Harmonogram części pisemnej egzaminu potwierdzającego

Komentarze

Transkrypt

Harmonogram części pisemnej egzaminu potwierdzającego
Harmonogram części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje
w zawodzie - styczeń 2016 r.
Lp.
Zawód/symbol
Licz.
ucz.
Nazwa kwalifikacji
Sala
Data
i godzina
1.
Technik żywienia
i usług
gastronomicznych
343404
24
T.06
Sporządzanie potraw
i napojów
2.
Technik
ekonomista
331403
3
A.35
Planowanie i prowadzenie
działalności
w organizacji
3.
Kucharz
512001
6
T.06
Sporządzanie potraw
i napojów
4.
Technik organizacji
reklamy
333906
14
A.27
Organizacja
i prowadzenie kampanii
reklamowej
30
14 stycznia 2016 r.
(czwartek)
12.00 – 13.00
5.
Technik
ekonomista
331403
17
A.36
Prowadzenie rachunkowości
16
14 stycznia 2016 r.
(czwartek)
12.00 – 13.00
6.
Technik
hotelarstwa
422402
16
T.12
Obsługa gości
w obiekcie świadczącym usługi
hotelarskie
15
14 stycznia 2016 r.
(czwartek)
12.00 – 13.00
7.
Technik obsługi
turystycznej
422103
15
T.14
Prowadzenie informacji
turystycznej oraz sprzedaż usług
turystycznych
14 stycznia 2016 r.
(czwartek)
10.00 – 11.00
23/24
14 stycznia 2016 r.
(czwartek)
12.00 – 13.00
23/24
8.
Technik żywienia
i usług
gastronomicznych
343404
23
T.15
Organizacja żywienia
i usług gastronomicznych
9.
Technik organizacji
reklamy
333906
14
A.26
Sprzedaż produktów
i usług reklamowych
14 stycznia 2016 r.
(czwartek)
14.00 – 15.00
23/24
10.
Technik
rachunkowości
431103
20
A.65
Rozliczanie wynagrodzeń
i danin publicznych
Harmonogram części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje
w zawodzie – styczeń 2016 r.
Lp.
1.
2.
Zawód/ symbol
Licz.
ucz.
Oznaczenie
i model
Nazwa kwalifikacji
Technik
hotelarstwa422402
16
T.12
„d”
Obsługa gości
w obiekcie
świadczącym usługi
hotelarskie
Technik obsługi
turystycznej
422103
15
T.14
„d”
Prowadzenie
informacji
turystycznej oraz
sprzedaż usług
turystycznych
Sala
16
Data
i godzina
15 stycznia 2016 r.
(piątek)
13.00 (150 min)
.
15 stycznia 2016 r.
(piątek)
13.00 (150 min)
23/24
3.
Technik żywienia
i usług
gastronomicznych
343404
23
T.15
„d”
Organizacja żywienia
i usług
gastronomicznych
4.
Technik
organizacji
reklamy
333906
8
A.26
„dk”
Sprzedaż produktów
i usług reklamowych
14
21.01.2016 r.
(czwartek)
8.00 (120 min)
5.
Technik
organizacji
reklamy
333906
7
A.26
„dk”
Sprzedaż produktów
i usług reklamowych
14
21.01.2016 r.
(czwartek)
12.00 (120 min)
6.
Technik żywienia
i usług
gastronomicznych
343404
6
T.06
„w”
Sporządzanie potraw
i napojów
7.
Technik żywienia
i usług
gastronomicznych
343404
6
T.06
„w”
Sporządzanie potraw
i napojów
8
21.01.2016 r.
(czwartek)
12.00 (120 min)
8.
Technik
organizacji
reklamy
333906
14
A.27
„dk”
Organizacja
i prowadzenie
kampanii reklamowej
14
22.01.2016 r.
(piątek)
9.00 (180 min)
8
21.01.2016 r.
(czwartek)
8..00 (120 min)
9.
Technik
ekonomista
331403
3
A.35
”dk”
Planowanie
i prowadzenie
działalności
w organizacji
22.01.2016 r.
(piątek)
9.00(180 min)
18
10.
Technik
ekonomista
331403
7
A.36
„dk”
Prowadzenie
rachunkowości
11.
Technik
ekonomista
331403
10
A.36
„dk”
Prowadzenie
rachunkowości
12.
Technik żywienia
i usług
gastronomicznych
343404
6
T.06
„w”
Sporządzanie potraw
i napojów
8
Technik żywienia
i usług
gastronomicznych
343404
6
T.06
„w”
Sporządzanie potraw
i napojów
8
15.
Kucharz
512001
1
T.06
„w”
Sporządzanie potraw
i napojów
8
22.01.2016 r.
(piątek)
16.00 (120 min)
16.
Technik
rachunkowości
431103
10
A.65
„dk”
Rozliczanie
wynagrodzeń i danin
publicznych
18
23.01.2016 r.
(sobota)
9.00 (180 min)
17.
Technik
rachunkowości
431103
9
A.65
„dk”
Rozliczanie
wynagrodzeń i danin
publicznych
25
23.01.2016 r.
(sobota)
9.00(180 min)
18.
Technik
rachunkowości
431103
1
A.65
„dk”
Rozliczanie
wynagrodzeń i danin
publicznych
13.
25
14
22.01.2016 r.
(piątek)
9.00 (180 min)
.
22.01.2016 r.
(piątek)
8.00 (120 min)
22.01.2016 r.
(piątek)
12.00 (120 min)
23.01.2016 r.
(sobota)
9.00(180 min)