Rodzaje pamięci Pamięć RAM

Komentarze

Transkrypt

Rodzaje pamięci Pamięć RAM
Rodzaje pamięci
Pamięć jest kładem służącym do stałego lub tymczasowego przechowywania danych. Jest logicznie
uporządkowanym, ponumerowanym zbiorem komórek pamięci o określonej długości. Zapis czy odczyn
następuje po odwołaniu się do odpowiedniej komórki zwanej adresem.
Wyróżnić można dwa główne rodzaje pamięci: pamięć zewnętrzna (dyski twarde, pamięci flash)
i wewnętrzną (ROM, RAM).
Rodzaje pamięci wewnętrznej komputera:
•
•
RAM
•
•
ROM
•
•
•
SRAM
DRAM
PROM
EPROM
EEPROM
Pamięć RAM jest ulotną pamięcią służącą do tymczasowego zapamiętywania informacji. Zwana jest
pamięcią operacyjną. Jest pamięcią o swobodnym dostępie, tzn. dane mogą być w każdym momencie zapisane
do pamięci i usunięte z pamięci.
Pamięć RAM
Pamięć RAM dzieli się na dwie główne kategorie
•
•
SRAM
DRAM
Pamięć typu SRAM jest statyczną pamięcią nie wymagającą odświeżania danych (potrzebuje stałego
napięcia). Dzięki czemu jest szybsza od pamięci dynamicznej DRAM ale za to o dużo mniejszej pojemności
(ze względu na większą złożoność przy produkcji i wysokie koszty). Jest przeznaczona głównie do pamięci
typu podręcznej procesora L1, L2 i L3 i dysków twardych, w której wymagany jest krótki dostęp.
Pamięć DRAM jest pamięcią typu dynamicznego, wykorzystywaną głównie jako pamięć operacyjna. Nie
wymaga stałego zasilania, a jedynie okresowego odświeżania informacji w niej zapisanych. Jest pamięcią
wolniejszą, o dłuższym czasie dostępu. Dzięki stosunkowo niewielkim kosztom produkcji, pod względem
pojemności znacznie przewyższa pamięć SRAM.
Moduły pamięci
Wyróżnić można trzy główne moduły pamięci:
•
•
•
SIMM (ang: Single In-Line Module Memory) – 8 bitowy, 30 – pinowy moduł pamięci (występujący
również w wersji 32 bitowej, 72 – pinowej pod nazwą PS2 SIMM)
DIMM (ang. Double In-Line Memory Module) – 64 bitowy, 168, 184 lub 240 – pinowy moduł pamięci
RIMM (ang. Rambus In-Line Memory Module) – 32 bitowy (232 piny) lub 64 bitowy (326 piny) moduł
pamięci.
Rodzaje pamięci DRAM
Występuje kilka rodzajów pamięci DRAM:
•
SIMM
1
•
•
•
•
•
•
SIMM PS2
SDRAM DIMM
RIMM
DDR
DDR2
DDR3
Charakterystyka pamięci DRAM
•
•
•
•
•
•
SIMM
•
30 pinów
•
8 bitowa szyna danych
•
pojemność: 256 KB – 8 MB
SIMM PS2
•
72 piny
•
32 bitowa szyna danych
•
pojemność: 1 – 64 MB
•
częstotliwość: 22 MHz, 33 MHz
SDRAM DIMM
•
168 pinów
•
64 bitowa szyna danych
•
pojemność: 16 MB – 512 MB
•
częstotliwość: 66, 100, 133 MHz
•
zasilanie 3,3V
•
oznaczenia: PC66, PC100, PC133
RIMM
•
184 (16 bitów), 232 (32 bity) , 326 (64 bity)
•
pojemność: 64 MB – 512 MB
•
częstotliwość: 300 MHz – 600 MHz (efektywna 600 MHz – 1200 MHz)
•
oznaczenia: PC600, PC700, PC800, PC1000, PC1200
DDR
•
184 piny
•
64 bitowa szyna danych
•
pojemność: 64 MB – 1024 MB
•
częstotliwość 133 MHz – 200 MHz (efektywna 266 MHz – 400 MHz)
•
przepustowość: 2133 MB/s – 3200 MB/s
•
oznaczenia: PC266 (PC-2100), PC333 (PC-2700), PC400 (PC-3200)
DDR2
•
240 pinów
2
•
•
64 bitowa szyna danych
•
pojemność: 256 MB – 2048 MB
•
częstotliwość 266 MHz – 533 MHz (efektywna 533 MHz – 1066 MHz)
•
zasilanie 1,8V
•
przepustowość: 4200 – 8500 MB/s
•
oznaczenia: PC2 533 (PC2-4200), PC2 667 (PC2-5300), PC2 800 (PC2-6400), PC2 1066 (PC28500)
DDR3
•
240 pinów
•
64 bitowa szyna danych
•
pojemność: 1,2,4 GB
•
częstotliwość 533 MHz – 900 MHz (efektywna 1066 MHz – 1800 MHz)
•
zasilanie 1,5V
•
przepustowość: 8500 - 14400 MB/s
•
oznaczenia: PC3 1066 (PC3 8500), PC3 1333 (PC3-10600), PC2 1600 (PC3-12800), PC3 1800
(PC3-14400)
Pamięć ROM
Pamięć ROM jest pamięcią nieulotną, której zawartość może być z reguły tylko odczytywana, a zapis
dokonywany jest zwykle przez producenta. Zawiera ona informacje niezbędne do pracy komputera, takie jak
BIOS.
Rodzaje pamięci ROM
Występuje kilka rodzajów pamięci ROM
•
PROM – jest pamięcią stałą tylko do odczytu,programowalną przez użytkownika (tylko raz),
zapisywanie danych ustala się jednorazowo przez przepalenie odpowiednich połączeń wewnętrznych za
pomocą zasilania rzędu kilkudziesięciu woltów, w urządzeniach z pamięcią PROM nie można
aktualizować oprogramowania
•
EPROM – jest pamięcią kasowalną tylko do odczytu, do programowania i kasowania służy specjalne
urządzenie (naświetlanie ultrafioletem)
•
EEPROM – jest pamięcią kasowalną tylko do odczytu, programowalną za pomocą impulsów
elektrycznych, liczba zapisów i kasowań jest ograniczona przez producenta (do 100 000 cykli),
przykładem pamięci jest pamięć Flash EEPROM.
3

Podobne dokumenty