Kursy - Moto-or | Ośrodek Szkolenia Kierowców

Komentarze

Transkrypt

Kursy - Moto-or | Ośrodek Szkolenia Kierowców
Kurs kategorii A, A1, A2
Program: 30 godzin teorii (godziny lekcyjne) + 20 godzin praktyki (godziny zegarowe).
Praktyczna nauka jazdy: odbywa się na motocyklach
● Suzuki GN 125 (kat. A1)
● Suzuki GS 500 (kat. A2)
● Suzuki Glaudius SFV (kat. A)
Warunkiem uczestnictwa w kursie prawo jazdy kat. A, A2, A1 jest:
uzyskanie ze starostwa powiatowego: PROFILU KANDYDATA NA KIEROWCĘ (PKK): na
kat. A trzeba mieć ukończone 24 lata lub 20 lat, jeśli osoba posiadać od co najmniej 2 lat
prawo jazdy kat. A2. Na kat. A2 trzeba mieć ukończone 18 lat. Natomiast na kat. A1 trzeba
mieć ukończone 16 lat lub 3 m-ce przed osiągnięciem wymaganego wieku.
Do starostwa powiatowego trzeba dostarczyć:
• wniosek o wydanie prawa jazdy
• orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem
• wyraźną aktualną i kolorową fotografię o wymiarach 3.5 x 4.5 cm przedstawiającą osobę
bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywała głowę w
pozycji lewego półprofilu z widocznym lewym uchem
• pisemną zgodę rodzica lub opiekuna w przypadku, gdy kandydat nie ukończył 18 lat
• kserokopię posiadanego prawa jazdy, jeżeli posiada.
lub zgłosić się do biura ośrodka i pobrać wymagane dokumenty.
Uprawnienia:
● prawo jazdy kategorii A uprawnia do kierowania motocyklami
● prawo jazdy kategorii A2 uprawnia do kierowania motocyklem o mocy nieprzekraczającej
35 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,2 kW/kg, przy czym nie może
on powstać w wyniku wprowadzenia zmian w pojeździe o mocy przekraczającej dwukrotność
mocy tego motocykla,
● prawo jazdy kat. A1 uprawnia do kierowania o pojemności do 125 cm3 i mocy nie
przekraczającej 11 KW i stosunku mocy do masy własnej nie przekraczającym 0,1 KW/kg
Czas trwania kursu około 4 do 6 tygodni.
Zajęcia teoretyczne: minimum 30 godzin (realizowane są w ciągu 8 spotkań po 4 godziny
lekcyjne) odbywają się od poniedziałku do piątku od 16.00 do ok. 19.15 (możliwość realizacji
zajęć w weekendy). Możliwość ćwiczeń na stanowiskach komputerowych na pytaniach
podobnych do pytań które występują na egzaminie w WORD-zie
Zajęcia praktyczne: minimum 20 godzin, prowadzone są na placu manewrowym oraz w
ruchu drogowym, w mieście i poza miastem. Jazdy umawiane indywidualne z instruktorem.
Opłata za szkolenie: 1100 zł
Jeżeli nie mają państwo całej gotówki przy wpłacie minimum 300 zł, pozostała należność
można wpłacać w ratach, bez żadnych odsetek!
Proponujemy również finansowanie całego kursu w systemie ratalnym Santander Consumer
Finanse (formalności na miejscu).
Kurs kategorii B
Program: 30 godzin teorii (godziny lekcyjne) + 30 godzin praktyki (godziny zegarowe).
Praktyczna nauka jazdy odbywa się na Suzuki Swift i Toyota Yaris
Warunkiem uczestnictwa w kursie prawo jazdy kat. B jest:
uzyskanie ze starostwa powiatowego: PROFILU KANDYDATA NA KIEROWCĘ (PKK):
trzeba mieć ukończone 18 lat lub trzy miesiące przed osiągnięciem pełnoletniości.
Do starostwa powiatowego trzeba dostarczyć:
• wniosek o wydanie prawa jazdy
• orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem
• wyraźną aktualną i kolorową fotografię o wymiarach 3.5 x 4.5 cm przedstawiającą osobę
bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywała głowę w
pozycji lewego półprofilu z widocznym lewym uchem
• pisemną zgodę rodzica lub opiekuna w przypadku, gdy kandydat nie ukończył 18 lat
• kserokopię posiadanego prawa jazdy, jeżeli posiada.
lub zgłosić się do biura ośrodka i pobrać wymagane dokumenty.
Uprawnienia: prawo jazdy kategorii B uprawnia do kierowania
● pojazdami samochodowymi o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 t, z
wyjątkiem autobusu lub motocykla;
● zespołem pojazdów złożonych z pojazdu określonego wyżej oraz przyczepy lekkiej
● zespołem pojazdów złożonych z pojazdu określonego wyżej oraz przyczepy innej niż
lekka, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza
4250t
● pojazdami określonymi dla prawa jazdy kat. AM
● ciągnikiem rolniczym, pojazdem wolnobieżnym oraz zespołem złożonym z tego pojazdu i
przyczepy lekkiej
Czas trwania kursu około 4 do 8 tygodni.
Zajęcia teoretyczne: minimum 30 godzin (realizowane są w ciągu 8 spotkań po 4 godziny
lekcyjne) odbywają się od poniedziałku do piątku od 16.00 do ok. 19.15 (możliwość realizacji
zajęć w weekendy). Możliwość ćwiczeń na stanowiskach komputerowych na pytaniach
podobnych do pytań które występują na egzaminie w WORD-zie
Zajęcia praktyczne: minimum 30 godzin, prowadzone są na placu manewrowym oraz w
ruchu drogowym, w mieście i poza miastem. Jazdy umawiane indywidualne z instruktorem,
istnieje możliwość wyboru instruktora.
Opłata za szkolenie: 1200 zł
Uczniowie oraz studenci: 1150 zł
Jeżeli nie mają państwo całej gotówki przy wpłacie minimum 300 zł, pozostała należność
można wpłacać w ratach, bez żadnych odsetek!
Proponujemy również finansowanie całego kursu w systemie ratalnym Santander Consumer
Finanse (formalności na miejscu).
Kurs kategorii B+E
Program: 20 godzin teorii (godziny lekcyjne) + 15 godzin praktyki (godziny zegarowe).
Warunkiem uczestnictwa w kursie prawo jazdy kat. E do B jest:
uzyskanie ze starostwa powiatowego: PROFILU KANDYDATA NA KIEROWCĘ (PKK):
trzeba mieć ukończone 18 lat.
Do starostwa powiatowego trzeba dostarczyć:
• wniosek o wydanie prawa jazdy
• orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem
• wyraźną aktualną i kolorową fotografię o wymiarach 3.5 x 4.5 cm przedstawiającą osobę
bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywała głowę w
pozycji lewego półprofilu z widocznym lewym uchem
• kserokopię posiadanego prawa jazdy kat. B lub zaświadczenie o zdanym egzaminie kat. B
lub zgłosić się do biura ośrodka i pobrać wymagane dokumenty.
Uprawnienia: prawo jazdy kategorii B+E uprawnia do kierowania pojazdami
samochodowymi o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 t z wyjątkiem
autobusu lub motocykla z przyczepą przy czym dopuszczalna masa całkowita ciągniętej
przyczepy nie może przekraczać 3,5t oraz ciągnikiem rolniczym z przyczepą i pojazdem
wolnobieżnym z przyczepą (przyczepami).
Czas trwania kursu około 2 tygodni.
Możliwość podejścia do egzaminu w Toruniu i Grudziądzu.
Zajęcia teoretyczne: minimum 20 godzin, realizowane są w ciągu 4 spotkań po 5 godzin
lekcyjnych (możliwość realizacji zajęć w weekendy). Z teorii nie ma egzaminu w WORD-ie.
Zajęcia praktyczne: minimum 15 godzin realizowane jest samochodem marki VW
Transporter z przyczepą Niewiadów P1400, na placu manewrowym oraz w ruchu drogowym,
w mieście i poza miastem. Jazdy umawiane indywidualne z instruktorem, istnieje możliwość
wyboru instruktora.
Opłata za szkolenie: 950 zł
Jeżeli nie mają państwo całej gotówki przy wpłacie minimum 300 zł, pozostała należność
można wpłacać w ratach, bez żadnych odsetek!
Proponujemy również finansowanie całego kursu w systemie ratalnym Santander Consumer
Finanse (formalności na miejscu).
Kurs kategorii C
Program: 20 godzin teorii (godziny lekcyjne) + 30 godzin praktyki (godziny zegarowe).
Praktyczna nauka jazdy odbywa się MAN-em 12.240 (jak w WORD-ie)
Warunkiem uczestnictwa w kursie prawo jazdy kat. C jest:
uzyskanie ze starostwa powiatowego: PROFILU KANDYDATA NA KIEROWCĘ (PKK):
trzeba mieć ukończone 21 lat chyba, że posiada się ukończoną kwalifikacje wstępną, to
wtedy wystarczy mieć 18 lat.
Do starostwa powiatowego trzeba dostarczyć:
• wniosek o wydanie prawa jazdy
• orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem
• orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania
pojazdem
• wyraźną aktualną i kolorową fotografię o wymiarach 3.5 x 4.5 cm przedstawiającą osobę
bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywała głowę w
pozycji lewego półprofilu z widocznym lewym uchem
• kserokopię posiadanego prawa jazdy kat. B lub zaświadczenie o zdanym egzaminie kat. B
lub zgłosić się do biura ośrodka i pobrać wymagane dokumenty.
Uprawnienia: prawo jazdy kategorii C uprawnia do kierowania
● pojazdami samochodowymi o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, z
wyjątkiem autobusu
● zespołem pojazdów złożonych z pojazdu określonego wyżej oraz przyczepy lekkiej
● pojazdami określonymi dla prawa jazdy kat. AM
● ciągnikiem rolniczym, pojazdem wolnobieżnym oraz zespołem złożonym z tego pojazdu i
przyczepy lekkiej
Czas trwania kursu około 4 do 6 tygodni.
Możliwość podejścia do egzaminu w Toruniu i Grudziądzu.
Zajęcia teoretyczne: minimum 20 godzin, realizowane są w ciągu 4 spotkań po 5 godzin
lekcyjnych (możliwość realizacji zajęć w weekendy). Możliwość ćwiczeń na stanowiskach
komputerowych na pytaniach podobnych do pytań które występują na egzaminie
w WORD-zie
Zajęcia praktyczne: minimum 30 godzin prowadzone są na placu manewrowym oraz w
ruchu drogowym, w mieście i poza miastem. Jazdy umawiane indywidualne z instruktorem,
istnieje możliwość wyboru instruktora.
Opłata za szkolenie: 2200 zł
Jeżeli nie mają państwo całej gotówki przy wpłacie minimum 300 zł, pozostała należność
można wpłacać w ratach, bez żadnych odsetek!
Proponujemy również finansowanie całego kursu w systemie ratalnym Santander Consumer
Finanse (formalności na miejscu).
Kurs kategorii C+E
Program: 20 godzin teorii (godziny lekcyjne) + 25 godzin praktyki (godziny zegarowe).
Praktyczna nauka jazdy odbywa się MAN-em 12.240 z przyczepą centralnoosiową typu
tandem (zestaw jak w WORD-ie)
Warunkiem uczestnictwa w kursie prawo jazdy kat. C jest:
uzyskanie ze starostwa powiatowego: PROFILU KANDYDATA NA KIEROWCĘ (PKK):
trzeba mieć ukończone 21 lat chyba, że posiada się ukończoną kwalifikacje wstępną, to
wtedy wystarczy mieć 18 lat.
Do starostwa powiatowego trzeba dostarczyć:
• wniosek o wydanie prawa jazdy
• orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem
• orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania
pojazdem
• wyraźną aktualną i kolorową fotografię o wymiarach 3.5 x 4.5 cm przedstawiającą osobę
bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywała głowę w
pozycji lewego półprofilu z widocznym lewym uchem
• kserokopię posiadanego prawa jazdy kat. C lub zaświadczenie o zdanym egzaminie kat. C
lub zgłosić się do biura ośrodka i pobrać wymagane dokumenty.
Uprawnienia: prawo jazdy kategorii C+E uprawnia do kierowania pojazdami
samochodowymi o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t z wyjątkiem
autobusu łącznie z przyczepą (przyczepami) oraz ciągnikiem rolniczym z przyczepą i
pojazdem wolnobieżnym z przyczepą (przyczepami)
Czas trwania kursu około 4 do 6 tygodni.
Możliwość podejścia do egzaminu w Toruniu i Grudziądzu.
Zajęcia teoretyczne: minimum 20 godzin, realizowane są w ciągu 4 spotkań po 5 godzin
lekcyjnych (możliwość realizacji zajęć w weekendy). Z teorii nie ma egzaminu w WORD-ie.
Zajęcia praktyczne: minimum 25 godzin prowadzone są na placu manewrowym oraz w
ruchu drogowym, w mieście i poza miastem. Jazdy umawiane indywidualne z instruktorem,
istnieje możliwość wyboru instruktora.
Opłata za szkolenie: 2000 zł
Jeżeli nie mają państwo całej gotówki przy wpłacie minimum 300 zł, pozostała należność
można wpłacać w ratach, bez żadnych odsetek!
Proponujemy również finansowanie całego kursu w systemie ratalnym Santander Consumer
Finanse (formalności na miejscu).
Kurs kategorii D
Zawieszona do odwołania.
Program: 20 godzin teorii (godziny lekcyjne) + 60 godzin praktyki (godziny zegarowe) dla
posiadających prawo jazdy kat. B bądź 40 godzin praktyki dla posiadających prawo jazdy
kat. C
Warunkiem uczestnictwa w kursie prawo jazdy kat. D jest:
uzyskanie ze starostwa powiatowego: PROFILU KANDYDATA NA KIEROWCĘ (PKK):
trzeba mieć ukończone 24 lat chyba, że posiada się ukończoną kwalifikacje wstępną, to
wtedy wystarczy mieć 21 lat lub ukończoną kwalifikacje wstępną przyspieszoną, to wtedy
wystarczy mieć 23 lata.
Do starostwa powiatowego trzeba dostarczyć:
• wniosek o wydanie prawa jazdy
• orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem
• orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania
pojazdem
• wyraźną aktualną i kolorową fotografię o wymiarach 3.5 x 4.5 cm przedstawiającą osobę
bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywała głowę w
pozycji lewego półprofilu z widocznym lewym uchem
• kserokopię posiadanego prawa jazdy
lub zgłosić się do biura ośrodka i pobrać wymagane dokumenty.
Uprawnienia: prawo jazdy kategorii D uprawnia do kierowania autobusem oraz zespołem
pojazdów złożonych z autobusu oraz przyczepy lekkiej, a także ciągnikiem i pojazdem
wolnobieżnym z przyczepa lekką.
Zajęcia teoretyczne: minimum 20 godzin, realizowane są w ciągu 4 spotkań po 5 godzin
lekcyjnych (możliwość realizacji zajęć w weekendy). Możliwość ćwiczeń na stanowiskach
komputerowych na pytaniach podobnych do pytań które występują na egzaminie
w WORD-zie
Zajęcia praktyczne: minimum 60 godzin lub 40 godzin realizowane autobusem marki
Autosan H9-21, prowadzone są na placu manewrowym oraz w ruchu drogowym, w mieście i
poza miastem. Jazdy umawiane indywidualne z instruktorem, istnieje możliwość wyboru
instruktora.
Opłata za szkolenie: z kat. B 3400 zł
Opłata za szkolenie: z kat. C 2600 zł
Jeżeli nie mają państwo całej gotówki przy wpłacie minimum 300 zł, pozostała należność
można wpłacać w ratach, bez żadnych odsetek!
Proponujemy również finansowanie całego kursu w systemie ratalnym Santander Consumer
Finanse (formalności na miejscu).
Kurs kategorii T
Program: 30 godzin teorii (godziny lekcyjne) + 20 godzin praktyki (godziny zegarowe).
Warunkiem uczestnictwa w kursie prawo jazdy kat. T jest:
uzyskanie ze starostwa powiatowego: PROFILU KANDYDATA NA KIEROWCĘ (PKK):
trzeba mieć ukończone 16 lat lub trzy miesiące przed osiągnięciem wymaganego wieku.
Do starostwa powiatowego trzeba dostarczyć:
• wniosek o wydanie prawa jazdy
• orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem
• wyraźną aktualną i kolorową fotografię o wymiarach 3.5 x 4.5 cm przedstawiającą osobę
bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywała głowę w
pozycji lewego półprofilu z widocznym lewym uchem
• pisemną zgodę rodzica lub opiekuna w przypadku, gdy kandydat nie ukończył 18 lat
• kserokopię posiadanego prawa jazdy, jeżeli posiada.
lub zgłosić się do biura ośrodka i pobrać wymagane dokumenty.
Uprawnienia: prawo jazdy kategorii T uprawnia do kierowania ciągnikiem rolniczym z
przyczepą (przyczepami) lub pojazdem wolnobieżnym z przyczepą (przyczepami) oraz
pojazdami określonymi dla kat. AM.
Czas trwania kursu około 4 do 8 tygodni.
Zajęcia teoretyczne: minimum 30 godzin (realizowane są w ciągu 8 spotkań po 4 godziny
lekcyjne) odbywają się od poniedziałku do piątku od 16.00 do ok. 19.15 (możliwość realizacji
zajęć w weekendy). Możliwość ćwiczeń na stanowiskach komputerowych na pytaniach
podobnych do pytań które występują na egzaminie w WORD-zie
Zajęcia praktyczne: minimum 20 godzin, prowadzone są ciągnikiem rolniczym marki Ursus
MF255 z przyczepą. Jazdy umawiane indywidualne z instruktorem.
Opłata za szkolenie: 950 zł
Jeżeli nie mają państwo całej gotówki przy wpłacie minimum 300 zł, pozostała należność
można wpłacać w ratach, bez żadnych odsetek!
Proponujemy również finansowanie całego kursu w systemie ratalnym Santander Consumer
Finanse (formalności na miejscu).
KWALIFIKACJA WSTĘPNA
Kierowcy, którzy uzyskali prawo jazdy kategorii D1, D1+E, D lub D+E po 10 września 2008
roku oraz prawo jazdy kategorii C1, C1+E, C lub C+E po 10 września 2009 roku, chcąc
wykonywać zawód kierowcy, muszą najpierw przejść kwalifikacje wstępną.
Zgodnie z art. 39a.1. ustawy o transporcie drogowym przedsiębiorca lub inny podmiot
wykonujący przewóz drogowy może zatrudnić kierowcę, jeżeli osoba ta:
1) ukończyła:
a) 18 lat - w przypadku kierowcy prowadzącego pojazd samochodowy, dla którego
wymagane jest posiadanie prawa jazdy kategorii:
- C lub C + E, o ile uzyskał on odpowiednią kwalifikację wstępną,
- C1 lub C1 + E, o ile uzyskał on odpowiednią kwalifikację wstępną przyśpieszoną,
b) 21 lat - w przypadku kierowcy prowadzącego pojazd samochodowy, dla którego
wymagane jest posiadanie prawa jazdy kategorii:
- C lub C + E, o ile uzyskał on odpowiednią kwalifikację wstępną przyśpieszoną,
- D lub D + E, o ile uzyskał on odpowiednią kwalifikację wstępną,
- D1 lub D1 + E, o ile przewóz wykonywany jest na liniach regularnych, których trasa nie
przekracza 50 km i o ile kierowca uzyskał odpowiednią kwalifikację wstępną przyśpieszoną,
c) 23 lata - w przypadku kierowcy prowadzącego pojazd samochodowy, dla którego
wymagane jest posiadanie prawa jazdy kategorii D lub D + E, o ile uzyskał on odpowiednią
kwalifikację wstępną przyśpieszoną;
2) posiada odpowiednie uprawnienie do kierowania pojazdem samochodowym, określone w
ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym;
2) posiada odpowiednie uprawnienie do kierowania pojazdem samochodowym, określone w
ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, z zastrzeżeniem ust. 1a;
3) nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy;
4) nie ma przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku
kierowcy;
5) uzyskała kwalifikację wstępną lub kwalifikację wstępną przyśpieszoną, zwane dalej
"kwalifikacją";
6) ukończyła szkolenie okresowe.
1a Kierowca posiadający prawo jazdy kategorii D albo D+E do ukończenia 23. roku życia
może być zatrudniony wyłącznie przy wykonywaniu regularnych przewozów osób na liniach
komunikacyjnych na trasie nieprzekraczającej 50 km.
2. (uchylony).
3. Wymagań, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 5 i 6,
nie stosuje się do kierowcy
pojazdu:
1) do kierowania którego wymagane jest prawo jazdy kategorii A1, A, B1, B lub B+E;
2) którego konstrukcja ogranicza prędkość do 45 km/h;
3) wykorzystywanego przez siły zbrojne;
4) obrony cywilnej, jednostek ochrony przeciwpożarowej lub jednostek odpowiedzialnych za
utrzymanie bezpieczeństwa lub porządku publicznego;
5) poddawanego testom drogowym do celów rozwoju technicznego przez producentów,
jednostki badawczo-rozwojowe lub szkoły wyższe;
6) odbywającego przejazd bez osób lub ładunku:
a) w celu dokonania jego naprawy lub konserwacji,
b) z miejsca zakupu lub odbioru;
7) używanego w sytuacjach zagrożenia lub przeznaczonego do akcji ratunkowych;
8) wykorzystywanego do:
a) nauki jazdy osób ubiegających się o prawo jazdy,
b) szkolenia osób posiadających prawo jazdy,
c) przeprowadzania państwowego egzaminu osób ubiegających się o prawo jazdy;
9) wykorzystywanego do użytku osobistego w przewozie drogowym osób lub rzeczy;
10) wykorzystywanego do przewozu materiałów lub urządzeń niezbędnych kierowcy do jego
pracy, pod warunkiem że prowadzenie pojazdu nie jest jego podstawowym zajęciem.
Zgodnie z art. 39b.1. do uzyskania kwalifikacji może przystąpić osoba:
1) która na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
a)przebywa co najmniej 185 dni w roku ze względu na więzi osobiste lub zawodowe, albo
b)studiuje od co najmniej sześciu miesięcy i przedstawi zaświadczenie potwierdzające ten
fakt, lub
2) niebędąca obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, mająca zamiar
wykonywać przewozy na rzecz podmiotu mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej.
3)która nie ma przeciwwskazań zdrowotnych i psychologicznych do wykonywania pracy na
stanowisku kierowcy.
2. Kierowca obowiązany jest uzyskać kwalifikację, odpowiednio do pojazdu
samochodowego, którym zamierza wykonywać przewóz drogowy, w zakresie bloków
programowych określonych odpowiednio do kategorii prawa jazdy:
1) C1, C1 + E, C i C + E;
2) D1, D1 + E, D i D + E.
3. Kwalifikacja obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne oraz testy kwalifikacyjne.
Kwalifikacja wstępna obejmuje 260 godzin teoretycznych i 20 godzin zajęć praktycznych
(w tym 16 godzin jazdy w ruchu drogowym i 4 godziny jazdy w warunkach specjalnych).
Kwalifikacja kończy się egzaminem (test – 30 pytań) przed komisją powołana przez
Wojewodę.
Kwalifikacja wstępna przyspieszona obejmuje 130 godzin teoretycznych i 10 godzin zajęć
praktycznych (w tym 8 godzin jazdy w ruchu drogowym i 2 godziny jazdy w warunkach
specjalnych). Kwalifikacja kończy się egzaminem (test – 30 pytań) przed komisją powołana
przez Wojewodę.
Kwalifikacja wstępna uzupełniająca obejmuje 65 godzin teoretycznych i 5 godzin zajęć
praktycznych (wszystkie w ruchu drogowym). Kwalifikacja kończy się egzaminem (test – 10
pytań) przed komisją powołana przez Wojewodę.
Kwalifikację wstępna uzupełniającą przyspieszoną obejmuje 32,5 godziny zajęć
teoretycznych i 2,5 godziny zajęć praktycznych (wszystkie w ruchu drogowym). Kwalifikacja
kończy się egzaminem (test – 10 pytań) przed komisją powołana przez Wojewodę.
Kwalifikacja wstępna, wstępna przyspieszona oraz wstępna uzupełniająca jest
ważna 5 lat od chwili jej ukończenia. Po tym okresie każdy musi ukończyć
Szkolenie Okresowe
SZKOLENIE OKRESOWE
Kierowcy zawodowi obowiązani są przechodzić szkolenie zawodowe co pięć lat. Szkolenie
okresowe ma na celu odświeżenie wiedzy teoretycznej i praktycznej. Kurs ten został
przygotowany dla kierowców przedłużających uprawnienia do wykonywania zawodu.
Szkolenie okresowe obejmuje 35 godzin zajęć teoretycznych prowadzonych w formie kursu
okresowego (wykłady) lub w formie cyklu zajęć (szkolenie przy użyciu komputera , elearning). Przy tej formie to kierowca sam ustala termin rozpoczęcia kursu i kiedy
uczestniczy w zajęciach. To szkolenie bez egzaminu końcowego polega na ćwiczeniach
pod nadzorem trenera przy użyciu komputera i specjalistycznego oprogramowania
wspierającego proces szkolenia.
Terminy Szkoleń Okresowych
Termin pierwszego szkolenia okresowego, a co za tym idzie wymiana prawa jazdy,
uzależniona jest od daty uzyskania uprawnień na określone kategorie prawa jazdy. Poniższa
tabelka przedstawia terminy, do kiedy można jeździć posiadając Zaświadczenie wystawione
przez pracodawcę o spełnieniu wymagań dla kierowców, a od kiedy jest obowiązek posiadać
wpis kodu 95 w 12 kolumnie prawa jazdy.
Kategorie
C1, C, C1+E, C+E
D1, D, D1+E, D+E
Data uzyskania uprawnień
(patrz rubryka numer 10
na rewersie prawa jazdy)
do 31.12.1980
od 01.01.1981 do 31.12.1995
DATA UZYSKANIA WPISU
DO PRAWA JAZDY
od 01.01.1996 do 31.12.2000
od 01.01.2001 do 31.12.2005
od 01.01.2006 do 31.12.2009
od 01.01.1981 do 31.12.1990
od 01.01.1991 do 31.12.2000
od 01.01.2001 do 31.12.2005
od 01.01.2006 do 10.09.2010
do 10.09.2012
do 10.09.2013
do 10.09.2014
do 10.09.2010
do 10.09.2011
do 10.09.2012
do 10.09.2013
do 10.09.2010
do 10.09.2011
Pamiętać należy, aby do Szkolenia Okresowego przystąpić przynajmniej miesiąc przed data
wskazana w tabelce. Czas ten pozwoli spokojnie uczestniczyć w szkoleniu, wykonać
badania lekarskie, udać się do fotografa czy złożyć wniosek o wymianę prawa jazdy.
Oczekiwanie na nowe prawo jazdy to okres około trzech tygodni.
Uczestnicy szkolenia
Do szkolenia okresowego może przystąpić osoba, która przebywa na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej co najmniej 185 dni w roku ze względu na więzi osobiste lub zawodowe, albo studiuje od co
najmniej sześciu miesięcy i przedstawi zaświadczenie potwierdzające ten fakt. Wykonująca przewóz
drogowy na rzecz podmiotu mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Szkolenie okresowe dla prawa jazdy kat. C, C1, C+E, C1+E oraz D, D1, D+E, D1+E zakończone jest
otrzymaniem przez osobę szkoloną świadectwa kwalifikacji zawodowej.

Podobne dokumenty