekta na pokrycie remontu organów – październikowa
wyniosła 1894,55 zł – a remont kosztował 6 500 zł; (Lipowa, N.Jamka, Karczów – dla siebie).
2) O przygotowanie kościoła (proszę o podpis na liście obecności) poprosimy w sobotę 22 listopada następujące rodziny i
osoby: DĄBROWA Rodzina-Krzysztofa-i Magdaleny-Szczepaniak, Rodzina-Tadeusza-i Haliny-Kuśnierz, Rodzina-Mariusza-i
Małgorzaty-Seredyka KARCZÓW Rodzina-Grzegorza-i Doroty-Kosińskich, Pan-Leon-Trenka N.JAMKA Rodzina-Zbigniewa-i
Krystyny-Czajów, Pani-Longina-Czaja LIPOWA Pani-Wanda-Molenda, Rodzina-Ryszard-i Maria-Zadrożny
17 listopada - PONIEDZIAŁEK - św. Elżbiety Węgierskiej, zakonnicy
17.30 Dąbrowa Za + Barbarę Mariańską (+17.11.2006 r.) stała
18 listopada - WTOREK – bł. Karoliny Kózkówny, dziewicy i męczennicy
16.30 Karczów Za + Mariana Gruszkowskiego (zam. kuzyn Jan Wach z rodziną ze Stróżówki)
17.30 Dąbrowa 1) Za ++ Zdzisława i Lucję Czerwińskich stała
2) Za + Kazimierza Sokalskiego stała
19 listopada – ŚRODA - bł. Salomei, zakonnicy
16.30 N.Jamka Za + Mariana Gruszkowskiego (zam. brat Eugeniusz z rodziną)
17.30 Dąbrowa 1) W intencji i w intencjach Danuty i Władysława Żmudź z ok. r. Sakramentu Małżeństwa stała
2) Dziękczynno-przebłagalna i z prośbą o dalszą Bożą opiekę w rodzinie Elżbiety i Ericha Adamskich z ok. r. Ślubu stała
20 listopada – CZWARTEK - św. Rafała Kalinowskiego, prezbitera
16.00 Karczów Celebracja z udziałem klas I gimnazjalnych z całej Parafii i Msza św. „Szkolna”(I) Za Parafian
17.30 Dąbrowa 1) Za ++ z rodziny Olender i Bil oraz Zofię i Stanisława Sołęga stała
2) Za ++ Stanisława Dreszler, Jego rodziców i siostry stała
21 listopada – PIĄTEK – Ofiarowanie Najświętszej Maryi Panny
Służba Dzieci Maryi b.c.
17.30 Dąbrowa „Młodzież i dzieci” W intencji i w intencjach Scholi, Organistów i ich rodzin stała
22 listopada - SOBOTA – Św. Cecylii, Dziewicy i Męczennicy
15.45 Lipowa- RÓŻANIEC-Msza św. niedzielna: W intencji i w intencjach Anny Damboń z ok. r. ur. oraz Jej dzieci i wnuków stała
17.00 Dąbrowa - RÓŻANIEC – Msza św. niedzielna: 1) Za + Mariannę Podlodowską (+23.11.2011 r.) stała
2) Za ++ rodziców Anielę i Kazimierza Ptaszek, Antoninę i Bronisława Stasiak oraz Weronikę i Krystynę Kamińską i pokrewieństwo z rodziny Flis stała
23 listopada 2014 roku - NIEDZIELA UROCZYSTOŚC JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA
Na Mszy św. kolekta na kościół św. Karola Boromeusza w Opolu (Osiedle Chabry)
Na 30 minut przed każdą Mszą św. Nabożeństwo Różańcowe za zmarłych.
DZISIAJ - Lektorzy i ministranci z całej Parafii służą na Mszy św. o godz. 11.45 w Dąbrowie, na pozostałych Mszach św. służą maryjanki na b.p..
8.00 Dąbrowa 1) Za ++ Eleonorę Giza, Andrzeja i Annę Szymanek oraz rodzeństwo stała
2) Za + mamę Annę Półtorak (+ 23.11.2008 r.) stała
9.15 N.Jamka Za ++ Michała, Marię, Piotra, Genowefę, Bronisława, Ksawerę i Stefana Kaszubów stała
10.30 Karczów 1) W 1. r. śmierci Mamy Ireny Nowak i w 2. r. śm. siostry Krystyny Łukasik
2) Za ++ Władysława Wojtyna, rodziców: Katarzynę i Jana Wojtynów oraz Annę i Franciszka Kromp a także o błog. Boże w rodzinie Wojtynastała
11.00 Opole – kościół seminaryjno-akademicki – od godz. Dzień skupienia dla nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej
11. 45 Dąbrowa 1) UROCZYSTA MSZA ŚWIĘTA W INTENCJI MĘŻCZYZN, MŁODZIEŃCÓW i CHŁOPCÓW NASZEJ PARAFII
2) Za ++ rodziców Walerię i Marcina Kubickich oraz Marię i Franciszka Czuj oraz syna Mariusza stała

Podobne dokumenty