mm280rż odtwarzacz mp3 różowy

Komentarze

Transkrypt

mm280rż odtwarzacz mp3 różowy
MM280RŻODTWARZACZMP3RÓŻOWY
MP3/MP4
MM280tominiaturowyodtwarzaczMP3zwyświetlaczem.To
niewielkieurządzenieważącezaledwie65gramówumożliwia
odtwarzaniemuzykiwformacieMP3zapisanejnapopularnychi
niedrogichkartachpamięciMicroSD.Urządzenieobsługujekarty
dopojemności32GB,dziękitemumożemyzmieścićwieletysięcy
utworówmuzycznych.Odtwarzaczzasilanyjestzwbudowanego
akumulatora,którypopełnymnaładowaniustarczanawiele
godzinsłuchaniamuzyki.
MM280RŻODTWARZACZMP3RÓŻOWY
MP3/MP4
Specyfikacja
Odtwarzaczwyposażonyjestklipsumożliwiający
zamocowaniedopaskalubdokieszeniubrania,
dziękitemuorazniewielkiejwadze,MM280może
byćidelanymkompanemcodziennychtreningów,
czywieczornegojoggingu.Dodatkowoodtwarzacz
wyposażonyjestwminilatarkę,dziękiktórej
przyświecimysobie,gdyprzedwcześniezgaśnie
światłonaschodach,alboniemożemyodczytać
rozkładujazdynaprzystankuautobusowym.
Zasilanie
akumulator
Gniazdokartpamięci
MicroSD
Złącza
MiniUSB,słuchawkowe
Pamięćwbudowana
Brak
OdtwarzanieMP3
TAK
RadioFM
TAK
OdtwarzaczMP3MM280dostępnyjestwpięciu
atrakcyjnychkolorach:czarnym,niebieskim,
zielonym,różowym,szarym.Wkompleciez
urządzeniemużytkownikotrzymujesłuchawki
douszneorazprzewódUSBumożliwiający
ładowanieurządzeniaitransmisjędanych.
http://www.manta.com.pl/pl/mm280rz
EAN:5902510604516

Podobne dokumenty