B I U L E T Y N

Komentarze

Transkrypt

B I U L E T Y N
Środa - POK 10.00-14.00 DAY CENTRE
Piątek - POK 10.00-14.00 DAY CENTRE
POLSKA PARAFIA
MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ
POLISH ROMAN CATHOLIC COMMUNITY PCM
Charity No 1119423
Przygotowujący się do sakramentu małżeństwa mogą uczestniczyć w
specjalnych katechezach dla narzeczonych
i uzyskać dyplom
ukończenia kursu z poradnia rodzinną. Następny kurs będzie 04-05
października 2014/sobota-niedziela/ g.18.00-22.00. Prosimy o zapisy.
18.10.2014/sobota/ o g. 09.30 w Sali św. Brata Alberta odbędzie się
Zebranie Zjednoczenia Polskiego i przedstawicieli organizacji
działających w naszej parafii. W tym dniu ustalimy kalendarz
imprez. Po spotkaniu będzie można zamawiać Msze święte
indywidualne i gregoriańskie na 2015 rok.
SAKRAMENT BIERZMOWANIA
Młodzież, która ukończyła 14 lat, bądź ukończy ten wiek w czasie trwania
katechizacji przygotowującej do Sakramentu Bierzmowania proszona jest
o wypełnienie formularza i oddanie go duszpasterzowi. Katechizacja rozpoczyna się
od 11 października o g.19.00 w kościele.
Stowarzyszenie Żywego Różańca, zaprasza na obiad towarzyski do
naszego ośrodka parafialnego POK-u, 19 października 2014 o g.13.00.
Bilety w cenie Ł7 można nabyć w Sali św. Brata Alberta. Prosimy o
fanty na loterię.
Wszystkich naszych Rodaków, którzy chcą należeć do naszej Parafii
serdecznie zapraszamy i prosimy o wypełnienie przygotowanego
formularza i zwrócenie go duszpasterzowi.
W Sali św. Brata Alberta, w każdą sobotę i niedzielę można nabyć tygodnik
katolicki „Gość Niedzielny” w cenie Ł1.50.
Duszpasterz: Ks. Proboszcz Wiesław Duracz 29 Edmund Street ,
Bradford BD5 OBH tel. 01274-720 848 mobile: 077 48 28 20 20
e-mail:[email protected]
www.parafiabradford.co.uk
Ks.Wikariusz Zbigniew Zybała tel. 079 028 865 32.
e-mail: [email protected]
B I U L E T YN
21 września 2014
25 Niedziela Zwykła
Bradford
Nr.38
Czytanie z Księgi proroka Izajasza 55,6-9
PSALM: Pan bliski wszystkim, którzy Go wzywają
Czytanie z Listu św. Pawła Apostoła do Filipian 1,20-27
Ewangelia według św. Łukasza 8,4-15
LITURGIA
TYGODNIA
Poniedziałek 10.00 + Małgorzata Latanowski od Bob Belkowski z rodziną
10.30
Wtorek
10.00
/Nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia/
Środa
10.00
10.30
Czwartek
10.00 + Małgorzata Latanowski od Bob Belkowski z rodziną
10.30
Piątek
10.00
+ Miron Andryszewski od Agnieszki i Roberta
11.30
POK
Andryszewskich z rodziną
Sobota
08.00 + Anna Wróblewska od parafii
NABOŻEŃSTWA NIEDZIELNE - 26 Niedziela Zwykła A
Sobota
1/ + Józef Święs od koleżanek i kolegów z pracy syna
18.00 Damiana
2/ + Wanda Kałucka w 13 rocznicę śmierci od córki
Niedziela
1/ O mądrość serca, dary Ducha Świętego dla Rafaela
10.00 jego mamy oraz za + Elżbietę Szyszkowską
2/ + Eugeniusz Poręba w 14 rocznicę śmierci od rodziny
+ Józef Święs od menadżera Mariusza z pracy syna
11.15
Damiana
Dzisiaj odbędzie się
Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu
Parafialnego, zapraszamy wszystkich członków na to ważne
zebranie do klubu.
Lektorzy - Sobota 27.09.2014 g.18.00 –
G. Nosal
Niedziela 28.09.2014 g. 10.00 - K. Musztafa
g.11.15 - J. Jelito
Dyżur przedstawiciela PRD Sali św. Brata Alberta, sobota
i niedziela 27-28.09.2014 – R. Dziama i A.A. Kluczny
OFIARY
Na potrzeby parafii – Z pogrzebu Ś.P. F. Sokoła £ 46.03;
Wynajem POK-u £50; Wynajem POK-u £80;
Na kwiaty – £
Taca dla parafii – 14.09.2014 - £ 430.60 Gift Aid 17.08.2014 - £ 50.10
Jeżeli ktoś z Parafian pragnie złożyć ofiarę czekiem/na dowolny cel
parafialny/, prosimy go wypisać na –P.C.M. BRADFORD.
Wszystkim ofiarodawcom składamy serdeczne podziękowanie za
złożone ofiary na nasze cele parafialne. Bóg zapłać.
*** OGŁOSZENIA
DUSZPASTERSKIE ***
1. Przeżywamy dziś 25. niedzielę w ciągu roku, która jest zarazem w naszej
ojczyźnie obchodzona jako Dzień Środków Społecznego Przekazu. Każdego
roku Ojciec Święty kieruje na ten dzień swoje orędzie, wskazując w nim na jakiś
szczególny element społecznej komunikacji. Zachęcamy serdecznie do
zapoznania się z treścią tego orędzia, możemy je znaleźć na katolickich stronach
internetowych lub też w prasie.
*23 IX – św. ojciec Pio (1887-1968), prezbiter, kapucyn, jeden z najbardziej
znanych współczesnych świętych; naznaczony stygmatami włączającymi go
również fizycznie w przeżywanie Męki Pańskiej, stał się wielkim duszpasterzem,
spędzając długie godziny w konfesjonale; Eucharystię celebrował zawsze z
wielkim namaszczeniem i bywało, że trwała ona długie godziny; nie rozstawał
się również nigdy z różańcem.
*25 IX – bł. Władysław z Gielniowa (1440-1505), prezbiter, należał do zakonu
braci mniejszych zwanych bernardynami; miał szczególne nabożeństwo do Męki
Pański, jak też wsławił się niezwykłą czcią Najświętszego Imienia Jezus, które
brał za osnowę swoich kazań.
* 27 IX – św. Wincenty a Paulo (1581-1660), prezbiter, „duszpasterz
galerników”, założyciel Zgromadzenia Księży Misjonarzy – lazarystów i Sióstr
Miłosierdzia – szarytek, które oddają się różnorakiej posłudze chorym, ubogim i
opuszczonym.
Polskie Towarzystwo Aktywności Sportowej "Orzeł" informuje, że po
wakacyjnej przerwie wraca do zajęć piłki nożnej dla dzieci i młodzieży w wieku
od 6 do 16 lat. Szczegóły na tablicy ogłoszeń.
W niedzielę 28 września 2014 po drugiej Mszy w kościele, odbędzie się
spotkanie z wszystkimi ministrantami
i kandydatami na
ministrantów.
Uczciwą pracą
powołanie.
i
życiem
chrześcijańskim
wypełniamy
swe
2. Niech ten dzień będzie dla nas nie tylko okazją do modlitwy za środki
społecznego przekazu, takich jak prasa, radio, telewizja, Internet itp. Podejmijmy
także w naszych rodzinach refleksję na temat, jak korzystamy z tych środków,
jakie możliwości posiadają, ale też jakie niosą zagrożenia i jak możemy się przed
nimi ustrzec.
Zostaliśmy zaproszeni do winnicy Bożej — Kościoła. Przez swoją pracę,
życie rodzinne, życie społeczne mamy wypełniać powołanie chrześcijańskie.
Każdy czas i każda praca ma nas zbliżać do Chrystusa, by otrzymać zapłatę od
Boga. Dzisiaj wzywa nas Bóg, byśmy przemyśleli swoją obecność w Kościele,
swoje życie religijne, zawodowe i społeczne. Najświętsza ofiara, na której
zgromadziliśmy się, to także zadanie, by przez nią uświęcać siebie i świat.
Należymy do winnicy Bożej — Kościoła, ale jaka jest nasza w nim obecność,
jak mało jest w nas gorliwości o Bożą sprawę. Jednak każdy czas jest dobry, by
odpowiedzieć na Boże wezwanie, dlatego przepraszajmy za nasze grzechy, by
otrzymać zapłatę od Boga.
3. Liturgia dzisiejszej niedzieli natomiast zachęca nas do refleksji nad naszą
życiową postawą. Nad tym, czy cechuje się ono prawością w postępowaniu.
Warto też pomyśleć nad tym, czy nie oceniamy innych zbyt pochopnie i jedynie
na podstawie zewnętrznego wyglądu.
W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
Usłyszymy dzisiaj przypowieść o robotnikach w winnicy. Winnicą jest
Kościół, do którego Bóg wzywa ludzi w różnym czasie, aby wszystkich
obdarować jednakową zapłatą — zbawieniem. Często tak trudno ludziom
zrozumieć Boże drogi i Jego wezwanie, prorok Izajasz poucza więc, że Bóg ma
swoje plany i kocha każdego człowieka niezależnie od jego postępowania.
Naszą odpowiedzią na tę zbawczą miłość ma być uwielbienie Boga, owocna
praca i życie z Chrystusem. Tak wypełnił swą misję św. Paweł — tak mamy
wypełniać ją my, by otrzymać zapłatę od Boga.

Podobne dokumenty