OK_1743 - kolekcja Ireny Szareckiej-Sosnowskiej

Komentarze

Transkrypt

OK_1743 - kolekcja Ireny Szareckiej-Sosnowskiej
Fundacja Ośrodka KARTA
02-536 Warszawa
Narbutta 29
Wstęp do inwentarza zbioru/zespołu
Kolekcja Ireny Szareckiej-Sosnowskiej
1850 - 1929
Nr zbioru/zespołu
PL_1001_OK_1743
I Charakterystyka twórcy zbioru/zespołu
Irena Szarecka-Sosnowska ur. 12.05.1905 r., zm. 6.08.2004 r., autorka wspomnień rodzinnych pt.
Antykronika rodu Szareckich, zapisanych w 1979 roku.
II Dzieje zbioru/zespołu
Kolekcja została przekazana Archiwum Fotografii Fundacji Ośrodka KARTA przez Dominika Księskiego
19 marca 2015 roku. Nie posiadała środka ewidencyjnego. Po przeprowadzonej inwentaryzacji
kolekcja składa się z jednej jednostki archiwalnej.
III Charakterystyka archiwalna zbioru/zespołu
Tytuł: Kolekcja Ireny Szareckiej-Sosnowskiej
Granice chronologiczne: 1850 - 1929
Granice terytorialne: Polska, Białoruś, Litwa, Rosja, Francja, Niemcy
Rozmiar: Jednostki archiwalne: 1,00
IV Zawartość zbioru/zespołu
W teczce o sygn. OK_1743_0001 znajdują się fotografie rodzinne Ireny Sosnowskiej-Szareckiej i
zdjęcia przyjaciół rodziny.
V Metody porządkowania
Kolekcja otrzymała układ schematyczno-rzeczowy, składa się z jednej jednostki archiwalnej. Dla
kolekcji sporządzono inwentarz książkowy i opatrzono go wstępem.
Bibliografia
Archiwum Ośrodka KARTA, Szarecka-Sosnowska, Irena, Antykronika rodu Szareckich, 1979, rękopis,
brak sygnatury
Sygnatura jednostki
archiwalnej
0001
Tytuł
INWENTARZ
Daty
Opis zewnętrzny
Zdjęcia rodzinne
Szareckich
1850 1929
Rozmiar dokumentów
ogółem: 80
fotografia czarno-biała i
sepia
polski, francuski,
niemiecki, rosyjski
Jednostka archiwalna nr 0001: Zdjęcia rodzinne Szareckich
Rozmiar i nośnik:
liczba dokumentów ogółem: 80
ilość dokumentów obrazowych: 80
odbitka fotograficzna
Sygnatury
dawne
Uwagi
Data: 1850 - 1929
Nazwa twórcy: Szarecka-Sosnowska, Irena (1914 – 2004)
Spis dokumentów w jednostce archiwalnej
Sygnatura Tytuł
Daty
Opis
Sygnatury Uwagi
dokumentu
zewnętrzny
dawne
0001
Portret kobiety wykonany w atelier
1882
Dokument
fotograficznym Jaeger
obrazowy
Rozmiar (liczba
stron): 1
Odbitka fot.,
sepia
język rosyjski
0002
Helena Florentyna Korkuć, po mężu
1880 - Dokument
Szarecka (1871-1944), matka Ireny
1889
obrazowy
Szareckiej-Sosnowskiej
Rozmiar (liczba
stron): 1
Odbitka fot.,
sepia
język francuski
0003
Konstanty Skirmunt (1866-1949) - polski
1880 - Dokument
polityk i dyplomata
1889
obrazowy
Rozmiar (liczba
stron): 1
Odbitka fot.,
sepia
język francuski
0004
Portret p. Poczobutta, wileńskiego
1880 - Dokument
znajomego Heleny Szareckiej z d. Korkuć
1889
obrazowy
Rozmiar (liczba
stron): 1
Odbitka fot.,
sepia
język francuski
0005
Ludwika Korkuć z d. Bańkowska z córką
1891
Dokument
Heleną, późniejszą żoną Stanisława
obrazowy
Szareckiego i matką Ireny SzareckiejRozmiar (liczba
Sosnowskiej
stron): 1
Odbitka fot.,
sepia
język polski
0006
Zofia Szarecka, siostra Stanisława
1892 - Dokument
1902
obrazowy
Rozmiar (liczba
stron): 1
Odbitka fot.,
sepia
język polski
0007
Portret p. Haraszymowicza, znajomego
1895-03- Dokument
rodziny Szareckich
04
obrazowy
Rozmiar (liczba
0008
Zenon Stocki, syn Jadwigi z d. Korkuć z
pierwszego małżeństwa
1896
0009
Maksymilian Korkuć, weterynarz
1899
0010
Galina Tretiakow, córka Jadwigi z d. Korkuć 1890 1899
0011
Rodzeństwo Maria i Henryk Skirmunttowie, 1890 właściciele majątku w Mołodowie
1899
0012
Stanisław Szarecki (1865-1944), ojciec Ireny 1890 Szareckiej-Sosnowskiej
1899
0013
Kazimierz Szarecki, brat Stanisława
Szareckiego
1890 1899
0014
Maria Korkuć (z lewej), siostra Heleny po
mężu Szareckiej, z przyjaciółką
1890 1899
stron): 1
Odbitka fot.,
sepia
język polski,
język białoruski
Dokument
obrazowy
Rozmiar (liczba
stron): 1
Odbitka fot.,
sepia
język rosyjski
Dokument
obrazowy
Rozmiar (liczba
stron): 1
Odbitka fot.,
sepia
język rosyjski
Dokument
obrazowy
Rozmiar (liczba
stron): 1
Odbitka fot.,
sepia
Dokument
obrazowy
Rozmiar (liczba
stron): 1
Odbitka fot.,
sepia
język francuski
Dokument
obrazowy
Rozmiar (liczba
stron): 1
Odbitka fot.,
sepia
język francuski
Dokument
obrazowy
Rozmiar (liczba
stron): 1
Odbitka fot.,
sepia
język polski
Dokument
obrazowy
Rozmiar (liczba
stron): 1
Odbitka fot.,
0015
Jadwiga Korkuć po mężu Tretiakowa,
siostra Heleny po mężu Szareckiej
1890 1899
0016
Stanisław Szarecki (1865-1944), ojciec Ireny 1890 Szareckiej-Sosnowskiej
1899
0017
Płk. Tretiakow, mąż Jadwigi z d. Korkuć,
ojciec Galiny
0018
Maria Korkuć, siostra Heleny Szareckiej z d. 1890 Korkuć
1899
0019
Jadwiga Korkuć, siostra Heleny Szareckiej z 1890 d. Korkuć
1899
0020
Marianna (Mania) Brin, z d. Przyłuska
1890 1899
0021
Melania Przyłuska z d. Tarasewicz
1890 1899
0022
Wanda Domańska
1890 1899
1890 1899
sepia
język polski
Dokument
obrazowy
Rozmiar (liczba
stron): 1
Odbitka fot.,
sepia
język francuski
Dokument
obrazowy
Rozmiar (liczba
stron): 1
Odbitka fot.,
sepia
język francuski
Dokument
obrazowy
Rozmiar (liczba
stron): 1
Odbitka fot.,
sepia
język francuski
Dokument
obrazowy
Rozmiar (liczba
stron): 1
Odbitka fot.,
sepia
Dokument
obrazowy
Rozmiar (liczba
stron): 1
Odbitka fot.,
sepia
Dokument
obrazowy
Rozmiar (liczba
stron): 1
Odbitka fot.,
sepia język
francuski
Dokument
obrazowy
Rozmiar (liczba
stron): 1
Odbitka fot.,
sepia
język francuski
Dokument
obrazowy
0023
Wanda Domańska
1890 1899
0024
Inż. Stocki, pierwszy maż Jadwigi z d. Korkuć 1890 1899
0025
Jadwiga Szarecka z d. Jarocka
1890 1899
0026
Portret żony Maksymiliana Korkucia
wykonany w atelier fotograficznym A. M.
Iwanicki
1890 1899
0027
Ignacy Karkowski, mąż Konstancji z d.
Korkuć
1890 1899
0028
Maksymilian Korkuć
1890 1899
0029
Portret żony Maksymiliana Korkucia
1890 wykonany w atelier fotograficznym Żutjewa 1899
Rozmiar (liczba
stron): 1
Odbitka fot.,
sepia
Dokument
obrazowy
Rozmiar (liczba
stron): 1
Odbitka fot.,
sepia
język polski
Dokument
obrazowy
Rozmiar (liczba
stron): 1
Odbitka fot.,
sepia
język francuski
Dokument
obrazowy
Rozmiar (liczba
stron): 1
Odbitka fot.,
sepia
język polski
Dokument
obrazowy
Rozmiar (liczba
stron): 1
Odbitka fot.,
sepia
język rosyjski
Dokument
obrazowy
Rozmiar (liczba
stron): 1
Odbitka fot.,
sepia
język polski
Dokument
obrazowy
Rozmiar (liczba
stron): 1
Odbitka fot.,
sepia
język rosyjski
Dokument
obrazowy
Rozmiar (liczba
stron): 1
Odbitka fot.,
0030
0031
0032
0033
0034
0035
0036
sepia
język rosyjski
Stefan Szarecki, syn Kazimierza Szareckiego 1904 - Dokument
1906
obrazowy
Rozmiar (liczba
stron): 1
Odbitka fot.,
sepia
język francuski
Kazimiera Szeniawska, przyjaciółka Heleny 1890 - Dokument
Szareckiej z d. Korkuć
1899
obrazowy
Rozmiar (liczba
stron): 1
Odbitka fot.,
sepia
język francuski
Portret rodzeństwa Lanemańskich
1890 - Dokument
1899
obrazowy
Rozmiar (liczba
stron): 1
Odbitka fot.,
sepia
język niemiecki
Portret p. Puchaczewskiej z synem Adamem 1890 - Dokument
wykonany w atelier fotograficznym U.
1899
obrazowy
Rittera
Rozmiar (liczba
stron): 1
Odbitka fot.,
sepia
język rosyjski
Doktor Stanisław Sikorski z Brześcia
Nieznane Dokument
obrazowy
Rozmiar (liczba
stron): 1
Odbitka fot.,
sepia
język rosyjski
Portret rodziny Litwinowiczów z Porzecza, Nieznane Dokument
wykonany w atelier fotograficznym
obrazowy
"Bernardi"
Rozmiar (liczba
stron): 1
Odbitka fot.,
sepia
język francuski
Portret przyjaciółki Konstancji Karkowskiej z Nieznane Dokument
d. Korkuć z mężem
obrazowy
Rozmiar (liczba
stron): 1
Odbitka fot.,
sepia
język francuski
0037
0038
0039
0040
0041
0042
0043
0044
Stanisław Szarecki (1865-1944), ojciec Ireny 1899 Szareckiej-Sosnowskiej
1901
Dokument
obrazowy
Rozmiar (liczba
stron): 1
Odbitka fot.,
sepia
język francuski
Siostry Maria, Jadwiga i Helena Korkuć
1899 - Dokument
1901
obrazowy
Rozmiar (liczba
stron): 1
Odbitka fot.,
sepia
język polski
Anatol Stocki, syn Jadwigi z d. Korkuć z
1899 - Dokument
pierwszego małżeństwa
1901
obrazowy
Rozmiar (liczba
stron): 1
Odbitka fot.,
sepia
Ksawery Karkowski, syn Konstancji z d.
1899 - Dokument
Korkuć
1901
obrazowy
Rozmiar (liczba
stron): 1
Odbitka fot.,
sepia
język polski
Józef Liskiewicz, ojciec chrzestny Jana
1899 - Dokument
Szareckiego, brata Ireny Szareckiej1901
obrazowy
Sosnowskiej
Rozmiar (liczba
stron): 1
Odbitka fot.,
sepia
język francuski
Galina Tretiakow, córka Jadwigi z d. Korkuć 1901 - Dokument
1903
obrazowy
Rozmiar (liczba
stron): 1
Odbitka fot.,
sepia
język rosyjski
Kościół św. Rocha, w którym ślub brali
1903-10- Dokument
Stanisław i Helena Szareccy
28
obrazowy
Rozmiar (liczba
stron): 1
Odbitka fot.,
sepia
Helena Florentyna Korkuć, przyszła żona
1902 - Dokument
Stanisława Szareckiego, matka Ireny
1904
obrazowy
Szareckiej-Sosnowskiej
Rozmiar (liczba
stron): 1
0045
Portret Heleny Florentyna Korkuć, przyszłej 1902 żony Stanisława Szareckiego, matki Ireny 1904
Szareckiej-Sosnowskiej
0046
Portret Adama Puchaczewskiego
0047
Maria Szarecka, po mężu Kondracka, siostra 1906 Ireny Szareckiej-Sosnowskiej
1908
0048
Portret Marii Szareckiej, po mężu
Kondrackiej, siostry Ireny SzareckiejSosnowskiej
0049
Maria, Jan i Kazimierz Szareccy, rodzeństwo 1910 Ireny Szareckiej-Sosnowskiej
1912
0050
Galina Tretiakow, córka Jadwigi z d. Korkuć 1910 1912
0051
Nauczycielki i uczennice szkoły
gospodarstwa domowego w Mołodowie
1910 1913
0052
Portret znajomych rodziny Szareckiech z
1914
1903
1906 1908
Odbitka fot.,
sepia
język francuski
Dokument
obrazowy
Rozmiar (liczba
stron): 1
Odbitka fot.,
sepia
język francuski
Dokument
obrazowy
Rozmiar (liczba
stron): 1
Odbitka fot.,
sepia
język rosyjski
Dokument
obrazowy
Rozmiar (liczba
stron): 1
Odbitka fot.,
sepia
język polski
Dokument
obrazowy
Rozmiar (liczba
stron): 1
Odbitka fot.,
sepia
język polski
Dokument
obrazowy
Rozmiar (liczba
stron): 1
Odbitka fot.,
sepia
Dokument
obrazowy
Rozmiar (liczba
stron): 1
Odbitka fot.,
sepia
język polski
Dokument
obrazowy
Rozmiar (liczba
stron): 1
Odbitka fot.,
sepia
Dokument
dziećmi
0053
Kopanie i zbieranie ziemniaków w majątku 1914
należącym do rodziny Skirmunttów
0054
Dzieci na huśtawce z gorzelanym Jerzym
Sarniewskim
0055
Po prawej stronie stoi rodzina Zalewskich z 1913 synem, siedzi p. Korowajowa (matka p.
1915
Zalewskiej)
0056
Wieś poleska
1913 1915
0057
Kanał Ogińskiego
1913 1915
0058
Rodzeństwo Maria i Henryk Skirmunttowie, 1913 właściciele majątku w Mołodecznie
1915
0059
Wnętrze kaplicy pałacowej w Mołodowie,
wybudowanej w latach 1905–1908 wg.
projektu Tadeusza Rostworowskiego
0060
Ksiądz Elert, proboszcz z Janowa, przed
1913 wejściem do kaplicy pałacowej w
1915
Mołodowie, wybudowanej w latach 1905–
1908 wg. projektu Tadeusza
1914
1913 1915
obrazowy
Rozmiar (liczba
stron): 1
Odbitka fot.,
sepia
Dokument
obrazowy
Rozmiar (liczba
stron): 1
Odbitka fot.,
sepia
Dokument
obrazowy
Rozmiar (liczba
stron): 1
Odbitka fot.,
sepia
Dokument
obrazowy
Rozmiar (liczba
stron): 1
Odbitka fot.,
sepia
Dokument
obrazowy
Rozmiar (liczba
stron): 1
Odbitka fot.,
czarno-biała
Dokument
obrazowy
Rozmiar (liczba
stron): 1
Odbitka fot.,
sepia
Dokument
obrazowy
Rozmiar (liczba
stron): 1
Odbitka fot.,
sepia
Dokument
obrazowy
Rozmiar (liczba
stron): 1
Odbitka fot.,
sepia
Dokument
obrazowy
Rozmiar (liczba
stron): 1
Rostworowskiego
0061
0062
0063
0064
0065
0066
0067
0068
0069
Odbitka fot.,
sepia
Portret grupowy
1913 - Dokument
1915
obrazowy
Rozmiar (liczba
stron): 1
Odbitka fot.,
sepia
Od lewej: Stanisław Szarecki, państwo
1915 - Dokument
Jakimowicz, NN i nauczycielka Władysława 1918
obrazowy
Leszczyńska
Rozmiar (liczba
stron): 1
Odbitka fot.,
sepia
Uczennica szkoły gospodarstwa domowego 1917
Dokument
w Mołodowie
obrazowy
Rozmiar (liczba
stron): 1
Odbitka fot.,
sepia
Stanisław i Helena Szareccy z dziećmi
1917 - Dokument
1918
obrazowy
Rozmiar (liczba
stron): 1
Odbitka fot.,
sepia
Nauczycielki ze szkoły gospodarstwa
1916 - Dokument
domowego
1918
obrazowy
Rozmiar (liczba
stron): 1
Odbitka fot.,
sepia
Portret p. Dygurskiej, krewnej Stanisława 1916 - Dokument
Szareckiego
1918
obrazowy
Rozmiar (liczba
stron): 1
Odbitka fot.,
sepia
Fotografia wykonana przed domem
1918-05 Dokument
rodzinny Szareckich w Mołodowie
obrazowy
Rozmiar (liczba
stron): 1
Odbitka fot.,
sepia
Stanisław Szarecki (1865-1944), ojciec Ireny 1917 - Dokument
Szareckiej-Sosnowskiej
1919
obrazowy
Rozmiar (liczba
stron): 1
Odbitka fot.,
sepia
Zdjęcie paszportowe p. Komarowej
1917 - Dokument
1919
0070
0071
0072
0073
0074
0075
0076
0077
obrazowy
Rozmiar (liczba
stron): 1
Odbitka fot.,
sepia
Zdjęcie paszportowe p. Leszczyńskiego, ojca 1917 - Dokument
nauczycielki z Mołodowa
1919
obrazowy
Rozmiar (liczba
stron): 1
Odbitka fot.,
sepia
Zdjęcie paszportowe Kazimiery Szeniawskiej 1917 - Dokument
1919
obrazowy
Rozmiar (liczba
stron): 1
Odbitka fot.,
sepia
Nauczycielka gospodarstwa domowego
1918-02- Dokument
Władysława Leszczyńska
13
obrazowy
Rozmiar (liczba
stron): 1
Odbitka fot.,
sepia
Żołnierze Wojska Polskiego
1919 - Dokument
1920
obrazowy
Rozmiar (liczba
stron): 1
Odbitka fot.,
sepia
Stefan Szarecki, syn Kazimierza Szareckiego 1919 - Dokument
1921
obrazowy
Rozmiar (liczba
stron): 1
Odbitka fot.,
sepia
język rosyjski
Jan Szarecki (1906-1993) w stroju
1919 - Dokument
harcerskim, brat Ireny Szareckiej1921
obrazowy
Sosnowskiej
Rozmiar (liczba
stron): 1
Odbitka fot.,
sepia
Podporucznik Wojska Polskiego Józef Góral, 1924-02- Dokument
kawalerzysta
14
obrazowy
Rozmiar (liczba
stron): 1
Odbitka fot.,
sepia
Józef Szarecki (z prawej), brat Ireny
1928
Dokument
Szareckiej-Sosnowskiej, z kolegą
obrazowy
Rozmiar (liczba
0078
Józef i Regina Szareccy
0079
Targ na łodziach
0080
Portret p. Dygurskiej z córką Stefanią
Trzcińską
stron): 1
Odbitka fot.,
sepia
język polski
1929-01 Dokument
obrazowy
Rozmiar (liczba
stron): 1
Odbitka fot.,
sepia
język polski
1920 - Dokument
1929
obrazowy
Rozmiar (liczba
stron): 1
Odbitka fot.,
sepia
1920 - Dokument
1929
obrazowy
Rozmiar (liczba
stron): 1
Odbitka fot.,
sepia
język francuski

Podobne dokumenty