informacja o prenumeracie czasopism na rok 2011 w bibliotekach w

Komentarze

Transkrypt

informacja o prenumeracie czasopism na rok 2011 w bibliotekach w
INFORMACJA
O PRENUMERACIE CZASOPISM
NA ROK 2011
W BIBLIOTEKACH W SŁUPCY
W 2011 roku, w 10 bibliotekach w Słupcy zaprenumerowano łącznie 94 tytuły
czasopism bieżących. Liczba tytułów prenumerowanych zmniejszyła się o 8 w porównaniu z rokiem ubiegłym.
Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Słupcy posiada najwięcej tytułów czasopism bieżących. W 2011 roku, w naszej placówce zaprenumerowano 47 tytułów
czasopism bieżących. 35 tytułów kupujemy w prenumeracie w RUCH, 12 tytułów
otrzymujemy bezpłatnie. Oferujemy 28 tytułów dostępnych tyko w Publicznej Bibliotece Pedagogicznej w Słupcy.
Nr rubryki
zestawienia
Nazwa biblioteki
Liczba czasopism
1.
Publiczna Biblioteka Pedagogiczna
47
2.
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna
20
3.
Biblioteka Liceum Ogólnokształcącego
21
4.
Biblioteka Zespołu Szkół Ekonomicznych
14
5.
Biblioteka Zespołu Szkół Zawodowych
20
6.
Biblioteka Zespołu Szkół Muzycznych
---
7.
Biblioteka Publicznego Gimnazjum
8.
Biblioteka Szkoły Podstawowej Nr 1
13
9.
Biblioteka Szkoły Podstawowej Nr 3
---
10.
Biblioteka Specjalnego Ośrodka SzkolnoWychowawczego
9
7
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
Tytuł
1
13 – Magazyn Szczęśliwej Nastolatki
Alkoholizm i Narkomania
Aura
Auto Serwis
Biblioteka – Szkolne Centrum Informacji
Biblioteka w Szkole
Bibliotekarz
Biologia w Szkole
Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej
Biuletyn Parków Krajobrazowych Wielkopolski
Buchalter. Tygodnik Księgowego
Charaktery
Chemia w Szkole
Ciuchcia
Claudia
Cogito
Deutsch Aktuell
Dyrektor Szkoły
Dziecko Krzywdzone
Dziennik Ustaw RP
Edukacja
Edukacja i Dialog
Edukacja Ustawiczna Dorosłych
Ekoświat
Elektronika dla Wszystkich
Fizyka w Szkole
Gala
Gazeta Słupecka
Gazeta Szkolna
Gazeta Wyborcza
Geografia w Szkole
Głos Nauczycielski
Guliwer
Język Niemiecki
Język Polski w Gimnazjum
Język Polski w Liceum
Język Polski w Szkole IV-VI
Języki Obce w Szkole
Kino
Komputer Świat
Komputronik
Koniński Kurier Oświatowy
Kronika Sejmowa
Kronika Wielkopolski
Kumpel
Kurier Internetowy Słupecki
Kwartalnik Pedagogiczny
Literatura na Świecie
Matematyka
Matematyka w Szkole
2
2
3
4
5
6
7
I
I
I
I
I
I
I
8
9
10
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
Lp.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
Tytuł
1
Młody Technik
Monitor Wielkopolski
Monitor Polski
Mówią Wieki
National Geograpfic
Nauczanie Początkowe
Newsweek Polska
Niebieska Linia
Nowa Szkoła
Nowe Książki
PC World Komputer
Polityka
Polonistyka
Polska Głos Wielkopolski
Poradnik Bibliotekarza
Poradnik Serwisowy
Praca Socjalna
Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze
Przegląd Koniński
Przegląd Piekarniczy i Cukierniczy
Przyjaciółka
Przyroda Polska
Rachunkowość Budżetowa
Remedium
Rewers
Rzeczpospolita
Serwis Informacyjny Narkomania
Służba Pracownicza
Szkoła Specjalna
Świat Nauki
Świat Problemów
Świetlica w Szkole
Twist
Tygodnik Powszechny
Victor Junior
Victor Gimnazjalista
Wiadomości Historyczne
Wiedza i Życie
Wielkopolski Biuletyn Ekologiczny
Wprost
Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne
Wychowanie Na Co Dzień
Wychowanie w Przedszkolu
Życie Szkoły
2
3
4
5
6
7
8
9
10
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
3
I
TYTUŁY CZASOPISM BIEŻĄCYCH
dostępnych tylko
W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W SŁUPCY
1. Alkoholizm i Narkomania
2. Biblioteka – Szkolne Centrum Informacji
3. Biuletyn Parków Krajobrazowych Wielkopolski
4. Charaktery
5. Dziecko Krzywdzone
6. Edukacja
7. Edukacja i Dialog
8. Edukacja Ustawiczna Dorosłych
9. Język Polski w Gimnazjum
10.Język Polski w Liceum
11.Język Polski w Szkole IV-VI
12.Kino
13.Koniński Kurier Oświatowy
14.Kronika Sejmowa
15.Kronika Wielkopolski
16.Kwartalnik Pedagogiczny
17.Literatura na Świecie
18.Monitor Wielkopolski
19.Nauczanie Początkowe
20.Newsweek Polska
21.Niebieska Linia
22.Praca Socjalna
23.Remedium
24.Serwis Informacyjny Narkomania
25.Świat Problemów
26.Świetlica w Szkole
27.Wychowanie Na Co Dzień
28.Wychowanie w Przedszkolu
4

Podobne dokumenty