Windows 7: Zmiana adresu MAC karty sieciowej

Komentarze

Transkrypt

Windows 7: Zmiana adresu MAC karty sieciowej
Windows 7: Zmiana adresu MAC karty sieciowej
Wpisany przez Wojtek Onyśków
Środa, 17 Kwiecień 2013 13:39 - Zmieniony Środa, 17 Kwiecień 2013 13:46
Adres MAC karty sieciowej to indywidualny numer identyfikacyjny, nadany przez producenta
sprzętu. Przydaje się on przede wszystkim do rozpoznawania poszczególnych komputerów w
utworzonej sieci. Działając w strukturze lokalnej często spotykamy się z sytuacją filtrowania
adresów MAC. Oznacza to, iż urządzenia spoza listy nie będą miały dostępu do sieci. W
przypadku wymiany komputera na nowy jesteśmy w takim razie zobowiązani do podania
administratorowi nowego adresu MAC karty sieciowej. Istnieje jednak sposób na ominięcie tej
niedogodności. Ten poradnik pokazuje, jak tego dokonać.
Unikalny adres MAC karty sieciowej można w prosty sposób podmienić w systemie Windows.
Jeżeli chcemy go zmienić na adres pochodzący ze starego sprzętu, musimy go najpierw
poznać. Jak to zrobić, opisujemy w tym miejscu . Posiadając wymagane informacje,
przechodzimy do czynności.
Przechodzimy do menu start, a następnie klikamy prawym przyciskiem myszy na opcji
„Komputer”. Wybieramy „Właściwości”.
1/4
Windows 7: Zmiana adresu MAC karty sieciowej
Wpisany przez Wojtek Onyśków
Środa, 17 Kwiecień 2013 13:39 - Zmieniony Środa, 17 Kwiecień 2013 13:46
Z lewej strony odnajdujemy „Menedżer urządzeń” i klikamy na niego.
2/4
Windows 7: Zmiana adresu MAC karty sieciowej
Wpisany przez Wojtek Onyśków
Środa, 17 Kwiecień 2013 13:39 - Zmieniony Środa, 17 Kwiecień 2013 13:46
Klikamy
Przechodzimy
na nim do
prawym
sekcji przyciskiem
„Karty sieciowe”,
myszya inastępnie
naciskamy
wybieramy
„Właściwości”.
odpowiednie urządzenie.
Przykładowo
następnie
Wybieramy
wpisujemy
zakładkę
dla adresu
nowy
„Zaawansowane”.
adres MAC. Uwaga,
Na liście
adres
odnajdujemy
wpisać
pozycję
bez
„Adres
dodatkowych
sieciowy”,
znaków.
a
00:0A:40:1A:2C:00
będzie
tonależy
000A401A2C00.
przyciskiem
OK.
Zatwierdzamy
zmiany
3/4
Windows 7: Zmiana adresu MAC karty sieciowej
Wpisany przez Wojtek Onyśków
Środa, 17 Kwiecień 2013 13:39 - Zmieniony Środa, 17 Kwiecień 2013 13:46
Adres MAC naszej karty sieciowej zostanie zmieniony.
4/4