XIV Forum Kobiet

Komentarze

Transkrypt

XIV Forum Kobiet
Urząd Gminy Włoszczowa
XIV Forum Kobiet
Starosta włoszczowski Jerzy Suliga, burmistrz gminy Włoszczowa Grzegorz Dziubek i dyrektor Powiatowego Centrum
Kulturalno-Rekreacyjnego we Włoszczowie Jolanta Tyjas zapraszają Panie na XIV Forum Kobiet "Piękno kobiety w
trzech odsłonach". 4 marca br., godz.16.
1

Podobne dokumenty