Fundusze europejskie dla przedsiębiorców Lokalny Punkt

Komentarze

Transkrypt

Fundusze europejskie dla przedsiębiorców Lokalny Punkt
Fundusze europejskie dla przedsiębiorców
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Przemyślu, działający przy Urzędzie
Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego serdecznie zaprasza wszystkich przedsiębiorców
zainteresowanych pozyskaniem wsparcia z Funduszy Europejskich na szkolenie dotyczące
moŜliwości ubiegania się o dotacje przewidziane na 2013 rok.
Podczas spotkania zostaną omówione moŜliwości otrzymania dofinansowania w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, Programu Innowacyjna
Gospodarka oraz Programu Kapitał Ludzki.
Szkolenie odbędzie się 6 marca br. w Starostwie Powiatowym w Przemyślu (sala konferencyjna),
Plac Dominikański 3, o godz. 10.00.
Osoby zainteresowane uczestnictwem w spotkaniu proszone są o potwierdzenie obecności
telefonicznie lub e-mailowo: tel. 16 678 56 32, [email protected]
Szczegółowe informacje na stronie: www.pife.podkarpackie.pl
Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Serdecznie zapraszamy!

Podobne dokumenty