pobierz

Komentarze

Transkrypt

pobierz
Urząd Marszałkowski
Wojewóztwa Kujawsko-Pomorskiego
Wyniki otwartego konkursu ofert nr 16 /2011 „Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu” na wykonywanie zadan publicznych związanych z
realizacją zadan Samorządu Województwa w zakresie rozwoju kultury fizycznej i sportu w 2011 roku przez organizacje prowadzace działalność
poŜytku publicznego zgodnie z Uchwałą nr 20/323/11 Zarządu Województwa Kujawsko- Pomorskiegp z dnia 24 marca 2011 roku.
Lp
Nazwa oferenta
powiat
Nazwa zadania- oferty
Kwota przyznana (zł)
1.
Uczniowski Klub Sportowy "Lider" Włocławek
Włocławek
Dbamy o rozwój piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży
4 440,00
2.
Uczniowski Klub Sportowy "Błękitny Delfin"
Bydgoszcz
Bydgoszcz
Organizacja obozu sportowego koszykarek UKS
"Błękitny Delfin" Bydgoszcz
3 400,00
Przygotowanie dzieci i młodzieży z WKS "Zawisza" Stowarzyszenis Sportów Wodnych do
współzawodnictwa ogólnopolskiego w 2011 roku w
kajakarstwie i wioślarstwie.
3.
Wojskowy Klub Sportowy "Zawisza" Stowarzyszenie Sportów Wodnych Bydgoszcz
Bydgoszcz
4.
Miejski Klub Sportowy "Olimpijczyk"
Włocławek
Włocławek
5.
Uczniowski Klub Sportowy "Sokół" Brzoza
bydgoski
Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w judo
Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie sportowej
łucznictwo na letnim obozie treningowym
Strona 1
65 000,00
2 640,00
4 560,00
6.
Uczniowski Klub Biegacza im. Stefana Bąka w
Szubinie
nakielski
Obóz sportowy dzieci i młodzieży
7.
Klub Wioślarski "Wisła" Grudziądz
Grudziądz
Szkolenie dzieci i młodzieży w klubie - wioślarstwa
11 880,00
23 760,00
2 400,00
8.
Klub Sportowy "Pałac" Bydgoszcz
Bydgoszcz
Organizacja obozu sportowego grup młodzieżowych
klubu
9.
Uczniowski Klub Sportowy "Dęby Osielsko"
bydgoski
Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w 2011 r.
10 080,00
10.
Miejski Ludowy Klub Sportowy Solec Kujawski
bydgoski
Szkolenie Dzieci i młodzieży sekcji badmintona
2 700,00
11.
Ludowy Klub Sportowy Rogowo
żniński
12.
Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy
"Piętnastka" Bydgoszcz
Bydgoszcz
Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w LKS Rogowo
Organizacja szkolenia przez udział w rywalizacji
sportowej oraz obozach sportowych zawodników sekcji
pływackiej i taekwondo olimpijskiego MUKS Piętnastki
Bydgoszcz
13.
Uczniowski Klub Sportowy Comets Mazowsze
toruński
Sportowe Mazowsze
14.
Klub Sportowy "Stal" Grudziądz
Grudziądz
15.
Bydgoski Klub Taekwondo
Bydgoszcz
Szkolenie sportowe Dzieci i młodzieży w KS "Stal"
Grudziądz (koszykówka dziewcząt)
Organizacja treningów i zajęć sportowych oraz udział w
zawodach i rozgrywkach i zgrupowaniach
16.
Klub Uczelniany AZS Uniwersytetu Kazimierza
Wielkiego w Bydgoszczy
Bydgoszcz
Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie judo, szermierki,
piłki nożnej i tenisa ziemnego
10 420,00
17.
Wojskowy Klub Sportowy "Zawisza" - Sekcja
Strzelecka Bydgoszcz
Bydgoszcz
Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w strzelectwie
sportowym.
53 100,00
18.
Lekkoatletyczny Klub Sportowy "Vectra - DGS"
Włocławek
Włocławek
Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w LKS "Vectra DGS"
10 920,00
Strona 2
18 600,00
28 320,00
6 000,00
2 880,00
8 040,00
19.
Dobrzyński Klub Żeglarski
lipnowski
20.
Bydgoskie Stowarzyszenie Boksu "Astoria"
Bydgoszcz
21.
Klub Sportowy "Basket 25"
Przeprowadzenie treningów, zgrupowań i startów w
żeglarstwie
6 480,00
6 240,00
Bydgoszcz
Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży
Organizacja szkolenia przez udział w rywalizacji
sportowej oraz obozach sportowych zawodniczek
zespołów młodzieżowych koszykówki żeńskiej Klubu
Basket 25
22.
Miejski Uczniowski Klub Lekkoatletyczny
"Brodnica"
brodnicki
Organizacja obozu sportowego dla dzieci i młodzieży
6 360,00
23.
Uczniowski Klub Sportowy "Vambresia Worwo" Wąbrzeźno
wąbrzeski
Szkoleniowy obóz sportowy
3 600,00
24.
Autonomiczna - Ludowa Kolarska Sekcja "Stal"
Grudziądz
Grudziądz
25.
Inowrocławski Klub Tenisa Stołowego "Noteć"
inowrocławski
Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w ALKS "Stal"
Grudziądz
Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w klubach i
stowarzyszeniach sportowych
27.
Miejski Ludowy Klub Sportowy "Wisła" Świecie
n/Wisłą
świecki
Stowarzyszenie Lekkoatletyczne WKS "Zawisza"
Bydgoszcz
Bydgoszcz
28.
Miejski Klub Sportowy "Start" Grudziądz
Grudziądz
29.
Włocławskie Towarzystwo Wioślarskie
Włocławek
30.
Klub Sportowy "Wda" Świecie n/Wisłą
świecki
Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w wioślarstwie
Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży powiatu
świeckiego
31.
Uczniowski Klub Sportowy "Kopernik"
Bydgoszcz
Bydgoszcz
Szkolenie sportowe zawodników sekcji kajakowej w
2011 r.
26.
Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży
Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w lekkiej atletyce
Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w klubie
sportowym
Strona 3
5 480,00
72 480,00
4 320,00
5 280,00
67 200,00
10 200,00
7 920,00
8 880,00
31 000,00
Bydgoszcz
Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w Klubach i
Stowarzyszeniach Sportowych
Szkolenie dzieci i młodzieży w UKS przy MDK 5 w
Bydgoszczy
tucholski
35.
Miejski Ludowy Klub Sportowy "Tucholanka"
Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "Zryw"
Dobrcz
Kręgle sposobem na rozwój fizyczny dzieci i młodzieży w
Tucholi
bydgoski
Zostań mistrzem
7 080,00
36.
Klub Wioślarski "Gopło" Kruszwica
inowrocławski
Szkolenie dzieci i młodzieży
7 200,00
37.
Uczniowski Klub Sportowy "Ruch" Grudziądz
Grudziądz
Obóz sportowy
3 600,00
38.
Bydgoszcz
40.
Torunski Klub Kolarski "Pacific"
Toruń
Krzewienie wioślarstwa wśród młodzieży żeńskiej
Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w CywilnoWojskowym Stowarzyszeniu Podnoszenia Ciężarów i
Sportów Siłowych "Zawisza" Bydgoszcz
Organizacja szkolenia sportowego młodzieży w
kategoriach wiekowych: orlik, młodzieżowiec, junior,
junior młodszy, młodzik
6 640,00
39.
Bydgoski Klub Wioślarek
Cywilno-Wojskowe Stowarzyszenie
Podnoszenia Ciężarów i Sportów Siłowych
"Zawisza" Bydgoszcz
Uprawianie taekwondo sposobem na promocję sportu i
aktywnego stylu życia.
32.
33.
34.
Międzyszkolny Klub Sportowy "Błyskawica"
Toruń
Uczniowski Klub Sportowy przy MDK nr 5 w
Bydgoszczy
Toruń
Bydgoszcz
41.
Torunski Klub Taekwondo "Lechmed"
Toruń
42.
Międzyszkolny Klub Sportowy "Axel" Toruń
Toruń
43.
Toruń
44.
Toruński Klub Karate Tradycyjnego "Kumade"
Miejsko - Gminny Ludowy Klub Sportowy
"Tarpan" Mrocza
45.
Międzyszkolny Klub Sportowy "Sokoły" Toruń
5 880,00
4 320,00
11 760,00
7 560,00
31 000,00
3 120,00
nakielski
Szkolenie dzieci i młodzieży - łyżwiarstwo figurowe
Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w Klubie Karate
Tradycyjnego
Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie podnoszenia
ciężarów
17 160,00
Toruń
Rozgrywki ligowe drużyn młodzieżowych
13 300,00
Strona 4
4 680,00
4 200,00
46.
Uczniowski Klub Sportowy "Kodokan" Toruń
Toruń
Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w sekcji judo
47.
Toruński Klub Gimnastyczny "Olimpijczyk"
Toruń
Organizacja obozów sportowo - rekreacyjnych
18 000,00
48.
Akademicki Związek Sportowy Uniwersytetu
Mikołaja Kopernika w Toruniu
Toruń
Prowadzenie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży
oraz udział we współzawodnictwie sportowym
24 360,00
49.
Międzyszkolny Klub Sportowy Brodnica
brodnicki
Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w dyscyplinie piłka ręczna
8 640,00
Toruń
Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w sekcjach hokeja
na trawie i boksu
20 880,00
Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w klubie LKS
Gąsawa - hokej na trawie
11 400,00
50.
Klub Sportowy "Pomorzanin" Toruń
51.
Ludowy Klub Sportowy Gąsawa
żniński
52.
Miejski Ludowy Klub Sportowy "Nadwiślanin"
Chełmno
chełmiński
53.
Gminny Ludowy Klub Sportowy Osielsko
bydgoski
54.
Bydgoskie Towarzystwo Wioślarskie
Bydgoszcz
55.
Miejski Klub Lekkoatletyczny Toruń
Toruń
Szkolenie dzieci i młodzieży w wioślarstwie
Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w Klubach i
Stowarzyszeniach Sportowych
56.
chełmiński
Rozwój tenisa stołowego
57.
Klub Sportowy "LUKS" Chełmno
Towarzystwo Koszykówki Młodzieżowej
Włocławek
Włocławek
Szkolenie sportowe w zakresie koszykówki
58.
Międzyszkolny Klub Sportowy Grudziądz
Grudziądz
59.
Ludowy Klub Sportowy "Sokół" Więcbork
sępoleński
Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży
Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w klubie
sportowym
Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w dyscyplinie
piłka ręczna
Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w Ludowym
Klubie Sportowym "Sokół" Więcbork
Strona 5
4 920,00
7 440,00
11 400,00
11 760,00
12 240,00
8 040,00
13 680,00
3 600,00
3 240,00
Organizacja szkolenia sportowego w gimnastyce
sportowej i akrobatyce sportowej
61.
Bydgoski Klub Sportów Gimnastycznych
"Zawisza" Bydgoszcz
Bydgoszcz
Ludowy Integracyjny Uczniowski Klub Sportowy
Kruszwica
inowrocławski
62.
Miejski Klub Sportowy "Novum"
Bydgoszcz
Młodzieżowy obóz sportowo - koszykarski
63.
Klub Sportowy "Gwiazda" Bydgoszcz
Bydgoszcz
Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w sekcji
zapaśniczej
64.
Grudziądzki Klub Sportowy "Olimpia"
Grudziądz
Orgamizacja zgrupowań sportowych
60.
Organizacja zgrupowania letniego
13 200,00
5 040,00
10 080,00
5 760,00
12 360,00
66.
Miejski Ludowy Klub Sportowy "Krajna"
Sępólno Krajeńskie
Regionalne Towarzystwo Wioślarskie
"Bydgostia"
67.
Wodne Towarzystwo Sportowe "Astoria"
Bydgoszcz
Bydgoszcz
Szkolenie zawodników w WTS "Astoria" w grupach
młodzieżowych
68.
Budowlany Klub Sportowy w Bydgoszczy
Bydgoszcz
Szkolenie dzieci i młodzieży w sekcji lekkiej atletyki
69.
Autonomiczna Sekcja Tenisa Stołowego
"Olimpia - Unia" Grudziądz
Grudziądz
70.
Kujawsko - Pomorskie Stowarzyszenie
Związków Sportowych w Bydgoszczy
Bydgoszcz
Organizacja zgrupowań sportowych
Szkolenie kadry wojewódzkiej młodzików w ramach
programu ministerialnego "Preselekcja młodzieży do
sportu"
234 360,00
71.
Torunski Klub Sportowo-Turystyczny
"Budowlani"
Toruń
Szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach szermierczej,
piłki siatkowej dziewcząt i wioślarskiej
33 720,00
72.
Bydgoski Klub Sportowy "Chemik"
Bydgoszcz
Letnie obozy przygotowawcze młodzieży BKS "Chemik"
22 920,00
73.
Klub Sportowy "Start - Wisła" Toruń
Toruń
Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży
65.
Bydgoszcz
Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu w
MLKS Krajna
Udział w obozach sportowych oraz regatach
wioślarskich i Mistrzostwach Polski
50 000,00
34 080,00
32 400,00
sępoleński
Strona 6
4 320,00
6 600,00
5 640,00
74.
75.
Bydgoski Klub Sportowy "Centrum"
Młodzieżowy Klub Sportowy "Basket" przy SP
nr 67 Bydgoszcz
Bydgoszcz
Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w taekwondo
olimpijskim
Obóz letni - na sportowo z MKS "Basket" przy SP 67 w
Bydgoszczy
3 600,00
8 760,00
Bydgoszcz
76.
Uczniowski Klub Sportowy "Iskra" Bydgoszcz
Bydgoszcz
Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w sekcjach piłki
ręcznej chłopców
77.
Wojskowy Klub Sportowy Zawisza Bydgoszcz
S.A.
Bydgoszcz
Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży
5 280,00
3 000,00
1 282 800,00
Razem
opracowanie:
Biuro ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
Gabinet Marszałka
Urząd Marszałkowski
kwiecień 2011
Strona 7

Podobne dokumenty