Wykaz sal edukacyjnych.

Komentarze

Transkrypt

Wykaz sal edukacyjnych.
Wykaz sal edukacyjnych.
WOJEWÓDZTWO
mazowieckie
mazowieckie
małopolskie
małopolskie
POWIAT
radomski
legionowski
wadowicki
dąbrowski
NAZWA/ADRES
KM PSP w
Radomiu
ul. Traugutta
57
26-600
Radom
DATA
OTWARCIA
LINKI
DO INFORMACJI O MIEJSCU
KONTAKT
(TEL.KONTAKTOWY, ADRES EMAIL)
http://www.straz.pl/aktualnosci/inauguracjaprojektu-bezpieczny-dom
Tel. (48) 36 88 900
http://www.rdc.pl/informacje/bezpieczny-dom-wradomiu-pierwszy-na-mazowszu-i-najwiekszy-w21. 10. 2015 r.
kraju-zobacz/
KP PSP w
Legionowie
Sala
edukacyjna
„ISKIERKA”
19. 04. 2016 r.
ul.
Mickiewicza
11
05-120
Legionowo
JRG w
Andrychowie
ul. Krakowska wrzesień
89
2013 r.
34-120
Andrychów
KP PSP w
Dąbrowie
Tarnowskiej
ul. Żabieńska
listopad 2012
20
r.
33-200
Dąbrowa
Tarnowska
fax: (48) 36 88 909
e-mail:
[email protected]
http://dami24.pl/wiadomosci/item/2306bezpieczny-dom-w-radomiu-otwarty
Tel. (22) 774 28 28
http://www.straz.pl/aktualnosci/otwarcie-saliedukacyjnej-iskierka-w-legionowie
http://www.straz.pl/aktualnosci/iskierkapodsumowanie-lipiec-16
fax: (22) 774 28 88
e-mail:
[email protected]
Tel. (33) 873 23 00
https://jrgandrychow.wordpress.com/category/bezpi
eczny-dom/
http://straz-dt.pl/11-pozycje-menu/188-bezpiecznydom
e-mail:
[email protected]
nternetdsl.pl
Tel. (14) 642 61 10 (dowódca
JRG)
małopolski
krakowski
JRG nr 2 w
Krakowie
http://www.psp.krakow.pl/index.php?news=244
ul.
20. 06. 2013 r.
Rzemieślnicza
10
30-363 Kraków
Tel. (12) 266 39 98
Anna Formaniewicz
tel. 614441158
[email protected]
cmp-muzeum.pl
wielopolskie
grodziski
Wielkopolskie
Muzeum
Pożarnictwa
w
28. 08. 2010 r.
Rakoniewicach
(sala
ul. Kościelna
multimedialna)
1
62-067
Rakoniewice
www.wmp-muzeum.psp.wlkp.pl
https://vimeo.com/21809193
https://www.youtube.com/watch?v=UdoWEV6G4VQ
http://www.wmp-muzeum.psp.wlkp.pl/
Z ramienia KW PSP w Poznaniu
osobami do kontaktu są :
- st. kpt. Alicja Borucka
Tel. (61) 222 02 295
- mł. kpt. Emilia PałubickaFlorczak
Tel. (61) 222 02 236
e-mail:
[email protected]
pl
śląskie
Katowice
śląskie
Częstochowa
JRG nr 1 w
Katowicach
Szopienicach
„MAŁA
STRAŻNICA”
ul. Krakowska
130
40-391
Katowice
JRG nr 2 w
Częstochowie
„DZIECIĘCA
STRAŻNICA”
Tel. (32) 352 00 92
lub (32) 605 31 50
kwiecień 2013
grudzień
2015
http://jrg1.strazpozarna.katowice.pl/Mala_straznica/
malastraznica.html
e-mail:
[email protected]
e.pl
Tel. (34) 361 55 21
http://www.straz.czestochowa.pl/pokaz_artykul/?id_a
w. 158
rticle=410&id_page_element=185
e-mail:
Sikorskiego
82/94
42-200
Częstochowa
śląskie
Chorzów
KM PSP w
Chorzowie
„CENTRUM
EDUKACJI
PRZECIWPOŻ
AROWEJ”
15. 09. 2016 r.
ul. Katowicka
123
41-500
Chorzów
[email protected]
Tel. (32) 241 10 08
https://www.facebook.com/cepchorzow/
e-mail. [email protected]

Podobne dokumenty