Dziennik Urzędowy Nr 1 z 2002 r.

Komentarze

Transkrypt

Dziennik Urzędowy Nr 1 z 2002 r.
Dziennik Urzędowy
Głównego Urzędu Miar Nr 1
——
Poz. 2
Nr 1
W a r s z a w a, dn i a 1 8 k wiet nia 2 0 0 2 r.
-./
Poz.:
O B W I E S Z C Z E N I A 01 0 2 3 2 /
1 — z dnia 18 marca 2002 r. sprawie rejestru zatwierdzonych typów przyrządów pomiarowych
w okresie od 1 października 2001 r. do 31 grudnia 2001 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 — nr 3 z dnia 10 kwietnia 2002 r. sprawie rejestru zatwierdzonych typów przyrządów kontrolnych
– tachografów samochodowych i wykresówek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
45
OBWIESZCZENIE PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR
z dnia 18 marca 2002 r.
w sprawie rejestru zatwierdzonych typów przyrządów pomiarowych
w okresie od 1 października 2001 r. do 31 grudnia 2001 r.
Na podstawie art. 16 ust. 5 ustawy z dnia 3 kwietnia 1993 r. Prawo o miarach (Dz. U. Nr 55, poz. 248,
z 1997 r. Nr 43, poz. 272 i Nr 121, poz. 770,
z 2000 r. Nr 43, poz. 489 i Nr 120, poz. 1268 oraz
z 2001 r. Nr 63, poz. 636 i Nr 154, poz. 1800) ogłasza
się w załączniku do niniejszego obwieszczenia rejestr
zatwierdzonych, na podstawie decyzji Prezesa Głównego
Urzędu Miar, typów przyrządów pomiarowych w okresie od 1 października 2001 r. do 31 grudnia 2001 r.
Prezes Głównego Urzędu Miar: K. Mordziński
Załącznik do obwieszczenia
Prezesa Głównego Urzędu Miar
z dnia 18 marca 2002 r. (poz. 1)
!"
Termin
Liczba
wprowadze- przynia do obro- rządów
tu lub użyt- pomiarowych
kowania
L.p.
Nazwa przyrządu
pomiarowego
Wytwórca przyrządu
pomiarowego
Data
decyzji
Numer
decyzji
Znak typu
1
2
3
4
5
6
7
nie nadano
2006-12-31
# $ # % %& ' ( ')%* + $, 808
Przymiary wstęgowe
zwijane o górnych
granicach zakresów
pomiarowych 8 m, numer
katalogwy 1692C/8
i 10 m, numer katalogowy
1692C/10
BETA UTENSILI S.p.A.
Via Alessandro Volta 18,
20055 Sovico (Milano),
Włochy
2001-10-23
ZT 855/2001
8
Dziennik Urzędowy
Głównego Urzędu Miar Nr 1
—2—
Poz. 1
Termin
Liczba
wprowadze- przynia do obro- rządów
tu lub użyt- pomiarowych
kowania
L.p.
Nazwa przyrządu
pomiarowego
Wytwórca przyrządu
pomiarowego
Data
decyzji
Numer
decyzji
Znak typu
1
2
3
4
5
6
7
809
Przymiary wstęgowe
zwijane o górnej granicy
zakresu pomiarowego
5 m, numer katalogowy
1692C/5
BETA UTENSILI S.p.A.
Via Alessandro Volta 18,
20055 Sovico (Milano),
Włochy
2001-10-23
ZT 856/2001
nie nadano
2006-12-31
810
Przymiary wstęgowe
zwijane model KMC-25S
i KMC-74S
Komelon Corporation,
575 Janglim-Dong,
Saha-Ku, Pusan,
Republika Korei
2001-11-20
ZT 931/2001
nie nadano
2006-12-31
811
Przymiary wstęgowe
zwijane model KMC-25RJ
o nazwie handlowej
GRIPPER i model
KMC-25CV o nazwie
handlowej CLEAR VIEW,
o górnych granicach
zakresów pomiarowych
5m
Komelon Corporation, 575
Janglim-Dong,
Saha-Ku, Pusan,
Republika Korei
2001-11-20
ZT 932/2001
nie nadano
2006-12-31
812
Przymiary wstęgowe
zwijane model KMC-74,
o górnych granicach
zakresów pomiarowych
do 5 m
Komelon Corporation, 575
Janglim-Dong,
Saha-Ku, Pusan,
Republika Korei
2001-11-20
ZT 933/2001
nie nadano
2006-12-31
813
Przymiary wstęgowe
ruletek o nazwie
handlowej FIBERGLASS
MEASURING TAPE,
model KMC-330
i model KMC-1600
Komelon Corporation, 575
Janglim-Dong,
Saha-Ku, Pusan,
Republika Korei
2001-11-20
ZT 934/2001
nie nadano
2006-12-31
814
Przymiary wstęgowe
ruletek o nazwie
handlowej NYLON
COATED STEEL LONG
TAPE, model KMC-400N
i model K-1600N
Komelon Corporation, 575
Janglim-Dong,
Saha-Ku, Pusan,
Republika Korei
2001-11-20
ZT 935/2001
nie nadano
2006-12-31
815
Przymiary wstęgowe
ruletek o górnej granicy
zakresu pomiarowego
50 m, numer katalogowy
1694B/50
BETA UTENSILI S.p.A.,
Via Allessandro Volta 18,
20055 Sovico (Milano),
Włochy
2001-11-30
ZT 1023/2001
nie nadano
2006-12-31
816
Mierniki do pomiaru
wysokości napełnienia
zbiorników model 8468
o górnych granicach
zakresów pomiarowych
do 3660 mm
Veeder-Root
Environmental Systems
Ltd, Hydrex House,
Garden Road, Richmond,
Surrey TW9 4NR, Wielka
Brytania
2001-12-24
ZT 1098/2001
nie nadano
2006-12-31
817
Przymiary wstęgowe
z obciążnikiem, o górnych
granicach zakresów
pomiarowych od 5 m
do 50 m, z podziałką
wytrawianą
Weiss Messwerkzeuge
GmbH, Thannerstr. 3-5,
92681 Erbendorf, Bawaria,
Niemcy
2001-12-28
ZT 1134/2001
nie nadano
2009-12-31
8
Dziennik Urzędowy
Głównego Urzędu Miar Nr 1
—3—
Poz. 1
Termin
Liczba
wprowadze- przynia do obro- rządów
tu lub użyt- pomiarowych
kowania
L.p.
Nazwa przyrządu
pomiarowego
Wytwórca przyrządu
pomiarowego
Data
decyzji
Numer
decyzji
Znak typu
1
2
3
4
5
6
7
818
Przymiary wstęgowe
ruletek, o górnych
granicach zakresów
pomiarowych od 5 m
do 100 m, z wstęgą
wykonaną ze stali
pokrytej lakierem
Weiss Messwerkzeuge
GmbH, Thannerstr. 3-5,
92681 Erbendorf,
Bawaria, Niemcy
2001-12-28
ZT 1135/2001
nie nadano
2009-12-31
819
Przymiary wstęgowe
z obciążnikiem, o górnych
granicach zakresów
pomiarowych od 5 m
do 50 m, z wstęgą
wykonaną ze stali
pokrytej poliamidem
Weiss Messwerkzeuge
GmbH, Thannerstr. 3-5,
92681 Erbendorf,
Bawaria, Niemcy
2001-12-28
ZT 1136/2001
nie nadano
2009-12-31
820
Przymiary wstęgowe
ruletek, o górnych
granicach zakresów
pomiarowych od 0,5 m
do 50 m, z wstęgą
wykonaną z włókna
szklanego
Weiss Messwerkzeuge
GmbH, Thannerstr. 3-5,
92681 Erbendorf,
Bawaria, Niemcy
2001-12-28
ZT 1137/2001
nie nadano
2009-12-31
821
Przymiary wstęgowe
ruletek, o górnych
granicach zakresów
pomiarowych od 5 m
do 100 m, z wstęgą
wykonaną ze stali
pokrytej poliamidem
Weiss Messwerkzeuge
GmbH, Thannerstr. 3-5,
92681 Erbendorf,
Bawaria, Niemcy
2001-12-28
ZT 1138/2001
nie nadano
2009-12-31
822
Przymiary wstęgowe
z obciążnikiem, o górnych
granicach zakresów
pomiarowych od 5 m
do 50 m, z podziałką
nadrukowaną
Weiss Messwerkzeuge
GmbH, Thannerstr. 3-5,
92681 Erbendorf,
Bawaria, Niemcy
2001-12-28
ZT 1139/2001
nie nadano
2009-12-31
823
Przymiary wstęgowe
ruletek, o górnych
granicach zakresów
pomiarowych od 5 m
do 100 m, z wstęgą
wykonaną ze stali
Weiss Messwerkzeuge
GmbH, Thannerstr. 3-5,
92681 Erbendorf,
Bawaria, Niemcy
2001-12-28
ZT 1140/2001
nie nadano
2009-12-31
824
Przyrząd do pomiaru
długości materiałów
taśmowych i papierowych,
CONSLIT 16/06ÜK
Jagenberg-Gruppe Kampf
GmbH & Co.
Maschinenfabrik,
Mühlener Straße 36-42,
D-51674 Wiehl,
Niemcy
2001-12-28
ZT 1167/2001
nie nadano
2002-06-30
8
1
Dziennik Urzędowy
Głównego Urzędu Miar Nr 1
—4—
Poz. 1
Termin
Liczba
wprowadze- przynia do obro- rządów
tu lub użyt- pomiarowych
kowania
L.p.
Nazwa przyrządu
pomiarowego
Wytwórca przyrządu
pomiarowego
Data
decyzji
Numer
decyzji
Znak typu
1
2
3
4
5
6
7
825
Przyrządy do pomiaru
długości drutu, kabla
i materiałów taśmowych,
CLM-R
L. INSTRUMENTS s.c.
Jacek Barański,
Adam Biernat,
Marian Hanasz,
Al. Solidarności 113/32,
00-140 Warszawa
2001-10-30
ZT 244/2001
- 888/2001
(zmiana)
RP T 01 38
2004-12-31
826
Przyrządy do pomiaru
długości kabli, M 60/M
Przedsiębiorstwo
"ALPLAST" s.c.,
Piotr Przybyliński,
Jarosław Tyczyński,
ul. Rynkowska 2,
85-503 Bydgoszcz
2001-12-14
ZT 550/99
- 1092/2001
(zmiana)
RP T 99 157
2004-12-31
827
Przyrządy do pomiaru
długości kabli, M 60/E
Przedsiębiorstwo
"ALPLAST" s.c.,
Piotr Przybyliński,
Jarosław Tyczyński,
ul. Rynkowska 2,
85-503 Bydgoszcz
2001-12-14
ZT 551/99
- 1093/2001
(zmiana)
RP T 99 158
2004-12-31
8
# $ # % %& ' + * 4 % 5 6 7, % * + ( #8' ( # 98
828
Liczniki do gazów
(gazomierzy)
miechowych, 2G2,5
"METRIX" S.A.,
ul. Piaskowa 3,
83-110 Tczew
2001-10-02
ZT 809/2001
RP T 01 192
2011-09-30
829
Liczniki do gazów
(gazomierze) miechowe,
1G1,6
"METRIX" S.A.,
ul. Piaskowa 3,
83-110 Tczew
2001-10-02
ZT 810/2001
RP T 01 190
2011-09-30
830
Liczniki do gazów
(gazomierze) miechowe,
1G2,5
"METRIX" S.A.,
ul. Piaskowa 3,
83-110 Tczew
2001-10-02
ZT 811/2001
RP T 01 191
2011-09-30
831
Instalacje pomiarowe
do cieczy innych niż
woda, odmierzacze gazu
ciekłego propan-butan,
PRIMUS MM301
ZAP-PETRO Sp. z o.o.,
ul. Krotoszyńska 35,
63-400 Ostrów
Wielkopolski
2001-10-03
ZT 813/2001
RP T 01 165
2004-12-31
832
Instalacja pomiarowa
do wydawania
paliw ciekłych
Sening,
Niemcy
2001-10-03
ZT 814/2001
nie nadano
2002-06-30
1
833
Instalacja pomiarowa
do wydawania
paliw ciekłych
Sening,
Niemcy
2001-10-03
ZT 815/2001
nie nadano
2001-12-31
1
834
Zbiorniki pomiarowe
o pojemności nominalnej
3
60 m , podziemne
Przedsiębiorstwo
Wielobranżowe "JERSAK",
Zofia i Karol Jersak,
ul. Mickiewicza 3,
68-100 Żagań
2001-10-03
ZT 816/2001
nie nadano
2002-06-30
2
835
Manometry do pomiaru
tętniczego ciśnienia krwi,
HS-60A
Hebei Medicines & Health
Products Imp. & Exp.
Group Corporation,
Shijazhuang,
Chiny
2001-10-03
ZT 817/2001
nie nadano
2006-12-31
Dziennik Urzędowy
Głównego Urzędu Miar Nr 1
—5—
Poz. 1
Termin
Liczba
wprowadze- przynia do obro- rządów
tu lub użyt- pomiarowych
kowania
L.p.
Nazwa przyrządu
pomiarowego
Wytwórca przyrządu
pomiarowego
Data
decyzji
Numer
decyzji
Znak typu
1
2
3
4
5
6
7
8
836
Instalacje pomiarowe
do cieczy innych niż
woda, odmierzacze gazu
ciekłego propan-butan,
PRIMUS MM.004,
PRIMUS MM.005,
PRIMUS MM.006,
PRIMUS MM.015
i PRIMUS MM.201
ZAP-PETRO Sp. z o.o.,
ul. Krotoszyńska 35,
63-400 Ostrów
Wielkopolski
2001-10-08
ZT 825/2001
RP T 01 161
2006-12-31
837
Manometry do pomiaru
ciśnienia w oponach
pojazdów, MSB-d/2
Kujawska Fabryka
Manometrów "KFM" S.A.,
ul. Łęgska 29/35,
87-800 Włocławek
2001-10-08
ZT 826/2001
RP T 01 176
2007-12-31
838
Kolby metalowe II rzędu
do gazu ciekłego
propan-butan,
o pojemności nominalnej
3
20 dm
Societa Generale
Impianti Gas s.r.l.,
Włochy
2001-10-08
ZT 832/2001
nie nadano
2002-12-31
839
Przetworniki przepływu
do ciepłomierzy do wody,
ultradźwiękowe,
SONO 2500 CT
z konwerterem impulsów
SONO 2500 CT
Danfoss A/S,
DK-6430 Nordborg,
Dania
2001-10-10
ZT 836/2001
nie nadano
2006-12-31
840
Zbiornik pomiarowy
o pojemności nominalnej
3
19,2 m , naziemny
Zakład Montażu i Obsługi
Urządzeń "TECHMAG",
Stanisław Jóźwiak,
Zdzisława Jóźwiak,
ul. Nowodworska 25/69,
85-120 Bydgoszcz
2001-10-10
ZT 839/2001
nie nadano
2002-06-30
1
841
Cysterny kontenerów
jednomiarowych
przeznaczone do piwa
Zakład Montażu i Obsługi
Urządzeń "TECHMAG",
Stanisław Jóźwiak,
Zdzisława Jóźwiak,
ul. Nowodworska 25/69,
85-120 Bydgoszcz
2001-10-10
ZT 840/2001
nie nadano
2002-06-30
16
842
Przeliczniki do liczników
do cieczy innych niż
woda, OMNI 6000
i OMNI 3000
Omni Flow
Computers, Inc.,
10701 Corporate Drive,
Suite 300,
Stafford,
Texas 77477,
USA
2001-10-12
ZT 841/2001
nie nadano
2005-12-31
843
Stanowisko kontrolne
do sprawdzania liczników
do wody (wodomierzy),
WB-1A
Z.U.H. "WODOMIAR"
Kosman Maciej,
ul. Marii Dąbrowskiej 45,
05-806 Komorów
2001-10-23
ZT 853/2001
nie nadano
2002-03-31
1
844
Instalacja pomiarowa do
paliw ciekłych
Rafineria Nafty
JEDLICZE S.A.,
ul. Trzecieskiego 14,
38-460 Jedlicze
2001-10-23
ZT 854/2001
nie nadano
2002-06-30
1
2
Dziennik Urzędowy
Głównego Urzędu Miar Nr 1
—6—
Poz. 1
Termin
Liczba
wprowadze- przynia do obro- rządów
tu lub użyt- pomiarowych
kowania
L.p.
Nazwa przyrządu
pomiarowego
Wytwórca przyrządu
pomiarowego
Data
decyzji
Numer
decyzji
Znak typu
1
2
3
4
5
6
7
845
Przeliczniki do zbiorników
pomiarowych stanowiące
zestaw elementów
o nazwach fabrycznych:
Entis-Pro, 880CIU Plus
i 880CIU Prime
ENRAF B.V.,
Röntgenweg 1,
2600 AV Delft,
Holandia
2001-10-23
ZT 866/2001
nie nadano
2004-12-31
846
Stanowisko kontrolne
do sprawdzania liczników
do wody (wodomierzy),
SSL 20/15÷20
"Mirometr" Sp. z o.o.,
ul.Harcerska 11,
43-400 Cieszyn
2001-10-23
ZT 867/2001
nie nadano
2002-03-31
847
Manometry do pomiaru
ciśnienia w oponach
pojazdów
Zakład Produkcyjny
"Firma Kufieta",
Krzysztof Kufieta,
ul. Rzeczna 7,
44-300 Wodzisław Ślaski
2001-10-23
ZT 868/2001
RP T 01 197
2007-12-31
848
Odmierzacze paliw
ciekłych z liczydłem
elektronicznym WWC T1,
QUANTIUM 500 1-2 HS
TOKHEIM UK. Ltd.,
West Pitkero Industrial
Estate,
DD5 3RT Dundee,
Wielka Brytania
lub TOKHEIM Koppens
Automatic Fabrieken B.V.,
Industrieweg 5,
5531 AD Bladel,
Holandia
2001-10-25
ZT 875/2001
nie nadano
2002-06-30
3
849
Stanowisko kontrolne
do sprawdzania liczników
do wody (wodomierzy),
MT-II/2
ZAKŁAD OCHRONY
ŚRODOWISKA,
Krystyna Mitura,
ul. Winiarska 1,
60-654 Poznań
2001-10-29
ZT 878/2001
nie nadano
2002-03-31
1
850
Stanowisko kontrolne
do sprawdzania liczników
do wody (wodomierzy),
"I.T.C-THERM-AQUAŁódź"
Instytut Techniki Cieplnej,
ul. Dąbrowskiego 113,
93-208 Łódź
2001-10-29
ZT 879/2001
nie nadano
2002-03-31
1
851
Stanowisko kontrolne
do sprawdzania liczników
do wody (wodomierzy),
SSL 1/25÷32
SAPPEL S.A.,
67 rue du Rhône,
68304 Saint-Louis,
Francja
2001-10-29
ZT 880/2001
nie nadano
2002-03-31
1
852
Zbiorniki pomiarowe
o pojemnościach
3
nominalnych: 5 m ,
3
3
3
10 m , 16 m , 20 m ,
3
3
3
25 m , 30 m , 33,5 m ,
3
3
3
40 m , 50 m , 60 m ,
3
3
80 m i 100 m ,
podziemne
Huta FERRUM S.A.
ul. Hutnicza 3,
40-241 Katowice
2001-11-14
ZT 901/2001
RP T 01 206
2006-12-31
853
Instalacja pomiarowa
do paliw ciekłych
LOMMEN,
Niemcy
2001-11-14
ZT 902/2001
nie nadano
2002-06-30
8
1
1
Dziennik Urzędowy
Głównego Urzędu Miar Nr 1
—7—
Poz. 1
Termin
Liczba
wprowadze- przynia do obro- rządów
tu lub użyt- pomiarowych
kowania
L.p.
Nazwa przyrządu
pomiarowego
Wytwórca przyrządu
pomiarowego
Data
decyzji
Numer
decyzji
Znak typu
1
2
3
4
5
6
7
8
854
Manometry do pomiaru
tętniczego ciśnienia krwi,
MF-34
Produkcja indonezyjska
oznaczone znakiem firmy
Mark of Fitness Inc.,
Shrewsbury,
NJ 07702, USA
2001-11-15
ZT 918/2001
nie nadano
2006-12-31
855
Zbiorniki pomiarowe
o pojemnościach
3
nominalnych: 10 m ,
3
3
16 m i 20 m , naziemne
CASSPOS a. s.,
Závod ZEST,
Továrenská 6,
071 11 Michalovce,
Słowacja
2001-11-14
ZT 923/2001
nie nadano
2006-12-31
856
Stanowisko kontrolne
o sprawdzania liczników
do gazów (gazomierzy),
z kontrolnymi dyszami
Venturiego o przepływie
krytycznym, Q65
G. Kromschröder AG,
Strotheweg 1,
49504 Lotte,
Niemcy
2001-11-20
ZT 924/2001
nie nadano
2002-06-30
857
Odmierzacze paliw
ciekych z liczydłem
elektronicznym WWC T1,
QUANTIUM 500 1-1 HS
SAT
i QUANTIUM 500 1-2 HS
SAT
TOKHEIM UK. Ltd.,
West Pitkero Industrial
Estate,
DD5 3RT Dundee,
Wielka Brytania
lub TOKHEIM Koppens
Automatic Fabriken B.V.,
Industrieweg 5,
5531 AD Bladel,
Holandia
2001-11-20
ZT 926/2001
nie nadano
2006-12-31
858
Manometry do pomiaru
tętniczego ciśnienia krwi,
HEM-907 (HEM-907-E)
OMRON Matsusaka
Co. Ltd.,
Japonia
2001-11-20
ZT 928/2001
nie nadano
2006-12-31
859
Stanowisko kontrolne
do sprawdzania par
czujników temperatury
do ciepłomierzy do wody,
ZPPC, o numerze
fabrycznym 2/01
Fabryka Wodomierzy
ZENNER POLSKA
Sp. z o.o.,
ul. Środkowa 2/4,
03-430 Warszawa
2001-11-20
ZT 929/2001
nie nadano
2002-06-30
1
860
Zbiorniki pomiarowe
o pojemnościach
3
nominalnych 7,5 m
3
i 15 m , naziemne
Zakład Montażu i Obsługi
Urządzeń "TECHMAG",
Stanisław Jóźwiak,
Zdzisława Jóźwiak,
ul. Nowodworska 25/69,
85-120 Bydgoszcz
2001-11-21
ZT 947/2001
nie nadano
2002-06-30
3
861
Zbiornik pomiarowy
o pojemności nominalnej
3
15 m , naziemny
Zakład Montażu i Obsługi
Urządzeń "TECHMAG",
Stanisław Jóźwiak,
Zdzisława Jóźwiak,
ul. Nowodworska 25/69,
85-120 Bydgoszcz
2001-11-21
ZT 948/2001
nie nadano
2002-06-30
1
862
Manometry do pomiaru
tętniczego ciśnienia krwi,
MF-34 i MF-43
Produkcja indonezyjska
oznaczone znakiem firmy
Mark of Fitness Inc.,
Shrewsbury,
NJ 07702, USA
2001-11-27
ZT 952/2001
nie nadano
2006-12-31
1
Dziennik Urzędowy
Głównego Urzędu Miar Nr 1
—8—
Poz. 1
Termin
Liczba
wprowadze- przynia do obro- rządów
tu lub użyt- pomiarowych
kowania
L.p.
Nazwa przyrządu
pomiarowego
Wytwórca przyrządu
pomiarowego
Data
decyzji
Numer
decyzji
Znak typu
1
2
3
4
5
6
7
8
863
Instalacja pomiarowa
do cieczy kriogenicznych,
Flowmass I
Flow Instruments
& Engineering GmbH,
Heiligenstock 34 c-f,
42697 Solingen,
Niemcy
2001-11-27
ZT 953/2001
nie nadano
2003-12-31
1
864
Instalacje pomiarowe
do paliw ciekłych
Polski Koncern Naftowy
ORLEN S.A.,
ul. Chemików 7,
09-411 Płock
2001-11-27
ZT 955/2001
nie nadano
2002-06-30
27
865
Zbiorniki pomiarowe
o pojemnościach
3
nominalnych 2000 m
3
i 8000 m , naziemne
"MOSTOSTAL – Zabrze"
Zakład Montażowo Produkcyjny "Kędzierzyn"
Sp. z o.o.,
ul. Dąbrowa Leśna 6,
47-223 Kędzierzyn -Koźle
2001-11-30
ZT 956/2001
nie nadano
2002-12-31
5
866
Manometry do pomiaru
tętniczego ciśnienia krwi,
OMRON M4-I(HEM752A-E)
OMRON Matsusaka
Co. Ltd.,
Japonia
2001-11-30
ZT 957/2001
nie nadano
2006-12-31
867
Manometry do pomiaru
tętniczego ciśnienia krwi,
OMRON RX-I(HEM632-E)
OMRON Matsusaka
Co. Ltd.,
Japonia
2001-11-30
ZT 958/2001
nie nadano
2006-12-31
868
Manometry do pomiaru
tętniczego ciśnienia krwi,
KD-726
Kodon (Tianjin) Electronic
& Electrical Apparatus
Co. Ltd.,
No. 31 Changjiang Road,
Nankai District,
300193 Tianjin,
Chiny
2001-11-30
ZT 959/2001
nie nadano
2006-12-31
869
Instalacja pomiarowa
do odbioru mleka,
stacjonarna,
M42-2297
Alfa Laval Oy,
Luoteisrinne 4 C,
02271 Espoo,
Finlandia
2001-11-30
ZT 960/2001
nie nadano
2002-12-31
870
Odmierzacze paliw
ciekłych z liczydłem
elektronicznym
OTP/E, DPXX_AA
i 48 odmian
Nuovo Pignone Ge Oil
& Gas,
20097 S. Donato Milanese
(MI) Via Martiri di Cefalonia 67,
Włochy
2001-11-30
ZT 963/2001
nie nadano
2006-12-31
871
Odmierzacze paliw
ciekłych z liczydłem
elektronicznym OTP/E,
DPBA_AA i 7 odmian
Nuovo Pignone Ge Oil
& Gas,
20097 S. Donato Milanese
(MI) Via Martiri di Cefalonia 67,
Włochy
2001-11-30
ZT 964/2001
nie nadano
2006-12-31
872
Odmierzacze paliw
ciekłych z liczydłem
elektronicznym OTP/E,
DPC_AA i 7 odmian
Nuovo Pignone Ge Oil
& Gas,
20097 S. Donato Milanese
(MI) Via Martiri di Cefalonia 67,
Włochy
2001-11-30
ZT 965/2001
nie nadano
2006-12-31
1
Dziennik Urzędowy
Głównego Urzędu Miar Nr 1
—9—
Poz. 1
Termin
Liczba
wprowadze- przynia do obro- rządów
tu lub użyt- pomiarowych
kowania
L.p.
Nazwa przyrządu
pomiarowego
Wytwórca przyrządu
pomiarowego
Data
decyzji
Numer
decyzji
Znak typu
1
2
3
4
5
6
7
873
Odmierzacze paliw
ciekłych z liczydłem
elektronicznym OTP/E,
DPXA_AA i 30 odmian
Nuovo Pignone Ge Oil
& Gas,
20097 S. Donato Milanese
(MI) Via Martiri di Cefalonia 67,
Włochy
2001-11-30
ZT 966/2001
nie nadano
2006-12-31
874
Odmierzacze paliw
ciekłych z liczydłem
elektronicznym OTP/E,
DPXF_AA i 48 odmian
Nuovo Pignone Ge Oil
& Gas,
20097 S. Donato Milanese
(MI) Via Martiri di Cefalonia 67,
Włochy
2001-11-30
ZT 967/2001
nie nadano
2006-12-31
875
Odmierzacze paliw
ciekłych z liczydłem
elektronicznym OTP/E,
DPBA_AA i 7 odmian
Nuovo Pignone Ge Oil
& Gas,
20097 S. Donato Milanese
(MI) Via Martiri di Cefalonia 67,
Włochy
2001-11-30
ZT 968/2001
nie nadano
2006-12-31
876
Odmierzacze paliw
ciekłych z liczydłem
elektronicznym OTP/E,
DPC_AA i 7 odmian
Nuovo Pignone Ge Oil
& Gas,
20097 S. Donato Milanese
(MI) Via Martiri di Cefalonia 67,
Włochy
2001-11-30
ZT 969/2001
nie nadano
2006-12-31
877
Odmierzacze paliw
ciekłych z liczydłem
elektronicznym OTP/E,
DPXA_AA i 31 odmian
Nuovo Pignone Ge Oil
& Gas,
20097 S. Donato Milanese
(MI) Via Martiri di Cefalonia 67,
Włochy
2001-11-30
ZT 970/2001
nie nadano
2006-12-31
878
Odmierzacze paliw
ciekłych z liczydłem
elektronicznym OTP/E,
DPXF_AA i 48 odmian
Nuovo Pignone Ge Oil
& Gas,
20097 S. Donato Milanese
(MI) Via Martiri di Cefalonia 67,
Włochy
2001-11-30
ZT 971/2001
nie nadano
2006-12-31
879
Odmierzacze paliw
ciekłych z liczydłem
elektronicznym OTP/E,
DPXX_AA i 48 odmian
Nuovo Pignone Ge Oil
& Gas,
20097 S. Donato Milanese
(MI) Via Martiri di Cefalonia 67,
Włochy
2001-11-30
ZT 972/2001
nie nadano
2006-12-31
880
Manometry do pomiaru
tętniczego ciśnienia krwi,
EW 3041
NAiS Wellnesslife GmbH
A Matsushita Electric
Works Company,
Hansaallee 201,
Haus 2,
D-40549 Düsseldorf,
Niemcy
2001-12-04
ZT 1025/2001
nie nadano
2006-12-31
8
Dziennik Urzędowy
Głównego Urzędu Miar Nr 1
— 10 —
Poz. 1
Termin
Liczba
wprowadze- przynia do obro- rządów
tu lub użyt- pomiarowych
kowania
L.p.
Nazwa przyrządu
pomiarowego
Wytwórca przyrządu
pomiarowego
Data
decyzji
Numer
decyzji
Znak typu
1
2
3
4
5
6
7
881
Zbiorniki pomiarowe
o pojemnościach
3
nominalnych: 3 m ,
3
3
3
10 m , 15 m i 18 m ,
naziemne
Zakład Remontu
Baz Paliw,
Wojciech Wachowiak,
ul. Walczaka 19,
63-400 Ostrów
Wielkopolski
2001-12-07
ZT 1026/2001
nie nadano
2002-12-31
882
Instalacje pomiarowe
do paliw ciekłych
Polski Koncern Naftowy
ORLEN S.A.,
Baza Magazynowa Nr 101
w Mościskach,
ul. Estrady 8,
05-080 Izabelin
2001-12-07
ZT 1027/2001
nie nadano
2002-06-30
883
Przetworniki przepływu
do ciepłomierzy do wody,
ultradźwiekowe,
US 471 SHARKY
HYDROMETER GmbH,
Welserstraße 13,
91522 Ansbach,
Niemcy
2001-12-07
ZT 1032/2001
nie nadano
2006-12-31
884
Instalacje pomiarowe do
Flow Technics Sp. z o.o.,
wydawania paliw ciekłych, ul. Wolności 14/6,
ATS 1000
78-520 Złocieniec
2001-12-07
ZT 1034/2001
RP T 01 215
2005-12-31
885
Odmierzacze paliw
ciekłych z liczydłem
elektronicznym WWC T1,
QUANTIUM 400 T
i 8 odmian
TOKHEIM UK. Ltd.,
West Pitkero Industrial
Estate,
Unit 3 Baker road,
DD5 3RT Dundee,
Wielka Bytania lub firma
Tokheim Sofitam,
Route de Soliers,
14540 Grentheville,
Francja
2001-12-07
ZT 1035/2001
nie nadano
2005-12-31
886
Odmierzacze paliw
ciekłych z liczydłem
elektronicznym WWC T1,
QUANTIUM 300 T
i 5 odmian
TOKHEIM UK. Ltd.,
West Pitkero Industrial
Estate,
Unit 3 Baker road,
DD5 3RT Dundee,
Wielka Bytania lub firma
Tokheim Sofitam,
Route de Soliers,
14540 Grentheville,
Francja
2001-12-07
ZT 1036/2001
nie nadano
2005-12-31
887
Odmierzacze paliw
ciekłych z liczydłem
elektronicznym WWC T1,
QUANTIUM 500 T
i 8 odmian
TOKHEIM UK. Ltd.,
West Pitkero Industrial
Estate,
Unit 3 Baker road,
DD5 3RT Dundee,
Wielka Bytania lub firma
Tokheim Sofitam,
Route de Soliers,
14540 Grentheville,
Francja
2001-12-07
ZT 1037/2001
nie nadano
2005-12-31
8
8
Dziennik Urzędowy
Głównego Urzędu Miar Nr 1
— 11 —
Poz. 1
Termin
Liczba
wprowadze- przynia do obro- rządów
tu lub użyt- pomiarowych
kowania
L.p.
Nazwa przyrządu
pomiarowego
Wytwórca przyrządu
pomiarowego
Data
decyzji
Numer
decyzji
Znak typu
1
2
3
4
5
6
7
888
Odmierzacze paliw
ciekłych z liczydłem
elektronicznym WWC T1,
QUANTIUM 300 T... R
i 5 odmian
TOKHEIM UK. Ltd.,
West Pitkero Industrial
Estate,
Unit 3 Baker road,
DD5 3RT Dundee,
Wielka Bytania lub firma
Tokheim Sofitam,
Route de Soliers,
14540 Grentheville,
Francja
2001-12-07
ZT 1038/2001
nie nadano
2005-12-31
889
Odmierzacze paliw
ciekłych z liczydłem
elektronicznym WWC T1,
QUANTIUM 400 T... R
i 8 odmian
TOKHEIM UK. Ltd.,
West Pitkero Industrial
Estate,
Unit 3 Baker road,
DD5 3RT Dundee,
Wielka Bytania lub firma
Tokheim Sofitam,
Route de Soliers,
14540 Grentheville,
Francja
2001-12-07
ZT 1039/2001
nie nadano
2005-12-31
890
Odmierzacze paliw
ciekłych z liczydłem
elektronicznym WWC T1,
QUANTIUM 500 T... R
i 8 odmian
TOKHEIM UK. Ltd.,
West Pitkero Industrial
Estate,
Unit 3 Baker road,
DD5 3RT Dundee,
Wielka Bytania lub firma
Tokheim Sofitam,
Route de Soliers,
14540 Grentheville,
Francja
2001-12-07
ZT 1040/2001
nie nadano
2005-12-31
891
Odmierzacze paliw
ciekłych z liczydłem
elektronicznym, 895x.xxx
i 50 odmian
ADAST-SYSTEMS a.s.,
Mirovă 2,
679 04 Adamov,
Czechy
2001-12-07
ZT 1041/2001
nie nadano
2005-12-31
892
Zbiorniki pomiarowe
o pojemności nominalnej
3
32 m
Zakład Obsługi
Technicznej Stacji Paliw
"PETROSTER-SERWIS",
Koźbiał Andrzej Antoni,
Dziura-Bartkiewicz Jan
Stanisław,
ul. Leśmiana 2,
30-220 Kraków
2001-12-07
ZT 1042/2001
nie nadano
2002-12-31
893
Zbiorniki pomiarowe
o pojemnościach
3
nominalnych: 11 m ,
3
3
3
16 m , 25 m , 26 m ,
naziemne
Zakład Montażu i Obsługi
Urządzeń "TECHMAG",
Stanisław Jóźwiak,
Zdzisława Jóźwiak,
ul. Nowodworska 25/69,
85-120 Bydgoszcz
2001-12-07
ZT 1043/2001
nie nadano
2002-12-31
894
Manometry do pomiaru
tętniczego ciśnienia krwi,
BP AG1-20
Microlife Corporation,
9442 Berneck,
Szwajcaria
2001-12-07
ZT 1049/2001
nie nadano
2006-12-31
8
4
Dziennik Urzędowy
Głównego Urzędu Miar Nr 1
— 12 —
Poz. 1
Termin
Liczba
wprowadze- przynia do obro- rządów
tu lub użyt- pomiarowych
kowania
L.p.
Nazwa przyrządu
pomiarowego
Wytwórca przyrządu
pomiarowego
Data
decyzji
Numer
decyzji
Znak typu
1
2
3
4
5
6
7
8
895
Manometry do pomiaru
tętniczego ciśnienia krwi,
MF-33
Produkcja japońska
oznaczone znakiem firmy
Mark of Fitness Inc.,
Shrewsbury,
NJ 07702, USA
2001-12-07
ZT 1050/2001
nie nadano
2006-12-31
896
Manometry do pomiaru
tętniczego ciśnienia krwi,
BP 3AC1-1 i BP 3AC1-2
Microlife Corporation,
9442 Berneck,
Szwajcaria
2001-12-07
ZT 1051/2001
nie nadano
2006-12-31
897
Manometry do pomiaru
tętniczego ciśnienia krwi,
OMRON M4-I(HEM752A-E)
OMRON Matsusaka
Co. Ltd.,
Japonia
2001-12-11
ZT 1076/2001
nie nadano
2006-12-31
898
Manometry do pomiaru
tętniczego ciśnienia krwi,
Wenzhou Hongshun
Industries & Trade co.,
Room 2009,
Huana Building,
South Feixia Road,
Wenzhou,
Chiny
2001-12-11
ZT 1077/2001
nie nadano
2006-12-31
899
Instalacje pomiarowe
do paliw ciekłych
Przedsiębiorstwo Handlu
Produktami Naftowymi
"PETROMAX" s.c.,
Mirosław Urbański,
Jacek Łomzik,
Danuta Kolanowska,
Urszula Jankowska,
Dzięcielin 9,
64-400 Międzychód
2001-12-11
ZT 1081/2001
nie nadano
2002-06-30
900
Biurety zwykłe
o pojemnościach
nominalnych: 10 ml,
25 ml, 50 ml, 100 ml
Technosklo s.r.o.,
46824 Držkov,
Czechy
2001-12-14
ZT 1087/2001
nie nadano
2004-12-31
901
Zbiorniki pomiarowe
o pojemności nominalnej
3
10000 m , naziemne
Naftobazy Sp. z o.o.,
ul. Marszałkowska 82,
00-517 Warszawa
2001-12-14
ZT 1088/2001
RP T 01 100
2006-12-31
902
Stanowisko kontrolne
do sprawdzania
przetworników przepływu
do ciepłomierzy do wody,
G1T 16/15-50
Justur spol. s.r.o. nam.
Dr. Albert Schweitzer 194,
916 01 Stara Tura,
Słowacja
2001-12-24
ZT 1102/2001
nie nadano
2002-06-30
1
903
Stanowisko kontrolne
do sprawdzania
przetworników przepływu
do ciepłomierzy do wody,
GT25-P
Justur spol. s.r.o. nam.
Dr. Albert Schweitzer 194,
916 01 Stara Tura,
Słowacja
2001-12-24
ZT 1103/2001
nie nadano
2002-06-30
1
904
Zbiorniki pomiarowe
o pojemności nominalnej
3
15 m , naziemne
Nowotarska Spółdzielnia
Pracy Przetwórstwa
Owocowo – Warzywnego,
ul. Ceramiczna 5,
34-400 Nowy Targ
2001-12-24
ZT 1119/2001
nie nadano
2002-12-31
4
5
Dziennik Urzędowy
Głównego Urzędu Miar Nr 1
— 13 —
Poz. 1
Termin
Liczba
wprowadze- przynia do obro- rządów
tu lub użyt- pomiarowych
kowania
L.p.
Nazwa przyrządu
pomiarowego
Wytwórca przyrządu
pomiarowego
Data
decyzji
Numer
decyzji
Znak typu
1
2
3
4
5
6
7
905
Zbiorniki pomiarowe
o pojemnościach
3
nominalnych: 10 m ,
3
3
3
15 m , 20 m , 25 m ,
3
3
3
32 m , 40 m , 50 m ,
3
60 m , podziemne
i naziemne
Przedsiębiorstwo
Produkcyjno - Usługowo Handlowe
"POMAROL" S.A.,
ul. Przemysłowa 4,
11-300 Biskupiec
2001-12-24
ZT 1120/2001
RP T 01 219
2006-12-31
906
Manometry do pomiaru
tętniczego ciśnienia krwi,
H-P 1 i H-P 2
Wenzhou, Chiny
oznaczone znakiem firmy
HAND-PROD Sp. z o.o.,
ul. S. Leszczyńskiego 40 a
02-496 Warszawa
2001-12-24
ZT 1122/2001
nie nadano
2006-12-31
907
Manometry do pomiaru
tętniczego ciśnienia krwi,
H-P 3
Wenzhou, Chiny
oznaczone znakiem firmy
HAND-PROD Sp. z o.o.,
ul. S. Leszczyńskiego 40 a
02-496 Warszawa
2001-12-24
ZT 1123/2001
nie nadano
2006-12-31
908
Przeliczniki do liczników
do gazów (gazomierzy)
o nazwie handlowej
"Mikrokomputerowy
przelicznik MacMAT II
GT" z wersją
oprogramowania
02.04k 07/01
PLUM Sp. z o.o.,
Ignatki 27a,
16-001 Kleosin
2001-12-24
ZT 1126/2001
RP T 01 230
2006-12-31
909
Kolba metalowa II rzędu
do gazu ciekłego propanbutan, o pojemności
3
nominalnej 20 dm
Bergomi S.p.A,
Milano,
Włochy
2001-12-24
ZT 1127/2001
nie nadano
2002-12-31
910
Zbiorniki pomiarowe o
pojemnościach
3
nominalnych: 15 m ,
3
3
3
20 m , 25 m , 30 m ,
3
3
3
35 m , 40 m , 45 m ,
3
3
50 m i 60 m , podziemne
"POM" S.C.,
Kazimierz Kozek,
Leon Marciniec,
ul. Mickiewicza 107,
39-100 Ropczyce
2001-12-28
ZT 1128/2001
RP T 01 221
2006-12-31
911
Zbiorniki pomiarowe
o pojemnościach
3
nominalnych: 30 m ,
3
3
3
35 m , 40 m , 45 m ,
3
3
50 m i 60 m , podziemne
"POM" S.C.,
Kazimierz Kozek,
Leon Marciniec,
ul. Mickiewicza 107,
39-100 Ropczyce
2001-12-28
ZT 1129/2001
RP T 01 222
2006-12-31
912
Stanowiska kontrolne
do sprawdzania instalacji
pomiarowych do gazu
ciekłego propan-butan
Przedsiębiorstwo
Wielobranżowe METOR,
ul. Skryta 7/6,
60-779 Poznań
2001-12-28
ZT 1130/2001
nie nadano
2002-12-31
913
Liczniki do gazów
(gazomierze), o nazwie
handlowej gazomierze
miechowe
Schlumberger Rombach
GmbH,
76185 Karlsruhe,
Niemcy
2001-12-28
ZT 1131/2001
nie nadano
2006-12-31
8
1
2
Dziennik Urzędowy
Głównego Urzędu Miar Nr 1
— 14 —
Poz. 1
Termin
Liczba
wprowadze- przynia do obro- rządów
tu lub użyt- pomiarowych
kowania
L.p.
Nazwa przyrządu
pomiarowego
Wytwórca przyrządu
pomiarowego
Data
decyzji
Numer
decyzji
Znak typu
1
2
3
4
5
6
7
914
Manometry do pomiaru
tętniczego ciśnienia krwi,
OMRON 711(HEM711A-E)
OMRON MATSUSAKA
Co. Ltd., Japonia dla
dystrybutora OMRON
Healthcare GmbH
Hamburg,
Niemcy
2001-10-08
ZT 245/98
- 827/2001
(zmiana)
nie nadano
2006-12-31
915
Manometry do pomiaru
tętniczego ciśnienia krwi,
OMRON M4(HEM722C1-E)
OMRON MATSUSAKA
Co. Ltd., Japonia dla
dystrybutora OMRON
Healthcare GmbH
Hamburg,
Niemcy
2001-10-08
ZT 260/98
- 828/2001
(zmiana)
nie nadano
2006-12-31
916
Zbiorniki pomiarowe
o pojemnościach
3
nominalnych 50 m
3
oraz 55 m , podziemne
Przedsiębiorstwo
Przemysłowe
"METALCHEM –
KOŚCIAN" S.A.,
ul. Przemysłowa 2,
64-000 Kościan
2001-10-08
ZT 663/2001
- 829/2001
(zmiana)
RP T 01 147
2005-12-31
917
Urządzenia wtórne
liczydeł elektronicznych
liczników do paliw
ciekłych, o nazwie
handlowej "Pulpit
sterowniczy PCC - S1"
ASPO Systems Oy,
Pienteollisuustie 3,
06450 Porvoo,
Finlandia
2001-10-08
ZT 842/98
- 830/2001
(zmiana)
nie nadano
2002-12-31
918
Urządzenia wtórne
liczydeł elektronicznych
liczników do paliw
ciekłych, o nazwie
handlowej "Pulpit
sterowniczy PCC - S8"
ASPO Systems Oy,
Pienteollisuustie 3,
06450 Porvoo,
Finlandia
2001-10-08
ZT 318/99
- 831/2001
(zmiana)
nie nadano
2003-12-31
919
Przetworniki przepływu
do ciepłomierzy do wody,
skrzydełkowe,
wielostrumieniowe, suche,
z kontaktronowym
nadajnikiem impulsów
wyjściowych:
413 M-TRXK,
414 M-TRXK
i 414S M-TRXK
Hydrometer GmbH,
Industriestrasse 13,
91522 Ansbach,
Niemcy
2001-10-10
ZT 86/95
- 837/2001
(zmiana)
nie nadano
2006-12-31
920
Przetworniki przepływu
do ciepłomierzy do wody,
ultradźwiękowe,
typoszeregu
ULTRAFLOW:
65-S-xx-xx-336
i 65-R-xx-xx-336
Kamstrup A/S,
Industrivej 28,
Stilling,
DK-8660 Skanderborg,
Dania
2001-10-10
ZT 69/2001
- 838/2001
(zmiana)
nie nadano
2005-12-31
921
Instalacje pomiarowe
do paliw ciekłych
z liczydłem
elektronicznym
EC 2000, S-MPD
i 153 odmian
Tankanlagen Salzkotten
GmbH,
Ferdinand-Henze
Strasse 9,
33154 Salzkotten,
Niemcy
2001-10-12
ZT 641/99
- 842/2001
(zmiana)
nie nadano
2003-12-31
8
Dziennik Urzędowy
Głównego Urzędu Miar Nr 1
— 15 —
Poz. 1
Termin
Liczba
wprowadze- przynia do obro- rządów
tu lub użyt- pomiarowych
kowania
L.p.
Nazwa przyrządu
pomiarowego
Wytwórca przyrządu
pomiarowego
Data
decyzji
Numer
decyzji
Znak typu
1
2
3
4
5
6
7
922
Liczniki do gazu
(gazomierze) o nazwie
handlowej gazomierze
miechowe: 2G65 i 2G65N
oraz 2G40 i 2G40N
"METRIX" S.A.,
ul. Piaskowa 3,
83-100 Tczew
2001-10-23
ZT 926/95
- 863/2001
(zmiana)
RP T 95 226
2005-12-31
923
Liczniki do gazu
(gazomierze) o nazwie
handlowej gazomierze
miechowe 2G25 i 2G25N
oraz 2G16 i 2G16N
"METRIX" S.A.,
ul. Piaskowa 3,
83-100 Tczew
2001-10-23
ZT 925/95
- 864/2001
(zmiana)
RP T 95 225
2005-12-31
924
Stanowisko do
sprawdzania liczników
do gazu ciekłego
propan-butan
Firma Marek Myśliwiec
sp. z o.o,
ul. Spółdzielcza 1,
44-240 Żory
2001-10-23
ZT 303/98
- 865/2001
(zmiana)
nie nadano
1998-12-31
925
Przetworniki przepływu
H. MEINECKE AG,
do ciepłomierzy do wody, D-30880 Laatzen,
śrubowe, z pionową osią
Niemcy
wirnika, typoszeregu
COSMOS WSD: WSD 50,
WSD 65, WSD 80,
WSD 100, WSD 150
2001-10-29
ZT 381/2000
- 877/2001
(zmiana)
nie nadano
2006-12-31
926
Urządzenia wtórne
liczydeł elektronicznych
liczników do cieczy innych
niż woda o nazwie
handlowej "System
zarządzania stacjami
paliw PV3500"
Petro Vend, Inc,
6900 Santa Fe Drive,
Hodgkins,
IL 60525, USA
2001-10-30
ZT 369/2001
- 887/2001
(zmiana)
nie nadano
2005-12-31
927
Stanowiska do
sprawdzania liczników
do gazów z kontrolnym
zbiornikiem pomiarowym
dzwonowym o objętości
3
nominalnej gazu 500 dm
Polskie Górnictwo Naftowe
i Gazownictwo S.A.
Oddział - Zakład
Gazowniczy w Zgorzelcu,
ul. Fabryczna 1,
59-900 Zgorzelec
2001-10-30
ZT 435/98
- 890/2001
(zmiana)
nie nadano
1999-12-31
928
Manometry do pomiaru
tętniczego ciśnienia krwi:
HARTMANN Tensoval
Comfort, HARTMANN
Tensoval Comfort large
PAUL HARTMANN AG,
Paul-Hartmann-Str. 12,
89522 Heidenheim,
Niemcy
2001-10-31
ZT 805/2001
- 894/2001
(zmiana)
nie nadano
2006-12-31
929
Manometry do pomiaru
tętniczego ciśnienia krwi,
6050 i 6052
Nihon Seimitsu Sokki
Co. Ltd.,
2508-13 Nakago Komochi
Kitagunma,
Gunma 377-0293,
Japonia
2001-10-31
ZT 608/98
- 895/2001
(zmiana)
nie nadano
2006-12-31
930
Stanowisko do
sprawdzania liczników
do gazów SGN-1600T
w skład którego wchodzą
kontrolne gazomierze
turbinowe wielkości: G40,
G160, G1000
COMMON S.A.,
ul. Aleksandrowska 67/93,
91-205 Łódź
2001-11-05
ZT 237/97
- 900/2001
(zmiana)
nie nadano
1997-12-31
8
1
2
1
Dziennik Urzędowy
Głównego Urzędu Miar Nr 1
— 16 —
Poz. 1
Termin
Liczba
wprowadze- przynia do obro- rządów
tu lub użyt- pomiarowych
kowania
L.p.
Nazwa przyrządu
pomiarowego
Wytwórca przyrządu
pomiarowego
Data
decyzji
Numer
decyzji
Znak typu
1
2
3
4
5
6
7
931
Przetworniki przepływu
do ciepłomierzy do wody,
ultradźwiękowe,
typoszeregu US 471,
ultego II flow sensor
HYDROMETER GmbH,
Welserstraße 13, 91522
Ansbach, Niemcy
2001-11-14
ZT 959/2000
- 903/2001
(zmiana)
nie nadano
2004-12-31
932
Przetworniki przepływu
do ciepłomierzy do wody,
ultradźwiękowe,
SONO 3300CT
z przetwornikami sygnału
SONO 3000 CT
Danfoss A/S,
DK-6430 Nordborg,
Dania
2001-11-14
ZT 356/99
- 904/2001
(zmiana)
nie nadano
2004-12-31
933
Liczniki do wody
(wodomierze)
skrzydełkowe,
jednostrumieniowe,
suche, do wody zimnej,
CARINA-1,5
MIROMETR, Sp z o.o.,
ul. Harcerska 11,
43-400 Cieszyn
2001-11-14
ZT 390/94
- 909/2001
(zmiana)
RP T 94 225
2006-12-31
934
Liczniki do wody
(wodomierze)
skrzydełkowe,
jednostrumieniowe,
suche, do wody ciepłej,
CARINA-1,5
MIROMETR, Sp z o.o.,
ul. Harcerska 11,
43-400 Cieszyn
2001-11-14
ZT 391/94
- 910/2001
(zmiana)
RP T 94 226
2006-12-31
935
Liczniki do gazów
(gazomierze) o nazwie
handlowej gazomierze
rotorowe, DELTA
SCHLUMBERGER
ROMBACH GmbH,
76185 Karlsruhe,
Niemcy
2001-11-15
ZT 231/2000
- 916/2001
(zmiana)
nie nadano
2003-05-31
936
Urządzenia wtórne
liczydeł elektronicznych
liczników do cieczy innych
niż woda, TMS 20
Scheidt & Bachman
GmbH,
D-41238
Mönchengladbach,
Niemcy
2001-11-15
ZT 758/2000
- 917/2001
(zmiana)
nie nadano
2004-12-31
937
Instalacje pomiarowe
do gazu ciekłego propanbutan, przewoźne
HOBUR Twente B.V.,
Holandia
2001-11-20
ZT 543/2001
- 925/2001
(zmiana)
nie nadano
2001-12-31
938
Odmierzacze paliw
ciekłych z liczydłem
elektronicznym WWC T1,
QUANTIUM 500
i 12 odmian
TOKHEIM UK. Ltd.,
West Pitkero Industrial
Estate,
Dundee, DD5 3RT,
Wielka Brytania
2001-11-20
ZT 91/2001
- 927/2001
(zmiana)
nie nadano
2005-12-31
939
Liczniki do wody
(wodomierze),
skrzydełkowe,
jednostrumieniowe,
suche, do wody ciepłej
JS 1,5 46 i JS 2,5 46
METRON Fabryka
Zintegrowanych Systemów
Opomiarowania
i Rozliczeń Sp. z o.o.,
ul. Targowa 12/22,
87-100 Toruń
2001-11-30
ZT 853/97
- 973/2001
(zmiana)
RP T 97 280
2006-12-31
8
5
Dziennik Urzędowy
Głównego Urzędu Miar Nr 1
— 17 —
Poz. 1
Termin
Liczba
wprowadze- przynia do obro- rządów
tu lub użyt- pomiarowych
kowania
L.p.
Nazwa przyrządu
pomiarowego
Wytwórca przyrządu
pomiarowego
Data
decyzji
Numer
decyzji
Znak typu
1
2
3
4
5
6
7
940
Liczniki do wody
(wodomierze),
skrzydełkowe,
jednostrumieniowe,
suche, do wody zimnej
JS 1,5 41 i 42;
JS 2,5 41 i 42
METRON Fabryka
Zintegrowanych Systemów
Opomiarowania
i Rozliczeń Sp. z o.o.,
ul. Targowa 12/22,
87-100 Toruń
2001-11-30
ZT 854/97
- 974/2001
(zmiana)
RP T 97 279
2006-12-31
941
Liczniki do wody
(wodomierze)
skrzydełkowe,
wielostrumieniowe,
do wody gorącej,
WS 10 06
METRON Fabryka
Zintegrowanych Systemów
Opomiarowania
i Rozliczeń Sp. z o.o.,
ul. Targowa 12/22,
87-100 Toruń
2001-11-30
ZT 450/96
- 975/2001
(zmiana)
RP T 96 19
2006-12-31
942
Liczniki do wody
H. MEINECKE AG,
(wodomierze), do wody
D-30880 Laatzen,
Niemcy
gorącej, typoszeregu
COSMOS WSD: WSD 50,
WSD 65, WSD 80,
WSD 100, WSD 150
2001-11-30
ZT 380/2000
- 976/2001
(zmiana)
nie nadano
2006-12-31
943
Liczniki do wody
(wodomierze), do wody
gorącej, śrubowe,
z pionową osią wirnika,
typoszeregu COSMOS
WSD, z kontaktronowym
lub optoelektronicznym
nadajnikiem impulsów,
WSD 50, WSD 65,
WSD 80, WSD 100,
WSD 150
H. MEINECKE AG,
D-30880 Laatzen,
Niemcy
2001-11-30
ZT 382/2000
- 977/2001
(zmiana)
nie nadano
2006-12-31
944
Liczniki do wody
(wodomierze)
skrzydełkowe,
jednostrumieniowe,
do wody zimnej,
E-T QN 1,5 DNN
Spanne-Pollux GmbH,
Wasserzähler-Messgeräte,
Industriestrasse 16,
67-63 Ludwigshafen,
Niemcy
2001-11-30
ZT 221/97
- 978/2001
(zmiana)
nie nadano
2006-12-31
945
Liczniki do wody
(wodomierze)
skrzydełkowe,
jednostrumieniowe,
do wody ciepłej,
E-T QN 1,5 DNN 90
Spanne-Pollux GmbH,
Wasserzähler-Messgeräte,
Industriestrasse 16,
67-63 Ludwigshafen,
Niemcy
2001-11-30
ZT 411/97
- 979/2001
(zmiana)
nie nadano
2006-12-31
946
Liczniki do wody
(wodomierze) komorowe,
puszkowe, do wody
zimnej, VEGA
SAPPEL S.A.,
67 rue du Rhone,
68300 SAINT LOUIS,
Francja
2001-11-30
ZT 550/96
- 980/2001
(zmiana)
nie nadano
2006-12-31
947
Liczniki do wody
(wodomierze)
skrzydełkowe,
jednostrumieniowe,
suche, do wody zimnej,
ZENNER POLSKA
ZENNER POLSKA
Sp. z o.o.,
Fabryka Wodomierzy,
ul. Środkowa 2/4,
03-430 Warszawa
2001-11-30
ZT 401/94
- 981/2001
(zmiana)
RP T 94 223
2006-12-31
8
Dziennik Urzędowy
Głównego Urzędu Miar Nr 1
— 18 —
Poz. 1
Termin
Liczba
wprowadze- przynia do obro- rządów
tu lub użyt- pomiarowych
kowania
L.p.
Nazwa przyrządu
pomiarowego
Wytwórca przyrządu
pomiarowego
Data
decyzji
Numer
decyzji
Znak typu
1
2
3
4
5
6
7
948
Liczniki do wody
(wodomierze), do wody
zimnej, skrzydełkowe,
jednostrumieniowe,
suche, z kontaktronowym
nadajnikiem impulsów,
ZENNER POLSKA
ZENNER POLSKA
Sp. z o.o.,
Fabryka Wodomierzy,
ul. Środkowa 2/4,
03-430 Warszawa
2001-11-30
ZT 736/2000
- 982/2001
(zmiana)
RP T 00 183
2006-12-31
949
Liczniki do wody
(wodomierze),
skrzydełkowe,
wielostrumieniowe,
suche, do wody gorącej,
WS 15 06
METRON Fabryka
Zintegrowanych Systemów
Opomiarowania
i Rozliczeń Sp. z o.o.,
ul. Targowa 12/22,
87-100 Toruń
2001-11-30
ZT 735/97
- 983/2001
(zmiana)
RP T 97 250
2006-12-31
950
Przetworniki przepływu
do ciepłomierzy do wody,
skrzydełkowe,
wielostrumieniowe,
suche, do wody gorącej,
WS 15 05
METRON Fabryka
Zintegrowanych Systemów
Opomiarowania
i Rozliczeń Sp. z o.o.,
ul. Targowa 12/22,
87-100 Toruń
2001-11-30
ZT 736/97
- 984/2001
(zmiana)
RP T 97 255
2006-12-31
951
Liczniki do wody
(wodomierze)
skrzydełkowe,
wielostrumieniowe
do wody zimnej:
WS10-01, WS10-02,
WS15-01, WS15-02
METRON Fabryka
Zintegrowanych Systemów
Opomiarowania
i Rozliczeń Sp. z o.o.,
ul. Targowa 12/22,
87-100 Toruń
2001-11-30
ZT 288/96
- 985/2001
(zmiana)
RP T 96 18
2006-12-31
952
Liczniki do wody
(wodomierze)
skrzydełkowe,
jednostrumieniowe,
suche, do wody ciepłej,
ZENNER POLSKA
ZENNER POLSKA
Sp. z o.o.,
Fabryka Wodomierzy,
ul. Środkowa 2/4,
03-430 Warszawa
2001-11-30
ZT 402/94
- 986/2001
(zmiana)
RP T 94 224
2006-12-31
953
Liczniki do wody
(wodomierze), do wody
ciepłej, skrzydełkowe,
jednostrumieniowe,
suche, z kontaktronowym
nadajnikiem impulsów,
ZENNER POLSKA
ZENNER POLSKA
Sp. z o.o.,
Fabryka Wodomierzy,
ul. Środkowa 2/4,
03-430 Warszawa
2001-11-30
ZT 737/2000
- 987/2001
(zmiana)
RP T 00 182
2006-12-31
954
Odmierzacze paliw
ciekłych z liczydłem
elektronicznym
ER 4-HEC, BMP 1000
i 16 odmian
BENČ spol. s r.o.,
Pražská 66,
678 30 Blansko,
Czechy
2001-11-30
ZT 1250/99
- 988/2001
(zmiana)
nie nadano
2004-12-31
955
Odmierzacze paliw
ciekłych z liczydłem
elektronicznym
ER 4-HEC, BMP 500
i 9 odmian
BENČ spol. s r.o.,
Pražská 66,
678 30 Blansko,
Czechy
2001-11-30
ZT 1251/99
- 989/2001
(zmiana)
nie nadano
2004-12-31
8
Dziennik Urzędowy
Głównego Urzędu Miar Nr 1
— 19 —
Poz. 1
Termin
Liczba
wprowadze- przynia do obro- rządów
tu lub użyt- pomiarowych
kowania
L.p.
Nazwa przyrządu
pomiarowego
Wytwórca przyrządu
pomiarowego
Data
decyzji
Numer
decyzji
Znak typu
1
2
3
4
5
6
7
956
Odmierzacze paliw
ciekłych z liczydłem
elektronicznym
ER 4-HEC, BMP 2000
i 21 odmian
BENČ spol. s r.o.,
Pražská 66,
678 30 Blansko,
Czechy
2001-11-30
ZT 1252/99
- 990/2001
(zmiana)
nie nadano
2004-12-31
957
Urządzenia wtórne
liczydeł elektronicznych
liczników do cieczy innych
niż woda o nazwie
handlowej "Pulpit
sterowniczy PSS 2000"
DOMS A/S,
Formervangen 28,
DK-2600 Glostrup,
Dania
2001-11-30
ZT 37/2001
- 991/2001
(zmiana)
nie nadano
2005-12-31
958
Urządzenia wtórne
liczydeł elektronicznych
liczników do paliw
ciekłych, o nazwie
handlowej "Pulpit
sterowniczy PCC - S1"
ASPO Systems Oy,
Pienteollisuustie 3,
06450 Porvoo,
Finlandia
2001-11-30
ZT 842/98
- 992/2001
(zmiana)
nie nadano
2002-12-31
959
Urządzenia wtórne
liczydeł elektronicznych
licznikow do cieczy innych
niż woda o nazwie
handlowej "Sterownik
TRACKER II"
IPC Service S.A.,
ul. Gorkiego 20,
43-300 Bielsko Biała;
Oil Service Sp. z o.o.,
Al. Jerozolimskie 202,
02-486 Warszawa
2001-11-30
ZT 797/2001
- 993/2001
(zmiana)
nie nadano
2006-12-31
960
Urządzenia wtórne
liczydeł elektronicznych
liczników do paliw
ciekłych, o nazwie
handlowej "Pulpit
sterowniczy PCC - S8"
ASPO Systems Oy,
Pienteollisuustie 3,
06450 Porvoo,
Finlandia
2001-11-30
ZT 318/99
- 994/2001
(zmiana)
nie nadano
2003-12-31
961
Urządzenia wtórne
liczydeł elektronicznych
liczników do cieczy innych
niż woda o nazwie
handlowej "Pulpit
sterowniczy PSS 5000"
DOMS A/S,
Formervangen 28,
DK-2600 Glostrup,
Dania
2001-11-30
ZT 713/2001
- 995/2001
(zmiana)
nie nadano
2006-12-31
962
Urządzenia wtórne
liczydeł elektronicznych
liczników do cieczy innych
niż woda, o nazwie
handlowej "System
zarządzania stacjami
paliw PV3500"
Petro Vend, INC.
6900 Santa Fe Drive,
Hodgkins, IL 60525-9909,
USA
2001-11-30
ZT 1200/99
- 996/2001
(zmiana)
nie nadano
2004-12-31
963
Przetworniki przepływu
do ciepłomierzy do wody,
skrzydełkowe,
jednostrumieniowe,
suche, JS90-0,6-NC;
JS90-1-NC; JS90-1,5-NC;
JS90-1,5-G1-NC;
JS90-2,5-NC
Fabryka Wodomierzy
PoWoGaz S.A.,
ul. K. Janickiego 23/25,
60-542 Poznań
2001-11-30
ZT 582/96
- 997/2001
(zmiana)
RP T 96 163
2006-12-31
964
Instalacje pomiarowe
do paliw ciekłych
"NAFTOBAZY" Sp. z o.o.,
ul. Marszałkowska 82,
00-517 Warszawa
2001-12-07
ZT 588/2000
- 1028/2001
(zmiana)
nie nadano
2000-12-31
8
Dziennik Urzędowy
Głównego Urzędu Miar Nr 1
— 20 —
Poz. 1
Termin
Liczba
wprowadze- przynia do obro- rządów
tu lub użyt- pomiarowych
kowania
L.p.
Nazwa przyrządu
pomiarowego
Wytwórca przyrządu
pomiarowego
Data
decyzji
Numer
decyzji
Znak typu
1
2
3
4
5
6
7
965
Odmierzacze paliw
ciekłych z liczydłem
elektronicznym
EC2000-PR, S-MPD
i 243 odmian
Marconi Commerce
Systems GmbH & Co. KG,
Ferdinand-Henze
Strasse 9,
33154 Salzkotten,
Niemcy
2001-12-07
ZT 632/2000
- 1029/2001
(zmiana)
nie nadano
2004-12-31
966
Rotametry do pomiaru
strumienia objętości
gazów: S10, S15, S20,
S25, S40, S50
Zakład Mechaniki
Precyzyjnej "ROTAMETR",
Rudolf Malczyk,
ul. Orzeska 3,
44-176 Ornontowice
2001-12-07
ZT 571/97
- 1030/2001
(zmiana)
RP T 97 213
2006-12-31
967
Przeliczniki do liczników
do gazów o nazwie
handlowej "Flowcomputer
MacMAT", w wersji 02
PLUM Sp. z o.o.,
Ignatki 27 A,
16-001 Kleosin
2001-12-07
ZT 343/96
- 1031/2001
(zmiana)
RP T 96 138
2002-12-31
968
Przetworniki przepływu
do ciepłomierzy do wody,
skrzydełkowe,
jednostrumieniowe,
suche: JS90-0,6-NC,
JS90-1-NC, JS90-1,5-NC,
JS90-1,5-G1-NC,
JS90-2,5-NC
Fabryka Wodomierzy
PoWoGaz S.A.,
ul. K. Janickiego 23/25,
60-542 Poznań
2001-12-07
ZT 67/00
-1033/2001
(zmiana)
RP T 00 4
2006-12-31
969
Liczniki do cieczy innych
S.A.M.P.I. LUCCA ITALY,
niż woda, SM7... i SM15... 55066 Pieve San Paolo,
Lucca,
Włochy
2001-12-07
ZT 1048/2000
- 1044/2001
(zmiana)
nie nadano
2005-12-31
970
Liczniki do cieczy innych
niż woda, SM5
S.A.M.P.I. LUCCA ITALY,
55066 Pieve San Paolo,
Lucca,
Włochy
2001-12-07
ZT 196/2000
- 1045/2001
(zmiana)
nie nadano
2005-12-31
971
Liczniki do cieczy innych
niż woda,
elektromagnetyczne,
MAG-XM, COPA-XM
oraz FILL-MAG
BAILEY FISCHER
& PORTER,
Dransfelder Strasse 2,
PLZ 37070 Göttingen,
Niemcy
2001-12-07
ZT 687/2000
- 1046/2001
(zmiana)
nie nadano
2005-12-31
972
Liczniki do wody
(wodomierze)
skrzydełkowe,
jednostrumieniowe,
suche, do wody ciepłej,
TU4 UNIMAG i TU4
Schlumberger Industries
Polska Sp. z o.o.,
ul. Wrocławska 53,
30-011 Kraków
2001-12-07
ZT 1098/98
- 1047/2001
(zmiana)
RP T 98 350
2005-12-31
973
Liczniki do wody
(wodomierze)
skrzydełkowe,
jednostrumieniowe,
suche, do wody zimnej,
TU4 UNIMAG i TU4
Schlumberger Industries
Polska Sp. z o.o.,
ul. Wrocławska 53,
30-011 Kraków
2001-12-07
ZT 1099/98
- 1048/2001
(zmiana)
RP T 98 349
2005-12-31
8
Dziennik Urzędowy
Głównego Urzędu Miar Nr 1
— 21 —
Poz. 1
Termin
Liczba
wprowadze- przynia do obro- rządów
tu lub użyt- pomiarowych
kowania
L.p.
Nazwa przyrządu
pomiarowego
Wytwórca przyrządu
pomiarowego
Data
decyzji
Numer
decyzji
Znak typu
1
2
3
4
5
6
7
8
1
974
Stanowisko do
Kromschröder,
sprawdzania liczników
D49018 Osnabrück,
do gazów, w skład
Niemcy
którego wchodzą:
- kontrolny licznik
owalno-kołowy DN15 typu
OJ 1AG45R7/44,
Nr 682136, - kontrolny
licznik owalno-kołowy
DN25 typu
OJ 10AG45E/G1,
Nr 682145, - kontrolny
gazomierz bębnowy typu
NB15 Nr 62930335
2001-12-11
ZT 671/95
- 1078/2001
(zmiana)
nie nadano
1999-02-28
975
Odmierzacze paliw
ciekłych, HOC-10
ZAP-PETRO Sp. z o.o.,
ul. Krotoszyńska 35,
63-400 Ostrów
Wielkopolski
2001-12-11
ZT 110/92
- 1079/2001
(zmiana)
RP T Dtł 4-9
2002-06-30
976
Odmierzacze paliw
ciekłych z liczydłem
mechanicznym, HOC-12
ZAP-PETRO Sp. z o.o.,
ul. Krotoszyńska 35,
63-400 Ostrów
Wielkopolski
2001-12-11
ZT 151/93
- 1080/2001
(zmiana)
RP T Dtł 4-12
2002-06-30
977
Pipety laboratoryjne
jednomiarowe
o pojemnościach
3
nominalnych: 20 cm
3
i 25 cm
Wytwórnia Szkła
Technicznego
i Laboratoryjnego,
Edward Kaliszewski,
ul. 6-go Sierpnia 61,
90-636 Łódź
2001-12-14
ZT 913/96
- 1089/2001
(zmiana)
nie nadano
2006-12-31
978
Urządzenia wtórne
IPC SERVICE S.A.,
liczydeł elektronicznych
ul. Gorkiego 20,
liczników do cieczy innych 43-300 Bielsko-Biała
niż woda o nazwie
handlowej "System
zarządzania stacjami
paliw SHOPPER II"
2001-12-14
ZT 1021/2000
- 1090/2001
(zmiana)
nie nadano
2005-12-31
979
Przetworniki przepływu
do ciepłomierzy do wody,
śrubowe, z poziomą osią
wirnika, z wyjmowaną
wstawką pomiarową,
do wody gorącej:
MW 130-50-NC,
MW 130-65-NC,
MW 130-80-NC,
MW 130-100-NC,
MW 130-125-NC,
MW 130-150-NC,
MW 130-200-NC,
MW 130-250-NC
2001-12-18
ZT 953/96
- 1095/2001
(zmiana)
RP T 96 333
2002-12-31
Fabryka Wodomierzy
"PoWoGaz" S.A.,
ul. K. Janickiego 23/25,
60-542 Poznań
Dziennik Urzędowy
Głównego Urzędu Miar Nr 1
— 22 —
Poz. 1
Termin
Liczba
wprowadze- przynia do obro- rządów
tu lub użyt- pomiarowych
kowania
L.p.
Nazwa przyrządu
pomiarowego
Wytwórca przyrządu
pomiarowego
Data
decyzji
Numer
decyzji
Znak typu
1
2
3
4
5
6
7
980
Przetworniki przepływu
do ciepłomierzy do wody,
śrubowe, suche,
z pionową osią wirnika,
z wyjmowaną wstawką
pomiarową, do wody
gorącej: MP130-40-NC,
MP130-50-NC,
MP130-65-NC,
MP130-80-NC,
MP130-100-NC
Fabryka Wodomierzy
"PoWoGaz" S.A.,
ul. K. Janickiego 23/25,
60-542 Poznań
2001-12-18
ZT 70/00
- 1096/2001
(zmiana)
RP T 00 1
2004-12-31
981
Stanowisko kontrolne
do sprawdzania
przetworników przepływu
do ciepłomierzy do wody,
G1T15c
Justur spol. s.r.o. nam.
Dr. Albert Schweitzer 194,
916 01 Stara Tura,
Słowacja
2001-12-24
ZT 1025/2000
- 1104/2001
(zmiana)
nie nadano
2000-12-31
982
Przetworniki przepływu
do ciepłomierzy do wody,
śrubowe z pionową osią
wirnika, suche,
typoszeregu SD: SD 40,
SD 50, SD 65, SD 80,
SD 100
SCHLUMBERGER
INDUSTRIES,
Heat Metering Europe,
50 Avenue Jean-Jaures,
92 Montrouge,
Francja
2001-12-24
ZT 209/98
- 1105/2001
(zmiana)
nie nadano
2003-12-31
983
Przetworniki przepływu
do ciepłomierzy do wody,
śrubowe z poziomą osią
wirnika, typoszeregu
WEC: WEC 100,
WEC 150, WEC 200,
WEC 250, WEC 300,
WEC 400
SCHLUMBERGER
INDUSTRIES,
Heat Metering Europe,
50 Avenue Jean-Jaures,
92 Montrouge,
Francja
2001-12-24
ZT 210/98
- 1106/2001
(zmiana)
nie nadano
2003-12-31
984
Przetworniki przepływu
do ciepłomierzy do wody,
śrubowe z pionową osią
wirnika, typoszeregu
WSC: WSC 40, WSC 50,
WSC 65, WSC 80
i WSC 100
SCHLUMBERGER
INDUSTRIES,
Heat Metering Europe,
50 Avenue Jean-Jaures,
92 Montrouge,
Francja
2001-12-24
ZT 211/98
- 1107/2001
(zmiana)
nie nadano
2003-12-31
985
Przetworniki przepływu
do ciepłomierzy do wody,
skrzydełkowe,
jednostrumieniowe,
suche: JS90-0,6-NE;
JS90-1-NE; JS90-1,5-NE;
JS90-1,5-G1-NE;
JS90-2,5-NE
Fabryka Wodomierzy
PoWoGaz S.A.,
ul. K. Janickiego 23/25,
60-542 Poznań
2001-12-24
ZT 884/99
- 1108/2001
(zmiana)
RP T 99 248
2006-12-31
986
Liczniki do wody zimnej
(wodomierze),
elektromagnetyczne,
PARTI-MAG II
Bailey-Fischer
& Porter, GmbH
Dransfelder Straße 2,
PZL 37070 Göttingen,
Niemcy
2001-12-24
ZT 865/98
- 1118/2001
(zmiana)
nie nadano
2004-12-31
8
1
Dziennik Urzędowy
Głównego Urzędu Miar Nr 1
— 23 —
Poz. 1
Termin
Liczba
wprowadze- przynia do obro- rządów
tu lub użyt- pomiarowych
kowania
L.p.
Nazwa przyrządu
pomiarowego
Wytwórca przyrządu
pomiarowego
Data
decyzji
Numer
decyzji
Znak typu
1
2
3
4
5
6
7
987
Zbiorniki pomiarowe
o pojemnościach
3
nominalnych od 2 m
3
do 100 m , Z1-1/100
Przedsiębiorstwo
Przemysłowe
"METALCHEM
-KOŚCIAN" S.A.,
ul. Przemysłowa 2,
64-000 Kościan
2001-12-24
ZT 591/97
- 1121/2001
(zmiana)
RP T 97 219
2006-12-31
988
Manometry do pomiaru
tętniczego ciśnienia krwi
"MAXI STABIL 3"
Speidel i Keller
GmbH & Co. KG dla
dystrybutora "MEDICA 91",
Medyczne Instrumenty
Diagnostyczne,
ul. Podkomorska 34,
60-326 Poznań
2001-12-24
ZT 971/97
- 1124/2001
(zmiana)
nie nadano
2006-12-31
989
Manometry do pomiaru
tętniczego ciśnienia krwi
Speidel i Keller GmbH &
Co. KG dla dystrybutora
"MEDICA 91" s.c.,
Medyczne Instrumenty
Diagnostyczne,
ul. Podkomorska 34,
60-326 Poznań
2001-12-24
ZT 972/97
- 1125/2001
(zmiana)
RP T 97 335
2006-12-31
990
Zbiorniki pomiarowe
jednokomorowe
o pojemnościach
3
nominalnych: 5 m ,
3
3
3
10 m , 20 m , 25 m ,
3
3
3
32 m , 50 m i 100 m
oraz dwukomorowe
o pojemnościach
3
nominalnych: 10 m ,
3
3
3
20 m , 25 m , 32 m ,
3
3
50 m i 100 m ,
podziemne
Przedsiębiorstwo
Produkcyjno - Handlowe
Urządzeń Kotłowych
i Konstrukcji Stalowych
"ZASTA" Sp. z o.o.,
ul. Owocowa 4-8,
76-200 Słupsk
2001-12-28
ZT 186/95
- 1132/2001
(zmiana)
RP T 95 79
2006-12-31
991
Przeliczniki do liczników
do cieczy innych niż
woda: MFX-80, MFX-90,
MFX-100
MESS-und
FÖRDERTECHNIK
GWINNER G.
M. B. H & CO,
21006 Hamburg,
Weidenbaumsweg 91 a,
Niemcy
2001-12-28
ZT 344/99
- 1133/2001
(zmiana)
nie nadano
2003-12-31
8
# $ # % %& ' , & , ' # # + : 8 ; % * + + ; # + :
992
Stanowisko kontrolne
do sprawdzania
przeliczników
wskazujących
do ciepłomierzy do wody,
DMA-1
SANTECH Sp. z o.o.,
ul. Tomaszowska 2,
04-840 Warszawa
2001-10-30
ZT 886/2001
nie nadano
2002-12-31
993
Ciepłomierze do wody,
F531
ABB Metering SVM AB,
Box 60,
Malaxgatan 7,
S-164 94 Kista,
Szwecja
2001-10-31
ZT 896/2001
RP T 01 209
2003-11-30
1
Dziennik Urzędowy
Głównego Urzędu Miar Nr 1
— 24 —
Poz. 1
Termin
Liczba
wprowadze- przynia do obro- rządów
tu lub użyt- pomiarowych
kowania
L.p.
Nazwa przyrządu
pomiarowego
Wytwórca przyrządu
pomiarowego
Data
decyzji
Numer
decyzji
Znak typu
1
2
3
4
5
6
7
994
Termometry elektroniczne OMRON HealthCare
lekarskie, model OMRON Europe BV,
O-Temp MT 1681-E
Wegallan 5,
NL-2132 JD Hoofddorp,
Holandia
2001-11-26
ZT 950/2001
nie nadano
2003-12-31
995
Termometry elektroniczne OMRON HealthCare
lekarskie, model OMRON Europe BV,
Flex Temp MC-205-E
Wegallan 5,
NL-2132 JD Hoofddorp,
Holandia
2001-11-26
ZT 951/2001
nie nadano
2003-12-31
996
Ciepłomierze do wody,
AT 539 SUPERCAL
"AQUATHERM"
Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-Handlowe
Kujawiński, Lewko,
Spółka Jawna,
ul. Racławicka 30,
05-092 Łomianki
2001-11-30
ZT 961/2001
RP T 01 210
2003-12-31
997
Ciepłomierze do wody,
CEK 539
Fabryka Wodomierzy
PoWoGaz S.A.,
ul. K. Janickiego 23/25,
60-542 Poznań
2001-11-30
ZT 962/2001
RP T 01 211
2003-12-31
998
Stanowisko kontrolne
do sprawdzania par
czujników temperatury
do ciepłomierzy do wody,
AQTERM 8
AQUATHERM Sp. z o.o.,
ul. Racławicka 30,
05-092 Łomianki
2001-12-14
ZT 1086/2001
nie nadano
2002-06-30
999
Przeliczniki wskazujące
do ciepłomierzy do wody,
classic S oznaczone
znakiem firmowym
"techem"
Danfoss A/S,
DK-6430 Nordborg,
Dania; Techem AG,
Saonestr. 1,
6000 Frankfurt a.M. 71,
Niemcy
2001-12-18
ZT 1094/2001
RP T 01 214
2002-12-31
1000 Pary czujników
temperatury do
ciepłomierzy do wody,
90.2424/1X i 90.2434/1X
(gdzie X - cyfra), o znaku
wytwórcy JUMO
M. K. Juchheim
GmbH & Co.,
Moltkestr. 13-31,
D-36039 Fulda,
Niemcy
2001-12-24
ZT 1109/2001
RP T 01 170
2004-11-30
1001 Pary czujników
temperatury do
ciepłomierzy do wody,
90.2425/2X (gdzie X cyfra), o znaku wytwórcy
JUMO
M. K. Juchheim
GmbH & Co.,
Moltkestr. 13-31,
D-36039 Fulda,
Niemcy
2001-12-24
ZT 1110/2001
RP T 01 171
2004-11-30
1002 Pary czujników
temperatury do
ciepłomierzy do wody,
90.2425/3X i 90.2425/4X
i 90.2435/3X (gdzie X cyfra), o znaku wytwórcy
JUMO
M. K. Juchheim
GmbH & Co.,
Moltkestr. 13-31,
D-36039 Fulda, Niemcy
2001-12-24
ZT 1111/2001
RP T 01 172
2004-11-30
8
1
Dziennik Urzędowy
Głównego Urzędu Miar Nr 1
— 25 —
Poz. 1
Termin
Liczba
wprowadze- przynia do obro- rządów
tu lub użyt- pomiarowych
kowania
L.p.
Nazwa przyrządu
pomiarowego
Wytwórca przyrządu
pomiarowego
Data
decyzji
Numer
decyzji
Znak typu
1
2
3
4
5
6
7
1003 Pary czujników
temperatury do
ciepłomierzy do wody,
90.2435/1X (gdzie X cyfra), o znaku wytwórcy
JUMO
M. K. Juchheim
GmbH & Co.,
Moltkestr. 13-31,
D-36039 Fulda,
Niemcy
2001-12-24
ZT 1112/2001
RP T 01 173
2004-11-30
1004 Przeliczniki wskazujące
do ciepłomierzy do wody,
MULTICAL III
(nr katalogowy 66-B...)
i MULTICAL
(nr katalogowy 66-C...)
KAMSTRUP A/S,
Industrivej 28,
Stilling,
DK-8660 Skanderborg,
Dania
2001-10-02
ZT 272/96
- 808/2001
(zmiana)
RP T 96 30
2003-06-30
1005 Stanowiska kontrolne
do sprawdzania
przeliczników
wskazujących
do ciepłomierzy do wody,
SLC-1
Krakowska Fabryka
Aparatów Pomiarowych
KFAP S.A.,
ul. G. Zapolskiej 38,
30-126 Kraków
2001-10-02
ZT 108/2001
- 824/2001
(zmiana)
nie nadano
2001-12-31
1006 Termometry elektroniczne
lekarskie model 8001
MicroLife oraz model
MT 1622 MicroLife
ONEO ELECTRONIC Co.
LTD. Ta Laneg Industrial
Zone, Loong Hwa Chen
Bao An Shing, Shenzahen,
Chiny dla dystrybutora
BONECO GmbH & Co.
KG, A - 2603 Felixdorf,
Austria lub Microlife AG,
Hafnerwisenstrasse 4,
CH-9442 Berneck,
Szwajcaria
2001-10-23
ZT 50/99
- 869/2001
(zmiana)
nie nadano
2005-12-31
1007 Ciepłomierze do wody,
∆/delta-tech compact II
i classic
Techem AG & Co.,
Saonestr. 1,
60528 Frankfurt/Main,
Niemcy
2001-11-27
ZT 1063/99
- 954/2001
(zmiana)
RP T 99 312
2006-11-30
1008 Termometry elektroniczne THERMOFINA, Z.A.C.
lekarskie model
CHAMLYS, B.P.1300 77
DIGITALIX-DOM
194 DAMMARIE LESLYS-CEDEX, Francja;
EXATHERM-LT, s.r.o.,
Brodec 579,
468 22 Železný Brod,
Czechy
2001-11-30
ZT 1130/99
- 998/2001
(zmiana)
nie nadano
2003-12-31
1009 Ciepłomierze do wody,
CEK
Fabryka Wodomierzy
PoWoGaz S.A.,
ul. K. Janickiego 23/25,
60-542 Poznań
2001-11-30
ZT 883/97
- 999/2001
(zmiana)
RP T 97 256
2004-12-31
1010 Ciepłomierze do wody,
SCYLAR II
Hydrometer GmbH,
Industriestraße 13,
91522 Ansbach,
Niemcy
2001-11-30
ZT 1089/99
- 1000/2001
(zmiana)
RP T 99 294
2006-12-31
1011 Ciepłomierze do wody,
combimeter II, ze znakiem
firmowym "viterra Energy
Services"
Hydrometer GmbH,
Industriestrße 13,
91522 Ansbach,
Niemcy
2001-11-30
ZT 1073/99
- 1001/2001
(zmiana)
RP T 99 293
2006-11-30
8
Dziennik Urzędowy
Głównego Urzędu Miar Nr 1
— 26 —
Poz. 1
Termin
Liczba
wprowadze- przynia do obro- rządów
tu lub użyt- pomiarowych
kowania
L.p.
Nazwa przyrządu
pomiarowego
Wytwórca przyrządu
pomiarowego
Data
decyzji
Numer
decyzji
Znak typu
1
2
3
4
5
6
7
1012 Termometry elektroniczne NEW TEAM INDUSTRIES
lekarskie model 13702
LTD. Hong Kong, Chiny
dla dystrybutora KARL
KOCH OHG,
Wolferstetter Weg 22,
97900 Külsheim,
Niemcy
2001-12-11
ZT 299/98
- 1082/2001
(zmiana)
nie nadano
2003-12-31
1013 Pary czujników
temperatury do
ciepłomierzy do wody,
TOP 145
Krakowska Fabryka
Aparatów Pomiarowych
KFAP S.A.,
ul. G. Zapolskiej 38,
30-126 Kraków
2001-12-24
ZT 336/94
- 1113/2001
(zmiana)
RP T 94 185
2006-12-31
1014 Pary czujników
temperatury do
ciepłomierzy do wody,
TOPGN 12/C
Krakowska Fabryka
Aparatów Pomiarowych
KFAP S.A.,
ul. G. Zapolskiej 38,
30-126 Kraków
2001-12-24
ZT 338/94
- 1114/2001
(zmiana)
RP T 94 187
2006-12-31
1015 Stanowisko kontrolne
do sprawdzania par
czujników temperatury
do ciepłomierzy do wody,
AQTERM 3
AQUATHERM Sp. z o.o.,
ul. Racławicka 30,
05-092 Łomianki
2001-12-24
ZT 399/2001
- 1115/2001
(zmiana)
nie nadano
2001-12-31
1
1016 Stanowisko kontrolne
do sprawdzania par
czujników temperatury
do ciepłomierzy do wody,
AQTERM 5
AQUATHERM Sp. z o.o.,
ul. Racławicka 30,
05-092 Łomianki
2001-12-24
ZT 492/2001
- 1116/2001
(zmiana)
nie nadano
2001-12-31
1
1017 Stanowisko kontrolne
do sprawdzania par
czujników temperatury
do ciepłomierzy do wody,
AQTERM 7
AQUATHERM Sp. z o.o.,
ul. Racławicka 30,
05-092 Łomianki
2001-12-24
ZT 494/2001
- 1117/2001
(zmiana)
nie nadano
2001-12-31
1
8
# $ # % %& ' & < #
1018 Waga automatyczna
porcjująca, SD/CS
OPTIMA Maschinenfabrik,
Steinbeisweg 20,
74523 Schwäbisch Hall,
Niemcy
2001-10-03
ZT 820/2001
nie nadano
2001-12-31
1
1019 Dozownik objętościowy,
DG5
AN-MAR Andrzej Szloser,
ul. K. Wielkiego 40,
42-160 Krzepice
2001-10-05
ZT 821/2001
nie nadano
2001-11-30
1
1020 Wagi nieautomatyczne
klasy dokładności 3,
elektroniczne pomostowe
(samochodowa
i wagonowa), DVT
Danvaegt A/S,
Fanoevej 3,
8382 Hinnerup,
Dania
2001-10-08
ZT 822/2001
nie nadano
2001-12-31
2
1021 Wagi nieautomatyczne
klasy dokładnosci 3,
elektroniczne
kalkulacyjne, TL-615
PINNACLE
TECHNOLOGY CORP.,
4F, 270, Sec.3,
Nan-Kang Road,
Taipei,
Tajwan
2001-10-23
ZT 852/2001
RP T 01 198
2006-12-31
Dziennik Urzędowy
Głównego Urzędu Miar Nr 1
— 27 —
Poz. 1
Termin
Liczba
wprowadze- przynia do obro- rządów
tu lub użyt- pomiarowych
kowania
L.p.
Nazwa przyrządu
pomiarowego
Wytwórca przyrządu
pomiarowego
Data
decyzji
Numer
decyzji
Znak typu
1
2
3
4
5
6
7
8
1022 Wagi nieautomatyczne
klasy dokładności 3,
elektroniczne
kalkulacyjne: K-230, K240, K-250, K-235, K-245,
K-255
DIBAL S.A.,
Astintze Kalea 24,
Poligono Industrial
Neinver,
48016 Derio, (BilbaoVizcaya),
Hiszpania
2001-10-23
ZT 870/2001
RP T 01 193
2005-07-31
1023 Waga automatyczna
odważająca,
MWE-0517-MVC-3000
Microserv Automatyka
Przemysłowa Sp. z o.o.,
ul. Hutnicza 3,
81-212 Gdynia
2001-10-23
ZT 871/2001
nie nadano
2002-03-31
1
1024 Wagi automatyczne
kontrolne, VL 100
Garvens Automation
GmbH,
Kampstrasse 7,
31180 Giesen,
Niemcy
2001-10-29
ZT 882/2001
nie nadano
2002-03-31
2
1025 Wagi nieautomatyczne
klasy dokładności 4,
elektroniczne pomostowe
przenośne, 28 E III
MWT Mess- und
Wiegetechnik
GmbH & Co. KG,
Degerser Str. 28,
30974 Wennigsen,
Niemcy
2001-10-30
ZT 891/2001
RP T 01 126
2006-12-31
1026 Waga automatyczna
porcjująca,
Avapac SHP 450
Avalon Engineering Ltd.,
12-18 Foreman Road,
Te Rapa,
Hamilton,
Nowa Zelandia
2001-10-30
ZT 892/2001
nie nadano
2001-12-31
1
1027 Wagi nieautomatyczne
SKAKO A/S,
klasy dokładności 4,
DK-5600 Faaborg,
elektroniczne zbiornikowe, Finlandia
AS6500, stanowiące
zestaw do odważania
składników w wytwórni
betonu
2001-10-31
ZT 897/2001
nie nadano
2002-08-31
4
1028 Wagi nieautmatyczne
klasy dokładności 3,
elektroniczne jednolub dwudziałkowe
typoszeregu DS-770...
TERAOKA SEIKO
CO., LTD., 13-12
KUGAHARA 5-CHOME,
OHTA-KU,
TOKYO 146-8580,
Japonia
2001-11-14
ZT 911/2001
RP T 01 200
2006-12-31
1029 Wagi nieautomatyczne
klasy dokładności 3,
dźwigniowo-elektroniczne
(hybrydowe) pomostowe,
WPGHX, gdzie X oznacza
obciążenie wagi wyrażone
w tonach
KONCESJONOWANY
ZAKŁAD NAPRAWY
WAG S.C.,
JERZY POPOWICZ
& KRZYSZTOF GAJOS,
ul. Bydgoska 1A,
26-600 Radom
2001-11-20
ZT 941/2001
nie nadano
2006-08-31
Dziennik Urzędowy
Głównego Urzędu Miar Nr 1
— 28 —
Poz. 1
Termin
Liczba
wprowadze- przynia do obro- rządów
tu lub użyt- pomiarowych
kowania
L.p.
Nazwa przyrządu
pomiarowego
Wytwórca przyrządu
pomiarowego
Data
decyzji
Numer
decyzji
Znak typu
1
2
3
4
5
6
7
1030 Wagi samochodowe
do ważenia pojazdów
w ruchu, ASM4301
"AUTOMEX System" S.C.
Sławomir Łukowicz,
Adam Nalaskowski,
Marek Rusinowicz,
Piotr Wieczorek,
Jacek Zielonka,
ul. Jagiellońska 56,
83-110 Tczew
2001-11-30
ZT 1002/2001
RP T 01 208
2006-12-31
1031 Waga nieautomatyczna
klasy dokładności 3,
dźwigniowo-elektroniczna
pomostowa (hybrydowa),
DK/H-15
"DEKA"
PRZEDSIĘBIORSTWO
HANDLOWO
USŁUGOWE
Arkadiusz Kaniowski,
Jan Biskup,
ul. Będzińska 35,
42-200 Częstochowa
2001-11-30
ZT 1003/2001
nie nadano
2002-03-31
1
1032 Waga nieautomatyczna
klasy dokładności 2,
elektroniczna, GB 1302/R
Mettler-Toledo,
CH-8606 Greifensee,
Szwajcaria
2001-11-30
ZT 1004/2001
nie nadano
2002-03-31
1
1033 Waga nieautomatyczna
klasy dokładności 3,
dźwigniowo-elektroniczna
pomostowa (hybrydowa),
WSH-40
ZAKŁAD REMONTÓW
I KONSERWACJI WAG
Marek Dusza,
ul. Chemiczna 24 A,
26-670 Pionki
2001-11-30
ZT 1005/2001
nie nadano
2002-03-31
1
1034 Wagi nieautomatyczne
klasy dokładności 3,
elektroniczne kalkulacyjne
jedno- lub dwudziałkowe
typoszeregu DS-788...
TERAOKA SEIKO CO.,
LTD.,
13-12 KUGAHARA
5-CHOME, OHTA-KU,
TOKYO 146-8580,
Japonia
2001-11-30
ZT 1006/2001
RP T 01 212
2006-12-31
1035 Wagi nieautomatyczne
klasy dokładności 3,
dźwigniowo-elektroniczne
(hybrydowe) pomostowe,
WW-1
Firma Usługowo-Handlowa
"WITWAG",
Wacław Witowski,
ul. Kunegundy 20,
33-300 Nowy Sącz
2001-12-07
ZT 1059/2001
nie nadano
2006-12-31
1036 Waga nieautomatyczna
klasy dokładności 1
- analityczna, 92SM202A-DR
Precisa Instruments AG,
Moosmattstrasse 32,
Postfach 352,
CH-8953 Dietikon,
Szwajcaria
2001-12-07
ZT 1060/2001
nie nadano
2002-06-30
1
1037 Waga nieautomatyczna
klasy dokładności 3,
dźwigniowo-elektroniczna
(hybrydowa) wagonowa,
K-11-Controls
"Top-Controls" Sp. z o.o.,
ul. Walczaka 25,
66-407 Gorzów Wlkp.
2001-12-11
ZT 1083/2001
nie nadano
2002-06-30
1
1038 Wagi nieautomatyczne
klasy dokładności 3,
elektroniczne jednolub dwudziałkowe,
LI-3600E, MI-3600E,
WI-3600E i HI-3600E
TERAOKA SEIKO CO.,
LTD.,
13-12 KUGAHARA
5-CHOME, OHTA-KU,
TOKYO 146-8580,
Japonia
2001-12-28
ZT 1182/2001
RP T 01 216
2006-12-31
8
Dziennik Urzędowy
Głównego Urzędu Miar Nr 1
— 29 —
Poz. 1
Termin
Liczba
wprowadze- przynia do obro- rządów
tu lub użyt- pomiarowych
kowania
L.p.
Nazwa przyrządu
pomiarowego
Wytwórca przyrządu
pomiarowego
Data
decyzji
Numer
decyzji
Znak typu
1
2
3
4
5
6
7
2001-12-28
ZT 1183/2001
RP T 01 213
2006-12-31
1040 Wagi nieautomatyczne
Lubelskie Fabryki Wag
elektroniczne pomostowe, "FAWAG" S.A.,
TP
ul. Łęczyńska 58,
20-954 Lublin
2001-10-03
ZT 786/97
- 818/2001
(zmiana)
RP T 97 262
2006-12-31
1041 Wagi nieautomatyczne
elektroniczne pomostowe
DB-1H
CAS Corporation,
440-1 SUNGNAE-DONG,
GANGDONG - GU,
SEOUL,
Republika Korei
2001-10-03
ZT 934/96
- 819/2001
(zmiana)
RP T 96 331
2005-12-31
1042 Wagi nieautomatyczne
klasy dokładności 3,
elektroniczne,
kalkulacyjne typoszeregu
GX: GX200, GX200A,
GX210A, GX220, GX250,
GX250S, GX400
Avery Berkel Ltd,
Foundry Lane,
Smethwick,
Warley,
West Midlands, B66 2LP,
Wielka Brytania
2001-10-23
ZT 436/2001
- 872/2001
(zmiana)
RP T 01 79
2006-04-30
1043 Wagi nieautomatyczne
klasy dokładności 3,
elektroniczne,
pomostowe, jedno- lub
wielodziałkowe, X/Y,
gdzie litera X oznacza
znak fabryczny miernika,
a litera Y znak fabryczny
pomostu
Avery Berkel,
Foundry Lane,
Smethwick,
Warley,
West Midlands, B66 2LP,
Wielka Brytania
2001-10-23
ZT 324/2000
- 873/2001
(zmiana)
RP T 00 35
2005-07-31
1044 Wagi nieautomatyczne
Przedsiębiorstwo
elektroniczne zbiornikowe, METRO-WAG,
ZN
R. Werkowski
M. Jabłoński,
Aleja Grunwaldzka 238D,
80-266 Gdańsk-Wrzeszcz
2001-10-29
ZT 860/97
- 883/2001
(zmiana)
RP T 97 186
2006-12-31
1045 Wagi automatyczne
odważające typoszeregu
ZAXX, gdzie XX oznacza
wersję wykonania wagi
Przedsiębiorstwo
METRO-WAG,
R. Werkowski
M. Jabłoński,
Aleja Grunwaldzka 238D,
80-266 Gdańsk-Wrzeszcz
2001-10-29
ZT 236/98
- 884/2001
(zmiana)
RP T 98 89
2006-12-31
1046 Wagi nieautomatyczne
klasy dokładności 3 i 4
elektroniczne zbiornikowe,
ZNxxt, gdzie xxt oznacza
obciążenie maksymalne
wagi wyrażone w tonach
Przedsiębiorstwo
METRO-WAG,
R. Werkowski
M. Jabłoński,
Aleja Grunwaldzka 238D,
80-266 Gdańsk-Wrzeszcz
2001-10-29
ZT 1064/98
- 885/2001
(zmiana)
RP T 98 330
2006-12-31
1039 Wagi samochodowe
do ważenia pojazdów
w ruchu, AB-SO-00XM
gdzie X oznacza
obciążenie maksymalne
wagi wyrażone w tonach
AB-MICRO s.c.
Jerzy Białousz,
Anna Białousz,
ul. Kulczyńskiego 14,
02-777 Warszawa
8
Dziennik Urzędowy
Głównego Urzędu Miar Nr 1
— 30 —
Poz. 1
Termin
Liczba
wprowadze- przynia do obro- rządów
tu lub użyt- pomiarowych
kowania
L.p.
Nazwa przyrządu
pomiarowego
Wytwórca przyrządu
pomiarowego
Data
decyzji
Numer
decyzji
Znak typu
1
2
3
4
5
6
7
1047 Wagi automatyczne
porcjujące: AVN 112-CW
X EV..., AVN 113-CW X
EV... I AVN 114-CW X
EV..., gdzie litera "X"
oznacza liczbę zespołów
wagowych
Affeldt
Verpackungsmaschinen
GmbH,
Altendeich 14,
D-25335 Neuendorf bei
Elmshorn,
Niemcy
2001-10-30
ZT 558/2001
- 893/2001
(zmiana)
RP T 01 143
2005-03-31
1048 Wagi nieautomatyczne
elektroniczne typoszeregu
WM100k2: WM112k2,
WM114k2, WM116k2,
WM117k2, WM118k2,
WM119k2, WM120k2
Przedsiębiorstwo
METRO-WAG,
R. Werkowski
M. Jabłoński,
Aleja Grunwaldzka 238D,
80-266 Gdańsk-Wrzeszcz
2001-11-14
ZT 96/96
- 908/2001
(zmiana)
RP T 96 66
2003-12-31
1049 Wagi nieautomatyczne
klasy dokładności 3,
elektroniczne pomostowe,
AWO XP, gdzie X
oznacza obciążenie
maksymalne wagi
wyrażone w kilogramach
Zakład UsługowoProdukcyjny "AWO" s.c.,
ul. Mazowiecka 7B/7,
80-292 Gdańsk
2001-11-14
ZT 877/98
- 912/2001
(zmiana)
RP T 98 72
2006-12-31
1050 Wzorce masy I rzędu
o masach nominalnych:
500 g, 1 kg, 2 kg, 5 kg
Firma ProdukcyjnoHandlowa "GRAMET",
Krzysztof Bieńkowski,
ul. J. Szymańskiego 15,
04-258 Warszawa
2001-11-20
ZT 1104/96
- 939/2001
(zmiana)
RP T 96 396
2010-12-31
1051 Wagi nieautomatyczne
klasy dokładności 3,
elektroniczne
samochodowe,
jednodziałkowe
lub wielodziałkowe,
ASM4201
"AUTOMEX System" S.C.,
Sławomir Łukowicz,
Adam Nalaskowski,
Marek Rusinowicz,
Piotr Wieczorek,
Jacek Zielonka,
ul. Jagiellońska 56,
83-110 Tczew
2001-11-20
ZT 987/98
- 940/2001
(zmiana)
RP T 98 306
2003-12-13
1052 Wagi nieautomatyczne
elektroniczne pomostowe
typoszeregu B
AXIS Sp. z o.o.,
ul. Marynarki Polskiej 96,
80-504 Gdańsk
2001-11-21
ZT 1033/96
- 949/2001
(zmiana)
RP T 96 372
2004-12-31
1053 Wagi nieautomatyczne
prostodźwigniowe
równoramienne, FPN-2
Fabryka Pomocy
Naukowych Sp. z o.o.,
ul. Słowiańska 7,
48-300 Nysa
2001-11-30
ZT 56/97
- 1007/2001
(zmiana)
RP T 97 25
2006-12-31
1054 Wagi nieautomatyczne
klasy dokładności 3,
elektroniczne typoszeregu
SW
CAS CORPORATION,
CAS BLDG.,
440-1 Sungnae-Dong,
Gangdong-Gu,
Seoul,
Republika Korei
2001-11-30
ZT 506/2001
- 1008/2001
(zmiana)
RP T 01 109
2005-07-31
1055 Wagi nieautomatyczne
klasy dokładności 3,
elektroniczne,
pomostowe,
WPE-3-941
Spółdzielnia Pracy
Specjalistyczna-Wagarska
"AUTOMAT",
ul. Słowackiego 46,
76-200 Słupsk
2001-11-30
ZT 348/99
- 1009/2001
(zmiana)
RP T 99 116
2003-12-31
8
Dziennik Urzędowy
Głównego Urzędu Miar Nr 1
— 31 —
Poz. 1
Termin
Liczba
wprowadze- przynia do obro- rządów
tu lub użyt- pomiarowych
kowania
L.p.
Nazwa przyrządu
pomiarowego
Wytwórca przyrządu
pomiarowego
Data
decyzji
Numer
decyzji
Znak typu
1
2
3
4
5
6
7
1056 Wagi nieautomatyczne
elektroniczne
samochodowe, ML-4000
MassLoad Technologies
CE Ltd., ul. Kard.
S. Wyszyńskiego 7,
05-911 Ząbki
2001-11-30
ZT 960/97
- 1010/2001
(zmiana)
RP T 97 318
2006-12-31
1057 Wagi nieautomatyczne
klasy dokładności 3,
samochodowe,
dźwigniowo-elektroniczne
(hybrydowe), WPH-X-92,
gdzie X oznacza
obciążenie maksymalne
wyrażone w tonach
Spółdzielnia Pracy
Specjalistyczna-Wagarska
"AUTOMAT",
ul. Słowackiego 46,
76-200 Słupsk
2001-11-30
ZT 347/99
- 1011/2001
(zmiana)
RP T 99 118
2003-12-31
1058 Wagi nieautomatyczne
klasy dokładności 4,
elektroniczne, PDS
DORNER ELEKTRONIC
GmbH,
Egg,
Austria
2001-11-30
ZT 838/99
-1012/2001
(zmiana)
nie nadano
2004-03-31
1059 Wagi nieautomatyczne
Lubelskie Fabryki Wag
elektroniczne pomostowe, "FAWAG" S.A.,
DT
ul. Łęczyńska 58,
20-954 Lublin
2001-11-30
ZT 961/97
- 1013/2001
(zmiana)
RP T 97 319
2006-12-31
1060 Wagi nieautomatyczne
klasy dokładności 3,
elektroniczne kalkulacyjne
jedno- lub dwudziałkowe
typoszeregu DS-682,
DS-682L i DS-682H
TERAOKA SEIKO CO.,
LTD.,
13-12 KUGAHARA
5-CHOME,
OHTA-KU,
TOKYO 146-8580,
Japonia
2001-11-30
ZT 734/2000
- 1014/2001
(zmiana)
RP T 00 173
2004-12-13
1061 Wzorce masy III rzędu o
masach nominalnych: 1 g,
2 g, 5 g, 10 g, 20 g, 50 g,
100 g, 200 g
Firma ProdukcyjnoHandlowa "GRAMET"
Krzysztof Bieńkowski,
ul. J. Szymańskiego 15,
04-258 Warszawa
2001-12-07
ZT 257/97
- 1058/2001
(zmiana)
RP T 97 118
2010-12-31
1062 Wagi nieautomatyczne
klasy dokładności 3,
elektroniczne
kalkulacyjne: CHABER,
IRYS, KROKUS,
KROTON
HANA Instruments Co.
"HAN" BLDG.
277-21 Nonhyun-dong,
Kangnam-gu,
Seoul,
Republika Korei
2001-12-07
ZT 375/99
- 1061/2001
(zmiana)
RP T 99 92
2003-12-31
1063 Wagi nieautomatyczne
klasy dokładności 3 elektroniczne pomostowe,
Ex-K
ELEKTROMEX
CENTRUM,
Bychlew 106 a,
95-200 Pabianice
2001-12-07
ZT 590/97
- 1062/2001
(zmiana)
RP T 97 191
2006-12-31
1064 Wagi nieautomatyczne
MEDESA Co. Ltd.,
elektroniczne pomostowe, ul. Taborowa 14,
CAT-7
02-699 Warszawa
2001-12-07
ZT 616/95
- 1063/2001
(zmiana)
RP T 95 256
2006-12-13
1065 Wagi nieautomatyczne
MEDESA Co. Ltd.,
elektroniczne kalkulacyjne ul. Taborowa 14,
typoszeregu CAT-6
02-699 Warszawa
2001-12-07
ZT 26/98
- 1064/2001
(zmiana)
RP T 98 41
2006-12-31
1066 Wagi nieautomatyczne
elektroniczne pomostowe
typoszeregu CAT-7/3
2001-12-07
ZT 279/98
- 1065/2001
(zmiana)
RP T 98 96
2006-12-31
MEDESA Co. Ltd.,
ul. Taborowa 14,
02-699 Warszawa
8
Dziennik Urzędowy
Głównego Urzędu Miar Nr 1
— 32 —
Poz. 1
Termin
Liczba
wprowadze- przynia do obro- rządów
tu lub użyt- pomiarowych
kowania
L.p.
Nazwa przyrządu
pomiarowego
Wytwórca przyrządu
pomiarowego
Data
decyzji
Numer
decyzji
Znak typu
1
2
3
4
5
6
7
1067 Wagi nieautomatyczne
klasy dokładności 3 elektroniczne pomostowe,
Ex-P
ELEKTROMEX
CENTRUM,
Bychlew 106A,
95-200 Pabianice
2001-12-07
ZT 589/97
- 1066/2001
(zmiana)
RP T 97 190
2006-12-31
1068 Wagi nieautomatyczne
elektroniczne
samochodowe WX 3,
litera X oznacza wersję
wykonania wagi
Łęczyckie Zakłady
Górnicze S.A.,
ul. Kopalniana 9,
99-100 Łęczyca
2001-12-07
ZT 396/97
- 1067/2001
(zmiana)
RP T 97 132
2005-12-31
1069 Wagi nieautomatyczne
klasy dokładności 3,
elektroniczne,
pomostowe, WPE-50-921
Spółdzielnia Pracy
Specjalistyczna-Wagarska
"AUTOMAT",
ul. Słowackiego 46,
76-200 Słupsk
2001-12-11
ZT 346/99
- 1084/2001
(zmiana)
RP T 99 117
2003-12-31
1070 Wagi nieautomatyczne
klasy dokładności 3 elektroniczne pomostowe
X/Y, gdzie litery X i Y
oznaczają miernik wagi
i zespół pomostowy wagi
SCANVAEGT International
A/S, P.O.
Pedersensvej 18,
DK-8200 Aarhus
N, Dania
2001-12-11
ZT 699/98
- 1085/2001
(zmiana)
RP T 98 215
2002-12-31
1071 Wagi nieautomatyczne
elektroniczne zawieszane
typoszeregu DYNAFOR
LLX
TRACTEL SAS,
29, rue de Progrés,
93108 Montreuil Cedex,
Francja
2001-12-28
ZT 641/96
- 1171/2001
(zmiana)
RP T 96 241
2006-12-31
1072 Wagi nieautomatyczne
elektroniczne zawieszane
typoszeregu DYNAFOR
MWX
TRACTEL SAS,
29, rue de Progrés,
93108 Montreuil Cedex,
Francja
2001-12-28
ZT 642/96
- 1172/2001
(zmiana)
RP T 96 242
2006-12-31
1073 Wagi nieautomatyczne
klasy dokładności 3,
elektroniczne,
pomostowe, jednolub wielodziałkowe: ITE,
ITL, ITU, ITS, ST, BT
BIZERBA GmbH & Co.
KG., Wilhelm Kraut-Str. 65,
D-72336 Balingen, Niemcy
2001-12-28
ZT 873/99
- 1173/2001
(zmiana)
RP T 99 252
2004-09-30
1074 Wagi nieautomatyczne
elektroniczne B200
AXIS Sp. z o.o.,
ul. Marynarki Polskiej 96,
80-504 Gdańsk
2001-12-28
ZT 289/98
- 1175/2001
(zmiana)
RP T 98 104
2006-12-31
1075 Wagi nieautomatyczne
ATK Przedsiębiorstwo
elektroniczne pomostowe, Wielobranżowe
PWP
mgr inż. Jerzy Kuzaj,
ul. Ofiar Katynia 75,
42-530 Dąbrowa Górnicza
2001-12-28
ZT 991/97
- 1176/2001
(zmiana)
RP T 97 309
2007-12-31
1076 Wagi nieautomatyczne
TAMTRON-UNIA Sp.j.,
elektroniczne pomostowe, ul. Sobocińskiego 19A,
PWP
40-687 Katowice
2001-12-28
ZT 992/97
- 1177/2001
(zmiana)
RP T 97 324
2007-12-31
# $ # % %& ' < ( # 8 # , #& ( %*+ & , ( 98
1077 Twardościomierze
Vickersa, MICROSCAN
LTF Spa. – GALILEO,
Strada Statale Soncicnese
52-24051 ANTEGNATE,
Włochy
2001-10-23
ZT 874/2001
nie nadano
2006-12-31
8
Dziennik Urzędowy
Głównego Urzędu Miar Nr 1
— 33 —
Poz. 1
Termin
Liczba
wprowadze- przynia do obro- rządów
tu lub użyt- pomiarowych
kowania
L.p.
Nazwa przyrządu
pomiarowego
Wytwórca przyrządu
pomiarowego
Data
decyzji
Numer
decyzji
Znak typu
1
2
3
4
5
6
7
1078 Maszyny
wytrzymałościowe do prób
statycznych, 50-CXXA2,
gdzie XX oznacza typ
ramy i maksymalne
obciążenie
CONTROLS S.r.l.,
Via Aosta, 6,
20063 Cernusco (Milano),
Włochy
2001-11-20
ZT 942/2001
nie nadano
2005-12-31
1079 Maszyny
wytrzymałościowe
do prób statycznych,
400 oraz 811
STRASSENTEST GmbH,
Daimlerstrasse 6,
63755 Alzenau,
Niemcy
2001-11-20
ZT 943/2001
nie nadano
2005-12-31
1080 Maszyny
wytrzymałościowe
do prób statycznych,
B042
MATEST S.R.L.,
Via M. Terzi di S. Agata, 1,
24030 Brembate Sopra,
Włochy
2001-11-20
ZT 944/2001
nie nadano
2005-12-31
1081 Maszyny
wytrzymałościowe
do prób statycznych,
LO 9400
Wille Geotechnik GmbH,
Wagenstieg 8A,
37077 Göttingen,
Niemcy
2001-11-20
ZT 945/2001
nie nadano
2005-12-31
1082 Siłomierze użytkowe,
DFGS 2 oraz DFGS 50
John Chatillon
& Sons, Inc.,
Greensboro, NC 27409,
USA
2001-12-07
ZT 1052/2001
nie nadano
2005-12-31
1083 Maszyna
wytrzymałościowa
do prób statycznych,
0201, zmodernizowana
Roell Korthaus KG,
Niemcy;
Zakład Zastosowań
Elektroniki Przemysłowej
LABORTRONIC,
mgr inż. Tomasz
Schabikowski,
ul. Zamknięta 6,
43-309 Bielsko-Biała
2001-12-07
ZT 1053/2001
nie nadano
2002-03-31
1084 Maszyny
wytrzymałościowe
do prób statycznych:
DrMB 60, DrMB 200,
DrMB 300, DrMB 500,
zmodernizowane
WPM
Werkstoffprüfmaschinen
GmbH & Co. KG Leipzig,
Alfred-Kästner-Straße 69,
04275 Lipsk,
Niemcy;
"LABOR-PREC"
Mechanika Precyzyjna,
mgr inż. Andrzej
Łączyński,
ul. Przyłuskiego 56,
05-092 Łomianki
k/Warszawy
2001-12-07
ZT 1054/2001
nie nadano
2005-12-31
1085 Maszyny
wytrzymałościowe
do prób statycznych,
76-B0038/C
CONTROLS S.r.1.,
Via Aosta, 6,
20063 Cernusco (Milano),
Włochy
2001-12-07
ZT 1055/2001
nie nadano
2005-12-31
8
1
Dziennik Urzędowy
Głównego Urzędu Miar Nr 1
— 34 —
Poz. 1
Termin
Liczba
wprowadze- przynia do obro- rządów
tu lub użyt- pomiarowych
kowania
L.p.
Nazwa przyrządu
pomiarowego
Wytwórca przyrządu
pomiarowego
Data
decyzji
Numer
decyzji
Znak typu
1
2
3
4
5
6
7
1086 Wgłębniki diamentowe
do twardościomierzy
Rockwella i Vickersa
Zakład Narzędzi
Diamentowych
i Spiekanych,
inż. Czesław Pyrzyna,
ul. Metalowców 6/7,
23-210 Kraśnik
2001-12-24
ZT 1099/2001
RP T 01 220
2006-12-31
1087 Maszyna
wytrzymałościowa
do prób statycznych,
EPG
Wilhelm Hollinger GmbH,
Zeppelinstr. 146,
66-953 Pirmasens,
Niemcy
2001-12-28
ZT 1165/2001
nie nadano
2002-04-30
1088 Siłomierze użytkowe
składające się
z tensometrycznego
przetwornika siły
do pomiaru sił
rozciągających, PST 500
oraz miernika cyfrowego,
MMV 22
Precision Transducers
Ltd., Unit 7,
6-8 Old Castle Hill Road,
Castle Hill, NSW 2154,
Australia;
Metron Messtechnik und
Maschinenbau GmbH,
Hundebrinkstr. 26,
D 45326 Essen,
Niemcy
2001-12-28
ZT 1166/2001
nie nadano
2005-12-31
1089 Maszyny
wytrzymałościowe do prób
statycznych: Fu 1000e,
Fu 10000e, Fu 1000eZ,
Fu 10000eZ, FP 10,
FP 100, FP 10Z, FP 100Z,
z układem pomiarowym
siły zmodernizowanym
VEB Thüringen
Industriewerk Rauenstein,
Niemcy;
Zakład Zastosowań
Elektroniki Przemysłowej
LABORTRONIC,
ul. Zamknięta 6,
43-309 Bielsko Biała
2001-12-28
ZT 272/2000
- 1170/2001
(zmiana)
nie nadano
2003-12-31
# $ # % %& ' & , 98 ' + : '
1090 Radarowe przyrządy
do pomiaru prędkości
pojazdów, "FOTORAPID"
Zakład Urządzeń
Radiolokacyjnych ZURAD,
ul. Stacyjna 14,
07-300 Ostrów
Mazowiecka
2001-10-08
ZT 823/2001
RP T 01 185
2003-12-31
1091 Prędkościomierze
eso GmbH, Waldesch 30,
do kontroli prędkości
D-88069 Tettnang,
w ruchu drogowym, ES1.0 Niemcy
2001-12-28
ZT 1168/2001
nie nadano
2003-12-31
1092 Taksometry elektroniczne
CEZAR
2001-11-20
ZT 130/96
- 946/2001
(zmiana)
RP T 96 81
2003-12-31
1093 Taksometry elektroniczne, TOROLA electronic, s.r.o.,
MPT-3CL, wersja PL
ul. Miru 1319,
738 01 Frýdek-Mistek,
Czechy
2001-12-07
ZT 608/2000
- 1056/2001
(zmiana)
RP T 00 160
2003-12-31
1094 Elektroniczne taksometry,
TX06
2001-12-07
ZT 437/95
- 1057/2001
(zmiana)
RP T 95 180
2003-12-31
CB ELECTRONICS
inż. Bogusław Cieślak,
ul. Przybyszewskiego 43,
01-849 Warszawa
"TAXEL"
inż. Wojciech Michałowski,
ul. Błońska 10,
05-807 Podkowa Leśna
8
1
Dziennik Urzędowy
Głównego Urzędu Miar Nr 1
— 35 —
Poz. 1
Termin
Liczba
wprowadze- przynia do obro- rządów
tu lub użyt- pomiarowych
kowania
L.p.
Nazwa przyrządu
pomiarowego
Wytwórca przyrządu
pomiarowego
Data
decyzji
Numer
decyzji
Znak typu
1
2
3
4
5
6
7
2001-12-28
ZT 216/95
- 1169/2001
(zmiana)
RP T 95 95
2003-12-31
1095 Elektroniczne taksometry
TAXEL-03d
"ELPOM" Zakład
Elektromechaniczny,
Mirosława Zaciewska,
Marek Zaciewski,
ul. Gajowicka 96,
53-530 Wrocław
# $ # % %& ' 8 ; %* + ; , # + #+ : & ) , #+ #+ :
1096 Mierniki napięcia i oporu,
AD 2005 o nazwie
handlowej "mierniki
rezystancji izolacji"
ADEX Urządzenia
Pomiarowe s.c.,
Oddział Olsztyn,
ul.Wileńska 46,
10-663 Olsztyn
2001-10-12
ZT 843/2001
RP T 01 177
2004-10-31
1097 Mierniki napięcia i oporu,
AD 2050 o nazwie
handlowej "mierniki
rezystancji izolacji"
ADEX Urządzenia
Pomiarowe s.c.,
Oddział Olsztyn,
ul.Wileńska 46,
10-663 Olsztyn
2001-10-12
ZT 844/2001
RP T 01 186
2004-10-31
1098 Mierniki oporu, AD 2902
o nazwie handlowej
"mierniki rezystancji
izolacji"
ADEX Urządzenia
Pomiarowe s.c.,
Oddział Olsztyn,
ul.Wileńska 46,
10-663 Olsztyn
2001-10-12
ZT 845/2001
RP T 01 187
2004-10-31
1099 Mierniki napięcia i oporu,
AD 210 o nazwie
handlowej "mierniki
rezystancji izolacji"
ADEX Urządzenia
Pomiarowe s.c.,
Oddział Olsztyn,
ul.Wileńska 46,
10-663 Olsztyn
2001-10-12
ZT 846/2001
RP T 01 188
2004-10-31
1100 Mierniki oporu, AD 710
o nazwie handlowej
"mierniki małych
rezystancji"
ADEX Urządzenia
Pomiarowe s.c.,
Oddział Olsztyn,
ul.Wileńska 46,
10-663 Olsztyn
2001-10-12
ZT 847/2001
RP T 01 189
2004-10-31
1101 Użytkowe liczniki energii
elektrycznej prądu
przemiennego, E72...
ISKRAEMECO, d.d.,
4000 Kranj, Savska loka 4,
Słowenia
2001-10-23
ZT 859/2001
RP T 01 194
2006-12-31
1102 Przekładniki prądowonapięciowe
(kombinowane): VAU 123,
VAU 245 i VAU 420
KONČAR MJERNI
TRANSFORMATORI d.d.,
Josipa Mokrovića 10,
HR-10090 Zagreb,
Chorwacja
2001-10-25
ZT 876/2001
nie nadano
2011-12-31
1103 Użytkowe liczniki energii
elektrycznej prądu
przemiennego, A120
i A140
ABB Metering Systems,
Oulton Road, Stone,
Shaffordshire ST15,
ORS, Wielka Brytania
2001-10-31
ZT 899/2001
RP T 01 204
2006-12-31
1104 Użytkowe liczniki energii
elektrycznej prądu
przemiennego: ETS 310,
ETS 320, ETS 410,
ETS 420
ZPA Křižík a.s.,
Solivarská 1 080 01
Prešov,
Słowacja
2001-11-14
ZT 905/2001
RP T 01 205
2005-12-31
8
Dziennik Urzędowy
Głównego Urzędu Miar Nr 1
— 36 —
Poz. 1
Termin
Liczba
wprowadze- przynia do obro- rządów
tu lub użyt- pomiarowych
kowania
L.p.
Nazwa przyrządu
pomiarowego
Wytwórca przyrządu
pomiarowego
Data
decyzji
Numer
decyzji
Znak typu
1
2
3
4
5
6
7
1105 Przekładniki prądowe,
CTB 25
KPB Intra Instrument
Transformers s.r.o.,
Fučikova 860,
68501 Bučovice,
Czechy
2001-11-14
ZT 914/2001
nie nadano
2011-12-31
1106 Przekładniki prądowe,
CTT 25
KPB Intra Instrument
Transformers s.r.o.,
Fučikova 860,
68501 Bučovice,
Czechy
2001-11-14
ZT 915/2001
nie nadano
2011-12-31
1107 Użytkowe liczniki energii
elektrycznej prądu
przemiennego, EA5...
Fabryka Aparatury
Pomiarowej "PAFAL"
Spółka Akcyjna,
ul. Łukasińskiego 26/28,
58-100 Świdnica
2001-11-20
ZT 937/2001
RP T 01 207
2006-12-31
1108 Multimetry cyfrowe
o nazwie handlowej
"mierniki impedancj pętli
zwarcia", KEW 4116A,
KEW 4118A, KEW 4120A
Kyoritsu Electrical
Instruments Works, Ltd.,
No. 5-20,
Nakane 2-chome,
Meguro-ku,
Tokyo,
152-0031 Japonia
2001-11-30
ZT 1015/2001
RP T 01 196
2004-12-31
1109 Użytkowe liczniki energii
elektrycznej prądu
przemiennego, T3F...
ISKRAEMECO, d.d.,
4000 Kranj,
Savska loka 4,
Słowenia
2001-11-30
ZT 1016/2001
RP T 01 163
2006-12-31
1110 Użytkowe liczniki energii
elektrycznej prądu
przemiennego, E72...
ISKRAEMECO, d.d.,
4000 Kranj,
Savska loka 4,
Słowenia
2001-11-30
ZT 1017/2001
RP T 01 164
2006-12-31
1111 Przekładniki prądowe,
EKSOHO 2212 i 4MC
4661XD
KG RITZ Messwandler
GmbH & Co,
Salomon-Heine-Weg 72,
D-20251 Hamburg,
Niemcy
2001-12-07
ZT 1069/2001
nie nadano
2011-12-31
1112 Przekładniki napięciowe:
EGBEINX 12 S, 4MT
52XD, EGBEINX 24 S,
4MT 54XD,
EGBEINX 36 S
i 4MT 56XD
KG RITZ Messwandler
GmbH & Co,
Salomon-Heine-Weg 72,
D-20251 Hamburg,
Niemcy
2001-12-07
ZT 1070/2001
nie nadano
2011-12-31
1113 Przekładniki prądowe,
EKSOH 2412
i 4MC 4660XD
i EKSOH 2918
KG RITZ Messwandler
GmbH & Co,
Salomon-Heine-Weg 72,
D-20251 Hamburg,
Niemcy
2001-12-07
ZT 1071/2001
nie nadano
2011-12-31
1114 Przekładniki prądowe,
CTSO 38
KPB Intra Instrument
Transformers s.r.o.,
Fučikova 860,
68501 Bučovice,
Czechy
2001-12-07
ZT 1073/2001
nie nadano
2011-12-31
8
Dziennik Urzędowy
Głównego Urzędu Miar Nr 1
— 37 —
Poz. 1
Termin
Liczba
wprowadze- przynia do obro- rządów
tu lub użyt- pomiarowych
kowania
L.p.
Nazwa przyrządu
pomiarowego
Wytwórca przyrządu
pomiarowego
Data
decyzji
Numer
decyzji
Znak typu
1
2
3
4
5
6
7
1115 Przekładniki napięciowe,
VTDO 25 i VTDO 38
KPB Intra Instrument
Transformers s.r.o.
Fučikova 860,
68501 Bučovice,
Czechy
2001-12-24
ZT 1100/2001
nie nadano
2011-12-31
1116 Mierniki cyfrowe oporu,
napięcia i prądu,
TELARIS 0100,
TELARIS LOOP
CH. BEHA GmbH,
Elektrotechnik - Elektronik,
Inden Engematten 14,
D-79286 Glottertal.,
Niemcy
2001-12-28
ZT 1178/2001
RP T 01 226
2005-01-31
1117 Mierniki cyfrowe oporu
i napięcia, TELARIS
F1/RCD, TELARIS
FI/RCD ANALYZER
CH. BEHA GmbH,
Elektrotechnik - Elektronik,
Inden Engematten 14,
D-79286 Glottertal.,
Niemcy
2001-12-28
ZT 1179/2001
RP T 01 227
2005-01-31
1118 Mierniki cyfrowe oporu
i napięcia, TELARIS ISO,
TELARIS ISO plus
CH. BEHA GmbH,
Elektrotechnik - Elektronik,
Inden Engematten 14,
D-79286 Glottertal.,
Niemcy
2001-12-28
ZT 1180/2001
RP T 01 228
2005-01-31
1119 Mierniki cyfrowe oporu,
TELARIS EARTH
CH. BEHA GmbH,
Elektrotechnik - Elektronik,
Inden Engematten 14,
D-79286 Glottertal.,
Niemcy
2001-12-28
ZT 1181/2001
RP T 01 229
2005-01-31
1120 Mierniki oporu i napięcia,
EMI-5000C o nazwie
handlowej "cyfrowy
miernik rezystancji
izolacji"
Ośrodek BadawczoRozwojowy Metrologii
Elektrycznej "METROL",
ul. Przemysłowa 6,
65-950 Zielona Góra
2001-12-28
ZT 1184/2001
RP T 01 218
2004-12-31
1121 Liczniki energii
elektrycznej prądu
przemiennego, klasy
dokładności 1S, LAP-...
oraz LA1-A1, LAI-A1
i LA2-A1
Zakład Elektronicznych
Urządzeń Pomiarowych
"POZYTON" Sp. z o.o.,
ul. Staszica 8,
42-200 Częstochowa
2001-10-02
ZT 865/96
- 812/2001
(zmiana)
RP T 96 250
2006-08-31
1122 Multimetry cyfrowe,
AD 2025 o nazwie
handlowej "mierniki
rezystancji izolacji"
ADEX Urządzenia
Pomiarowe s.c.,
Oddział Olsztyn,
ul.Wileńska 46,
10-663 Olsztyn
2001-10-12
ZT 234/2000
- 848/2001
(zmiana)
RP T 00 67
2003-04-30
1123 Mierniki napięcia i prądu (aparatowe)
magnetoelektryczne:
MK-2, MK-2A, MK-3,
MK-3A
Zakłady Elektrotechniczne
"ERA",
ul. Cz. Kłosia 8/10,
02-466 Warszawa
2001-10-23
ZT 731/96
- 858/2001
(zmiana)
RP T 96 254
2004-11-30
8
Dziennik Urzędowy
Głównego Urzędu Miar Nr 1
— 38 —
Poz. 1
Termin
Liczba
wprowadze- przynia do obro- rządów
tu lub użyt- pomiarowych
kowania
L.p.
Nazwa przyrządu
pomiarowego
Wytwórca przyrządu
pomiarowego
Data
decyzji
Numer
decyzji
Znak typu
1
2
3
4
5
6
7
1124 Użytkowe liczniki energii
elektrycznej prądu
przemiennego,
ZPA EMU 100...
ZPA CZ spol. s.r.o.,
Komenského 821,
541 35 Trutnov,
Czechy
2001-11-14
ZT 1071/2000
- 906/2001
(zmiana)
RP T 00 234
2005-12-31
1125 Użytkowe liczniki energii
elektrycznej prądu
przemiennego,
ZPA EMU 30...
Albo ZPA EMU 300...
ZPA CZ spol. s.r.o.,
Komenského 821,
541 35 Trutnov,
Czechy
2001-11-14
ZT 1072/2000
- 907/2001
(zmiana)
RP T 01 233
2005-12-31
1126 Przekładniki napięciowe:
EGBEKI 12 S;
4 MT 12 EGBEKI 24 S;
4 MT 14
RITZ MESSWANDLER
GmbH,
Salomon-Heine-Weg 72,
D-20251 Hamburg,
Niemcy
2001-11-14
ZT 1121/97
- 913/2001
(zmiana)
nie nadano
2007-12-31
1127 Przekładniki napięciowe,
UMZ 12-1 i UMZ 12-1F
ABB Zwar S.A.,
ul. Leszno 59,
06-300 Przasnysz
2001-11-14
ZT 524/95
- 919/2001
(zmiana)
RP T 95 196
2006-12-31
1128 Przekładniki napięciowe,
UMZ 24
ABB Zwar S.A.,
ul. Leszno 59,
06-300 Przasnysz
2001-11-14
ZT 685/95
- 920/2001
(zmiana)
RP T 95 296
2006-12-31
1129 Przekładniki napięciowe,
UMZ 12 i UMZ 17
ABB Zwar S.A.,
ul. Leszno 59,
06-300 Przasnysz
2001-11-14
ZT 279/96
- 921/2001
(zmiana)
RP T 96 121
2006-12-31
1130 Przekładniki napięciowe:
UMZ 17-1, UMZ 17-1F,
UMZ 24-1, UMZ 24-1F
ABB Zwar S.A.,
ul. Leszno 59,
06-300 Przasnysz
2001-11-14
ZT 520/96
- 922/2001
(zmiana)
RP T 96 197
2006-12-31
1131 Użytkowe liczniki energii
elektrycznej prądu
przemiennego, L1F
Zakład Wytwórczy
Przekaźników i Łączników
Energetycznych
"JM-TRONIK" Sp. z o.o.,
ul. Wybrzeże
Kościuszkowskie 31/33,
00-379 Warszawa
2001-11-20
ZT 994/99
- 936/2001
(zmiana)
RP T 99 234
2004-12-31
1132 Użytkowe liczniki energii
elektrycznej prądu
przemiennego, EC7...
Fabryka Aparatury
Pomiarowej "PAFAL"
Spółka Akcyjna,
ul. Łukasińskiego 26/28,
58-100 Świdnica
2001-11-20
ZT 1136/2000
- 938/2001
(zmiana)
RP T 00 266
2005-12-31
1133 Multimetry cyfrowe,
KEW 6010A, KEW 6011
o nazwie handlowej
"wielofunkcyjne mierniki
rezystancji izolacji,
ciągłości obwodu, pętli
zwarcia i wyłączników
RCD"
Kyoritsu Electrical
Instruments Works, Ltd,
No. 5-20,
Nakane 2-chome,
Meguro-ku,
Tokyo,
152-0031 Japonia
2001-11-30
ZT 147/2001
- 1018/2001
(zmiana)
nie nadano
2002-02-28
8
Dziennik Urzędowy
Głównego Urzędu Miar Nr 1
— 39 —
Poz. 1
Termin
Liczba
wprowadze- przynia do obro- rządów
tu lub użyt- pomiarowych
kowania
L.p.
Nazwa przyrządu
pomiarowego
Wytwórca przyrządu
pomiarowego
Data
decyzji
Numer
decyzji
Znak typu
1
2
3
4
5
6
7
1134 Przekładniki prądowe:
EKSOH 180,
4MC 402XD,
EKSOH 300,
4MC 404XD,
EKSOH 1911,
4MC 4430, 4MC 4530,
4MC 403 XD,
EKSOH 1255,
EKSOH 1455,
4MC 7031, 4MC 7032,
4MC 7033, 4MC 7039,
EKSOH 1555,
4MC 4410, 4MC 4510,
4MC 401XD
KG RITZ Messwandler
GmbH ,
Salomon-Heine-Weg 72,
D-20251 Hamburg,
Niemcy
2001-12-07
ZT 1120/97
- 1072/2001
(zmiana)
nie nadano
2007-12-31
1135 Liczniki energii
elektrycznej prądu
przemiennego, LEO - 3.
APATOR S.A.,
ul. Żółkiewskiego 13/29,
87-100 Toruń
2001-12-14
ZT 750/98
- 1091/2001
(zmiana)
RP T 98 249
2006-12-31
1136 Przekładniki prądowe,
CTGC
"PLESSE" Spółka Cywilna
mgr inż. Maciej Moskal,
mgr inż. Dariusz Mrotek,
ul. Polne Domy 41,
43-200 Pszczyna
2001-12-24
ZT 303/99
- 1101/2001
(zmiana)
nie nadano
2006-12-31
1137 Liczniki energii
elektrycznej prądu
przemiennego
MARK V ™, EMS50 ...
i EMS60 ...
Trans Data Inc.,
POBox 832919,
Richardson,
Texas 75083-2919,
USA
2001-12-28
ZT 893/98
- 1174/2001
(zmiana)
nie nadano
2006-12-31
# $ # % %& ' 8 ; %* + + : & + # + : = # %+ : & + # + :
1138 Wzorce pH: 1.99001,
1.99002, 1.99003,
1.99004, 1.99005,
1.99006
Merck KGaA,
64271 Darmstadt,
Niemcy
2001-10-08
ZT 833/2001
nie nadano
2011-09-30
1139 Konduktometry,
ELMETRON, typ CC-102
ELMETRON
Przedsiębiorstwo
Produkcyjne S.C.,
Irena i Andrzej Olszewscy,
Ewa i Mirosław
Jędrzejczyk,
ul. W. Witosa 10,
41-814 ZabrzeGrzybowice
2001-10-12
ZT 849/2001
nie nadano
2011-09-30
1140 Konduktometry,
ELMETRON, typ CC-101
ELMETRON
Przedsiębiorstwo
Produkcyjne S.C.,
Irena i Andrzej Olszewscy,
Ewa i Mirosław
Jędrzejczyk,
ul. W. Witosa 10,
41-814 ZabrzeGrzybowice
2001-10-12
ZT 850/2001
nie nadano
2011-09-30
8
Dziennik Urzędowy
Głównego Urzędu Miar Nr 1
— 40 —
Poz. 1
Termin
Liczba
wprowadze- przynia do obro- rządów
tu lub użyt- pomiarowych
kowania
L.p.
Nazwa przyrządu
pomiarowego
Wytwórca przyrządu
pomiarowego
Data
decyzji
Numer
decyzji
Znak typu
1
2
3
4
5
6
7
1141 Konduktometry,
ELMETRON, typ CC-401
ELMETRON
Przedsiębiorstwo
Produkcyjne S.C.,
Irena i Andrzej Olszewscy,
Ewa i Mirosław
Jędrzejczyk,
ul. W. Witosa 10,
41-814 ZabrzeGrzybowice
2001-10-12
ZT 851/2001
nie nadano
2011-09-30
1142 Pehametry, METTLERTOLEDO, typ MP 120
Mettler-Toledo GmbH,
Process Analytical,
Sonnenbergstrasse 74,
CH-8603 Schwerzenbach,
Szwajcaria
2001-10-23
ZT 860/2001
nie nadano
2006-09-30
1143 Pehametry, EcoScan
typ pH 6
EUTECH CYBERNETICS
PTE LTD., 55 AYER
RAJAH CRESCENT
#04-21/24,
SINGAPORE 0513,
Singapur
2001-10-23
ZT 861/2001
nie nadano
2011-09-30
1144 Pehametry, EcoScan
typ pH 5
EUTECH CYBERNETICS
PTE LTD., 55 AYER
RAJAH CRESCENT
#04-21/24,
SINGAPORE 0513,
Singapur
2001-10-23
ZT 862/2001
nie nadano
2011-09-30
1145 Pehametry, HANNA
typ HI 98128
HANNAPROINSTRUMEN
TOS DE CONTROLO,
LDA. ARVORE
INDUSTRIAL – RUA 3 –
LOTE 10 – LUGAR DA
VARZIELA,
4480 VILA DO CONDE
CODEX, Portugalia
2001-10-31
ZT 898/2001
nie nadano
2006-10-31
1146 Analizatory spalin
samochodowych, MGT 5
MAHA Maschinenbau
Haldenwang
GmbH & Co. KG.
Hoyen 20,
D-87490 Haldenwang /
Allgäu, Niemcy
2001-11-30
ZT 1019/2001
nie nadano
2005-10-31
1147 Polarymetry,
POLARTRONIC MHZ
i refraktometry, DUR-SW
wchodzące w skład
zestawu pomiarowego
Schmidt+Haensch
GmbH & Co.,
Waldstraße 80/81,
D-13403 Berlin,
Niemcy
2001-12-07
ZT 1068/2001
nie nadano
2009-12-31
1148 Pehametr wchodzący
w skład przyrządu
TitroLine alpha
SCHOTT-GERÄTE 55014
Mainz,
Hattenbergstrasse 10,
Niemcy
2001-10-30
ZT 891/96
- 889/2001
(zmiana)
nie nadano
2006-10-31
8
Dziennik Urzędowy
Głównego Urzędu Miar Nr 1
— 41 —
Poz. 1
Termin
Liczba
wprowadze- przynia do obro- rządów
tu lub użyt- pomiarowych
kowania
L.p.
Nazwa przyrządu
pomiarowego
Wytwórca przyrządu
pomiarowego
Data
decyzji
Numer
decyzji
Znak typu
1
2
3
4
5
6
7
1149 Wilgotnościomierze
elektroniczne do zbóż
i nasion oleistych,
GAC2000, o nazwie
handlowej "Komputerowy
analizator wilgotności
ziarna"
DICKEY-john Corporation,
155 South Country Club
Road,
Auburn, IL 62615, USA
2001-11-30
ZT 1065/96
- 1021/2001
(zmiana)
RP T 96 295
2006-12-31
1150 Wilgotnościomierze
elektroniczne do zbóż,
nasion oleistych
i strączkowych,
MULTI-GRAIN™,
o nazwie handlowej
"Tester wilgotności
ziarna zbóż i roślin
oleistych", MGT
DICKEY-john Corporation,
155 South Country Club
Road,
Auburn, IL 62615, USA
2001-11-30
ZT 142/97
- 1022/2001
(zmiana)
RP T 97 18
2006-12-31
1151 Alkoholomierze o
zakresach pomiarowych:
(30 ÷ 40)%, (90 ÷ 100)%
Spółdzielnia Pracy
- Wytwórnia Precyzyjnych
Przyrządów Szklanych
AREOMETR,
ul. Patriotów 179/181,
04-881 Warszawa/Nowy
Miedzeszyn
2001-12-28
ZT 197/96
- 1144/2001
(zmiana)
nie nadano
2006-12-31
1152 Termoalkoholomierze
o zakresie pomiarowym
(0 ÷ 100)%
Spółdzielnia Pracy
- Wytwórnia Precyzyjnych
Przyrządów Szklanych
AREOMETR,
ul. Patriotów 179/181,
04-881 Warszawa/Nowy
Miedzeszyn
2001-12-28
ZT 198/96
- 1145/2001
(zmiana)
nie nadano
2006-12-31
1153 Termoalkoholomierze
o zakresach
pomiarowych: (0 ÷ 35)%,
(0 ÷ 60)%
Spółdzielnia Pracy
- Wytwórnia Precyzyjnych
Przyrządów Szklanych
AREOMETR,
ul. Patriotów 179/181,
04-881 Warszawa/Nowy
Miedzeszyn
2001-12-28
ZT 199/96
- 1146/2001
(zmiana)
nie nadano
2006-12-31
1154 Termoalkoholomierze
o zakresach
pomiarowych: (35 ÷ 45)%,
(60 ÷ 86)%, (85 ÷ 97)%
Spółdzielnia Pracy
- Wytwórnia Precyzyjnych
Przyrządów Szklanych
AREOMETR,
ul. Patriotów 179/181,
04-881 Warszawa/Nowy
Miedzeszyn
2001-12-28
ZT 200/96
- 1147/2001
(zmiana)
nie nadano
2006-12-31
1155 Densymetry uniwersalne
o zakresach pomiarowych
(0,700÷1,000) g/cm3,
(1,000÷1,500) g/cm3,
(1,500÷2,000) g/cm3
Spółdzielnia Pracy
- Wytwórnia Precyzyjnych
Przyrządów Szklanych
AREOMETR,
ul. Patriotów 179/181,
04-881 Warszawa/Nowy
Miedzeszyn
2001-12-28
ZT 201/96
- 1148/2001
(zmiana)
nie nadano
2006-12-31
8
Dziennik Urzędowy
Głównego Urzędu Miar Nr 1
— 42 —
Poz. 1
Termin
Liczba
wprowadze- przynia do obro- rządów
tu lub użyt- pomiarowych
kowania
L.p.
Nazwa przyrządu
pomiarowego
Wytwórca przyrządu
pomiarowego
Data
decyzji
Numer
decyzji
Znak typu
1
2
3
4
5
6
7
1156 Termodensymetry
uniwersalne o zakresach
pomiarowych:
3
(0,700÷1,000) g/cm ,
3
(1,000÷1,500) g/cm ,
3
(1,500÷2,000) g/cm
Spółdzielnia Pracy
- Wytwórnia Precyzyjnych
Przyrządów Szklanych
AREOMETR,
ul. Patriotów 179/181,
04-881 Warszawa/Nowy
Miedzeszyn
2001-12-28
ZT 202/96
- 1149/2001
(zmiana)
nie nadano
2006-12-31
1157 Termodensymetry
uniwersalne o zakresie
pomiarowym
3
(0,800÷1,000) g/cm
Spółdzielnia Pracy
- Wytwórnia Precyzyjnych
Przyrządów Szklanych
AREOMETR,
ul. Patriotów 179/181,
04-881 Warszawa/Nowy
Miedzeszyn
2001-12-28
ZT 203/96
- 1150/2001
(zmiana)
nie nadano
2006-12-31
1158 Termodensymetry
uniwersalne o zakresach
pomiarowych:
3
(0,720÷0,850) g/cm ,
3
(0.900÷1,060) g/cm ,
3
(1,000÷1,130) g/cm
Spółdzielnia Pracy
- Wytwórnia Precyzyjnych
Przyrządów Szklanych
AREOMETR,
ul. Patriotów 179/181,
04-881 Warszawa/Nowy
Miedzeszyn
2001-12-28
ZT 204/96
- 1151/2001
(zmiana)
nie nadano
2006-12-31
1159 Termodensymetry do
olejów mineralnych
o zakresach
pomiarowych:
3
(0,610÷0,700) g/cm ,
3
(0,680÷0,770) g/cm ,
3
(0,750÷0,840) g/cm ,
3
(0,820÷0,910) g/cm ,
3
(0,890÷0,980) g/cm ,
3
(0,960÷1,050) g/cm ,
3
(1,010÷1,100) g/cm
Spółdzielnia Pracy
- Wytwórnia Precyzyjnych
Przyrządów Szklanych
AREOMETR,
ul. Patriotów 179/181,
04-881 Warszawa/Nowy
Miedzeszyn
2001-12-28
ZT 205/96
- 1152/2001
(zmiana)
nie nadano
2006-12-31
1160 Alkoholomierze o zakresie Spółdzielnia Pracy
pomiarowym (0 ÷ 100)%
- Wytwórnia Precyzyjnych
Przyrządów Szklanych
AREOMETR,
ul. Patriotów 179/181,
04-881 Warszawa/Nowy
Miedzeszyn
2001-12-28
ZT 206/96
- 1153/2001
(zmiana)
nie nadano
2006-12-31
1161 Areometry - cukromierze
o zakresach
pomiarowych: (0 ÷ 5)%,
(5 ÷ 10)%, (10 ÷ 15)%,
(15 ÷ 20)%
Spółdzielnia Pracy
- Wytwórnia Precyzyjnych
Przyrządów Szklanych
AREOMETR,
ul. Patriotów 179/181,
04-881 Warszawa/Nowy
Miedzeszyn
2001-12-28
ZT 250/96
- 1154/2001
(zmiana)
nie nadano
2006-12-31
1162 Areometry termocukromierze
o zakresach
pomiarowych: (0 ÷ 5)%,
(5 ÷ 10)%, (10 ÷ 15)%,
(15 ÷ 20)%
Spółdzielnia Pracy
- Wytwórnia Precyzyjnych
Przyrządów Szklanych
AREOMETR,
ul. Patriotów 179/181,
04-881 Warszawa/Nowy
Miedzeszyn
2001-12-28
ZT 251/96
- 1155/2001
(zmiana)
nie nadano
2006-12-31
8
Dziennik Urzędowy
Głównego Urzędu Miar Nr 1
— 43 —
Poz. 1
Termin
Liczba
wprowadze- przynia do obro- rządów
tu lub użyt- pomiarowych
kowania
L.p.
Nazwa przyrządu
pomiarowego
Wytwórca przyrządu
pomiarowego
Data
decyzji
Numer
decyzji
Znak typu
1
2
3
4
5
6
7
1163 Densymetry do siary
o zakresie pomiarowym
3
(1,026 ÷ 1,076) g/cm
Spółdzielnia Pracy
- Wytwórnia Precyzyjnych
Przyrządów Szklanych
AREOMETR,
ul. Patriotów 179/181,
04-881 Warszawa/Nowy
Miedzeszyn
2001-12-28
ZT 330/96
- 1156/2001
(zmiana)
nie nadano
2006-12-31
1164 Termodensymetry do
moczu o zakresie
pomiarowym
3
(1,000 ÷ 1,040) g/cm
Spółdzielnia Pracy
- Wytwórnia Precyzyjnych
Przyrządów Szklanych
AREOMETR,
ul. Patriotów 179/181,
04-881 Warszawa/Nowy
Miedzeszyn
2001-12-28
ZT 331/96
- 1157/2001
(zmiana)
nie nadano
2006-12-31
1165 Areometry - cukromierze
o zakresach
pomiarowych: (0 ÷ 10)%,
(10 ÷ 20)%
Spółdzielnia Pracy
- Wytwórnia Precyzyjnych
Przyrządów Szklanych
AREOMETR,
ul. Patriotów 179/181,
04-881 Warszawa/Nowy
Miedzeszyn
2001-12-28
ZT 332/96
- 1158/2001
(zmiana)
nie nadano
2006-12-31
1166 Areometry - cukromierze
o zakresach
pomiarowych: (0 ÷ 5)%,
(0 ÷10)%, (0 ÷ 15)%,
(10 ÷ 25)%, (20 ÷ 45)%,
(45 ÷ 70)%
Spółdzielnia Pracy
- Wytwórnia Precyzyjnych
Przyrządów Szklanych
AREOMETR,
ul. Patriotów 179/181,
04-881 Warszawa/Nowy
Miedzeszyn
2001-12-28
ZT 333/96
- 1159/2001
(zmiana)
nie nadano
2006-12-31
1167 Areometry termocukromierze o
zakresach pomiarowych:
(0 ÷ 10)%, (0 ÷15)%,
(0 ÷ 20)%, (0 ÷ 30)%,
(10 ÷ 25)%, (10 ÷ 35)%,
(20 ÷ 40)%, (20 ÷ 45)%,
(30 ÷ 40)%, (45÷ 70)%,
(50 ÷ 65)%, (60 ÷ 70)%
Spółdzielnia Pracy
- Wytwórnia Precyzyjnych
Przyrządów Szklanych
AREOMETR,
ul. Patriotów 179/181,
04-881 Warszawa/Nowy
Miedzeszyn
2001-12-28
ZT 334/96
- 1160/2001
(zmiana)
nie nadano
2006-12-31
1168 Densymetry uniwersalne
o zakresach
pomiarowych:
3
(0,600 ÷ 0,700) g/cm ,
3
(0,700 ÷ 0,800) g/cm ,
3
(0,800 ÷ 0,900) g/cm ,
3
(0,900 ÷ 1,000) g/cm ,
3
(1,000 ÷ 1,100) g/cm ,
3
(1,100 ÷ 1,200) g/cm ,
3
(1,200 ÷ 1,300) g/cm ,
3
(1,300 ÷ 1,400) g/cm ,
3
(1,400 ÷ 1,500) g/cm ,
3
(1,500 ÷ 1,600) g/cm ,
3
(1,600 ÷ 1,700) g/cm ,
3
(1,800 ÷ 1,900) g/cm ,
3
(1,900 ÷ 2,000) g/cm
Spółdzielnia Pracy
- Wytwórnia Precyzyjnych
Przyrządów Szklanych
AREOMETR,
ul. Patriotów 179/181,
04-881 Warszawa/Nowy
Miedzeszyn
2001-12-28
ZT 335/96
- 1161/2001
(zmiana)
nie nadano
2006-12-31
8
Dziennik Urzędowy
Głównego Urzędu Miar Nr 1
— 44 —
Poz. 1
Termin
Liczba
wprowadze- przynia do obro- rządów
tu lub użyt- pomiarowych
kowania
L.p.
Nazwa przyrządu
pomiarowego
Wytwórca przyrządu
pomiarowego
Data
decyzji
Numer
decyzji
Znak typu
1
2
3
4
5
6
7
1169 Densymetry uniwersalne
o przedziałach wskazań
0,06 g/cm3 i zakresach
pomiarowych od
3
(0,600 ÷ 0,660) g/cm
3
do (1,950 ÷ 2,010) g/cm
Spółdzielnia Pracy
- Wytwórnia Precyzyjnych
Przyrządów Szklanych
AREOMETR,
ul. Patriotów 179/181,
04-881 Warszawa/Nowy
Miedzeszyn
2001-12-28
ZT 531/96
- 1162/2001
(zmiana)
nie nadano
2006-12-31
1170 Alkoholomierze o
zakresach pomiarowych:
(0 ÷ 10)%, (10 ÷ 20)%,
(20 ÷ 30)%, (40 ÷ 50)%,
(50 ÷ 60)%, (60 ÷ 70)%,
(70 ÷ 80)%, (80 ÷ 90)%
Spółdzielnia Pracy
- Wytwórnia Precyzyjnych
Przyrządów Szklanych
AREOMETR,
ul. Patriotów 179/181,
04-881 Warszawa/Nowy
Miedzeszyn
2001-12-28
ZT 1116/96
- 1163/2001
(zmiana)
nie nadano
2006-12-31
1171 Termodensymetry do
mleka o zakresie
pomiarowym
3
(1,015 ÷ 1,045) g/cm
Spółdzielnia Pracy
- Wytwórnia Precyzyjnych
Przyrządów Szklanych
AREOMETR,
ul. Patriotów 179/181,
04-881 Warszawa/Nowy
Miedzeszyn
2001-12-28
ZT 1119/96
- 1164/2001
(zmiana)
nie nadano
2006-12-31
# $ # % %& ' + < ' + 7< , % , ; 8% * + 1172 Parkometry, X2, X3
i X3-2001
Zakłady MechanicznoPrecyzyjne
"MERA-BŁONIE",
ul. Grodziska 15,
05-870 Błonie
2001-12-20
ZT 918/99
- 1097/2001
(zmiana)
nie nadano
2005-08-31
# $ # % %& ' %& %8 % , #+ )%
1173 Spektrofotometry
®
NANOCOLOR 400D
Macherey-Nagel
GmbH & Co KG,
D-52313 Düren,
Niemcy
2001-10-08
ZT 834/2001
RP T 01 195
2005-12-31
1174 ColorQuest XE
Hunter Associates
Laboratory, Inc.,
11491 Sunset Hills Road,
Reston, VA 20190-5280,
USA
2001-10-08
ZT 835/2001
RP T 01 180
2006-12-31
1175 Spektrofotometry,
BioMate 3
THERMO SPECTRONIC,
820 Linden Avenue,
Rochester, NY 14625,
USA
2001-10-29
ZT 881/2001
RP T 01 203
2006-12-31
1176 Spektrofotometry, SP
3000
OPTIMA INC.,
29 - 33 - 405, Sakuraoka cho, Shibuya - ku,
Tokyo,
Japonia
2001-12-28
ZT 1141/2001
RP T 01 224
2006-12-31
1177 Spektrofotometry,
Lambda 25
Perkin Elmer Instruments,
710 Bridgeport Avenue,
Shelton, CT 06484 - 4794,
USA
2001-12-28
ZT 1142/2001
RP T 01 225
2006-12-31
8
Dziennik Urzędowy
Głównego Urzędu Miar Nr 1
Poz.
1 i 22
Poz.
— 45 —
Termin
Liczba
wprowadze- przynia do obro- rządów
tu lub użyt- pomiarowych
kowania
L.p.
Nazwa przyrządu
pomiarowego
Wytwórca przyrządu
pomiarowego
Data
decyzji
Numer
decyzji
Znak typu
1
2
3
4
5
6
7
2001-12-28
ZT 1143/2001
RP T 01 223
2006-12-31
1178 Spektrofotometry, PC
SPECTRO
Tintometer GmbH,
Schleefstraße 8a,
44287 Dortmund,
Niemcy
8
# $ # % %& ' 8 ; %* + ' < , #+ #+ : ) > & + : + #+ :
1179 Dozymetry hałasu, DM-50 Przedsiębiorstwo
Przemysłowo-UsługowoHandlowe
SONOPAN Sp. z o.o.,
ul. Ciołkowskiego 2/2,
15-950 Białystok
2001-10-23
ZT 857/2001
RP T 01 199
2006-12-31
1180 Kalibratory akustyczne,
N-1251
Norsonic AS,
N-3408 Tranby,
Norwegia
2001-11-20
ZT 930/2001
nie nadano
2008-12-31
1181 Dozymetry hałasu, 4443
Brüel & Kjaer
Sound & Vibration
Measurement A/S,
DK-2850 Naerum,
Dania
2001-12-07
ZT 1074/2001
nie nadano
2006-12-31
1182 Mierniki poziomu dźwięku
oraz filtry pasmowe
oktawowe i tercjowe,
wchodzące w skład
analizatorów
akustycznych, SVAN 945
SVANTEK Sp. z o.o.,
ul. Ks. Jana Sitnika 1/68,
01-410 Warszawa
2001-12-04
ZT 868/2000
- 1024/2001
(zmiana)
nie nadano
2005-12-31
1183 Audiometry,
MIDIMATE 622
GN Otometrics, Madsen
Electronics,
Markærvej 2A,
DK-2630 Taastrup,
Dania
2001-12-07
ZT 372/96
- 1075/2001
(zmiana)
nie nadano
2006-12-31
OBWIESZCZENIE NR 3 PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR
z dnia 10 kwietnia 2002 r.
8<86<,',8%#+:,#98#$98
Na podstawie art. 16 ust. 5 ustawy z dnia 3 kwietnia
1993 r. Prawo o miarach (Dz. U. Nr 55, poz. 248,
z 1997 r. Nr 43, poz. 272 i Nr 121, poz. 770, z 2000 r.
Nr 43, poz. 489 i Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 63,
poz. 636 i Nr 154, poz. 1800), jak również oświadczenia
rządowego z dnia 30 sierpnia 1999 r. w sprawie
ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Umowy
europejskiej
dotyczącej
pracy
załóg pojazdów
wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe
(AETR), sporządzo-nej w Genewie dnia 1 lipca 1970 r.,
oraz ogłoszenia jednolitego tekstu tej umowy (Dz. U. Nr
94,
poz.
1087)
– ogłasza się rejestr zatwierdzonych, na podstawie
otrzymanych lub wydanych w okresie od 27
października 2001 r. do 31 stycznia 2002 r. decyzji
właściwych organów Umawiających się Stron, typów
przyrządów
kontrolnych
–
tachografów
samochodowych i wykre-só wek, zwanych dalej
„przyrządami”.
Dziennik Urzędowy
Głównego Urzędu Miar Nr 1
——
Poz. 2
L.p.
Nazwa wzoru przyrządu,
znak fabryczny lub handlowy
Nazwa i adres
wytwórcy
Data
decyzji
Numer
decyzji
Znak
zatwierdzenia
typu
Nazwa i adres
organu wydającego
decyzję
1
2
3
4
5
6
7
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
Wykresówki o oznaczeniu
NO. 12507 EC
Wykresówki o oznaczeniu
NO. 12507 EC
Wykresówki o oznaczeniu
NO. 12507 EC
Wykresówki o oznaczeniu
NO. 14009 EC
Wykresówki o oznaczeniu
NO. 14009 EC
Wykresówki o oznaczeniu
NO. 14009 EC
Wykresówki o oznaczeniu
NO. 12508 EC
Wykresówki o oznaczeniu
NO. 12508 EC
Wykresówki o oznaczeniu
NO. 12508 EC
Wykresówki o oznaczeniu
FBM 2-125-24 CEE
Wykresówki o oznaczeniu
FBM-5-120-24-CEE
E. Kellenberger AG,
CH-8010 Zürich,
Szwajcaria
E. Kellenberger AG,
CH-8010 Zürich,
Szwajcaria
7.07.1988 r.
E. Kellenberger AG,
CH-8010 Zürich,
Szwajcaria
E. Kellenberger AG,
CH-8010 Zürich,
Szwajcaria
2.03.1992 r.
E. Kellenberger AG,
CH-8010 Zürich,
Szwajcaria
E. Kellenberger AG,
CH-8010 Zürich,
Szwajcaria
22.12.1994 r.
E. Kellenberger AG,
CH-8010 Zürich,
Szwajcaria
E. Kellenberger AG,
CH-8010 Zürich,
Szwajcaria
28.12.1988 r.
E. Kellenberger AG,
CH-8010 Zürich,
Szwajcaria
BARBÉ S.p.A.,
Mortara (PV),
Włochy
4.06.1992 r.
Fratelli Barbé s.a.s.,
Mortara (Pavia),
Włochy
143
e1 143
2.07.1990 r.
28.12.1988 r.
143
zmiana 1
e1 143
143
zmiana 2
e1 143
144
e1 144
10.04.2000 r.
144
zmiana 1
e1 144
144
zmiana 2
e1 144
145
e1 145
15.03.1989 r.
22.02.2000 r.
21.02.1981 r.
145
zmiana 1
e1 145
145
zmiana 2
e1 145
CEE
e3 107
zmiana 7
e3
108
e3 107
e3 108
Kraftfahrt-Bundesamt,
D-2390 Flensburg,
Niemcy
Kraftfahrt-Bundesamt,
D-2390 Flensburg,
Niemcy
Kraftfahrt-Bundesamt,
D-2390 Flensburg,
Niemcy
Kraftfahrt-Bundesamt,
D-2390 Flensburg,
Niemcy
Kraftfahrt-Bundesamt,
D-24932 Flensburg,
Niemcy
Kraftfahrt-Bundesamt,
D-24932 Flensburg,
Niemcy
Kraftfahrt-Bundesamt,
D-2390 Flensburg,
Niemcy
Kraftfahrt-Bundesamt,
D-2390 Flensburg,
Niemcy
Kraftfahrt-Bundesamt,
D-2390 Flensburg,
Niemcy
MINISTERO
DELL’INDUSTRIA,
DEL COMMERCIO
E DELL’ARTIGIANATO,
Direzione Generale per
I’Armonizzazione e la
Tutela del Mercato,
Divisione V
- Ufficio Centrale Metrico,
Roma, Włochy
MINISTERO
DELL’INDUSTRIA,
DEL COMMERCIO
E DELL’ARTIGIANATO,
Direzione Generale del
Commercio Interno e dei
Consumi Industriali.
Divisione XII - Ufficio
Centrale Metrico, Roma,
Włochy
Dziennik Urzędowy
Głównego Urzędu Miar Nr 1
— 46 —
Poz. 2
L.p.
Nazwa wzoru przyrządu,
znak fabryczny lub handlowy
Nazwa i adres
wytwórcy
Data
decyzji
Numer
decyzji
Znak
zatwierdzenia
typu
Nazwa i adres
organu wydającego
decyzję
1
2
3
4
5
6
7
CEE
e3 131
zmiana 3
e3 131
CEE
e3 132
zmiana 3
e3 132
84
85
86
87
88
Wykresówki o oznaczeniu
FBM 9-125-3300 CEE
BARBÉ S.p.A.,
Mortara (PV),
Włochy
12.02.2001 r.
Wykresówki o oznaczeniu
FBM 10-125-4000
BARBÉ S.p.A.,
Mortara (PV),
Włochy
1.06.2001 r.
Wykresówki o oznaczeniu
FBM 12-120-24 CEE
Barbé S.p.A.,
Mortara (PV),
Włochy
26.06.1986 r.
Wykresówki o oznaczeniu
FBM 13-120-24 CEE
Barbé S.p.A.,
Mortara (PV),
Włochy
26.06.1986 r.
Wykresówki o oznaczeniu
FBM 14-140-24 CEE
BARBÉ S.p.A.,
Mortara (PV),
Włochy
22.02.2000 r.
e3 134
e3 134
e3 135
e3 135
CEE
e3 149
zmiana 3
e3 149
MINISTERO
DELL’INDUSTRIA,
DEL COMMERCIO
E DELL’ARTIGIANATO,
Direzione Generale per
I’Armonizzazione e la
Tutela del Mercato – Area
Prodotti
Ufficio D3-Strumenti di
Misura, Roma, Włochy
MINISTERO
DELL’INDUSTRIA,
DEL COMMERCIO
E DELL’ARTIGIANATO,
Direzione Generale per
I’Armonizzazione e la
Tutela del Mercato – Area
Prodotti
Ufficio D3-Strumenti di
Misura, Roma, Włochy
MINISTERO
DELL’INDUSTRIA,
DEL COMMERCIO
E DELL’ARTIGIANATO,
Direzione Generale del
Commercio Interno e dei
Consumi Industriali.
Divisione XII – Ufficio
Centrale Metrico, Roma,
Włochy
MINISTERO
DELL’INDUSTRIA,
DEL COMMERCIO
E DELL’ARTIGIANATO,
Direzione Generale del
Commercio Interno e dei
Consumi Industriali.
Divisione XII - Ufficio
Centrale Metrico, Roma,
Włochy
MINISTERO
DELL’INDUSTRIA,
DEL COMMERCIO
E DELL’ARTIGIANATO,
Direzione Generale per
I’Armonizzazione e la
Tutela del Mercato,
Divisione V
- Ufficio Centrale Metrico,
Roma, Włochy
Dziennik Urzędowy
Głównego Urzędu Miar Nr 1
— 47 —
Poz. 2
L.p.
Nazwa wzoru przyrządu,
znak fabryczny lub handlowy
Nazwa i adres
wytwórcy
Data
decyzji
Numer
decyzji
Znak
zatwierdzenia
typu
Nazwa i adres
organu wydającego
decyzję
1
2
3
4
5
6
7
CEE
e3 150
zmiana 6
e3 150
89
90
91
92
93
Wykresówki o oznaczeniu
FBM 15-125-24 CEE
BARBÉ S.p.A.,
Mortara (PV),
Włochy
22.02.2000 r.
Wykresówki o oznaczeniu
FBM 16-125-3300 CEE
Barbé S.p.A.,
Mortara (PV),
Włochy
13.12.1994 r.
Wykresówki o oznaczeniu
FBM 17-140-24 CEE
BARBÉ S.p.A.,
Mortara (PV),
Włochy
22.02.2000 r.
Wykresówki o oznaczeniu
FBM 18-125-4000 CEE
Barbé S.p.A.,
Mortara (PV),
Włochy
31.03.1992 r.
Wykresówki o oznaczeniu
FBM 20-125-24-CEE
Barbé S.p.A.,
Mortara (PV),
Włochy
11.02.1994 r.
e3 151
zmiana 1
CEE
e3 152
zmiana 3
e3 151
e3 152
e3 156
e3 156
e3 174
e3 174
MINISTERO
DELL’INDUSTRIA,
DEL COMMERCIO
E DELL’ARTIGIANATO,
Direzione Generale per
I’Armonizzazione e la
Tutela del Mercato,
Divisione V
- Ufficio Centrale Metrico,
Roma, Włochy
MINISTERO
DELL’INDUSTRIA,
DEL COMMERCIO
E DELL’ARTIGIANATO,
Direzione Generale del
Commercio Interno e dei
Consumi Industriali.
Divisione XII
- Ufficio Centrale Metrico,
Roma, Włochy
MINISTERO
DELL’INDUSTRIA,
DEL COMMERCIO
E DELL’ARTIGIANATO,
Direzione Generale per
I’Armonizzazione e la
Tutela del Mercato,
Divisione V
- Ufficio Centrale Metrico,
Roma, Włochy
MINISTERO
DELL’INDUSTRIA,
DEL COMMERCIO
E DELL’ARTIGIANATO,
Direzione Generale del
Commercio Interno e dei
Consumi Industriali.
Divisione XII
- Ufficio Centrale Metrico,
Roma, Włochy
MINISTERO
DELL’INDUSTRIA,
DEL COMMERCIO
E DELL’ARTIGIANATO,
Direzione Generale del
Commercio Interno e dei
Consumi Industriali.
Divisione XII
- Ufficio Centrale Metrico,
Roma, Włochy
Dziennik Urzędowy
Głównego Urzędu Miar Nr 1
— 48 —
Poz. 2
L.p.
Nazwa wzoru przyrządu,
znak fabryczny lub handlowy
Nazwa i adres
wytwórcy
Data
decyzji
Numer
decyzji
Znak
zatwierdzenia
typu
Nazwa i adres
organu wydającego
decyzję
1
2
3
4
5
6
7
CEE
e3 179
zmiana 4
e3 179
94
95
96
97
98
Wykresówki o oznaczeniu
FBM 21-180-24 CEE
BARBÉ S.p.A.,
Mortara (PV),
Włochy
22.02.2000 r.
Wykresówki o oznaczeniu
FBM 19-100- 3300 CEE
BARBÉ S.p.A.,
Mortara (PV),
Włochy
22.12.1997 r.
Wykresówki o oznaczeniu
FBM 22-100-24 CEE
BARBÉ S.p.A.,
Mortara (PV),
Włochy
5.10.1999 r.
Wykresówki o oznaczeniu
FBM 23-100-3300
BARBÉ S.p.A.,
Mortara (PV),
Włochy
1.06.2001 r.
Wykresówki o oznaczeniu
FBM 24-100-24 CEE
BARBÉ S.p.A.,
Mortara (PV),
Włochy
5.10.1999 r.
e3 186
e3 186
CEE
e3 187
zmiana 1
e3 187
CEE
e3 188
zmiana 1
e3 188
CEE
e3 189
zmiana 2
e3 189
MINISTERO
DELL’INDUSTRIA,
DEL COMMERCIO
E DELL’ARTIGIANATO,
Direzione Generale per
I’Armonizzazione e la
Tutela del Mercato,
Divisione V
- Ufficio Centrale Metrico,
Roma, Włochy
MINISTERO
DELL’INDUSTRIA,
DEL COMMERCIO
E DELL’ARTIGIANATO,
Direzione Generale per
I’Armonizzazione e la
Tutela del Mercato,
Divisione V
- Ufficio Centrale Metrico,
Roma, Włochy
MINISTERO
DELL’INDUSTRIA,
DEL COMMERCIO
E DELL’ARTIGIANATO,
Direzione Generale per
I’Armonizzazione e la
Tutela del Mercato,
Divisione V
- Ufficio Centrale Metrico,
Roma, Włochy
MINISTERO
DELL’INDUSTRIA,
DEL COMMERCIO
E DELL’ARTIGIANATO,
Direzione Generale per
I’Armonizzazione e la
Tutela del Mercato – Area
Prodotti
Ufficio D3-Strumenti di
Misura, Roma, Włochy
MINISTERO
DELL’INDUSTRIA,
DEL COMMERCIO
E DELL’ARTIGIANATO,
Direzione Generale per
I’Armonizzazione e la
Tutela del Mercato,
Divisione V
- Ufficio Centrale Metrico,
Roma, Włochy
Dziennik Urzędowy
Głównego Urzędu Miar Nr 1
L.p.
1
99
100
101
102
103
104
105
106
Nazwa wzoru przyrządu,
znak fabryczny lub handlowy
2
Elektroniczne tachografy
samochodowe o oznaczeniu
1318-27
Elektroniczne tachografy
samochodowe o oznaczeniu
1318-27
Elektroniczne tachografy
samochodowe o oznaczeniu
1318-27 (1318.27)
Elektroniczne tachografy
samochodowe o oznaczeniu
1318-24
Elektroniczne tachografy
samochodowe o oznaczeniu
1318-24
Elektroniczne tachografy
samochodowe o oznaczeniach:
1324.1xx0, 1324.1xx2, 1324.2xx0,
1324.2xx2, 1324.3xx0, 1324.3xx2,
1324.5xx0, 1324.5xx2, 1324.6xx0,
1324.6xx2, 1324.7xx0, 1324.7xx2,
1324.1xx6, 1324.1xx7, 1324.2xx6,
1324.2xx7, 1324.3xx6, 1324.3xx7,
1324.5xx6, 1324.5xx7, 1324.6xx6,
1324.6xx7, 1324.7xx6, 1324.7xx7,
1324.1xx4, 1324.1xx5, 1324.2xx4,
1324.2xx5, 1324.3xx4, 1324.3xx5,
1324.5xx4, 1324.5xx5, 1324.6xx4,
1324.6xx5, 1324.7xx4, 1324.7xx5
Elektroniczne tachografy
samochodowe o oznaczeniach:
1324.1xx0, 1324.1xx2, 1324.2xx0,
1324.2xx2, 1324.3xx0, 1324.3xx2,
1324.5xx0, 1324.5xx2, 1324.6xx0,
1324.6xx2, 1324.7xx0, 1324.7xx2,
1324.1xx6, 1324.1xx7, 1324.2xx6,
1324.2xx7, 1324.3xx6, 1324.3xx7,
1324.5xx6, 1324.5xx7, 1324.6xx6,
1324.6xx7, 1324.7xx6, 1324.7xx7,
1324.1xx4, 1324.1xx5, 1324.2xx4,
1324.2xx5, 1324.3xx4, 1324.3xx5,
1324.5xx4, 1324.5xx5, 1324.6xx4,
1324.6xx5, 1324.7xx4, 1324.7xx5
Elektroniczne tachografy
samochodowe o oznaczeniach:
1324.1xx0, 1324.1xx2, 1324.2xx0,
1324.2xx2, 1324.3xx0, 1324.3xx2,
1324.5xx0, 1324.5xx2, 1324.6xx0,
1324.6xx2, 1324.7xx0, 1324.7xx2,
1324.1xx6, 1324.1xx7, 1324.2xx6,
1324.2xx7, 1324.3xx6, 1324.3xx7,
1324.5xx6, 1324.5xx7, 1324.6xx6,
1324.6xx7, 1324.7xx6, 1324.7xx7,
1324.1xx4, 1324.1xx5, 1324.2xx4,
1324.2xx5, 1324.3xx4, 1324.3xx5,
1324.5xx4, 1324.5xx5, 1324.6xx4,
1324.6xx5, 1324.7xx4, 1324.7xx5
— 49 —
Nazwa i adres
wytwórcy
Poz. 2
Data
decyzji
Numer
decyzji
Znak
zatwierdzenia
typu
6
3
4
5
Mannesmann Kienzle
GmbH,
7730 Villingen,
Niemcy
Mannesmann Kienzle
GmbH,
D-7730 Villingen,
Niemcy
VDO Kienzle GmbH,
D-78052 VillingenSchwenningen,
Niemcy
Mannesmann Kienzle
GmbH,
7730 Villingen,
Niemcy
VDO Kienzle GmbH,
D-78052 VillingenSchwenningen,
Niemcy
Mannesmann VDO
AG,
D-60388 Frankfurt nad
Menem,
Niemcy
15.07.1985 r.
57
3.08.1989 r.
26.08.1996 r.
27.01.1986 r.
Nazwa i adres
organu wydającego
decyzję
7
e1 57
Kraftfahrt-Bundesamt,
D-2390 Flensburg,
Niemcy
57
zmiana 1
e1 57
Kraftfahrt-Bundesamt,
D-2390 Flensburg,
Niemcy
57
zmiana 2
e1 57
Kraftfahrt-Bundesamt,
D-24932 Flensburg,
Niemcy
60
e1
60
Kraftfahrt-Bundesamt,
D-2390 Flensburg,
Niemcy
e1
60
Kraftfahrt-Bundesamt,
D-24932 Flensburg,
Niemcy
83
zmiana
06
e1
83
Kraftfahrt-Bundesamt,
D-24932 Flensburg,
Niemcy
Mannesmann VDO
16.01.2001 r.
AG,
D-60388 Frankfurt nad
Menem,
Niemcy
83
zmiana
07
e1
83
Kraftfahrt-Bundesamt,
D-24932 Flensburg,
Niemcy
Mannesmann VDO
19.02.2001 r.
AG,
D-60388 Frankfurt nad
Menem,
Niemcy
83
zmiana
08
e1
83
Kraftfahrt-Bundesamt,
D-24932 Flensburg,
Niemcy
22.08.1995 r.
03.01.2001 r.
60
zmiana 1
Dziennik Urzędowy
Głównego Urzędu Miar Nr 1
— 50 —
Poz. 2
L.p.
Nazwa wzoru przyrządu,
znak fabryczny lub handlowy
Nazwa i adres
wytwórcy
Data
decyzji
Numer
decyzji
Znak
zatwierdzenia
typu
Nazwa i adres
organu wydającego
decyzję
1
2
3
4
5
6
7
107
Elektroniczne tachografy
samochodowe o oznaczeniach:
1324.1xx0, 1324.1xx2, 1324.2xx0,
1324.2xx2, 1324.3xx0, 1324.3xx2,
1324.5xx0, 1324.5xx2, 1324.6xx0,
1324.6xx2, 1324.7xx0, 1324.7xx2,
1324.1xx6, 1324.1xx7, 1324.2xx6,
1324.2xx7, 1324.3xx6, 1324.3xx7,
1324.5xx6, 1324.5xx7, 1324.6xx6,
1324.6xx7, 1324.7xx6, 1324.7xx7,
1324.1xx4, 1324.1xx5, 1324.2xx4,
1324.2xx5, 1324.3xx4, 1324.3xx5,
1324.5xx4, 1324.5xx5, 1324.6xx4,
1324.6xx5, 1324.7xx4, 1324.7xx5
Elektroniczne tachografy
samochodowe o oznaczeniach:
1324.5xx0, 1324.5xx2, 1324.6xx0,
1324.6xx2, 1324.7xx0, 1324.7xx2,
1324.5xx6, 1324.5xx7, 1324.6xx6,
1324.6xx7, 1324.7xx6, 1324.7xx7,
1324.5xx4, 1324.5xx5, 1324.6xx4,
1324.6xx5, 1324.7xx4, 1324.7xx5
Elektroniczne tachografy
samochodowe o oznaczeniach:
1324.5xx1, 1324.5xx3, 1324.6xx1,
1324.6xx3, 1324.7xx1, 1324.7xx3
Elektroniczne tachografy
samochodowe o oznaczeniach:
1324.5xx1, 1324.5xx3, 1324.6xx1,
1324.6xx3, 1324.7xx1, 1324.7xx3
Elektroniczne tachografy
samochodowe o oznaczeniach:
1324.5xx1, 1324.5xx3, 1324.6xx1,
1324.6xx3, 1324.7xx1, 1324.7xx3
Elektroniczne tachografy
samochodowe o oznaczeniach:
1324.5xx1, 1324.5xx3, 1324.6xx1,
1324.6xx3, 1324.7xx1, 1324.7xx3
Elektroniczne tachografy
samochodowe o oznaczeniach:
1324.5xx1, 1324.5xx3, 1324.6xx1,
1324.6xx3, 1324.7xx1, 1324.7xx3
Wykresówki o oznaczeniu
120-1V EC VR
Mannesmann VDO
20.02.2001 r.
AG,
D-60388 Frankfurt nad
Menem,
Niemcy
83
zmiana
09
e1
83
Kraftfahrt-Bundesamt,
D-24932 Flensburg,
Niemcy
Siemens VDO
Automotive AG,
D-80333 München,
Niemcy
13.11.2001 r.
83
zmiana
10
e1
83
Kraftfahrt-Bundesamt,
D-24932 Flensburg,
Niemcy
Mannesmann VDO
AG,
D-60388 Frankfurt nad
Menem, Niemcy
Mannesmann VDO
AG,
D-60388 Frankfurt nad
Menem, Niemcy
Mannesmann VDO
AG,
D-60388 Frankfurt nad
Menem, Niemcy
Mannesmann VDO
AG,
D-60388 Frankfurt nad
Menem, Niemcy
Siemens VDO
Automotive AG,
D-80333 München,
Niemcy
Stoneridge Electronics
Limited, Dundee,
Scotland DD2 3QJ,
Wielka Brytania
Stoneridge Electronics
Limited, Dundee,
Scotland DD2 3QJ,
Wielka Brytania
Stoneridge Electronics
Limited, Dundee,
Scotland DD2 3QJ,
Wielka Brytania
Stoneridge Electronics
Limited, Dundee,
Scotland DD2 3QJ,
Wielka Brytania
3.01.2001 r.
85
zmiana
03
e1
85
Kraftfahrt-Bundesamt,
D-24932 Flensburg,
Niemcy
85
zmiana
04
e1
85
Kraftfahrt-Bundesamt,
D-24932 Flensburg,
Niemcy
85
zmiana
05
e1
85
Kraftfahrt-Bundesamt,
D-24932 Flensburg,
Niemcy
85
zmiana
06
e1
85
Kraftfahrt-Bundesamt,
D-24932 Flensburg,
Niemcy
85
zmiana
07
e1
85
Kraftfahrt-Bundesamt,
D-24932 Flensburg,
Niemcy
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
Wykresówki o oznaczeniu
125-1E 2EC
Wykresówki o oznaczeniu
180-1V EC
Wykresówki o oznaczeniu
K-125-1V EC
16.01.2001 r.
19.02.2001 r.
20.02.2001 r.
13.11.2001 r.
8.11.2001 r.
8.11.2001 r.
7.11.2001 r.
7.11.2001 r.
e13*3821/8
5*2135/98*
0003*01
e13 03
e13*3821/8
5*2135/98*
0004*02
e13 04
e13*3821/8
5*2135/98*
0005*02
e13 05
e13*3821/8
5*2135/98*
0006*02
e13 06
Ministere des
Transports,
L-2910 Luxembourg,
Luksemburg
Ministere des
Transports,
L-2910 Luxembourg,
Luksemburg
Ministere des
Transports,
L-2910 Luxembourg,
Luksemburg
Ministere des
Transports,
L-2910 Luxembourg,
Luksemburg
Dziennik Urzędowy
Głównego Urzędu Miar Nr 1
— 51 —
Poz. 2
L.p.
Nazwa wzoru przyrządu,
znak fabryczny lub handlowy
Nazwa i adres
wytwórcy
Data
decyzji
Numer
decyzji
Znak
zatwierdzenia
typu
Nazwa i adres
organu wydającego
decyzję
1
2
3
4
5
6
7
Stoneridge Electronics
Limited, Dundee,
Scotland DD2 3QJ,
Wielka Brytania
Stoneridge Electronics
Limited, Dundee,
Scotland DD2 3QJ,
Wielka Brytania
ViP Vertrieb
innovativer Produkte,
Gerd Bunjes,
D-78052 VS-Villingen,
Niemcy
Haug GmbH,
D- 65439 Flörsheim
nad Menem, Niemcy
7.11.2001 r.
e13*3821/8
5*2135/98*
0007*01
e13 07
e13*3821/8
5*2135/98*
0008*02
e13 08
e13*3821/8
5*2135/98*
0018*00
e13 18
e13*3821/8
5*2135/98*
0022*00
e13 22
Wykresówki o oznaczeniu
K-125-2V-4000 EC
Haug GmbH,
D- 65439 Flörsheim
nad Menem, Niemcy
4.09.2001 r.
e13*3821/8
5*2135/98*
0024*00
e13 24
Wykresówki o oznaczeniu
125-2E-4000 2EC
Haug GmbH,
D- 65439 Flörsheim
nad Menem, Niemcy
4.09.2001 r.
e13*3821/8
5*2135/98*
0025*00
e13 25
118
119
120
121
122
123
Wykresówki o oznaczeniu
7952-185
Wykresówki o oznaczeniu
7998-176
Wykresówki o oznaczeniu
ViP-180
Wykresówki o oznaczeniach:
100-2E-3300 2EC,
125-2E-3300 2EC
7.11.2001 r.
6.11.2001 r.
4.09.2001 r.
Ministere des
Transports,
L-2910 Luxembourg,
Luksemburg
Ministere des
Transports,
L-2910 Luxembourg,
Luksemburg
Ministere des
Transports,
L-2910 Luxembourg,
Luksemburg
Ministere des
Transports,
L-2910 Luxembourg,
Luksemburg
Ministere des
Transports,
L-2910 Luxembourg,
Luksemburg
Ministere des
Transports,
L-2910 Luxembourg,
Luksemburg
Prezes Głównego Urzędu Miar: K. Mordziński
: Główny Urząd Miar
: Biuro Prawne Głównego Urzędu Miar, 00-139 Warszawa, ul. Elektoralna 2, tel/fax 620 76 97, e-mail: [email protected]
( :Zespół Informacji i Informatyki Głównego Urzędu Miar, 00-139 Warszawa, ul. Elektoralna 2, tel. 624 13 37, fax: 652 12 20, e-mail: [email protected]
!"!: Wydawnictwa Normalizacyjne „ALFA” – „WERO” Sp. z o.o. 00-067 Warszawa, ul. Piaskowa 6.
Pojedyncze egzemplarze Dziennika Urzędowego można nabywać w Centralnej Księgarni Norm, 00-820 Warszawa, ul. Sienna 63, tel. 620 45 00, fax 620 71 31.
Dzienniki dostępne są do wglądu w bibliotece Głównego Urzędu Miar, ul. Elektoralna 2, pok. 126 w godz. 9 – 14.
Tłoczono z polecenia Prezesa Głównego Urzędu Miar
ISSN 1642-1752
5',,%/!?( @A)

Podobne dokumenty