potwierdzenie przyjęcia publikacji przez wydawnictwo ajd

Komentarze

Transkrypt

potwierdzenie przyjęcia publikacji przez wydawnictwo ajd
AKADEMIA IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE
WYDAWNICTWO IM. STANISŁAWA PODOBIŃSKIEGO
POTWIERDZENIE PRZYJĘCIA PUBLIKACJI
PRZEZ WYDAWNICTWO AJD
Wydawnictwo AJD potwierdza przyjęcie do dalszych czynności wydawniczych publikacji:
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ZłoŜony w Wydawnictwie tekst znajduje się na etapie:
– pliku przed recenzjami,
– pliku po recenzjach, z naniesionymi uwagami recenzenta,
– pliku .pdf po recenzjach, z naniesionymi uwagami recenzenta, przygotowanego do druku*.
* proszę o zaznaczenie odpowiedniego punktu.
Redaktor Naczelny
............................................................................
Data:
............................................................................

Podobne dokumenty