Inwentarz Akt Zaocznego Studium Administracyjnego 1960-1974

Komentarze

Transkrypt

Inwentarz Akt Zaocznego Studium Administracyjnego 1960-1974
INWENTARZ AKT
ZAOCZNEGO STUDIUM ADMINISTRACYJNEGO
1960-1974
SYGNATURA: ZSA 1-54
ZSA 1
Dziennik podawczy 1960-1969
Uwaga: od r. 1965 wspólny ze Studium Administracyjnym
Opr. płpł., 20x30 cm
ZSA 2
Dziennik podawczy 1969-1975
Uwaga: wspólny ze Studium Administracyjnym
ZSA 3
Protokoły posiedzeń Rady Studium 1965-1968
Uwaga: wspólny ze Studium Administracyjnym
ZSA 4
Rada Studium – wniosek o powołanie 1965
ZSA 5
Organizacja punktów konsultacyjnych 1962/63-1973/74
ZSA 6
Sprawozdania z działalności Studium 1962-1972
ZSA 7
Plany i sprawozdania z wykonania zadań dydaktycznych 1960-1967
ZSA 8
Plany i sprawozdania z wykonania zadań dydaktycznych 1968-1973
ZSA 9
Kancelaria Studium 1962-1972
ZSA 10
Preliminarz wydatków na prowadzenie zajęć dydaktycznych 1962-1971
ZSA 11
Sprawy osobowe pracowników administracyjnych 1962-1972
ZSA 12
Programy nauczania 1960-1968
zob.: sygn. ZSA 54
ZSA 13
Rekrutacja 1961-1967/68
- zarządzenia
-€skład Wydziałowej Komisji dla doboru kandydatów na I rok studiów
-€sprawozdania
-€spisy przyjętych
ZSA 14
Rekrutacja 1968/69-1973/74
-€zarządzenia
-€skład Wydziałowej Komisji dla doboru kandydatów na I rok studiów
-€sprawozdania
-€spisy przyjętych
ZSA 15
Protokoły Wydziałowej Komisji dla doboru kandydatów na I rok studiów 1960/61-1972/73
ZSA 16
Album studentów (księga wpisów) nr 482-1467; X 1963-IX 1967
Uwaga: wspólnie ze Studium Administracyjnym; brak t. 1 nr 1-481
Opr. płpł., 31x22 cm
ZSA 17
Album studentów (księga wpisów) nr 1468-2457; IX 1967-1970
Uwaga: wspólnie ze Studium Administracyjnym; ostatnie wpisy niedatowane
Opr. płpł., 31x22 cm
ZSA 18
Ankiety wpisowe studentów (katalogi) 1960/61-1961/62
-€studenci
-€studentki
Uwaga: 1960/61 I i II rok; 1961/62 II i III rok studiów; parę ankiet z poprawionym rokiem na
1962/63
Opr. płpł., 31x22 cm
ZSA 19
Ankiety wpisowe studentów (katalogi) 1962/63
-€studenci – I rok studiów
-€studentki – I rok studiów
Opr. płpł., 31x22 cm
ZSA 20
Ankiety wpisowe studentów (katalogi) 1962/63
-€studenci – II rok studiów
-€studentki – II rok studiów
Uwaga: brak 1962/63; I rok studiów
Opr. płpł., 31x22 cm
ZSA 21
Ankiety wpisowe studentów (katalogi) 1963/64
-€studenci – II rok studiów
-€studentki – II rok studiów
Uwaga: brak 1963/64; I rok studiów
Opr. płpł., 31x22 cm
ZSA 22
Ankiety wpisowe studentów (katalogi) 1963/64
-€studenci – III rok studiów
-€studentki – III rok studiów
Opr. płpł., 31x22 cm
ZSA 23
Ankiety wpisowe studentów (katalogi) 1964/65
-€studenci – III rok studiów
-€studentki – III rok studiów
Uwaga: brak 1964/65; I-II rok studiów
Opr. płpł., 31x22 cm
ZSA 24
Ankiety wpisowe studentów (katalogi) 1965/66
-€studenci – II rok studiów
-€studentki – II rok studiów
Uwaga: brak 1965/66; I rok studiów
Opr. płpł., 31x22 cm
ZSA 25
Ankiety wpisowe studentów (katalogi) 1965/66
-€studenci – III rok studiów
-€studentki – III rok studiów
Opr. płpł., 31x22 cm
ZSA 26
Ankiety wpisowe studentów (katalogi) 1966/67
-€studenci – II rok studiów
-€studentki – II rok studiów
Uwaga: brak 1966/67; I roku studiów
Opr. płpł., 31x22 cm
ZSA 27
Ankiety wpisowe studentów (katalogi) 1968/69
-€studenci – I rok studiów
-€studentki – I rok studiów
Opr. płpł., 31x22 cm
ZSA 28
Ankiety wpisowe studentów (katalogi) 1968/69
-€studenci – II rok studiów
-€studentki – II rok studiów
Opr. płpł., 31x22 cm
ZSA 29
Ankiety wpisowe studentów (katalogi) 1968/69
-€studenci – III rok studiów
-€studentki – III rok studiów
Opr. płpł., 31x22 cm
ZSA 30
Ankiety wpisowe studentów (katalogi) 1969/70
-€studenci – I rok studiów
-€studentki – I rok studiów
Opr. płpł., 31x22 cm
ZSA 31
Ankiety wpisowe studentów (katalogi) 1969/70
-€studenci – II rok studiów
-€studentki – II rok studiów
Opr. płpł., 31x22 cm
ZSA 32
Ankiety wpisowe studentów (katalogi) 1969/70
-€studenci – III rok studiów
-€studentki – III rok studiów
Opr. płpł., 31x22 cm
ZSA 33
Ankiety wpisowe studentów (katalogi) 1970/71
-€studenci – I rok studiów
-€studentki – I rok studiów
Opr. płpł., 31x22 cm
ZSA 34
Ankiety wpisowe studentów (katalogi) 1970/71
-€studenci – II rok studiów
-€studentki – II rok studiów
Opr. płpł., 31x22 cm
ZSA 35
Ankiety wpisowe studentów (katalogi) 1970/71
-€studenci – III rok studiów
-€studentki – III rok studiów
Opr. płpł., 31x22 cm
ZSA 36
Ankiety wpisowe studentów (katalogi) 1971/72
-€studenci – I rok studiów
-€studentki – I rok studiów
Opr. płpł., 31x22 cm
ZSA 37
Ankiety wpisowe studentów (katalogi) 1971/72
-€studenci – II rok studiów
-€studentki – II rok studiów
Opr. płpł., 31x22 cm
ZSA 38
Ankiety wpisowe studentów (katalogi) 1971/72
-€studenci – III rok studiów
-€studentki – III rok studiów
Opr. płpł., 31x22 cm
ZSA 39
Ankiety wpisowe studentów (katalogi) 1972/73
-€studenci – I rok studiów
-€studentki – I rok studiów
Opr. płpł., 31x22 cm
ZSA 40
Ankiety wpisowe studentów (katalogi) 1972/73
-€studenci – II rok studiów
-€studentki – II rok studiów
Opr. płpł., 31x22 cm
ZSA 41
Ankiety wpisowe studentów (katalogi) 1972/73
-€studenci – III rok studiów
-€studentki – III rok studiów
Opr. płpł., 31x22 cm
ZSA 42
Ankiety wpisowe studentów (katalogi) 1973/74
-€studenci – I rok studiów
-€studentki – I rok studiów
Opr. płpł., 31x22 cm
ZSA 43
Przeniesienia studentów do innych uczelni (m.in. wykaz teczek studenckich przekazanych
Uniwersytetowi Śląskiemu) 1962, 1964-1969
ZSA 44
Wykazy uzyskanych zaliczeń 1960/61-1970/71
ZSA 45
Zbiorcze protokoły egzaminacyjne 1960/61-1964/65
Uwaga: za lata 1960/61-1961/62 tylko I rok studiów
ZSA 46
Zbiorcze protokoły egzaminacyjne 1965/66-1968/69
ZSA 47
Zbiorcze protokoły egzaminacyjne 1969/70-1972/73
ZSA 48
Zbiorcze wykazy egzaminów („zbiorówki”) 1962/63-1963/64
6 poszytów
ZSA 49
Zbiorcze wykazy egzaminów („zbiorówki”) 1964/65-1969/70
8 poszytów
ZSA 50
Zbiorcze wykazy egzaminów („zbiorówki”) 1970/71-1972/73
6 poszytów
ZSA 51
Sprawozdania liczbowe z sesji egzaminacyjnych 1963-1973
ZSA 52
Wykazy studentów i absolwentów 1962-1972
ZSA 53
Skrypty i podręczniki 1961-1971
ZSA 54
Udział Studium w ogólnopolskich konferencjach poświęconych organizacji studiów
administracyjnych 1964, 1966

Podobne dokumenty